Mustafa Hilmi Yıldırım
Mustafa Hilmi Yıldırım
Yazarın Makaleleri
Siyasi partiler üstü siyaset
Siyasi partilerin yaptığı siyaseti herkes görüyor ve biliyor. Ancak herkesin göremediği ve bilemediği küresel düzeyde yapılan siyasi partiler üstü bir siyaset daha vardır. Asıl önemli olan ve her ülkedeki siyasi partilerin siyasi alanlarını...
Eski durum yeni seçim
Cumhurbaşkanlığı sistemini bütün kurum ve kurallarıyla oluşturmak için yeni bir seçim sath-ı maile girmiş bulunuyoruz. Ülkeler, elbette zaman içerisinde sistemlerini değiştirebilirler. Ancak değişimler, sürekli iyiye, güzele doğru olmalıdır....
Küresel ticarette savaş
Küresel ticarette serbestliği savunan ve kuralları koyan ABD, şimdi o kuralları ihlâl ediyor. ABD Başkanı Trump, 'önce Amerika” sloganıyla serbest ticaret kurallarına aykırı bir dizi korumacılık önlemleri aldı. Bu önlemlerden biri...
Kara paranın kara ekonomisi
Günümüzde yasal işlerden elde edilmeyen para, kara para olarak tanımlanmakta ve bu paranın dünya ekonomisindeki boyutu her geçen gün artmaktadır. Öyle ki, kara para, ülke ekonomileriyle karşılaştırıldığında, beşinci sırada yer almaktadır....
Mazlumların umudu olmak
Günümüzde maddi bakımdan güçlü ve kuvvetli olan ülkeler, küresel güç olarak nitelendirilmektedirler. Böyle nitelendirilen ülkelerin, küresel çapta hak ve adalet adına bir tek adım attıklarına şahit olmuyoruz. Yaptıkları her işin temelinde...
Anadolu bilinci
Devlet ve milletimizi asırlarca ayakta tutan pek çok unsurlardan biri de Anadolu bilincidir. Bu bilinci, tarihi olaylar ve tecrübeler oluşturmuş ve değişmez bir ölçü haline getirmiştir. Gayet tabiidir ki, söz konusu bilinç, kendiliğinden oluşmamıştır....
İç düşmanların tehlikesinin büyüklüğü
Bilinen bin düşmandan, bilinmeyen bir düşmanın daha tehlikeli olduğu tarihi kayıtlarla sabittir. Bilinmeyen düşmanlar, genellikle iç düşmanlardan çıkmaktadır. O nedenle, 'iç düşmanların tehlikesi her zaman dış düşmanlarınkinden...
Ekonomik güvenliğin önemi
Savaş halinde askeri güvenliğin yanında ekonomik güvenlik de büyük önem kazanır. Barış döneminde bile ekonomisiz ordu, ordusuz ekonomi olmaz. Güçlü ekonomi, güçlü ordunun temelidir. Sömürücü güçlerin, bütün savaşları ekonomi, yani...
Medeniyetler ve ekonomi
Bilindiği üzere her medeniyetin bir ekonomi anlayışı bulunmaktadır. Medeniyetler, din kaynaklı olduklarına göre, esasına her dinin ekonomi anlayışından söz etmek daha doğru olur. Ne var ki, İslam dünyasında bu gerçek hep gözlerden uzak...
Batı medeniyetinin çöküşü
Batı medeniyeti yalan üzerine kurulmuş ve yalanlar zincirinden oluşmuş bir medeniyettir. Batılıların en temel ve en büyük yalanı ilkel insan ve ilkel din yalanıdır. Çünkü diğer tüm yalanları buna dayandırılmıştır. Gerçekte ise ilkel...
Karışık saflar barışık halklar
En büyük ve keskin saflaşmalar, savaş zamanlarında ortaya çıkar. Hal böyle iken, gel gör ki, İslâm coğrafyasında savaşlar dahi safları netleştirememiştir. Gerçekte ise saflar net olmasına rağmen, görünürde karışıktır. Esasında...
ABD’nin büyüklük anlayışı
ABD'nin, İngilizlerden devraldığı strateji fitne-fesat çıkarmak, toplumları birbirleriyle vuruşturmak ve böylece sömürüyü sürdürmektir. Dünyada ve özellikle de İslâm coğrafyasında uygulanan işte budur.  Bu stratejiyi David...
İslâm birliği üzerine düşünceler
Müslümanlar, İslâm birliği kurulmadan ezilmişlikten ve sömürüden kurtulamayacaklarını anlamış durumdalar. O nedenle İslâm birliği için niyetlerini açıkça seslendirmektedirler. Ancak söz konusu birliğin gerçekleşmesi hususunda farklı...
Devletler ve ulus-üstü şirketler
Devletler, tarihin her döneminde toplumların en üst otoritesi olarak varlıklarını sürdürmüşlerdir. Ancak ulus-üstü şirketlerin ortaya çıkmasıyla önemli ölçüde otorite ve güç kaybına uğramışlardır.  Devletlerin koruması ve...
Karıştırıcının karışması yakındır
İslâm ülkeleri korunmasız ve savunmasız kaldığı günden beri, sürekli karıştırılmaktadır. Karıştırılma sırası, şimdi İran'da. İşsizlik ve pahalılığı protesto ile başlayan sokak gösterileri farklı bir boyut kazanmış durumda....
Nükleer silâh tehlikesi
Dünyamızı kuşatan büyük tehlikelerden biri nükleer silâh tehlikesidir. Buna rağmen nükleer silâh yarışı bütün hızıyla sürdürülmektedir. Bu yarışı sürdürenler, nükleer bir savaşın dünyayı yok edeceğini söylemekten de geri durmuyorlar....
Din savaşında yeni safha
ABD Başkanı Trump, içeride sıkıştığı için Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilân ederek Yahudilerin desteğini sağlamak ve böylece rahatlamak istedi demek, maksatlı değilse, tam bir cehalet örneğidir. Çünkü Kudüs'ün, İsrail'in...
ABD ve terör
ABD'nin terör ve terör örgütlerini desteklemekten vazgeçmesi pek mümkün görünmemektedir. Çünkü ABD'nin temeli teröre dayanmaktadır. ABD, Amerikan kıtasında yaşayan yerli halkı, akla hayale gelmeyecek terörle yok etmiş olan sömürgecilerin,...
NATO’nun kuruluş amacı
NATO tatbikatında Atatürk'ün resmi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismi hedefe konulmuş, Türkiye haklı olarak buna tepki göstermiştir. NATO yetkilileri özür dilemiş ve bu densizliği yapan iki teknisyenin görevden alındığını bildirmiştir. ...
Milli sanayi stratejisi
Yerli otomobil üretimi için başlatılan girişimi, desteklemek ve teşvik etmek gerekir. Ancak bu girişimin, yeterli ve kapsayıcı olmadığı da aşikârdır. Çünkü yerli otomobil üretiminden önce, milli sanayi stratejisi ortaya konulmalıydı....
Finansal terör
Çağımızı ‘terör çağı' olarak adlandıran ve terörün her alana yayıldığını iddia edenler, haksız sayılmazlar. Gerçekten de terör, dünyayı kasıp kavurmaktadır. Öyle ki, terör, ekonominin normal işleyişini bozmuş ve onu da...
Ekonomide yanlış hedef
Ekonomide hedef yanlışsa, ona ulaşmak kâr yerine zarar getirir. O bakımdan ekonomik hedefin doğru olarak tespit edilmesi hayati önem arz etmektedir.  Uzun yıllardır tüm ülkeler, ekonomide büyümeyi hedeflemektedir. Tabiri caizse büyüme...