Yeliz Yücel
Yeliz Yücel
Yazarın Makaleleri
Üç aylar iklimi-4
Bu mübarek ay içinde kandil geceleri olarak bildiğimiz iki mübarek geceyi bulundurur. Receb-i Şerif'in ilk Cuma gecesi (Regaib Kandili), 27. gecesi (Mirac gecesi). Allah rahmet eylesin; Zünnun-u Mısri şöyle demiştir: 'Receb ekim, Şaban...
Üç aylar iklimi-3
Allah Resûlü (sallallahu aleyhi ve sellem) Akabe'de şöyle hitap etti: 'Zaman, Allah'ın, gökleri ve yeri yarattığı günde olduğu şekline dönmüştür. Allah katında ayların sayısı on ikidir. Bu on ikiden dördü haram aylardır:...
Üç aylar iklimi-2
(dünden devam…) Receb ayı içerisinde faziletli günlerden 27. günü vardır. Bu günün büyük bir şerefi vardır. Ebu Hureyre, Hz. Peygamber`in (s.a) şöyle söylediğini rivayet eder: 'Her kim ki, Receb ayının yirmi yedinci gününde oruç...
Üç aylar iklimi-1
Halk arasında üç aylar olarak bilinen, faziletleri Resûlullah (s.a.a.) Efendimiz tarafından bildirilen, 'Receb Allah'ın ayıdır; Şaban benim ayımdır; Ramazan ümmetimin ayıdır” buyurduğu Receb, Şaban ve Ramazan iklimine girmek üzereyiz....
Muharrem’in onuncu günü: Aşura
Aşura sabahı, sabah namazının kılınmasının ardından İmam Hüseyin arkasındaki cemaate şöyle hitap etmiştir: 'Allah-u Teâlâ, bugün benim ve sizin ölümünüze müsaade etmiştir. Öyleyse direnin, düşmana karşı savaşın.” İmam...
Bayram namazı ve kılınışı
Enes radiyallahu anh'dan; Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldi. Onların eğlence yaptıkları iki günleri vardı. "Nedir bu günler?" diye sordu. Şöyle dediler: "Cahiliye devrinde eğlendiğimiz günlerdi." Şöyle buyurdu:...
Haccın tamam olmasının şartları
Haccın rükünleri biri Arafat'ta vakfe diğeri de ziyaret tavafı olmak üzere ikidir. Haccın tamam olması için bu rükünlerden her ikisinin de eda edilmiş olması gerekir. Hanefi mezhebinde haccın farzları, ihram, Arafat vakfesi ve ziyaret...
‘Hac Arafat’tır’
Yazımızın başlığı hem Resûlüllah (s.a.a.) Efendimiz'in (s.a.a.)haccın ne olduğunu tarif eden hadisidir hem de sayın Prof. Dr. Haydar Baş'ın hac menasiki ve haccın faziletini anlattığı kitabının adıdır. Hac ibadeti hakkında...
Zilhicce ayında ibadet–III
(dünden devam…) e– Aynı gün imkân olursa, Mekke'ye inilerek ziyaret tavafı yapılır. Daha önce hac sa'yini yapmamış olanlar ziyaret tavafından sonra hac sa'yini de yaparlar. Ziyaret tavafının bayramın ilk günü yapılması...
Zilhicce ayında ibadet–II
(dünden devam…) İbn Ömer dedi ki: 'Hac ayları, Şevvâl, Zilkade ve Zilhicce'nin on günüdür.” (Buhari, Sahîh'in hacc kitabında 33. Bâbta). Hac menasiki şu altı günde eda edilir: 1– Terviye (8 zilhicce): İster ifrad ister...
Zilhicce ayında ibadet-I
Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:) "Ayların efendisi Ramazan, saygı bakımından en üstün olan ay ise, Zilhicce'dir." (Bezzâr, no. 960). 'İki ay vardır ki sevapları noksan olmaz. Bunlar bayram aylarıdır. Biri Ramazan-ı...
Hac ve umre-III
(dünden devam) Hac farizasını yerine getirmeye gelince, farz olunca hemen yerine getirilmeli midir yoksa ömür içinde yapılması yeterli midir? Burada iki görüş vardır. Bir görüşe göre, hac farizası ömrün herhangi bir zamanında yükümlü...
Hac ve umre-II
(dünden devam) Haccın sünnetteki deliline gelince… Resûlullah şöyle buyurdu: 'İslam beş şey üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammedin Allah Resûlü olduğuna şehadet etmek namaz kılmak zekât vermek haccetmek...
Hac ve umre-I
Kurban bayramına sayılı günler kaldı. Allah'ın lütfu ve inayetiyle yine bir hac mevsimindeyiz. Hac ibâdeti, İslâm'ın 5 temel esasından biridir. 'Hac” sözcüğü temelde 'ziyaret etmek maksadıyla (bir kimseye veya bir yere...
Kaza orucu (3)
Nâfile oruç tutanlar için ise, ziyafete dâvet edilmek bir özürdür. Böyle bir kimse, hane sahibinin ısrarı üzerine orucunu bozabilir. Bozulan herhangi bir nafile orucun kazası gerekir. İster bu orucu bozma, oruçlunun kendi isteği ile olsun,...
Kaza orucu (2)
Şevval ayında tutulan oruçları tutanlar kaza oruçları varsa kaza oruçlarını tutmaya başladılar. Öncelikle şunu belirtelim ki; Kazâ, Hiç tutulmayan veya tutulmaya başlanıp da bozulan bir orucu sonradan günü gününe tutmaktır. Bâzı hallerde,...
Kaza orucu (1)
Çok şükür Allah'ın lütfu inayetiyle bir Ramazan ayını idrak ettik. Allah tekrarlarına kavuşturup en güzel şekilde yaşamayı tüm İslam âlemine nasip etsin. Ramazan ayının ardından Şevval ayında Peygamber Efendimiz'in (s.a.a)...
Kadir gecesinin fazileti-III
Ahmed ve Bezzâr, Ebû Hureyre'den merfûan nakletmişlerdir: Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: 'O, yirmi yedinci ya da yirmi dokuzuncu gecedir. O gece melekler yeryüzündeki taşların sayısından fazla olacaktır.” (Tayâlisî,...
Kadir gecesinin fazileti-II
Ubâde b. es-Sâmit radiyallahu anh'dan: Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: 'Onu son on günde, tek gecelerde arayın; yirmi bir, yirmi üç, yirmi beş, yirmi yedi, yirmi dokuzuncu gecelerde yahut son gecede arayın! Kim o geceyi...
Kadir gecesinin fazileti
Hafs b. Giyas rivayet eder: Ebu Abdullah (Câfer Sâdık Aleyhisselam)'a, 'Ramazan ayı ki Kur'an onda nâzil oldu…” ayetini sordum ve 'Biz Kur'an'ın baştan sona (takribi) yirmi senede nâzil olduğunu biliyoruz” dedim....
Cennet yıldan yıla Ramazan ayı için süslenir–IV
(dünden devam…) Rivayete göre, İmam Bâkır (a.s.), Kur'an'ı Ramazan ayında on defa, yani her üç günde bir defa hatmediyordu. (Prof. Dr. Haydar Baş, İmam Muhammed Bâkır, s.73; Vesâilu'ş–Şia, c.7, s.219). Kur'an–ı...
Cennet yıldan yıla Ramazan ayı için süslenir-III
Ebû Saîd'den rivayetle; Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescidde itikafa girdi. Cemaatin yüksek sesle Kur'ân okuduklarını duydu. Perdeyi açıp şöyle buyurdu: 'Dikkat edin, her biriniz husûsi bir şekilde Rabbine münacaat ediyor,...