04 Eylül 2006 Pazartesi 00:00
Tezkerede yaman çelişki
Lübnan'a tezkerede ayrıntılar netleşiyor. Hükümet, "Hizbullah'ın silahsızlandırılması gibi bir görev yok" diyor ancak 1701 nolu BM kararı tam aksini söylüyor. ~|~

 

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Bülent Arınç'ın Cuma gecesi siyasi parti gruplarına yaptığı çağrı üzerine, yarın olağanüstü toplanacak.
BM Geçici Görev Gücü bünyesinde faaliyette bulunmak üzere Lübnan'a asker gönderilmesine ilişkin başbakanlık tezkeresinin görüşülmesi için 175 AKP'li milletvekilinin geçen gece yaptığı başvuru üzerine Arınç, Anayasa'nın 93. ve TBMM İçtüzüğü'nün 7. maddeleri gereğince Genel Kurul'u olağanüstü toplantıya çağırdı. Bülent Arınç, parti gruplarına gönderdiği çağrı pusulasında, milletvekillerinin, Salı günü saat 15.00'de Genel Kurul toplantısına katılmalarını istedi.

Anayasa'nın 93. maddesi, Meclis Başkanının, doğrudan doğruya veya üyelerin beşte birinin yazılı istemi üzerine Meclisi toplantıya çağırmasını öngörüyor. TBMM İçtüzüğünün 7. maddesi ise tatil veya verme sırasında Meclis Başkanının doğrudan, gerek görürse toplantı çağrısına karar verebileceğini, üyelerin beşte birinin imzasını taşıyan çağrı istemini ise en geç 7 gün içinde yerine getireceğini içeriyor. Birleşim yeterli çoğunlukla açıldığı takdirde, toplanmayı gerektiren işlemler tamamlanınca, TBMM çalışmalarına devam kararı vermediği takdirde tatil  devam edecek.

1 yıl izin isteniyor
Lübnan'a asker gönderilmesine ilişkin TBMM'ye sunulan hükümet tezkeresinde, gereği, kapsamı, zamanı ve süresi hükümetçe belirlenecek şekilde TSK'nın Lübnan'a gönderilmesi ve bununla ilgili gerekli düzenlemelerin Hükümet tarafından yapılması için TBMM'den 1 yıl süreyle izin istendi. Tezkerede, gönderilecek kuvvetin, bölgedeki silahlı unsurların silahtan arındırılması dahil olmak üzere belirtilen taahhütlerin dışında hiçbir görevde kullanılmayacağı bildirildi.

Hükümet Tezkeresinde, BM Güvenlik Konseyinin 11 Ağustos 2006 tarihli ve 1701 sayılı kararında öngörülen amaçlar doğrultusunda görev yapacak BM Geçici Görev Gücü (UNIFIL) bünyesinde faaliyette bulunmak üzere gereği, kapsamı, zamanı ve süresi hükümetçe belirlenecek şekilde Türk Silahlı Kuvvetlerinin Lübnan'a gönderilmesi ve bununla ilgili gerekli düzenlemelerin Hükümet tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için Anayasa'nın 92. maddesi uyarınca TBMM'den 1 yıl süreyle izin istenmesinin, Bakanlar Kurulunca kararlaştırıldığı bildirildi.

Hangisi doğru?
Tezkerede, Türkiye'nin BM gücüne katkısının çerçevesi de çizilmeye çalışıldı. Ağırlıklı olarak deniz gücü talebinin vurgulandığı tezkerede, ayrıca kara unsurlarının da görev alacağı mesajı verildi. Tezkerede, Hizbullah ifadesi kullanılmadan "silahsızlandırma faaliyetlerine kesinlikle katılınmayacağı" belirtilerek görev profili şu şekilde belirlendi:


 • * Doğu Akdeniz'de devriye görevi yapacak deniz görev gücü için yeterli kuvvet tahsisi. * Taleplerin tek tek değerlendirilmesi kaydıyla dost ve müttefik ülkeler için deniz ve hava ulaşım desteği sağlanması.
 • Lübnan ordusuna eğitim verilmesi.
 • Ayrıca, bölgede Türkiye tarafından icra edilecek insani yardım faaliyetlerinin gerektireceği ve başta bu unsurların güvenliğini sağlayacak kuvvet koruma birlikleri olmak üzere hudut Şümul ve miktarı hükümetçe belirlenecek askeri unsurlar. ? Söz konusu kuvvet bölgedeki silahlı unsurların silahtan arındırılması dahil olmak üzere yukarıda belirtilen taahhütlerin dışında hiçbir görevde kullanılmayacaktır.
 • Yeterli kuvvetle katılacağımız deniz görev gücü BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 (2006) sayılı kararının verdiği yetkiye uy gun olarak Doğu Akdeniz'de ve Lübnan kıyılarına mücavir bölgelerde deniz kontrolünü sağlamak için keşif ve devriye görevlerini icra edecektir.  Hükümet tezkerenin sınırları bu şekilde çiziyor ancak hem 1701 nolu BM kararı  hem de Angajman Kural belgesi Lübnan'daki gücün misyonunu Hizbullah'ın silahsızlandırılması olduğunu belirtiyor.

Çatışma sinyali
Ancak tezkerede BM Barış Gücü'nün (UNIFIL) karşılaşabileceği muhtemel o
lumsuzluklar da silahlı güç kullanılabileceği sinyali verildi. BM kararına dayandırılan tezkere metninde, birliklerin "BM Güvenlik Konseyi Görev Yönergesi adı altında yürüttüğü faaliyetleri engellemeye yönelik teşebbüslere yönelik güç kullanarak karşı koymaya, BM personeli ve teçhizatını korumaya, insani yardım çalışanlarının güvenliğini ve hareket özgürlüğünü teminat altına almaya ve ani şiddet tehdidi altında olan sivilleri korumaya" yetkili olduğu vurgulandı.

İŞTE 1701 NOLU KARAR

 1. 1? Çatışmaların hemen durdurulması ve hem Hizbullah'ın hem de İsrail'in askeri operasyonları ve saldırılarının kesin ve acil bir şekilde sona erdirilmesi
 2. Silahlı çatışma kesin bir şekilde sona erdikten sonra, 11. madde'de zikredilen yetkiye göre Lübnan hükümetine ve Lübnan'da bulunan BM barış gücüne, Güney hattı boyunca güçlerinin yerleştirilmesi, Barış Gücü ve Lübnan askerlerinin yerleşmesine paralel olarak İsrail güçlerinin Güney Lübnan'dan geri çekilmesi
 3. Lübnan Hükümetine Lübnan'ın kayıtsız ve şartsız egemenliğini öngören 1559, 1680 ve Taif uyumu çerçevesinde, sınırı ve Lübnan'ın her bölgesini kontrol etme ve denetleme yetkisinin vurgulanması. Böylelikle Lübnan hükümetinin izni olmadan silahlı gücün olmaması ve Lübnan Hükümeti'nden başka bir otoritenin bulunmaması
 4. Lübnan ve İsrail sınırını ayıran Mavi Hat'tın şiddetle vurgulanıp desteklenmesi ve sınırın barışçıl bir şekilde korunması
 5. 23 Mart 1949'da iki taraf arasında yapılan genel ateşkes anlaşmasında belirtilen bölgesel bütünlük, egemenlik ve uluslararası sınırlar çerçevesinde Lübnan'ın politik bağımsızlığını vurgulayan eski kararların vurgulanması ve desteklenmesi
 6. Lübnan halkına Finansal ve insani yardımların yapılması için uluslararası cemiyet ve kuruluşların en kısa zamanda adım atması. Bu bağlamda Lübnan Hükümetinin yetkisi doğrultusunda, yurtlarından olan insanların güvenli bir şekilde geri dönüşünün kolaylaştırılması,hava ve deniz limanlarının açılması ve 14 ve 15. madde çerçevesinde ilerleyen zamanlarda Lübnan'ın yeniden inşası ve geliştirilmesine katkıda bulunulması
 7. Uzun vadeli çözümü, sivil konvoyların güvenli bir şekilde geçişine bağlı olarak sivil bölgelere insanların evlerine geri dönüşünü ve yerlerinden edilen insanların güvenli dönüşünü Madde 1'de zikredilen durumla ihlal edecek herhangi bir davranışta bulunulmayacağını tarafların garanti edilmesinden sorumludur. Bütün tarafların bu mesuliyete uymaları ve Güvenlik Konseyi ile işbirliği yapmaları
 8. Aşağıda zikredilen ilkeler ve hususlara dayalı kesin bir ateşkes ve uzun vadeli çözüme Lübnan ve İsrail'İn destek vermesi
  ? Tarafların Mavi Hat sınırına saygı göstermesi ve ihlal etmemesi
  ? İki tarafın Mavi Hatta, Mavi Hat ve Litani Nehri arasında kalan güvenli bölgeye çatışmaların tekrar başlamasını engelleceyek olan ve güvenliği esas alan yerleşimlere saygı gösterilmesi, Bu bölgenin 11. maddede zikredilen şartlara uygun olarak yetkilendirilen Lübnan ve UNIFIL güçleri dışında tamamen silahsızlandırılması ve silahlı unsurlardan arındırılması
  ? Lübnan'da bulunan silahlı grupların silahsızlandırılmasını öngören Taif Uyumları, 1559 ve 1680 nolu kararlarının bütünüyle hayata geçirilmesi, Böylelikle Lübnan devletinden başka silahlı bir güç veya yetkinin olmayacağını ifade eden ve Lübnan 27 Temmuz 2006'da Lübnan Kabinesi'nin tarafından alınan kararın hayata geçirilmesi
  ? Yönetimin rızası olmadan Lübnan'da hiçbir yabancı gücün bulundurulmaması
  ? Yönetimin yetki vermesi haricinde silah satışı, desteği ve silah teminine izin verilmemesi
  ? Lübnan'da bulunan İsrail'e kara mayınlarına karşı Birleşmiş Milletler'in tedbir alması
 9. Tarafların mutabık olması durumunda 8. maddede açıklanan ve uzun vadeli çözümü öngören şartların güvenli bir şekilde sağlanması için Genel Sekreterin çabalara destek vermesinin teşvik edilmesi,Genel Sekreter'in bu anlaşmalarda aktif olarak katılma isteğini bildirmesi
 10. 1559, 1680 nolu çözümler ve Taif uyumlarının gerçekleştirilmesi, Silahsızlandırılma, Lübnan'ın uluslararası sınırlarının korunması ve Seba çiftliklerinin durumunu çzömek için Genel Sekreter'in uluslararası aktörlerle ve ilgili partilerle diyaloğa girmesi ve 30 gün içinde Güvenlik konseyine rapor sunması 
 11. 1978'de sunulan 425 ve 426 nolu çözümleri çerçevesinde UNIFIL güçlerinin görevini yerine getirmesi, UNIFIL askerlerinin aşağıdaki görevleri sağlam ve güçlü bir şekilde ifa etmesi için en fazla 15000 kişi ile güçlendirilmesi,
  a? Saldırıların inkıtâsını gözlemlemek
  b? Madde 2'de belirtilen husus çerçevesinde İsrail Güçlerinin Güney Lübnan'dan çekilmesine paralel olarak ,Güney Hattı ve Mavi Çizgi boyunca yerleşecek olan Lübnan Gücü'ne eşlik edilmesi ve desteklenmesi
  c? b bendinde söz konusu edilen faaliyetin hayata geçirilmesi esnasında Lübnan Hükümeti ve İsrail'le koordinasyonunu sağlamak
  d? Sivil bölgelere sivillerin geçişini ve yerlerinden edinen insanların güvenli bir şekilde geri dönüşünü sağlamlaştırmak için yardımın genişletilmesi
  e? 8. maddede belirtilen bölgeye yerleşmesi için Lübnan Ordusu'na yardım edilmesi
  f? 14. maddede belirtilen hususları yerine getirmesi için Lübnan Hükümeti'ne yardım edilmesi
 12. Lübnan Hükümeti'nin, özel bölgenin her tarafında yetkisini kullanabilmesine yardımcı olacak uluslararası gücün yerleştirilmesi hususunda Lübnan Hükümeti'nin taleplerine cevap verilmesi, UNIFIL güçlerinin yerleşim bölgesinde yapacakları gerekli operasyonlar için yetkilendirilmesi, ama bu bölgede yapılacak operasyonların herhangi bir provakatif harekete yol açmayacağından emin olunması, BM personelinin korunması, BM personelinin özgürlüğünün ve güvenliğinin sağlanması, fiziksel şiddetin tehdidi altında bulunan sivillerin korunması...
 13. Bu çözümde sunulan UNIFIL'in sorumluluklarınının hayata geçirilmesi için genel sekreterin acil olarak göreve çağrılması, UNIFIL'e katkıda bulunacak üye ülkelerin teşvik edilmesi, geçmişte UNIFIL'e destekte bulunan ülkelerin değerlendirme ve tavsiyelerinin ifade edilmesi 
 14. Lübnan Hükümetinin sınırlarını ve diğer sınır geçiş noktalarını koruması için çağrıda bulunulması, 11. maddede belirtilen hususlar çerçevesinde Lübnan'ın rızası olmadan sınır geçişlerinin engellenmesi durumunda Lübnan hükümetinin bulunacağı isteklere UNIFIL'in cevap vermesi
 15. Bütün devletlerin kendi vatandaşlarını, topraklarını ya da kendi bayraklarını taşıyan gemi ve uçakların aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirmesinin engellenmesi
  a? Herhangi bir kuruluş, örgüt ya da Lübnan'da bulunan çeşitli gruplara silah, cephane, patlayıcı madde, askeri araç gereç, özel askeri ekipman ve bunların yedek parçalarının satışı ya da temini
  b? Herhangi bir kuruluş, örgüt ya da Lübnan'da bulunan çeşitli gruplara teknik eğitim, b bendinde belirtilen ekipmanların temini konusunda yardım, üretim, bakım ve kullanımı.
  Bu kısıtlama ve yasaklamalar Lübnan Hükümeti veya UNIFIL'in 11. maddede belirtilen yetkisini kapsamaz.
 16. UNIFIL'in görev süresinin 31 Ağustos 2007'e uzatılması için karar alınması, kalıcı ateşkesin ve uzun vadeli çözümün sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla UNIFIL'in görev sorumluluklarının ifade edilmesi
 17. Alınan kararların yürürlüğe konulması hususunda, genel sekreterin konseye bir hafta içinde rapor vermesi
 18. Kapsamlı, uzun süreli ve sağlam bir barışın Ortadoğu'da temin edilmesini sağlayacak 242 ve 338 nolu çözümleri de içeren bütün çözümlerin öneminin vurgulanması
 19. İlgili maddelerle aktif olarak ilgilenilmesi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner131

banner137