HOŞGELDİNİZ! BUGÜN 21 MAYIS 2022, CUMARTESİ

Büyükelçiliğimize saldırı ve mafyokrasi?

21.11.2011 00:00:00
Suriye demokratik midir, diktatörlük müdür, hangi reformlara ihtiyacı vardır, yaşaması gereken sistemin tarzı ne olmalıdır, sendikalar, birlikler ve sivil toplum örgütlerinin rolü ve görevi nasıl bir işlev kazanmalı, halkın ekonomik refahı ve ilerlemesi nasıl sağlanmalı, basın özgürlüğü ve insafı nasıl işlemeli, rüşvet-fesat nasıl lağvedilmeli, ülkelerimizin zengin yeraltı ve yer üstü zenginlikleri nasıl kullanılmalı, mafyavari oluşumlar nasıl bertaraf edilmeli, uyuşturucu ticareti-silah kaçakçılığı nasıl önlenmeli, ordu ve silahlı kuvvetlerin-istihbaratın görevleri nasıl tanzim edilmeli, etnik-mezhepsel azınlıklar ve Kürt kardeşlerimizin haklı talepleri meselesi nasıl çözülmeli, yurtlarından zorla çıkarılmış Filistinli-Iraklı-Afganlı mültecilerin ülkelerine dönmesi nasıl başarılmalıdır, edebi-kültürel-arkeolojik zengin tarihimiz nasıl kullanılmalıdır, bunlar şüphesiz meşru sorular ve Türkiye dâhil bölge halklarının istisnasız tartışması gereken hayati önemde elzem konulardır. Bunun temel ilkesi, bu hususların bölge toplumlarının inisiyatifi ve denetiminde yapılmasıdır. Hiç bir gerekçe bu meselelerin ertelenmesi için sebep oluşturamaz. Lakin bu nebil hedeflere emperyalist-siyonist plan ve projeler teşhir edilerek onlara karşı net tavır alarak ulaşılmalıdır. Bunun dışında kalan çalışmalar, kişilerin ve geçmişi karanlık kanlı örgütlerin palazlanması, iktidara gelmeleri için çalışılması, medyanın terör kurumları gibi yayın yapması, stüdyolarda hazırlanmış görüntülerin beyinlere enjekte edilmesi, olaylara başından itibaren taraf olunması ve mevcut iktidarların düşmesi için "iblisle" bile işbirliği mubahtır söylemleri, etnik-mezhepsel fitneciliğin körüklenmesi, hele hele bazılarının yaptığı gibi işgalleri açıkça savunması ihanet ve onursuzluktur.  Bu kapsamda, Suriye'de Arap Birliği'nin yaptırım kararlarına kızan bir grup sorumsuz çapulcu, konsolosluklarımıza saldırarak Türk bayrağı ve Atatürk posterlerini yaktı. Eylemin fotoğrafları çekildi ve anında yabancı medya kuruluşlarına servis edildi. Bu hadise provokasyon ve planlı bir eylemin daniskasıdır. Mantık şöyle der; bu eylemi yapanlar tepkilerinde samimi olsalardı, Suriye'yi sürekli tehdit eden Davutoğlu'nun, Erdoğan'ın veya Gül'ün fotoğrafları yakılırdı. Türkiye'de Türk bayrağı ve Mustafa Kemal konularında en hassas davrananlar, bugün Suriye'de olup bitenlere karşı en duyarlı ve en sorumlu tavırları sergileyen kesimdir. Bu kesimin ezici çoğunluğunun Suriye ile dayanışma içinde oldukları ve emperyalist politikaları eleştirdikleri aşikârdır. Bu çerçevede, hangi mantık bu kesimin düşmanlığını kazanmak için böyle bir hayasız-çirkin eyleme onay verebilir. Kime ne kazandırır? İlginç olan husus ise, Türk bayrağı ve Atatürk konularında düşmanlıkları zirve yapmış olanların Suriye'de bir gurubun yaptığı bu terbiyesiz saldırganlığı istismar ederek Suriye'ye yüklenmeleridir. Esas amaç itibariyle, bunların hedefi, Suriye halkı ile dayanışma içinde olan, müdahalelere karşı tutum alan veya AKP hükümeti'nin Suriye politikalarına destek vermeyen çevrelerin bu olay vesilesi ile Suriye'den uzak tutulmalarıdır. Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim'in olayı kınaması ve özür dilemesi olgun bir davranış örneğidir. Buna rağmen, bu olay gündemde tutularak Suriye'ye karşı orantısız tehditler savurmak Türkiye'nin milli menfaatlerine nasıl hizmet etmektedir? Türk bayrağı ve Mustafa Kemal konularında bu kadar hassas olduğunu göstermeye çalışan Başbakan Erdoğan, ABD'nin eli kanlı terörist askerlerinin Türk askerinin başına çuval geçirirken, "ne notası müzik notası mı" diyerek kararlı bir tavır yerine susmayı tercih ederken, Avrupa devletleri Türkiye'ye karşı terör örgütlerine açık destek verirken, milyonlarca Müslüman Iraklı katledilirken, camiler tecavüze uğrar ve bombalanırken duyarlılıkları kış uykusunda mıydı? Suriye'yi içten fetih edemeyeceklerini, Müftünün oğlunu öldürseler de, öldürdükleri cesetleri parçalasalar da, öldürülen askerleri, polisleri, memurları, akademisyenleri haber yapmasalar da, trenleri havaya uçursalar da, otobüsleri kurşunlasalar da, bir muayyen mezhebe mensup özel olarak seçtikleri görevlileri katletseler de, Alevi-Sünni fitnesi yapsalar da, ekonomik-siyasi ambargolara ve Katar gibi çağdışı İngiliz-Amerikan-İsrail krallıklarının el-Ceziresi'nin kendisini yırtmasına ve milyarlarca doları Suriye'yi kana bulamak için fütursuzca harcamasına, Türkiye topraklarında beslediklerine rağmen dize getiremeyeceklerini anladıkları için bütün bölgeyi karanlık bir savaşa ve kaosa sürüklüyorlar. Bizleri Suriye ve İran ile uğraştırırken, Somali'de, Filistin'de, Mısır'da, Bahreyn'de, Sudan'da, Libya'da, Afganistan'da yaptıkları katliamları, talanı ve insan hakları ihlallerini görmememizi sağlamaya çalışıyorlar. Araştırmacı gazeteci İbrahim Karagül'ün dikkat çektiği Somali'de neler oluyor hususu önem arz etmektedir.Sovyetler Birliği'nin tarih sahnesinden çekilmesinin ardından, Soğuk Savaş sonrası dönem olarak takdim edilen ve ABD'nin hegemonyasında tanzim edilmesi planlanan Yeni Dünya Düzeni iflas etmiştir. Uluslararası hukuk sistemi ve yerel yasal düzenlemeler keyfi uygulamalara maruz kalmıştır. Mantığın gücü yerine, gücün mantığı beşeri toplumların bütün ilişkilerine musallat olmuştur. Serbest piyasa ekonomisi, adil rekabet ve bu piyasayı düzenlemekle mükellef kurallar büyük bir yalandan ibarettir. Uluslararası örgütler işlevlerini yerine getiremeyen hantal kurumlara dönüşmüştür. Resul-i Ekrem efendimiz Muhammed ve Ocağının mübarek üyeleri, ekonomide tekelcilik mefhumunu mahkûm etmişler, bütün belaların, acıların ve savaşların müsebbibi olarak göstermişlerdir. Bugün dünyamızı felaketlere sürükleyen, krizlerin omurgasını teşkil eden gelişmelerin en önemli müsebbibi,  ekonomide tekelcilik sistemini musallat eden ABD ve AB devletleridir. En nihayetinde, asırlardır suren talan, yağma ve katliam politikalarına rağmen krizlerden kurtulamamakta, boğulmaktadırlar. Bu ölümcül hastalıktan kurtulmak için her türlü ahlaksız ve anti-demokratik metot ve uygulamaları mübah kabul etmektedirler. Hastalıklarıyla yüzleşip sorunlarını çözmek için uğraşacaklarına bütün dünyayı ateşe atmayı seçiyorlar. Kendi toplumlarının gazabına uğrayacaklarını bildiklerinden, bu gazabı dışarı ihraç etme meyillisidirler. Komünizm, İslam, ulusal devletler-kimlikler ve ne bahane bulurlarsa kullanır saldırırlar. Faşist, ırkçı ve cani özelliklerini smokin giyerek, zarif tavırlara bürünerek kılıflamaya çalışırlar. Demokrasi, özgürlük, ekonomik kalkınma ve insan hakları yalanlarıyla ülkelere saldırırlar. Söylenen hak arzulanan batıldır tabirine uygun davranırlar. Televizyon, gazete, sınama ve daha nice imkânlarla önce düşman yaratırlar sonra düşmanı yok etmek için seferber olurlar. Tekelci ekonominin Mafyokrasi düzenidir bu.Orta-Doğu ve Mağrip (Kuzey Afrika) ülkelerini asırlarca işgal ve talan eden, Süveyş kanalı, Filistin, tarihi zenginlikler için coğrafyamıza musallat olan Batının sahtekâr haçlıları bu sefer aynı gerekçelerle petrol, su, pazar, uranyum, bor, tarım alanları, afyon için bölgemize hayâsızca ve zalimce saldırıyorlar. Coğrafyamızın anti-demokratik, hantal, anti-halkçı rejimlerini de bahane ederek bütün bölgeyi sürekli bir kaosun, etnik-mezhepsel savaşların ve yıkımların kısır döngüsüne atıyorlar. "Dinime küfreden Müslüman olsa bari", gibi bir garip durumla karşı karşıyayız. "Yukarı tükürsek bıyık aşağı tükürsek sakal" misaliyiz. Lakin tereddüde düşmememiz gereken tavrımız şu ki, anti-emperyalist politikalardan kesinlikle taviz verilmemesidir. Bu güçlerin ne kadar güçlü yerli işbirlikçileri, karalamaları, yalanları, şantajları, tehditleri, borazanları ve yardakçıları olursa olsun umudumuzu asla yitirmemeliyiz. Çünkü onların batılı yalanı, fitnesi, iftirası, mafyokrasisi var ise, bizimde hak Muhammed Ali'miz var. Onların tankı, pilotsuz uçakları, ölüm makineleri varsa bizimde ilahi Zülfikar'ımız var. Prof. Dr. Haydar Baş beyefendinin tarihi ifadesi ile Şam mübarektir ve onun kerametine uzanan düşmanlar muhakkak helak olur. Türkiye, İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Filistin halklarının anti-emperyalist birliği, bölgemizin huzuru, istikrarı ve ilerlemesi için teminattır.
