01 Nisan 2008 Salı 00:00
Vakıflar Yasası iptal edilmeli

200'ü aşkın bilim adamı ve aydın, AKP'nin AB talimatıyla çıkarttığı Gayr?ı Müslimlere ilişkin Vakıflar Yasası'nın iptal edilmesini talep etti ~|~

 Çeşitli üniversitelerde görev yapan 200'ü aşkın akademisyen ve aydın, haftasonu Ankara'da düzenledikleri bir basın toplantısıyla AKP hükümetinin çıkarttığı Gayr?ı Müslim ve ecnebilere ilişkin Vakıflar Yasası'nın Anayasa'da vurgu yapılan milli menfaatlerimize ve devletin kuruluş senedi olan Lozan anlaşmasına aykırı olduğunu ifade ettiler. Prof. Dr. İbrahim Arslanoğlu tarafından açıklanan bildiride, yasanın acilen iptal edilmesi gerektiğine dikkat çekildi. Basın toplantısına, Prof. Dr. Ata Selçuk olmak üzere birçok bilim adamı ve aydın bizzat iştirak etti.

200'ü aşkın bilim adamı ve aydın adına kamuoyuna bir bildiri deklare eden Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Arslanoğlu, Vakıflar Yasası'nın iptal edilmesini talep eden bildiriyi, Türkiye'nin çeşitli üniversitelerine mensup 130'den fazla bilim adamı ve farklı mesleklere mensup 100'ü aşkın aydının desteklediğini belirtti.

Prof. Dr. Arslanoğlu, 100' kişiye yakın vekilin iktidara mensup olmak üzere TBMM'deki 231 milletvekilinin oylamaya katılmadığına dikkat çekerek, "Bu tutum bile çıkarılan yasanın Türk milletinin aleyhinde olduğunun kanıtı olsa gerektir" dedi.
Bilim adamları ve aydınların bildirisinde şöyle denildi:
"Bilindiği gibi "Vakıflar Yasa Tasarısı", 27 Şubat'ta yürürlüğe girmiştir. Bu kanun, Türkiye'nin ihtiyaçlarından değil, Batılı bazı kuruluşlar ile AB'nin dayatmaları sonucu çıkarılmıştır? AB,  kendisi böyle bir yasaya sahip değildir.

Vatikan benzeri din devletine zemin?
Bu yasa, azınlık vakıflarını bir hayır kurumu olmaktan çıkarıp ticari kuruluşlar haline getirmektedir. Oysa Yunanistan'ın çıkardığı Yeni Vakıflar Yasası, oradaki Türk azınlığın vakıflarını,  sadece bir hayır kurumu olarak kabul etmektedir.      
Yeni Vakıflar Yasası ile azınlık cemaat vakıfları, hiçbir resmi kurumdan izin almaksızın sınırsız mal edinebilecek, sınırsız bağış alabilecek ve yurtdışında sınırsız örgütlenebilecektir. Bu durumda, azınlık vakıfları aracılığıyla İstanbul'da Vatikan benzeri bir din devletinin altyapısı oluşturulabilir. 

Gayr?ı Müslimlere özel imtiyaz
Osmanlı Devleti'nin Tanzimat ve Islahat fermanları ile gayrimüslimlere tanıdığı ayrıcalıklar Lozan Anlaşması ile kaldırıldığı halde bu yasa ile geri getirilmektedir. Şöyle ki, gayr?ı müslimler, vatandaş olarak sahip oldukları hakların yanında Türk ve Müslümanların sahip olmadıkları emsalsiz bir ayrıcalık elde edebileceklerdir. Oysa ki,  bu yasa ile Müslüman bir dini topluluğa ait eski vakıfların, aynı şekilde eskiden kalma azınlık vakıfları gibi yeni mal edinmesi, dışarıdan bağış alması, işletme ve şirket kurması gerçekte imkansızdır. Bu ise eşitlik Anayasanın ilkesine aykırıdır.
Yine bu yasa ile yabancılar da Türkiye'de vakıf kurabilecek, şube açabilecek ve  sınırsız mal edinebileceklerdir. Buna göre yabancılar, bu vakıflar aracılığı ile ? göstermelik sınırlamaları kolayca aşıp ? Türkiye'nin tamamını satın alabilirler. Nitekim Osmanlı'nın 1867'de çıkardığı "Yabancıların Gayri Menkul Edinimine Dair Kanun" ile 1878'de İzmir'deki tarım topraklarının tamamı, 41 İngiliz tüccarın eline geçmiştir.

Ecnebiye dilediği gibi at oynatma hakkı
Ayrıca bu yasaya dayanarak AB, Soros, Kiliseler Birliği ve yabancı istihbarat servisleri Türkiye'de serbestçe faaliyette bulunabilirler ve hatta Türkiye'deki partilerden bazıları tamamen bu kuruluşların güdümüne girebilirler. Sonuçta Türkiye, ekonomik ve siyasal bağımsızlığını tamamen  yitirebilir. Böyle bir yasa, Türkiye'den başka hangi ülkede vardır?

Sonuç olarak bu yasa, Türk milletinin çıkarlarına T.C. Anayasasına, Lozan Anlaşmasına aykırıdır. Anayasa Mahkemesi'nin bu kanunu iptal etmesini istiyoruz. Eğer T.B.M.M. yeni bir yasa yapmakta ısrarlı ise bunun Türkiye'nin gerçeklerine uygun ve milletimizin çıkarlarını koruyacak şekilde yeniden düzenlenmesini öneriyoruz"

Destekleyen bilim adamı ve aydınlardan bazıları şöyle:
             DESTEKLEYEN BİLİM ADAMI VE AYDINLARDAN BAZILARI:

1. Prof. Dr. Afitap Anıl G.Ü. Tıp Fakültesi
2. Prof. Dr. Ata Selçuk F.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi (emekli)
3. Prof. Dr. Güler Somer G.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi
4. Prof. Dr. Ali Esat Karakaya G.Ü. Eczacılık Fakültesi
5. Prof. Dr. Alpaslan Işıklı A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi
6. Prof. Dr. Arslan Akgünlü E.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi
7. Prof. Dr. Ayhan Çıkın Muğla Ü. Milas Meslek Yüksekokulu Müdürü
8. Prof. Dr. Ayşe Uygur M.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi
9. Prof. Dr. Ayşe Yüce D. Ü. Tıp Fakültesi
10. Prof. Dr. Bilge Hapçıoğlu İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
11. Prof. Dr. Cafer İbanoğlu E.Ü. Fen Fakültesi
12. Prof. Dr. Cemalettin Şahin G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi
13. Prof. Dr. Cihat Küçükhüseyin İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
14. Prof. Dr. Deniz Gökengin  E.Ü Tıp Fakültesi
15. Prof. Dr. Duygu Tosyalı E.Ü. Fen Fakültesi
16. Prof. Dr. Eser Y. Sözmen E.Ü. Tıp Fakültesi
17. Prof. Dr. Eyüp Selahattin Karakaş Balta Limanı Kemik Hastalıkları Hastanesi
18. Prof. Dr. Fatih Kirişçioğlu G.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi
19. Prof. Dr. Fatma Öztürk G.Ü. Mesleki Eğitim Fakültesi
20. Prof. Dr. Firdevs Gürer O.G.Ü. Tıp Fakültesi
21. Prof. Dr. Ferhan Girgin Sağın E.Ü. Tıp Fakültesi
22. Prof. Dr. Funda Babacan M.Ü Tıp Fakültesi
23. Prof. Dr. Gülbin Gökçay İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü
24. Prof. Dr. Güler Ülkü G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi
25. Prof. Dr. Hakan Zengil G.Ü. Tıp Fakültesi
26. Prof. Dr. Halide Sarıoğlu G.Ü. Mesleki Eğitim Fakültesi
27. Prof. Dr. Haluk Eraksoy İ.Ü. Tıp Fakültesi
28. Prof. Dr. Hasan Tunç G.Ü. Hukuk Fakültesi
29. Prof. Dr. H. İbrahim Ünal G.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi
30. Prof. Dr. İbrahim Arslanoğlu G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi
31. Prof. Dr. Kayhan Kantarlı. Ege Üniversitesi
32. Prof. Dr. Kürşat Yıldız K.Ü. Tıp Fakültesi
33. Prof. Dr. Mehmet Akgün P.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi
34. Prof. Dr. Mehmet Can Akyolcu İstanbul Üniversitesi
35. Prof. Dr. Melih Ertan Çınar E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi
36. Prof. Dr. Mustafa Argunşah Erciyes Üniversitesi
37. Prof. Dr. Mustafa Turan G.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi
38. Prof. Dr. Muharrem Babacan İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
39. Prof. Dr. Necla Nişli E. Ü. Tıp Fakültesi (Emekli)
40. Prof. Dr. Neriman Akyolcu  İstanbul Üniversitesi
41. Prof. Dr. Nevzat Kavcar. D.E.Ü. Buca Eğitim Fakültesi
42. Prof. Dr. Nevzat Özkan Erciyes Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi
43. Prof. Dr. Nezihe Şentürk  G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi
44. Prof. Dr. Nizamettin Aktay  G.Ü. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
45. Prof. Dr. Nur Onar O. M. Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi
46. Prof. Dr. Nurşen Mazıcı M. Ü. İletişi Fakültesi
47. Prof. Dr. Onur Ural S. Ü. Meram Tıp Fakültesi
48. Prof. Dr. Osman Şadi Yenen İ.Ü. Tıp Fakültesi
49. Prof. Dr. Ömer  L. Değirmenci E.Ü Fen Fakültesi
50. Prof. Dr. Ömer Saraçoğlu. İ.Ü. Orman Fakültesi
51. Prof. Dr. Özer Ozankaya A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi
52. Prof. Dr. Pekcan Ungan H.Ü. Tıp Fakültesi
53. Prof. Dr. Recep Güneş İnönü Ü. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
54. Prof. Dr. Sabri Özaydın M.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi
55. Prof. Dr. Senay Taşcıoğlu G.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi
56. Prof. Dr. Serap Erdem Kuruca İ.Ü. Tıp Fakültesi, İ. Ü. Ö.Ü.D. Başkanı 
57. Prof. Dr. Sina Akşin A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi
58. Prof. Dr. Tacıser Onuk G.Ü. Mesleki Eğitim Fakültesi
59. Prof. Dr. Tayyip Duman G.Ü. Mesleki Eğitim Fakültesi
60. Prof. Dr. Tolga Yarman Okan Üniversitesi
61. Prof. Dr. Yahya Karaman G.Ü. Tıp Fakültesi
62. Prof. Dr. Zahide İmer G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi
63. Prof. Dr, Zeki Aytaç G.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi
64. Prof. Dr. Zerrin Bayrakdar Yıldız Teknik Ü. İnşaat Fakültesi
65. Doç. Dr. Alev Çakmakoğlu Kuru G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi
66. Doç. Dr. Ali Akyıldız Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi
67. Doç. Dr. Ali Rıza Odabaşı Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi
68. Doç. Dr. Ali Yakıcı G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi
69. Doç. Dr. Aydın Dalgıç G.Ü. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Öğretim Üyesi
70. Doç. Dr. Birsel Oruç Aslan Doğu Akdeniz Üniversitesi
71. Doç. Dr. Cüneyt Akalın M.Ü. İletişim Fakültesi  
72. Doç. Dr. Çiğdem Seçkin Gürel H.Ü. Mühendislik Fakültesi
73. Doç. Dr. Deniz Çetiner G.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi
74. Doç. Dr. Fatih Yılmaz   İ.Ü. İktisat Fakültesi
75. Doç. Dr. Gülay Tutar G.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi
76. Doç. Dr. Güzin Subaşı G. Ü. Mesleki Eğitim Fakültesi
77. Doç. Dr. H. Feriha Akpınarlı, G. Ü. Mesleki Eğitim Fakültesi
78. Doç. Dr. Kadriye Akgün Dar İ.Ü. Fen Fakültesi
79. Doç. Dr. Kaya Kılıç  Haydar Paşa Numune Hastanesi
80. Doç. Dr. Kenan Has Hitit  Ü. İlahiyat Fakültesi
81. Doç. Dr. Mehmet Güven G.Ü. Mesleki Eğitim Fakültesi
82. Doç. Dr. M. Fatih Köksal A. E. Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi
83. Doç. Dr. Mehmet Tevfik Özcan  Y.Ü.Hukuk Fak.
84. Doç. Dr. Murat Argon E.Ü. Tıp Fakültesi
85. Doç. Dr. Naciye Yıldız G.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi
86. Doç. Dr. Nadir Gülekon G. Ü.  Tıp Fakültesi
87. Doç. Dr. Nesrin Zeynep Ertan İ.Ü. Tıp Fakültesi
88. Doç. Dr. Nilgün Çeriklioğlu. M.Ü. Tıp Fakültesi
89. Doç. Dr. Özge Uzun Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi
90. Doç. Dr. Seyit Mehmet Kayacan İ.Ü. Tıp Fakültesi
91. Doç. Dr. Süheyla Hilmioğlu Polat E.Ü. Tıp Fakültesi
92. Doç. Dr. Yaşar Methibey G.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
93. Doç. Dr. Zekiye Kutlusoy U.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi
94. Doç. Dr. Zühal Yüksel G.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi
95. Yrd. Doç. Dr. A. Rıfat Güzey  Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi
96. Yrd. Doç. Dr. Abdullah Ertaş G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi
97. Yrd. Doç. Dr. Aynur Soydan Erdemir İ.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi A.B.D.
98. Yrd. Doç. Dr. Ayşe Füsun Öksüzoğlu G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi
99. Yrd. Doç. Dr. Ekrem Çiçek  S.D.Ü. Tıp fakültesi
100. Yrd. Doç. Dr. Figen Köseoglu Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi
101. Yrd. Doç. Dr. H.Fatma Şener G.Ü. Mesleki Eğitim Fakültesi
102. Yrd. Doç. Dr. Gürsen Topses G.Ü. Eğitim Fakültesi
103. Yrd. Doç. Dr. H. Ömer Beydoğan A. E. Ü. Eğitim Fakültesi
104. Yrd. Doç. Dr. İbrahim Kısaç G.Ü. Mesleki Eğitim Fakültesi
105. Yrd. Doç. Dr. İlhan Oktar  G.Ü. Ankara Meslek Yüksekokulu
106. Yrd. Doç. Dr. Kemal Koçak Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi
107. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Güçlü G.Ü. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
108. Yrd. Doç. Dr. Meliha Yılmaz G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi
109. Yrd. Doç. Dr. Metin Yaman G.Ü. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
110. Yrd. Doç. Dr. Selçuk Kendirli  Hitit Üniversitesi Çorum İ.İ.B.F
111. Yrd. Doç. Dr. Serap A. Şirvancı  M.Ü. Tıp Fakültesi
112. Yrd. Doç. Dr. Şakir Berber G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi
113. Dr. Beyhan Zabun G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi
114. Dr. H. Müjde Ayan M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi
115. Dr. Hacer Deniz Arısu G.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi
116. Dr. Hatice Demirbaş Başkent Üniversitesi
117. Dr. İlyas Okan G.Ü. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
118. Dr. Mustafa Aksoy M.Ü. Eğitim Fakültesi
119. Dr. Mustafa Canbazoğlu U.Ü. Tıp Fakültesi
120. Dr. Taner Bozkuş G.Ü. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
121. Dr. Melahat Sönmez  Akıl ve Sinir Hastalıkları Uzmanı
122. Dr. Melek Karademir (Hekim)
123. Dr. Raşit Şimşik (Hekim)
124. Dr. Salih Türkyılmaz (Uzman Hekim)
125. Dr. Zeynep Kotan Psikiyatrist
126. Dr. Zuhal Özen
127. Diş Tabibi Nesrin Günel İçay
128. Beyazıt Kahraman Y.T.Ü. Türk Dili Edebiyatı Bölümü
129. Burcu Öztürk Öğretim Görevlisi
130. Derda Solak, Öğretim Görevlisi Gazi Üniversitesi
131. Hatice Zık Öğretim Görevlisi G.Ü. Mesleki Eğitim Fakültesi
132. Nejat Oymak A.E.Ü. Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi
133. Suay Karaman Öğretim Görevlisi G.Ü. Tapu Kadastro Meslek Yüksekokulu
134. Nuran Sönmez Atılım Üniversitesi
135. Ömer Işık Öğretim Görevlisi Gazi Üniversitesi
136. Ekrem Ziya Duman Araştırma Görevlisi G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi
137. Evren Onay Uygar Araştırma Görevlisi İ.Ü. Fen Fakültesi
138. Umur Işık Araştırma Görevlisi G.Ü. İletişim Fakültesi 
139. Cumhur Utku
140.  Emekli Albay
141. Mehmet Çetin Emekli Albay
142. Ömer Lütfi Taşçıoğlu Emekli Kurmay Albay
143. Engin Öğüt Emekli  Yarbay
144. M. Galip Grebene Emekli  Dz. Kd. Binbaşı
145. Sabri Tandoğan Emekli Danıştay Üyesi
146. Hasan  Ömer  Özdönmez Hür Demokratlar Fikir Kulübü Derneği Genel   B.
147. Hasan Ulubatlı TSR Ulusal Dayanışma ve Araştırma Bilgi Grubu Yön. Kur. Üyesi
148. Önder Toker Milletim ve Atatürk Milliyetçileri Grubu Kurucusu
149. Ahmet Sönmez T.T.K. Kurul Üyesi
150. Alper Çağlayan Devlet Malzeme Ofisi Emekli Bölge Müdür Yardımcısı
151. Ahmet Şişman Sanat Yönetmeni
152. Atilla Terzi İstatistikçi
153. Suat Yentır
154. Lütfullah Önder Avukat
155. Fatma Deniz Mert Avukat
156. Yeşim Ünal Avukat
157. Zülüf Arslanoğlu Avukat
158. Mustafa Buguçam Noter Konya-Bozkır
159. Burak Tulay Elektronik Mühendisi
160. Dilek Uyar Mimar
161. Canan Arslanoğlu Emekli Öğretmen
162. Fatih Özcan Emekli Tarih Öğretmeni
163. Gönül Güngör Öğretmen
164. Hüseyin Hastaoğlu Öğretmen
165. Kaan Öztutgan Uluslararası Gemi Makinisti
166. Mahiye Morgül Eğitimci Yazar
167. Turhan Feyizoğlu Gazeteci-Yazar
168. Başak Tulay Elektronik Mühendisi
169. Mehmet Akçay Jeoloji Mühendisi
170. Nurcan Tüfekçi  Em. Kim . Müh.
171. E. Tuba Tuncali Mimar
172. Canan Karataş T. Vakıflar Bankası Müdür Yardımcısı
173. Caner Elçi  Elektronik Mühendisi
174. Caner Yatar Ekonomist Tasarım Proje Uzmanı
175. Reyhan Öneren İzmir-Dilbilim Öğretmeni
176. Sabahattin Gürler İstatistikçi
177. Ahmet Bayraktar  Öğretmen
178. Filiz Koca Tortamış Felsefe Öğretmeni
179. Mehmet Çağdaş Yenici Felsefe Öğretmeni
180. Mehmet Ali Dombaycı Felsefe Öğretmeni
181. Nilay Koç Felsefe Öğretmeni
182. Ömer Faruk Hüsmüllü Emekli Öğretmen
183. Selda Çiftçi Felsefe Öğretmeni
184. Selim Uçak Felsefe Öğretmeni
185. Sibel Tosun Felsefe Öğretmeni
186. Saadet Yurdatapan Felsefe Öğretmeni
187. Şükriye Dombaycı Felsefe Öğretmeni
188. Tarık Yıldırım  Felsefe Öğretmeni
189. Yunus Dümen G.Ü. Mez. Vakfı Başkanı
190. Türkan Fırıncı G.Ü. Felsefe Doktora Öğrencisi
191. Yusuf  Yalaniz Felsefe Yüksek Lisans Öğrencisi
192. Ahmet B.Garipagaoglu
193. Ahmet Yaşar Özdemir
194. Alp Ökdem
195. Belgin Taşdelen 
196. Cefa Sefa
197. Cihan Alta
198. Doğan Demirörs
199. Emre Çıtak
200. Ender Karakoç
201. Erhan Kala
202. Esra Hoşhan
203. F.Dilek Bahar
204. Fırat Ergül
205. Gülşah Kurt
206. Gürhan Sodan
207. Halide Gök
208. Hayriye Soylu
209. Hilal Gültepe
210. Hüseyin Özdinç Ötgen
211. Kadir Potuk
212. Kamuran Özer
213. Kevser Külahçıoğlu
214. Kubilay Albayındır
215. Levent Aciöz
216. Mehmet Sevgili
217. Mesut Eroğlu
218. Murat Gök
219. Murat Kılıç
220. Mustafa Mithat Denli
221. Mustafa Ünal
222. Nuri Kale
223. İsil Bese
224. Onur Taşkın
225. Ömer Faruk keskin
226. Rıza Adaleti
227. Saadet Kumkale
228. Selçuk Kendirli
229. Sinem Gül Uçar
230. Suna Acıöz
231. Süleyman Akdemir
232. Şule Çil
233. Turgut Civelek
234. Umut Özlü
235. Vedat Tolga
236. Yılmaz Erim
237. Yusuf Ziya Topaloğlu
238. Zekiye Sürmeli
239. Zerrin Ertürk

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.