Hasan Kanaatlı
Hasan Kanaatlı
Yazarın Makaleleri
Neden yazıyoruz
Bilindiği gibi bizler tek başımıza, bir tek bize ait olan bir dünyada yaşamıyoruz. Başta kendimiz olmak üzere anne-babamız, varsa çocuklarımız, akrabalarımız, arkadaşlarımız, komşularımız, hâsılı yolumuza çıkan ya da yoluna çıktığımız...
Emevi mektebi
Ehl-i Beyt mektebinin yansıttığı İslami nitelik ve ilkeleri, Muaviye'nin kendisi için yöntem kabul etmesi mümkün değildi. Çünkü o mektepten yansıyan nitelikler, bütünüyle Muaviye'nin arzu ve ilerleyişlerine engel teşkil ediyordu....
Ehl-i Beyt mektebinin nitelikleri-2
Ehl–i Beyt mektebi niteliklerinden ikincisi; insanlık, ahlak ve şeriat sınırları içerisinde özgür toplum tesis etmektir. Bundaki amaç da toplum ve fertteki ameli ve fikri sapkınlığı ve yine devlet–halk ilişkisini düzene sokmaktır. İslam'ın...
Ehl-i Beyt mektebinin nitelikleri
Resûlullah (s.a.v.) buyurmuştur: 'İçinizde Ehl-i Beyt'imin misali Nuh'un gemisinin misali gibidir, ona binen kurtuldu terk eden ise helak oldu.” Ehl-i Beyt mektebinin nitelikleri: Ehl-i Beyt mektebinde olan nitelikleri birkaç maddede...
Muaviye’nin geçmişine kısa bir bakış
Ebu Süfyan oğlu Muaviye, Müslümanların halifesi olduktan sonra İslam adına ya da Peygamberin halifesi olmak adına Müslümanlara hükmetmesi çok zor bir işti. Çünkü Muaviye, babası Ebu Süfyan ve Kureyş müşrikleri ile bir olup yirmi bir yıl...
İmam Hüseyin’i (a.s.) tanımak
Kimileri İmam Hüseyin (a.s.)'ı zulme karşı kıyam etmiş bir yiğit olarak tanır. Kimileri de onu, hakkı ihya etmek ve adaletle yönetmek için yönetimi ele geçirmek isteyen yüce bir şahsiyet olarak bilirler. Buna da İmam'ın Medine'deki...
Şayet Hüseyin (a.s.) biat etseydi?–2
Bir önceki yazımızda izahını yaptığımız iki İslam anlayışından biri olan Emevi uydurması İslami anlayışın, İmam Hüseyin (a.s.)'ın aleyhine kıyam ettiği İslam olduğunu söyledik. İmam Hüseyin (a.s.)'ın savunduğu ve uğrunda...
Şayet Hüseyin (a.s.) biat etseydi?-1
Şayet İmam Hüseyin (a.s.) Yezid'e biat etseydi, İslam'ın ve Müslümanların durumu nasıl olurdu? Bu sorunun cevabını bulabilmek için iki konunun izaha ihtiyacı var. Birincisi şudur; İmam Hüseyin (a.s.) hükümeti/yönetimi ele geçirmek...
Kur’an açısından Allah adına ıslah
Kur'an, Allah adına ıslah çalışması yapan şahıslar hakkında birkaç ayette şöyle buyuruyor: 'Sizden önceki kuşaklardan, onlardan kurtardığımızdan pek azı dışında yeryüzünde bozgunculuğu önleyecek fazilet sahibi kişiler...
İmam Hasan (a.s.)’ın barışının mahiyeti
Bazı kimseler İmam Hasan (a.s.) ile Muaviye'nin barışını İmam Hasan (a.s.)'ın ona hilafeti devredişi olarak algılayabilirler, oysaki İmam Hasan (a.s.)'ın amacı Mauviye'yi bir günlüğüne dahi olsa yerine halife olarak tayin...
Muaviye’den sonra hilafet
Muaviye'den sonra hilafet işleri İmam Hasan (a.s.)'a ona da bir şey olursa İmam Hüseyin'e geçecekti. İmam Hasan (a.s.) Muaviye ile sulh/barış imzaladığında, beş maddelik bir sözleşme yapılmıştı. O sözleşmedeki ikinci madde...
İmam Hüseyin’in kıyamını gerektiren etkenler-2
İmam Hüseyin (a.s.)'ın kıyamını gerektiren etkenlerden üçüncüsü de 'iyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak/emr-i bil maruf ve nehy-i anil münker” etkenidir. Diğer bir ifadeyle, şayet İmam Hüseyin (a.s.)'dan hiç...
İmam Hüseyin kıyamını gerektiren etkenler-1
İmam Hasan (a.s.) ile İmam Hüseyin (a.s.)'ın içinde bulundukları dönemin şartlarının birbirinden farklı olduğunu söyledik, şimdi de İmam Hüseyin (a.s.)'ı zamanın yöneticisine karşı kıyam ettiren etkenlerden bahsedeceğiz. Sosyologlar,...
İmam Hasan ile İmam Hüseyin’in konjonktürel farklılığı-2
(dünden devam…) Bu iki kardeş İmam'ın içinde bulundukları dönemin farklı koşullarından ikincisi ise şuydu: İmam Ali (a.s.)'ın şehadetinden sonra hilafet makamında İmam Hasan (a.s.) oturduktan sonra, o kısa süreç içerisinde...
İmam Hasan ile İmam Hüseyin’in konjonktürel farklılığı-1
Denilebilir ki, 'İmam Hasan (a.s.) Kur'an–ı Kerim'in 'Barış daha hayırlıdır” (Nisa: 118) ayetinden yola çıkarak, Muaviye ile barış yaparken, neden İmam Hüseyin (a.s.) abisi İmam Hasan (a.s.) gibi dönemin yöneticisi...
İslam’da mudahene barışı
İslam'da cihad ile ilgili hükümlere kaynaklık eden eserlerde, Müslümanların gayrmüslimler ile de barış içerisinde yaşayabileceklerinden söz edilmiştir. Bu barışa fakihler arasında; 'hudne” veya 'mudahene” barışı denilmektedir....
İslam’da cihad/savaş
İslam dini, hayatla ilgili hiçbir alanı boş bırakmamıştır. İslam, girdiği alanların sınırını, koymuş olduğu hükümlerle belirlemiştir. Tüm hükümler için de birtakım ilkeler belirlemiştir. İşte cihad da bunlardan birisidir. Yüce...
İmam Hüseyin (a.s.) neden kıyamı tercih etti-2
(dünden devam…) 2- İmam Ali (a.s.) ve barış:     Yüce İslam'ın barışla ilgili önümüze koyduğu şahsiyetlerden biri de İmam Ali (a.s.)'dır. İmam Ali (a.s.) da her zaman barışı savaşa tercih etmiş bir şahsiyettir....
İmam Hüseyin (a.s.) neden kıyamı tercih etti?-1
İmam Hasan (a.s.) sulhu tercih ederken İmam Hüseyin (a.s.) neden cihadı tercih etti? Bu soru asırlardır Ehl-i Beyt tarafları arasında güncelliğini koruyan sorulardan biridir. Hatta İmam Hasan (a.s.)'ın kendi döneminde de kendisine itiraz...
Yezid; İslam toplumunun nefret ettiği yüz
Müslümanlar arasında 'Yezid” ismi bir hakaret kabul edilir. Hatta bir Müslüman nefret ettiği birisine hakaret etmek istediğinde ona; 'Yezid” der! Yezid, toy, şehvetperest, başına buyruk, tedbirsiz, dar düşünceli, akılsız, kaygısız,...
İmam Zeynelabidin’in Yezid’in sarayındaki konuşması-2
(dünden devam…) İmam sözlerine şöyle devam etti:  'Ben Fâtımatu'z-Zehra'nın oğluyum. Ben kadınların hanımefendisinin oğluyum…” İmam Zeynelabidin (a.s.) konuştukça halk hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Konuşması...
İmam Zeynelabidin’in Yezid’in sarayındaki konuşması-1
Merhum Allame Meclisi, 'Menktib” kitabının yazarından ve diğer kaynaklardan şöyle naklediyor: (Esirler Şam'dayken) bir gün Yezid bir kürsü kurulmasını ve bir hatibin ona çıkarak İmam Hüseyin (a.s.) ile babası İmam Ali'yi...