07 Eylül 2006 Perşembe 00:00
Üniversite harçları belli oldu...

Yükseköğretim kurumlarında öğretim gören öğrencilerin 2006-2007 öğretim yılında ödemesi gereken katkı payları belirlendi. Buna göre, yükseköğretim kurumlarında öğretim gören öğrencilerden 58 YTL ile 483 YTL arasında katkı payı alınacak.

~|~


Öğrenci katkı payları tıp fakültesinde 483, devlet konservatuarında 481, mühendislik fakültesinde 317, hukuk fakültesinde 256, fen ve iletişim fakültelerinde 232 YTL olarak belirlendi. En düşük katkı payını ise 58 YTL ile açıköğretim fakültesi öğrencileri ödeyecek.

"2006-2007 Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ile İkinci Öğretim Ücretlerinin Tespitine Dair Esaslar"a ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Karara göre, öğrenci katkı payları 58 YTL ile 483 YTL arasında değişiyor.
Öğrenci katkı payını süresi içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılamayacak ve yenilenmeyecek.

Öğrenci tarafından ödenecek katkı payının bir kısmı veya tamamı normal öğretim süresi kadar süre ile Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nca kredi olarak verilebilecek.
Öğrenci katkı payı iki eşit taksitte ödenecek. İlk taksit eğitim öğretim yılı başında kayıt olma ve yenileme sırasında, ikinci taksit ise ikinci sömestr başında kayıt yenilenirken, sömestr sistemi uygulanmayan eğitim programlarında da Şubat ayında kayıt yenileme sırasında ödenecek.

Yabancı dille eğitim yapan yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden (yabancı dilde eğitim yapan eğitim fakülteleri hariç) öğrenci katkı payı iki katı olarak alınacak.
Yabancı uyruklu öğrencilerden, öğrenci katkı payının üç katı o günkü kur üzerinden döviz olarak defaten tahsil edilecek. Ancak, Türk asıllı olmakla birlikte yabancı uyruklu statüsünde olan öğrencilerden alınacak öğrenci katkı payı miktarları, Yükseköğretim Kurulu'nca belirlenecek.

Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları öğrencilerinden devlet (Milli Eğitim Bakanlığı) burslusu olarak yükseköğrenim gören öğrenciler, 75 YTL katkı payı ödeyecekler. Bunların ödeyecekleri katkı payları Maliye Bakanlığı'nca, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine ödenek olarak konulacak ve Milli Eğitim Bakanlığı'nca yıl içerisinde ilgili yükseköğretim kurumuna defaten aktarılacak.

MEZUN OLAMAYAN ÖĞRENCİLER
Hazırlık sınıfı veya yabancı dil geliştirme programı hariç olmak üzere, iki yıllık ön lisans ve dört, beş, altı yıllık lisans öğreniminden süreleri sonunda mezun olamayan öğrencilere Devlet katkısı ödenmesine devam olunacak. Ancak normal öğrenim süreleri içinde mezun olamayanlardan öğrenci katkısı birinci yıl için yüzde 50, müteakip yıllar için yüzde 100 fazlasıyla alınacak. Lisans düzeyinde ikinci bir yükseköğretim yapan öğrenciler için öğrenci katkısı yüzde 100 fazlası ile tahsil edilecek. Ancak, mezuniyet veya staj durumunda olup da öğrenimleri bir yıl sonraya sarkan öğrencilerden ilk yarı yılda mezun olmaları durumunda ikinci yarı yıl için katkı payı alınmayacak.

Lisansüstü öğrenim yapan araştırma görevlilerinden öğrenci katkı payı ise istenmeyecek. Ancak vakıf üniversitelerinde çalışıp devlet üniversitelerinde lisansüstü eğitim yapan öğrenciler ile ikinci öğretimde lisansüstü eğitim yapan öğrenciler katkı payı ödeyecekler.

YÜZDE 20 ARTIŞ
Karara göre, üniversite yönetim kurulu, belirlenen öğrenci katkı paylarını üniversitelerin özellikleri, öğrenim dallarının nitelikleri ve süreleri göz önünde tutularak fakülte, yüksekokul, enstitü ve bölümler itibarıyla yüzde 20 oranına kadar artırabilecek.
Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevlerini ifa ederken hayatlarını kaybedenlerin çocuklarından öğrenci katkı payı alınmaması uygulaması sürecek.

İKİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ
Kararla, ikinci öğretim öğrencilerinden alınacak öğrenim ücretleri de belirlendi.
Bu öğrencilerin öğrenim ücretleri iki eşit taksitte ödenecek.
Öğrenim ücretlerinin birinci taksidini ödemeyenlerin kayıtları yapılmayacak ve yenilenmeyecek. İkinci öğretimdeki öğrencilerden süreleri sonunda mezun olamayanların öğrenim ücretlerinde herhangi bir artırma yapılmayacak.

Öğrenim ücreti Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nca kredi olarak verilmeyecek.
Yabancı dille eğitim yapan yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden (yabancı dilde eğitim yapan eğitim fakülteleri hariç) öğrenim ücreti yüzde 50 fazlasıyla alınacak.
Yabancı uyruklu öğrencilerden, öğrenim ücreti yüzde 100 fazlasıyla defaten tahsil edilecek.

KATKI PAYLARI
Kararla örgün yükseköğretim öğrencilerinden alınacak katkı payları şöyle:

 

     FAKÜLTE VE                          ÖĞRENCİ KATKISI
     PROGRAMIN ADI                           YTL

     -------------------------               ----------------

     Tıp Fakülteleri                       483

     Diş Hekimliği Fakültesi               403

     Eczacılık Fakültesi                   403

     Veteriner Fakültesi                   315

     Tıbbi Biyolojik Bil.Prog.             230

     Fizik Tedavi ve Reha.Prog.            230

     Teknik Eğitim Fakültesi               230

     İTÜ İşletme Fakültesi Müh.            328

     Mühendislik Fakültesi                 317

     Mimarlık Fakültesi                   317

     Müh.-Mimarlık Fakültesi               317

     Mühendislik ve Tekn. Fak.             317

     İnşaat Fakültesi                      317

     Makina Fakültesi                      317

     Maden Fakültesi                       317

     Elektrik-Elektronik Fak.              317

     Kimya Metalurji Fak.                  317

     Uçak ve Uzay Bil. Fakültesi           317

     Ziraat Fakültesi                      317

     Orman Fakültesi                       317

     Gemi İnş. ve Deniz Bil. Fak.          258

     Deniz Bilimleri Fakültesi             258

     Su Ürünleri Fakültesi                 258

     Denizcilik Fakültesi                  258

     Sanat ve Tasarım Fakültesi            258

     Güzel Sanatlar Fakültesi              258

     Fen Fakültesi                         232

     Fen-Edebiyat Fak (Fen Programı)       232

     Hukuk Fakültesi                       256

     İktisat Fakültesi                     256

     İşletme Fakültesi                     256

     Siyasal Bilgiler Fakültesi            256

     İktisadi ve İdari Bilimler Fak.       256

     Dil Tarih ve Coğrafya Fak.            232

     İlahiyat Fakültesi                    232

     Eğitim Fakültesi                      232

     Mesleki Eğitim Fakültesi              232

     Sağlık Eğitim Fakültesi               232

     Endüstriyel San.Eğt. Fak.             232

     Ticaret Turz.Eğt.    Fakültesi           232

     Mesleki Yaygın Eğit.Fak.              232

     Eğitim Bilimleri Fakültesi            232

     Edebiyat Fakültesi.                   232

     Fen-Edebiyat Fak.(Ede.ve Sos.Prog.)   232

     İletişim Bilimleri Fakültesi          232

     İletişim  Fakültesi                   232

     Açıköğretim Fakültesi                  58

 

Yabancı Dil Destek Birimleri, Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları ve Yabancı Dil Hazırlık Okulları için kazanılan fakültenin, yüksekokulun ve bölümün katkı payı ödenecek.

    

YÜKSEKOKULLAR

Yüksekokullar için belirlenen katkı payları da şöyle:

    

FAKÜLTE VE                   ÖĞRENCİ KATKI PAYI
PROGRAMIN ADI                         YTL

     ------------------------         -------------------

     Devlet Konservatuvarı              481

     Sivil Havacılık Yüksekokulu        384

     Mesleki Teknoloji Y.O.             186

     Tütün Eksperliği Y.O.              186

     Ev Ekonomisi Y.O.                  186

     Bankacılık ve Sigorta. Y.O.        155

     Uygulamalı Bilimler Y.O.           155

     İlahiyat Meslek Y.O.               155

     Sağlık Yüksekokulları              155

     Hayvan Sağlığı Y.O.                155

     Endüstriyel Sanatlar Y.O.          155

     Takı Tek. ve Tasarımı Y.O.         155

     Beden Eğit. ve Spor Y.O.           155

     Spor Bilimleri Tek. Y.O.           155

     Fizik Ted. ve Reh. Y.O.            155

     Sağlık Teknolojisi Y.O.            155

     Hemşirelik Yüksekokulu             155

     Sosyal Hizmetler Y.O.              155

     Sağlık İdaresi Y.O.                155

     Ulaştırma Y.O.                     155

     Ormancılık M.Y.O.                  155

     Engelliler Entegre Y.O.            155

     Tapu Kadastro M.Y.O.               155

     Meslek Yüksekokulları              155

     Sağlık Hizmetleri M.Y.O.           155

     Turz.ve Otelcilik İşl.Y.O.         155

     Turz.İşl.ve Otelcilik Y.O.         155

     Sivil Havacılık M.Y.O.             155

     Sosyal Bilimler M.Y.O.             155

     Teknik Bilimler M.Y.O.             155

     Yerel Yönetimler M.Y.O.            155

     Su Ürünleri M.Y.O.                 155

     Adalet Yüksekokulu                 155

     Deniz İşl.ve Yön.Y.O.              155

     Lisansüstü Öğretim                 211

    

İKİNCİ ÖĞRETİM

Yükseköğretim kurumlarında yapılacak ikinci öğretimde öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti ise şöyle belirlendi:

    FAKÜLTE VE                ÖĞRENİM ÜCRETİ
   PROGRAMIN ADI                     YTL

     ------------------------       ---------------

     Veteriner Fakültesi                 1.745

     Tıbbi Biyolojik Bil.Prog.           1.745

     Fizik Tedavi ve Reha.Prog.          1.745

     Teknik Eğitim Fakültesi               940

     Mühendislik Fakültesi               1.251

     Mimarlık Fakültesi                  1.251

     Müh.-Mimarlık Fakültesi             1.251

     Mühendislik ve Tekn.
      Fak.           1.251

     İnşaat Fakültesi                    1.251

     Makina Fakültesi                    1.251

     Maden Fakültesi                     1.251

     Elektrik-Elektronik Fak.            1.251

     Kimya Metalurji Fak.                1.251

     Uçak ve Uzay Bil. Fakültesi         1.251

     Ziraat Fakültesi                    1.251

     Orman Fakültesi                     1.251

     Gemi İnş. ve Deniz Bil. Fak.        1.575

     Deniz Bilimleri Fakültesi           1.575

     Su Ürünleri Fakültesi               1.575

     Denizcilik Fakültesi                1.575

     Sanat ve Tasarım Fakültesi          1.575

     Güzel Sanatlar Fakültesi            1.575

     Fen Fakültesi                       1.048

     Fen-Edebiyat Fak(Fen Programı)      1.048

     Hukuk Fakültesi                       945

     İktisat Fakültesi                     945

     İşletme Fakültesi                     945

     Siyasal Bilgiler Fakültesi            945

     İktisadi ve İdari Bilimler Fak.       945

     Dil Tarih ve Coğrafya Fak.            840

     İlahiyat Fakültesi                    840

     Eğitim Fakültesi                      840

     Mesleki Eğitim Fakültesi              840

     Sağlık Eğitim Fakültesi               840

     Endüstriyel San.Eğt. Fak.             840

     Ticaret Turz.Eğt.  Fakültesi           840

     Mesleki Yaygın Eğit.Fak.              840

     Eğitim Bilimler Fak.                  840

     Edebiyat Fakültesi                    840

     Fen-Edebiyat Fak(Ede.ve Sos. Prog.)   788

     İletişim Bilimleri Fakültesi          788

     İletişim  Fakültesi                   788

    

YÜKSEKOKULLARDA İKİNCİ ÖĞRETİM

Yükseköğretim kurumlarında yapılacak ikinci öğretimde öğrencilerden alınacak öğrenim ücretleri de şöyle:

 

     FAKÜLTE VE                ÖĞRENİM ÜCRETİ
   PROGRAMIN ADI                     YTL

     ------------------------       ---------------

     Devlet Konservatuvarı          3.490

     Sivil Havacılık Yüksekokulu    3.490

     Mesleki Teknoloji Y.O.         1.573

     Tütün Eksperliği Y.O.          1.573

     Ev Ekonomisi Y.O.              1.573

     Bankacılık ve Sigorta. Y.O.      945

     Uygulamalı Bilimler Y.O.         945

     İlahiyat Meslek Y.O.             945

     Sağlık Yüksekokulları            945

     Hayvan Sağlığı Y.O.              945

     Endüstriyel Sanatlar Y.O.        945

     Takı Tek. ve Tasarımı Y.O.       945

     Beden Eğit. ve Spor Y.O.         945

     Spor Bilimleri Tek. Y.O.         945

     Fizik Ted. ve Reh. Y.O.          945

     Sağlık Teknolojisi Y.O.          945

     Hemşirelik Yüksekokulu           945

     Sosyal Hizmetler Y.O.            945

     Sağlık İdaresi Y.O.              945

     Ulaştırma Y.O.                   945

     Engelliler Entegre Y.O.        1.574

     Tapu Kadastro M.Y.O.             630

     Meslek Yüksekokulları            630

     Sağlık Hizmetleri M.Y.O.         630

     Turz.ve Otelcilik İşl.Y.O.       630

     Turz.İşl.ve Otelcilik Y.O.       630

     Sivil Havacılık M.Y.O.           630

     Sosyal Bilimler M.Y.O.           630

     Teknik Bilimler M.Y.O.           630

     Adalet Meslek Yüksekokulu        630

     Su ürünleri M.Y.O.               630

     Deniz İşl.ve Yön.Y.O.            788


     

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner131

banner137