HOŞGELDİNİZ! BUGÜN 17 AĞUSTOS 2022, ÇARŞAMBA

Anadolu'nun manevi mimarı-III

16.06.2014 00:00:00
Daha önce bahsettiğimiz gibi Ömer Hüdayi Baba'nın icazetnamesi olmasına, bekabillah makamına ermesine ve irşad vazifesinde olmasında rağmen, "hamdım, piştim, yandım" makamlarının üst basamaklarına ulaşması için aynen devrin Mevlana'sı gibi Şems'ini bulmak üzere onu tam yakacak büyük ve kamil mürşid meşayıh-ı Kadiriyye'den Dede Osman Avni Baba Urfevi'ye gitmesi gerektiğini, manevi tahsilinin geri kalan kısmını onun tarafından ikmal edileceğini işaret ve tavsiyede bulundu.  Burada bu büyük irşad ve ictihad sahibi zatı yetiştiren Dede Osman Avni Baba'dan bahsetmemiz icab eder. Seyyid Osman Avni Baba, Urfa'da yetişen büyük mütefekkir ve mutasavıflardandır. Doğum tarihi bilinmemektedir. Babasının adı Ebdal Muhammed (k.s.), dedesinin adı Eyyub (k.s.), büyük dedesinin adı Bekir'dir (k.s.). Seyyid olup, bütün fertleri mutasavvıf olan bir ailenin çocuğu olarak bu dünyayı teşrif etmişlerdir. Hayatını Urfa'da Mevlid-i Halil Dergahında, insanları irşad ile geçirmiştir. O zamanlar Halep vilayetinin Urfa Sancağında bulunan Mevlid-i Halil Tekkesi Vakfı'ndan kendilerine senelik 1500 kuruş tahsisat ayrılmıştı. 1814 yılında babası Ebdal Muhammed (k.s.), bu fani âlemden göçtü. Mevlid-i Halil Dergahı'nda bulunan kabirlerin ikisinin, kardeşlerine ait olduğu anlaşılmaktadır. Bunlardan biri, 1814 yılında vefat eden Eyyub Efendi (ks), ikincisi, 1867 yılında vefat eden Sofi Muhammed Efendi'dir. 1883 yılında bu fenayı terk eden Dede Efendi (k.s.), cedlerinin de bulunduğu, Hz. İbrahim (a.s.) dergahının avlusundaki küçük kabristana defnolunmuştur. Hayatını zühd ve takva ile geçiren Dede Osman Avni'nin (k.s.) vefat ettiği zaman çocuğunun bulunmadığı kaynaklardan anlaşılmaktadır. Dede Efendi (k.s.) ile mübarek cedlerinin ve hulefasının medfun bulunduğu bu küçük kabristan , Hz. İbrahim'in (a.s.) dünyayı teşrif buyurdukları mağara ile dergah hücreleri arasında, Mevlid-i Halil Camii avlusunun güneyinde yer almaktadır. Bu kabristanda sekiz kabir vardır. İki kabirde mükerrer defin yapılmıştır.  Hüdai Baba, şeyhi için derdi ki: "Zahiren gözleri görmezdi ama manen mü'minlerin hallerini sezer, onların durumlarını bilirdi." Dede Osman Avni Baba vefat edene kadar Urfa'ya gidiş gelişini hiç kesmez. Dede Efendi, aldığı manevi emir üzerine, Hacı Ömer Hüdayi'ye (k.s.) hilafet verip, hırkasını ona giydirmiş, On iki İmam Hazeratına nisbetle adlandırılan on iki tasavvuf ekolünde de irşad makamına eriştirmiştir. Çok üstün halleri bulunan Hacı Ömer Hüdai'yi Hacı Muharrem Sırri Efendi anlatıyor:"Bir ara Harput müftüsü evliyaullahtan Beyzade Ali Rıza Efendi'ye müezzinlik yaparken diğer taraftan şeyhime hizmet ediyordum. Perşembe günü yanına gittim. Bu gece kalmamı tenbih etti. O gece uyudum 'yemeği ye sonra gidersin' dedi. Yemeği yedim cuma vaktine iki saat kadar kaldı Harput ile Kövenk arası yürüyerek 6 saat sürüyordu hala git demedi. Ben de gideyim demekten edep ettim. Bir süre sonra 'gitmiyor musun' dedi ben de 'vakit geçti' dedim. 'Köyden çık rabıta et ve gözlerini de yum' dedi.  Ben de abdest aldım rabıta ettim. Hacı Ömer Hüdai Baba geldi, elimden tuttu, beni uçuruyordu. Bir ara merak ettim acaba neredeyizdir diye ve gözlerimi açtım ve baktım ki Hüseynik'teyim (Hüseynik Harput'a yürüyerek 20 dakikalık mesafededir). Eğer gözlerimi biraz daha açmasaydım tam caminin önünde olacaktım." Tabii daha bunun gibi yüzlerce kerameti kaynaklarda mevcuttur.
 
Arda Karani / diğer yazıları
- Geylani okulunda Ehl-i Beyt ekolü / 10.08.2022
- Geylani Okulu / 29.07.2022
- Bir tasavvuf anatomisi / 22.07.2022
- Antroposen Çağı / 30.06.2022
- Holosen / Mavi Cennet / 09.06.2022
- Bir Deniz Masalı/ Günebakan Şiiri / 09.05.2022
- Sakız orucu bozar mı? -2- / 19.04.2022
- Sakız orucu bozar mı? -1- / 18.04.2022
- Şiir gibi / 16.04.2022
- Türk manifesto! / 26.02.2022
- Akıl-Kur'an-Sünnet ilişkisi / Akıl mı, vahiy mi? -VI- / 22.01.2022
- Akıl-Kur'an-Sünnet ilişkisi / Akıl mı, vahiy mi? -V- / 19.01.2022
- Akıl-Kur'an-Sünnet ilişkisi / Akıl mı, vahiy mi? -IV- / 12.01.2022
- Akıl-Kur'an-Sünnet ilişkisi / Akıl mı, vahiy mi? -III- / 30.12.2021
- Akıl-Kur’an-Sünnet ilişkisi / Akıl mı, vahiy mi? -II- / 22.12.2021
- Akıl-Kur’an-sünnet ilişkisi / akıl mı üstün, vahiy mi? -1- / 06.12.2021
- İslam ve bilim ilişkisi üzerine -II- / 27.11.2021
- İslam ve bilim ilişkisi üzerine -I- / 12.11.2021
- Din ve bilim ilişkisi / 04.10.2021
- Özgürlük ve özgürlükler problemi -II- / 27.09.2021
- Özgürlük ve özgürlükler problemi / 13.09.2021
- Doğru bilgi için usül ve yöntem / 05.09.2021
- Epistemoloji ve bilgi problemi / 30.08.2021
- Doğru bilgiye nasıl ulaşırız? / Usül ve bilgi problemi / 22.08.2021
- Boyutlar ve mutlak zaman üzerine / 16.08.2021
- Miraç mucizesi astral bir yolculuk mudur? / 02.08.2021
- Astral seyahat mi, zamanda yolculuk mu? (Tayyi zaman) / 11.07.2021
- Astral seyahat mi? Mekanda yolculuk mu? (tayyi mekan) / 01.07.2021
- Kozmik takvimde zaman ve ışık yılı / 24.06.2021
- Kozmik takvimde zaman -II- ve izafiyet / 19.06.2021
- Kozmik takvimde zaman / 16.06.2021
- Elbise kuramı -II- insan elbisedir / 11.06.2021
- İnsan nedir? Elbise kuramı -I- / 03.06.2021
- İnsanlık açısından din- III / 26.05.2021
- İnsanlık açısından din - II / 25.05.2021
- İnsanlık açısından din – I / 09.05.2021
- Türk Soykırımı - 13 Kasım 1918 / 04.05.2021
- Din Açısından İnsanlık-II / 02.05.2021
- Din açısından insanlık - I / 01.05.2021
- İSLAMOFOBİ / Vatikan’ın Necefle SON VALSİ / 25.04.2021
- Misyoner Müslümanlar / 24.04.2021
- Misyoner Müslümanlar / 23.04.2021
- Yargı Problemi / İslam Dini Açısından - II / 19.04.2021
- Yargı Problemi / İnsanlık Açısından - I / 18.04.2021
- Felsefe - Din ilişkisi / Samanlıkta Ben Seni Buldum - III / 12.04.2021
- Felsefe - Din ilişkisi / Samanlıkta Ben Sana Yandım - II / 11.04.2021
- DİN -FELSEFE İLİŞKİSİ / Samanlıkta Ben Sana Kandım -I / 10.04.2021
- "Baş" Manifestom / 04.04.2021
- Deizmin Sebepleri / Çuvaldız - II / 28.03.2021
- Deizmin sebepleri / Çuvaldız -I- / 27.03.2021
- Din ve insanlık / Homo Homini Lipus / 21.03.2021
- Din afyon mudur ? / Etik manifesto / 14.03.2021
- Yine Yeni Yeniden Yeni Mesaj Merhaba! / 07.03.2021
- Niçin Türkiye, niçin Elazığ? / 22.08.2016
- Manevi Mimar Hacı Ömer Hüdai Baba-III / 12.08.2015
- Manevi mimar Hacı Ömer Hüdai BabaII / 09.08.2015
- Manevi mimar Hacı Ömer Hüdai BabaI / 08.08.2015
- Ebu Hanife Ehl-i Beyt, Muaviye Sünnidir! / 26.04.2015
- Fitne ateşinin kapısı Muaviye / 03.03.2015
- Fırka-i Naciye nedir ve kimlerdir? / 08.01.2015
- Mutluluğun formülü-II / 15.12.2014
- Mutluluğun formülü-I / 14.12.2014
- Yeditepe aşk / 25.10.2014
- Birlik, temel ve umut / 20.10.2014
- Memleketin kafa kağıdı / 08.10.2014
- Nuh'un gemisi / 01.09.2014
- Türkiye Vahhabileşiyor mu? / 24.08.2014
- Enis Karani ARDA / 07.08.2014
- Kudüs ve ben / 02.08.2014
- Anadolu'nun manevi mimarı-V / 24.07.2014
- Anadolu'nun manevi mimarı-IV / 22.07.2014
- Çağ değiştirecek model / 17.06.2014
- Anadolu'nun manevi mimarı-III / 16.06.2014
- Anadolunun manevi mimarı-II / 15.06.2014
- ABABD gergefinde Türkiye / 08.06.2014
- Anadolu'nun manevi mimarı / 07.06.2014
- Mekandan dinlediklerim / 09.05.2014
- Hannane / 20.04.2014
- Kervana mektup / 12.04.2014
- Yeni "Neokonlar" kim? / 28.03.2014
- Varoluş destanı Çanakkale / 18.03.2014
- Ne mutlu Türk milletine! / 16.03.2014
- Surda bir gedik açıldı / 13.03.2014
- Hangimiz dindar? / 09.03.2014
- Baştürk azizler şehrinde... / 26.02.2014
- Küreselleşen dünya ve misyonerlik-IV / 18.02.2014
- Küreselleşen dünya ve misyonerlik-III / 16.02.2014
- Küreselleşen dünya ve misyonerlik-II / 15.02.2014
- Küreselleşen dünya ve misyonerlik / 09.02.2014
- Sahili olmayan umman / 12.01.2014
- Alaca Aslan / 01.01.2014
- 'Nimet verdiklerinin yolu'-II / 15.12.2013
- Nimet verdiklerinin yolu / 03.12.2013
- Unutmak ve hatırda tutmak üzerine / 01.12.2013
- Hayali kendisinden güzel şehir / 20.10.2013

