‘Allah’ın iki gizli ilmi vardır’ O, ihtiyacı olduğu için yaratmaz Allah Teâlâ eşsiz ve birdir ‘O her zaman mevcut idi’ Memun öyle pişman olacak ki! Mârifet olmadan dindarlık olmaz ‘Mârifet olmadan dindarlık olmaz’ 2 ‘Mârifet olmadan dindarlık olmaz’ O’nun hakikati akılla kavranamaz ‘O, bütün yarattıklarından müstağnidir’ ‘Nasıllığı icat eden O’dur’ 2 ‘Nasıllığı icat eden O’dur’ ‘Zâtının idrak edilmesi mümkün değildir’ ‘Herkesin yaptığı hesabına yazılır’ Her kazâsında bir hayır vardır