Yeryüzü asla Hüccet’siz kalmaz ‘Melekler bizi sevenlerin hizmetçileridir’ 2 ‘Melekler bizi sevenlerin hizmetçileridir’ İnsanın en çok korktuğu üç an Sadaka Ehl-i Beyt’e haramdır-2 Sadaka Ehl-i Beyt’e haramdır ‘Bizim mevkiimizi kim inkâr edebilir?’ ‘Bizim mevkiimizi kim inkâr edebilir?’ ‘Bunu Allah böyle yapmıştır’ İman sadece kalple tanımak değildir ‘O, Betül’ün tertemiz neslindendir’ ‘O, Betül’ün tertemiz neslindendir’ ‘Seçmek onlara ait bir hak değildir’ ‘İmamet, Ali (a.s)’ın soyunda bâki kalacaktır’ ‘O ancak ayet ve nişaneleriyle tanınır’