Ali Gedik
Ali Gedik
Yazarın Makaleleri
Milli Çözüm Milli Ekonomi Modeli
Dünkü yazımızda ?Türkiye?nin çıkmazı? başlığı altında gerek siyasilerimizin, gerekse aydınlarımızın bütün düşünce ve çözüm arayışlarının batıya bağımlı olmaları münasebetiyle hiç bir meselenin bir türlü çözüme kavuşturulamadığını,...
Türkiye?nin çıkmazı
Ülkemizde son 200 yılı aşkındır yaşanan ve bir türlü çözülemeyen gerek siyasi, gerek sosyal, gerek ekonomik ve gerekse de kültürel olayların tamamının merkezinde ABD?siyle, Avrupa?sıyla, Vatikan?ıyla ve İsrail?iyle bir blok bulunmaktadır....
Geleceğe yürüyebilmek adına
Bir ülkenin varlığı ve varlığını sürdürebilmesi, beklenmedik afetler karşısında yaralarını sarıp ayağa kalkabilmesi, iç ve dış tehdit ve tehlikelere karşı hiç bir zafiyet göstermeden geleceğe başarılarla yürüyebilmesi o ülkenin...
Bir başka gerekçe ile Milli Ekonomi Modeli
Bugün üstün teknolojiye sahip, kişi başına düşen milli gelir payı yüksek, zengin ve kalkınmış ülkeler dâhil olmak üzere bütün fert ve kesimlerin, din, ırk ve renk olarak ayırmadan içine alan, topyekûn mutlu ve müreffeh bir ülkeden...
Son olaylar üzerine
Yıllar önce suç işleme yaşının 9 yaş gurubuna kadar indiğini yazmıştım. Sigara, alkol, uyuşturucu, hırsızlık, cinayet ve fuhuş suçlarının ciddi boyutlarda yaygınlaştığını ve yoğunlaştığını Emniyet Genel Müdürlüğü raporlarından...
Kararı milletin kendisi verecek
Toplumda dengelerin bozulup altüst olduğu hususunda hemen herkes hem fikir. Başta siyaset olmak üzere eğitimde, sağlıkta, iş hayatında, edebiyatta, müzikte, sinemada, tiyatroda, sporda, eğlencede, cenazede, düğünde velhasıl hayatın her anında...
Problem temelde
Varlık âleminin ve hayatımızın maddi ve manevi olmak üzere iki temel unsuru vardır. İnsanda bu gerçek beden ve ruh olarak tecelli eder. Hemen her inanç, her düşünce ve her toplum bu gerçeği kabul eder. Ancak ihtilaf ve anlaşmazlık maddenin...
Anayasa değişikliği üzerine
12 Eylül Anayasa?sı hakkında çok şeyler söylendi ve yazıldı. Değiştirilmesi hususunda bile nerede ise mutabakat sağlandı. Çünkü 12 Eylül öncesi şartları göz önüne alınarak hazırlanmış bir anayasa... Haliyle birçok tedbirleri ve...
Siyaset nedir ve siyasetçi kimdir?
Son zamanlarda devletin zirvesindeki kavgalara bakınca siyaset ve devlet adamlığı ne demektir, siyaset niçin yapılır? diye bir temel sorunun kimseyi rahatsız etmediğini düşünmekten insan kendisini alamıyor. Ortada bir millet, bir devlet, bir...
Bu bir kör dövüşü müdür?
Körlerin filin tarifinde anlaşmaları elbette mümkün değildir. Bundan dolayı kınanmaları, ayıplanmaları veya suçlanmaları da hiç kimsenin aklına gelmez. Çünkü ortada aklın ve mantığın kabul ettiği bir mazeret vardır. Ancak gören gözün...
Çanakkale?nin düşündürdükleri
Kanaatim odur ki ?Çanakkale Savaşı? dünya savaş tarihinin bir özetinden ibarettir. İlk önce Habil ve Kabil?le başlayan savaş her devirde aynı sebep ve aynı gaye için günümüze kadar gelmiştir. Elbette kıyamete kadar da devam edecektir. Çanakkale...
Ermeni meselesi
Esasen bizim hiç bir zaman Ermeni meselemiz olmamıştır. Hatta sınırlarımızın dâhilinde dini, rengi, ırkı ne olursa olsun hiç bir fert ve toplumla bizden ya da onlardan kaynaklanan bir problem olmamıştır. Gerçek manada adilane, kardeşçe...
Can simidi
Meltem televizyonunun ?Eko Analiz? programına konuk olan, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş sadece ülkemizin ve bölgemizin değil bütün insanlığın içinde bulunduğu sıkıntıları, problemleri ve kavgaları hem tek...
Bu kavga böyle bitmez
Hiç şüphesiz çok partili dönemin başlangıcından bugüne, bütün siyasi partilerin söz ve vaatlerinden ziyade uygulamalarının ciddi bir muhasebesini yapmanın zamanı gelmiştir. Bu muhasebeyi yaparken, ne çalışma raporlarına ne de seçim meydanlarındaki...
Söz gerçekten milletin mi?
Demokrasiye geçişin anahtarı  kabul ettiğimiz çok partili dönemde 60 yılı geride bıraktık ama her ne hikmetse hala demokratikleşemedik.Yine bu dönemin başında? Yeter artık söz milletindir? dedik ama yine her ne hikmetse sözü bir türlü...
Terslikler dünyası
Ülkemizin içinde bulunduğu siyasi, iktisadi, ahlaki ve içtimai problemlerini çeşitli başlıklarla tahlil etmeye çalışıyoruz. Bugün aynı konulara bir başka açıdan bakmak istiyorum. Aidiyet ve samimiyet meselesine değinmiştim. Devleti meydana...
Basın özgürlüğü üzerine
Yaptıklarından ve yapmadıklarından sorumlu olan tek varlık ?insan?dır. Mesleği, makamı, ilmi kimligi ne olursa olsun istisnasız bütün insanlar önce kendilerine ve ailelerine, yaşadıkları topluma sonra da yaptıkları iş gereği ilgililere...
Siyasi kavga niçin kaçınılmaz?
Başlık sizi şaşırtabilir. Fakat çok partili dönemlerdeki siyasi seviye ve mücadelelere baktığımız zaman, böyle bir soruyu sormadan edemiyorsunuz. Burada kavgayı kabul ve itirafın ötesinde, kavgasız siyasetin olamayacağına adeta vurgu yapılıyor....
Samimiyet testinde ölçü
25 Şubat tarihli ?Samimiyet Testi? başlıklı yazımızı şöyle bitirmiştik: ?Son söz; bugüne kadar yaşananlardan yola çıkarak başta devletin zirvesi olmak üzere herkesin ?Nerede hata yaptım?diyerek kendisini milletin vicdanında hesaba çekmesi...
Samimiyet testi
?Her an her şey olabilir? sözü kim bilir belki de bizim için söylenmiştir. Buna ?alışık olmadığımız şeyler oluyor?u da ilave edebiliriz. Şöyle geriye dönüp bir baktığımız zaman, her çeşidiyle ne çok ihtilaller yaşadığımızı görürüz. ...
Hiç bir şey tesadüf değil
Hiç şüphesiz ülkemizin bugün itibariyle yaşadığı gelişmeler ne herhangi bir tesadüfün ne de yakın zamanın neticesidir. Bütün bunlar Tanzimatı da aşan bir tarih sürecinde iç ve dış mihrakların el ve işbirliği yaparak şimdilik geldikleri...
Kuşatıcı bir ?İRADE? olmadan
İş zıvanadan çıktı mı, geceyi gündüzden, karayı aktan ayırdedemezsiniz. Tam da böyle bir ortamda yaşıyoruz. Çok partili siyasi hayatımızda gele gele bir arpa boyu yol alarak nihayet ?demokratik açılım? noktasına kadar gelmiş bulunuyoruz....