Onların kaderleri hep aynı O soyda hidayet miski kokusu var ‘Ben bu işi ölüme tercih ettim’ Memun’un bütün tuzaklarını bozdu La ilahe illallah Allah’ın nişanesidir ‘Allah’ın rahmeti ona nasip olur’ Allah’ın kalesinde güvende olanlar Emir sahipleri Ali'nin soyundandır ‘Kur’an, tüm insanlara hüccettir’ ‘Bizim velayetimiz kullardan sorulacaktır’ Sünneti bozandan teberri farzdır ‘Hiç kimse başkasının suçunu yüklenmez’ ‘Onlar Allah’ın sağlam ipidirler’ O günlerde oruç iyidir Kur’an’ın hükümlerinin alimi Hz. Ali’dir