Gökhan Demir
Gökhan Demir
Yazarın Makaleleri
Kâfire güven olmaz
Prof. Dr. Haydar Baş, Rahmeten li'l Âlemin adlı eserinde, kâfirlere güven olmayacağını Resûlullah'ın hayatından çarpıcı örneklerle şu şekilde anlatır: Müslümanların, Medine'de sarsılmaz bir İslam binasını yükselttiklerini...
Hakka yolculukta yol göstericinin önemi
'Bir gün Rasûlullah (s.a.v.)'in yanında bulunduğumuz sırada âniden yanımıza, elbisesi bembeyaz, saçı simsiyah bir zat çıkageldi. Üzerinde yolculuk eseri görülmüyor, bizden de kendisini kimse tanımıyordu. Doğru peygamber (s.a.v.)'in...
Adalete ve hukuka adanmış bir ömür
Rahmetli babam İsmet Demir (Terzi Baba) bize her zaman doğruluğu, dürüstlüğü ve doğru insanlar ile beraber olmayı öğütlemiştir. Babam ile Prof. Dr. Haydar Baş Hocamızın dostluğu 1973 başlamış ahrette de devam edecektir. Babamız bize...
Vuslat ve zikrullah
Prof. Dr. Haydar Baş, "Dua ve Zikir" isimli eserinde kulun Allah'a vuslatını ve bu vuslatın gerçekleşmesi için gereken zikrullahı şöyle anlatıyor: "İnsanın yaratılış gayesi, âyet-i kerime ile bellidir. Allah (c.c.), 'Ben cinleri...
Yahudilerin ilk hıyaneti ve Ben-i Kaynuka gazvesi
Prof. Dr. Haydar Baş, Rahmeten li'l- Âlemin Hz. Muhammed (s.a.a.) adlı eserinde Müslüman kadının koruyucusunun tüm Müslüman erkekler olduğunu belirterek şu bilgileri vermektedir: Müşriklerin Bedir'de hezimete uğramaları, sadece Kureyşlilere...
Allah’a ulaştıran tek yol
Prof. Dr. Haydar Baş, Rahmeten li'l- Alemin Hz. Muhammed (s.a.a.) adlı eserinde, Hz. Peygamber'in, kendine gelen dine, Yahudi ve Hıristiyanlar da dahil bütün insanlığı çağırdığını bahisle aşağıdaki bilgileri  vermiştir: ...
Onların sözü mahzun etmesin seni
Allah (c.c.) Yunus suresi 65. ayeti kerimesinde 'Onların sözü mahzun etmesin seni. Şüphe yok ki üstünlük, yücelik Allah'ındır. Odur duyan, bilen.” buyurmuştur.  Gökyüzünün, yeryüzünün, 18 bin âlemin bilip bilmediğimiz...
Hatalardan ders almayanlar yok olmaya mahkûmdur
Türk İslam coğrafyasında yüz yıllardır hesabı olan uluslar olduğu gibi, bizi ancak O'na kul olmamız için yoktan var eden yüce Allah'ın da bir hesabı var.  Allah'ın (c.c.) ilk insan ve ilk peygamber olarak gönderdiği Hz....
İsrâ Sûresi’ndeki gerçekler
Prof. Dr. Haydar Baş, 'Rahmetenli'l-Âlemin Hz. Muhammed' isimli eserinde İsra Sûres'indeki hikmetleri şöyle anlatıyor: İsrâ Sûresi baştan sona kadar, Mi'rac ve etrafındaki hadiseleri anlatmaktadır. Sûrenin kapsadığı...
Velayetin başı hikmet kapısı Ali
Prof. Dr. Haydar Baş, Rahmetenli'l-Âlemin Hz. Muhammed isimli eserinde ilim şehrinin kapısı İmam Ali hakkında şunları yazıyor:  Pek çok hasletleriyle zirvede olan o büyük insan Hz. Ali'nin (k.v.) asırlara damgasını vuran, Kıyamete...
Vahyin tebliği ve Hz. Ali
Prof. Dr. Haydar Baş, "Rahmetenli'l-Âlemin Hz. Muhammed" isimli eserinde kavmini İslam'a çağırma vazifesini ve bu görevde Hz. Ali'nin ona yardım etmesini şu şekilde aktarıyor:  Resûlullah, üç yıl boyunca genel bir davette...
