30 Ekim 2015 Cuma 00:08
‘Lozan engel’ yalanına inanma!

EYÜP KABİL / ÖZEL HABER 

Cennet ülkemiz, Allah’ın bir lütfu olarak resmen hazine üzerinde bulunuyor. Ham haliyle 3 katrilyon dolar değere sahip olan madenlerimiz maalesef bugün yabancılar tarafından çıkarılıyor ve kamyon kamyon gemilere yüklenip kendi ülkelerine götürülüyor. 

BTP dışında hiçbir siyasi parti, madenlerimiz konusunu ağızlarına bile almazken Sayın Haydar Baş, milletimize ait olan bu madenlerin mücadelesini veriyor. 

Türkiye’de hangi illerde hangi madenlerin bulunduğunu dikkatlerinize sunuyorum. Bu madenlerin devlet-millet ortaklığı ile işletilmesi neticesinde nasıl bir zenginliğe kavuşacağımızı ise siz hesaplayın. 

Artık, gözümüzü açalım ve nasıl sömürüldüğümüzü görelim. Evlatlarımızın ve ülkemizin geleceği için bunu yapmak zorundayız… 

Bu zenginliğin asıl sahibi Türk milletidir

Adana: Petrol, manganez, krom, boksit, bakır, kurşun, çinko, demir, mermer, mangan, kireç taşı, fosfat.

Adıyaman: Türkiye’deki en zengin fosfat yataklarından biri de Adıyaman’da bulunuyor. Fosfattan başka petrol, asbest, barit, bakır, kurşun, çinko, demir, mangan, mermer de mevcut.

Afyon: Zengin mermer yataklarına sahip illerimizden biri de Afyon’dur. Ayrıca manganez, boksit, asbest, bor, krom, bakır, kurşun, çinko, diyatomit, grafit, antimuan, uranyum gibi madenler de bulunuyor.

Ağrı: Asbest, demir, perlik, fosfat, pomza, kükürt, traverten.

Aksaray: Granit, diyatomit, civa, mangan, mermer, pomza, kükürt.

Amasya: Gümüş, asbest, bentonit, demir, bakır, kurşun, çinko, kireçtaşı, kil, mangan, mermer.

Ankara: Bakır, kurşun, çinko, diyatomit, demir, kireç taşı, magnezit, mangan, perlit, pomza, antimuan, mermer.

Antalya: Antalya’da en zengin barit yatakları bulunurken, Akseki ilçesinde de boksit çıkarılmaktadır. Ayrıca gümüş, grafit, kireç taşı, mangan, krom, demir, mermer ve kükürt de bulunuyor.

Antakya: Altın Antakya’da çıkarılan önemli madenlerimizden biridir. Bunun yanı sıra boksit, krom, bakır, kurşun, çinko, demir, kireç taşı, mermer, kükürt, asbest gibi madenler de bulunuyor.

Artvin: En önemli bakır yataklarımız Artvin’in Murgul ilçesinde bulunmaktadır. Bunun yanı sıra çok zengin altın madenlerimiz de bu ilimizde mevcut. Manganez, kurşun, çinko, demir, grafit, kil, mangan, mermer de Artvin’de bulunan diğer madenlerimizdendir.

Aydın: Aydın’ın Söke ilçesi zımpara taşı açısından zengindir. Ayrıca altın, asbest, demir, bakır, kurşun, çinko, civa, uranyum, kükürt, antimuan, mermer, kuvars, kuvarzit gibi madenler de bulunuyor.

Balıkesir: En zengin demir yataklarımız Balıkesir’in Edremit ilçesinde bulunuyor. Bigadiç, Sındırgı, Susurluk’ta önemli bor yataklarımız mevcut. Ayrıca altın, bor, gümüş, asbest, krom, civa, kireçtaşı, kil, magnezit, kükürt, mangan, mermer, wolfram yatakları da var.

Bartın: Mermer, kireç taşı, kuvarzit, kuvars kumu.

Batman: Raman’da çok zengin petrol yataklarımız var. Bunun yanı sıra bakır, kurşun, çinko, demir, barit, mermer, sodyum da bulunuyor.

