22 Nisan 2011 Cuma 00:00
DEMOKRAT PARTİ efsanesi geri döndü

Bağımsız Türkiye Partisi'yle (BTP) Milli Mutabakat İttifakı'nı hayata geçiren Demokrat Parti (DP) Genel başkanı Namık Kemal Zeybek, dün Ankara'da yapılan toplantıda seçim beyannamesini okudu ve milletvekili adaylarını tanıttı

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek dün Ankara'da gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısında seçim beyannamesini açıkladı. 'Efsane Geri Dönüyor' sloganıyla Türk milletine deklare edilen beyannamede milli ve demokrat duruşa sahip güçlü kadroların 'Yeter söz milletindir' anlayışıyla Türk milletine hizmet yolunda sözleştiğinin altı çizildi. 
DP'nin 12 Haziran seçimleri için hazırlanan seçim beyannamesini açıklayan Namık Kemal Zeybek, "Demokrat Parti, demokrat ittifak anlayışı ekseninde Milli Ekonomi Modeli ve üreteceği özgün kaynaklara dayalı "Sosyal Devlet-Milli Devlet" projeleriyle milletimizin yüzünü yeniden güldürecek" diye konuştu.

~|~

'Büyük Türkiye' gerçek olacak
"İlim ve iman, ahlak ve fazilet ölçüleriyle şahsiyetleri yoğrulmuş, her nefes "önce Türkiye" diyen kadrolarımızla büyük Türkiye'yi gerçek kılmak için yola çıktık" diyen Demokrat Parti Genel Başkanı Zeybek, "Başaracağız. Bu seçim beyannamemizde yazdıklarımız bizim taahhütlerimizdir. Geçmiş iktidarlarımızda yaptık, şimdi daha iyi, daha hızlı ve daha verimli olarak yapacağız. Söz veriyoruz" diye konuştu.

İşte DP'nin seçim beyannamesinden bazı başlıklar;
? Vatan bir bütündür bölünemez.
? İktidarın açılım projelerine, başkanlık sistemi kılıfı altında ülkemizin eyalet sistemiyle bölünüp parçalanmasına asla müsaade etmeyeceğiz.
? Bölücübaşı ile gizli pazarlık yürüttüğünü itiraf eden iktidardan milletimizin huzurunda hesap soracağız.
? Terör odaklarının beslenmeye çalıştığı Doğu ve Güneydoğu Bölgelerimize yapacağımız dev yatırım projeleri ve bölge insanının tüketim kabiliyetini artıracak olan "Vatandaşlık Maaşı" projeleriyle birlikte terör odakları hüsrana uğrayacak, ülkedeki birlik ve bütünlük temin edilecek.
? Demokrat Parti; Türkiye'yi yeniden siyasi kadrolarına, yargısına güvenen, polisine güvenen, savcısına güvenen, huzurlu insanların yaşadığı bir ülke haline getirecek.
? Cumhuriyetin temel ilkeleri ile Anayasa'nın vazgeçilmez maddeleri iktidarımızda koşulsuz uygulanacak.
? Milletimizin kök değerlerine aykırı olmayan, Cumhuriyetimizin kazanımlarını korumaya yönelik ve en ileri demokrasiye ulaşmayı hedefleyen çağdaş bir Anayasa yapacağız.
? "Tek adam" iktidarlarına, totaliter diktatorya rejimlerine kesinlikle karşıyız yargıyı teröre alet ettirmeyeceğiz.
? Bu coğrafyada tutunabilmek için güçlü bir ordumuz olmalıdır.
? Gözbebeğimiz olan evlatlarımızı öldürtmeyecek, güzel vatanımızı böldürtmeyeceğiz.

