10 Haziran 2014 Salı 00:08
Örnek buluşma
YENİ MESAJ/ANKARA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurmaylarıyla birlikte dün BTP Genel Merkezi’nde Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş’ı ziyaret etti. Başta yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimi olmak üzere gündemdeki konuların ele alındığı görüşmede BTP genel başkan yardımcıları Prof. Dr. Ata Selçuk, Prof. Dr. Ömer Saraçoğlu, Prof. Dr. Ünal Emiroğlu ile CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak da bulundu.  

Cumhurbaşkanının sahip olması gereken vasıfları

Görüşmenin ardından BTP Lideri Prof. Dr. Baş ile Anamuhalefet Partisi Lideri Kılıçdaroğlu, ortak bir basın toplantısı düzenledi. BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, burada yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanlığı seçiminin yaklaştığı dönemde cumhurbaşkanında olması gereken vasıfları CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile ele aldıklarını ifade ederek, görüşmeye ve cumhurbaşkanı adayının taşıması gereken karakterler konusunda şunları söyledi: “Sayın Genel Başkanın görüşlerini aldık, görüşlerimizi ilettik. Çok faydalı bir görüşme oldu. Bu görüşmenin özeti nedir derseniz, o da ‘laik, demokratik, hukuk devleti’nin yapılanmasının kuvvetler ayrılığı esasına göre olması; yani yasama, yürütme ve yargı artık bir elde toplanmayacak, demokratik krallığa gidecek yolların önü kapanacak, tarafsız bir cumhurbaşkanlığında Alevisi, Sünnisi, sağcısı ve solcusu milletin tamamını kucaklayabilecek bir kimliğe sahip olması, milletimizin değerleri ile bütünleşmesi; bu değerleri koruma ve kollama adına iktidarı murakebe etmesi, ona göre de devletin kurumlarını sahiplenmesi gibi esasları ele alarak Sayın Genel Başkan ile birlikte ekiplerimiz değerlendirdi. Ben şahsen nefsim ve partim adına çok istifade ettiğimi ifade ediyorum ve bu hususu kamuoyuna arzediyorum.”

BTP Kılıçdaroğlu’na yazılı metin de verdi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da yaptığı açıklamada “Bağımsız Türkiye Partisi’nin Sayın Genel Başkanı ve yöneticileri ile bir araya geldik. Kendilerine ziyaretimin gerekçesini sundum. Geniş bir toplumsal uzlaşmayla cumhurbaşkanının belirlenmesinin Türkiye’nin çıkarları açısından çok önemli olduğunu ifade ettim. Sağ olsun Sayın Genel Başkan ve arkadaşları bir ön çalışma yapmış ve bize bir yazılı metin de verdiler. Bu nedenle kendilerine ayrıca yürekten teşekkürlerimi arzediyorum. Umuyorum önümüzdeki süreç içinde BTP’nin de kabul edeceği ve destekleyeceği bir cumhurbaşkanı adayını çıkarırız” dedi. 

Kılıçdaroğlu: Prof. Dr. Baş nitelikleri ortaya koydu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, basın mensuplarının sorusu üzerine, isim bazında şu ana kadar bir görüşme yapılmadığına işaret ederek, “Burada da bu konuda böyle bir görüşme yapılmadı. Sadece cumhurbaşkanının nitelikleri konusunda görüşmeler yapıldı ve bu konuda görüşler alındı. Az önce Bağımsız Türkiye Partisi’nin Sayın Genel Başkanı ifade etti, ‘demokrasiye, kuvvetler ayrılığı ilkesine inanmış, cumhuriyetin ve halkın değerlerine saygı duyan bir cumhurbaşkanı adayı profili çizdi. Biz de çalışmalarımızı bu çerçevede yapıyoruz. Dolayısıyla şu ana kadar özel bir isimlendirme yapılmadı. Şu aşamada isimlendirme yapmak da doğru değil... Prof. Dr. Baş, basın mensuplarının sorusu üzerine, “Sayın Genel Başkan’a isim belirlemede biraz geç kaldık, dedim. Bana dediler ki ‘Şayet sizleri dinlemeden bir aday ortaya koymuş olsaydık, bu görüşmenin bir manası olmayacaktı’. Ki ben de aynı görüşe katıldım. Şu anda biz de görüşlerimizi beyan edersek, halkı yönlendirmiş olur ve yapılan bu istişarenin bir manası kalmamış olurdu.” 