Bayburt: Bakır, kurşun, çinko, demir, kil, mermer

Bilecik: Altın, asbest, kalsit, kireç taşı, kil, mangan, mermer, kuvars kumu, antimuan, wolfram.

Bingöl: Türkiye’deki en zengin fosfat yataklarının bulunduğu illerden bir tanesi de Bingöl’dür. Fosfatın yanı sıra bakır, kurşun, çinko, demir de bulunuyor.

Bitlis: Bitlis’te zengin fosfat yatakları bulunuyor. Ayrıca asbest, barit, krom, bakır, kurşun, çinko, demir, kireç taşı, mangan, nikel, fosfat, pomza da var.

Bolu: Krom, bakır, kurşun, çinko, demir, kireç taşı, mangan, mermer, perlit.

Burdur: Zengin manganez yatakları bulunur. Ayrıca manganezin dışında krom, kireç taşı, magnezit, mermer, kükürt gibi madenler de var.

Bursa: Wolfram’ın en fazla çıkarıldığı yerlerden bir tanesi de Bursa Uludağ’dır.  Wolfram’ın yanı sıra zengin krom yatakları bulunur. M.Kemalpaşa’da zengin bor yatakları var. Ayrıca asbest, kalsit,  bakır, kurşun, çinko, demir, mermer, antimuan, mangan da çıkarılan diğer madenlerimizden.

Çanakkale: Altın, gümüş, asbest, barit, kalsit, bakır, mangan, mermer, demir, grafit, kükürt, kil, kireç taşı.

Çankırı: Türkiye’deki kaya tuzu yataklarının önemli bölümü Çankırı’da bulunuyor. Bunun yanında asbest, demir, kireç taşı, kil, mangan, mermer, kaya tuzu, perit, kuvarzit gibi madenler de bulunuyor.

Çorum: Asbest, demir, grafit, mangan, antimuan, kil, mermer.

Denizli: Asbest, krom, demir, kireç taşı, magnezit, mangan, mermer, kuvarzit, kükürt, zımpara taşı.

Diyarbakır: Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde zengin petrol ve bakır yatakları bulunuyor.  Ayrıca asbest, barit, krom, doğal taşlar, demir, mermer, fosfat da bulunur.

Düzce: Bakır, kurşun, çinko, demir, kireç taşı, magnezit, mangan.

Edirne: Bakır, kurşun, çinko, flor, kil, mangan, fosfat, perlik, kuvars kumu.

Elazığ: Elazığ’ın Maden ilçesinde zengin bakır yatakları bulunur. Keban çevresinde de kurşun ve çinko yatakları var. Guleman’da da önemli krom yatakları bulunur. Ayrıca Elazığ’da altın, gümüş, barit, demir, kireç taşı, mangan, mermer gibi madenler de mevcut.

Erzincan: Asbest, barit, krom, bakır, kurşun, çinko, demir, magnezit, mangan, mermer, perlit, kükürt

Erzurum: Erzurum’un Oltu ilçesinde oltu taşı çıkarılmaktadır. Ayrıca gümüş, krom, bakır, kurşun, çinko, kireç taşı, magnezit, mermer, perlit gibi madenler de var.

Eskişehir: Lületaşı dünyada ve Türkiye’de sadece Eskişehir’de çıkarılır. Seyitgazi’de önemli bor yatakları bulunuyor. Bunun yanı sıra kalsit, krom, flor, kireç taşı, lüle taşı, magnezit, mangan, merler, nikel, toryum, perlit de mevcut diğer madenlerimizdendir. 

Gaziantep: Boksit’in çıkarıldığı yerlerden bir tanesi de Gaziantep’tir. Ayrıca barit, krom ve demir de var.

Giresun: Giresun’un Köprübaşı ilçesinde bakır yatakları bulunuyor. Bunun yanında Giresun’da altın, gümüş, barit, kurşun, çinko, uranyum, antimuan, granit bulunur.

Gümüşhane: En zengin altın madenlerimiz bu ilimizde buluyor. Altın’ın dışında gümüş,  barit, bakır, demir, civa, kil, mermer, kurşun yatakları da var.

Hakkari: Krom, mermer, kurşun, kükürt.

Iğdır: Kaya tuzu yatakları var. Ayrıca krom, sodyum, pomza çıkarılan diğer madenlerimizdendir.

Isparta: Keçiborlu ilçesinde kükürt yatakları bulunuyor. Boksit, barit, kireç taşı, magnezit, mangan, mermer, pomza da mevcut.

İstanbul: Boksit, demir, grafit, kireç taşı, kil, mangan, mermer, antimuan, kuvars, kuvars kumu.

İzmir: Dikili ve Torbalı’da en zengin demir yataklarımız bulunuyor. Demirin yanı sıra altın, gümüş, asbest, boksit, grafit, civa, kireç taşı, mangan, mermer yatakları var.

Kahramanmaraş: Afşin, Elbistan ilçelerinde önemli linyit yatakları bulunuyor.

Karabük: Dolmit, kaolin, kireçtaşı, mangan, mermer, kuvarsit.

Karaman: Zengin krom yatakları bulunuyor. Ayrıca boksit, asbest, barit, bakır, kurşun-çinko, kum-çakıl, kil, kireçtaşı, magnezit, mermer, mangan diğer madenlerimizdendir.

Kars: Altın, asbest, çimento hammaddeleri, krom, kireçtaşı, magnezit, mangan, perlit, pomza yatakları var. Ayrıca kaya tuzu yatakları bulunuyor. 

Kastamonu: Ülkemizin en zengin madenlerinden biri olan bakır yatakları Kastamonu’nun Küre ilçesinde bulunur. Ayrıca Kastamonu’da altın, asbest, çimento hammaddeleri, bakır-kurşun-çinko, doğal taş, demir, civa, kil, kireçtaşı, mermer, kuvartis, kuvars kumu, mangan, tuğla-kiremit gibi madenler de var.

Kayseri: Kurşun ve çinko yatakları var. Ayrıca zengin demir yatakları bulunuyor. Bunların yanı sıra boksit, asbest, krom, kireçtaşı, mangan, mermer, fosfat, kurşun, pomza, kuvartis, tuğla-kiremit, çinko çıkarılıyor.

Kilis: Demir, kireçtaşı, mangan, fosfor.

Kırıkkale: Wolfram çıkarılan illerimizden biridir. Bunun yanı sıra gümüş, asbest, bakır-kurşun-çinko, flor, demir, kireçtaşı, mangan, mermer de bulunuyor.

Kırklareli: Altın, bakır-kurşun-çinko, demir, grafit, kireçtaşı, mangan, molibden, mermer, kuvars, kuvars kumu, tuğla-kiremit.

Kırşehir: Mermer bakımından zengin bir ilimiz. Ayrıca kalsit, çimento hammaddeleri, bakır-kurşun-çinko, flor, demir, kireçtaşı, mangan, sodyum, kuvarzit, tuğla-kiremit yatakları var.

Kocaeli: Çimento hammaddeleri, bakır-kurşun-çinko, dolomit, grafit, kireçtaşı, mangan, mermer, fosfor, kuvarzit, tuğla-kiremit bulunuyor.

Konya: Konya’nın Seydişehir ilçesinde boksit yatakları bulunurken, Sarayönü ilçesinde de cıva bulunmaktadır.  Ayrıca asbest, bor, barit kalsit, çimento hammaddeleri, krom, bakır-kurşun-çinko, dolomit, doğaltaş (andezit, bazalt vb.), grafit, civa, kum-çakıl, kireçtaşı, kil, mangan, mermer, tuz, sodyum sülfat, pomza, kuvars, kükürt gibi madenler de var.

Kütahya: Kütahya’nın Simav ilçesinde kükürt ve zengin demir yatakları bulunur. Kütahya bor mineralleri ve mermer açısından zengindir.  Ayrıca Tavşanlı, Seyitömer ilçelerinde önemli linyit yatakları mevcuttur.

Malatya: Malatya Hekimhan ve Hasançelebi çevrelerinde en zengin demir yataklarımız bulunmaktadır. Bunun yanı sıra asbest, krom, florit, demir, kireç taşı, mermer, toryum da var.

Manisa: Manisa ve Turgutlu’da Nikel yatakları mevcut. Bunun yanında Manisa zımpara taşı yönünden de oldukça zengindir. Soma ilçesinde linyit, Alaşehir ilçesinde de civa bulunuyor. Bunların dışında altın, gümüş, bor, demir, mangan, fosfor, perlit, kükürt, antimuan, uranyum, zeolit de çıkarılan diğer madenler arasında.

Mardin: Petrol yatakları açısından zengin bir ilimiz. Mardin’in Mazıdağı ilçesinde fosfat da bulunuyor.  Ayrıca kireç taşı, pomza, fosfor, uranyum, kuvars kumu Mardin’de bulunan diğer madenlerimizdendir.

Mersin: Barit ve kromun en fazla çıkarıldığı yerlerden bir tanesi de Mersin’dir. Ayrıca Mersin’de boksit, asbest, krom, demir, kireç taşı, magnezit, mermer, fosfat, kuvars kumu da mevcut.

Muğla: Muğla’nın Fethiye ve Köyceğiz ilçelerinde krom yatakları bulunuyor. Muğla’nın Milas ilçesinde de boksit ve kükürt yatakları var. Yine aynı ilçede zımpara taşı da mevcut. Bunların yanı sıra asbest,  doğal taş, demir, grafit, kireç taşı, magnezyum, mangan, kuvars, kükürt, uranyum yatakları da var.

Muş: Barit, kireç taşı, tuz.

Nevşehir: Barit, kireç taşı, mermer, sodyum, perlit, pomza, kükürt, zeolit.

Niğde: Altın, gümüş, asbest, kalsit, demir, civa, magnezit, mermer, nikel, perlit, pomza, antimuan.

Ordu: Altın, gümüş, bakır, kurşun, çinko, doğal taş, kireç taşı, mangan, mermer.

Osmaniye: Asbest, barit, krom, demir, magnezit, mermer, nikel, fosfor, pomza, kükürt.

Rize: Bakır, kurşun, çinko, demir, mangan, mermer.

Sakarya: Asbest, demir, kireç taşı, mangan, mermer, fosfor, zeolit.

Samsun: Asbest, bakır, kurşun, çinko, kireç taşı, mangan.

Şanlıurfa: Kireç taşı, mermer, fosfat, pomza, doğal taş, alunit.

Siirt: Krom, asbest, bakır, kurşun, çinko, tuz.

Sinop: Asbest, doğal taş, mangan, kuvars kumu, kuvarsit.

Şırnak: Mermer, fosfat.

Sivas: En zengin demir yataklarımız Sivas’ın Divriği ilçesinde mevcut. Bunun yanı sıra gümüş, asbest, barit, krom, florit, grafit, kireç taşı, magnezit, mangan, mermer, nikel, antimuan, toryum da var.

Tekirdağ: Doğal taş, kireç taşı, mangan, kuvarsit, kuvars kumu.

Tokat: Asbest, krom, demir, kurşun, çinko, kireç taşı, mangan, mermer, antimuan.

Trabzon: Asbest, demir, doğal taşlar, kireç taşı, mangan.

Tunceli: Asbest, krom, mangan, mermer.

Uşak: Altın, asbest, demir, civa, kireç taşı, mangan, mermer, zımpara taşı.

Van: Krom, bakır, kurşun, çinko, demir, kireç taşı, mermer, perlit, pomza, kükürt.

Yalova: Kalsit, bakır, kurşun, çinko, demir, kireç taşı, magnezit, zeolit.

Yozgat: Asbest, krom, demir, grafit, kireç taşı, mangan, mermer, sodyum, pomza, kuvarsit, uranyum.

Zonguldak: Başlıca taş kömürü yataklarımız; Zonguldak ve çevresindedir. Ayrıca boksit, barit, kireç taşı, mangan, bakır, kurşun, çinko, kuvarsit, kuvars kumu da bulunmaktadır.

Kaynak: Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner131

banner137