Şehit ailelerine çifte maaş
? Şehit annelerine ve eşlerine her ay çift "Vatandaşlık Maaşı" bağlanacak.
? Avrupa Birliği sürecini milli menfaatlerimiz doğrultusunda yeniden ele alacağız, Avrupa Birliği ile müzakere süreci altında yeni dini ve etnik azınlıklar üretilmesine, ekonomik ve hukuki yapımızın zaafa uğratılmasına, milletimizin ve devletimizin çökertilmesine müsaade etmeyeceğiz.
? Tarihteki mahalle teşkilatlanmasını "Mahalle Hayat Merkezi" olarak yeniden ele alacağız.
? Her şeye Rağmen Tabandan Kalkınmayı sağlayacağız.
? Milli kaynaklara dayalı milli ekonomi modeli ve sosyal devlet-milli devlet projeleri uygulayacağız.
? Milletimizin emek ve kaynaklarını yabancı sermayeye aktaran yüksek borçlanmaya, döviz ve faiz oyunlarına dayalı, sürekli bütçe ve dış açık üreten ithalatı asla esas almayacağız.
? Devletin bütçe imkânlarını azami seviyede kullanarak yerli üretimi destekleyeceğiz

Vergisiz Türkiye projesi
? Milli Ekonomi Modeli'yle yepyeni bir vergi ve sosyal adalet sistemi getireceğiz, yıllık 100.000 TL'nin altında geliri olan vatandaşımızdan vergi almayacağız.
? Yoksullarımıza "ayni" değil "nakdi" katkı vereceğiz. Oluşturacağımız sosyal güvenlik havuzundan yoksul ailelere banka hesabı açıp, "Aile Katkı Payı" olarak nakit ödeme yapacağız, "Vatandaşlık Maaşı" uygulaması ile açlığı, sefaleti ve terörü bitireceğiz, 18 yaşından büyük her Türk vatandaşına aylık 500 TL vatandaşlık maaşı vereceğiz.
? Vatandaşlık maaşına ek olarak ayrıca, çalışan-çalışmayan evli hanımlara "insan işçisi" statüsünde 500 TL maaş bağlayacağız.
? İşçi, memur ve emekliye yüzde 50 zam vereceğiz.
? Asgari ücret 3.000 TL olacak. Her emekli asgari olarak, 3000 TL olarak belirlediğimiz asgari ücretten maaş alacak.
? Evi olmayan vatandaşlarımıza 20 yıl vadeli faizsiz kredi vererek, herkesin ev sahibi olmasını sağlayacağız.

Tarımda engeller kalkacak
? Türkiye'nin "ekilmeyen toprağa para veren ülke" olmasını engelleyeceğiz, tarım ürünlerimize getirilen tahditleri kaldıracağız.
? Tarımda üretim girdilerindeki fiyat artışını indireceğiz, bütün girdilerde gübre, tohum, ilaç, mazot ve sulamada köylümüze tarım desteği vereceğiz.
? Pancar ve tütün kotalarını kaldıracağız.
? Mazot 80 Kuruş olacak.
? Çiftçimize ürün alım garantisi vereceğiz, henüz tohumunu toprağa atmadan 6 ay öncesi çiftçiye yüzde 50 avans verilecek, geri kalan bedelin ödemesi ürün teslimatında yapılacak.
? Tarımdan hiçbir vergi alınmayacak.
? Halkımızı kurban bayramlarında ithal hayvan sıkıntısına düşürmeyeceğiz.
? Her sanayiciye proje karşılığı uzun vadeli faizsiz kredi vereceğiz.
? Madenlerimizi devlet ve millet ortaklığı ile işleteceğiz.

Güçlü devlet güçlü savunma
? Savunma sanayimizi yüzde 100 yerli yapmak temel hedefimizdir, bu maksatla savunma sanayinde ara malı üreten KOBİ'lere özel teşvikler uygulayacağız.
?Enerji politikamızın temel hedefi, dışa bağımlılığı en aza indirmek ve ülkemizin enerji güvenliğini rekabetçi şartlarda sağlamaktır, temiz enerji kaynaklarını değerlendirmek enerji politikamızın önceliği olacak.
? Denizcilik Bakanlığı kurulacak.
? Köprü ve otoyol geçişleri ücretsiz olacak.
? Sağlık açısından sosyal güvencesi olmayan 12 milyon insanımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımız sağlık sigortası kapsamına alınacak.
? Vatandaşımız her hangi bir ücret ödemeden sağlık hizmetinden yararlanacak.

