10 Temmuz 2006 Pazartesi 00:00
OKS sonuçları açıklandı
SON HABER Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı'nın (OKS) sonuçları açıklandı. En başarılı 3 il Edirne, Burdur ve Ankara oldu. Puanınızı öğrenmek için tıklayınız... ~|~

 

 


(OKS) birincileri, sıfır hata ile İstanbul'dan Yiğit Yargıç (Özel Çınar İlköğretim Okulu) ve Selin İşgüven (Özel Üsküdar İlköğretim Okulu) oldu.
OKS ikincisi, sadece iki soruya yanlış yanıt veren İzmir'den Zeki Can Uzun (Petkim İlköğretim Okulu), üçüncü İstanbul'dan Konuray Mutluer oldu.

SINAV SONUCUNUZU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ÖNERİLERE KULAK VERİN
Lise eğitimi öğrenci için yeni bir başlangıçtır. Öğrenci genellikle yeni bir okul, yeni öğretmenler ve yeni arkadaşlarla karşı karşıya kalır. Bu geçiş aşamasından öğrencinin en az şekilde etkilenmesi için öğrencinin tercih edebileceği lise türleri ve liseler çok iyi şekilde araştırılmalıdır. Öğrencinin beklentilerine ve kişilik özelliklerine uygun bir lise türü seçilmelidir.
Resmi ve Özel Fen Liselerine, Sosyal Bilimler Liselerine, Anadolu Liselerine, Anadolu Teknik Liselerine, Anadolu Meslek Liselerine, Anadolu Öğretmen Liselerine, Anadolu İmam-Hatip Liselerine, İstanbul Validebağ Anadolu Sağlık Meslek Lisesine, Sağlık Meslek Liselerine, Adalet Meslek Liselerine, Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi, Anadolu Tarım Meslek Liseleri ve Tarım Meslek Liselerine Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınav sonucuna göre öğrenci yerleştirilecektir.

Tercihlerde nelere dikkat etmek gerekir?
I. Tercih başvurusu sınav sonuçlarının açıklanması ile 11-21 Temmuz tarihleri içerisinde, öğrencilerin mezun oldukları okul müdürlüklerince elektronik ortamda http://sinavlar.meb.gov.tr/ internet adresinden yapılacaktır. Öğrenciler, sınav sonuç belgelerini mezun / nakil oldukları okul müdürlüğünden alacaktır. Öğrencilerin adreslerine ayrıca "sınav sonuç belgesi" gönderilmeyecektir.
Yerleştirme sonuçları ise 28 Temmuzda açıklanacak. I. ve II. yerleştirmeye başvuracak öğrenciler her başvuru dönemi için okul aile birliğine 2 YTL (iki YTL) ödeyecektir.
I. Yerleştirme sonucu ortaöğretim kurumlarına kayıt hakkı kazanan ve kayıt-kabul şartlarını taşıyan öğrencilerin kayıtları; 29 Temmuz - 04 Ağustos 2006 tarihleri arasında yapılacaktır. Barajı geçen öğrenciler okulların özel başvuru ve tercih şartlarını göz önünde bulundurarak en fazla 12 (on iki) okulu tercih edebileceklerdir. Öğrenciler OKS-MF puanıyla Fen Liselerini, OKS-TM puanıyla diğer okullar tercih edilebilecektir.
Öğrencilerin tercihlerini yaparken puan türlerine dikkat etmeleri ve ilgili puan türünden barajı geçip geçmediklerini kontrol etmeleri gerekmektedir. Öğrenciler tercih yaparken öncelikle isteklerini göz önünde bulundurmalılar. Okul türü ne olursa olsun, öğrenci tercihlerini, en çok istediği okuldan başlayarak sıralamalıdır.
Öğrenciler genellikle sadece puanlarını dikkate alırlar. Ancak öğrencinin üniversitede nasıl bir eğitim ve nasıl bir meslek yaşamı istediği tercih yaparken daha önemli olmalıdır. Fen liselerine ve İstanbul Validebağ Anadolu Sağlık Meslek Lisesi ile Sağlık Meslek Liselerine OKS-MF puanla, diğer okullara ise OKS-TM puanla yerleştirme yapılacaktır.

