29 Ekim 2002 Salı 00:00
Protestan Misyoner Örgütlerin Yayınevleri
YAZI DİZİSİ:Amerika İslam Dünyası'ndan neler istiyor? (17)ve Protestan Misyoner Örgütlerin Yayınevleri

hazırlayan: ali rıza bayzan / www.bayzan.net/ arbayzan@hotmail.com

Burada adı geçen protestan misyoner Dion Bremner, Mustafa Efe'nin başını çektiği Müjde Grubu içinde yer almaktadır. Dion Bremner, Samsun'da Hıristiyanlık propagandası yaptığı için Hülya Koçyiğit'in "Son Çare" programına olaylı bir biçimde konu olmuştu. Bremner'in başını çektiği grubun Polenezköy'de bir eğitim kampı vardı. Son Çare programında bu eğitim kampı da konu edilmişti. Konu DGM'ye yansıyınca Polenezköy'deki kamp kapatıldı, Bremner sınır dışı edildi. Ancak Bremner daha sonra tekrar Türkiye'ye döndü ve faaliyetlerine kaldığı yerden devam etmeye başladı.

Protestan misyoner örgütler, propaganda faaliyetleri için Türkçe yayın yapan birçok radyo da kurmuş durumdalar: Müjde FM, Radio Light FM, Shama ve Radyo Kumru. Müjde FM'in başını Mustafa Efe'nin çektiği misyoner gruba ait olduğunu not etmeliyiz.

REDHOUSE ve Kİ~|~TAB?I

MUKADDES ŞİRKETİ

Türkiye'de varlığını eskiden beri sürdüren Protestan misyoner örgütlerin yabancı orijinli iki yayınevi vardır. Bunlardan birisi Amerikan Board Teşkilatı'yla bağlantılı olan ve İngilizce sözlükleriyle ünlü olan REDHOUSE PRESS'tir. Diğeri ise KİTAB?I MUKADDES ŞİRKETİ'dir. (British And Foreign Bible Society In Turkey) Her ikisi de XIX. yüzyıldan beri Türkiye'de faaliyet göstermektedir.(1)

Kitab?ı Mukaddes Şirketi'nin Eminönü, Beyoğlu, İzmir ve Adana'da birer şubesinin de olduğunu belirtelim. Yaşar Nuri Öztürk'ün "The Eye of the Heart ? An Introduction to Sufism" adlı kitabının Redhouse tarafından yayınlandığını hatırlatalım.

Kitab?ı Mukaddes Şirketi ilk olarak 1712 yılında Almanya'da, 1804 yılında İngiltere'de, 1807 yılında Amerika'da, 1812 ? 1820'de Türkiye'de kuruldu. 9 Mayıs 1946 yılında Birleşmiş Kitab?ı Mukaddes Şirketleri kuruldu. Birleşmiş Kitab?ı Mukaddes Şirketleri'nin 200 ülkede şubesi ve ofisi vardır.

Kitabı Mukaddes ve bölümleri 1999 yılı sonlarında yaklaşık 2200 dil ve lehçeye çevrilmiştir. Kitabı Mukaddes Şirketi propaganda amacıyla dünyada en çok İncil dağıtan misyoner kurumlardan birisidir. Bir fikir vermesi için 1999 yılı istatistiklerini verelim. 1999'da dünya Kitabı Mukaddes Şirketleri'nce şu kitapların dağıtımı yapılmıştır. KİTABI MUKADDES: 20.751.515 Adet. İNCİL: 20.116.627 Adet. BÖLÜM: 35.910.462 Adet. KİTAPÇIK: 508.245.104 Adet.

Posta ve dağıtım masraflarını dahil ettiğimizde Kitabı Mukaddes Şirketi'nin dünya genelinde propaganda amaçlı olarak en azından 1 kentrilyonluk bir para harcadığını tahmin edebiliriz. Bu Türkiye'nin gelecek seneki bütçesinin yaklaşık yedi katı demektir!

Yerli Protestan misyoner örgütlere ait olan yayınevleri şunlardır

YENİ YAŞAM YAYINLARI, kuruluş, 1987. MÜJDE YAYINCILIK, Mustafa Efe, kuruluş, 1991. LÜTUF YAYINCILIK, Habib Anlı, kuruluş, 1991. KAYA BASIM YAYIN DAĞITIM, kuruluş, 1996. KUCAK YAYINEVİ, Ankara. SEVGİ YAYINLARI, İzmir. HABERCİ Tanıtım Basın Yayın Dağıtım ve Ticaret Ltd Şirketi (Selçuk). ZİRVE Yayıncılık ve Dağıtım Tic. Ltd Şirketi.

Kucak yayınevinin son dönemde çocukları hedef alan çok sayıda kitap yayınladı. Kitaplardan başka Kucak dergisi de çıkarıyor yayınevi. Derginin yazı işleri müdürü Ankara Kurtuluş Kilisesi papazı İhsan Yenal Özbek'tir. Kucak yayınevinin çizgi romanlarda, çeşitli sorunları olan ve arayış içerisindeki çocuklara çizgi roman kahramanlarıyla "umutsuzluğa kapılma, umut var. İsa çocukları seviyor. O Tanrı'nın oğlu. O'na iman edersen yepyeni bir hayata kavuşacaksın! Harika değil mi" şeklinde mesaj veriliyor. Kucak yayınevinin bazı kitapları ortaklaşa bastığı Kitabı Mukaddes Şirketi'nin de ücretsiz İncil dağıtımı yapıyor. (2)

Protestan misyoner örgütler bir de "GERÇEĞE DOĞRU" adlı aylık bir dergi çıkarmaktadır. 1997'de devreye giren Gerçeğe Doğru'dan önce 1989'dan itibaren "YENİ YAKLAŞIM" adlı bir periyot yayınlıyordu Protestan misyonerler. Hem Yeni Yaklaşım hem de Gerçeğe Doğru dergilerinde ve Gerçeğe Doğru Kitapları serisinde Protestan Kiliseler Birliği Basın sözcüsü İsa Karataş'ın adı öne çıkmaktadır.

Protestan misyoner çevrelerce yayınlanan "Kapsam" adlı gazete, İslam dinine dil uzatarak, bazı dini değerleri kötülemektedir. Söz konusu gazetede, "Benim seçtiğim oruç bu mu?" ve "Kurban" başlıklı yazılarda Müslümanların Allah'a haşa rüşvet verdiği iddia ediliyor. "Azınlık mallarına koruma" adı altında kaleme alınan yazıda da ülkemizde yaşayan azınlıklara dayatma yapıldığı öne sürülüyor.(3)

Bir merkezi yurt dışında olup da Türkiye'ye propaganda kitapları gönderen yayınevleri var ki bunları ayrıca ele alacağız.

Protestan Misyonerlerin Radyoları

Protestan misyoner örgütler, propaganda faaliyetleri için Türkçe yayın yapan birçok radyo da kurmuş durumdalar: Müjde FM, Radio Light FM, Shama ve Radyo Kumru. Müjde FM'in başını Mustafa Efe'nin çektiği misyoner gruba ait olduğunu not etmeliyiz.

Protestan Misyoner Müjde Grubu'nun ele başı isimlerinden Mustafa Efe ile ilgili dosyalarımız oldukça kabarık. Efe'nin faaliyetlerini deşifre etme vakti oldukça yaklaştı.

Amerikalı misyoner Bremner, Hakan Yıldırım'ın peşinde

"Murat Hakan YILDIRIM'la Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde yüksek lisans programı sırasında karşılaştık. Kendisi Dinler Tarihi bilim dalında öğrenciydi. "Yahudilik ve Hıristiyanlık'ta Tanrı İsim ve Sıfatları" konulu teziyle uzmanlık ihtisasını tamamlamıştır(4).

Yüksek lisans tezini hazırlarken Murat Hakan Yıldırım kaynaklar açısından yardım almak için "Kutsal Kitap Araştırma Merkezi" adı altında faaliyet gösteren Protestan bir misyoner grup ile tanıştı. Bu grubun ilişkili olduğu Müjde yayıncılık aracılığıyla mektuplaşmalarla başlayan bir iletişim sürecine girmişti. Daha çok kendi konusuyla ilgili sorulara cevap ararken, kendisini bir propaganda sürecinin içinde bulmuş. Çünkü arkadaşım, gerçek kimliğini saklamıştı.

M. Hakan YILDIRIM, bu grubun 21077'nolu katılımcısıydı. Öncelikle "Aslan" imzasıyla kendisine ulaşan bir "Kurs Yetkilisi"nin tanışma mektubuyla karşılaştı. Mektupta sayın Yıldırım'a gerçek bir inanır olma yolunda önemli bir fırsat ele geçirdiği, İsa Mesih'i ve İncil'in müjdesini tanıyacağı vurgulanıyor, uzun bir çalışma birlikteliğinin başladığı ifade ediliyordu. Mektuptaki anlatımlar oldukça içten ve etkileyiciydi. Yazışma adresi olarak "CC. 31 Mecidiyeköy 80303/İSTANBUL " kullanılıyordu. Ancak arkadaşım Sn Yıldırım'a gönderilen ilk mektubun altında "P.K. 112, Üsküdar,İSTANBUL" adresi yer alıyordu. Sayın Yıldırım'ın anlattıklarına göre, bu ikinci adrese gönderilen yazılara gelen cevapları göndereninin birinci adresi kullandığı tespit edilmiştir. Mektuplaşmalar tarzında yapılan bu eğitim faaliyetinde bir kitapçığın okunması ardında da kitapçık sonundaki ya da kitapçıktan bağımsız olarak verilen soruların cevaplanması isteniliyordu.

İlk kitapçık "Dinin Ötesinde" adlı bir risale. Burada Tanrının eşsiz sevgisi ve bir Hıristiyan inanırın yaşadığı ve öte dünyasında elde edeceği kurtuluşu bulma yolları anlatılıyordu. Ardından gönderilen kitapçıklar sırasıyla "İnanç 1?2"; "Dünya Tarihindeki En Büyük İnsan"(İsa'nın yaşamı ve kutsal görevi anlatılmakta); "Elimizdeki İncil Sağlamdır"; "Her Şeye Rağmen Sevgi"; "Tanrı Çizgisi"(Bu eser "Dinden de Öte" dizisinden bir risale olup Turgay Üçal'a aittir.); "İslam'da ve Mesih İnancında GÜNAH VE BAĞIŞ"; "EVET Kitabı Mukaddes Tanrı Sözüdür" (Bu eser hacimli bir yapıda olup Ahmet Deedat'ın "Kitab?ı Mukaddes Allah Sözü Müdür? adlı kitabına reddiye olarak hazırlanmıştır.); "Kutsal Kitap Değiştirildi mi?"; " İsa Mesih"(İsa'nın yaşam öyküsünü anlatan ve İncil'den sözlerle desteklenmiş bir çizgi roman.); "Üçlü Birlik"; "Geçmişten Sesler"; "İncil Ne Öğretiyor"; "İnanlının Hayatı"; "Tanrı'ya Baba Diyemeyenlere"; "Dinin Ötesinde"...

Ayrıca bu grubun yayın organlarından Kapsam gazetesi de gönderilmiştir. Bu yayınlara ek olarak gönderilen "Hz. İsa" adlı video film kaseti de vardı.

Sn Yıldırım, bu arada çalışmasında kullanmak üzere sorduğu bir takım soruların cevaplarını da almaya çalışmıştır. Ancak arkadaşımın aktardığına göre, bu bilgilerin Hıristiyan teolojisinde geçerliliği olan bilgiler olmaktan çok propaganda amaçlı ve afaki anlatımlardan oluştuğudur. Arkadaşım sayın Yıldırım'ın öğretmen olarak görev yaptığı Trabzon'un Yomra ilçesi Oymalıtepe kasabasına kadar kendisini takip ettikleri, Dion Bremner'in başını çektiği bir grubun buralara kadar ziyaret ettiğini öğreniyoruz. Ancak arkadaşımın Bursa'ya tayininin ardından bu görüşme gerçekleşmemiştir.

1996'da Bosna'da Sırp katliamlarının yoğunlaştığı günlerinde bu grupla aralarında geçen üslubu gergin bir mektuplaşmanın ardından Yıldırım'la ilişkiler kesilmiştir. Gönderilen son mektupta Yıldırım'a, sorularının yanıtları yerine, içinde "Bozuldunuz, Kirlendiniz , Küstahsınız" başlıklarını taşıyan kınama anlamında uzun bir yazı gönderilmiştir. Fakat yazışmalar kesilmesine rağmen, Yıldırım'ın ve annesinin, kimliğini açıklamayan ve konuşmayan kişilerden gelen telefonlardan şüphelenmeleri ve tedirgin olmuşlardır. Bunun üzerine, arkadaşım yaşadıklarını tez danışman hocası Prof. Dr. Günay TÜMER'e anlatmıştır. Sn Tümer'in, tanıdığı emniyet yetkililerini devreye sokarak Müjde Misyoner Grubu'nun Yıldırım'ın yakasını bırakmasını sağlamıştır."

Burada adı geçen protestan misyoner Dion Bremner, Mustafa Efe'nin başını çektiği Müjde Grubu içinde yer almaktadır. Dion Bremner, Samsun'da Hıristiyanlık propagandası yaptığı için Hülya Koçyiğit'in "Son Çare" programına olaylı bir biçimde konu olmuştu. Bremner'in başını çektiği grubun Polenezköy'de bir eğitim kampı vardı. Son Çare programında bu eğitim kampı da konu edilmişti. Konu DGM'ye yansıyınca Polenezköy'deki kamp kapatıldı, Bremner sınır dışı edildi. Ancak Bremner daha sonra tekrar Türkiye'ye döndü ve faaliyetlerine kaldığı yerden devam etmeye başladı. Bremner, "Avustralya Bağlantısı" adlı bir derginin Türkiye temsilciliğini de yapıyor.Kaynak: Bayzan Özel Arşiv.

Dipnotlar:

1) Faaliyetlerine örnek olarak bkz., www.biblesociety.org/sr_27/sr27_15.htm; "Bible Society Annual Report 2000" için bkz., www.biblesociety.org/bs?tur.htm

2) 03/10/2000 tarihli Türkiye gazetesi.

3) 14/10/2001 tarihli Türkiye gazetesi.

4) Uludağ Ün. İlahiyat Fak. Kütüphanesinde bulunan bu tez, 1996 yılında hazırlanıp teslim edilmiştir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner137