HOŞGELDİNİZ! BUGÜN 27 EKİM 2021, ÇARŞAMBA

Rıza Nur'un iftiraları ve Atatürk

02.08.2016 00:00:00
 Bugün Atatürk'e yapılan en aşağılık saldırı ve iftiraların temelini oluşturan başlıca eser Rıza Nur'un hatıradır. Atatürk'ün kendisi ile alakalı, ailesi alakalı, yeni Türk devletinin kuruluşu ile akalı yapılan iftiraların büyük çoğunluğunu Rıza Nur'un hatıratı teşkil eder. Bu hatıratta yazılan bilgilere başka kaynaklarda rastlanmaz.
Dr. Rıza Nur, Cumhuriyetin kuruluş aşamasında çok önemli görevlerde bulunmuş bir kişi aslında. Osmanlı Meclisi Mebusanı'nda, 1920'de açılan TBMM'de 1. Ve 2. Dönem Sinop vekilliği, daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı yapmış.
Çeşitli dönemlerde Hariciye vekâleti vekilliğinde bulunmuş.
Ayrıca Lozan Anlaşması'nı imzalayan 3 delegeden biridir.
Ayrıntıya girmeden önce soralım:
Dr. Rıza Nur eğer hatıratında anlattığı bilgilerin doğruluğundan eminse, bu kadar süfli alışkanlıkları ve mazisi olan bir kişi tarafından verilen bu önemli görevleri neden kabul etti?
Bu doğanın kanununa aykırı değil mi?
Rıza Nur'un hatıratı ile ilgili ilk bilgiler 1963 yılında Prof. Dr. Cavit Orhan Tütengil tarafından kamuoyuna duyuruldu. Tütengil o sırada British Museum'da Şark yazmaları üzerine çalışmalar yapmaktaydı. Ama Tütengil Hoca, Rıza Nur'un hatıratının iftiralarla dolu kısımlarını bir bilim adamı namusu içinde hareket ederek ve "bir takım yanlış değer yargılarıyla dolu metinler" diyerek hiç dikkate almadı. Daha çok "Türkiye'nin yeni baştan ihyası ve Fırka programı" bölümüne yer verdi.
Ancak! Tütengil Hocanın yayınlamaktan kaçındığı ve İngiliz Kraliyet Kütüphanesi'nde bulunan bu nüshaların tam metnini hiçbir sorgulama, doğruluk derecesini araştırma gereği duymadan, 4 yıl sonra Türkçeye çevirerek yayınlayan kişi Kadir Mısıroğlu'dur. İlk önce iki cilt olarak yayınlandı daha sonra diğer iki cildi yayınlandı.
Ancak, bu kitaplar 5816 sayılı Atatürk'ü Koruma Kanununa muhalefetten dolayı toplatıldı.
Kadir Mısıroğlu'na bu hatıratı kim verdi, kim yayınla dedi, kim destek sağladı konusuna daha sonra gireceğiz ancak konunun bir de Avrupa ayağı var.
Dikkat! Aynı hatırat, yani Kadir Mısıroğlu'nun Türkiye'de Altındağ yayınevinde yayınladığı Rıza Nur'un hatıratı,1982 yılında Almanya'da da  yayınladı. Kitabın yazarı olarak Heidi Schmid adı geçiyordu. Tamamen sansürsüz bir kitaptı. Yine dikkat!
Kadir Mısıroğlu o sırada Almanya'da yaşıyordu. 1980'lerde Almanya'da yaşayan pek çok tanıdığım kişi, bu kitapların dağıtımının bizzat Kadir Mısıroğlu tarafından yapıldığını anlattı.  
Şimdi soru şu: Kadir Mısıroğlu müstear olarak Heidi Schmid adını mı kullanmıştı?
Yani Heidi aslında Kadir'miydi?
Müslüman Kadir, Atatürk'e sövme uğruna Schmid mi olmuştu?
Devam edelim: 
Bu hatıratın üslup açısından Rıza Nur'a ait olmadığı çok tartışılmıştır:
Burada önemli bir konuya değinmek istiyorum:
Fransız Milli Kütüphanesi'nde bulunan nüshadaki Rıza Nur'un el yazması ile Atatürk Kitaplığı'nda bulunan ve Rıza Nur tarafından Hüseyin Bektaş için imzalanmış Türkbilik Revüsü'nün 7. sayısındaki imza ve karakterler karşılaştığında birçok yerde yazım faklılıkları ortaya çıkıyor.
Uzmanlar, Hatıratın bir kısmının yazı karakterinin Rıza Nur'u yazı karakterine uymadığını iddia ederler. 
Diğer bir konu ise Hatıratın Mustafa Kemal'in babası ve annesi ile ilgili bölümle ilgilidir.
Mustafa Kemal'in babasının Ali Rıza olmadığı iddiası da bu hatırata dayanır. Bu çok önemli bir iddiadır.
Siz Atatürk'ün çok yakınında bulunan biri olarak bunu biliyorsanız ve Atatürk hakkında sözüm ona bütün bildikleriniz yazıyorsanız bu bilgiyi hatıraya direkt yazarsınız, öyle değil mi?
Ama Rıza Nur'un Hatıratında durum çok farklıdır.
Hatıratın en sıkıntılı en küfür dolu en iğrenç yerleri genellikle "daha sonra yapılan, birileri tarafından yapılan ilavelerle" meydan getirilmiştir.
Bu kısımlar sayfa diplerine ya da sayfa kenarlarına bazen farklı kalemlerle ve farklı yazı karakteriyle ilave edilmiştir.
Ve bu bölümler hiçbir arşiv belgesine ve resmi vesikaya dayanmayan "mışlı, muşlu" dedikodu cümleleridir. Cümleler, "şöyle rivayet ediliyor, babası için şöyle deniliyor, şöyle imiş" gibi safsatalarla devam eder. Mesela Rıza Nur'un en temel iddiası olan "Ali Rıza, Mustafa Kemal'in üvey babasıdır" cümlesinin üzeri kalın bir şekilde çizilip iptal edilir. Yani sayfanın üst kısmındaki kendi iddialarını alt tarafta kendisi iptal eder.
Sadece bu bile Rıza Nur'un Mustafa Kemal ile ilgili anlattıklarının tamamen palavra olduğunu, hatta kendisinin bile bunlara inanmadığını ve büyük ihtimalle başkaları tarafından ilave edildiğini ve belki de bazı yerlerinin vicdan azabı saikıyla silindiğini gösterir.
Rıza Nur nevrotik bir tiptir
Dr. Behçet Tokol'un hatırat üzerinde yaptığı inceleme sonucu "bu eseri yazan kişide bir koğuşa yetecek kadar hastalık var" der.
Yine Rıza Nur hatıratında küçük yaşta cinsel istismara maruz kaldığını, eşcinsel olduğunu, cinsiyet değiştirmek istediğini" anlatıyor. Kendisi doktor olarak kendisini nevrotik bir kişilik olduğunu söylüyor.
Yani bir ruh hastasından bahsediyoruz.
Rıza Nur İngiliz ajanıdır
Bu bölümde Rıza Nur'un yabancı servislerle irtibatını irdelemek istiyorum. Robert Olsen'in Kürt Milliyetçiliğinin Kaynakları ve Şeyh Said İsyanı adlı kitabının 132. Sayfasında, yazar İngiliz Genelkurmay Başkanlığı hava arşivleri kütüphanesinde yaptığı bir araştırmadan bahseder.
Bu raporlarda "7 Ekim 1924-21 Ocak 1925 tarihli hava bakanlığı istihbarat bilgileri aktarılır. Bu raporlarda "Türkiye'de bakanlık yapmış ve 1925 senesinden sonra eski bakan sıfatını almış bir "MUHBİR"den bahsediliyor.
"BU MUHBİR, MECLİS İÇİNDEKİ KONUŞMALARI YA DA ALDIĞI HAVADİSLERİ, İNGİLİZ GİZLİ SERVİSİNE RAPOR EDİYOR."
İsim karartılmış ama işaret edilen kişi Rıza Nur. Zira, hem bakanlık yapmış hem de 1925'de bakanlıktan ayrılmış olarak Rıza Nur'dan başka bir kişi yoktur.
Mecliste İngiliz ajanı!
Yıllarca süren kanlı savaşlardan sonra kurulan yeni bir devletin milli meclisinde İngilizlerin menfaatleri doğrultusunda faaliyet gösteren bir isimden bahsediyoruz.
Diğer bir belge:
Türk Tarih Kurumundan çıkan bir kitap. Salahi Sonyel'in Gizli Belgelerde Lozan Konferansı.
Bu kitapta Lozan Konferansı ile ilgili bazı gizli raporlardan bahsedilir.
Bir raporların bir tanesinde "İstanbul'da bulunan İngiliz Yüksek Komiserliği yetkililerinden Andre Rayn'ın delegelerimizden Rıza Nur hakkında İngiliz hükümetine verdiği bilgiler var.
Diyor ki;
"Belirli görüşleri olmayan, macerasever, aşırı eğilimli, en çok kim para öderse ona hizmet eder ve bilhassa Bolşeviklerden ödenek alır."
Yani buradan şu sonuç çıkıyor.
Rıza Nur hem İngilizlere Ruslara çalışıyor.
Yine bazı yabancı kaynaklarda Lozan'da devam eden barış görüşmelerinde İngiliz gizli servisine sürekli bil aktaran bir Türk delegeden bahsedilir.
Bu delegenin Rıza Nur olduğundan şüphe yoktur.
Anlaşılan o ki Rıza Nur bir dönem Rusya'ya çalışmış, daha sonra batıya yelken açmış ve hem parlamentoda hem Lozan delegasyonunda iken İngiliz gizli servisine çalışmaya başlamış.
Yani Rıza Nur çok yönlü bir ajandır. Ahlaksızdır, iffetsizdir, edepsizdir.
Onun hatıratına itibar edenler de en az onun kadar iffetsiz ve ajan ruhludur.
Ve buradan ilan ediyoruz ki;
Atatürk'e iftiralarla dolu hatıratı, Fransa'da bulunduğu yıllarda İngiliz gizli servisinin oryantalist istihbaratçıları tarafından ve Yunanlılarında teşvik ve tazyikiyle hatıratını kaleme almış, bir kısmını kendisi, bir kısmını servis elamanları yazmıştır.
Böylece cihan imparatorluğu hayali suya düşen İngilizler ve İzmir'de denize dökülüp Anadolu'yu ele geçirme emelleri çöken Yunanlılar, bu planı çökerten Gazi'ye karşı büyük bir iftira planına imza atmıştır.
Bir gizli servis operasyonu olan ve aslında Atatürk'e değil Türk milletine karşı tezgâhlanan bu operasyonda bu eseri Türkiye'ye getiren, tercüme ettirip yayınlatanlar da aynı operasyonun ve aynı merkezlerin bir parçasıdırlar.
 
Misafir Kalem (B) / diğer yazıları
- Özgürlük berkemal / 22.01.2019
- Temizlik, iman ve emperyalizm / 21.01.2019
- Türkiye, tehlikeden tehlikeye / 20.01.2019
- Sanatçıdan korkmayın / 19.01.2019
- Trump bizi mahvedecekmiş / 18.01.2019
- Haydar Baş’a tuzak / 15.01.2019
- Futbola büyük kıyak / 14.01.2019
- Sarıkamış’ta ders almak / 12.01.2019
- Cinayetler ülkesi / 10.01.2019
- Amerika’nın ‘üçkâğıtçıları!’ / 09.01.2019
- Türkiye yapayalnız kaldı / 08.01.2019
- Doğu Türkistan’da zulüm var mı? / 07.01.2019
- Poşet’teki siyaset! / 05.01.2019
- Amerika’yla FETÖ pazarlığı mı? / 04.01.2019
- Kritik bir süreç / 03.01.2019
- Gerilimsiz bir yıl / 01.01.2019
- Suriye’de yediğimiz kazıklar / 31.12.2018
- Amerika ‘teröristini’ satmaz! / 28.12.2018
- Batının terör seviciliği / 26.12.2018
- Atatürk’ten bir hutbe / 25.12.2018
- Tohum vahşetini itiraf / 22.12.2018
- Amerika’ya asla güvenmeyin / 21.12.2018
- Amerika, Gülen’i iade eder mi? / 20.12.2018
- Mevlana: Hukuk rahmettir / 19.12.2018
- Esad’a merhaba mı diyeceğiz? / 18.12.2018
- Suriye’ye demokrasi getirme yalanı / 15.12.2018
- Market istilası ve bakkal amca / 13.12.2018
- Amerika’da insan olmak! / 12.12.2018
- Büyüdük mü uyuduk mu? / 11.12.2018
- Devletin valisi ve milletin efendisi karşı karşıya / 10.12.2018
- Et komedisi! / 06.12.2018
- Yunan’a sessiz kalmak / 05.12.2018
- Abdülhamit ve siz / 04.12.2018
- Mars’a uzay aracı inerken soğan muhabbeti / 01.12.2018
- Bu hale nasıl geldik? / 29.11.2018
- Camilerin elektriği neden kesilir? / 28.11.2018
- Niye sattınız kardeşim? / 27.11.2018
- Sudan yollarında tarıma darbe! / 26.11.2018
- Hain stokçulara ölüm! / 23.11.2018
- Domuz eti kapımızda / 21.11.2018
- Kadir Mısıroğlu ile ilgili önemli bir tavsiye / 20.11.2018
- Nedim Şener, sen kimsin? / 19.11.2018
- Atatürk’e hakaret modası / 15.11.2018
- Amerika’nın ‘dalgaları!’ / 14.11.2018
- Atatürk’ün bakışları kimi korkutur? / 13.11.2018
- Atatürk ve Namaz / 12.11.2018
- Amerika’nın PKK aşkı / 09.11.2018
- Amerika, PKK’yı nasıl kucakladı? / 08.11.2018
- Gerçekler acıdır / 06.11.2018
- Suriye’de adım adım barış / 03.11.2018
- Atatürk, fiyatları nasıl ucuzlattı? / 02.11.2018
- Cumhuriyete iyi sarılın / 01.11.2018
- Andımıza bir başka açıdan bakış / 31.10.2018
- Cumhuriyet ne demektir? / 29.10.2018
- İflasların sebebi ne? / 27.10.2018
- Suudilere bu cüreti kim verdi? / 25.10.2018
- Andımız neden kaldırıldı ki? / 23.10.2018
- Silah, kan ve istihdam / 20.10.2018
- Atatürk’ü yıkamazsınız / 19.10.2018
- Suudilerin başı dertte / 18.10.2018
- Papaz büyüsü / 16.10.2018
- Brunson’u neden bıraktık? / 14.10.2018
- Müjde! Ucuzluk geliyor / 12.10.2018
- Nerede bu Suudi katiller? / 11.10.2018
- Ne var bu batıda? / 05.10.2018
- Toprak seferberliği / 04.10.2018
- Atatürk, namaz ve ezan / 03.10.2018
- İntihar eden toplum / 01.10.2018
- Çınar’ın hikâyesi ve Rize / 28.09.2018
- İdlib’teki yol haritası / 27.09.2018
- Aramızdaki katiller / 25.09.2018
- Yeni rota Haydar Hoca / 24.09.2018
- İlim, ilim bilmektir / 21.09.2018
- Suriye’de çözüm var mı? / 19.09.2018
- Milli eğitime sihirli formül / 17.09.2018
- Bu tablo korkutur / 16.09.2018
- Vatikan, Haç ve Müslümanlar / 13.09.2018
- Bu ülke bu felaketi kaldıramaz / 10.09.2018
- Yabancı akınına dur deme vakti / 07.09.2018
- Papaz, neyle suçlanıyor? / 17.08.2018
- Yerli bir ekonomi / 16.08.2018
- Haydar Baş ve hukuk / 11.08.2018
- Nedim Şener'in iftiraları / 10.08.2018
- Haydar Baş bu oyuna gelmez / 09.08.2018
- O adam gizli kardinal miydi? / 28.07.2018
- Verdik papazı alamadık papazı! / 27.07.2018
- Toplumun intiharı / 26.07.2018
- Milli eğitim neden kaos içinde? / 25.07.2018
- Suriye'de asıl tehlike İdlib'de / 22.07.2018
- Hukuk rahmettir / 20.07.2018
- Bir başka açıdan 2. Abdülhamit / 19.07.2018
- Almanya ne demek istedi? / 18.07.2018
- Atatürk ve kadın / 16.07.2018
- Diyalog, FETÖ ve küresel destekçileri / 14.07.2018
- Emperyalizmin din oyunları / 13.07.2018
- Medya-siyaset ilişkisi / 12.07.2018
- Milli iradeye saygı ne demektir? / 10.07.2018
- Bahçeli'nin önünde el öpme kuyruğu / 09.07.2018
- Liyakat ve ötesi / 07.07.2018
- Suriye'yi bölme zamanı gelmiş! / 06.07.2018
- Amerikan uçakları / 05.07.2018
- CHP ve komşu mahalle / 03.07.2018
- IMF'nin kapısına koşmak / 30.06.2018
- Mesele patates meselesi değil / 29.06.2018
- Her şey çok güzel! / 28.06.2018
- Atatürk Havalimanı ne olacak? / 27.06.2018
- Seçimin galibi kim? / 26.06.2018
- Erdoğan'ın  zor anları / 22.06.2018
- Aşırarak, Baş'aramazsınız! / 21.06.2018
- Yezid siyaseti / 20.06.2018
- Amerika, FETÖ ile mücadele edecekmiş! / 19.06.2018
- Her yer FETÖ! / 13.06.2018
- Kıraathane / 12.06.2018
- Bu sistem istikrar getirmez / 08.06.2018
- FETÖ'nün diyalog ayağı / 07.06.2018
- Kandil'e operasyon / 06.06.2018
- Ferit Hakan Hoca'nın MEM analizi / 04.06.2018
- İnşaat ekonomisinin freni patladı / 02.06.2018
- Cemevlerine hukuki statü verilecekmiş! / 01.06.2018
- Namuslu gazetecilik ve MEM / 31.05.2018
- Osmanlı'yı batıran sürecin tekrarındayız / 30.05.2018
- TÜSİAD'ın ince feryadı / 26.05.2018
- Bahçeli'den inciler / 25.05.2018
- Seçime doğru vahim tablo / 24.05.2018
- Kılıçdaroğlu kumpası / 23.05.2018
- Filistin davasına ihanet edenler / 22.05.2018
- Emaneti ehline verin / 19.05.2018
- İsrail hiç 'kıvırmadı!' / 16.05.2018
- İnşaatın duvarına toslayanlar / 15.05.2018
- Kuran-ı Kerim'e darbe / 12.05.2018
- Dünya çapında üniversitelerimiz! / 11.05.2018
- Bu medya ile mi demokrasi gelecek? / 10.05.2018
- Türk lirasına sömürge operasyonu / 09.05.2018
- Yatırımlar bazen 'yatırır!' / 08.05.2018
- DEAŞ operasyonları / 05.05.2018
- Suud'dan Filistin'e hakaret / 01.05.2018
- Milletvekili transferine dair / 28.04.2018
- Erbakan aslında kimdi? / 27.04.2018
- Osmanlı'da faiz var mıydı? / 25.04.2018
- Kitapsız toplum olmaktan kurtulalım / 24.04.2018
- Seçime mi savaşa mı giriyoruz? / 21.04.2018
- Füzelerin getirdikleri / 20.04.2018
- Deizm, siyaset ve Erbakan / 13.04.2018
- Esenyurt Belediyesi ve İslam / 12.04.2018
- Kumar masasındaki Kâbe imamı / 11.04.2018
- Füze krizindeki çifte standart / 07.04.2018
- Trabzonlularla Menbiç sohbeti / 05.04.2018
- Eski Türkiye Yeni Türkiye / 04.04.2018
- 'Cennet mekân' katliamlar! / 31.03.2018
- Bitki casusları! / 30.03.2018
- Emperyalizmle ayak oyunları! / 29.03.2018
- Abdülhamit'in muhteşem donanması! / 28.03.2018
- İnekler ve aldananlar / 27.03.2018
- Hürriyet satıldı! / 24.03.2018
- FETÖ borsası / 23.03.2018
- Dünya lideriyiz kardeşim! / 21.03.2018
- Müslümanların gâvur aşkı / 20.03.2018
- Tosuncuk'un çiftliği battı! / 18.03.2018
- Şeker fabrikaları zarar etmiyor / 17.03.2018
- Şimdi de İstiklal Marşı! / 16.03.2018
- Bu ülkenin tarihinde Atatürk yok mu? / 15.03.2018
- Yunan'ı salamura yapmak / 14.03.2018
- Dost kazıkları / 08.03.2018
- Seçim ittifakından ne doğar? / 07.03.2018
- Yaşam memnuniyeti / 06.03.2018
- Ekonomik sistemler çökerken / 03.03.2018
- İnsan operasyonu / 02.03.2018
- Koyun projesi! / 28.02.2018
- Milli ekonomi ve Haydar Baş / 27.02.2018
- Amerika'ya bir şans daha verelim! / 24.02.2018
- Lozan, Erdoğan ve Mısıroğlu / 23.02.2018
- Osmanlı tokadı ve Atatürk / 21.02.2018
- Eğitim Arapsaçı / 17.02.2018
- Bu kafayla köye dönüş olmaz / 16.02.2018
- Amerika ile 'cadde savaşı' / 14.02.2018
- MHP nereye? / 13.02.2018
- Fatih Projesi nasıl çöktü / 10.02.2018
- Suriye'de dünya savaşı / 09.02.2018
- Tankımızı vuran füze / 08.02.2018
- Vatikan, PKK ve FETÖ / 07.02.2018
- Sağlık çöktü / 06.02.2018
- Devlet görüşü! / 05.02.2018
- Atatürk'e dönün! / 31.01.2018
- Özgür Suriye Ordusu'na dair / 30.01.2018
- Osman Gazi'ye ihanet / 27.01.2018
- Suriye'de kesin çözüm nedir? / 26.01.2018
- Kutü'l-Amare sonrası gelen hezimet / 23.01.2018
- Türkiye-Amerika savaşı / 22.01.2018
- Said Nursi'nin askerlikle ilgili görüşleri / 20.01.2018
- Ali Baba'nın çiftliği / 19.01.2018
- Yazık oluyor bu ülkeye / 17.01.2018
- Türkiye'nin gücü / 16.01.2018
- Rusya'ya kim saldırdı? / 13.01.2018
- "Daha çok kan akmalı" / 12.01.2018
- Araplarla 'sokak savaşı' / 11.01.2018
- Amerika hayranlığına ilginç bir örnek / 10.01.2018
- Tarımın derisi yüzülürken / 09.01.2018
- Düşünceye kelepçe vurmayın / 06.01.2018
- Uyuşturucu ve siyaset / 05.01.2018
- AKP'nin Gül'ü! / 04.01.2018
- İran'da neler oluyor? / 03.01.2018
- Bu cadde çıkmaz sokak / 30.12.2017
- Devlet eliyle yeni "Yeşiller" doğmasın / 29.12.2017
- Amerika'nın kara ordusu YPG / 28.12.2017
- Yunanistan'da harap olan camiler / 27.12.2017
- Fahrettin Paşa ve Araplar / 26.12.2017
- Terörle mücadele ve Karadeniz / 22.12.2017
- FETÖ, 'Geliyorum' diye haykırdı / 21.12.2017
- Yunus'ça isyan / 20.12.2017
- Sosyalistlerin ve İslamcıların Filistin'i / 19.12.2017
- Kudüs sorununun sorumlusu Abdülhamid'dir / 16.12.2017
- Amerika ile terör kavgası / 15.12.2017
- Bir İstanbul felaketi / 14.12.2017
- Kudüs'ün suçlusu kim? / 13.12.2017
- Rum Abdurrahman Atatürk'e karşı! / 09.12.2017
- Hoş Geldin Atatürk / 08.12.2017
- Siyasetin bağırsakları / 07.12.2017
- Bir delikten iki defa ısırılmayacaksın! / 05.12.2017
- Zerrab ve ötesi / 04.12.2017
- Kumpas / 01.12.2017
- Ayaklarından asılan prensler / 30.11.2017
- Amerika'ya hala umut bağlayanlar / 29.11.2017
- Esad'la kucaklaşmaya doğru / 25.11.2017
- Zarrab operasyonu / 24.11.2017
- Milli Görüş'ün gazetesinden Mustafa Sabri'ye övgü / 22.11.2017
- İsrail'in İslam taktiği / 21.11.2017
- Dünden bugüne Yunan âşıkları / 19.11.2017
- Libya'da köle pazarı / 17.11.2017
- Atatürk'ün yüzü gülüyor / 16.11.2017
- Hukuk ve delil / 15.11.2017
- Meral Akşener ve 28 Şubat / 14.11.2017
- Türkiye-İran Savaşı planı / 13.11.2017
- Batı'ya göre İslam ve irtica / 11.11.2017
- Trump'la dans / 10.11.2017
- Yerli otomobile Devrim ruhu / 09.11.2017
- Bağımsızlık, Müslüman'ın karakteridir / 08.11.2017
- Suud'da füze paniği / 07.11.2017
- Zarrab'da son viraja doğru / 04.11.2017
- Çalıştıracak işçi bulamıyorlarmış! / 03.11.2017
- Yeni Atatürkçülük modası / 02.11.2017
- Amerika terör devletidir / 01.11.2017
- Amerika'nın zehirli hançerleri / 31.10.2017
- Haydar Hoca'nın Cumhuriyet Bayramı / 29.10.2017
- Hayvancılık ölürken / 28.10.2017
- Apo fotoğraflarının gölgesindeki ABD / 27.10.2017
- Milli duruş milli lider / 26.10.2017
- Milli eğitimin karnesi sıfır / 25.10.2017
- Fatih'te Suriyeli kuşatması / 20.10.2017
- Sıfır sorundan, sıfır güvene giden yol / 18.10.2017
- Bataklıkta gül yetişmez / 16.10.2017
- Kabile devleti olmak ya da olmamak / 14.10.2017
- Amerikan kazığı / 12.10.2017
- Amerikan gerginliği / 11.10.2017
- Lafla bilim olmaz / 10.10.2017
- Modern Duyun-u Umumiye kapıda / 07.10.2017
- Siyasette FETÖ operasyonu yapılır mı? / 05.10.2017
- Mavi Marmara'dan kara Marmara'ya / 04.10.2017
- Said-i Nursi'ye alkış tutma dönemi / 03.10.2017
- Dış politika tel tel dökülürken / 29.09.2017
- Kâbe İmamı'nın Amerika'ya duası / 28.09.2017
- Kürdistan için İsrail-Suud işbirliği / 27.09.2017
- Barzani meydan okuyor / 26.09.2017
- Liyakat yerine siyaset hakim olunca / 22.09.2017
- Silah yasağı neyin işareti? / 21.09.2017
- Planlı kalkınmadan pilavlı kalkınmaya / 20.09.2017
- Çocuklar ölürken hiç düşündük mü? / 19.09.2017
- Barzani 'Sevr geri gelsin' diyor / 18.09.2017
- Cenaze kavgası / 16.09.2017
- İzmir'in dağları ve Abdülhamit / 15.09.2017
- Mossad'ın imamları / 14.09.2017
- Arakan Müslümanları Osmanlı'ya değil, Atatürk'e destek vermişti! / 13.09.2017
- ABD'den IŞİD tahliyesi / 12.09.2017
- Atatürk ve Haydar Baş çizgisi / 09.09.2017
- Atatürk'e göre emperyalizm kalıtımsaldır / 08.09.2017
- Kadir Mısıroğlu'nun cenazesine kimler gitmeli? / 05.09.2017
- CHP Kurultayı'nda Said-i Nursi ve Hıristiyanlık propagandası / 30.08.2017
- Yunan keşke gelse miydi? / 29.08.2017
- Kürdistan politikaları / 28.08.2017
- Siyaset, feraset ve hamaset / 26.08.2017
- Kürt devletinin ayak sesleri / 25.08.2017
- Abdulhamit, Theodor Herzl'i kovdu mu? / 24.08.2017
- Suriye'de sona doğru / 23.08.2017
- Silivri'de kurtların uyanışı / 22.08.2017
- Almanya gerginliği / 21.08.2017
- Almanya gerginliği / 21.08.2017
- Darbenin arkasındakiler / 18.08.2017
- Osmanlı padişahlarının içki hayranlığı / 17.08.2017
- Faiz bir kangrendir / 14.08.2017
- Sevr Anlaşması'nı kim çöpe attı? / 11.08.2017
- FETÖ, aslında bir hırsızlık çetesidir / 10.08.2017
- Haydar Baş'ın FETÖ konusundaki uyarıları! / 09.08.2017
- Ulusalcılara saldırı emrini FETÖ'ye kim verdi? / 08.08.2017
- Atatürk'e sövenlere 'Baş tokat' / 07.08.2017
- Bu ülkede trafik polisi var mı? / 05.08.2017
- Kürt devleti hangi hataların eseri? / 04.08.2017
- İcmal Gençlik Kampı / 03.08.2017
- İsrail'in şefkatli eli! / 28.07.2017
- İsrail, Müslümanları ne de çok seviyor! / 26.07.2017
- İsrail'le enerji anlaşmasını iptal edecek misiniz? / 25.07.2017
- FETÖ ve ibadet / 22.07.2017
- İzmir'in dağları ve Yunan âşıkları / 21.07.2017
- Daha ne kadar gizleyeceksiniz? / 20.07.2017
- İsrail, Filistin'in doğalgazını resmen çalıyor! / 18.07.2017
- Abdulhamit'in askeri yönü / 16.07.2017
- Dedeler ve nineler iş arıyor / 15.07.2017
- Ağlanacak halimize gülmeyelim / 13.07.2017
- Telafer'de Türkmen kıyımı / 12.07.2017
- Hüsranla biten AB macerası ve Haydar Baş'ın reçetesi / 10.07.2017
- Deneme yanılma ile dış politika olmaz / 09.07.2017
- Adalet ve Haydar Baş / 08.07.2017
- Yunan küstahlığı / 07.07.2017
- Suriyeli mülteci krizi / 06.07.2017
- Tünelde ışık yok / 04.07.2017
- Katar'da pusuya düşmek / 03.07.2017
- Ramazan'ın ardından / 01.07.2017
- Körü körüne dış politika / 24.06.2017
- Bayrama doğru iman faciası / 23.06.2017
- Dinden uzaklaşan toplum / 21.06.2017
- Kıbrıs'ı satmayın! / 20.06.2017
- Atatürk'e sığının! / 14.06.2017
- Görün bu felaketi artık! / 13.06.2017
- Rakka'yı okumak / 09.06.2017
- Haçlı'nın sinsi planı / 08.06.2017
- Katar Katar gelen tehlike / 07.06.2017
- Amerika'dan 'ince FETÖ' mesajı / 03.06.2017
- Karzai: Terörü Amerika tetikliyor / 02.06.2017
- Hizmet hareketi korunup kollanırken! / 01.06.2017
- Toprağın darbesi / 31.05.2017
- Atatürk'ten Arena'ya dönüş / 29.05.2017
- Neden otomobil yapamıyoruz? / 26.05.2017
- Amerikan oyunu / 24.05.2017
- Atatürk ve din / 23.05.2017
- Atatürk nasıl asker oldu? / 22.05.2017
- Saidi Nursi'ye göre Atatürk Deccal'di / 19.05.2017
- 'Baş' hedeflerimiz varsa / 18.05.2017
- Yeni bir dünya kurulur / 16.05.2017
- Atatürk'ten barış reçetesi / 15.05.2017
- Atatürk kâfirle savaştı ya siz? / 13.05.2017
- Emperyalizm büyük oynar / 12.05.2017
- Atatürk'ün annesi / 11.05.2017
- Atatürk'e küfredenler cephesi ve Yunan istihbaratı / 10.05.2017
- Mağaradakiler / 08.05.2017
- Domates ve dış politika / 06.05.2017
- Domates dışında her şey / 05.05.2017
- Böyle saçmalık olur mu? / 03.05.2017
- PYD'ye baskın ve ötesi / 02.05.2017
- 23 Nisan neden çocuk bayramı? / 28.04.2017
- Çakma büyüme çökmeye götürmesin / 27.04.2017
- FETÖ, diyalog ve ötesi / 26.04.2017
- Atatürk'e bir de bu açıdan bakın / 22.04.2017
- Tarımsal facia / 21.04.2017
- Kim kazandı? / 20.04.2017
- Referandumun ardından / 19.04.2017
- Pedaliza ve seçimler / 18.04.2017
- Bi dakka / 14.04.2017
- Astana ve tantana / 12.04.2017
- Trabzon'dan Afrika'ya giden yol / 11.04.2017
- 'Kimyasal gaz'ın ardından / 08.04.2017
- FETÖ'nün siyasi ayağı yok mudur? / 07.04.2017
- Katil tohumların istilası / 06.04.2017
- Referandumun kaybedeni kim olacak? / 05.04.2017
- Bu terörün sorumlusu kim? / 04.04.2017
- Konuşmaktan neden kaçıyoruz / 30.03.2017
- İstihdam seferberliği / 29.03.2017
- Haçlı'ya yeni bakış / 28.03.2017
- Ülker Grubu'na dokunacak bir savcı var mı? / 24.03.2017
- Artık Arap ligindeyiz! / 23.03.2017
- GDO'lu yalanlar ve Ülker / 22.03.2017
- Atatürk'süz Çanakkale / 21.03.2017
- Şimdi de Bulgarlar / 18.03.2017
- Emperyalizmin planı değişmedi / 16.03.2017
- Böyle gider mi? / 15.03.2017
- Batı ne yapmaya çalışıyor? / 14.03.2017
- Esad'la masaya oturmak mı? / 11.03.2017
- Üç ahbap general / 10.03.2017
- İsrail ve 'mücahit' dostluğu / 09.03.2017
- Hedef Türkiye / 08.03.2017
- FETÖ ve hırsızlık / 07.03.2017
- Savaşın gölgesinde / 04.03.2017
- Müslüman kendini kandırmamalı / 02.03.2017
- Domates ve siyaset / 01.03.2017
- ABD'nin dostluğu bu kadar / 28.02.2017
- Kaos planına altın öneri! / 24.02.2017
- Kıbrıs'ın feryadı / 23.02.2017
- İran'ı karıştıran el / 22.02.2017
- Atatürk Yunan mıydı? / 21.02.2017
- Hukuk devleti ve KHK / 20.02.2017
- Haçlı ruhunun dirilişi / 16.02.2017
- Atatürk'ün Ortadoğu politikası / 15.02.2017
- El Bab ve ötesi / 14.02.2017
- Dizi dizi kahramanlıklar / 11.02.2017
- Köyümüze geri mi dönelim? / 10.02.2017
- Müslüman'ın kimlik bunalımı / 09.02.2017
- Türkiye ve risk analizi / 08.02.2017
- Trump'ın İsrail kabinesi / 07.02.2017
- İslam'a FETÖ darbesi / 04.02.2017
- Özgürlük Anıtı yerine esaret anıtı / 02.02.2017
- ABD'nin özgürlük anlayışı / 01.02.2017
- Yunanistan'la neler oluyor? / 31.01.2017
- Referanduma doğru / 28.01.2017
- Bizim gibi insanlar! / 25.01.2017
- FETÖ darbesinden NATO darbesine / 24.01.2017
- Tevhid dilinin sahibi / 23.01.2017
- Her şey çok güzel / 19.01.2017
- Atatürk'e soğuk savaş / 18.01.2017
- Çocuklarımız kobay mı? / 17.01.2017
- Ekonomide neler oluyor? / 16.01.2017
- Batı'nın gözünde Türkiye demek 'terör' demek / 14.01.2017
- ABD'den tarihi IŞİD itirafı / 13.01.2017
- Anayasso, Anayasso! / 12.01.2017
- Suriye politikamız baştan beri yanlış'mış(!) / 11.01.2017
- Demirel, ABD'ye nasıl kafa atmıştı? / 10.01.2017
- Neden sadece biz savaşıyoruz? / 07.01.2017
- Saldırganın izini takip ederken / 06.01.2017
- CIA'nın amacı; Sünni ve Şii savaşı çıkarmak / 04.01.2017
- Türkiye'ye ağır kurşun / 03.01.2017
- Bu savaş kimin savaşı? / 30.12.2016
- Atatürk ve şan / 28.12.2016
- Bu tuzağa bizi kim itti? / 27.12.2016
- Ahmed'imi gördün mü? / 26.12.2016
- Moskova'da sonlanan Suriye baharı / 24.12.2016
- Suikastlar ve yorumlar / 22.12.2016
- Büyükelçiyi kim vurdu? / 21.12.2016
- Alevi-Sünni kavgası / 20.12.2016
- Ekonomide tehlike çanları / 18.12.2016
- Halep'ten İstanbul'a giden yol / 16.12.2016
- Yirmi beş bin kişi daha ölse! / 14.12.2016
- Beşiktaş'taki patlamadan Kandil'e giden yol / 13.12.2016
- Mavi Marmara düşerken Müslümanların sessizliği / 12.12.2016
- Halep hezimeti / 09.12.2016
- Avrupa düşmanlığı samimi mi? / 08.12.2016
- Darbe sonrası itibar tartışması / 07.12.2016
- Vatikanist siyaset / 06.12.2016
- Hey gidi AB âşıkları! / 02.12.2016
- İçişleri Bakanı'na çağrı / 19.11.2016
- Kozmik Oda'nın failleri / 18.11.2016
- Şu Fırat'ın suyu akar / 17.11.2016
- FETÖ'yü ABD'ye kim kaçırdı? / 15.11.2016
- ABD'nin tehlikeli yüzü / 11.11.2016
- Avrupa'nın PKK'ya bakışı / 10.11.2016
- Darbe uzmanı Amerika / 09.11.2016
- Kapitalist sistem ve bankalar / 08.11.2016
- Diyanet'in tepkisine hayret / 07.11.2016
- Darbenin "tarlacı" sivilleri / 05.11.2016
- Ekonomide kritik dönemeç / 04.11.2016
- Batı'ya rest mi? / 03.11.2016
- Sanayici neden kaçar? / 02.11.2016
- Alevi açılımı ne zaman? / 01.11.2016
- ABD neden teröristten yana? / 27.10.2016
- Sağ-sol çatışmaları ve batı / 26.10.2016
- CHP'den Said-i Nurs-i açılımı / 22.10.2016
- Siz misiniz Türkmen sevdalısı? / 21.10.2016
- Terörü kim üretti? / 20.10.2016
- Musul'da Sünni kuşak hayali / 18.10.2016
- Musul, Cerablus ve ötesi / 15.10.2016
- Bahçeli'den gollük pas! / 14.10.2016
- Mısıroğlu: "Keşke Yunan galip gelseydi!" / 13.10.2016
- Hilalin yanına haç koyma kavgası / 12.10.2016
- Trabzon'da misyoner kavgaları / 11.10.2016
- Fındığın serüveni ve Haydar Baş / 08.10.2016
- Lozan karşıtlığı bir hezimettir / 06.10.2016
- CIA'yı ve ABD'yi aklama cephesi! / 05.10.2016
- Darbe tehlikesi geçti mi? / 03.10.2016
- Ajanların gölgesinde / 01.10.2016
- Tarık Akan'ın ardından / 30.09.2016
- Anıtkabir'deki salıncak! / 29.09.2016
- Devlet ve feraset / 28.09.2016
- Darbenin 1 numarası! / 24.09.2016
- Tabut tabut asker / 23.09.2016
- Haydar Hoca'nın talebesi olan 'Rus' / 22.09.2016
- Bir başarı hikâyesi; Başarılı Koleji! / 21.09.2016
- 15 Temmuz darbesinde 'Tevrat izi'! / 19.09.2016
- ABD bayrağı ve PKK / 17.09.2016
- GDO'lu ürünler ve yargı / 16.09.2016
- Rusya neden kızgın / 10.09.2016
- Erbakan FETO ve diyalog / 09.09.2016
- Diyalog idam sehpasında / 08.09.2016
- Diyalogcuların büyük paniği / 07.09.2016
- Diyalog ve kardinal suçlaması ilk kez iddianamede! / 06.09.2016
- Şizofrenik dış politika / 05.09.2016
- ÖSO'nun maaşlı elemanları / 04.09.2016
- 11 / 04.09.2016
- ÖSO'nun maaşlı elemanları / 04.09.2016
- Atatürk'e sövme vakti(!) / 01.09.2016
- Ordular! İlk hedefiniz Cerablus'tur! / 31.08.2016
- Suudiler de Kürdistan peşinde / 30.08.2016
- Yenikapı ruhu ve hukuk / 29.08.2016
- ABD hukuku ve Gülen / 28.08.2016
- Bu terör biter mi? / 27.08.2016
- Kaos ve kaos ve kaos / 26.08.2016
- Savaşın eşiğinde / 25.08.2016
- Birliğe darbe vuran fitne odaklarına dikkat! / 24.08.2016
- Hükümet imha politikasından vazgeçmeli / 22.08.2016
- Haydar Hoca'nın uyarı elçileri / 20.08.2016
- Haydar Baş'ı dinlemeyenlerin feryad u figânı / 19.08.2016
- Biz haine hain deriz! / 16.08.2016
- Bindik bir alamete! / 12.08.2016
- ABD ve 15 Temmuz darbesi / 11.08.2016
- Bayrakla ve Atatürk'le buluşma / 10.08.2016
- Fethullah'ın dini! / 09.08.2016
- Erdoğan oyunları nasıl bozacak? / 05.08.2016
- "En büyük asker bizim asker mi?" / 04.08.2016
- Fethullah Gülen ve istihbarat örgütleri / 03.08.2016
- Rıza Nur'un iftiraları ve Atatürk / 02.08.2016
- Suçlu, ayağa kalk! / 30.07.2016
- AKP ve Atatürk / 29.07.2016
- FETO aşığı Serdar Arseven / 28.07.2016
- Vatikan'ın misyonu ve darbeye giden yol / 27.07.2016
- Kapıdaki iç savaş / 23.07.2016
- Darbe ve sorumluluk / 22.07.2016
- Darbeye karşı silahlanma dönemi / 20.07.2016
- Dikkat darbeciler var! / 19.07.2016
- Suriyeli mültecilerin tek yolu Suriye'dir! / 15.07.2016
- Cübbeli'ye cevap-3 "Sahabe'yi kim tekfir etti?" / 14.07.2016
- Cübbeli'ye cevap-2/ "Cübbeli'den sahabeye ağır hakaret" / 11.07.2016
- Cüppeli'ye cevap / 30.06.2016
- Müjdeler olsun! İsrail'le barıştık! / 28.06.2016
- AB'nin sonu geldi / 25.06.2016
- Türkiye'ye para yağacak! / 24.06.2016
- Mülteciler misyoner tezgâhında / 21.06.2016
- Toprak Bayramı'ndan toprak talanına / 17.06.2016
- Putin'e mektup yazmakla ilişkiler düzelir mi? / 16.06.2016
- Yeni Türkiye'den acı tablolar / 15.06.2016
- Muhammed Ali ve Berkin Elvan / 14.06.2016
- Ülke heba olurken? / 11.06.2016
- O polislerin orada ne işi vardı? / 09.06.2016
- Ey Türkler! Almanya'ya entegre olun! / 08.06.2016
- Kürt devletini kendi ellerimizle kuruyoruz / 07.06.2016
- Uganda bizi kurtaracak! / 06.06.2016
- Genelkurmay neden konuşmaz? / 03.06.2016
- Soykırım iddiaları ve Almanya / 02.06.2016
- Neyin fethini kutladık? / 01.06.2016
- Sisteme 'Kılıç'lı uyarı / 30.05.2016
- ABD'den gelen "iki fotoğraf" / 28.05.2016
- Yeni Başbakan'ın yeni görevi / 27.05.2016
- Cumhuriyet rafa kaldırılırken, 'eski dostlar'ın sitemi / 26.05.2016
- Siz, hangi insanlıktan bahsediyorsunuz? / 25.05.2016
- Kuvay-ı Milliye Kongresi / 24.05.2016
- Genelkurmay neden şaşırdı? / 20.05.2016
- Yunan adası haline gelen Türk adaları / 19.05.2016
- Operasyon siyaseti ve çözümün adresi / 18.05.2016
- 'Sen yoluna, biz yolumuza' diyebilir miyiz? / 17.05.2016
- Teröre yardım ve yataklık yapan siyaset / 16.05.2016
- MHP'de dram üstüne dram / 13.05.2016
- Tek çözüm krallıktır! / 12.05.2016
- Memleket elden gidiyor / 11.05.2016
- Davutoğlu'nu kim arkadan hançerledi? / 10.05.2016
- Her yerde terör / 08.05.2016
- Büyük İsrail ve güneydoğu / 07.05.2016
- Davutoğlu sıradan bir isim haline gelirken / 06.05.2016
- Davutoğlu gidici mi? / 05.05.2016
- Felaketler ülkesine müthiş çözümler! / 04.05.2016
- Baş çare'miz! / 03.05.2016
- 1919'da başlayan tarih / 02.05.2016
- Kut'ül Amare sonrası hezimet / 01.05.2016
- Ülker'in kuruluşunun ilginç hikâyesi / 30.04.2016
- Nerede bu devlet? / 28.04.2016
- Laikliği kaldırırsak Kilis kurtulur mu? / 27.04.2016
- Ergenekon ve bağırsak temizliği / 26.04.2016
- Güzeller Güzeli / 23.04.2016
- Kutlu Doğum / 22.04.2016
- Önce kurşun sonra zeytin dalı! / 20.04.2016
- Bu ne menem iştir? / 19.04.2016
- İslam ülkelerinin muazzam kardeşliği! / 16.04.2016
- Terörle mücadelede hata üstüne hata / 15.04.2016
- Esir İngilize esir olan Osmanlı / 14.04.2016
- IŞİD'le savaşmaya dair / 13.04.2016
- Atatürk'ü seven kafirmiş! / 12.04.2016
- Paranın önüne yatmak / 09.04.2016
- Atatürk'e sövme modası / 08.04.2016
- Müslümanları öldürme görevinin üssü / 07.04.2016
- Kınalı kuzular / 06.04.2016
- Paralel İslam! / 02.04.2016
- Tacizden öte taciz / 01.04.2016
- Dinlerarası diyalog ve cemaat / 31.03.2016
- Siz kimsiniz ey batı? / 30.03.2016
- Avrupa'nın azap baharı / 26.03.2016
- Gül'ün kirletildiği an / 25.03.2016
- Üniversite okuyanlar en vahim kesim! / 24.03.2016
- Ülke nasıl bölünür? / 23.03.2016
- Batı, 'teröristsever'dir! / 22.03.2016
- ABD terörü neden destekliyor? / 21.03.2016
- Al sana Kürdistan! / 19.03.2016
- Terörün tanımını yeniden yapmak / 18.03.2016
- Her yerde ölüm var / 16.03.2016
- Bombalar ülkesi / 15.03.2016
- Kayseri pazarlığı yapmışız! / 11.03.2016
- Nobel Ödülünü Kilis'e verelim! / 10.03.2016
- Bir yanlış yüz doğruyu götürdü / 09.03.2016
- Otoriterizme gidiş / 08.03.2016
- Namazda birleşmek / 05.03.2016
- Anayasayı değil kafaları değiştirelim / 04.03.2016
- Domates ve hıyar eşliğinde anayasa / 03.03.2016
- Cumhuriyetin enkazı / 02.03.2016
- Fildişi ziyareti / 01.03.2016
- Anayasa Mahkemesi diyor ki! / 27.02.2016
- Korku! / 26.02.2016
- Ateşkesin sebebini açıklıyorum! / 25.02.2016
- Hükümet madene sarıldı! / 24.02.2016
- Kral çıplak diyen yok / 23.02.2016
- Cumhuriyetin en zor günleri / 21.02.2016
- Türkiye'de çok ciddi güvenlik sorunu var / 20.02.2016
- Bombalar neden patlıyor? / 19.02.2016
- Oturduğumuz yerde zenginleşiyoruz / 18.02.2016
- Cemevindeki Başbakan! / 17.02.2016
- Kahramanlık siyaseti! / 16.02.2016
- Rusya ile savaşa hazır mıyız? / 15.02.2016
- Hükümetin Türkmen politikası / 12.02.2016
- Sigaranın dumanı ve siyasetin imanı / 11.02.2016
- ABD kimin dostu? / 10.02.2016
- Suriye'de sona doğru / 09.02.2016
- Başbakanımızın Ortadoğu'daki birleştirici ruhu! / 08.02.2016
- Pontus açılımı ne zaman? / 06.02.2016
- Bölünme anayasası / 05.02.2016
- Anayasa değişikliği ve akademik 'korku' / 04.02.2016
- Savaşa beş kala / 03.02.2016
- Atatürk'e iftirada bir maske daha düşüyor / 02.02.2016
- Akıl tutulması / 28.01.2016
- Türkiye'nin adı yok / 27.01.2016
- Güneydoğu'da toprak mı kaybediyoruz? / 26.01.2016
- Terörle mücadelede zafiyetin boyutu / 23.01.2016
- Ortadoğu'daki ateşe bir de bu açıdan bakın / 22.01.2016
- Apo'yu paşa yapalım mı? / 21.01.2016
- Ekmek kavgası / 20.01.2016
- Papazların maaşını Diyanet mi verecek? / 19.01.2016
- Terörün şakası olmaz / 16.01.2016
- Teröre destek verenler / 15.01.2016
- Ankara-İstanbul bomba hattı / 14.01.2016
- Basın özgürlüğü ve demokrasi / 13.01.2016
- Hande Ataizi'nin asgari ücret yorumu / 11.01.2016
- İşte âlim geçinenlerin hali / 09.01.2016
- Cuma Namazı genelgesi / 08.01.2016
- İdamlara alkış! / 07.01.2016
- Şeytanca planlar / 06.01.2016
- Ülke bölünmeye giderken / 05.01.2016
- Mavi Marmara'dan, "İsrail dostumuza" giden yol / 31.12.2015
- Dolmabahçe'de özyönetime evet demediniz mi? / 30.12.2015
- Dostumuz İsrail / 26.12.2015
- Asgari ücrete Haydar Baş damgası / 25.12.2015
- Ak Parti lokum gibi parti / 24.12.2015
- TSK'ya "kanunsuz" operasyon tuzağı / 23.12.2015
- Kardeşimiz canımız ciğerimiz; İsrail! / 22.12.2015
- Teröre karşı İslam ittifakı nereden çıktı? / 20.12.2015
- Rus gemisi ve Amerikan gemisi arasındaki fark / 19.12.2015
- Güneydoğu'nun huzuru ve Davutoğlu / 17.12.2015
- Kadir Mısıroğlu Yunan'a sığınmaya razı / 16.12.2015
- Rusya krizinde büyük kuşatma / 15.12.2015
- Eşek arısı yuvası ve Müslümanlara büyük oyun / 11.12.2015
- Atatürk ve savaş / 11.12.2015
- Atatürk gibi lider / 09.12.2015
- Angajman kuralları ve tezek / 04.12.2015
- Dört işlemi bilmeyen mühendisler / 03.12.2015
- Zafer değil hezimet / 02.12.2015
- Ağlanacak halimiz / 01.12.2015
- Kapıdaki savaş / 28.11.2015
- Men Türkmen'i çoh severem! / 27.11.2015
- Yurdum insanı savaşıyor! / 24.11.2015
- Türkiye'de ekonomik küçülme! / 21.11.2015
- Maden talanı uzaya taşındı / 20.11.2015
- Esad kalacak! / 18.11.2015
- Parisin şifresi / 17.11.2015
- Güneydoğu korku bölgesi / 14.11.2015
- Türkiye-Amerika gerginliği / 13.11.2015
- Davutoğlu'nun kırmızı çizgisi / 12.11.2015
- Başınıza Atatürk kadar taş düşsün! / 11.11.2015
- İslamı rahat bırakın / 10.11.2015
- Şiddet ve seçim / 07.11.2015
- Başbakan istifa etti! / 06.11.2015
- AKP'nin değirmenine kimler su taşıdı? / 05.11.2015
- Hasan Demir: Hakkınızı helal edin! / 03.11.2015
- Seçime 1 kala iman-küfür kavgası / 31.10.2015
- Cumhuriyet / 30.10.2015
- Fakirleşen halktan gizlenen gerçekler / 29.10.2015
- Kime oy vereceksiniz? / 28.10.2015
- Beyaz Toros siyaseti / 27.10.2015
- Yezidi siyaset / 26.10.2015
- Vurun birbirinize! / 24.10.2015
- İstihbarat savaşları / 23.10.2015
- Ah Türkiye vah Türkiye! / 22.10.2015
- Okurla hasbihal / 21.10.2015
- Merkel'le hüzzam faslı / 20.10.2015
- Sansürlü demokrasi / 16.10.2015
- Levent Kırca'nın ardından / 15.10.2015
- IŞİD zihniyetini doğuran siyasi süreç / 14.10.2015
- Derin şüpheliler / 13.10.2015
- Ankara'ya düşen bomba / 12.10.2015
- Nobel ve Türkiye / 10.10.2015
- Suriye'de destan yazdık! / 09.10.2015
- Seçimden sonra ne olur? / 08.10.2015
- Rusya neyin peşinde? / 07.10.2015
- Milletin ilacı ne? / 06.10.2015
- Millet kaosun peşinde / 05.10.2015
- Büyük Ortadoğu Projesi çöktü / 02.10.2015
- Suriyede kuşatılan Türkiye / 01.10.2015
- "Atatürk milli miydi" diye soranlara / 30.09.2015
- Davutoğlu, terörün belini kırdı! / 29.09.2015
- En yerli ve en milli parti: AKP! / 25.09.2015
- Bayram öncesi Suriyeli dramı / 21.09.2015
- Terörü kim destekliyor? / 19.09.2015
- Büyük abilerden büyük itiraf / 17.09.2015
- Vatanseverlik lafla olmaz / 16.09.2015
- Dünya Savaşı'na doğru / 15.09.2015
- Cizreye Önce İnsan modeli / 12.09.2015
- Bu feryada kulak verin / 11.09.2015
- Dağlıcadan dağ gibi yalanlar / 09.09.2015
- Gidemediğin yer senin değildir / 07.09.2015
- Arap Baharı'nda boğulan çocuklar / 05.09.2015
- 'O çocuğun' katilleri / 04.09.2015
- Siyasetin feleği şaştı / 03.09.2015
- Öldüre öldüre terör biter mi? / 01.09.2015
- Tuğrul Türkeş olayı / 29.08.2015
- Kanlı senaryoda düğmeye basan el / 27.08.2015
- Asker de insandır / 26.08.2015
- Yarbayın isyanı / 25.08.2015
- Askerine sahip çıkmayan ordu / 24.08.2015
- Tarım politikası milli olmalı / 21.08.2015
- Yaşasın özgür Türkiye! / 19.08.2015
- Kim yaptı bu darbeyi? / 18.08.2015
- Liderlerin 'oynaş güreşi' / 15.08.2015
- Sünni terör örgütünün ABDden ricası! / 14.08.2015
- Hukuk devletinin abdesti! / 13.08.2015
- "PKK, tarihe karıştı!"manşetlerini hatırlayalım! / 12.08.2015
- Alevi-Sünni çatışması mı hedefleniyor? / 11.08.2015
- IŞİD bir devrimmiş! / 08.08.2015
- Şehitler ve siyaset / 07.08.2015
- Yoluna hakim olamayan devlet / 06.08.2015
- Evlatlarımız ölmesin! / 04.08.2015
- Millet, sizin köpeğiniz değil / 03.08.2015
- Asker, siyaset ve son olaylar / 31.07.2015
- Türkiye'nin büyük paniği / 30.07.2015
- AKP'nin kaos planı / 29.07.2015
- Hey gidi memleket! / 24.07.2015
- IŞİD'e serilen kırmızı halılar / 23.07.2015
- Buruk bayram / 16.07.2015
- Trabzon çok zenginleşti! / 15.07.2015
- Atatürk ve Kadir Gecesi / 13.07.2015
- Haa, burası büyük devlet! / 09.07.2015
- Hak yol İslam yazdılar mı? / 07.07.2015
- Ak milliyetçiler! / 04.07.2015
- Tarımda yalan rüzgarı / 03.07.2015
- Alın, hükümetinizi kurun şimdi! / 02.07.2015
- Büyük İsrail Projesinin küçük adımları / 01.07.2015
- Erdoğan'ın tehlikeli Suriye oyunu / 30.06.2015
- Hedef için her yol meşru / 26.06.2015
- HDP safındaki ünlüler / 25.06.2015
- Suriye'deki kirli oyunun piyonları / 24.06.2015
- Zerrab'a büyük ödül! / 23.06.2015
- Atatürk ve cehennem ateşi / 20.06.2015
- Kürdistana giden yol / 19.06.2015
- Siyasetin kaos planı / 18.06.2015
- Seçimlere Erdoğan gölgesi / 17.06.2015
- Elimizde hazine varken / 13.06.2015
- Sembolik Cumhurbaşkanı olamazmış! / 12.06.2015
- Hasımpaşalı! / 10.06.2015
- İşte Yeni Türkiye! / 09.06.2015
- Kime oy verelim? / 06.06.2015
- Korkunun ecele faydası yok / 05.06.2015
- İkinci yarı başlıyor / 04.06.2015
- Türkiye'nin aşı da, aşısı da yok oldu / 02.06.2015
- Talimatla ülke yönetenlere oy vermeyin / 29.05.2015
- Bunlar bor madenimize ne kadar sahip çıkabilir? / 28.05.2015
- Haç'sever siyaset / 26.05.2015
- Vatandaş Mehmet Bey'den Haydar Baş'a mektup / 25.05.2015
- Sevr'deki maden haritası / 24.05.2015
- AKP yapar mı, yıkar mı? / 23.05.2015
- Amerika, Türkiye'ye savaş mı ilan etti? / 22.05.2015
- Neden bağımsız Türkiye? / 20.05.2015
- Mursinin idam kararının baş mimarı kim? / 19.05.2015
- İktidarın her cinayeti / 15.05.2015
- Akdeniz'de batan Türk dış politikası / 13.05.2015
- Size hırsız diyorlar / 12.05.2015
- Madenler ve sömürü / 09.05.2015
- Kimin parasını kime veriyorsun? / 08.05.2015
- Türkiyenin miadı doldu mu? / 07.05.2015
- Türkiyede iç savaş senaryoları / 06.05.2015
- Erdoğan ve Zerdüştlük / 05.05.2015
- Patates! Patates! / 02.05.2015
- Çapulcular beraat ederken, 1 Mayıs / 01.05.2015
- Daha kötü günler kapıda / 29.04.2015
- Haydar Hoca'nın asgari ücreti fena gerdi / 28.04.2015
- Aday tanıtımı değil 'adam' tanımı / 25.04.2015
- Gerçek soykırımcı kim? / 24.04.2015
- Soykırımın kapılarını AKP açtı / 23.04.2015
- Beyaz saçlı adam; Oktay Sinanoğlu / 22.04.2015
- Vatikan'ın kanlı eli! / 21.04.2015
- Türkiye'ye soykırım ablukası / 18.04.2015
- AKP'nin derin devleti / 17.04.2015
- CHP'den 'Ermeni açılımı' / 16.04.2015
- Mahkemeleri kapatalım, olsun bitsin! / 15.04.2015
- Sorun sistemde mi, tek adamda mı? / 14.04.2015
- Yok, birbirinizden farkınız! / 11.04.2015
- Berkin Elvan'ı rahat bırakın! / 10.04.2015
- Ey vatandaş artık tehditsin! / 09.04.2015
- İran, Erdoğan'a açıkça "seni istemiyoruz" dedi / 08.04.2015
- Neden korkuyorsunuz beyler? / 07.04.2015
- Said Nursi'nin İstanbulun işgalindeki vahim tavrı / 04.04.2015
- Darbe döneminden de beter / 03.04.2015
- Savcı nasıl öldürüldü? / 02.04.2015
- Anayasayı parçalayacak adam / 31.03.2015
- İskilipli Atıf Hoca yalanları / 30.03.2015
- Emperyalizmin 'eli' / 28.03.2015
- Başbakan nerede? / 27.03.2015
- Asker ne demek istedi? / 26.03.2015
- AKP'de savaş başladı! / 25.03.2015
- Ekonomide yeni bir çığır / 24.03.2015
- Millete ilaç lazım / 21.03.2015
- Türkiye, şirket mi oldu? / 19.03.2015
- Ekonominin kozmik odası / 18.03.2015
- Yeni Türkiye'den yeni skandallar / 17.03.2015
- Vatana ihanet tatlıya bağlanmaz / 14.03.2015
- Talimatlarla batan ülke / 13.03.2015
- Devlet kumpas kurar mı? / 12.03.2015
- Bağımsız Türkiye Partisi'ni gizleyen medyaya çağrı! / 11.03.2015
- Devletin düştüğü durum / 10.03.2015
- Baransu'nun bavulu patladı / 07.03.2015
- Amerika'da bir garip "Başbakan!" / 06.03.2015
- Haydi Memed, göreve! / 04.03.2015
- Osmanlıda Türk düşmanlığı / 03.03.2015
- Gerçek Bizans dostu kim? / 28.02.2015
- Vatan mevzubahisse, ver gitsin! / 27.02.2015
- Tehlike varsa, vatan toprağını terk et! / 26.02.2015
- Yeni müttefik PKK / 25.02.2015
- Süleyman Şah'ta ne oldu? / 24.02.2015
- Kazıklama ekonomisi / 21.02.2015
- Yalnız adam, Erdoğan / 20.02.2015
- Özgecan'ın babası ve Sümeyye'nin babası / 18.02.2015
- Özgecan'ın gerçek katili kim? / 17.02.2015
- CHP yüzünden Hıristiyan olmak / 16.02.2015
- Çanakkale ruhu mu kaldı? / 14.02.2015
- Cübbeli İslam / 13.02.2015
- Erbakan'ın çizgisi neydi? / 12.02.2015
- Cumhuriyetin 'reklam arası milletvekili' / 11.02.2015
- AKP'den neden nefret ediyorlar? / 10.02.2015
- İç güvenlik mi, hiç güvenlik mi? / 07.02.2015
- Başkanlık gelir mi? / 05.02.2015
- Adnan Hoca'ya yargıdan ders / 30.01.2015
- IŞİD'in petrolünü kim alıyor? / 29.01.2015
- İsrail dostluğunun itirafı / 28.01.2015
- Kadir Mısıroğlu'ndan veciz sözler / 27.01.2015
- Erdoğan'a zor sorular / 24.01.2015
- Aklanmadınız ey faniler! / 23.01.2015
- İslam ve terör / 22.01.2015
- Adım adım yok edilen ülke: Türkiye / 21.01.2015
- AKP dönemi ve Hz. Peygamber'e hakaret / 20.01.2015
- Dünyayı saran terör dalgası / 17.01.2015
- 16 Türk devletinin önündeki adam! / 16.01.2015
- Doğu'dan bir feryat / 15.01.2015
- Hz. Muhammed'e küfretme özgürlüğü var mı? / 14.01.2015
- Davutoğlundan muhteşem çıkış! / 13.01.2015
- Atatürk'ün millet tanımı / 10.01.2015
- Emperyalizm ektiğini biçiyor / 09.01.2015
- Yozlaşan milleti kim aklayacak? / 08.01.2015
- Darbe paranoyası / 07.01.2015
- Yüce Divan da nedir? / 06.01.2015
- Düşman, düşman üstüne / 01.01.2015
- Şimdi de 'İstiklal Marşı Kaldırılsın' cephesi çıktı / 31.12.2014
- Cizre'de açılımın izleri / 30.12.2014
- Bu çocukları asmak lazım! / 27.12.2014
- Suriye'de büyük barışa doğru / 26.12.2014
- Fethullah örgütü / 25.12.2014
- Yolsuzluk, hırsızlık değil midir? / 24.12.2014
- Ajan kaynayan memleket / 23.12.2014
- Avrupa Birliği ile restleşme / 20.12.2014
- Ehl-i Beyt'te Türk izleri! / 19.12.2014
- Akan kanın hesabı verilmeden barış olur mu? / 17.12.2014
- Kumpasın tarihçesi / 16.12.2014
- Darbecilerin dostu kim? / 13.12.2014
- Erdoğan'ın gölge kabinesi / 12.12.2014
- Cizre'den mektup var / 11.12.2014
- Kerbela, Kerbela! / 10.12.2014
- Ülker'e vatandaş tepkisi / 09.12.2014
- Ülker'de GDO şoku! / 06.12.2014
- Yavuz Bingöl, ne kadar adam? / 05.12.2014
- Eşek'li demokrasi / 04.12.2014
- Kuvayi Milliyeci Davutoğlu! / 03.12.2014
- Domuz eti servisine hoş geldiniz! / 02.12.2014
- Türkiye'ye yeni hukuk düzeni / 01.12.2014
- Anadolu'yu karış karış geziyoruz / 28.11.2014
- Öcalan'ın itibarı çok önemli! / 27.11.2014
- Bu müdahale nereye kadar? / 26.11.2014
- Kara lastikli demokrasi / 25.11.2014
- Okullarda Protestan eğitim / 20.11.2014
- 'Türkiye, bizi gülünç duruma düşürüyor!' / 19.11.2014
- Küba'ya cami; Ayasofya'ya ne oldu? / 18.11.2014
- Türkiye'nin itibar patlaması! / 15.11.2014
- Haydar Baş'tan Alevilere tarihi uyarı / 13.11.2014
- Atatürk ve Erdoğan / 12.11.2014
- Kadir Mısıroğlu'nun Atatürk düşmanlığı / 11.11.2014
- O saray, devletin itibar makamı imiş! / 08.11.2014
- Boğulduk ey halkım! / 06.11.2014
- Cemaatler tehdit mi oldu? / 05.11.2014
- Erdoğan nereye koşuyor? / 04.11.2014
- Büyük İsrail devletine giden yol / 31.10.2014
- Cumhuriyet kim, siz kim! / 30.10.2014
- Cami düşmanı kim? / 29.10.2014
- PKK'ya hesap soracaklarmış! / 28.10.2014
- Erdoğan'ın terörle dansı / 27.10.2014
- IŞİD, Batı'nın izinden gidiyor / 24.10.2014
- Sana ne elalemin darbesinden, diktatöründen! / 23.10.2014
- Türkiye'nin itibarı yerlerde sürünüyor / 22.10.2014
- Amerika, Esadla masaya oturmak üzere / 21.10.2014
- Eğitin, silahlandırın gidip öldürsünler! / 17.10.2014
- BOP'un lügatinde istikrar ne demek? / 16.10.2014
- Bayrak taşımak provokatörlük mü? / 15.10.2014
- Türkiye'yi bölen adam / 11.10.2014
- Erdoğan'ın bayrak aşkı buraya kadar / 10.10.2014
- Erdoğan, ülkeye barış getirdi! / 09.10.2014
- Üzülme Apo! Tezkere çıktı / 03.10.2014
- Halep'in, Şam'ın ve Humus'un katilleri / 01.10.2014
- Türkiye-PKK el ele / 30.09.2014
- Sıkıştıkça, "başörtüsü!" / 27.09.2014
- Kimin adamısınız? / 26.09.2014
- Türkiye'yi rehin aldılar! / 25.09.2014
- Büyük İsrail'e doğru / 24.09.2014
- Restore edilmiş yeni Türkiye! / 23.09.2014
- Atatürk şeyhülislam torunudur / 20.09.2014
- Atatürk'ün intikamı / 19.09.2014
- Sevsinler sizin din adamlığınızı! / 17.09.2014
- Tehlike büyük / 05.09.2014
- Çok büyük risk kapıda / 04.09.2014
- Konuşturulmayan Türkiye / 03.09.2014
- Erdoğan, Atatürk'e sarıldı! / 02.09.2014
- Hükümdarlık dönemi ya da sivil darbe / 30.08.2014
- Hayrünnisa Hanım ve 28 Şubat / 29.08.2014
- Davutoğlu ile daha vahim dönem / 28.08.2014
- Esad, hepinizi kurtaracak! / 27.08.2014
- Davutoğlu da madalyalı! / 26.08.2014
- En kötü senaryo: Davutoğlu! / 23.08.2014
- Almanya, Türkiye'yi neden dinledi? / 21.08.2014
- IŞİD'in çizdiği İslam imajı / 20.08.2014
- 'Türkmenlere ölüm' politikası! / 19.08.2014
- Erdoğan cephesinde değişen bir şey yok / 18.08.2014
- AKP'de iç savaş / 16.08.2014
- IŞİD'e serilen kırmızı halılar / 15.08.2014
- Yeni dönem: Erdoğan Devleti / 14.08.2014
- Arap Baharı'nız nerede kaldı? / 13.08.2014
- Millet kavgayı seçti / 12.08.2014
- Ey haysiyet cellatları! / 08.08.2014
- Kavgadan kavgaya / 07.08.2014
- Erdoğan İstiklal Marşı'na aşık mı? / 05.08.2014
- İki aday iki çizgi / 04.08.2014
- Erdoğan ve IŞİD / 03.08.2014
- Suriyelilerle facianın eşiğindeyiz / 02.08.2014
- Bir Ramazan böyle geçti / 26.07.2014
- Hamas'ın ihaneti / 25.07.2014
- Neredesin ey İslam dünyası! / 23.07.2014
- İsrail'in en büyük dostu; Erdoğan! / 22.07.2014
- Beşar Esad ve babasının kızı / 18.07.2014
- Adım adım Kürdistan! / 17.07.2014
- Hocam, bunlar ne anlar sizi! / 16.07.2014
- AKP hükümetinin Filistin davasına ihaneti / 15.07.2014
- Hükümet, Milli Ekonomi Modeli'ne yelken mi açtı! / 14.07.2014
- Camiye saldırı / 12.07.2014
- Erdoğan'ın ülkesinde kundaklanan camiler / 11.07.2014
- IŞİD'in merkez üssü ABD elçiliği mi? / 10.07.2014
- Cumhurbaşkanı yol yapar mı? / 09.07.2014
- Rabia tiyatrocuları ve Türkmen Murteza / 08.07.2014
- Elazığ'da Alevi bir dost / 07.07.2014
- IŞİD'in misyonu / 05.07.2014
- Türkiye Maliki'yi neden istemiyor? / 04.07.2014
- Tek adam ve tek ses cumhuriyeti / 03.07.2014
- Ramazan ve İslam / 30.06.2014
- Esad sizi kurtaracak! / 27.06.2014
- Ey gafiller, uyanın! / 26.06.2014
- Ah Cübbeli Hoca! Yatacak yeriniz yok sizin! / 25.06.2014
- IŞİD'in yaptıkları Sünni baharı imiş! / 24.06.2014
- Balyoz kumpasını kim kurdu? / 21.06.2014
- Irak'ı kim bölüyor? / 20.06.2014
- İlan edilmemiş büyük Ortadoğu savaşı / 19.06.2014
- Hükümetin düştüğü zavallı durum / 18.06.2014
- Haydar Baş'ın Avrasya devrimi / 17.06.2014
- Eşkıya dostu AKP / 14.06.2014
- Bayrağımız her yerde iniyor / 13.06.2014
- Bayrak çarpacak sizi! / 12.06.2014
- Suriye'de eşkıyayı destekleyenlerin paniği! / 11.06.2014
- Bu rapor Başbakan'ı aklar mı? / 10.06.2014
- Uyuşturucu batağı / 07.06.2014
- Esad neden kazandı? / 06.06.2014
- Önce aynaya bakın / 05.06.2014
- Korku imparatorluğu Türkiye / 04.06.2014
- Türkiye ateş sarmalında / 03.06.2014
- Başörtüsüne uzanan el / 02.06.2014
- Kanser yayan AKP / 30.05.2014
- Türkiye, özgürlük isteyenleri nasıl dilenci yapıyor? / 29.05.2014
- Dostları analım bugün / 28.05.2014
- Polise "vur" emri / 27.05.2014
- Ruh hastası yazarlar / 26.05.2014
- AKP'den yayılan metan gazı / 24.05.2014
- Madenleri kapatalım mı? / 23.05.2014
- Bölündük ey halkım! / 22.05.2014
- Dünya nereye biz nereye? / 21.05.2014
- Soma'nın patronu AKP'nin taşeronu / 20.05.2014
- Taziyede yumruk yumruğa / 19.05.2014
- Benim yandaşımın cinayeti masumdur! / 17.05.2014
- İhmalin hesabını sormayanlar katildir / 16.05.2014
- Soma'da sorumsuzluk faciası / 15.05.2014
- Putları yıkma özgürlüğü / 13.05.2014
- Ey oğul! Hoş görmek sana! / 12.05.2014
- Bunları nasıl aklayacaksınız? / 10.05.2014
- Türk basını ve Haydar Baş! / 09.05.2014

Yeni Mesaj arşivinde 'tarihte bugün'

Yeni Mesaj Gazetesi arşivi 2001 yılına kadar eksiksiz içerikle erişime açık olup ayrıca tüm arşivde anahtar kelimelerle arama yapmak da mümkündür.

02.08.2015, 02.08.2014, 02.08.2013, 02.08.2012, 02.08.2011, 02.08.2010, 02.08.2009, 02.08.2008, 02.08.2007, 02.08.2006, 02.08.2005, 02.08.2004, 02.08.2003, 02.08.2002, 02.08.2001, 02.08.2000, 02.08.1999, 02.08.1998, 02.08.1997


logo

Beşyol Mah. 502. Sok. No: 6/1
Küçükçekmece / İstanbul

Telefon: (212) 425 10 66
Faks: (212) 424 69 77
E-posta: [email protected] [email protected]


WhatsApp haber: (0542) 289 52 85


Tüm hakları Yeni Mesaj adına saklıdır: ©1996-2021

Yazılı izin alınmaksızın site içeriğinin fiziki veya elektronik ortamda kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması veya yeniden yayınlanması aksi belirtilmediği sürece yasal yükümlülük altına sokabilir. Daha fazla bilgi almak için telefon veya eposta ile irtibata geçilebilir. Yeni Mesaj Gazetesi'nde yer alan köşe yazıları sebebi ile ortaya çıkabilecek herhangi bir hukuksal, ekonomik, etik sorumluluk ilgili köşe yazarına ait olup Yeni Mesaj Gazetesi herhangi bir yükümlülük kabul etmez.