15 Temmuz 2005 Cuma 00:00
Dünyayı uyutuyorlar

BTP Lideri Baş,11 Eylül'ü gerçekleştiren irade kim ise Londra'daki metro olayını da aynı iradenin tezgahladığını belirterek, "el Kaide yaptı" türünden aldatmacalarla bütün dünyanın uyutulmakta olduğuna dikkat çekti

~|~

Türk halkını yanıltıyorlar
Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, İngiltere'nin başkenti Londra'da metroda gerçekleştirilen bombalama olaylarıyla ilgili olarak çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bu saldırıların münferit olaylar şeklinde, şu veya bu teşkilatın yaptığı olaylar olarak yorumlanmasının Türk halkını yanıltacağını belirten Baş şöyle konuştu: Olayın aslı şudur: ABD meseleyi şu kadar yıl evvel deklare etti: 22 İslam ülkesi değişecektir. Dini değişecek, sistemi değişecek, ekonomisi değişecek. Dini, benim dinim olacak. Sistemi benim sistemim olacak. Ekonomisi benim pazarım olacak. Demek istediği şeyin özü budur.

Müslüman kanı heder edilecek
Niçin Afganistan'a gitti, Irak'a gitti? "Oraya demokrasi, insan hakları getireceğiz." Bütün bunların hepsi insanların gözünü boyamak için bir takım sözlerden ibaret, hikaye tariki ile söylenmiş beyanlardır. Bunların hayata geçmesi mümkün değildir. Bu insanlar Afrika'da da aynı oyunları oynadılar. Aynı şeyleri yaptılar. Ortadoğu'da yapılanlar bunların dışında bir olay mı olacak? Elbette ki hayır! Ortadoğu'da yapılacak olan eylemler Amerika'ya ilk defa Avrupalının tarzındaki eylemler olacak. Yani kızılderililerin eti nasıl giden Batılıların köpeklerine yem olarak verilmişse, bugün İslam alemindeki Müslümanların kanı da bu derece heder edilecektir.

