Cömert kimse Allah’a yakındır ‘En güvenilir kapı Muhammed’in kapısıdır’ ‘Allah, Fâtıma için hüküm verecektir’ ‘İmam Sâdık ne kadar da bereketlidir’ ‘Halk için merhametli bir babaydı’ ‘O’nun yüzü ayın on dördün gibiydi’ ‘Kâfi olan Allah bana kâfidir’ ‘Sen Tûba ağacının sahibisin’ ‘Ebediyet yurdu için azık alınız’ Velayet, mü’minlere Allah’ın emanetidir ‘Senin emrin benim emrimdir’ 2 ‘Senin emrin benim emrimdir’ Cennet ona farz olur Onlar, Allah ile irtibatlarını kesmişlerdir ‘Cennete girenlerdir kurtuluşa erenler’