Mustafa Doğan
Mustafa Doğan
Yazarın Makaleleri
İnsan, ‘unutan’ demektir
O'nunla ilk defa Elest Bezmi'nde (ruhlar âleminde) konuştuk; "Hani kıyamet günü, 'Bizim bundan haberimiz yoktu' demeyesiniz diye, Rabbin, Âdemoğullarının sırtlarından (sulbünden) zürriyetlerini (çıkarıp) almış ve onları...
Otoimmün hepatit
Çok fazla konuşuldu! Her şey konuşuldu! Herkes konuştu! Bilen de konuştu, bilmeyen de konuştu! Ve hala konuşulmaya devam ediyor! Böyle giderse de konuşanların sayısı gün be gün artacak! Dinleyici ve karar verici olan halk açısından, konuşanların...
Yedikçe acıkıyoruz!
Doluya koyuyoruz almıyor, boşa koyuyoruz dolmuyor!  Karnın doysa gözün aç, gözün doysa kalbin aç! Yedikçe acıkan, harcadıkça fakirleşen, çalıştıkça tembelleşen, kazandıkça borçlanan, çoğaldıkça yalnızlaşan bir millet olduk!...
Patates destanı
Öncelikle aziz milletimizin seçim kararına saygı duymadığımı belirtmek istiyorum! Çünkü demokrasi kılıfına sarılan ve sandığa hapsedilen sözde millet iradesi, hür ve bağımsız olmanın lezzetinden ve ruhundan mahrum bırakılmış bir...
Milli kimlik milli model-II
(dünden devam…) Faizi haram kılan bir dinin inananları ve faizin her türlüsünü ayaklarının altına alan bir Peygamberin ümmeti olarak faizin dini olan kapitalizme karşı gerek milletin gerekse; kimi Atatürkçü, kimi Milliyetçi, kimi Dindar...
Milli kimlik milli model-I
İnsanı yoktan var eden yüce Allah, yaradılış hikmeti gereği onu çok yönlü yaratmıştır. İnanan ya da inanmayan tüm insanların birbirleri üzerinde hakları ve sorumlulukları vardır. Bu manada birbiri arasındaki ikili ilişkileri gereği...
Türk milleti nereden nereye…
Dörtyol'dan gelen Fransız ve Ermeniler İcadiye ve Kuzuculu'yu top ateşine tutuyorlardı.  Halk dağdan Kuzuculu'nun yanışını seyrediyordu. Evler, camiler ateşe verilip yakılıyordu. Bu duruma dayanamayan Çardaklı Hoca ve Emin...
Şükür nedir bilir misiniz?
İmam Ali yolunun büyüklerinden Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri henüz yedi yaşında iken, dayısı Sırrı Sakati onu hacca götürür. Harem içinde 400 kişilik Pir uleması, ‘şükür' hakkında konuşup, görüşlerini beyan  etmektedirler!...
Cumhuriyetin temel harcı Bektaşilik’tir
Prof. Dr. Haydar Baş Bey'in kaleme aldığı ‘Hoş Geldin Atatürk' eserinde, gerek tarihi belgeler gerekse canlı şahitlerin beyanı Atatürk'ün Ehl-i Beyt soyundan geldiğini ve bir Bektaşi olduğu açıkça ortaya koymaktadır. ...
Muktedir olmak için
Maalesef ülkemizde iki kurum milli ve manevi olmaktan çıkmıştır.  Birincisi siyaset kurumu ikincisi ise ticaret kurumu!  Maalesef, her ikisi de yabancıların ya da yabancı hayranlarının veya işbirlikçilerinin işgali altındadır! Ticaret,...
Nefsini hesaba çek ey millet!
'Bizce Trump'ın bu adımı, Mescid-i Aksa'nın yıkılıp Süleyman Mabedi'nin inşasına giden yolda ilk nabız yoklamasıdır. Yüzyıllardır uyuşturulmuş, benliğini yitirmiş, dinlerarası diyalog ve misyonerlik faaliyetleri ile...
Çare Atatürk
Millet olarak artık boyumuzu aşan sorunlar ve siyasi çalkantılar ile yaşadığımızın farkında mısınız? Filistin, Kudüs, ABD, AB, yolsuzluk, rüşvet, fuhuş, çöken ekonomi ve aile birliğimiz… Gerek birey olarak gerekse millet olarak bu konularda...
Zübeyde ‘ana’, Atatürk ‘vatan’dır
Hepimizin bir anası vardır.  Bu vesileyle muhterem Hocamızın annesi ile benim de güzel anneme rahmet olsun.  Kabirleri geniş, pür nur olsun.  Ahirette, başta Hz. Fâtıma anamıza ve sonrasında Zübeyde anamıza yar ve yaren eylesin. ...
Haçlı dünyasının Kürdistan hesabı
Dünyayı iki güç ile yönetirsiniz veya bu güçlerden mahrum iseniz yönetilirsiniz! Birincisi iman gücü diğeri ise ekonomik güç!  Ekonomik güç, siyasi ve askeri gücü elinde bulundurmak suretiyle mutlak bir güce dönüşür.  Yoksa...
Bir soruya cevap
Soru şöyle; 'Sizler neden her konuşmanızda sürekli Haydar Baş adını zikrediyorsunuz! Sadece fikrinizi anlatsanız olmaz mı?” Hatırlarsanız aynı soruyu Selim Kotil'in NTV'de katıldığı bir programda gazeteci Oğuz Haksever de...
Olmazsa olmazımız: Bağımsızlık
Bağımsızlık, en temel hakkımız ve karakterimizdir. Yüce Allah insanı hayatın her alanında bağımsız kararlar alabilme hususunda serbest bırakmış ancak bu serbestlik bazen cehalet bazen de çok az bir paha karşılığında yerini bağımlılığa...
Çaresiz (!) dertlerimiz -2-
...(Dünden devam) Bu psikolojik hastalık toplumda nasıl yayıldı? Batı, insan davranışında en önemli yere sahip olan süreci öğrendi; öğrenme güdüsü! Öğrenme; konuştuğumuz dili, tutum ve inançlarımızı, gelenek ve göreneklerimizi,...
Çaresiz (!) dertlerimiz -1-
Terör belası biter mi? Fakirlik kaderimiz mi? Faize bulaşmadan ev, araba alabilir, iş kurabilir miyiz? Tam bağımsız bir ülke olabilir miyiz? Çöken aile sistemimizi yeniden ayağa kaldırabilir miyiz? Özellikle gençler arasında yayılan başta...
Amirlerimiz amellerimizdir
Hz. Peygamber bir hadisinde şöyle buyurur; 'Amelleriniz yöneticilerinizdir, onlar sizlerin eseridir. Siz nasıl olursanız, yöneticileriniz de öyle olur.” Bu öylesine söylenmiş bir laf değil, Hz. Peygamber Efendimizin karanlıkları aydınlatan...
Bir deve hikâyesi
İslam tarihinde Hz. Ali ile Muaviye arasında geçen hak-bâtıl mücadelesi herkesçe malumdur. Bu mücadele tarihinin sayfalarını çevirdiğimizde enteresan ve ibretlik olaylar ile karşılaşıyoruz. İşte onlardan biri… Hz. Ali taraftarlarından...
Alış-veriş kültürümüz!
13. yüzyılda Anadolu'nun İslamlaşması ve Türkleşmesinin temellerini atan, dini ve milli birliğin mimarı Hacı Bektaş Veli olduğu gibi, zanaat, ekonomi ve alışveriş kültürünün mimarı da Ahi Evran'dır. Ahi Evran, Selçuklu Sultanı...
Fes giydirip pes ettiriyorlar!
Bugünlerde sokakta fes giyip gezen pala bıyıklı, siyah şalvarlı, cepken yelekli bazı tipler dikkatimi celp eder oldu! Merak ettim! Acaba fes biz Müslüman Türk milletine ait bir gelenek mi diye araştırdım. Bakın nasıl bir mazisi var bu püsküllü...