HOŞGELDİNİZ! BUGÜN 05 ARALIK 2021, PAZAR

Batılın 3G’si

16.10.2021 00:00:00

Gold (Altın), Glory (Görkem), God (Tanrı).

Tarih önünde milletimizin ve ülkemizin gururu ve en büyük zenginliklerinden biri, batıya karşı kazandığımız zaferlerin sonucunda oluşan moral üstünlüğümüzdür. Bunu da yurdumuzu işgal etmeye çalışan batılı haçlılara karşı verdiğimiz Millî Mücadele savaşlarıyla elde ettik. 

Burada şunu da belirtelim ki Anadolu'da verdiğimiz savaşların adı Millî Mücadele'dir, İstiklal Harbi'dir. Bazı tarihçilerin söylediği gibi kurtuluş savaşı değildir diye düşünüyorum. Kendi İstiklaline sahip çıkmış yegâne millet Türk milletidir. Çünkü kurtuluş savaşı tamamen esir edilen, tamamen sömürülen toplumların, milletlerin yaptığı savaşın adıdır. Türk milleti tarihinde esir olmamıştır ki esaretten kurtulmak için kurtuluş savaşı versin. Bir yabancı hakimiyetinde bağımsızlığımızı almadık ki kurtuluş savaşı diyelim. Osmanlıya isyan edip Osmanlıdan kurtulan Bulgar'ın, Yunan'ın, Arnavutluk'un belki bir kurtuluş savaşı olabilir, bağımsızlık savaşları olabilir ama Türk milleti esaret altına girmedi ki bağımsızlık mücadelesi versin. Zaten Türk milleti hep bağımsızdı. 

Türk milletinin toprakları batılılar tarafından işgal edilmek istenmiştir. Türk Milleti de Gazi Mustafa Kemal Paşa önderliğinde Kuvayı Milliye ruhu ile canıyla, kanıyla, dişiyle, tırnağıyla düşmanı yurdundan kovmak için Millî Mücadele vermiştir ve İstiklalini geleceğe taşımıştır. Yoksa ortada tamamen esir alınan bir millet yok. Esir edilip Anadolu'dan sürülmek istenen bir millet vardı. O millet de Türk Milletiydi. 

Bu aziz millet esarete maruz kalmamak için milli mücadele savaşı vererek, gasp edilmek istenilen istiklalini, istikbalini İngiliz'in, Yunan'ın, Fransız'ın, İtalya'nın vs. bu anlayışta olan bütün haçlı kafaların heveslerini kursağında bırakarak bir defa daha "Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım, Kükremiş sel gibiyim bendimi çiğner aşarım" duruşunu bütün dünyaya gösterdi. Dünyada istiklalini hiçbir milletin, devletin gölgesine, himayesine girmeden, istiklalini yüreğinde taşıdığı cesaret ile iman ile bileğinin gücü ile alan tek bir millet vardır o da Türk milletidir. 

Türk milleti gibi bir millet dünyada eşi ve benzeri olmayan bir millettir. Bunun nedeni Türk milleti dini ve milliyeti birbirinden ayırmayan bir millettir. "Dini bütünlüğümüz, milli bütünlüğümüz; millî bütünlüğümüz, dini bütünlüğümüzdür." Bunun en güzel resmi de ay yıldızlı al bayrağımızdadır. Hilal, Allah'ı (c.c); Yıldız, Resulü Ekrem'i; Al renk de bu değerlerin bağımsız bir şekilde yaşatılacağı Vatan uğruna canlarını veren, kanlarını akıtan aziz şehitlerimizi ifade eder. Dünyanın en anlamlı, en güzel bayrağı bizim bayrağımızdır. Bu bayrağa gökteki hilal ve yıldız bile selam duruyor. Batı dünyası için Müslüman demek Türk demektir. Türk demek de Müslüman demektir.

Batıyı biz bu topraklardan bu ruh ve inançla kovduk. Biz bir Afrikalı gibi, bir Hintli gibi müstemleke olmadık. Ama bu topraklarda yaşayan bazıların da ki zihniyet, sanki yüz yıllardır sömürge altında kalan toplumların kendine güvenmeyen, kendini küçük gören bir anlayışa sahip olduklarını görüyoruz. 

Milli bir duruş sergileyen, milli ekonomi diyen, yer altı ve yerüstü kaynaklarımızı bu milletle birlikte işleteceğiz diyen, millî para diyen bu vatanın öz evlatlarına karşı söylenen şu söylemi çok duyuyoruz; "Amerika bırakmaz ki!" Ya hu bir Müslüman nasıl böyle düşüne bilir? Bu anlayışın ne dinle, ne imanla, ne maneviyatla, ne onurla, ne insanlıkla uyuşan bir tarafı var. Bu tamamen kendi özünü, değerini, benliğini bilmeyen kompleksli insanların öz güven duygusu olmayan, tarihindeki yerini bilmeyen insanların bir bakış açısıdır. "Ne mutlu Türküm diyene" diyen bu milletin evlatları böyle düşünemez, düşünmemeli.

Çünkü biz umudu temsil ediyoruz.

Batı yaptırmaz ki, Amerika bırakmaz ki anlayışı aslında doğulu toplumların kompleksli zihinlerine işlenmiş bir argümandır. Bunun batılı bir anlayışın tezahürü olduğunu söylemeliyiz. Batının akıl kurucu hocası olan Aristoteles, Politika adlı esrinde, doğuluların kölelik için daha uygun insanlar olduğunu belirtir. Ustasını takip eden Monteskiyü da 1700 yıllarda bu anlayışı daha da genişleterek, Avrupa'nın özgürlük için olağan üstü bir yeteneği, Asya'nın da köleliğe yatkın bir ruhu olduğunu belirtir. 

Yine eski Yunancadaki Barbar kelimesini batılılar, dillerini anlamadıkları insanlar için kullanırdı. Batı, dilini anlamadığı bütün insanları barbar, vahşi, olarak görüyordu. Öyle ki bu zihniyet kendisini haklı çıkarmak için sömürge amacıyla gittiği yerlerde eğer yerli halkın gelişimini gösteren bir eğitim kurumu, bir mimarisi, bir güzelliği varsa onları yok ediyordu. Halkı cahil bırakıyor ve böylece Avrupalı olmayanlar için ileri sürdükleri önermelerinin doğru bir önerme olduğuna hem kendilerini hem de diğer insanları ikna etmeye çalışıyorlardı. Çünkü karşı tarafın fakir ve cahil bırakılması gerekiyor. Batı zihniyeti emperyalist, sömürgeci hedefine ulaşmak için  iki önemli aşamayı gerçekleştirmek bu anlayışın her zaman ana gayesi olmuştur. Nedir bunlar?                     

1- Toplumları cahil bırakmak. 2- Yoksul bırakmak.

Batı 3G'yi gerçekleştirmek için her zaman bu aşamaları da çok iyi kullanır ve bu hedeflerine ulaşırken de her türlü caniliği yapmaktan geri durmaz. Nedir o 3G?   Gold (Altın), Glory (Görkem), God (Tanrı).

Cahil kalan insanlar önünü göremiyor. Zulme ve sömürüye karşı birleşip bir harekât oluşturamıyor. Yoksulluk zaten bütün kötülüklerin anası. Yoksul olunca da elinde bir kaynak yok, bir teknoloji yok; uğradığı zulme karşı koyacak ne bir teknolojisi var, ne de bir silahı. Bu durumda olan toplumlar tam yolunmaya hazır bir kaz gibidir. Bu sayede yolmak da kolay oluyor, kontrol etmekte. İşte o zaman batı 3G'yi çok rahat bir şekilde uygulayabiliyor. Cahil ve fakir bırakılan toplumların altınları, diğer yer altı ve yer üstü zenginlikleri sömürülerek batıya aktarılıyor. Doğal olarak batı bu kadar zenginlikten sonrada ikinci G olan Görkemli bir hayata sahip oluyor. Bu görkemli hayatın her biriminde göz yaşı ve kan olduğunu gizlemek için de üçüncü G olan Tanrıyı kullanıyor. 

Batının bu Aristo'dan itibaren gelen kendini beğenmiş, kibirli duruşunu yıkan ve bu anlayışı yerle bir eden anlayışın ve ruhun adı Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bu ruhu çok iyi gören Türk milleti Ata'sıyla tek bilek tek yürek oldu, dün düşmanları buralardan sürdü. Bugün yine bazı mankurtlaşmış yani iradesiz köleler, Aristo'nun, Monteskiyö'nün ideallerine hizmet etmek için maalesef adeta yarışıyor.

Batının bu ameliyesini göremeyenler veya bu amaca bilerek veya bilmeyerek hizmet edenler adeta bir müstemlekeci gibi bu toprakların öz evlatlarının, düşmana esir düşmeyen, egemen güçlerin her türlü oyunlarını gören, çareler üreten, her türlü tahakküm mekanizmalarına takılmayan, kendi öz ailelerinden aldıkları değerlerle, akılla, cesaretle bu millete hizmet etmek isteyenlerin önünde durmasınlar, engellemesinler. Görecekler analar ne yiğitler doğurmuş. Belki böylece tarih önünde kendilerini kurtaracak bir gerekçeleri, bir bahaneleri olur. Batılın korktuğu olun TÜRK olun.

 
Ergül Güner / diğer yazıları
- Temel eğitimin temeli ne olmalı? -1- / 04.12.2021
- Doğu'da tefekkür, Batı'da felsefe var / 25.11.2021
- İnançların, kültürlerin, kimliklerin melezleşmesi (2) / 21.11.2021
- Gazi Paşa demek tam bağımsız Türkiye demektir (2) / 11.11.2021
- Gazi Paşa demek tam bağımsız Türkiye demektir (1) / 10.11.2021
- İnançların, kültürlerin, kimliklerin melezleşmesi (1) / 09.11.2021
- Cumhuriyetimiz 98 yaşında (2) / 07.11.2021
- Cumhuriyetimiz 98 yaşında (1) / 06.11.2021
- Anadolu / 01.11.2021
- Fütüvvet (2) / 24.10.2021
- Fütüvvet (1) / 23.10.2021
- Batılın 3G’si / 16.10.2021
- Ateş ve toprak anlayışı / 15.10.2021
- Düşünce eylemin tohumudur / 09.10.2021
- Emperyalizm sadece mali bağımlılık mıdır? / 02.10.2021
- Sömürgecilik ve emperyalizm / 26.09.2021
- Batılın tıyneti / 08.09.2021
- Okullar açıldı -2- / 07.09.2021
- Okullar açıldı -1- / 06.09.2021
- Buyurgan batının Müslümanları / 01.09.2021
- Doğu doğudur, batı da batıdır -2- / 27.08.2021
- Doğu doğudur, batı da batıdır -1- / 26.08.2021
- Her zalim bir Yezit’tir, her mazlum bir Hüseyin -2- / 19.08.2021
- Her zalim bir Yezit’tir, her mazlum bir Hüseyin -1- / 18.08.2021
- Batı için insanlık maskeli bir oyun -2- / 17.08.2021
- Batı için insanlık maskeli bir oyun -1- / 16.08.2021
- Dijital çağda esen dijital fırtına / 10.08.2021
- Sanal âlemde milli ve manevi hassasiyet olmalı / 06.08.2021
- Batının değersizlik trajedisi -2- / 04.08.2021
- Batının değersizlik trajedisi -1- / 03.08.2021
- Akıl insanın kalbindedir / 31.07.2021
- Sanal dünyanın sanal kimlikleri ve sanal duyguları / 28.07.2021
- ‘Ben’ farklılıklarından ‘biz’ zenginliğine kavuşmak - 2 / 25.07.2021
- Muhabbetin kantarı fedakarlık ve kurban / 22.07.2021
- Muhabbetin kantarı fedakarlık ve kurban / 22.07.2021
- Muhabbetin kantarı fedakarlık ve kurban / 20.07.2021
- ‘Ben’ farklılıklarından ‘biz’ zenginliğine kavuşmak (1) / 19.07.2021
- Dijital çağda sınıfta kalan insanlık (6) / 17.07.2021
- Dijital çağda sınıfta kalan insanlık (5) / 05.07.2021
- Dijital çağda sınıfta kalan insanlık (4) / 30.06.2021
- Dijital çağda sınıfta kalan insanlık (3) / 22.06.2021
- Dijital çağda sınıfta kalan insanlık (2) / 14.06.2021
- Dijital çağda sınıfta kalan insanlık -I- / 08.06.2021
- Türk Milleti Ehli Beyt gemisinden indirilemez - 5 / 26.05.2021
- Türk Milleti Ehli Beyt gemisinden indirilemez - 4 / 25.05.2021
- Türk Milleti Ehli Beyt gemisinden indirilemez - 3 / 24.05.2021
- Türk Milleti Ehli Beyt gemisinden indirilemez - 2 / 23.05.2021
- Türk Milleti Ehli Beyt gemisinden indirilemez - 1 / 22.05.2021
- Enfeksiyonlu din anlayışı Hz. Ali’yi şehit etti / 06.05.2021
- Şehr-i Ramazan-II / 27.04.2021
- Şehr-i Ramazan-I / 26.04.2021
- Eğitim neden önemlidir?-III / 19.04.2021
- Eğitim neden önemlidir?-II / 16.04.2021
- Eğitim neden önemlidir?-I / 15.04.2021
- İnsanlar şehirleri neden terk etmek istiyor?-III / 08.04.2021
- İnsanlar şehirleri neden terk etmek istiyor?-II / 07.04.2021
- İnsanlar şehirleri neden terk etmek istiyor?-I / 06.04.2021
- Kültür ve kimlik neden önemli / 01.04.2021
- Müslümanı Ehl-i Beyt kurtarıyor-II / 09.03.2021
- Müslümanı Ehl-i Beyt kurtarıyor-I / 08.03.2021
- Hz. Alinin künyeleri ve lakapları-II / 26.02.2021
- Hz. Ali’nin künyeleri ve lakapları-I / 25.02.2021

Yeni Mesaj arşivinde 'tarihte bugün'

Yeni Mesaj Gazetesi arşivi 2001 yılına kadar eksiksiz içerikle erişime açık olup ayrıca tüm arşivde anahtar kelimelerle arama yapmak da mümkündür.

16.10.2020, 16.10.2019, 16.10.2018, 16.10.2017, 16.10.2016, 16.10.2015, 16.10.2014, 16.10.2013, 16.10.2012, 16.10.2011, 16.10.2010, 16.10.2009, 16.10.2008, 16.10.2007, 16.10.2006, 16.10.2005, 16.10.2004, 16.10.2003, 16.10.2002


logo

Beşyol Mah. 502. Sok. No: 6/1
Küçükçekmece / İstanbul

Telefon: (212) 425 10 66
Faks: (212) 424 69 77
E-posta: [email protected] [email protected]


WhatsApp haber: (0542) 289 52 85


Tüm hakları Yeni Mesaj adına saklıdır: ©1996-2021

Yazılı izin alınmaksızın site içeriğinin fiziki veya elektronik ortamda kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması veya yeniden yayınlanması aksi belirtilmediği sürece yasal yükümlülük altına sokabilir. Daha fazla bilgi almak için telefon veya eposta ile irtibata geçilebilir. Yeni Mesaj Gazetesi'nde yer alan köşe yazıları sebebi ile ortaya çıkabilecek herhangi bir hukuksal, ekonomik, etik sorumluluk ilgili köşe yazarına ait olup Yeni Mesaj Gazetesi herhangi bir yükümlülük kabul etmez.