logo
14 HAZİRAN 2024

İSTANBUL ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ ANADOLU YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

25.05.2024 00:00:00
Basın İlan Kurumu
 
KADIKÖY EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKUL
SIRA NO DOSYA  NO   İLÇESİ MAHALLE  SOKAK / MEVKİİ PAFTA ADA NO  PARSEL NO  KİRALANACAK YÜZÖLÇÜM (m2) KİRA SÜRESİ CİNSİ İLK YIL TAHMİNİ KİRA BEDELİ (TL) GEÇİCİ  TEMİNAT (TL) KULLANIM AMACI İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 34060400001 Bayrampaşa Orta Mah. İbrahimağa cad. 484 2927 7 1.852,00 3 yıl Bahçeli Biri Ahşap Diğeri Kagir İki Ev ve Nataman Fabrika  2.500.000,00 (yıllık)  625.000,00 Ticari Amaçlı İşyeri 12/06/2024 10:00
KADIKÖY EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK GAYRİMENKULLER  
SIRA NO DOSYA  NO   İLÇESİ MAHALLE  SOKAK / MEVKİİ PAFTA ADA NO  PARSEL NO  YÜZÖLÇÜM (m²) HAZİNE HİSSESİ (m²) CİNSİ TAHMİNİ  BEDEL (TL) GEÇİCİ  TEMİNAT (TL) İMAR DURUMU İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
2 34180100923 Sancaktepe Samandıra-Osmangazi Ecdat Sok. __ 8227 10 160,09 Tam Arsa            3.762.200,00 940.550,00 Kısmen Konut Alanı+Kısmen Yol 12/06/2024 10:20
3 34180103519 Sancaktepe Samandıra-Osmangazi Hilal Cad. __ 8492 6 262,15 Tam Arsa            5.640.000,00 1.410.000,00 Konut Alanı  12/06/2024 10:40
4 34400111358 Sancaktepe Samandıra-Akpınar Görele Sok. __ 8942 12 185,07 Tam Arsa            3.702.000,00 925.500,00 Konut Alanı  12/06/2024 11:00
5 34400110706 Sancaktepe Samandıra-Osmangazi Sağlam Sok. __ 8964 2 179,78 Tam Arsa            4.224.900,00 1.056.225,00 Konut Alanı  12/06/2024 11:20
6 34400110915 Sancaktepe Samandıra-Veysel Karani Bakan Cad. __ 8918 7 25,54 Tam Arsa               536.340,00 134.085,00 Konut Alanı  12/06/2024 11:40
7 34400111074 Sancaktepe Samandıra-Veysel Karani Ceyhan Sok. __ 8927 13 40,94 Tam Arsa               859.740,00 214.935,00 Konut Alanı  12/06/2024 13:40
8 34400110917 Sancaktepe Samandıra-Veysel Karani Bakan Cad. __ 8918 9 12,81 Tam Arsa               269.010,00 67.252,50 Konut Alanı  12/06/2024 14:00
9 34180100694 Sancaktepe Samandıra-Eyüpsultan Asalet Sok. __ 7781 3 195,85 Tam Arsa            5.900.000,00 1.475.000,00 Kısmen Konut Alanı+Kısmen Yol 12/06/2024 14:20
ÜSKÜDAR EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER
SIRA NO DOSYA  NO   İLÇESİ MAHALLE  MEVKİİ PAFTA ADA NO  PARSEL NO  KİRALANACAK YÜZÖLÇÜM (m2) KİRA SÜRESİ CİNSİ İLK YIL TAHMİNİ KİRA BEDELİ (TL) GEÇİCİ  TEMİNAT (TL) KULLANIM AMACI İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
10 34260101322 Şile Avcıkoru Nikola Tarla __ 1475 3 3.785,84 3 yıl Ham Toprak  234.722,08 (yıllık)  70.416,62 Tarımsal Amaçlı 12/06/2024 14:50
1-  Yukarıda nitelikleri belirtilen mülkiyeti ve yönetimi Hazine adına kayıtlı taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun  45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile yukarıda gösterilen gün ve saatlerde satış/kira ihalesine çıkarılmış olup ihaleler İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Ankara Cad. Hükümet Konağı Sk No:11 Kat: 1  Cağaloğlu, Fatih/İSTANBUL adresinde, İhale Salonunda yapılacaktır.  
2- İhalelere iştirak etmek isteyenlerin vermeleri gereken belgeler    
 a) Geçici teminatı yatırmaları; (geçici teminat olarak kabul edilebilecek değerler:
 1) Tedavüldeki Türk Parası,
 2) Mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları,
 3) Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerdir.  (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)
Mevduat ve Katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatlar istekliler tarafından hizmet binamızdaki  Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırılması gerekmektedir.
Teminat mektuplarının  (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, şube limitleri ve işin özelliği belirtilecek,  banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) ve senetlerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre düzenlenmesi gerekmektedir.
 
(b)Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren ) Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla  nüfus cüzdan fotokopisi ve İkametgah Belgesini;   
Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi  ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi;  
Kamu tüzel kişilerinin  tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi;  
Ortak katılım halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına (İhale Servisine) başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.  
3-   Satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde  satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır. Satış Bedelinin taksitle ödenmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalan kısma faiz uygulanmak suretiyle kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faiziyle tahsil edilir.    Kira Bedellerinin taksitle ödenmek istenmesi durumunda ise üçer aylık dönemler halinde dört eşit taksitle ödenir.    
4 -İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak Müdürlüğümüzde görülebilir. Ayrıca ihale ilanları www.milliemlak.gov.tr adresinde satış/kiralama/irtifak ilanları bölümünden ve İl Müdürlüğümüzün https://istanbul.csb.gov.tr adresinde Milli Emlak Duyuruları bölümünden takip edilebilir.      
5- İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat bedelleri, hizmet binamızdaki Muhasebe Müdürlüğü veznesine başvurmak suretiyle yatırmaları gerekmektedir.    
6- Taşınmazın satışı yapılacak hissesi 5 (beş) yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.    
7- Satışı yapılan taşınmaz  KDV'den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.     
8-Satışı yapılacak taşınmaz; satış bedelleri üzerinden  5.000.000,00-TL'ye (BeşMilyonTL'ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir) 5.000.000,00-TL'den (BeşmilyonTL'den) 10.000.000,00-TL'ye (OnMilyonTL'ye) kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş) 10.000.000,00-TL'yi (OnMilyonTL'yi) aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranlarında işlem bedeli tahsil edilir.    
9- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.     


#ilangovtr / Basın no: ILN02036853

logo

Beşyol Mah. 502. Sok. No: 6/1
Küçükçekmece / İstanbul

Telefon: (212) 624 09 99
E-posta: internet@yenimesaj.com.tr gundogdu@yenimesaj.com.tr


WhatsApp iletişim: (542) 289 52 85


Tüm hakları Yeni Mesaj adına saklıdır: ©1996-2024

Yazılı izin alınmaksızın site içeriğinin fiziki veya elektronik ortamda kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması veya yeniden yayınlanması aksi belirtilmediği sürece yasal yükümlülük altına sokabilir. Daha fazla bilgi almak için telefon veya eposta ile irtibata geçilebilir. Yeni Mesaj Gazetesi'nde yer alan köşe yazıları sebebi ile ortaya çıkabilecek herhangi bir hukuksal, ekonomik, etik sorumluluk ilgili köşe yazarına ait olup Yeni Mesaj Gazetesi herhangi bir yükümlülük kabul etmez. Sözleşmesiz yazar, muhabir ve temsilcilere telif ödemesi yapılmaz.