‘Nasıl bir cumhurbaşkanı’ konusunda BTP’nin önerileri 

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Merkezi, cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili görüşlerini kamuoyuyla paylaştı. Dün BTP genel Merkezi’nde BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş’ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na takdim ettiği metin şöyle: 

“1982 Anayasasına göre Cumhurbaşkanı: 

Madde 101: Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer. 

Madde 103: And içerek göreve başlar. 

Şu andı içer: Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve Milletin bölünmez bütünlüğünü, Milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılâplarına ve laik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma, Milletin huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma, Türkiye Cumhuriyetinin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine and içerim. 

Madde 104: Görev ve Yetkileri 

Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Türk Milleti’nin birliğini temsil eder; Anayasa’nın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir. 

Nasıl bir cumhurbaşkanı?

Cumhuriyet tarihinde kuvvetler ayrılığının dengelerinin iyi korunduğu söylenemez. 

Menderes-Celal Bayar 

Turgut Özal-Yıldırım Akbulut 

Recep Tayyip Erdoğan-Abdullah Gül diyaloglarında gördüğümüz tablo taraflı liderin partisi üzerinden siyasete müdahalesi ve dahil olduğudur. 

Yani tarafsız olması gereken cumhurbaşkanı seçildiği parti ile gönül bağını kesememekte, alınan kararlara yaklaşımı objektif olamamaktadır. 

Aynı zamanda seçilen cumhurbaşkanı partisinin üzerinden siyasete de devam etmektedir. 

Bu gerekçelerle; 

1-  Kuvvetler ayrılığı ilkesine devlet ve millet adına sahip çıkan,  

2-  Halkın nazarında yok olmuş adalet duygusunu ve devlet adamına güveni tazeleyecek bir cumhurbaşkanı adayı bulmak zorundayız. Biz olayları siyasi bir gözle değil de hukukun üstünlüğü ve anayasaya saygı çerçevesinde değerlendirecek; siyasi manevralardan etkilenmeyecek bir adayın önemine inanıyoruz. 

Ortak Aday: 

1-  Cumhurbaşkanlığı ile başbakanlık makamını beraber yürütmeye çalışmamalıdır. 

2- 1982 anayasasının temelini oluşturan kuvvetler ayrılığını temin etmeli; laik, demokratik, sosyal hukuk devletini korumak hassasiyetini bir görev bilmelidir. 10 Ağustos’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi Türkiye için bir yol ayrımıdır. Ya dikta rejimine gidiş sürecek ya da laik, demokratik, sosyal hukuk devleti kurtarılacaktır.  

3- Medeniyet, siyaset ve kültür anlayışı Türk Milleti ve Türk Devleti ile yoğrulmuş olmalıdır. 

4- Emperyalist güç odaklarına karşı ülkeyi ve milleti savunacak cesarete, tehlikeleri görebilecek bir ufka, olayları doğru okuyabilecek bir ferasete sahip olmalıdır. 

5- Kamplaşmanın önüne geçerek birliğin sembolü kabul edilmelidir. Her görüşe açık ve toplumun tamamını kucaklayıcı olmaya mecburdur. 

6- İnsan haklarına, evrensel değerlere, kültüre ve sanata önem vermelidir. 

7- Sağ ve sol; Alevi ve Sünni bütün seçmenlerden oy alabilmelidir. 

8- Maksadını açık ve net olarak halka anlatabilmeli ve ikna kabiliyeti olmalıdır.” 

