29 Mart 2005 Salı 00:00
Bayrak inmez Kıbrıs verilmez
BTP'nin Ankara Tandoğan mitingine katılan yarım milyon insan "ver?kurtul"culara "Bugün Kıbrıs Yarın Türkiye" uyarısında bulundu. "Bayrak inmez Kıbrıs verilmez" mesajı verdi

Ana yavrusunu satamaz

Türkiye'nin en haklı davası Kıbrıs'ın hiçbir zaman gerçekleşmeyecek AB rüyası uğruna birtakım Ali Cengiz oyunlarıyla kaybetme tehlikesi üzerine Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) tarafından Ankara Tandoğan Meydanında düzenlenen "Kıbrıs Türk'ün Vatanıdır" mitingine katılan yarım milyon insan, "ver?kurtul" anlayışıyla Kıbrıs'ı elden çıkarmak isteyenlere "Bugün Kıbrıs, Yarın Türkiye", "Ana yavrusunu satamaz" uyarısında bulundu.

Kıbrıs Türkiye demektir

Mitingte konuşan BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, "Kıbrıs yoksa Türkiye de yok" dedi. "Kıbrıs'ı kaybeden sadece kolunu değil bacağını da kayıp etmiş gibi olur, bacağını kaybeden ise ayakta durmakta zorlanır", tespitlerinde bulunan Prof. Dr. Baş, konuşmasının bugün aktaracağımız bölümünde Kıbrıs'ın aslında Türkiye demek olduğunun Batı'nın da çok iyi farkında bulunduğunu, ve Türkiye'nin bu en haklı davası Kıbrıs'ı kayıp ederse her şeyini kayıp edeceğini belirtti.

Kâinat devletine selam olsun

Bugün bütün hakları çiğnenen dünyanın, bu hakların tekrar yaşanması için Türk Milletini beklediğini söyleyen Prof. Dr. Baş, "Gök kubbeyi çadır, güneşi bayrak yapan mefkûresi ile BTP, laik demokratik Cumhuriyetimizi, şanlı Türk bayrağını ve sancağını Kıbrıs'ta, Kerkük'te, Anadolu'da taşımaya hazırdır" dedi.

BTP'nin organize edip, yüzbinlerin "Kıbrıs Türkün vatanıdır" diye haykırdığı Ankara Tandoğan mitinginde konuşan ve "Kıbrıs yoksa Türkiye de yok", "Kıbrıs yavru vatan değil vatandır", "Kıbrıs'ı kaybeden sadece kolunu değil bacağını da kayıp etmiş gibi olur, bacağını kaybeden ise ayakta durmakta zorlanır", tespitlerinde bulunan Genel Başkan Prof. Dr. Haydar Baş, konuşmasının bugün aktaracağımız bölümünde Kıbrıs'ın aslında Türkiye demek olduğunun Batı'nın da çok iyi farkında bulunduğunu, ve Türkiye'nin bu en haklı davası Kıbrıs'ı kayıp ederse her şeyini kayıp edeceğini belirtti.

"Bugün Kıbrıs adıyla yaşadıklarımız, özünde Türkiye'nin heba edilmesinin önünü açmaktadır. İşin esası Kıbrıs değil, yüce Milletimizin yaşadığı coğrafyadan sökülüp atılması meselesidir. Annan planı bin yıl önce başlayan haçlı seferlerinin, 20. asrın başında ortaya atılan şark meselesinin ve bu yüzyılın ilk çeyreğinde güncelleştirilen Sevr'in yeni bir versiyonudur" diyen Prof. Dr. Haydar Baş, AKP iktidarının 'evet' dediği Annan Planı'nın Kıbrıs'ı Rum'a sunma planı olduğunun altını çizdi.

~|~ Kıbrıs'ta Ali Cengiz oyunu

15 Nisan 2004 tarihinde TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmasında KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş'ın, Annan Planı'nın adil kalıcı bir çözüm getirmediğini, bu planı kabul ettiğimiz takdirde Türkiye'nin Kıbrıs üzerindeki hak iddiasının tamamen sıfırlanacağını ifade ettiğini, 'Kıbrıs'ı kayıp ediyoruz' dediğini söyleyen Prof. Dr. Haydar Baş, şöyle devam etti: "Bu plan Türklere azınlık ve asimilasyon dışında bir seçenek sunmamaktadır... Anlaşma ile Kıbrıs Türk halkı, Rum'a bağlanmaktadır. Türk askeri adadaki varlığını kayıp etmekte, Türkiye'nin garantörlüğü sona erdirilmektedir. On yıldır bekletilen Louzidu davasının mevcut hükümetçe bu dönemde kabulü ve tazminatın ödenmesi de anlamlıdır. Annan Planı adayı Rumlaştırma projesidir. Bu sebeple KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş: 'Evet'e karşılık ayrılıyorum. Her Türkiye hükümeti ile uyum içinde yaşadım. Ama Annan Planı konusunda Türk Hükümeti 'evet' dedikten ve bize 'evet' dedirttikten sonra tabiatıyla bir fikir ve görüş ayrılığı ortaya çıkmıştır. Bunun cevabı da, bu görevden ayrılmamdır' demiştir. Kıbrıs milli davamızdır. Kıbrıs Türkiye'nin Akdeniz'e ve Ortadoğu'ya açılan güvenlik bahçesidir. Jeopolitik ve Jeostratejik konumu hayati önem taşır. Hala Sultan'ın şahadetiyle beraber resmen ve filen 1571'den bu yana Türk yurdudur. Zamanımızda Kıbrıs'ın uluslara arası statüsü, 1959?60 Londra?Zürih anlaşmaları ile teminat altına alınmıştır. Ve maalesef Kıbrıs basiretsiz politikacılar eliyle, Batının Ali Cengiz oyunları ile bu statüden çıkarılarak AB prosedürü ve Müktesebatı içine alınmıştır. Bu manada Kıbrıs, asıl 1999 Helsinki zirvesinde batıya teslim edilmiştir. Bu büyük yanlışı 2000 yılında (Katılım Ortaklığı) ve (Ulusal Program) adlı belgeler izlemiştir."

Yok oluşun başlangıç noktası

"AB görüşmelerinin tamamında, Türkiye'ye Kıbrıs meselesi hep ön şart olarak ileri sürülmüştür. Bu günlerde Türkiye'yi ziyaret eden AB'nin genişlemeden sorumlu komiseri Olirehn, Kıbrıs'ta Rum'un egemenliğini tanıma anlamını taşıyan Ankara Anlaşması Protokolünün Türkiye tarafından imzalanmasının 'AB ile müzakerelerin başlaması için ön koşul olduğunu' söyledi. Bu konuda Başbakan Erdoğan kendisine söz vermiştir. Bu, adayı Rum'a teslim etmektir. AB'nin, Rum'un, Yunanın hedefi sadece Kıbrıs değil, tüm Anadolu ve Türk varlığıdır. Ama bu yıkılışın başlangıç noktası Kıbrıs'tır. Bu sebeple Kıbrıs giderse Türkiye gider. O bir son değil bir büyük yok oluşun başlangıç harekâtıdır."

İşgal tehdidi

sınırlarımıza dayandı

Konuşmasında Afganistan'la başlayan, Irak'la devam eden ve 22 Ortadoğu ülkesini hedef alan işgaller projesine de değinen, bu işgal ve projelerin ABD başkanı Bush'un da ifade ettiği gibi bir "haçlı seferi"nden ibaret olduğunu belirten Prof. Dr. Haydar Baş, şunları söyledi: "AK Parti iktidarı, Türk milletini tarihinde ilk defa haçlı saffına itmiştir. İktidar sayesinde Türkiye bu haçlı seferinin öncüsü ve destekçisi olmuştur. Sonuçta tarihi ve kültürel bağlarımız olan Irak işgalle mahvedilmiştir. Kuzey Irak ( Kerkük, Musul, Süleymaniye, Telafer gibi) tamamen Türkmenlerin hâkim olduğu ve Türkiye'nin tasarrufunda olması gereken yerler elimizden çıkmış, Mehmetçiğin başına çuval geçirilmiştir. Ve şimdi Diyarbakır merkezli bir Kuzey Kürdistan gündem edilmektedir ki bu Türkiye'nin bölünüp parçalanması anlamına gelmektedir. Türkiye'nin, bu yanlış, teslimiyetçi ve bağımlı dış politik gidişi şimdi daha büyük ve yeni felaketleri davet etmektedir. Şimdi işgal tehdidi sınırlarımıza dayandı. Bu AKP'nin basiretsiz ve dış güdümlü politikalarının sonucudur."

Kuvay?ı milliye ruhuyla kenetlenmek şart

Dün, ülkemizi parçalamak isteyen dış güçlerin, içimize soktukları ajanlar vasıtasıyla emellerini gerçekleştirdiklerine, aynı güçlerin bu kez içimizdeki yerli ajanlar vasıtasıyla aynı oyunu sahneye koyduklarına, devletle milletin, askerle sivilin çatıştırılmak istendiğine dikkat çeken BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, şöyle konuştu: "Bu dönemi atlatabilmek için topyekûn milletin 85 yıl evvelki Kuva?yi Milliye ruhuyla kenetlenmesi şarttır. Yapılması gereken devlete, millete, milli bütünlüğe, milli ve manevi değerlere askere, polise, sivile, köylüye?kentliye, herkese topyekûn sahip çıkmaktır. Milletin her sahada içine düşürüldüğü durumu doğru tespit etmek gerekir. Ancak doğru teşhisten sonra kalıcı çözüm ortaya konabilir."

BTP'nin tarihi ve büyük görevi

"Türkiye kendini merkeze koyarak, her hangi bir dış gücün güdümüne alet olmadan bir denge hesabı yapmak zorundadır. Bu paralelde kalıcı bir devlet politikası ve buna bağlı bir dış politika oluşturması zaruridir. Bu tarihi ve büyük bir görevdir. Ve bu görev İnşallah BTP' ye nasip olacaktır.

BTP milli politikaları devreye koyacaktır. BTP'nin, ekonomide, dış siyasette, tarımda, basında 'Milli Model' ile Demokratik, Laik Cumhuriyetimiz her türlü tehlikelerden korunup, kollanacaktır. Devlet?millet, sivil?asker beraberliğini temin edip bir bilek, bir yürek olacaktır. Hiçbir surette Kıbrıs ve Kıbrıslı feda edilmeyecektir. Dinler arası diyalog ile inancımız asla sulandırılmayacak, bu tehlike ve tehdidin önüne kimliğimizi muhafaza ederek cevap verilecektir. Bağımsızlığımızı tehdit eden her tehlikeyi milletimizle paylaşıp AB'nin, ABD'nin, IMF'nin ne olduğu milletimize delilleriyle anlatılacaktır. Sosyal Devlet Projesi hayata geçirilecektir. Çocuklarımıza, kadınlarımıza çocuk maaşı, emeklilik maaşı temin edilecektir. Gençliğimizin yüksek öğretiminin önü açılacak, okumak isteyen her gencimiz üniversiteye sınavsız alınacaktır. Gümrük Birliği şartları yeniden gözden geçirilip, Türk Devleti ve milletinin çıkarlarına hizmet eder hale getirilecektir. Bu iktidar döneminde mağdur edilen tarım kesiminin önündeki engeller kaldırılacak, yetiştirdiği ürünlerini satış garantisiyle, avansla desteklenecek, yetiştirdiği mamuller ihracat imkânlarıyla dünya pazarlarına devlet desteği ile sürülecek, sigorta sistemiyle gerek yetiştirdiği ürünlerin, gerekse hayat garantisi temin edilecektir. Hayvancılıkla uğraşanlar devlet desteği ile güçlendirilecek, pazarın önü açılacak, rekabet imkânları güçlendirilecektir. Sanayiciye, KOBİ'lere uzun vadeli faizsiz kredi verilecektir. İşçi ve memura geçim şartlarının üstünde maaş verilecek ve imkân tanınacaktır. Yeraltı kaynaklarımıza, madenlerimize sahip çıkılacak, millet ve devlet ortaklığıyla işletilecek ve pazarlanacak, yabancılara peşkeş çekilmesine son verilecektir."

Kâinat devletinden selam olsun

Türk Milletinin yaşadığı coğrafyalarda bütün insanlığın can, mal, namus, din ve vicdan emniyetini doya doya bütün insanlığa yaşatmış olduğu gerçeğinden hareketle, bugün bütün hakları çiğnenen dünyanın, bu hakların tekrar yaşanması için Türk Milletini beklediğini söyleyen, "Gök kubbeyi çadır, güneşi bayrak yapan mefkûresi ile BTP, laik demokratik Cumhuriyetimizi, şanlı Türk bayrağını ve sancağını Kıbrıs'ta, Kerkük'te, Anadolu'da taşımaya hazırdır" diyen ve "Şimdi herkes BTP il, ilçe, mahalle, köy, sokak, teşkilatlarında yerini alsın. Huzura, mutluluğa, kalkınmaya, refaha, bolluğa merhaba desin. Fakirliğe elveda deyip bütün insanlığın elinden tutsun" çağrısında bulunan BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, konuşmasını, Merhaba Türk?İslam Âlemi, Merhaba İslam Âlemi, Merhaba Balkanlar, Merhaba Kafkaslar, Merhaba Afrika, Merhaba Ezilen Dünya, Kâinat Devletinden, Bağımsız, Demokratik, Laik, Cumhuriyetten, Türkiye'den Selam olsun" sözleriyle noktaladı.Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.