Hocam, İngiltere'de, başkent Londra'da metroda ve otobüste bombalar patladı. Metro ve çift katlı otobüs İngilizler için çok önemliydi. Tabiri caizse İngilizlerin sembolleri bombalanmış oldu. Bu saldırı ne anlam taşıyor? Bu saldırıyı kimler planlamış olabilir? Bundan sonra dünyada ne gibi gelişmeler olabilir?
Prof. Dr. Haydar Baş? Bu saldırılar böyle münferit olaylar şeklinde, işte şu teşkilatın, bu teşkilatın yaptığı tarzında olaylar olarak yorumlanır ise Türk kamuoyu tamamen yanıltılır. Bunu niçin söylüyorum. Hemen Londra'daki metro hadisesinden sonra ben televizyon kanallarını izlerken kanalın bir tanesinde bir ilim adamı arkadaşımız olayı sebep sonuç ilişkileri ile değerlendirmek istiyor. Yaklaşımı tamamen indi, hiç bir ilim adamına yakışmayacak tarzda ve şekilde oluyor. ABD ve müttefik güçlerin Irak'ta yaptıkları katliamların intikamını almak üzere Usame bin Ladin'in başını çektiği teşkilatın, 11 Eylül'deki hadiseye benzer bir hadiseyi metroda yaptığı şeklinde bir izahı oldu. Bu, çok basit bir yaklaşımdır. Bu derece yanlı, bu derece cilalanmış insanlar, kalemler olursa Türk kamuoyu hiç bir noktaya varamayacaktır. Dedikodularla, şununla, bununla vaktini geçirecektir.
Batılı hep aynı Batılı
Olayın aslı şudur: ABD meseleyi şu kadar yıl evvel deklere etti: 22 İslam ülkesi değişecektir. Dini değişecek, sistemi değişecek, ekonomisi değişecek. Dini, benim dinim olacak. Sistemi benim sistemim olacak. Ekonomisi benim pazarım olacak. Demek istediği şeyin özü budur. Niçin Afganistan'a gitti, Irak'a gitti? "Oraya demokrasi, insan hakları getireceğiz." Bütün bunların hepsi insanların gözünü boyamak için bir takım sözlerden ibaret, hikaye tariki ile söylenmiş beyanlardır. Bunların hayata geçmesi mümkün değildir. Hatırlarsanız, Batılılar, Amerika'nın keşfi sırasında, Amerika'ya çıktıkları zaman, oranın yerlisi olan insanlara da yine aynı taktiği gütmüşler ve yine "insan haklarını biz buraya getireceğiz" demişlerdir. Sonra öyle oldu ki orada mevcut olan bütün medeniyetleri imha edip tamamen mahvettikleri gibi, kızılderili soyundan nerede ise insanın kalmayacağı duruma indirdiler. Milyonlar yok oldu. Bu insanlar Afrika'da da aynı oyunları oynadılar. Aynı şeyleri yaptılar. Ortadoğu'da yapılanlar bunların dışında bir olay mı olacak? Elbette ki hayır! Ortadoğu'da yapılacak olan eylemler Amerika'ya ilk defa Avrupalının tarzındaki eylemler olacak. Yani kızılderililerin eti nasıl giden Batılıların köpeklerine yem olarak verilmişse, bugün İslam alemindeki Müslümanların kanı da bu derece heder edilecektir.
Bütün dünyayı uyutuyorlar
Nitekim Irak'ta bunu görmedik mi? Cezaevlerine masum insanlar dolduruluyor. Bunlar bizim annelerimiz, ablalarımız, kızlarımız, kardeşlerimiz; bunların ırzlarına tecavüz ediliyor. Bunların feryadını bugün insanlık duymuyor. Nasıl insanlık bu? Devlet eliyle burada korkunç bir katliam işleniyor. Bundan büyük terör olur mu? Irak niçin işgal edildi? Olaya evvela buradan başlayalım. Irak'ın işgal sebebi nedir? Biyolojik ve kimyasal silahların burada bulunma iddiası değil miydi? Şu ana kadar yapılan araştırmalarda böyle bir şeye rastlanıldı mı? Yok. Peki rastlanılmadığı halde hâlâ işgalin devam etmesi, masum insanların öldürülmesi, ırzlara tecavüz edilmesinin anlamına ne denilebilir? Bunun insan haklarıyla, demokrasiyle, serbest pazar ekonomisiyle uzaktan yakından alakası yok. Hülasa tasarlanan bir proje var. Bunun hayata geçebilmesi için işte 11 Eylül hadisesi organize edilmiştir. Usame bin Ladin'in teşkilatı bu işi yapmış denildi. Bir de baktık ki Afganistan'ı bombardıman uçakları halı bombardımanına tabi tuttular. Senin orada aradığın eğer Usame bin Ladin ise onu sen kendi elinle koymuş gibi 24 saat içinde yattığı inden çıkartırsın. Onu bulamıyorsan senin gücünden, kuvvetinden bir şey olmaz. Ama ben seni öyle biliyorum ki sen bin tane Usame bin Ladin'i Afgan dağlarından çıkartacak iktidara maliksin. Sonra FBI'in, CIA'nın istihbaratını aşacak, hiç kimse bu istihbarattan haberi olmayacak, artı haberleşme ağını delecek, uçakları kaçıracak; kim yapacak bunu? Usame bin Ladin. El Kaide örgütü bu kadar güçlü, kuvvetli olacak! Bütün dünyayı uyutuyorlar. Hiç bir akıllı adam, "eğer bu adam bu kadar güçlü ise ne lüzumu var ikiz kuleyi bombardıman etmesine. Gitsin onun genelkurmayını, Beyazsarayını yok etsin" demiyor, değil mi? Bu kadar iktidar sahibi ise bunu yapar. Öyle bir şey yok. Bunlar bir tiyatro. Olması gerekiyor. Niçin? İslam alemine ilk saldırının yapılabilmesi için böyle bir eylem elzemdi. Ama Afganistan'dan sonra gündem edilen Irak savaşından sonra işler de istedikleri gibi kolay gitmedi. Onun için ittifak güçleri hakikaten zorlanmaya başladılar. ABD'nin yanında her zaman olduğunu beyan eden İngiltere, askeri gücünü bu yılbaşı itibariyle çekeceğini ilan etti. Artı, İtalya ilan etti. Niye? Baktılar ki burası bizim mezarımız oluyor. Ama bir de ilan ettikleri bir olay var. 22 İslam ülkesinin sistemleri, ekonomileri değişecek, oralara insan hakları gelecek. Sen insan hakkını bul da başına çal. Sen kim, hak kim. Senin olduğun yerde ne can emniyeti var, ne namus emniyeti var, ne mal emniyeti var, ne din ve vicdan emniyeti var. Hiç bir şey yok. Sen bunları mahvettin. Yani eğer bununla burası iptidaidir diyerek kraliyet sistemini kabul ediyorsan, ben o tarafa da gidiyorum, bu tarafa da gidiyorum. Çok samimi konuşuyorum. O kralların olduğu bölgelerde dağın başında istediğin gibi çadırını kur, yat, kalk, kimse sana bir şey söylemez. Merkezde, caddenin ortasında aynısını yap, yat, uzan, kimse sana bir şey demez. Canın da, malın da, namusun da teminattadır. Ama erkeksen bunu ABD'de, İngiltere'de yap, gözünü oyarlar. Sen hangi hürriyetten bahsediyorsun. Tiyatro oynamana gerek yok. Senin şu anda rejimini beğenmediğin insanın bile senden çok daha fazla insan haklarına saygısı var, hürmeti var, muhabbeti var.
Batılılar çaldıklarını geri versinler yeter
Kısaca şunu demek istiyorum. Gerekçe olarak ortaya koydukları hiç bir şey de yok. Burada bütün mesele Batının şu ana kadar geldiği nokta sömürgecilik mantığı üzerine bina edilmiştir. Afrika'da ne var? Yer altı kaynakları var. Bil ki oraya Batılı gitmişse, o kaynaklar elinden çıkacaktır. Toprak üstü zenginlikleri mi var? Batılı oraya gitmişse bil ki bu zenginlikler o milletin elinden çıkacaktır. Nitekim öyle olmuştur. Şu anda Batılı ülkeler toplanıyor. Afrika insanı aç, yardım edecekler! Sen bırak yardımı. Kelin merhemi olsa başına sürer. Adamlar senden yardım istemiyor. Çaldıklarını, aldıklarını geri ver, yeter. Hiç bir dünya insanı da kalkıp da bunu dava etmiyor. Siyasi partiler; hepsinin ağzı tutuldu. Sen gittin. Yer altı kaynaklarını sülük gibi emdin. Yer üstü kaynaklarını sülük gibi emdin. Kalktın, bu insanlar aç, diyorsun. Sanki bu insanlar geri zekalı. Hülasa şunu demek istiyorum. İnsanlığın da bu kadar vahşete karşı dili tutulmuş vaziyette. Hiç kimse konuşmuyor. Bizimkiler de konuşmuyor. Ne gazetecimiz konuşuyor. Ne ilim adamı konuşuyor. Ne siyasetçisi konuşuyor. Hiç kimsenin konuştuğu yok. Hani  bir söz vardır. Gölge etme başka ihsan istemem. Bunlar, insanlığın üzerinde çok büyük bir musibet gölgesidir. Çekilsinler, insanlık rahatını bulur. Her şeyini, rahatlıkla, bollukla temin eder.  Kimsenin bunda kuşkusu olmasın.
Tezgahlanan oyun
devam ediyor
Niçin ben olayı bu kadar genişlettim? Tezgahlanan böyle bir oyun var. Bu oyun devam edecek. İngiltere'nin geriye gitmemesi lazım. Askerini çekmemesi lazım. Blair otoritesini kaybetti. Otoritesine kavuşması lazım. İşte bu tezgah bunlardan bir tanesi. Türkiye'ye bir şey yaptıracaklar. Türkiye'de 11 Eylül gibi bir olay. Haydi terör tehlikesi. Ne ilgisi var? Bir de bakıyoruz, Türkiye'de el Kaide örgütünün adamları varmış. Bunların hepsi tiyatro. Madrid'de bir olay, el Kaide ordaymış! Dünyanın her tarafında böyle güçlü bir teşkilat varsa bu teşkilat dünyanın altını üstüne getirir. Eğer bunlar bu kadar büyük eylemleri gerçekleştirebiliyorsa bunlar bütün dünyanın altını üstüne getirirler. Adamlar kendilerine bir ev odası dahi bulamıyor, dağlarda, inlerde yaşıyor, bana sen ne anlatıyorsun. Sonra bu hareketler kimin faydasına? Madem el Kaide bu işleri örgütledi, şu kadar insanın hayatı tehlikede. Can, mal, namus emniyeti kalmamış. Bunlar aptal mı? Bunlar bu kadar geri zekalı mı? Yok. Bunlar senin menfaatine. Sen bunları gerekçe, bahane göstererek, o yer altı kaynaklarının en zengin olduğu bölgelere gidiyorsun, işgal ediyorsun. Afganistan'da böyle olmadı mı? Irak'ta böyle olmadı mı? Şimdi yapmak istedikleri bunun dışında bir şey değil. Kısaca demek isterim ki aynen 12 Eyül'ü yapan irade metro olayını tezgahlamıştır. Otobüs olayını tezgahlamıştır. İngiliz halkının bilmesi gerektiği; faili sağda, solda, uzakta aramak yerine gözünün önünde, cebinde, burnunun dibinde aramaktır. Bunun ne Kaidesi, ne şusu, ne busu var. Olay budur.
Türkiye maşa gibi
kullanılıyor
n O halde sırada yeni ülkeler olması lazım değil mi?
Prof. Dr. Haydar Baş? Kesinlikle. 11 Eylül'den sonra olduğu gibi. Bazı arkadaşlar diyor ki, Türkiye'ye bir şey yapılmıyor. Türkiye'yi maşa gibi kullanıyorlar. Türkiye'nin işi bitmedi. Türkiye'nin işini bitirmek için Ortadoğu'da yapılacaklar var. Büyük Ortadoğu Projesinin aslı işte bu 11 Eylül'le başlayan hadiselerdir. Türkiye'nin işini bitirmek için kullanacaklar. Kullanıp, kullanıp posasını en sonunda çöp tenekesine atacaklar. Ama inşaallah Türk milleti ayıkacaktır. Bu işlere de son verecektir. Bir Batılı ülkenin buna dur demesi, Şark aleminde, Ortadoğu'da Türkiye'den başka herhangi bir ülkenin buna dur demesi mümkün değildir. Bunu yapacak olan Türkiye'dir. Şu ana kadar Türk siyaseti de bu konuda maalesef ipotek altına alınmıştır. Maliye konusunda ciddi zaafları olduğu için denilen her şeyi yapmak durumundadır. Bundan sonra  çok daha kötü  olacak. Üç sene evvel dediklerim nasıl zuhur etti ise bundan sonra da noktası noktasına, virgülü virgülüne zuhur edecek. Kimsenin kuşkusu olmasın. Zira bu iktidarın elini, ayağını, gözünü, kulağını bağladılar. Yapacak bir şey yok. Hiç bir şey müstakil, bağımsız değil. Zaten hatırlarsanız iktidar olmadan evvel, "biz kamçı yemeden onların, IMF'nin dediklerini kabul edeceğiz" diyen bir siyasi iradedir bunlar. Şimdi bu irade neye göre tedbir alacak, neye göre vaziyet edecek, neye göre bu dünyayı koruma duygusuna, can?mal?namus emniyetine sahip çıkacak? Yapamaz. Yapması mümkün değil. Zaten her gün bir önceki günden daha fazla çöküşe gidiyor. Gazetelerin, televizyonların beyanlarına milletimiz kesinlikle bakmasın. Sağlam ekonomi, iyi gidişatın görüntüsü bu olmaz. Gerekirse bunu detaylarıyla izah ederiz. Ben ekonomi tezimi hazırladım. Kısmet olursa bunu kamuoyuyla paylaştıktan sonra bütün illerde konferanslar şeklinde vereceğim. Milletimiz görecek ki biz meğer rüya aleminde geziyoruz. İnşallah biz onları uyandıracağız.

Failler kimler mi?

Hocam, şu anda Çin'in, Rusya'nın başını çektiği, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan'ın da üye olduğu Şanghay İşbirliği Örgütü, bir çağrı yaptı. ABD'nin önderliğindeki koalisyon güçleri Orta Asya'daki üslerini kapatmak için bir tarih belirlesin, diyor. Londra'daki saldırılar da bu arifede gerçekleşiyor.
Prof. Dr. Haydar Baş? Zaten Şanghay İşbirliği Örgütünün bu beyanı, Büyük Ortadoğu Projesinin önünde bir engel olarak karşılarına çıkıyordu. Şimdi onları da terörist olarak ilan edebilmek, el Kaideyi terörist olarak ilan edebilmek için bu olaylar tezgahlanıyor. O tarafa dönüyor "siz yaptınız", bu tarafa dönüyor "siz yaptınız" diyor. Aslında, "siz yaptınız" diyenler yaptı.
PKK eylemleri niye arttı?
nHocam, tabii bu arada Türkiye'de de bazı hadiseler yaşanıyor. Şehit ve gazi sayısı habire artıyor. PKK'nın son dönemde eylem sayısını arttırmasının amacı nedir sizce?
Prof. Dr. Haydar Baş? PKK hadisesinin son zamanlarda eylemlerini arttırmasının tek sebebi iktidarı baskı altında tutmak, istediklerini yaptırmaktır. İşin özü budur. Yani iktidarı istedikleri gibi parmaklarının ucunda oynatabilmek için olaylar organize ediliyor. "Bunu yap" deniliyor. Yapması filan yer basılıyor. Yapmasa filan yer basılıyor. Onlar da zamanında işi teslimiyetle Batılı arkadaşlarına devrettikleri için şimdi failleri de izhar etmekten çekiniyorlar. Hepsini biliyorlar, görüyorlar, "Allah, Allah, yanlış yaptık" diyorlar, ama kendi kendilerine diyorlar. İnşaallah onlar da günün birinde tam ayıkacaklar da millet bu musibetten kurtulacak.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.