Yeni bir yaşama ilk adım
OKS tercihleri en az üniversite tercihleri kadar önem kazandı. Lise eğitimi öğrenciler için pek çok konuda ilk başlangıç olacaktır: Yeni bir çevre, yeni bir eğitim yaşamı ve yeni bir gelecek. Bu yüzden öğrenciler tercih yaparken dikkatli olmalı ve geleceklerini şekillendirecek en önemli kararlardan birini verdiklerini unutmamalıdırlar.
Tercihlerde öğrencinin isteği önemli Tercihleri yaparken öğrencilerin istekleri en önemli kriterdir. Ancak tercihlerde teknik olarak dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır.
Yüzdelik dilim ve başarı sıralamalarında değişikler yaşanabilir. Bu yüzden okulların önceki yılda aldıkları son öğrencinin puanı, yüzdelik dilimi ve başarı sırasından fikir alınmalıdır.
Kılavuzdaki okulların özel koşulları mutlaka kontrol edilmelidir. Öğrenci okulların giriş için aradıkları özel koşulların taşınıp taşınmadığına dikkat etmelidir.

Okullar sıralanırken istek sırası gözetileceğinden, taban puanı küçük olan bir okul, taban puanı büyük olan bir okulun üzerinde yer alabilir (Geçersiz tercih olmamasına dikkat edilmelidir).
Öğrencinin velisi tercih talep formunu doldurup imzalayarak okul müdürlüğüne teslim edecektir. Okul müdürlüğü bu formu veliden imza karşılığı alarak, öğrencinin tercih bilgilerini elektronik ortamda giriş yapacaktır.
Onaylama işleminden önce bir örneği veliye verilerek kontrol edilmesi sağlanacaktır. Bilgilerin doğruluğundan emin olduktan sonra elektronik ortamda onaylama işlemi yapılacaktır.

Onaylama işlemi yapıldığı anda öğrencinin tercih işlemi gerçekleşmiş olacaktır. Elektronik ortamda onaylanan bilgilerin çıktısı alınarak okul müdürlüğü yetkilisi ve veli tarafından imzalanacaktır. Aslı okulda saklanarak bir örneği imza karşılığı veliye verilecektir.
İkinci yerleştirmeler ağustosta İlk yerleştirme işlemleri sonucunda açık kalan kontenjanların listesi geçen yıl olduğu gibi yine http://www.meb.gov.tr/ adresinde yer alacak ve ikinci yerleştirme işlemleri bu listeler ışığında yapılacaktır.
İkinci yerleştirme için öğrenciler 7-13 Ağustos günleri arasında başvurabilecekler. İkinci yerleştirme sonuçları ise 20 Ağustos tarihinde açıklanacak.
İkinci yerleştirmeye, OKS-MF ya da OKS-TM puan türlerinin en az birinden 160 ve üzeri puan almış, fakat birinci yerleştirmede herhangi bir okula yerleşememiş olan adaylar veya kayıt hakkı kazandığı halde kaydını yaptırmamış olan adaylar başvurabileceklerdir.

Birinci yerleştirme işlemleri sonucunda herhangi bir ortaöğretim kurumunu kazanıp kayıt yaptıran ve sonrasında kaydını sildiren öğrenciler, ikinci yerleştirmeye başvuramayacaklardır.
İkinci yerleştirmelerde adaylar, birinci yerleştirmedeki tercihlerine bağlı kalmaksızın en fazla 8 (sekiz) tercih yapabileceklerdir.

Ancak Özel Fen Liseleri, Özel Meslek Lisesi, Anadolu Lisesi Programı Uygulayan ve sınavla öğrenci alan Özel Öğretim Kurumları, Anadolu Meslek Liselerinin Denizcilik Alanı II. yerleştirme sistemine dâhil edilmeyecektir. II. yerleştirme sonucunda herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleşen adayların kayıtları 21?24 Ağustos 2006 tarihleri arasında yapılacaktır.

Hangi liseyi seçmeliyim?
Lise seçimi günümüzde en az üniversite tercihleri kadar önem kazandı. Öğrencinin tercih edeceği lisenin eğitimi, fiziksel koşulları, sosyal etkinlikleri; kişisel özelliklerinin ve becerilerinin gelişmesinde önemli bir rol oynuyor. Öğrencilerin seçebilecekleri pek çok lise türü bulunuyor. Bunlar arasından hangisinin kendisine uygun olduğunu gerçekçi kriterler doğrultusunda belirlemesi gerekiyor.
Genel liseler, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, anadolu liseleri, öğretmen liseleri, meslek liseleri, yabancı dille eğitim yapan özel okullar öğrencilerin tercih edebilecekleri belli başlı lise türlerini oluşturuyor. Bu lise türlerinden herhangi birini seçmek isteyen öğrenci, ilgili okuldaki eğitim müfredatını, ÖSS sonrası hangi yükseköğretim programlarına yönlendirdiği araştırmalıdır.

Lise tercihinin üniversite tercihlerine etkisi nedir?
Günümüzde var olan sistemde, lise seçimi üniversite tercihlerini de direkt olarak etkiliyor. Lisede öğrencinin mezun olduğu alana bağlı yaptığı tercihler, ortaöğretim başarı puanının ağırlığını belirliyor. Alan dışı tercih yaptığı durumda ağırlıklı ortaöğretim başarı puanı (AOBP) düşük katsayı ile çarpılıyor, bu da ciddi bir puan kaybına neden oluyor. Örneğin bir öğrenci OKS sonrasında Fen Lisesini tercih ettiği takdirde üniversitede hukuk bölümünde eğitim görmek istediğinde ciddi bir puan kaybına uğruyor; bu da ilgili bölüme yerleştirilmesini neredeyse imkânsız hale getiriyor. Bu yüzden lise tercihlerini öğrencinin dört yıllık eğitim hayatını belirleyen bir karar olarak nitelendirmek yerine aslında onun tüm yaşamını şekillendirecek bir karar olarak değerlendirmek gerekir.

Okul seçiminde nelere dikkat edilmesi gerekiyor?
Fiziki yapı: Fiziki yapı eğitim kalitesini ve öğrencinin sosyal gelişimini birebir etkiler. Dersliklerin büyüklüğünün öğrenci sayısı ile orantılı olması eğitimin kaliteli olabilmesi için en önemli etkendir. Çok kalabalık, öğrencinin kendi görüşlerini iletmek ve öğretmenle birebir iletişim kurmasını engelleyecek sınıflar öğrencinin akademik gelişimini olumsuz yönde etkiler.
Ayrıca öğrencilerin sosyal özelliklerini geliştirebileceği ve bağımsız bir birey olmasını sağlayacak etkinliklere katılabileceği spor alanlarının olması, öğrendiklerini kullanmasını ve pekiştirmesini sağlayacak laboratuvarların okulda yer alması önemlidir. Bir okulun fiziksel yapısı her zaman eğitimi güçlendirici ve destekleyici olmalıdır.
Eğitim ? öğretim özellikleri Öğretmen kadrosunun niteliği, okulun ÖSS ve diğer akademik alanlardaki başarısı okulun eğitim-öğretim düzeyi hakkında fikir verir. Yabancı dil eğitimi gençlerin çağı yakalaması için önemlidir. Bu yüzden özellikle yabancı dilde eğitim veren lise türlerinden herhangi birini seçecek olan öğrencilerin ilgili okuldaki yabancı dil öğretmen kadrosunun niteliği, yabancı dilde yapılan etkinliklere dikkat etmeleri gerekir.
Destek hizmetler Okulun rehberlik servisinin çalışmaları öğrencinin sosyal ve zihinsel gelişimi için önemlidir. Özellikle mesleki rehberlik çalışmalarının yapılması öğrencinin bundan sonraki eğitim yaşamını sağlıklı bir şekilde yönlendirebilmesi için önemlidir. Ayrıca okul idarecilerinin ve rehber öğretmenlerin velilerle iletişimi eğitimin desteklenmesi için önemli olan kriterlerden biridir. Öğrencinin sosyal becerilerinin gelişmesini sağlayacak olan kulüp çalışmalarının ve eğitsel kol faaliyetlerinin aktif olarak sürdürülmesi önemlidir. Genellikle dersleri engelleyici olarak düşünülen bu tür faaliyetler kişinin sorumluluk alma, takım çalışmasına uyum sağlama, kendi güçlü ve zayıf yanlarını tanımasına fırsat verir. Eğitim programının içinde sistemli bir şekilde yer verilen bu tür faaliyetler eğitimi destekler.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner137