Gökhan Demir
Gökhan Demir
Yazarın Makaleleri
Azerbaycanın görkemli alimi Hosrov Kerimov’u Hakk’a uğurladık
Hacı Hosrov Kerimov Hocamızı Hakka uğurladık. Türkiye lehçesinde adı Hüsrev'dir. Hosrov hocamızın öz geçmişi hakkında bir kaç bilgi vereyim. Doç. Dr. Hosrov Kerimov 1949 yılında Azerbaycanın Quba şehrinin Talabi köyünde dünyaya...
Örneğimiz Resûlullah ve vârisleridir
İslam aleminin bugün içinde bulunduğu ahvalin sebebi aslında çok açıktır. Dünya hayatı için ahretinden vazgeçmiş olmasıdır. Gönlüne masivayı doldurarak kalbini iltihapla doldurduğundan bu ahir zamanda Rabbinin tecellisinden mahrum kalmış...
Kula kul hem de Müslüman!
Milletimizin dini İslam'dır. Amenna ve saddakna doğrudur. Ancak siz dininizi bilmez ve yaşamazsanız, yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız. Nefsinize uyarak yaptığınız tüm gayri İslami olan amellerinizi hak kabul edersiniz. İslam'ın...
ABD ve Büyük Ortadoğu Projesi
ABD 2. Dünya Savaşı'nın ardından, kendileri tarafından geliştirilen soğuk savaş planı ile bizim coğrafyamıza girmiştir. ABD'nin stratejisi olan Soğuk Savaş planını 1947'de devreye koydular. Planın ilk hedefi Sovyet Sosyalist...
Allah’ın kelamında adaletli ve hak yolunda olmak
Kur'an-ı Kerim'de sosyal düzeni korumakla ilgili prensipler; 'doğru ve adaletli olun! Sizinle aynı cenahtan, aynı taraftan olmayan insanlara karşı da adaletli olun! Hatta nefret ve kin duyduğunuz insanlara karşı bile hakkaniyetli...
Oyun aslında göz önünde
Türk milletine tahammül edemeyen düşmanları, Müslüman Türk milletinin bir, beraber ve güçlü olmasını istemediğinden dolayı Osmanlı devletinin çöküş dönemlerine doğru yetiştirdiği ajanları ile çöküşü sağladıktan sonra, Allah'ın...
Dili berbat Abdurrahman Çelebi
Ülkemiz insanı, Allah (c.c.) adı anıldığında duygulanır ve çok hassas olur. Bu özelliğini bilen Türk ve İslam düşmanları insanımızı etkileyecek, istikametlendirecek yolun gönül dünyası olduğunu çok iyi bilirler. Halkın arasına soktukları...
Kul Haydar vazifesini yapar
Adamın birine babasın dan miras kalır. Adam bu mirastan kalan işletmesinin başına bir arkadaşını koyar. Bir zaman sonra adam bakar ki işletme zarar etmiş sermaye yarıya inmiş. Hemen işletme müdürünü işten çıkarır ve yerine başka bir...
İlim sahibi iş yapar, bilmeyen oyunla avlar
Dünya yaratıldığı günden, kıyamet gününe kadar dünyaya gelecek olan ademoğulları arasında yaradılış gayesini bilen, onu yaratan Allah'a kul olan insanlar ve bu gayeden uzak şeytana kul olan insanlar olacaktır. Her devirde Allah'ın...
Sen onlardan olmadıkça...
Kulun vazifesi kulu olduğu Rabbine teslim olmaktır. Allah'ın varlığına, birliğine, O'ndan başka ilah olduğuna ve Hz. Muhammed'in (s.a.a) Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna iman eden insanlara müslüman denir. Müslüman olan...
Kılavuzu karga olanların
Allah (cc) insanoğlunu yarattığından beri insanları asla rehbersiz bırakmamıştır. İlk insan aynı zamanda bütün insanlığın atası, rehberi ve peygamberidir. O Hz. Adem'dir. Allah (cc) ahiret gününe kadar dünyaya gelecek olan insanoğlu...
