Hasan Aydın
Hasan Aydın
Yazarın Makaleleri
Ata’ya dizilerde de yer yok!
İnsan yaratılmışlar içinde; düşünebilen, vicdan sahibi, fıtrat sahibi ve akıl sahibi bir varlıktır. Diğer bütün varlıklar insanın emrine sunulmuştur. O insan ki yaptığından sorumlu olan ve de hesaba çekilecek olan bir eşref-i mahlûktur. ...
İslam’ın güncellenmesi tesadüf mü?
Son günlerde Nurettin Yıldız gibi sözde din adamları maksadı aşan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanımızın bu açıklamalara verdiği tepkiler ise Yıldız'ın açıklamalarına rahmet okutacak cinsten.  Çocuk yaşta evliliği savunan,...
İslam neye göre güncellenecek?
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Dünya Kadınlar Günü etkinliği kapsamında Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda açıklamalarda bulundu ve şöyle dedi: 'İslam'ın hükümlerinin güncellenmesi vardır. Siz İslam'ı 14-15 asır önceki...
Doğruları konuşmak
İnsan olarak en önemli görevlerimizden biri; doğru bilgileri doğru kişi veya yerlerden elde etmek, elde ettiğimiz bilgilerin doğruluğunu teyit ettikten sonra da aynen aktarmaktır.  Hakikatlerin ortaya çıkmasına yardımcı olmak ve hakikatleri...
2016’dan 2017’ye bakış
2016 yılını bomba haberleri ve ölümlerle; kan ve gözyaşı ile geçirdik. Dileriz 2017; tüm insanlığın ve İslam âleminin can, mal, namus, din ve vicdan emniyetlerinin sağlandığı, yurtlarında özgürce, aileleri ve sevdikleriyle beraber yaşamalarının...
Cihad ve Atatürk
Cihad; insanın maddi-manevi bütün varlığını Allah yolunda ortaya koyarak Hakk'ın düşmanlarını ortadan kaldırmak için yapılan her türlü mücadeleye denir.İnsanların hoşuna gitmese de inanmayanlara ve nefsimize karşı cihad etmeyi...
Geçmişteki kavimlere peygamberler; Muhammed ümmetine veliler
Dinin hükümlerini, emir ve yasaklarını ortaya koyan ve nasıl yaşanacağını belirleyen Cenab-ı Hakk'ın bizzat kendisidir. Emir ve yasakların uygulanışını son Peygambere kadar nebi ve resuller aracılığı ile gerçekleştirmiştir.Peygamberler...
İmandan sonra inkarın sonucu
Her varlığın yaratıcısı ve yönlendiricisi Cenab-ı Hak'tır. Onun yarattığı varlıklar içerisinde irade sahibi kılıp, sorumlu kıldığı varlıklar vardır. Bunlar da; insanlar ve cinlerdir.Tarihin her döneminde sorumlu olmasına rağmen...
Nerede yanlış yaptık?
Çocukluğumuz olan 1980'li yıllara gitmek, o günleri hatırlamak ve hatırlatmak geldi içimden bir an... Büyüklerimizin anlattığına göre; babalarımız ve dedelerimizin Kur'an okumayı öğrenmeleri, Arapça tahsil yapmaları çok...
Zina ve faiz helak sebebidir
Toplumları ahlaki yönden çökerten, insanların soy ve soplarını birbirine karıştıran, insanları birbirine düşüren, düşman kılan, üzerlerindeki bereketi kaldıran ve sonunda da onların helak olmalarına sebep olan şeylerden biri zina, diğeri...
Hakikatin inkarı ve murad-ı İlahinin reddedilmesi
Haklarında Kur'an'da onlarca ayet var olan; her türlü günah kirinden arındıkları ve tertemiz oldukları, İslam ümmeti tarafından sevilmelerinin Allah (c.c.) tarafından emredildiği, Peygamber (s.a.a.) düşmanlarına karşı lanetleşmeye...
