Mehmet Emin Koç
Mehmet Emin Koç
Yazarın Makaleleri
Endülüs’ten FETÖ’ye tanıdık güncelleme
Demiştik ki dün, Endülüs'ten Hind kıtasına, Hicaz bölgesinden Anadolu'ya geniş İslam coğrafyasında Papalık'ın himayesinde oryantalizm, misyonerlik ve diyalog faaliyetleri yaygınlaştırılmış; İslam kisvesi altında gerekli...
Haçlı kaynaklı güncelleme
İslam medeniyetinin Haçlı dünyasına karşı ilk kırılma noktası, Muaviye saltanatıdır. Haçlı dünyası, Muaviye iktidarıyla İslam milletine dini güncelleme ve ilk ittifakzokasını yutturdu. Muaviye, Maide Sûresi 67. ayet-i kerimesinin emri...
Dini güncelleme fitnesi
İlk peygamber Hz. Adem'den son peygamber Hz. Muhammed'e kadar tüm nebi ve resullerin yaşayıp tebliğ ettikleri dinin ortak adıdır İslam… Hz. Muhammed (s.a.a.), Elest bezminden mahşer gününe rahmet ve şefaat peygamberidir.  (Enbiya,...
En büyük düşman
BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş'ın Hoş Geldin Atatürk eseriyle, Türk milletinin yeniden keşfettiği ve sevgisini yüreklerde yeşerttiğini Gazi M. Kemal Atatürk'ün bizzat kendi parasıyla çıkarttığı Hakimiyet-i Milliye gazetesindeki...
Tefeci mutemedi
Ülkede tüm kamu iradesi ve kudretinin tek KHK'sına bağlı olduğu Cumhurbaşkanı, bankaların faiz sömüründen yakınıyor. Türkiye Cumhuriyeti devleti, bağımsız ve sosyal bir devlet olmak yerine bankacıların mutemedi ve küresel tefecilerin...
Taşıma su
AKP iktidarı, değirmeni taşıma su ile döndürüyor. Ecnebi kredisi, faizli borç ve Arap sıcak parasıyla millete ağalık yapıyorlar. Taşıma su ile değirmen döner mi, dönmez. Nitekim Türk ekonomisi dönüyor mu? Dönmüyor. Devlet 1 trilyon...
Ulufe değil onur maaşı
Her şeyini küresel kapitalizme kaptırmış AKP iktidarı,  Türk milletinin geleceğini,  GSMH'sını,  En kârlı işletmelerini,  Cumhuriyet mirası fabrikalarını,  KKTC çevresindeki ve Ege'deki haklarını, ...
Helâk tuzağı
Şunu bir tarafa yazın; AKP'nin kör-sağır tabanı ile MHP tavanı, iktidardakileri helak edecek... Cumhurbaşkanı başta olmak üzere AKP erkanı, yanıldık, aldandık, satıldık diyorlar. İktidar, her gün bir büyük yanlışını itiraf ediyor,...
Yanlış hesaptan vazgeçmek şart
15 yıldan beri tek başına iktidarda bulunan AKP kurmayları, yaşanan iflas ve kaos karşısında sadece moral imamlığı yapıyor. Tarım Bakanı, 300 koyunluk yanlış hesaplarla halkı avutuyor. Cumhurbaşkanı R. T. Erdoğan ise faizin ne menem bir...
Kayıkçı kavgası ve gerçek ittifak
İktidarın çalıştığı kamuoyu şirketi ve toplum mühendisleri, AKP kurmaylarına seçim sürecine dair şu aklı veriyor: '- Topluma ekonomiyi tartıştırmayın. Zira halkın gerçek ve derin gündemi işsizlik, yokluk, yoksulluk, borç ve batak…...
Suud hanedanının soyuna dair iddialar
20. yüzyıl ve öncesinde tarihi coğrafyamız üzerinde Birleşik İngiliz Krallığının Şark Projesi söz konusuydu.  20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren bölgemiz, inisiyatifi İngiltere'den devralan ABD'nin sömürge planlarına...
Atatürkçü türünün son örnekleri
Akl-ı selim sahipleri gerçeklerin farkında; Prof. Dr. Haydar Baş hocamız, duruşuyla, konferanslarıyla, öngörü, teşhis ve çözümleriyle Türkiye'de hep birlik ve beraberliğin adresi olmuştur.  Nice adamlar konjonktüre göre fır dönüp...
Atatürk ve üç manda
BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş'ın Hoş Geldin Atatürk eseri, küresel güçler ve yerli işbirlikçileri maharetiyle 1938'den bu yana önü kesilmeye çalışılan Türkiye'nin önünü barış içinde açan, kimseyle dalaşmadan...
Türkiye’nin yeni rotası
Küresel ve bölgesel ölçekte yaşadığımız olaylar, anlayana, Türkiye'nin zorunlu yeni rotasını ve istikametini gösteriyor. Türkiye'nin yeni rotası, BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş'ın 30-35 yıldan beri anlattığına...
Ecnebinin ekmeğine yağ sürmek
ABD, AB ve sair küresel güçler, müflis siyaset ve basiretsizliğimizden istifade ederek incir çekirdeğini doldurmayacak konulardan en ağır meselelere kadar birçok belayı başımıza sardılar. Türkiye'yi, Büyük Ortadoğu Projesi'nde...
Atatürk’ü yaşamak
Türk milletinin, iktidar ve muhalefetiyle topyekun Türk siyasetinin ve devlet erkanının, devlet tecrübemiz ve akl-ı selim ile otokritiğe dünden daha çok muhtaç olduğumuz günlerden geçiyoruz. BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş beyin 'Atatürk...
Bir büyük oluştur “Hoş geldin Atatürk”
Toplumun en küçük temel taşı aileden en geniş tüzel kurumu olan devlete kadar her sahada acilen derlenmeye ve toparlanmaya hayati derecede ihtiyacımız var. Aklımızı başımıza devşirme zaruretimiz var. En sağından en soluna, iyisinden-kötüsüne...
Kapitalistlerden Atatürkçü çıkmaz
Son günlerde bir anda mutasyona uğrayıp fırdöndü Atatürkçü halini alan milliyetçisinden İslamcısına, Atatürkçü geçineninden Sosyal demokratına kadar Türk siyaseti, maalesef liberal kapitalizmin çağdaş köleleri vaziyetindeler... ...
Fırdöndü Atatürkçüler
20 yıl boyunca devletin tüm kurum ve imkanlarını F. Gülen ve şürekasına peşkeş çekenler, bir gece ansızın nasıl FETÖ karşıtı kesildi iseler; nefesleri Atatürk'e ve mübarek annesi Molla Zübeyde'ye iftira ve hayatları Atatürk...
BOP çukurunda revizyon
ABD-İngiltere-İsrail troykası, Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) kapsamında revizyona gidip at değiştirmiş görünüyor.  ABD, hem kendini güvene almak, hem de Rusya ve Çin'in yeni dünya gücünü zayıflatarak bölgedeki inisiyatiflerini...
İktidar metal, millet metelik yorgunu
AKP iktidarı, Cumhurbaşkanının teşhisiyle 'metal yorgunluğa” yakalanmış. Erdoğan, devlet çarkını KHK ile dizayn ediyor, halkın oyuyla işbaşına gelen başkanları bile tek talimatla postalıyor. Ancak AKP'nin metal yorgunluğunun...
Böyle bir İlmihal’e ilk defa kavuşacaksınız
Ahir zamanın alametlerinin kol gezdiği günlerden geçiyoruz. Niyet, gayret ve hayat, fani dünyaya endekslenmiş, ebedi olan ahiret sanki unutulmuş.  Gönüller Allah rızasını yitirmiş. İbadet zevki yüreklerden çekilmiş. Sabah namazlarına...

banner137