08 Temmuz 2007 Pazar 00:00
Tek ümit BTP
BTP seçim beyannamesi milletin gönlünü rahatlattı. BTP seçim beyannamesi, iş-aş ve terör problemine getirdiği ilmi ve tutarlı çözümlerle milletimize umut verdi ~|~

Diğer partilerin seçim beyannamelerinin aksine BTP seçim beyannamesi, Türk milletini kucaklayan ve Türkiye'nin en temel problemlerinden olan terör ve ekonomi konusunda ilmi ve tutarlı proje ve çözümler sunan tek beyanname. Bağımsız Türkiye Partisi Seçim beyannamesinin bazı bölümleri şöyle:

BTP, 22 Temmuz 2007 tarihinde yapılacak olan 23.Dönem Milletvekili Genel Seçimleri münasebetiyle Yüce Milletimizin önüne güçlü, ilmi ve tutarlı bir seçim beyannamesi ile çıkarak; bütün partilerden farklı ve insanımızın tek ümidi olduğunu ortaya koymaktadır. Bu beyanname, BTP'nin güçlü programından ve BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar BAŞ'ın 3 tane uluslararası bilimsel kongreye konu olan "Milli Ekonomi Modeli" ve bu modelin uygulamasına dönük "Sosyal Devlet?Milli Devlet" tezinden kaynaklanmaktadır.

İlmi ve tutarlı projeleri olan tek parti BTP
BTP, devlet ve milletimizi ilgilendiren temel meseleleri teşhis ve tespitle yetinmeyip, bunların çözümlerine kadar bütün hususlarda ilmi ve tutarlı "icraat projeleri" ortaya koymakta ve söz konusu projelere de kaynak göstermektedir. Hatta projeleri, hukuki belge anlamında yazılı ? imzalı taahhütnamelerle kamuoyuna sunmaktadır. Bu, Türk ve dünya siyasi tarihinde bir "ilk"tir.

BTP, kuruluş gayesi ve üstlendiği tarihi görev itibariyle; her yönden kuşatılan, yıkılış ? çöküş ve tasfiye sürecine sokulan Yüce Türk Milleti'ni ve demokratik, laik, sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni, sürüklendiği bu badireden kurtararak, yeniden Kuva?yı Milliye ruhu ile ayağa kaldırma harekatıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin, tam bağımsızlığını, ulusal egemenliğini, demokratik, laik ve sosyal hukuk devletimizin "üniter yapısı"nı koruyarak yaşaması için, sosyal hukuk devletinin gerçek anlamda hayata geçirilmesi, milli birlik ve bütünlüğün korunarak devlet ? millet, asker ? sivil kaynaşması ile bölgesinde ve dünyada güçlü bir Türk devleti otoritesinin ikame edilmesi, Anayasa ve ilgili yasalar çerçevesinde Bağımsız Türkiye Partisi'nin gayesi ve hedefini teşkil etmektedir.

Seçime iki parti giriyor
Bu gaye ve hedef doğrultusunda BTP, "Ne AB, ne ABD ve ne IMF; tek çözüm Bağımsız Türkiye" sloganını reel ve bilimsel temele oturtarak, dış güdümlü ? mandacı zihniyetli hiçbir partiye benzemediği ortaya koymaktadır. Bu bağlamda seçime giren ? girmeyen partiler, esasta ikiye ayrılır.
1 ? Milli Duruş sahibi olan, milli modeli bulunan, proje ? plan ve kaynak ortaya koyan BTP.
2 ? Milli projelerden ve yerli çözümlerden mahrum olmaları sebebiyle bir şekilde AB, ABD, IMF ve sair küresel güçlerin güdümüne dayanan ve onların inisiyatif alanından kurtulamayan diğer partiler?

Asıl mağdur Türk milleti
İktidar partisi AKP'nin, yüce Türk milletini felakete sürükleyen 4,5 yıllık icraatı, baştan başa sömürü, peşkeş ve teslimiyet ifade eden karnesi ortadayken; bazı toplum mühendisleri, hala laik/anti?laik oyunları ile AKP'yi mağdur rolüne sokarak tekrar sömürü ve ecnebiye teslimiyet çarkının başına geçirmeye çalışmakta, diğer benzer zihniyetli partiler de ona çanak tutmaktadırlar. Burada asıl mağdur, Türk milletinin kendisidir.

Milletimiz, bu mağduriyet tiyatrosunu daha önce de görmüştü; ancak 4.5 yıllık AKP iktidarında yaşadığı acı ve ağır tecrübeyle yüce milletimiz bu oyunu bozacaktır.                                                                                                                                                                      
Terör ve ekonomi başlıca sorunlar
Bugün Türkiye'mizin önünde birkaç ciddi ve acil problem vardır. Yıllardan beri devam edegelen kanlı terör ve terör odaklarının siyasallaştırılması gayretleri, devletimizin üniter yapısının tartışmaya açılması, çökertilen ekonomiyle ortaya çıkan fakirlik ve yoksulluk, devlet?millet bütünlüğü bağlamında oluşturulmaya çalışılan uçurum ve Türk Devletinin küresel güçlere bağımlı ve terörü destekleyen devletlerle tek taraflı stratejik ortak hale getirilmesi, bunlardan birkaçıdır.

AKP iktidarı döneminde azan terör sebebiyle can, mal, din ve vicdan emniyeti tehdit altındadır. Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin "üniter devlet yapısı" yok olmanın eşiğine getirilmiştir. Yine AKP iktidarı döneminde Türk milletinin tarihten günümüze inana?geldiği Yüce Dinimiz ve milli kültürümüz, Vatikan menşeli projeler ve Lozan Anlaşmasını delik?deşik eden icraatlarla tahrip ve tahrif edilmiştir.

Tek muhalefet BTP

AB'ye uyum gerekçesi ile 500 yasa çıkaran AKP iktidarı, milletin hiçbir derdine derman olmamış, olamamıştır.
AKP'nin çıkardığı "MADEN KANUNU" sonrası 2 yılda verilen ruhsat sayısı 18.906'dır. 18 Ocak 2007'de çıkarılan ve yasalaşma süreci tartışmalı geçen "Petrol Kanunu"nda devlet payı % 2 ve hatta ihracat ve ithalat düzenlemeleri ile % sıfıra düşürülmüştür.
İşte bunlar AKP'nin karnesinden sadece birkaç örnektir. AKP'nin günah galerisini saymaya kalkarsak, yüzlerce dosya ve binlerce sayfa yazmamız lazım gelir.
AKP'nin bu vahim icraatları karşısında maalesef, BTP'den başka, gerçek ve milli duruş sahibi bir muhalefet ortaya koyan da olmamıştır. AKP adeta meydanı boş bulmuştur.

Çözümün tek adresi BTP

BTP'nin projeleriyle, top yekün Türk milleti ayağa kalkacak, Türk devleti ayağa kalkacaktır.
BTP, Milli Ekonomi Modeli ve Sosyal Devlet?Milli Devlet projeleriyle, "Gökkubbe çadırım, güneş bayrağımdır" diyen Oğuz Kağan'ın ufku ile "Yurtta sulh, cihanda sulh?" ve "Bağımsızlık benim karakterimdir" diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık karakterini ve barış idealini bütünleştirerek, kainat çapında bir Türk devleti ve kainat çapında bir Türk milleti ortaya çıkartacaktır.

Terörü bir tek BTP çözer

Türk devleti ve Türk milletinin birinci ve ana meselesi PKK terörü ile  onu besleyip destekleyen küresel güçler ve  Türkiye'nin stratejik ortağı gibi görünen devletler meselesidir.
Terör meselesi, acilen ve mutlaka halledilmelidir.
?Terörün olduğu yerde, can, mal, namus, din ve vicdan tehdit altında olduğu gibi, seçim güvenliği de çok ciddi riskler altındadır.
?AKP iktidarının verdiği politik sinyallerden de anlaşılacağı üzere terörü halletme gibi niyeti olmadığı gibi, bir çözüm projesi ve tedbiri de yoktur.
?Türkiye'ye yönelik terör dış kaynaklı olup, hedefi Türk devleti ve Türk milletini bölüp ? parçalamaktır.
PKK terörünün bu noktaya gelmesinin en önemli sebebi, sıfır terör ile iktidarı devralan AKP hükümetinin ortaya koyduğu ABD ve AB merkezli politikalardır. Son dört yılda çıkartılan yasalar, PKK terörünün ve ona destek çıkan devletlerin ekmeğine yağ sürmüştür. AB'ye uyum adı altında Türk Ceza Kanunu'nda yapılan değişikliklerle, güvenlik güçlerimizin eli?kolu bağlanmış ve yetkileri daraltılmış, Türk askerinin operasyonel gücü kırılmış ve kısıtlanmıştır.
"Mesele terör meselesi değildir", "Bu olayları demokratik yöntemlerle çözeceğiz" ve "Terörü masa başında halledeceğiz" sözleriyle Türk milletini hayal kırıklığına uğratan Başbakan R. T. Erdoğan'ın bu söylemleri, teröre, siyasi bir meşruiyet mantığı ile bakıldığının göstergesidir.

Terörü muhatap aldılar

AKP hükümetinin, stratejik ortağı ABD'nin güdümüyle ortaya koyduğu ve birkaç ay sonra iflas eden Koordinatörlük Kurumu, PKK'nın meşru bir muhatap olarak görüldüğünün göstergesidir.
AKP hükümeti, birinci vazifesi Türk devleti ve milletinin güvenliğini sağlamak olan Türk ordusuna ve Genelkurmay Başkanlığı'na gereken ve talep edilen desteği vermemiş, ayak sürümüştür. AKP hükümeti, terör bataklığı halindeki Kuzey Irak'a Türk ordusunun müdahalesi taleplerine karşı ABD Dışişleri Bakanlığı ile ortak ağız kullanmıştır.

AKP hükümeti, terör bataklığının destekçileri ve besleyicileri olan Barzani ve perde arkası güçler olan ABD ve AB hakkında en küçük bir söylem dahi ortaya koymamıştır. Hatta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Irak'taki terör bataklığını, küçük çaplı ve basit göstererek hedef saptırma yoluna gitmiştir. Halbuki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tespitine göre Kuzey Irak'ta 3.750, Güneydoğu bölgemizde ise 1.850 terörist bulunmaktadır.

Meclis derhal toplanmalı

Türk devletinin temel kurumu olarak Anayasal görevi Türk devleti ve Türk milletinin güvenliğini temin etmek olan Genelkurmay Başkanlığı ve Türk ordusu, sınır ötesi askeri harekatın ülke menfaatine olduğunu yinelemektedir. O halde AKP hükümeti, Meclis'i acil gündem ile toplantıya çağırmalı; TBMM olağanüstü toplanmalı ve gereken yetki kararını çıkarmalıdır.  Aksi halde terörün çözümüne yönelik köklü tedbir alınamaması sonucu ortaya çıkacak tablonun hesabını kimse veremez. Yapılması gereken siyasi iradenin bir sınır ötesi harekata karar vermesi ve   Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önünü açmasıdır. Aksi takdirde Güneydoğu'nun bölünmesi ve belki de Türkiye'nin parçalanıp işgal edilmesine yol açılacaktır.

Sevgi kementi projesi

BTP, Türk devleti ve Türk milletinin güvenliği ve terörün kökünün kazınması hususunda vazifesini yapmak üzere yetki talep eden Genelkurmay Başkanlığı'na yetki vermekle kalmayacak, her türlü desteği sağlayacak ve gelişen bu olaylar karşısında Türkiye, Musul ve Kerkük'e  hukuki haklarını korumak suretiyle sahip çıkacaktır.
BTP, Sosyal Devlet projeleri ve Türkiye Cumhuriyeti kimliği taşıyan kadın?erkek herkese bağlayacağı 500 YTL'lik "Vatandaşlık Maaşı" ile halkımızın tamamını kucaklayacaktır. Vatandaşlık maaşını alan halkımız, dağa çıkan teröristler kendi yakınları dahi olsa, onları "yediğimiz kabı kirletmeyin, doyduğumuz sofrayı devirmeyin?" diye ikaz ederek bizzat kendi elleriyle dağdan aşağıya indirecektir. Böylece devlet ile milletimizin arasına girmek isteyenlerin tezgahları da bozulacaktır. BTP, Milli Ekonomi Modeli ve Sosyal Devlet projeleriyle, özellikle de kadın?erkek her Türk vatandaşına bağlayacağı 500 YTL'lik "Vatandaşlık Maaşı" projesiyle, Güneydoğulu vatandaşlarımızı, Barzani?Talabani?ABD troykasının ve PKK'nın inisiyatifinden kurtarıp, Sosyal Devletin sevgi kemendi ile kucaklayacaktır.

Sosyal devlet ve icraat projeleri

Bağımsız Türkiye Partisi seçim beyannamesinde sosyal devlet icraat projeleri şöyle sıralandı:
?BTP, iktidarının ilk haftasında hanımları "İşçi" statüsüne kavuşturarak her ay 500 YTL maaş bağlayacaktır.
?BTP iktidarının 12. ayında herkese aylık 500 YTL Vatandaşlık Maaşı verilecektir.
?Asgari Ücret 2.000 YTL olacaktır. Bu ücret, emniyet mensubu ve askeri güçlerimiz için 3.000 YTL olacaktır.
?Köprü ve otoyol geçişleri ücretsiz yapılacaktır.
?Mazot, 80 Yeni Kuruş Olacaktır.
?Çiftçimize, henüz tohumunu toprağa atmadan 6 ay öncesi % 50 Avans verilecektir. Geri kalan ürün bedeli, ürün teslimatında yapılacaktır. Ürün alım garantisi getirilecektir. Ürün taban fiyatlarını çiftçi ve ilgili kooperatifler ortaklaşa belirleyecektir. Tarımdan hiçbir vergi alınmayacaktır.
?BTP iktidarının 18. ayında elektrik bedava olacaktır.
?Üniversite Sınavı (ÖSS) kaldırılacaktır.
?Üniversitede harçlar kaldırılacak, burslar arttırılacaktır.
?Askerliğini yapmış her erkek ve 22 yaşındaki her bayana seçilme hakkı verilecektir.
?Evlenecek olan gençlerimize uzun vadeli faizsiz "Evlilik Kredisi" verilecektir.
?Evi olmayan vatandaşlarımıza 20 yıl vadeli faizsiz kredi verilerek,   herkes ev sahibi olacaktır.
?Yıllık geliri 100.000 YTL'nin altında geliri olan hiç kimseden vergi alınmayacaktır.
?15.000 YTL doğum ikramiyesi verilecektir.
?Çocuklara, 250 YTL çocuk maaşı bağlanacaktır.
?Her sanayiciye proje karşılığı uzun vadeli faizsiz kredi verilecektir.
?Her emekli şu anda aldığı maaşın 3 katını alacaktır.
?Madenlerimiz devlet ve millet ortaklığı ile işletilecektir.
?Şehit yakınları, dul, yetimler ve özürlüler devletin garantisi kapsamına alınacaktır.
?Şehit annelerine ve eşlerine her ay çift "vatandaşlık maaşı" bağlanacaktır.
?Engelli vatandaşlarımıza her ay 2.000 YTL maaş bağlanacaktır.
?Cezaevleri eğitim ve üretim yerleri olacak, oraya düşen mahkumlar çalışarak aynı anda aile bütçesine ve devletine katkıda bulunan faydalı fertler haline getirilecektir.
?Tarımla uğraşan vatandaşa işlemek koşulu ile, devlet arazileri 99 yıllığına kiralanacaktır.
?Nakliyecilerin tamamına araçlarının yenilenmesi için, faizsiz uzun vadeli faizsiz kredi verilecektir.

Çözüm Milli Ekonomi Modeli

Türkiye'nin mevcut ekonomik durumunun tablolarla gösterildiği BTP beyannamesinde, şu anki durumun "iflas etmiş bir ülke durumu" olduğunun altını çizilerek, çözümün tek adresi olarak Milli Ekonomi Modeli gösterildi:
1?Milli Ekonomi Modeli, yapılan kongrelerde ilim adamlarınca "ULUSLARARASI BİR MİLLİ EKONOMİ MODELİ" OLARAK kabul edilmiştir.
2? Prof. Dr. Haydar BAŞ'ın kaleme aldığı bu model, Rusya'da Putin iktidarı,
Brezilya ve Venezuella'da Chavez tarafından uygulanmaya konmuştur. Bir çok devlet de modeli gündemine almıştır.
3? İktisat tarihinin ilk "TÜKETİME DAYALI" ekonomi modelidir.
4? MİLLİ EKONOMİ MODELİ, geçim sıkıntılarını sona erdirecek, fakirlik tarih
olacaktır.
5? Gelirde adalet tecelli edecek, adil gelir dağılımı sağlanacaktır.
6? Uygulanan sistem münasebetiyle işsizler iş bulacak, işsizlik tarih
olacaktır.
7? Hem üretim, hem de tüketim desteklenecek; ekonominin bütün kuralları
hayata geçecektir.
8? Bugüne kadar ekonomilerde elde edilemeyen "SÜREKLİ BÜYÜME" Milli Ekonomi Modeli ile hayata geçecektir.
9 ? SOSYAL DEVLET projesi ile toplumun bütün katmanları gelir sahibi
olacaktır.
10 ? İlk defa bu modelle işçi, memur, emekli, tarım kesimi, ormancısı, kadını, erkeği, yaşlısı ve özürlüsü ekonomide pay sahibi olacaktır.
11 ? Milli Ekonomi Modeli, maliyetli parayı ortadan kaldırarak faizi sıfırlamıştır.
12? İşçiden, memurdan, emekliden, tarım kesiminden, orman köylüsünden vergi alınmayacaktır.Sadece yıllık kazancı 100.000 YTL'nin üzerinde olandan vergi alınacaktır.
13 ? Milli Ekonomi Modeli sınırsız kaynaklardan, sınırlı ihtiyaçları karşılama modelidir.
14 ? Bugüne kadar halledilemeyen tüm ekonomi meselelerini halletmiş tek
modeldir.
15 ? Devlet ve millet ortaklığı ile yeraltı kaynakları işletilecektir.
16 ? Hazine arazileri üzerinden toprağı olmayanlar, cüz?i karşılıkla toprak
sahibi yapılacaktır..
17 ? Bu model Türkiye'nin ve hatta global güçler tarafından toprakları ve
kaynakları sömürülen milletlerin tek çıkış yoludur.

Taahhütnameler ve anlamı

BTP programına alınan, Genel Başkanımız Prof. Dr. Haydar BAŞ'ın "MİLLİ EKONOMİ MODELİ" dünya bilim tarihinde takdirle karşılanan ve ekonomi literatüründe bir sistem olarak yerini alan bir model olmuştur.
Dünyanın, "Özellikle Türkiye'nin" tek umudu ve çıkış yoludur.
Teori ile ? pratiği birleştiren bu model, çözümlerini tüketim eksenli ve de
gerçekçi projelerle ortaya koymakta ve projelerine kaynak göstermektedir.
Matematiksel esaslarla planlanan projeler, "TAAHÜTNAMELER"le kamuoyuna sunulmuştur.
Genel Başkanımız Prof. Dr. Haydar BAŞ'ın imzasını taşıyan bu taahhütnameler, bir hukuki belge niteliğindedir.

Bu taahhütlerin anlamı şudur;
1 ? İmzayı atan şahıs, projelerinden emindir.
2 ? Modelin tatbikinde yüzde bin başarılı olacağına inanmaktadır.
3 ? Bu siyaset tarihinde bir ilktir.
4 ?Bu uygulama ile bol keseden vaad verme, sonra da sözünde durmama dönemi siyasette bitmiştir.
5 ?Bu durum, plan ? projesi olmayan ve yapacaklarına kaynak bulamayan, dış
güdümlü ya da dışa bağımlı partilere, bir meydan okuma mantığı taşımaktadır.
6 ? Taahhütnamelere atılan imza sorumluluk rizikosunu almak, milleti ciddiye
almak ve insanımıza samimi davranmak anlamına gelmektedir.
7? Bu taahhütnamelerle artık siyasilerin, milleti aldatma dönemi kapanacaktır.
Taahhütname metninin, baş tarafında ortak şu cümle vardır:
"Bağımsız Türkiye Partisi tek başına iktidar olduğunda, hiç bir mazeret ileri sürmeksizin ..." deniyor, sonra da projeler sıralanıyor. Sonunda "TAAHHÜT EDİYORUM" ifadesine yer verilip imzalanıyor.
(beyannamenin tamamına, http://www.btp.org.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner131

banner137