'Yazıklar olsun o namaz kılanlara!'
Varlıklar içerisinden seçilmiş bir varlık olan insan; Allah tarafından kendisine iman lutfedilerek Müslüman olması, kendisinin ikinci kez seçildiğinin alametidir.İman; kişinin dili ile 'Lailahe illallah Muhammedun Resulullah” kelime-i...
Rızık
Allah, yaratmış olduğu varlıkların içinde en değerli olarak insanı yaratmıştır. Onu irade sahibi kılarak da yaptığı her şeyden sorumlu tutmuştur. Sorumlu olan insan; yaptığı zerre kadar iyiliğin karşılığını mükâfat ve yine yaptığı...
Allah'tan başkalarını rab edinmek
İnsan; yaratılmışların en şereflisi, Allah'ın yeryüzündeki halifesi, kendisinde Allah'tan bir nefha-i ilahi bulunan, yerde ve gökte ne varsa hepsi onun emrine verilen bir varlık.Varlıklar içinde cüz'i irade sahibi olan iki varlıktan...
Kendi elimizle kazandıklarımız
Yaratılış gayesi sadece kulluk yapmak ve Allah'ı bilmek olan insan, bu yüce görevi unutmuş veya kendisine unutturulmuş bir halde yaşamak mecburiyetinde bırakılmıştır. Bu asıl gayeden uzak bir hayatı yaşamak durumunu tercih eden insan...
Emir ve yasaklara razı olmak
İnandığımız ve yaşamaya çalıştığımız din; Allah ve Resul'ünün getirdiği emir ve yasakların bütünüdür. Allah bunları Kur'an-ı Kerim'inde ortaya koymuş, eksik ya da açıklanmaya ihtiyaç duyulan kısımlarını da Peygamber...
Allah'ı sever gibi sevmek
İnsan sadece Allah'a ibadet etmek ve yalnız O'nun emir ve yasaklarına riayet etmek için yaratıldı. Bu yüce gayeye ulaşmak için her türlü gayreti göstermeli ve hiçbir fedakârlıktan da geri durmamalıdır. İnsanın tek amacının 'kulluk”...
Adaletin tecellisi
Adaletin; ifrat ve tefrit arasında orta bir yol tutmak, hak üzere olmak, haramları terk etmek, farzları yapmak gibi birçok çeşit tarifi yapılabilir. Bu tariflerle beraber Prof. Dr. Haydar Baş Bey'in adalet tarifi de şöyledir: Adalet; 'Haklıya...
Emaneti ehline vermek
Emanetin ehline verilmesi gerektiğini hepimiz biliyor ve savunuyoruz. Bunun gerçekleşmesi için dilimizle konuşuyor, her fırsatta dillendiriyor, ama elimize bir yetki geçince de bunun gerçekleşmesi yönünde bir adım atmıyor, atmak da istemiyoruz.Bunun...
Doğruya isabetin yolu
İnsanlar doğduktan buluğ çağına erinceye kadar iyiyi ve doğruyu kabullenip benimsemekten ve onun yanında yer almaktan sıkıntı duymaz ve rahatsız olmazlar. Çünkü insanlar bu fıtratta yaratılmışlardır. Ayrıca bu dönemde insanlığın baş...
Dünyalık için değmez
Türkiye'nin gündemini meşgul eden ve hala meşgul etmeye devam etmekte olan Gezi olaylarını birçok farklı noktadan ele almak ve değerlendirmek mümkündür.Türkiye'ye ekonomik yönden maliyetini hesaplayarak kaybettiklerimizden başlayabiliriz....
En güzel vesile
Dünyaya gelişini yakın geçmişte kutladığımız Hz. Peygamber (s.a.v.)'in doğum gününden bu tarafa tam 1443 sene geçti. O'nun dünyaya gelişi ile dünya yeni bir şekil aldı ve insanlık tarihi yeniden yazılmaya başladı. Hz. Peygamber...