01 Nisan 2007 Pazar 00:00
Dış ticaret açığı iki ayda 7.6 milyar doları aştı
İthalat şubat ayında aynı yılın geçen ayına göre yüzde 15.7 yükselişle 11 milyar 331 milyon 332 bin dolara çıktı ~|~

İhracat şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25.7 yükselişle, 7 milyar 613 milyon 773 bin dolara yükseldi. İthalat ise yüzde 15.7 yükselişle 11 milyar 331 milyon 332 bin dolara çıktı.
Dış ticaret, şubatta 3 milyar 717 milyon 559 bin dolar açık verdi. İlk iki ayda ise dış ticaret açığı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13.3 artarak 7 milyar 643 milyon 926 bin dolara çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı dış ticaret verilerini açıkladı. İhracat şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25.7 yükselişle, 7 milyar 613 milyon 773 bin dolara yükseldi. İthalat ise yüzde 15.7 yükselişle 11 milyar 331 milyon 332 bin dolara çıktı. Böylece yılın ilk iki ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26.5 artışla 14 milyar 153 milyon 408 bin dolar olarak gerçekleşti. İki aylık dönemde ithalat, yüzde 21.5 artışla 21 milyar 797 milyon 333 bin dolara yükseldi.

Dış ticaret, şubatta 3 milyar 717 milyon 559 bin dolar açık verdi. Şubatta dış ticaret açığı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0.6 geriledi. İlk iki ayda ise dış ticaret açığı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13.3 artarak 7 milyar 643 milyon 926 bin dolara çıktı.
Dış ticaret hacmi şubatta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19.5 artışla 18 milyar 945 milyon 105 bin dolara çıktı. İlk iki ayda dış ticaret hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23.4 artarak 35 milyar 950 milyon 741 bin dolara yükseldi.
Geçen yıl şubatta yüzde 61.8 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı şubatta, bu yıl şubatta yüzde 67.2'ye çıktı. Yılın ilk iki ayında ise bu oran, yüzde 64.9 oldu. Geçen yılın aynı döneminde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 62.4 olmuştu.
Şubat ayında yapılan ihracatın yüzde 94.3'ü imalat sanayinde gerçekleşti. Böylece imalat sanayi ihracatında geçen yylın aynı ayına göre yüzde 26.6 artış yaşandı. Şubat ayı ihracatının yüzde 3.7'si tarım ve ormancılık, yüzde 1'i madencilik ve taşocakçılığı, yüzde 0.8'i diğer, yüzde 0.2'si balıkçılıkta gerçekleşti.

Şubat ayı ithalatının yüzde 75.9'u da imalat sanayinden kaynaklandı. Bu oranla imalat sanayinde ithalat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10.4 artmış oldu. Şubat ayı ithalatının yüzde 16.3'ü madencilikte, yüzde 4.7'si diğer alanlarda, yüzde 3.1'i tarım ve ormancılıkta yapıldı.
Yılın ilk iki ayında yapılan ihracatın yüzde 93.5'i imalat sanayinden yapıldı. Bu sektörde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26.2 artış meydana geldi. İki aylık ihracatın yüzde 4.2'si tarım ve ormancılık, yüzde 1.2'si madencilik, yüzde 0.8'i diğer ve yüzde 0.3'ü balıkçılık kategorilerinde yapıldı.

İthalatta iki aylık sektörel dağılıma bakıldığında, imalat sanayinin yüzde 76 pay aldığı görüldü. İmalat sanayi ithalatında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artış meydana geldi. İki aylık ithalatın yüzde 16.5'i madencilik, yüzde 4.5'i diğer, yüzde 3'ü tarım ve ormancılıkta gerçekleşti.
Şubat ayı ihracatının yüzde 44.8'ini ara malları oluşturdu. Bu kalemde geçen yılın aynı ayına göre artış yüzde 32.6 olarak hesaplandı. İhracatın yüzde 41.6'sı tüketim mallarında olurken, bir önceki yılın aynı ayına göre bu kalemde artış yüzde 13.2 olarak belirlendi. İhracatın yüzde 12.7'si sermaye malları, yüzde 0.8'i de diğer kategorilerinde yapıldı.

İthalat ara mallarından
Şubat ayı ithalatının yüzde 75.6'sı ara mallarından kaynaklandı. Bu kalemde bir önceki yılın aynı ayına göre artış yüzde 24.1 oldu. İthalatın yüzde 13.7'sini sermaye malları oluştururken, bu kalemde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2.1 gerileme görüldü. Tüketim malları ithalatı yüzde 10.2 pay alırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10.5 gerileme yaşandı. İthalatta diğerleri kategorisinin payı yüzde 0.5 oldu.
Yılın ilk iki ayında yapılan ihracatın yüzde 45.6'sı ara mallarında YAPILDI. Bu kalemde bir önceki yılın aynı ayına göre artış yüzde 34 oldu. İhracatın yüzde 41.3'ü tüketim mallarından sağlanırken, bu kalemde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16.6 artış meydana geldi.İhracatın yüzde 12.4'ü sermaye malları, yüzde 0.8'i diğerlerinden kaynaklandı.

Yılın ilk iki ayında yapılan ithalatın yüzde 75.9'unu ara malları oluşturdu. Bu kalemde yıllık artış oranı da yüzde 28.9 olarak belirlendi. İthalatın yüzde 13.8'i sermaye mallarından, yüzde 9.8'i tüketim mallarından, yüzde 0.5'i diğerlerinden kaynaklandı.

Canlı hayvan ihracatı yüzde 453 arttı

Fasıllara göre bakıldığında canlı hayvan ihracatında patlama yaşanması dikkat çekti. Canlı hayvan ihracatı şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 327.2 artışla 968 bin dolara yükseldi. İki aylık dönemde canlı hayvan ihracatında yüzde 453.2 artışla 1 milyon 817 bin dolara ulaşıldı. Gemiler ve suda yüzen taşıtların ihracında yüzde 321.7; mineral yakıtlar ve mineral yağlar ihracatı yüzde 115.9 arttı.
Şubat ayı ihracatında değer olarak ilk sırada 1 milyar 182 milyon dolar ile kara taşıtları ve bunların aksan ve parçaları yer aldı. Bunu, 621 milyon dolarla makineler, mekanik cihazlar, kazanlar ve aksan; 606 milyon dolarla da örme giyim eşyaları izledi.
Şubat ayı ihracatında en yüksek düşüşleri ise yüzde 33.2 ile hayvansal, bitkisel katı ve sıvı yağlar; yüzde 17.6 ile yağlı tohum ve meyveler, yüzde 13.3 ile inorganik kimyasal ürünler yaşadı.

Yılın ilk iki ayında yapılan ihracatta canlı hayvanlardan sonra en yüksek artışlar yüzde 106.1 ile metal cevherleri, cüruf ve kül; yüzde 82 ile alüminyum ve alüminyumdan eşyada yaşandı. Değer bakımından iki aylık ihracatta ilk sırayı 2 milyar 38 milyon dolar ile kara taşıtları aldı. Bunu, 1 milyar 145 milyon dolar ile makineler, 1 milyar 138 milyon dolar ile örme giyim eşyası izledi.
İki aylık ihracatta düşüşler; yüzde 36.7 ile hayvansal, bitkisel katı ve sıvı yağlar; yüzde 5.8 ile sebze ve meyveden elde edilen müstahzar, yüzde 0.8 ile yağlı tohum ve meyvelerde görüldü.

İthalatta en büyük kalem mineral yakıtlar

Şubat ayı ithalatında en yüksek artışlar yüzde 446.8 ile hava taşıtları, yüzde 251.2 ile hububat, yüzde 162.6 ile metal cevherlerinde görüldü. Değer olarak ilk sırada 2 milyar 313 milyon dolar ile mineral yakıtlar ve mineral yağlar ilk sırada yer buldu. Onu, 1 milyar 382 milyon dolar ile makineler, 1 milyar 273 milyon dolar ile demir ve çelik izledi. Şubat ayı ithalatında en büyük düşüşler; yüzde 31.9 ile gemiler, yüzde 29.2 ile inci, kıymetli taş ve metal mamulleri, yüzde 28.7 ile hayvansal bitkisel sıvı ve katı yağlarda yaşandı.
İki aylık ithalatta en büyük artış yüzde 591.2 ile hava taşıtlarında yaşandı. Yüzde 326.6 ile hububat ve yüzde 90.5 ile demir?çelik diğer en yüksek ithalat artışlarının yaşandığı alanlar oldu. En büyük ithalat düşüşleri ise yüzde 46.5 ile gemiler, yüzde 45.3 ile canlı hayvanlar, yüzde 20.8 ile hayvansal ve bitkisel yağlarda görüldü. Değer olarak iki aylık ithalatta başı 4 milyar 410 milyon dolar ile mineral yakıtlar çekti. Bunu, 2 milyar 701 milyon dolar ile makineler, 2 milyar 366 milyon dolar ile demir ve çelik izledi.

Şubat ayı ihracatının yüzde 58.9'u AB ülkelerine yapıldı. Bu ülkelere ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29.3 arttı. Şubat ayı ihracatının yüzde 38.1'i diğer ülkeler kategorisinden, yüzde 3'ü de serbest bölgelerden yapıldı. Diğer ülkeler kategorisinde başı yüzde 18 ile Asya ülkeleri çekti.
İki aylık ihracatın yüzde 58.2'si AB ülkelerine yapılırken, bu alanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29.5 artış meydana geldi. İhracatın yüzde 38.8'i diğer ülkeler, yüzde 3'ü de serbest bölgelere yapıldı. Diğer ülkeler kategorisindeki ihracatta başı yüzde 18.4 ile Asya ülkeleri çekti.

İthalatta da AB başta
Şubat ayı ithalatının yüzde 57.7'si diğer ülkelerden yapıldı. Bu kalemde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19.2 artış görüldü. İthalatın yüzde 41.6'sı AB'den yapılırken, bu kalemde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10.7 artış yaşandı. İthalatın yüzde 0.8'i ise serbest bölgelerden yapıldı. Diğer ülkelerde en fazla ithalat yüzde 25.9 ile Asya ülkelerinden yapıldı.
İlk iki aylık ithalatın yüzde 58.6'sı diğer ülkelerden, yüzde 40.7'si AB ülkelerinden yüzde 0.7'si serbest bölgelerden yapıldı. İthalattaki artış oranları diğer ülkeler için yüzde 25.7, AB için yüzde 15.5, serbest bölgeler için yüzde 50.8 oldu. Diğer ülkelerde en yüksek ithalat yüzde 26.5 ile Asya ülkelerinden yapıldı.

İhracatta ilk sırada Almanya var

Şubat ayı ihracatının yüzde 12'si Almanya, yüzde 8.1'i İtalya, yüzde 7.9'u İngiltere'ye yapıldı. İki aylık ihracatta ise ilk üçü yüzde 11.9 ile Almanya, yüzde 7.8 ile İtalya, yüzde 8 ile İngiltere oluşturdu.
Şubat ayı ithalatında ilk üçü yüzde 11.3 ile Rusya, yüzde 10.5 ile Almanya, yüzde 8 ile Çin oluşturdu. İki aylık ithalatta ilk üçü de yüzde 14.2 ile Rusya, yüzde 9.6 ile Almanya, yüzde 7.5 ile Çin oluşturdu.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner131

banner137