 

Türkiye’nin bu birliğe ihtiyacı var

“CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu ziyaretleriyle gerçekleştirdiği istişari faaliyetleri takdire şayandır” diyen BTP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Koç ise görüşmeyi şöyle değerlendirdi: “Ülke büyük bir gerilim yaşıyor. İktidar partisi ise maalesef bu gerilimden besleniyor. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugün yaptığı ziyaretler iktidarın da yapması gereken ama yapamadığı birşeydir. Sayın Kılıçdaroğlu Prof. Dr. Haydar Baş’a teşekkürlerini sundu. Çünkü BTP çözüm partisidir. BTP CHP liderine çözüm kapsamında bir dosya sunmuştur. Bağımsız Türkiye Partisi’nin ufku sadece Türkiye ile sınırlı değil. 13 Haziran Cuma günü Rusya Parlamentosu heyetiyle BTP arasında bir mutabakat zaptı imzalanacak. BTP’nin hem dünyaya hem de Türkiye’ye hizmet sunan bir ufku var. Bugün Türkiye’de büyük bir bölünmüşlük ve devletin kurumları arasında kargaşa yaşanaıyor. Bütün bu kargaşayı bitirecek ve devletin kurumlarının düzenli çalışmasını sağlayacak bir cumhurbaşkanına ihtiyacımız var. Türkiye’nin bu kardeşliğe ve bu birliğe ihtiyacı var. Cumhurbaşkanı 77 milyonu kucaklayacak bir isim olmalı.” 

Cumhurbaşkanı kamplaşmayı önlemeli

Görüşmeyi değerlendiren Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avurkat Ahmet Erimhan, “

Köşke çıkacak irade Cumhurbaşkanlığında herhangibir partinin iradesiyle karar vermemeli. Kuvvetler ayrılığı prensibine riayet etmeli, birlik ve beraberliği muhafaza etmeli ve ülkedeki kapmlaşmayı önlemelidir” dedi. BTP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ata Selçuk ise görüşmeyi, “Hepimizin ortak arzuları bu görüşmede ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Türkiye’nin menfaatlerini düşünmeli ve bunu her hareketinde ve her işinde ispat etmeli. Kuvvetler ayrılığı prensibine saygı duyacak bir cumhurbaşkanı adayı olmasının önemine vurgu yapıldı” şeklinde değerlendirdi. BTP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Saraçoğlu ise şunları söyledi: “Bu görüşmede Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na cumhurbaşkanlığı konusundaki partimizin görüşlerini yazılı olarak ilettik. Cumhurbaşkanlığına aday olan kişilerin partilerinden istifa etmelerinin önemine vurgu yapıldı. Bu tarihi görüşmenin hayırlı neticeler ortaya çıkaracağına inanıyorum.”  

Nitelikler üzerinde duruldu

Önemli görüşmede hazır bulunan BTP kurmaylarından Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ünal Emiroğlu ise “Türkiye’nin en çok ihtiyacı olan bir uzlaşma kültür yoksunluğudur. Bu uzlaşma kültürünün çok canlı bir örneğini yaşadık burada. İsimler, siyasi kimlikler bir tarafa tamda kamplaşmanın esiğinde olan bir Türkiye’de hakemlik yapacak bir cumhurbaşkanı adayı üzerinde uzlaşma sağlandı. Uzlaşma olursa barış olur. Nasıl bir cumhurbaşkanı olsun dediğimizde biraz da cesur olmalı. Hem içte hem dış politikada ayakta durabilecek, kapitalizmin önünde eğilmeyecek bir cumhurbaşkanı olmalı. Bir önemli nokta da cumhurbaşkanı adayı asla sığ bir isim olmamalı. İsimler üzerinde durulmadı ama cumhurbaşkanı adayında olması gereken nitelikler üzerinde duruldu” dedi.

Fay hatlarını giderecek ziyaret

Ziyareti değerlendiren Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat İbrahim Berk şunları söyledi: “Basına kapalı bölümde prensipler üzerinden görüşler paylaşıldı. BTP olarak biz Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı seçimi hususunda BTP’yi ziyaret etmesini takdirle karşılıyoruz. Bunu iktidarın oluşturduğu toplusal fay hatlarını gidermeye yönelik samimi bir girişim olarak görüyoruz. İktidarın estirdiği rüzgar bir AKP cumhurbaşkanı arandığını ortaya koyuyor. Oysa bizler tüm Türkiye’nin cumhurbaşkanını aramaktayız. Yolsuzluğa bulaşmamış, Kürt-Türk, Alevi-Sünni toplumun bütün kesimlerini kucaklayacak bir cumhurbaşkanına ihtiyaç var. Bu görüşmenin Türkiye için hayırlı olmasını diliyoruz.”

 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner137