HOŞGELDİNİZ! BUGÜN 19 AĞUSTOS 2022, CUMA

Kânunî'den mektup var

26.07.2007 00:00:00
Tarihinden ders almayan milletler, hafızasını yitirmiş insana benzerler. Sağlıklı düşünüp hareket etmek için bir insan, hafızasına nasıl ihtiyaç duyuyorsa, toplumlar da geleceğine yön vermek için o kadar tarihî tecrübelerine ihtiyaç duymaktadırlar. O nedenle, tarih bir milletin hafızasıdır. Yeni nesiller, geçmişlerinden alacakları tarihî birikim ile ancak ileriyi görmeye muktedir olacaklardır.                                                             ***6000 yıllık mazisi ile Türk milleti sayısız devletler kurmuş köklü bir millettir. Tarihte 16 imparatorluğun altında Müslüman-Türk milletinin mührü vardır. Kurduğu imparatorlukların ve nice devletlerin asırlar boyu nasıl ayakta kalabildiğini araştırdığımızda; devlet ile millet birliğini, asker ile sivil bütünlüğünü mükemmel bir şekilde tesis etmiş olduğunu görüyoruz. Hepsinden önemlisi, "devlet, medeniyet zemininde bina edilmiştir".Devleti idare edenler medenîdir. Asker, medenîdir. Köylüsü, kentlisi, esnafı, çiftçisi, çöpçüsü hülasa; kadınıyla erkeğiyle, yaşlısıyla genciyle tüm toplum medenîdir. Çünkü, Müslüman-Türk anlayışında şu hakikat çok iyi bilinmektedir ki; "medenî olmayan medeniyet kuramaz; medeniyet sahibi olmayan bir milletin de devleti olmaz". Medeniyet derken; güzel ahlaktır, merhamettir, şefkattir, adalettir, cömertliktir, tevazu ehli olmaktır, nezaket ve nezafettir, görgüdür, temizliktir, şükürdür, Allah korkusudur, sabırdır, affetmektir, sevgi ve saygıdır; kısacası; insanı insan yapan huy ve karaktere medeniyet denir.                                                            ***Bizim şanlı ceddimiz, işte bu anlayışı koruduğu için asırlar boyu ayakta kalmayı  başarmıştır. Devlet idaresinde medenî olmuş, ticarette medenî olmuş, aile hayatında, eğitimde, sağlıkta, hukukta, savaşta, barışta hep bu ölçüyü ön planda tutmuştur. Bunun en güzel örneklerinden birini geliniz birlikte okuyalım; okutalım ve ibret alalım:Mohaç Meydan Muharebesi'nde Macar ordusunu mağlup eden Gazi Bali Bey'e Sancak Beyliği'nin alâmeti olarak iki tuğ daha verilir. Kânunî Sultan Süleyman, tuğ ile birlikte Gazi Bali Bey'e şu tarihî mektubu yollar:Kânunî'nin, Sancak Beyi'ne mektubu"Yâdigârım ve muhterem lalam Gazi Bali Bey! Berhudar olasın, yüzün pak olsun!.. Sana Hz. Muhammed Mustafa'nın (sav) tuğunu verdik. Bunun şükrünü bilip yerine getiresin. Bilesin ki, bey olmak iki kefeli bir terazidir. Bir kefesi Cennet, diğer kefesi Cehennem'dir. Bir gün adaletle hükmetmek, 70 yıllık ibâdetten efdaldir. Ahireti hatırdan çıkarmayasın! Serasker olduğun yerlerde ve hükmünün geçtiği mahallerde bir kimseye zulüm ve düşmanlık etmekten şiddetle sakınasın! Ahirette bize hitap olunursa senin yakana yapışırım. 'Ol vilâyetleri kendi kılıcımla fetheyledim' demeyesin! Memleket, Allahü Teâlâ'nındır. Dikkat edip nefsine gurur getirmeyesin! Fetholunan kalelerin mal ve erzakını hep beytülmal için almışsın. Buna rıza-yı hümayunum yoktur. Beşte birini alıp kalanını İslâm askerine dağıtasın! İslâm askerinin ihtiyarlarını baba, orta yaşlılarını kardeş ve gençlerini oğul bilesin! Babalara hürmet edesin, oğullara şefkat gösteresin! İslâm askerine hiçbir vechile zorluk göstermeyesin! Nimeti bol veresin! Eğer hazinen tükenirse buraya bildiresin ki, bir-iki bin kese göndermekten aczim yoktur.Halkın fakirlerini rencide etmekten şiddetle sakınasın ki, bizim halkımızı rahat görüp küffar halkı gıpta edeler. Meyl ve muhabbet bizim tarafa olsun. Bir kimseyi hizmetinde kullandığın zaman da sakın evvelki hâline itimat eylemeyesin! Çok kimseler vardır ki, elinde fırsat olmadığı zaman zahidlik yüzünü gösterip, eline fırsat geçince Fir'avn ve Nemrud olur. O kimseleri tecrübe edip göresin. Eğer evvelki hâli son hâline uygunsa hizmetinde kullanasın. İmdi ey Gazi Bali Bey! Sana dahî nasihatim odur ki, atın yürüğünü, kılıcın keskinini ve beyin bahadırını saklayasın! Allahü Teâlâ Hazretleri yolunu açık, kılıcını keskin eyleye ve seni küffar-ı hâksar üzerine mensûr ve muzaffer eyleye!.."                                                            ***Ne diyelim; "anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az"?
 
Oğuz Köroğlu / diğer yazıları
- Nereden geldiğini unutma ki Nereye gideceğini unutmayasın / 22.01.2012
- İmam Hüseyin'in şehadetine ağlamak / 06.12.2011
- "Ben Kerbelâ şehidiyim" / 05.12.2011
- İmam Hüseyin'in kıyamı ve şehadeti / 04.12.2011
- İmam Hüseyin'in kıyamı ve şehadeti / 02.12.2011
- Türk Milleti'ne açık mektup / 11.06.2011
- Milli Ekonomi Modeli mutlaka meclise girmeli / 10.06.2011
- Prof. Dr. Haydar Baş'ın projeleri iktidar olmalıdır / 09.06.2011
- Baba devlete giden yol: Milli Ekonomi Modeli / 08.06.2011
- Küresel oyunları bozacak tek lider: Prof. Dr. Haydar Baş / 04.06.2011
- Regâib Gecesi ve Üç ayların fazileti / 02.06.2011
- Prof. Dr. Haydar Baş bir kez daha haklı çıktı / 27.05.2011
- Prof. Dr. Haydar Baş: "Avrupa Birliği köleliktir" demişti / 26.05.2011
- Prof. Baş'a göre Müslüman-Türk genci modeli / 25.05.2011
- Prof. Baş: "Bu milleti ayırmaya çalışanlar kalleştir" / 24.05.2011
- İnsanlığa adanmış bir ömür: Prof. Dr. Haydar Baş / 23.05.2011
- Milli Ekonomi Modeli'ni tanıyalım / 29.04.2011
- Tam bağımsızlık için: "Ampulü geç, Kırat'ı seç" / 28.04.2011
- TARİH TEKERRÜRDEN İBARET / 23.04.2011
- BORÇ ALAN BUYRUK DA ALIR / 22.04.2011
- Osmanlı'da devlet içinde devlet! / 21.04.2011
- Osmanlı'yı soyan şapkalı beyler! / 20.04.2011
- Çöküşün ayak sesleri geliyor / 19.04.2011
- Osmanlı'yı Galata bankerleri mi yıktı? / 18.04.2011
- Yönünü arayanlara işte rehber kitap / 16.04.2011
- Osman Gazi'nin oğluna vasiyeti / 04.02.2011
- Millî uyanışımızda en yüce rol Müslüman-Türk kadınının / 27.01.2011
- İmam Ali'den (kv) altın öğütler / 15.12.2010
- Aşura bereketine adım adım / 14.12.2010
- "Men, bende-i Kur'anem..." / 12.12.2010
- Antep'e "Gazilik" şerefi kazandıran destan -1-Türk Milleti esir yaşamaz! / 02.12.2010
- Peygamberin gölgesinde Müslüman-Türkün Medine müdafaası -5- / 10.09.2010
- Peygamberin gölgesinde Müslüman-Türkün Medine müdafaası -4- / 09.09.2010
- Peygamberin gölgesinde Müslüman-Türkün Medine müdafaası -3- / 08.09.2010
- Peygamberin gölgesinde Müslüman-Türkün Medine müdafaası -2- / 07.09.2010
- Peygamberin gölgesinde Müslüman-Türkün Medine müdafaası -1- / 06.09.2010
- "Kendin yanacaksan bile, evladını yakma..." / 13.07.2010
- "Kendin yanacaksan bile, evladını yakma..." / 12.07.2010
- İnsan için devlet modeli -2- / 10.06.2010
- İnsan için devlet modeli -1- / 09.06.2010
- Bizans diriltilince mi' Rum kilisesinin 'Kin Kapısı' ne zaman açılacak, / 08.05.2010
- 189 yıldır açılmayan bir kilise kapısının arkasında yatan gerçek / 07.05.2010
- Ermeni İddialarının Muhatabı, "Bağımsız Mahkemelerdir" / 24.04.2010
- Bayraklı Baba'ya gideniniz var mı? / 26.02.2010
- Tarih sahnesinde kalabilmek için / 24.01.2010
- Kur'an hafızlığının fazileti / 21.11.2009
- Oğuz Kağan'ın duası / 09.10.2009
- Osman Gazi'nin vasiyeti / 30.09.2009
- Türk Milletinin can simidi Prof. Dr. Haydar Baş / 14.09.2009
- Vefalı bir nesil olabilmek / 12.08.2009
- Beratımızı isteyelim / 05.08.2009
- Berat gecesine doğru / 04.08.2009
- Müslüman-Türk kimliği modelimiz / 01.08.2009
- İlahî adalet / 29.07.2009
- Prof. Dr. Haydar Baş'tan gençliğe mesaj / 28.07.2009
- Dünü olmayanın yarını olmaz / 21.07.2009
- Sakın terk-î edepten... / 10.07.2009
- Medenî olmayan medeniyet kuramaz / 03.07.2009
- Milli hissi hakim kılmak / 01.07.2009
- Bozkır'ın goncagülü Ali Tay / 05.06.2009
- Saltuknâme'yi okuyanınız var mı? / 18.05.2009
- Gafleti çok olanın devleti yok olur / 17.05.2009
- Birlik dâvâmız / 15.05.2009
- Çatalca inşallah "Şengül"er / 22.03.2009
- Milli eğitimin amacı / 21.03.2009
- Bugün 18 Mart; dağ, taş şühedâ kokuyor... / 18.03.2009
- Kudadgu Bilig'te 'Devlet Baba' / 15.03.2009
- Birlik dâvâmız / 09.03.2009
- Ahmed er-Rifâî'den hikmetli sözler / 08.03.2009
- Yarın mübarek Mevlid Kandili / 07.03.2009
- Bir annenin kızına öğütleri / 22.01.2009
- Prof. Dr. Haydar Baş'tan müminlere hitâbe / 16.05.2008
- Misyonerlik faaliyetlerinin nihaî hedefi / 15.05.2008
- İçimizdeki hazine Prof. Dr. Haydar Baş / 08.05.2008
- İşe önce kendimizden başlamak / 06.05.2008
- Saltuknâme'yi okuyanınız var mı? / 17.12.2007
- Kazanmak zor, kaybetmek kolaydır / 12.12.2007
- Allah'a tevekkül / 16.10.2007
- İlahî adalet / 22.08.2007
- Eli zincirli, ayağı prangalı milletler..! / 13.08.2007
- Gafleti çok olanın devleti yok olur / 09.08.2007
- Hz. Mevlana'da zikir sırrı / 08.08.2007
- Aziziye kahramanı çiçeği burnunda bir gelin / 05.08.2007
- Ayıkla pirincin beyaz taşını! / 31.07.2007
- Vatana mersiye... / 30.07.2007
- Bâtıl isteyu haktan ayrılmanın bedeli..! / 29.07.2007
- Nemelâzım be abi...! / 27.07.2007
- Kânunî'den mektup var / 26.07.2007
- Hayırlısı olmadı ey milletim, hiç olmadı..! / 25.07.2007
- Kara Fatmalar Haydar Baş'ın safında / 27.05.2007
- Osmanlı'yı Osmanlı yapan sır / 02.04.2007
- Milli Ekonomi Modeli'nin Zaferi / 01.04.2007
- Milli hissi hakim kılmak / 31.03.2007
- Kurbanın olam Şah-ı Resûl / 30.03.2007
- Türk Milleti titre ve kendine gel! / 28.03.2007
- Dünü olmayanın yarını olmaz / 27.03.2007
- Çanakkale'yi geçilmez kılan yüksek ruh / 19.03.2007
- Çağdaş egemenlik mi, çağdaş esaret mi? / 26.02.2007
- BTP Kongresinde Millî Mücadele ruhu canlandı / 19.02.2007
- Sıra Türk topraklarına mı geldi? / 10.02.2007
- Millet "Hızır"ını buldu: "Yetiş ya Haydar Baş" / 09.02.2007
- Kim bu işbirlikçiler? / 07.02.2007
- Türk-İslam medeniyetinde âhîlik / 04.02.2007
- Türk evladının devlet babası: Prof. Dr. Haydar BAŞ / 29.01.2007
- Aşûra gününün faziletleri / 28.01.2007
- Millî birliği koruma zarureti / 22.01.2007
- Milli benliğin millet hayatındaki yeri / 18.01.2007
- Müslüman-Türk Kimliği Modeli şart / 17.01.2007
- Oğuz Kağan'ın Türk Milleti'ne duası / 16.01.2007
- Elimde kalem, önümde şehit toprağı / 18.03.2006
- Akif'in millete hediyesi / 12.03.2006
- Ermeniler Ermenileri öldürdü / 21.06.2005
- Bir bayrak rüzgar bekliyor / 09.01.2005
- Bağımsızlığın can damarı / 07.01.2005
- Alp Er Tunga öldü mü? / 06.01.2005
- Ermeni yalanına tokat gibi cevap / 25.12.2004
- Bâki kalan gökkubbemizde hoş bir sadâ: Buhurîzade Itri / 20.12.2004
- Genç Osman'sın ulusun / 18.12.2004
- Hangi film sergileniyor? / 03.12.2004
- Fener'in suç yaftası / 01.12.2004

Yeni Mesaj arşivinde 'tarihte bugün'

Yeni Mesaj Gazetesi arşivi 2001 yılına kadar eksiksiz içerikle erişime açık olup ayrıca tüm arşivde anahtar kelimelerle arama yapmak da mümkündür.

26.07.2006, 26.07.2005, 26.07.2004, 26.07.2003, 26.07.2002, 26.07.2001, 26.07.2000, 26.07.1999, 26.07.1998, 26.07.1997, 26.07.1996, 26.07.1995, 26.07.1994, 26.07.1993, 26.07.1992, 26.07.1991, 26.07.1990, 26.07.1989, 26.07.1988


logo

Beşyol Mah. 502. Sok. No: 6/1
Küçükçekmece / İstanbul

Telefon: (212) 425 10 66
Faks: (212) 424 69 77
E-posta: [email protected] [email protected]


WhatsApp haber: (0542) 289 52 85


Tüm hakları Yeni Mesaj adına saklıdır: ©1996-2022

Yazılı izin alınmaksızın site içeriğinin fiziki veya elektronik ortamda kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması veya yeniden yayınlanması aksi belirtilmediği sürece yasal yükümlülük altına sokabilir. Daha fazla bilgi almak için telefon veya eposta ile irtibata geçilebilir. Yeni Mesaj Gazetesi'nde yer alan köşe yazıları sebebi ile ortaya çıkabilecek herhangi bir hukuksal, ekonomik, etik sorumluluk ilgili köşe yazarına ait olup Yeni Mesaj Gazetesi herhangi bir yükümlülük kabul etmez.