Mustafa Hilmi Yıldırım
Mustafa Hilmi Yıldırım
Yazarın Makaleleri
İnsan merkezli ekonomi
Yeni bir ekonomi disiplini olan 'Davranışsal Ekonomi” alanında çalışmalar yapan Amerikalı ekonomist Richard Thaler'e, Nobel Ekonomi Ödülü verildi. Richard Thaler, insanların ekonomik kararlarında, ekonomi dışı güçlerin etkili...
Armageddon Savaşı ve ekonomik buhran
Batılılar, İslâm coğrafyasındaki terör ve savaşları, Armageddon Savaşı olarak görmektedirler. Bilindiği üzere ekonomi de savaşların ayrılmaz bir parçasıdır. O nedenle Armageddon Savaşı'nı ekonomi ile birlikte düşünmek ve değerlendirmek...
Bilginin gücü
Günümüzde, eski güçlere ilâveten yeni güçler oluşmuştur. Bu güçlerden biri de bilgidir. Bilgi, diğer güçlerin kullanılmasında ve aralarında denge kurulmasında en etkin bir güçtür. Bilgi gücünü doğru ve yerinde kullanmadan küresel...
Batılıların tarih anlayışı ve ekonomi
Düşünce sistemleri temelini, insanlığın başlangıcına dayandırmak zorundadır. Batılılar da bundan hareketle bir ilkel insan yalanı uydurmuş ve düşünce sistemlerini bu yalan üzerine inşa etmişlerdir. Gerçekte ise ilkel insan yok, ilk insan...
Ekonomi ve dinler
Günümüzde ekonomi, dinlerden ayrı bir bilim dalı olarak okutulmaktadır. Geçmişte ekonomi dinlerin, etik ve felsefe disiplininin konusuydu. Gerçekten de halen okutulan ekonomi biliminin kaynağı dinlerdir. Ama hangi dinler? Bu dinler, özellikle...
Sömürü ve soygun aracı
Küresel finans düzeninde dolar, sömürü ve soygun aracına dönüştürülmüştür. Bunu, dünyayı yönlendirmek ve yönetmek amacı taşıyan Yahudi sermayedarlar yapmışlardır. ABD, görünüşte çok büyük bir devlettir. Ancak gerçekte ise ABD,...
Demokrasiden diktatörlüğe dönüşüm
Yönetim biçimlerinin hepsinden diktatörlüğe dönüşüm söz konusu olabilir. O bakımdan 'demokrasilerde diktatörlük olmaz” sözü, gerçeği yansıtmamaktadır. Çünkü demokrasilerde de diktatörlüğe, özellikle de çoğunluğun diktatörlüğüne...
Bolluk içinde kıtlık
Dünya ekonomisini tek cümle ile anlatmak gerekirse, bolluk içinde kıtlık yaşandığı söylenebilir. Günümüzde tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar üretim yapılmakta, yani bolluk bulunmaktadır. Buna rağmen milyonlarca insan açlık ve...
Ekonomi modellerinin çöküşü
Batı medeniyetinin eseri olan ekonomi modelleri, belli bir süre varlıklarını sürdürmüşler, sonra da arkalarında kan ve gözyaşı bırakarak çökmüşlerdir. Büyük bir iddia ile yerlerine konulanlar da, aynı akıbetle karşı karşıya kalmışlardır....
Mescid-i Aksa’yı yıkma plânı
İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını, Müslümanların çoğu, ibadet özgürlüğünü kısıtlama ve engelleme çerçevesinde değerlendirmektedir. Hâlbuki İsrail'in asıl hedefi Mescid-i Aksa'yı yıkmak ve yerine...
İhtilâf ve çatışma
İnsanlar arasında her alanda ihtilâf çıkabilir, hele siyasette ihtilâf kaçınılmazdır. Mühim olan ihtilâfın çıkması değil, ihtilâfın karşılıklı diyalogla çözülmesi, çözülemiyorsa çatışmaya dönüştürülmemesidir. Müslümanlar,...
Terörle fikri mücadele
Terör, güvenlik sorunu olmakla birlikte, aynı zamanda sosyal bir sorundur. Her sosyal sorun gibi, onun da ortaya çıkmasında birçok etken rol oynamaktadır. Daha açık bir deyişle terör, terörizm fikrinin en belirgin ve görünen yüzüdür. O bakımdan...
Bilim ve teknolojiyi silah olarak kullanmak
İnsanlığın ortak malı olan bilim ve teknoloji, insanlığın yararına kullanılması gerekirken, maalesef çoğunlukla zararına kullanılmaktadır. Bunun en bariz örneği, silah teknolojisinin sürekli yenilenmesi ve geliştirilmesi için yapılan...
Medeniyet krizi
Küresel ölçekte sosyal, siyasal ve ekonomik bir kriz yaşanmaktadır. Bu krizleri, genel anlamda medeniyet krizi olarak tanımlamak gerekir. Çünkü krizlerin hepsi, tüm dünyayı etkisi altına alan Batı medeniyetinin ürünleridir. Küreselleşen...
Büyümeyle büyülenmek
Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 5 büyümesi, hükümet üyelerini adeta büyülemiş, diğer göstergeleri, dahası halkın sıkıntılarını görmelerine engel olmuştur. Hâlbuki gerçekleşen tüketime dayalı bir büyümedir ki,...
Düşmana aldanan yöneticiler
Sıradan bir insanın bile düşmana aldanması normal karşılanmaz. Ne olursa olsun, her zaman aldanmak, kötü sayılmış ve eksiklik olarak görülmüştür. Yöneticilerin aldanmaları ise, sorumlulukla birlikte suç teşkil eden bir durumdur. Çünkü...
Güvensizlik dönemi
ABD, 11 Eylül saldırılarından sonra dünyayı güvensiz bir döneme sokmuştur. Daha doğrusu güvensizlik politikasını, ABD'yi perde arkasından yöneten güçler, önceden düşünmüş, plânlamış ve uygulamaya koymuşlardır. Onun içindir...
Ortadoğu’da aşiretlerin yeri ve önemi
Batılılar ve yerli işbirlikçileri, yıllardır Doğu ve Güneydoğu'daki aşiretlerin aleyhine konuşuyor ve yazıp çiziyorlar. Tezlerinin temelini şu görüşler oluşturuyor: 'Aşiretler, Batılılaşma, modernleşme, çağdaşlaşma ve...
Küresel terörizmin kurucusu ve koruyucusu
Yahudi ve Hıristiyan teröristler, Amerika kıtasını işgal edip, yerli halklara tarihin en büyük soykırımını uyguladılar. ABD, işte bu soykırımcı teröristlerin kurduğu bir devlettir. O nedenle ABD'de terörizm kültürü egemendir. Malumdur...
Devletlerarası ilişkilerde yeni dönem
Tarihin hiçbir döneminde bütün dünyayı kapsayan bir devlet kurulamamıştır. Her dönemde irili ufaklı birçok devlet olmuştur. Bu gerçek, devletlerarası ilişkileri zorunlu hale getirmiştir. Devletlerin işleyiş tarzlarının değişmesiyle,...
Fikri sömürü
Batılılar, dünyayı siyasi, askeri ve ekonomik alanlarda sömürmek ve bunu sürekli kılmak için fikri sömürüyü öncelemiş ve onun üzerinde yoğunlaşmışlardır. Bu konuda başarılı olduklarının delili, Batılılar dışındakilerin fikir...
Vekâlet savaşları ve kaos
Emperyalist devletler, birbirleriyle sürtüşür, çıkar çatışmasına girer, ancak savaşı göze almaktan kaçınırlar. Çünkü savaş, yenene de yenilene de büyük zararlar vermektedir. O nedenle en kârlı yöntem olarak vekâlet savaşları görülmektedir....

banner100