Bu soru bize de sorulacak
Resulullah (s.a.a)'in soyu Hz. İbrahimin oğlu Hz. İsmail'den gelmektedir. Hz. İbrahim (a.s) Mekke'de Hz. Hacer annemizi ve oğlu Hz. İsmail'i bırakarak Şam'a doğru gitti. Hz. Hacer ve Hz. İsmail'in bir süre sonra yanlarındaki...
Resûlullah’sız (s.a.v.) Kur’an doğru anlaşılmaz
Alemlerin sahibi Allah (cc) ilk insan olan ve aynı zamanda ilk peygamber olan Hz. Adem'i (a.s) yarattı. İnsanlığın atası olan Hz. Adem (a.s) ile başlayan nübüvvet (peygamberlik) yolunda bir rivayete göre 120 bin diğer rivayete göre ise 224...
Hiç ölmeyecekmiş gibi hayat sürenler
Dünyada en çok istismara uğrayan hiç şüphesiz dinimiz İslam ve ona iman eden insanların inançlarıdır. İnsanlar doğdukları günden ölecekleri güne kadar tatminsiz, sürekli arayış içersindedir. Ağlayarak dünyaya göz açan insan terk ettiğine...
Öyle güzel bir insan ki
Milletini her türlü tehlikelere karşı korumaya çalışmasının yanı sıra, halkın refahı için Milli Ekonomi Modeli ile tüm insanlığı emperyalistlerin, kapitalistlerin sömürgeci ellerinden de kurtarmaya çalışan insandır Prof. Dr. Haydar...
Ahir zaman ümmetinin ahvali
İslam dünyası diye bilinen dünyanın İslam ile olan alakasını ben anlamış değilim. İslamın ölçüsü bellidir. Müslüman insan mü'minleri bırakıp kafirler ile dost olamaz. Allah (cc) Al-i İmran suresi 28. Ayet-i kerimede, 'Mü'minler,...
Ne AB’si, ne ABD’si, ne Rus’u Haydar Baş en doğrusu
Dünyanın gözü önünde Türkiye Cumhuriyeti Devletine açık saldırı ve oyun kurulmaktadır. 50 yılı aşkın bir zamandır AB kapılarında oyalayarak Türkiye'den kopardıkları tavizler neticesinde ülkemizde 1923'den bu yana kurmuş olduğumuz...
ABD ile beraber olan yok oluyor
ABD tarih boyunca ancak kendi ve İsrail'in çıkarları doğrultusunda hareket etmiştir. Bu ABD için normaldir. Zira devletler kendi menfaatlari için çalışırlar. ABD'in yanında yer aralan Arap devletleri, evvela İngilizlerin tezgahladığı...
Ata’nıza hiç saygınız yok mu?
Garip bir ülke olduk. İnsanımızın değer yargısı çok değişti. Ne olursa olsun soyu, kanı ve ceddi Türk olan, göğsünde imanı olan vatan evladı asla Ata'sına hürmetsizlik etmez. Hayatı haramlarla geçmiş biri hayatını kaybettiğinde...
Asıl ilim
'Yoksa geceleyin secde ederek ve kıyamda durarak ibadet eden, ahiretten çekinen ve Rabbinin rahmetini dileyen kimse (o inkarcı gibi) midir? (Rasulüm!) De ki; Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl sahipleri bunları hakkıyla...
Mü’min bir yolculuktadır
İslam'da iki yol vardır biri nübüvvet biri de velayettir. Nübüvvet peygamberlik yoludur bu yolun rehberi peygamberler peygamberi Hatemül Enbiya Muhammed Mustafa (s.a.a)'dir. O'nun rıhleti ile bu yol bağlandı ve Allah (cc) insanları...
O’nda sizin için güzel örnekler vardır
Müslüman insan itibar edilen emin olunan güvenilir insan demektir. Alemlere rahmet Hz. Muhammed (s.a.a) bizim en büyük örneğimizdir. Hz. Muhammed (s.a.a) daha peygamber bile değilken onu Mekke de Muhammedül Emin/en güvenilir insan olarak tanırlardı....

banner100