Yeni Mesaj arşivinde 'tarihte bugün'

Yeni Mesaj Gazetesi arşivi 2001 yılına kadar eksiksiz içerikle erişime açık olup ayrıca tüm arşivde anahtar kelimelerle arama yapmak da mümkündür.

16.06.2013, 16.06.2012, 16.06.2011, 16.06.2010, 16.06.2009, 16.06.2008, 16.06.2007, 16.06.2006, 16.06.2005, 16.06.2004, 16.06.2003, 16.06.2002, 16.06.2001, 16.06.2000, 16.06.1999, 16.06.1998, 16.06.1997, 16.06.1996, 16.06.1995


logo

Beşyol Mah. 502. Sok. No: 6/1
Küçükçekmece / İstanbul

Telefon: (212) 425 10 66
Faks: (212) 424 69 77
E-posta: [email protected] [email protected]


WhatsApp haber: (0542) 289 52 85


Tüm hakları Yeni Mesaj adına saklıdır: ©1996-2022

Yazılı izin alınmaksızın site içeriğinin fiziki veya elektronik ortamda kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması veya yeniden yayınlanması aksi belirtilmediği sürece yasal yükümlülük altına sokabilir. Daha fazla bilgi almak için telefon veya eposta ile irtibata geçilebilir. Yeni Mesaj Gazetesi'nde yer alan köşe yazıları sebebi ile ortaya çıkabilecek herhangi bir hukuksal, ekonomik, etik sorumluluk ilgili köşe yazarına ait olup Yeni Mesaj Gazetesi herhangi bir yükümlülük kabul etmez.