Milli kültürümüz dünyaya yayılacak
? Kültür Bakanlığı ayrı bir bakanlık olarak ihdas edilecek.
? Halkımızın kültür zenginliklerinden olan Nevruzu resmi bayramlarımız arasına alarak devlet katında kutlayacağız.
? Ormanların mülkiyetini orman köyünün hükmü şahsiyetine devredeceğiz, böylece köylü kendi malı olan ormanı daha çok sahiplenecek ve koruyacak.

Sınavsız üniversite hayata geçecek
? Türkiye'de anadilde eğitim Türkçe'dir.
? Okullarımızda milli, manevi, insanı değerleri özümsemiş, tarih ve milli şuuru güçlü, hür fikri olan ve bilim zihniyetine ulaşmış gençler yetiştirmek temel hedefimiz olacak.
? Eğitimin temel taşları olan öğretmenlerin gelir düzeyleri sosyal konumlarına uygun şekilde mutlaka yükseltilecek.
? Üniversite sınavlarında yaşanan skandallarla gençliğimizin istikbaliyle oynayanlardan hesap soracağız.
? Üniversiteye girişi engelleme sınavına dönüşen sistemi değiştirerek, gençliğimize sınavsız üniversite hakkı vereceğiz.
? Üniversitelerde harçları kaldıracağız, bursları arttıracağız.

Ehl-i Beyt üniversitesi kurulacak
? Diyanet İşleri Başkanlığı Alevi-Bektaşi vatandaşlarımıza tüm boyutları ile açılacak, diyanet işleri başkanlığı Ehl-i Beyt sevgisi ile yeniden yapılandırılacak.
? Ehl-i Beyt Üniversitesini kuracağız, sadece alevi vatandaşlarımız değil, isteyen herkes Ehl-i Beyt'i buradan öğrenebilecek, Cemevleri bir ibadethane, insanımızı olgunlaştıran merkezler, halkımızın kalbinin çarptığı her türlü din hizmetinin verildiği yerler olarak hak ettiği yasal statüye kavuşturulacak.
? Alevi, Bektaşi ve Ehl-i Beyt ekollerinin din bilgini ihtiyacını karşılamak üzere meslek liseleri ve enstitüleri kuracağız.
? Alevi, Bektaşi ve Ehl-i Beyt vakıflarının gayrimenkulleri kendilerine geri verilecek.

Kaynaklar şimdiden hazır
? Kaynaklarımızı her türlü israfı önleyerek yaratacak ve yöneteceğiz.
? Milli kaynaklarımızı toplayarak yeniden alt gelir gruplarına destek vereceğiz, sosyal güvenlik havuz sistemini yeniden canlandıracağız.
? Sosyal Devlet- Milli Devlet projeleri kapsamındaki sosyal güvenliğin finansmanında temelde dört kaynaktan istifade edecek, böylece hem işverene, hem vatandaşa, hem de devlete mali külfet getirmeyeceğiz.
Bu dört kaynağımız;
1- Emek-üretim karşılığı elde edilecek senyoraj geliri,
2- Kalkınmanın tabandan desteklenmesi ile alt gelir gruplarının satın alma gücünün ve gelirlerinin arttırılması sonucunda büyüyecek ekonomimizde artan vergi geliri,
3 - Yeraltı ve yerüstü kaynaklarının devlet-millet ortaklığı ile işletilmesinden elde edilecek gelirler ve
4 - KİT'lerden elde edilen katma değer ve vergi gelirleri olacak.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner137