‘Kelâmın, Resûlullah’ın sözlerine mi dayanıyor?’ "Faizi hafife almak küfürdür" Yetim malı yiyen onu öldürmüştür Oruç, mü’mine bir nasihatçidir Zekât, zenginin malını korur O’na yardım etmeyen büyük günahtadır ‘Zalimlerden hakkımızı ancak Allah alır’ Allah, yaptıklarından sorguya çekilmez Onlar, Allah’ın Ulu’l-Azm peygamberleridir Doğru konuşan akılla tanınır O halde iman geçersizdir Öfkesini yenen azaptan emin olur ‘Güzel ses Kur’an’ın güzelliğini arttırır’ ‘Kimse Ehl-i Beyt ile kıyaslanamaz’ Şefaatini inkâr edene, şefaat yoktur