14 Temmuz 2006 Cuma 00:00
Haritayı çizdirmek !
Hüseyin Mümtaz, Giresun Işık gazetesindeki son yazısında, Türkiye'nin bölüp parçalanmasına yönelik çizilen haritaları irdeliyor ~|~ Halk arasında 'karizmayı', bıçkınlar arasında ise 'çömleği' çizdirmek olarak bilinir ve söylenir yukarıdaki deyim..
Biz güncelliği izleyebilmek için 'haritayı' dedik..
Şu günlerde eline kalemi alan Türkiye'ye don biçiyor, harita çiziyor.
Haritalarını çizemeyenlerin haritalarını elbet başkaları çizer.

İşte böyle çizerler..
Astsubay Ali Kaya'ya, Emekli Yarbay Korkut Eken'e, Müstafi Yüzbaşı Muzaffer Tekin'e; Süleymaniye'deki 11 askerine sahip çıkamayanlar Amerikalı Albay Mayville'nin çuvalına, Amerikalı Albay Peters'in de haritasına ses çıkaramazlar. Kendi Emekli Albaylarının sözlerine kulak kabartmayanlar Amerikalı Emekli Albayların haritasını alınca kara kara düşünmeye başlarlar.

Eskiden çiziyorduk, şimdi neden çizemiyoruz!

Halbuki çok yakın bir zaman öncesine kadar kendi haritamızı kendimiz çiziyorduk.
1922'de...
1938'de,
1974'de haritamızı kılıçla 'çizmiştik'.
Şimdi ise sivri uçlu asetat kalemleriyle ince ince 'çiziliyoruz..'
Sonra oturup 2215'inci yıl filan gibi kutlamalar yapıyorsunuz..
Güldürmeyin insanı..
1. Harita 1.
Gül'ün Amerika'da Condi'ye "Ben ona Condi derim" sırrını açıklayıp 'Ortak Vizyon Belgesi'ni sunarken basın toplantısı yaptığı sıralarda Amerikan Silahlı Kuvvetler Dergisi'nde Emekli Albay Peters 'Kanlı Sınırlar' isimli bir makale yazdı ve yazı ekine de 'öncesi' ve 'sonrası' isimli iki harita koydu.
Biz şaşırmadık.. Haritanın gelişi, 11 Eylül'den belliydi.. 'Condi' daha Ulusal Güvenlik Danışmanı iken BOP kapsamında Fas'tan?Moğolistan'a uzanan 22 ülkeden ve bunların bazılarının sınırlarının muhtemelen değişeceğinden bahsetmemiş miydi?
Siz niye şaşırıyorsunuz? Göğsünüzü gere gere İtalya ve Yemen'le beraber BOP'un eşbaşkanı olduğunuzu söylemediniz mi?
BOP, "Büyük Ortadoğu Kuşatması" haline, 'sayenizde' dönüşmüştür efendiler..
İster başharflerini kullanarak kısaltmasını okursunuz, ister uzun halini..
Anlayışınıza kalmış..
Peters'in haritasında, Ortadoğu bir yana Türkiye, "Kürdistan'a" toprak veriyor..
Hem de 'külliyetli miktarda'.

2. Harita 2.

İstanbul'da açıklanması, "Köyümüzün Delileri" listemizde yer alan ve bir anlamda "mahallenin namusunu kurtarma" görevini üstlenen Kerinçsiz, Bakkal ve arkadaşlarının çabalarıyla engellenen Türkiye Ekonomik Sosyal Etüdler Vakfı'nın (TESEV), "Güvensizlik Mirasının Aşılması: Devlet İle Yerinden Edilmiş Kişiler Arasında Toplumsal Mutabakata Doğru" raporunun Ankara'da tartışılmasından sonra Toplantıya katılan Lagendijk "Türkiye'nin daha çok bölgesel özerkliğe ihtiyacı bulunduğunu" öne sürmüş.
"Ankara'nın delileri'' yok muymuş?
Lagendjik'in sözleri, ABD'li Peters'den sonra biçilen donun AB versiyonudur.

3. Harita 3.

Can Dündar "bir bakanın toplantı odasındaki Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün Bilgi Sistemi şubesi tarafından hazırlanmış haritayı'' anlattı.
"Önce haritanın genel tablosunu verelim: Geçen yıl itibarıyla Türkiye'de yabancılara ait taşınmazların toplamı: 47 bin 912...Bunların yüzde 79'u, 5 ülke tarafından alınmış. Bu ülkeler sırasıyla: Yunanistan, Almanya, Suriye, İngiltere ve Hollanda...
Bu 5 ülke yurttaşlarının Türkiye'de sahip olduğu taşınmaz toplamı: 38 bin 11....
Ayrıntılı döküm verecek olursak: Yunanlılar 12 bin 535... Almanlar 12 bin 53
İngilizler 6 bin 983, Suriyeliler 4 bin 607, Hollandalılar 1833... Diğer ülke yurttaşlarının toplam taşınmazı ise 9 bin 901... İsrail ilk 5'te yok... Yabancıların gayrimenkul alımlarında 2,5 hektar sınırı olduğunu hatırlatıp ayrıntılara geçelim: Coğrafi dağılıma bakıldığında Doğu Anadolu dışında bütün Türkiye coğrafyasında yabancıların taşınmaz sahibi olduğunu görüyoruz; ama yoğunluk Marmara, Güney Anadolu ve Ege'de görülüyor.
Belli bölgelerde belli ülke yurttaşlarının ağırlığı da hemen göze çarpıyor: Trakya'da ve Marmara'da Yunanlar, Karadeniz, Güney Anadolu ve İç Ege'de Almanlar,
Güneydoğu'da Suriyeliler...
Ne güzel değil mi? Aynı; Nasrettin Hoca 'nın malûm fıkrasındaki gibi..
AB, ABD dışarıdan; "içimizdeki AB ve ABD'liler" içeriden..........
Sen ey vatandaş, ey yurttaş, ey Müslüman....
 Bu noktada artık önemli değil..Hangisi kendini tarif ediyorsa onu sana yöneltilmiş hitab olarak kabul et..... 'Zafer'den sonra kendi içimizdeki tarif farklılığını yine kendi içimizde hallederiz.
Titre ve kendine dön..
Kendine gel..
Kendin ol..
Yoksa elimizde avucumuzda tartışacağımız, kavga edeceğimiz vatan kalmayacak..
Yukarıdaki haritalara bir avuç yazar?çizer?siyasetçiden başka tepki gösteren duydun mu?
Resmi bir tepki duydun mu?

ABD'ye neden cevap verilmiyor?

Bizim Kara Kuvvetleri Dergimizde halâ "Tek erin muharebe gücü'' tartışılır..
Neden Amerika'ya sınır çizilmez? Amerika'nın sınırları, haritası neden çizilmez? Neden defteri dürülmez?
"Alçak eşeğe binmek kolaydır''.. Hatay'ı topraklarında gösteriyor diye Suriye'ye vur Allah, vur..
Amerika çok mu yüksek geldi?
AB Türkiye Temsilciliği Siyasi İşler Müsteşarı Martin Dawson 29 Haziran'da TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Köksal Toptan'ı 'makamında', yâni Meclis'te, yâni TBMM'de 'ziyaret etmiş'.
Sorguya çekmiş..
Sorgulamış..
Basmış fırçayı..
Kim? Tavuğun suyunun, suyu...
Ayıptır...
Bir yabancı temsilciliğin bilmem ne yardımcısına yedirmeyin Meclisi...
Meraklısı, yahut inanmayan Cumhuriyet'te konuyla ilgili habere bakabilir.
Konu; meclis tatile girmeden 'Azınlık Vakıfları Yasası'nın neden çıkarılmadığı..
İşgal altında mıyız kardeşim?
Mütareke İstanbul'unda bile Meclis?i Mebusan, harita çizmişti..
"Misak?ı Milli''yi kabul etmişti.
"Çok üst düzey bir Dışişleri yetkilisi'' haritayı kabul edilemez bulmuş.. 'Biz de' demiş Ortadoğu ve özellikle Irak ile ilgili alternatif harita hazırlayıp, yayınlayarak Amerika'ya mesaj verelim..''
İşte dışişlerinin 'vizyonu' bu kadar..
Bu "vizyonun ve misyonun''; ilk tezkere günlerinde CeNeNe Turk'de Belçikalı ünlü anchorman'in sorularını yanıtlarken "Dünyanın en büyük süper gücü ile Irak'a girmenin ne gibi bir riski olabilir?'' şeklinde yorum sunan Emekli Korgeneral'in vizyon ve misyonundan en ufak bir farkı yoktur.
Hayretler içinde kalmış, ağzım açık seyretmiştim..
Amerika'ya mesaj vermek; Ortadoğu'da alternatif harita hazırlamakla olmaz..
Kara Kuvvetleri Derginiz'de Kızılderililerin....
Renkli Amerikalıların..
Teksas'ın, daha iyisi olduğu gibi 'güney'in,
Alaska'nın ayrı haritalarını çizip yayınlayabiliyor musunuz?
Bir yayınlayın, sonra seyreyleyin gümbürtüyü..
Kuru laflara, yalancı pehlivanlığa karnım tok.. Bıktım artık..
Kimsenin vatanseverliğini sorgulamak haddim değil ama şirketinizin adı meselâ neden 'Bozkurt' yahut 'kara şahin' değil de, ille de 'Black Hawk'?
Ne kadar güzel, eğlenceli ve dahi acayip bir 'correlation?'
MİT eski Başkanı, "Bölgenin'' eski bir valisi, emekli bir başka vali ve emekli bir korgeneral.. Ve muhtemelen ABD vatandaşı Türk asıllı avukatlar..
"Misyon''; "Amerikan kuvvetlerine mal taşıyacak Türk kamyon ve şöförlerini korumak''..
"Vizyon"; BOP veya "Büyük Ortadoğu Kuşatması''na yardım ve yataklık..
Kardeşim; madem böyle bir gücünüz, olanak ve yeteneğiniz vardı, neden Süleymaniye'deki askerlerin başına geçirilen çuvala engel olamadınız da kamyonlarda karar kıldınız?
Çuval demekten dilimizde tüy bitti, muhteremlerden tık yok..
Çuval 6000 yıllık Türk tarihinin en rezil olayıdır.
Çuval milletin başına geçirilmiştir ve milletin bilgi edinme hakkı vardır..
Kimse 'devlet sırrı' kalkanının arkasına sığınamaz..
Olay milletin ve dünyanın gözü önünde olmuşsa, millet bunun acısını yüreğinde hissetmiş ve halâ hissediyorsa..
İşin sırlığı filan kalmamıştır.
Hesap vermek zorundasınız..
Millete ve tarihe hesap vermek zorundasınız..
O 11 asker ya emirlere uymuşlardır, yahut uymamışlardır.
Uymuşlarsa bu yüz kızartıcı emri kim vermiştir? Bu nasıl emirdir? Veren hakkında hangi işlem yapılmıştır?
Uymamışlarsa, uymadıkları için ne işlem yapılmıştır?
Kaldı ki, kanunsuz emre uymak da suç değil midir?
Hiç endişeniz olmasın.. Bu iş sonsuza kadar gizli kalmaz..
Bu gökkkubenin altında cereyan eden hiç bir şey gizli kalmaz..
Ama o güne kadar ey vatandaşlar, ey yurttaşlar, ey Müslümanlar..
Ey millet...
Çuval işin ilk provasıydı. Şimdi iş haritanızın çizilmesine geldi dayandı..
Çizilen sadece haritanız olsa bir şey değil..
Öyleyse...
"Arş yiğitler vatan imdadına''...
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner137