Hasan Kanaatlı
Hasan Kanaatlı
Yazarın Makaleleri
İmam Zeynelabidin’in Yezid’in sarayındaki konuşması-2
(dünden devam…) İmam sözlerine şöyle devam etti:  'Ben Fâtımatu'z-Zehra'nın oğluyum. Ben kadınların hanımefendisinin oğluyum…” İmam Zeynelabidin (a.s.) konuştukça halk hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Konuşması...
İmam Zeynelabidin’in Yezid’in sarayındaki konuşması-1
Merhum Allame Meclisi, 'Menktib” kitabının yazarından ve diğer kaynaklardan şöyle naklediyor: (Esirler Şam'dayken) bir gün Yezid bir kürsü kurulmasını ve bir hatibin ona çıkarak İmam Hüseyin (a.s.) ile babası İmam Ali'yi...
Hz. Zeyneb’in Yezid’in sarayındaki konuşması-2
Hz. Zeyneb (s.a.), Yezid'e karşı sözlerine şu şekilde devam etti: 'Ey Yezid! Allah'a and olsun ki derini, etini ve kulağını kapadın. Allah'ın Resûlü, evlatları ve ailesi Hakkın lutuf ve rahmeti sayesinde yerlerini alacakları...
Yezid’in sarayında Hz. Zeyneb’in konuşması
Yezid melun, Ehl-i Beyt esirlerini, Kerbela'da şehit olanların kafaları ile birlikte Şam'a göndermelerini emretmişti. Dolayısı ile esirler Kûfe'ye getirilip İbn-i Ziyad melun tarafından muhakeme edildikten sonra Şam'a...
Hz. Zeyneb’in (s.a.) kahramanlığı
İmam Zeynel Abidin (a.s.) şöyle buyuruyor: 'Babam İmam Hüseyin, kardeşlerim ve babamın dostları şehit edilip savaş sona erdikten sonra, içerisinde yaşadığımız çadırlarımız ateşe verilip bizleri esir aldılar. Bizler on iki kişi...
Kerbela tarihinin oluşmasında Hz. Zeyneb’in rolü
Tek kelimeyle tabir etmemiz gerekirse şöyle diyebiliriz; 'Kerbela tarihi bir erkek–kadın tarihidir.” Diğer bir ifadeyle; 'Kerbela tarihi, Hüseyin–Zeyneb tarihi”dir. Hüseyin yapması gerekenleri yapmış, işini sonlandırmış, sonrasındaysa...
İmam Hüseyin (a.s.) ümmete yeniden şahsiyet kazandırdı–4
İmam Hüseyin (a.s.)'ın Kerbela kıyamından en fazla ders alınması gereken hususlar, bahsettiğimiz o dersler olmalıdır.  Evet, ağıt yakmalar ve yas merasimleri tertiplemeler de olmalıdır. Fakat bu ağıt ve yas tutmalar da, içimizdeki...
İmam Hüseyin (a.s.) ümmete yeniden şahsiyet kazandırdı-3
İslam tarihini iyi tetkik edenler Hz. Peygamber (s.a.v.) Efendimizin vefatından kısa bir süre sonra Müslüman ümmete şahsiyet kazandıran şeylerden biri olan 'emr-i bil maruf ve nehy-i anil münker” meselesinin unutulduğunu görürler. Bundan...
İmam Hüseyin (a.s.) ümmete yeniden şahsiyet kazandırdı-2
İmam Hüseyin (a.s.) kendinden sonra ümmete öyle bir şahsiyet kazandırdı ki, aynısını ceddi Resûlullah (s.a.v.) kazandırmıştı. Hüseyin'in dedesi Hz. Resûlullah (s.a.v.), Arap halkına ne verdi? Fakir, öksüz ve kabilesi kendine düşman...
İmam Hüseyin (a.s.) ümmete yeniden şahsiyet kazandırdı
İmam Hüseyin (a.s.)'ın şehadeti sadece üzücü bir olay, bir yas ve haksız yere bir kanın dökülmesi olayı değildir. Eğer öyle olsaydı hiçbir zaman arkasından bu kadar etki meydana getirmezdi.  İmam Hüseyin (a.s.)'ın şehadetinin...
Peygamberin evladını nasıl katledebildiler?-4
Müslümanların Emirü'l-Müminin'i (halifesi) olduğunu iddia eden Muaviye, yerine İslam'ı ve Müslümanları temsil etmek için oğlu Yezid'i halife tayin edip halktan zer/para, zor/baskı ve tezvir/hile ile biat topladı.  Yezid,...
Peygamberlerin evladını nasıl katledebildiler?-3
(dünden devam…) 3- Emeviler, İslam hükümlerinin saygınlığını amelen ortadan kaldıracaklar ve tüm haramları helal kılacaklardır. Hz. Ali şöyle buyuruyor: 'Allah'a and olsun ki onlar, Allah'ın tüm haramlarını helalleştirene...
Peygamberin evladını nasıl katledebildiler?-2
İmam Ali (a.s.) dünyadan göçtü ve Muaviye halife oldu. Muaviye, artık Ali'nin işinin bittiğini zannediyordu. Fakat gördü ki tam tersi, Ali (a.s.) bir güç şeklinde baki kalmıştır! Bundan çok rahatsız oldu. Çünkü Ali'nin şahsı...
Peygamberin evladını nasıl katledebildiler?
İmam Hüseyin (a.s.)'ın şehadet olayı çok büyük bir fedakârlık örneği olduğu gibi, onun kadar da ilginç bir olaydır. Hadise, Hz. Peygamberin vefatından elli yıl sonra aynı Peygamberin ümmeti olduğunu iddia eden Müslümanların eliyle...
Şehidin toplumdaki değeri
İnsanlığa hizmet eden herkesin insanlık üzerinde hakları vardır. İlim, sanat, keşif, buluş, hikmet, felsefe, edep, ahlak hangi yolla hizmet etmiş olursa olsunlar, hizmet edenler insanlık üzerinde hak sahibidirler. Fakat yine de bu kimselerin...
Aşura olayının tahlili
Aşura olayı, vuku bulduğu andan günümüze kadar tam anlamıyla net bir şekilde anlaşılamayan ve bilinemeyen bazı hakikatlerin en önemlilerinden birisidir. Hatta tarih araştırmacılarının bazılarına göre, tarihi hadiselerin hiçbirini kendi...
İmam Zeynel Abidin (a.s.)’ın Kûfelilere hitabı
İmam Hüseyin (a.s.), İslam'ı yok etmeyi planlayan Emevilere kaşı yapması gereken görevin ilk aşamasını hakkıyla yerine getirdi. O da kendisinin ve yardımcılarının şehit olmasıyla gerçekleşti. Sıra ikinci aşamaya, yani Kerbela kıyamının...
Hz. Zeyneb’in Kûfe’de yaptığı konuşma
Kerbela olayından sonra İmam Hüseyin (a.s.)'ın ailesinden geri kalanlar esir alınıp Kûfe'ye götürüldüklerinde, Kûfeliler bu esirlerin ve mızraklardaki kesik başların Ehl-i Beyt'e ait olduğunu anlayınca bunları karşılayıp...
Esirler Kûfe’ye götürülüyor
Yezid'in Ömer b. Sa'd komutasındaki otuz bin kişilik ordusu İmam Hüseyin (a.s.) ve beraberindeki 71 kişiyi şehit ettikten sonra İmam'ın hanım ve çocuklarının bulunduğu çadırları ateşe verdiler. Onlardan kimi kız çocuklarının...
İmam Hüseyin’in (a.s.) şecaati
İmam Hüseyin (a.s.)'ın Aşura günü göstermiş olduğu şecaati, kalbî yiğitliği ve onurlu duruşu, insanlık tarihinin tüm yiğitliklerini unutturan bir haldir. Bu söz, düşman tarihçilerin bile tarihe not düştükleri bir sözdür. O günkü...
Bugün Aşura
Evet bugün Hicri 10 Muharrem 1439. Yani Bundan 1337 yıl önce bugün Kerbela denilen 'Neyneva” çölünde kainatın yüzüsuyu hürmetine yaratıldığı ve yine kainatın en şereflisinin en şerefli çocuğu, Hz. Muhammed (s.a.v.)'in 'cennet...
Aşura akşamı İmam’ın ashabıyla konuşması
Kerbela olayının parlayan görüntülerinden biri de İmam Hüseyin (a.s.)'ın Aşura akşamı (Tasua gecesi) ashabını bir çadıra toplayıp onlarla konuşmasıdır. Dikkatleri çeken şey bu konuşmanın Aşura akşamı yapılmasıdır. İmam ashabıyla...

banner100