İslam’ın ilk şehitleri
Alemlere rahmet Hz. Muhammed (s.a.a) milâdi 610 yılında tebliğe başlandığına göre Türklerin İslâm ile tanışması arasında tahminen 350-400 yıl vardır. Ancak Türk'ün İslâm'a girişi ile Peygamberimiz (s.a.a) İslâm'ı tebliğ...
En üstün örnek Resûlullah’tır
Günümüzde herkes önüne gelen her Allah diyeni kendine örnek aldığından dolayı Türk ve İslam alemi gerçek İslam ahlakından uzaklaşarak yozlaşmıştır. Harama helal, helale haram diyen, hırsızlık yapan, kul hakkına giren insanları örnek...
İlk müslümanlar
Prof. Dr. Haydar Baş, Rahmeten Li'l-Âlemîn Hz. Muhammed eserinin 1. cildinde İslam'ı kabul eden ilk insanları şöyle anlatıyor: "Kâinâtın Efendisi, Hira'da aldığı peygamberlik vazifesini ilk olarak eşi Hz. Hatice'ye anlatmıştı....
Ehl-i Beyt’e tâbi olmanın zarureti
Alemlere Rahmet Hz. Muhammed Mustafa (s.a.a.) henüz insanlar ve ruhlar yaratılmadan önce Allah (c.c.) yarattığı ilk nur, Allah'tan olan nefha-i ilahidir. Kutsi hadiste Allah (c.c.), "Sen olmasaydın ya Habibim Ben bu alemleri yaratmazdım" buyurmuştur....
Resûlullah ve Fâtıma bint-i Esed
Peygamberimiz (s.a.v.), Fâtıma bint-i Esed'e, 'Annemden sonraki annem” der, kendisini çok severdi. O, Peygamber'in annesi konumundaydı. (el-Fusûlü'l-Mühimme, İbn-i Sabbağ Malikî, s. 31). Hz. Peygamberi kendi evinde büyütmüştü....
Kalbin sahibi Allah’tır
Prof. Dr. Haydar Baş, "Dua ve Zikir" isimli eserinde; kalbin, Allah'ın mekanı haline nasıl getirileceği hususunda şu bilgileri aktarıyor:                              ...
Hz. Muhammed’in (s.a.a.) ve Türklerin soyu
Türkler, Nuh peygamberin oğullarından Yâfes'in Türk adlı oğlunun neslindendir. Hz. Nuh, İkinci Adem olarak anılır. Tufandan sonra insan zürriyeti, Hz. Nuh'un oğullarından türemiştir. Hz. Nuh'un 3 oğlu vardı: Ham, Sam, Yafes....
Marifetullah-II
(dünden devam...) Prof. Dr. Haydar Baş Bey'in, "Dua ve Zikir" eserinden, marifetullah konusunda bilgiler aktarmaya devam ediyoruz:  İnsan Rabbini ne nispette tanırsa, O'ndan o nispette korkar. İbn Mes'ûd'dan (r.a.) rivayetle;...
Mârifetullah
Cenâb-ı Hakk, âyet-i kerimede; 'Yoksa geceleyin secde ederek ve kıyamda durarak ibâdet eden,âhiretten çekinen ve Rabb'inin rahmetini dileyen kimse (o inkârcı gibi) midir? (Resûlüm!) De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu...
Allah’a vuslat yolunda zikrullah-II
(dünden devam...) Mü'minin vuslatı ve zikrullah konusunu Prof. Dr. Haydar Baş'ın 'Dua ve Zikir' isimli eserinden aktarmaya devam ediyoruz:  Tasavvuf, insanın gönül yoluyla Allah'a gitmesidir. Buna 'seyr ü sülûk”...
Allah’a vuslat yolunda zikrullah-I
Bu yazımızda Prof. Dr. Haydar Baş'ın kaleme aldığı ‘Dua ve Zikir' isimli kitabından, mü'minin Allah'a vuslatı ve zikrullah konusunu aktaracağız:  İnsanın yaratılış gayesi âyet-i kerime ile bellidir. Cenâb-ı Vâcibu'l-Vücud...