HOŞGELDİNİZ! BUGÜN 28 HAZİRAN 2022, SALI

Türkiye'nin AB macerası

29.11.2011 00:00:00


2003:12 Mart: Türkiye-AB Siyasi İstişare Toplantısı Brüksel'de yapıldı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Abdullah Öcalan davası ile ilgili kararını açıkladı: Mahkeme, Sözleşmenin "adil yargılama hakkı" "gözaltı süresi" "kötü muamele" hükümlerinin ihlal edildiğine karar verdi.13 Mart: Türkiye-AB Ortaklık Komitesinin 111. toplantısı Brüksel'de yapıldı.14 mart: NATO-AB Güvenlik Anlaşması imzalandı. Yeni Tüketici Yasası yürürlüğe girdi.19 Mart: Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanlık Divanı toplantısı Brüksel'de yapıldı.26 Mart: AB Komisyonu, Türkiye için gözden geçirilmiş Katılım Ortaklığı Belgesini ve katılım öncesi mali yardım önerisini sundu.31 Mart: AB, ilk ortak askeri operasyon için, Makedonya'da görevi NATO'dan devraldı. 6 Nisan: BMGS Annan, başarısızlıkla sonuçlanan Kıbrıs görüşmeleri konusunda Rauf Denktaş ve Türk tarafını suçladı.7 Nisan: Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi 15. toplantısı İstanbul'da yapıldı.9 Nisan: AP, 10 ülkenin Birliğe katılmasını onayladı. 14 Nisan: BM Güvenlik Konseyi, Annan Planının Denktaş ve Türkiye'nin olumsuz yaklaşımları nedeniyle referanduma sunulamadığını verdiği kararda tespit etti. 15 Nisan: Türkiye-AB Ortaklık Konseyi 42. toplantısı yapıldı.16 Nisan: Mayıs 2004'te AB'ne tam üye olacak 10 ülkenin Katılım Antlaşması Atina'da imzalandı.21 Nisan: KKTC Bakanlar kurulu, Türk ve Rum kesimleri arasında karşılıklı geçişleri 09.00-24.00 arasında serbest bırakma kararı aldı.5 Mayıs: Türkiye, Türkçe'yi Avrupa Konseyi dilleri arsından çıkartma kararı aldı.12 Mayıs: Birliğe 1 Mayıs 2004 tarihinde katılacak ülkelerden 162 gözlemci Avrupa Parlamentosu'nun Strazburg'taki genel kuruluna katıldı.16 Mayıs: Güney Kıbrıs vatandaşlarının 22 Mayıs tarihinden itibaren Türkiye'ye vizesiz girişine izin verileceği açıklandı.19 Mayıs: AB Komisyonu tarafından açıklanan KOB, AB Konseyince kabul edildi.5 Haziran: Oostlander Raporu AP Genel Kurulunda kabul edildi.12 Haziran: Türkiye için gözden geçirilmiş KOB, AB Resmi gazetesinde yayınlandı.16 Haziran: Türkiye-AB KPK 50. toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi.19 Haziran: 6. Uyum Paketi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi (yürürlük, 19 Temmuz).  Türkiye, AİHM'nin Loizidou davası kararının gereğini yerine getireceğini açıkladı.1 Temmuz: AB Komisyonu, "Yeni Komşuluk Stratejisi" hakkında bir tebliğ kabul etti.Türkiye, AİHM'nin 6. protokolünü onayladığına dair yasayı yürürlüğe koydu.5 Temmuz: NATO, Afganistan'daki Uluslararası Güvenlik Destek Gücü'nün (ISAF) komuta ve yönetimini Türkiye'den devraldı.10 Temmuz: AB'nin geleceğine ilişkin Konvansiyon, 16 aydan beri sürdürdüğü çalışmalarını tamamladı.14 Temmuz: AB Komisyonu, Gümrük Birliği'nin genişletilmesi ve derinleştirilmesine yönelik Eylem Planını açıkladı.24 Temmuz: AB Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı yürürlüğe girdi.30 Temmuz: 7. Uyum Paketi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi (yürürlük, 7 Ağustos).8 Ağustos: Türkiye ile KKTC arasında Gümrük Birliği Çerçeve Anlaşması imzalandı.12 Ağustos: Katılım Öncesi Ekonomik Program tamamlandı.10 Eylül: AB uyum yasalarını uygulanmasının izlenmesi amacıyla "Reform İzleme Grubu" kuruldu. Türkiye'nin Avrupa'da tanıtımı için "AB İletişim Grubu" kuruldu.15 Eylül: AB'nin "terör listesi"ne KADEK, İBDA-C ve Anadolu Federe İslam Devleti örgütleri yer almadı.19 Eylül: Türkiye-KKTC Gümrük Birliği Çerçeve Anlaşması gelen tepkiler üzerine askıya alındı.28 Eylül: AB, KKTC'ne yönelik ekonomik yardım paketini onayladı.4 Ekim: AB Hükümetlerarası Konferans müzakereleri başladı.8 Ekim: AB mali yardımlarını yönetimi Türkiye'ye geçti.28 Ekim: Türkiye-AB Gümrük Birliği Ortak Komitesi 14, toplantısı Brüksel'de yapıldı.5 Kasım: AB Komisyonu, Türkiye İlerleme Raporunu açıkladı.2 Aralık: Türkiye Loizidou'ya gecikme faizi ile birlikte toplam 1,12 milyon Euro tazminat ödedi.2 Aralık: Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonunun 51. toplantısı Brüksel'de yapıldı.2004:9 Ocak: İdam cezasının kaldırılmasını öngören Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 13. protokolü Türkiye tarafından Strazburg'da imzalandı.9 Şubat: İnterreg III/A kapsamında Türkiye-Yunanistan Sınır Ötesi İşbirliği Programı onaylandı.19 Şubat: Annan Planı çerçevesinde görüşme konusunda uzlaşmaya varan taraflar, Kıbrıs'ta müzakerelere başladı.31 Mart: Türkiye-Bulgaristan Sınır Ötesi İşbirliği Programının stratejik çerçevesi tamamlandı.1 Nisan: Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye hakkında Arie Oostlander'in Raporu onaylandı.15 Nisan: Türkiye ile Avrupa Komisyonu arasında Türkiye'nin AB Eğitim ve Gençlik Programlarına katılımına ilişkin Mutabakat Zaptı imzalandı..24 Nisan: Kıbrıs'ta referandum yapılmıştır. Kıbrıs Türk halkının yüzde 64.9'u Annan Planını onaylarken Kıbrıs Rum kesiminde ise halkın yüzde 75.83'ü planı reddetti.29 Nisan: Avrupa Birliği Konseyi Kıbrıs Tüzüğü'nü onaylamıştır. Tüzükle, Kıbrıs'ta yapılan referandumun ardından sorunun çözüme ulaşmaması üzerine mevcut duruma ve özellikle malların dolaşımına ilişkin önlemler alındı.1 Mayıs: Avrupa Birliği'nin 10 yeni üyeyi kapsayan (Polonya, Macaristan, Çekya, Slovakya, Slovenya, Litvanya, Letonya, Estonya, Malta, GKRY) Beşinci genişlemesi gerçekleşti.7 Mayıs: Anayasa Reform Paketi TBMM'de kabul edildi.10-13 Haziran: Avrupa Parlamentosu seçimleri gerçekleştirildi.22 Haziran: Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi Türkiye üzerindeki denetim sürecini sona erdirdi.1 Temmuz: Hollanda AB dönem başkanlığını üstlendi.7 Temmuz: Avrupa Komisyonu Kıbrıslı Türklerin izolasyonunu sona erdirmek için kapsamlı öneriler açıkladı.6 Ekim 2004: Avrupa Komisyonu, 2004 Türkiye İlerleme Raporu ve rapora bağlı tavsiye belgesini yayımladı. Söz konusu belgelerde Türkiye'nin siyasi kriterleri gerekli ölçüde karşıladığı belirtilerek, birliğe katılım müzakerelerinin başlatılması tavsiyesinde bulunuldu.15 Aralık: Avrupa Parlamentosu, Hollandalı Hıristiyan demokrat parlamenter Camiel Eurlings'in hazırladığı, AB'nin Türkiye ile tam üyelik müzakerelerini başlamasını tavsiye eden raporunu 262'ye 402 oyla kabul etti.17 Aralık: AB Zirvesinde Türkiye ile katılım müzakerelerinin 3 Ekim 2005 tarihinde açılacağı ilan edildi. (Kaynak: www.ntvmsnbc.com)Türkiye-AB ilişkilerinin yukarıdaki kronolojisine bakıldığında bunun nasıl tek taraflı tavize dayalı bir ilişkiler silsilesi olduğu iyi anlaşılır. Bunun böyle olması gayet normaldir. Çünkü "Bizans'ın çocukları" olarak batılıların istediği "Avrupa'nın şartlarına uygun" bir Türkiye'dir. Yani bir çok etnik parçaya ayrılmış, bağımsızlığını ve birliğini kaybetmiş; millet olmaktan çıkmış bir Türkiye?Kaldı ki, son gelişmelere bakıldığında Avrupa Biriliği'nin nihai hedefi olan "Birleşik Avrupa" düşüncesi de hayal olmak üzeredir. Birlik, ortak paraya geçişle birlikte ciddi bir ekonomik buhrana ve dağılma sürecine girmiştir.Durum her ne olursa olsun Türkiye'nin -tarihini, şahsiyetini, bağımsızlığını, inancını tamamen inkar etmediği  sürece- Avrupa tarafından kabul görmesi mümkün değildir. Bin yıl boyunca İslam'a karşı yaptıkları her taarruzda karşılarında Türkleri bulmuşlardır. David Hodham "Türkler" adlı kitabının 14. sayfasında şöyle der: "Yüzyıllar boyunca Türkler Hıristiyanlığın ve Avrupa'nın korkulu rüyası oldular."Bu inkar edilmez hakikat Katolik kilisesinin resmi gazetesinde şöyle dile getirilir: İtalyan piskopos L'Awanire 3 ocak 2000 günü demiştir ki: "Müslüman Türkiye'nin AB'ye girmesi kimliğimize gölge düşürür. Bu üyelik yan yana büyüyen, Hıristiyanlık gelenekleri ile şekillenen Avrupa medeniyetlerinin temelindeki ittifakları sarsar. Unutmayalım ki, Avrupalı fikri, başlı başına düşman Türklere ve Türkiye'nin  başını çektiği İslam dünyasına karşı gelişti. Ankara ile yakın ilişkiler geliştirmeye evet, ama farklı tarihî ve kültürel gerçekler farklı kalmalıdır." Bu yazı Helsinki zirvesinden birkaç ay sonra yayınlanmıştır. Yukarıda ifade ettiğimiz gibi, 11-12 Aralık 1999'da  Helsinki'de gerçekleştirilen Avrupa Konseyi Zirve Toplantısında Türkiye'ye adaylık statüsü tanındı. Bu açıklama kilisenin Türkiye'nin adaylık statüsüne karşı yapılmış bir uyarısı ve belki de bir manada Türklerin kim olduğunu ve tarihî gerçekleri hatırlatma ifadesidir.Bunda şaşılacak hiçbir şey yok. Herkes yerini, konumunu, misyonunu gayet iyi biliyor. Safını belirlemekte ters istikamette olan maalesef biziz. Bu hakikatleri göz önüne alarak kendimize gelmeli ve tarihimiz ve inancımız istikametinde bir politika ve duruş belirlemeliyiz.
 
Ahmet Hamza Baş / diğer yazıları
- Gazze'de yaşananlar ve Filistin meselesinin iç yüzü (2) / 25.07.2014
- Gazze'de yaşananlar ve Filistin meselesinin iç yüzü / 24.07.2014
- Aydınların zafiyeti / 13.02.2014
- İdareci kadroları seçerken / 25.12.2013
- Mevlana'yı anlamak / 20.12.2013
- Kim bir zalime yardım ederse / 17.12.2013
- Fransa'nın gerçeği / 26.12.2011
- Kapanmayan yara; Kerbela / 06.12.2011
- Ilımlı İslam deyince / 03.12.2011
- Vicdani red konusuna farklı bir bakış / 01.12.2011
- Siyasette zamanlama ve cevap bekleyen sorular / 30.11.2011
- Türkiye'nin AB macerası / 29.11.2011
- Türkiye'nin AB macerası ve tarihî gerçekler-I / 28.11.2011
- Haçlı seferleri, Büyük Ortadoğu Projesi ve Türk milleti / 26.11.2011
- İnsan ve hak meselesi / 24.03.2007
- Sosyal Devlet'te 'Devlet ve insan' / 23.03.2007
- Avrupa'dan adalet beklemek!... / 04.03.2007
- Saddam'ın idamı ve Türkiye / 04.01.2007
- Milli Ekonomi Modeli ve küreselleşme / 27.12.2006
- Kıbrıs ve Annan Planı'nın hakikati / 17.01.2003
- Saddam diktatör; ya Şaron ! / 15.01.2003
- Irak konusunda kılı kırk yarmak şart / 11.01.2003
- Irak operasyonu ve milli çıkarlarımızın korunması / 09.01.2003
- BTP'nin misyonu / 19.11.2002
- AB'ye onurlu bir giriş (!) / 26.10.2002
- Psikolojik savaş mı, taktik değişikliği mi? / 24.10.2002
- Su uyur, düşman uyumaz / 23.10.2002
- AB için referandumdan neden kaçılıyor? / 22.10.2002
- Irak'ta paylaşılan kozlar / 21.10.2002
- Görünen köy kılavuz istemez, ama... / 19.10.2002
- Milletin yüzünü BTP güldürecek / 18.10.2002
- Milli çıkarları esas almak şarttır / 17.10.2002
- Vatan mukaddestir / 16.10.2002
- Şiddet, kan ve gözyaşı: Filistin / 12.10.2002
- AB raporu sürpriz olmadı / 11.10.2002
- Tarihten bir sayfa: Oryantalizmin acı neticeleri / 07.10.2002
- Bu millet bunu haketmiyor / 03.10.2002
- Ortadoğu ve petrolün önemi / 28.09.2002
- Barışın hakim olduğu bir dünya; ama nasıl? / 24.09.2002
- BM'nin konumu / 23.09.2002
- Maksat bağcıyı dövmek olunca ! / 21.09.2002
- Almanya'daki seçimler bizi nasıl etkiler? / 20.09.2002
- Medya ve toplumsal sorumluluk / 19.09.2002
- 11 Eylül ve ABD'nin dış politikası / 14.09.2002
- Ahiret inancı ve hesap verme şuuru / 13.09.2002
- Üç aylara girerken / 11.09.2002
- Korkunun ecele faydası yok / 09.09.2002
- Global dünyada milli modelin ve ulus devletin önemi / 06.09.2002
- Avrupa rüyasından uyanalım (II) / 05.09.2002
- Kendimize dönme meselesi / 04.09.2002
- Avrupa rüyasından uyanalım / 03.09.2002
- Dil birliğinin önemi / 02.09.2002
- Bağımsız fert, bağımlı toplum ve ulusal egemenlik devredilebilir mi? / 01.09.2002
- AB gözlüğünü çıkartmak şart / 31.08.2002
- Zafer bayramının yıldönümünde AB'nin Sevr hesabı ve Bağımsızlığın değeri! / 30.08.2002
- Batıyı tanımak, batıyı anlamak / 29.08.2002
- Güneşi balçıkla sıvamak ya da medyanın hali / 28.08.2002
- Milletin sesine kulak verin / 27.08.2002
- Ege, Kıbrıs ve her zeminde çatışan çıkarlar / 26.08.2002
- Kıbrıs'a dikkat / 25.08.2002
- Su meselesi / 24.08.2002
- Dünkü ve bugünkü Avrupa Birliği / 23.08.2002
- Şark Meselesi çerçevesinde misyoner faaliyetleri-I / 22.08.2002
- Günaydın sayın başkan! / 21.08.2002
- Türkiye liderini buldu / 20.08.2002
- Kimliksizlik problemi / 18.08.2002
- Laiklik / 17.08.2002
- GB'nin getirdikleri ve iç piyasanın korunmasının önemi - 1 / 16.08.2002
- Millet "BTP ve tam bağımsızlık" diyor / 15.08.2002
- Coğrafyamızda yaşananlar ve bizim konumumuz / 14.08.2002
- BTP'nin maden politikası / 13.08.2002
- BTP'nin tarım politikaları / 10.08.2002
- BTP, Türkiye'nin çehresini değiştirecek / 09.08.2002
- Hiroşima'nın yıldönümü ve dünyanın değişen dengeleri / 08.08.2002
- Kültür tahribatının dünü ve bugünü / 07.08.2002
- Ortadoğu'da hedef Türkiye / 06.08.2002
- Şehit aileleri kime oy verecek dersiniz? / 04.08.2002
- Bolu-Düzce izlenimleri ve BTP'nin tarım stratejisi / 03.08.2002
- Yorumsuz / 01.08.2002
- Geleceğimizi teminat altına alan projeler / 31.07.2002
- İdareye tâlip olanların sorumluluğu / 30.07.2002
- Çözümün tek adresi:Prof. Dr. Haydar Baş ve BTP / 29.07.2002
- AB macerasının iç yüzü / 27.07.2002
- Ortadoğu'nun dünü ve bugünü / 26.07.2002

Yeni Mesaj arşivinde 'tarihte bugün'

Yeni Mesaj Gazetesi arşivi 2001 yılına kadar eksiksiz içerikle erişime açık olup ayrıca tüm arşivde anahtar kelimelerle arama yapmak da mümkündür.

29.11.2010, 29.11.2009, 29.11.2008, 29.11.2007, 29.11.2006, 29.11.2005, 29.11.2004, 29.11.2003, 29.11.2002, 29.11.2001, 29.11.2000, 29.11.1999, 29.11.1998, 29.11.1997, 29.11.1996, 29.11.1995, 29.11.1994, 29.11.1993, 29.11.1992
Megadentistlogo

Beşyol Mah. 502. Sok. No: 6/1
Küçükçekmece / İstanbul

Telefon: (212) 425 10 66
Faks: (212) 424 69 77
E-posta: [email protected] [email protected]


WhatsApp haber: (0542) 289 52 85


Tüm hakları Yeni Mesaj adına saklıdır: ©1996-2022

Yazılı izin alınmaksızın site içeriğinin fiziki veya elektronik ortamda kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması veya yeniden yayınlanması aksi belirtilmediği sürece yasal yükümlülük altına sokabilir. Daha fazla bilgi almak için telefon veya eposta ile irtibata geçilebilir. Yeni Mesaj Gazetesi'nde yer alan köşe yazıları sebebi ile ortaya çıkabilecek herhangi bir hukuksal, ekonomik, etik sorumluluk ilgili köşe yazarına ait olup Yeni Mesaj Gazetesi herhangi bir yükümlülük kabul etmez.