Mustafa Hilmi Yıldırım
Mustafa Hilmi Yıldırım
Yazarın Makaleleri
ABD ve terör
ABD'nin terör ve terör örgütlerini desteklemekten vazgeçmesi pek mümkün görünmemektedir. Çünkü ABD'nin temeli teröre dayanmaktadır. ABD, Amerikan kıtasında yaşayan yerli halkı, akla hayale gelmeyecek terörle yok etmiş olan sömürgecilerin,...
NATO’nun kuruluş amacı
NATO tatbikatında Atatürk'ün resmi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismi hedefe konulmuş, Türkiye haklı olarak buna tepki göstermiştir. NATO yetkilileri özür dilemiş ve bu densizliği yapan iki teknisyenin görevden alındığını bildirmiştir. ...
Milli sanayi stratejisi
Yerli otomobil üretimi için başlatılan girişimi, desteklemek ve teşvik etmek gerekir. Ancak bu girişimin, yeterli ve kapsayıcı olmadığı da aşikârdır. Çünkü yerli otomobil üretiminden önce, milli sanayi stratejisi ortaya konulmalıydı....
Finansal terör
Çağımızı ‘terör çağı' olarak adlandıran ve terörün her alana yayıldığını iddia edenler, haksız sayılmazlar. Gerçekten de terör, dünyayı kasıp kavurmaktadır. Öyle ki, terör, ekonominin normal işleyişini bozmuş ve onu da...
Ekonomide yanlış hedef
Ekonomide hedef yanlışsa, ona ulaşmak kâr yerine zarar getirir. O bakımdan ekonomik hedefin doğru olarak tespit edilmesi hayati önem arz etmektedir.  Uzun yıllardır tüm ülkeler, ekonomide büyümeyi hedeflemektedir. Tabiri caizse büyüme...
İnsan merkezli ekonomi
Yeni bir ekonomi disiplini olan 'Davranışsal Ekonomi” alanında çalışmalar yapan Amerikalı ekonomist Richard Thaler'e, Nobel Ekonomi Ödülü verildi. Richard Thaler, insanların ekonomik kararlarında, ekonomi dışı güçlerin etkili...
Armageddon Savaşı ve ekonomik buhran
Batılılar, İslâm coğrafyasındaki terör ve savaşları, Armageddon Savaşı olarak görmektedirler. Bilindiği üzere ekonomi de savaşların ayrılmaz bir parçasıdır. O nedenle Armageddon Savaşı'nı ekonomi ile birlikte düşünmek ve değerlendirmek...
Bilginin gücü
Günümüzde, eski güçlere ilâveten yeni güçler oluşmuştur. Bu güçlerden biri de bilgidir. Bilgi, diğer güçlerin kullanılmasında ve aralarında denge kurulmasında en etkin bir güçtür. Bilgi gücünü doğru ve yerinde kullanmadan küresel...
Batılıların tarih anlayışı ve ekonomi
Düşünce sistemleri temelini, insanlığın başlangıcına dayandırmak zorundadır. Batılılar da bundan hareketle bir ilkel insan yalanı uydurmuş ve düşünce sistemlerini bu yalan üzerine inşa etmişlerdir. Gerçekte ise ilkel insan yok, ilk insan...
Ekonomi ve dinler
Günümüzde ekonomi, dinlerden ayrı bir bilim dalı olarak okutulmaktadır. Geçmişte ekonomi dinlerin, etik ve felsefe disiplininin konusuydu. Gerçekten de halen okutulan ekonomi biliminin kaynağı dinlerdir. Ama hangi dinler? Bu dinler, özellikle...
Sömürü ve soygun aracı
Küresel finans düzeninde dolar, sömürü ve soygun aracına dönüştürülmüştür. Bunu, dünyayı yönlendirmek ve yönetmek amacı taşıyan Yahudi sermayedarlar yapmışlardır. ABD, görünüşte çok büyük bir devlettir. Ancak gerçekte ise ABD,...
Demokrasiden diktatörlüğe dönüşüm
Yönetim biçimlerinin hepsinden diktatörlüğe dönüşüm söz konusu olabilir. O bakımdan 'demokrasilerde diktatörlük olmaz” sözü, gerçeği yansıtmamaktadır. Çünkü demokrasilerde de diktatörlüğe, özellikle de çoğunluğun diktatörlüğüne...
Bolluk içinde kıtlık
Dünya ekonomisini tek cümle ile anlatmak gerekirse, bolluk içinde kıtlık yaşandığı söylenebilir. Günümüzde tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar üretim yapılmakta, yani bolluk bulunmaktadır. Buna rağmen milyonlarca insan açlık ve...
Ekonomi modellerinin çöküşü
Batı medeniyetinin eseri olan ekonomi modelleri, belli bir süre varlıklarını sürdürmüşler, sonra da arkalarında kan ve gözyaşı bırakarak çökmüşlerdir. Büyük bir iddia ile yerlerine konulanlar da, aynı akıbetle karşı karşıya kalmışlardır....
Mescid-i Aksa’yı yıkma plânı
İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını, Müslümanların çoğu, ibadet özgürlüğünü kısıtlama ve engelleme çerçevesinde değerlendirmektedir. Hâlbuki İsrail'in asıl hedefi Mescid-i Aksa'yı yıkmak ve yerine...
İhtilâf ve çatışma
İnsanlar arasında her alanda ihtilâf çıkabilir, hele siyasette ihtilâf kaçınılmazdır. Mühim olan ihtilâfın çıkması değil, ihtilâfın karşılıklı diyalogla çözülmesi, çözülemiyorsa çatışmaya dönüştürülmemesidir. Müslümanlar,...
Terörle fikri mücadele
Terör, güvenlik sorunu olmakla birlikte, aynı zamanda sosyal bir sorundur. Her sosyal sorun gibi, onun da ortaya çıkmasında birçok etken rol oynamaktadır. Daha açık bir deyişle terör, terörizm fikrinin en belirgin ve görünen yüzüdür. O bakımdan...
Bilim ve teknolojiyi silah olarak kullanmak
İnsanlığın ortak malı olan bilim ve teknoloji, insanlığın yararına kullanılması gerekirken, maalesef çoğunlukla zararına kullanılmaktadır. Bunun en bariz örneği, silah teknolojisinin sürekli yenilenmesi ve geliştirilmesi için yapılan...
Medeniyet krizi
Küresel ölçekte sosyal, siyasal ve ekonomik bir kriz yaşanmaktadır. Bu krizleri, genel anlamda medeniyet krizi olarak tanımlamak gerekir. Çünkü krizlerin hepsi, tüm dünyayı etkisi altına alan Batı medeniyetinin ürünleridir. Küreselleşen...
Büyümeyle büyülenmek
Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 5 büyümesi, hükümet üyelerini adeta büyülemiş, diğer göstergeleri, dahası halkın sıkıntılarını görmelerine engel olmuştur. Hâlbuki gerçekleşen tüketime dayalı bir büyümedir ki,...
Düşmana aldanan yöneticiler
Sıradan bir insanın bile düşmana aldanması normal karşılanmaz. Ne olursa olsun, her zaman aldanmak, kötü sayılmış ve eksiklik olarak görülmüştür. Yöneticilerin aldanmaları ise, sorumlulukla birlikte suç teşkil eden bir durumdur. Çünkü...
Güvensizlik dönemi
ABD, 11 Eylül saldırılarından sonra dünyayı güvensiz bir döneme sokmuştur. Daha doğrusu güvensizlik politikasını, ABD'yi perde arkasından yöneten güçler, önceden düşünmüş, plânlamış ve uygulamaya koymuşlardır. Onun içindir...

banner122

banner121