Gökhan Demir
Gökhan Demir
Yazarın Makaleleri
Rus sosyal medyasında Prof. Dr. Haydar Baş
Ülkemizin yetiştirdiği çok değerli ilim ve fikir adamı Prof. Dr. Haydar Baş Hocamızı ülkemizdeki medya karartma yaparak, görmezden gelerek gizlemeye çalışırken; Rusya'nın önde gelen internet siteleri ve bazı medya organları geniş...
Allah’ı anmak
Zikir kelimesinin Türkçe'de anmak olarak tercüme edilen âyetlerin genelinde ıstılahî mânâda zikir kastedilir. Bu âyetlerden bazıları şunlardır: 'Onlar, ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken (her vakit) Allah'ı...
Düşünmek ve tefekkür
Bir insan ne kadar düşünürse düşünsün, Allah'ı zikretmezse, onun o düşüncesine tefekkür değil, vehim denilir. Zikrederek düşünmenin adına da tefekkür denilir. Bu mânâda zikreden insanın düşüncesi, tefekkürü zikirdir. Zikir...
Taat, mağfiret, şân ve şeref
Abdulkadir Geylani Hazretleri 'Gunyetü't-Tâlibîn” adlı eserinde zikrin, Kur'ân-ı Kerim'de 'taat ve mağfiret” mânâsında da kullanıldığını beyan etmiştir. 'Öyle ise siz Beni (ibâdetle) anın ki, Ben de sizi...
‘Ben ilmin şehriyim, Ali onun kapısıdır’
Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: 'Ben ilmin şehriyim, Ali ise onun kapısıdır.” İmam–ı Ali daha 9 yaşında iken yüzünü hiç küfre çevirmeden, Müslüman olmuş, Peygamber Efendimizin dizi dibinde yetişmiştir. Bu nedenle ilmi O'ndan...
Hakkı bâtıl ile örtmeyin
Allah (c.c) Bakara suresi 42. ayet-i kerimede, "Hakkı bâtıl ile örtmeyin ve hakkı gizlemeyin. (Kaldı ki) siz (gerçeği) biliyorsunuz" buyurmaktadır. Tabii Allah'ın ayetleri O'na iman edenleredir. Allah'a iman etmeyenler için...
Ne nakıştır ne desen anlamazlar ne desem
Milli  ve dini yozlaşma insanımızı öyle bir hale getirdi ki, milliyetçi olan vatanın bölünmesine sebep olan insanları baştacı yaparak zil takıp oynarken, dinim imanım diyenler Allah'ın yasaları diye geldiler AB uyum yasaları uğruna...
Siz kimin tarafındasınız?
İman ehli insanlar taraf olmaya mecbur ve memurdur. Allah'a kul olan bilmelidir ki, insan ya Allah ile beraberdir ya da şeytanla ile, bunun ortası olmaz. Sizi Allah'tan bir nebze ayıran nedir? Nefsiniz ve şeytandır. O yüzden iman ehli kul...
Hz. Ali ve İmamlar
İslam'da iki yol vardır biri Nübüvvet diğeri Velayet'tir. Nübüvvet peygamberlik yoludur. Allah'a vahiyle bağılıdırlar. Bu yolun rehberi tüm peygamberlerin peygamberi Hz. Muhammed Mustafa (s.a.a)'dir. Hz. Muhammed (s.a.a) son...
Resûlullah (s.a.a.) en güzel örnektir
Alemler Rahmet Hz. Muhammed Mustafa (s.a.a) nübüvvetin başı bütün peygamberlerin peygamberidir. Kutsi hadis-i şerifte, 'Sen olmasaydın, ey Habibim, felekleri (kâinatı) yaratmazdım” buyuruluyor. Allah'ın bu sözlerine mazhar olan Allah'ın...
Peygamber (s.a.a.) zikirdir
Alemlere rahmet Hz. Muhammed (s.a.a) için Allah (c.c.) ayet-i kerimede şöyle buyurmaktadır: 'O kendi hevâ ve hevesiyle konuşmuyor. Onun konuştuğu ancak vahiydir.” (Necm 3,4). Prof. Dr. Haydar Baş, 'Dua ve Zikir” isimli eserinde bu konuyu...
Tevhidi, zikir ehli olan kavrayabilir
Tevhid hakikatini gerçek mânâda ancak zikir ehli olan kavrayabilir. Yani Kur'ân-ı Kerim'in hakikatini kavramak ancak zikir ehline ait bir hâldir. 'Mü'minler ancak, Allah zikredildiği/anıldığı zaman yürekleri titreyen, kendilerine...
Vatanseverlerle beraber olmak
200 yıldır hiç yenilmeyen İngiliz donanmasına karşı 09 Mart 1916'da yüce Türk milleti 251 bin 309 nefer şehit vererek Çanakkale geçilmez demiştir. Çanakkale zaferinin üzerinden henüz üç yıl bile geçmeden padişahın fermanı ile 13...
Mü’minler Mi’rac’a davet edildi
Mübarek üç aylar içindeyiz. Allah'ın ayı olan Receb'in sonlarındayız. Bu ayın 27. gecesi Mi'rac Kandili olarak İslam aleminde kabul edilmektedir. Mi'rac, Peygamberimizin en büyük mucizelerinden biridir. Peygamberimiz (s.a.v.)...
Mizan’da ağır gelen ibâdet
Mübarek üç ayların içinde bulunduğumuz bu günlerde çok değerli üstadımız Prof. Dr. Haydar Baş'ın Dua ve Zikir eserinden bir bölümü siz kıymetli dostlarımızla paylaşmak istedim. Ehl-i Sünnet ulemasının itikadına ve Ehl-i Beyt...
Mü’minlerin unuttuğu üç husus
Allah'ın (c.c.) alemlere rahmet olarak gönderdiği Hz. Muhammed (s.a.a) ile Mirac'da görüştüğü zaman Allah (c.c.) bütün servetlerini açtı Habibi Muhammed Mustafa'ya (s.a.a) hediye vermek istedi. Hz. Muhammed (s.a.a) 'ümmetimi...
FETÖ bahane diyalog şahane
Türk insanı dinine, bayrağına, vatanına sadık bir milletti. Etrafını çevreleyen ve içinde barındırdığı düşmanlara rağmen ayakta kalmasının sebebi dini İslam'da, vatanına olan imanında saklıydı. Türk demek müslüman demektir,...
Nevruz Bayramı’nın önemi
Dünyanın köklü kültür ve medeniyetine sahip milletlerinden biri olan Türk milletinin, kendine özgü örf, âdet ve gelenekleri vardır. Türkler, gecenin ve gündüzün eşit olduğu 21 Mart gününü yılın ilk günü kabul etmiş ve binlerce yıl...
İslam dini cep telefonu değil
En çok ihanete uğrayan yüce Allah'tır. İslam'dan önceki Ehl-i Kitap Allah'ın gönderdiği dini Allah'ın gönderdiği gibi kabul etmeyip onu tahrif ettiler. "Onlardan bir grup, okuduklarını kitaptan sanasınız diye kitabı okurken,...
Sahiden Müslim mi?
Tüm değer yargılarının hiçe sayılarak üç kuruşluk dünya menfaatine satıldığı bir zamanda maalesef yaşıyoruz. Ne Müslümanım diyen Müslüman, ne Türk'üm diyen Türk ne de insanım diyen insan gibi hareket etmiyor. Fakat kendilerini...
Hocalı soykırımı
Can Azerbaycan Türk Cumhuriyetinin bir asrı aşan bir zaman zarfında yaşadığı ihanetlerin eşi benzeri yoktur. Bulunduğu coğrafyanın yer altı ve yer üstü zenginliğinin yanısıra ülkenin dünya üzerinde bulunduğu konumu düşmanları tarafından...
Allah’ın düşmanından dost olmaz
İslam dünyasının içinde bulunduğu durum vahimdir. Adı İslam; yaşantısı ve ahlakı gayrimüslim gibi olmuştur. Müslümanları bu denli gayri İslami anlayışa, yaşayışa iten unsurlar nelerdir? İslam ahlakını taşımayan, yaşamayan gayrimüslimlerle...