 
Prof. Dr. Ali Ünal Emiroğlu / diğer yazıları
- Gençlere armağan edilmiş bir bayram / 19.05.2022
- Savaşın salıncağında barış… / 16.05.2022
- Toplumun direnme hakkı / 12.05.2022
- Suriyeliler ve Mülteci Hukuku / 09.05.2022
- Bir içli sevap müjdesi / 05.05.2022
- Türklere atılan iftira: Soykırım / 28.04.2022
- Bayramda otizmli çocuklar… / 25.04.2022
- İlk milli bayramımız / 21.04.2022
- Açık kapı politikası / 18.04.2022
- Haydar Baş: Tam bağımsızlık öğretmeni / 14.04.2022
- Adalet savaşçıları / 07.04.2022
- Sokak hayvanları üzerinden… / 04.04.2022
- Mayın ve NATO / 31.03.2022
- Dünya Tiyatro Günü / 28.03.2022
- Rusya, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde yargılanabilir mi? / 24.03.2022
- Seçim ve demokrasi / 21.03.2022
- Zaferin 107. yılı / 17.03.2022
- Erdoğan! Bayramın olsun… / 14.03.2022
- Kadınlar öldürülürken / 10.03.2022
- Kadınlar Günü / 07.03.2022
- Dünya savaşı riski var mı? / 03.03.2022
- Montrö ve hassas dengeler / 28.02.2022
- Siyasi cinayetler / 24.02.2022
- İktisat Kongresi ve diplomasi / 21.02.2022
- Medeni Kanun 96 yaşında / 17.02.2022
- Faturalar sahneyi, Bakanlık zirveyi kararttı / 14.02.2022
- Meslek mi kadrolaşma mı? / 10.02.2022
- Cumhurbaşkanı-Bakan-AİHM / 07.02.2022
- Ne çocuk yararı ne kamu yararı vardı… / 03.02.2022
- Cumhurbaşkanına hakaret suçu / 31.01.2022
- Korkmamak hakkı ve özgürlüğü / 27.01.2022
- Zihniyet-Mevzuat-Sezen Aksu / 24.01.2022
- Pazar günü seçim var! / 20.01.2022
- Sürü bağışıklığı ya da sorumsuzluk mu? / 17.01.2022
- Sivil itaatsizlik / 13.01.2022
- Neyi kutluyoruz? / 10.01.2022
- Hava ağır… / 06.01.2022
- Emperyalizmin uşakları ve son hain / 03.01.2022
- Açılım ama nasıl? / 30.12.2021
- Aşk, şiir ve Mehmet Akif / 27.12.2021
- Arabesk-AKP ekseninde eriyen kültür / 23.12.2021
- Dibe vuran sadece ekonomi mi? / 20.12.2021
- Mevlana’yı anarken… / 16.12.2021
- 73 yıllık mesaj… Anlayana! / 13.12.2021
- Barocuklara inat!.. / 09.12.2021
- Sosyal engelliler ve kadın / 06.12.2021
- Köleliğin Kaldırılması Uluslararası Günü / 02.12.2021
- Şiddetin denetimi!.. / 28.11.2021
- Öğretmenler Günü / 25.11.2021
- Zulmün arka sokaklarında çocuk… / 22.11.2021
- Nefret / 18.11.2021
- Kırmızı alarm… / 15.11.2021
- Anma değil anlama / 11.11.2021
- Şehircilik Günü’nde zifiri tablo / 08.11.2021
- Torba alışkanlığı / 04.11.2021
- Dibe vuran itibar! / 01.11.2021
- Atatürk ve Cumhuriyet / 28.10.2021
- Birleşmiş Milletler Günü / 25.10.2021
- Bağımsız Baro olmak / 21.10.2021
- Bir Mustafa Kemal duruşu Haydar Baş ve Attilâ İlhan / 18.10.2021
- Anayasanın anahtarı kimde? / 14.10.2021
- Mudanya Antlaşması / 11.10.2021
- ATATÜRK ve öğretmen / 07.10.2021
- Hayvan hakları / 04.10.2021
- Kimin anayasası? / 30.09.2021
- Kriz ve mutlu izdivaç / 27.09.2021
- Neden yeni anayasa? / 23.09.2021
- Kesintisiz savaşta barışı konuşmak! / 20.09.2021
- İtirafın rotası: Yüce Divan / 16.09.2021
- 12 Eylül’ün genetik süreci / 13.09.2021
- ‘Elhamdülillah, İzmir’e kavuştuk!’ / 09.09.2021
- Mekân ve yargı / 06.09.2021
- Taliban-IŞİD-Müzik / 02.09.2021
- 30 Ağustos’a borç / 30.08.2021
- Asırlık ders: Sakarya / 26.08.2021
- Köle ticaretinden beden ekonomisine / 23.08.2021
- Afetler karşısında ne yapabildik? / 19.08.2021
- Vahim gidişat: Suriyeliler barometresi / 16.08.2021
- Orman yangını ve İdare’nin sorumluluğu / 12.08.2021
- Türk milletine yapılan suikast: Sevr / 09.08.2021
- Düzensiz göç / 05.08.2021
- Ormanları yaka yaka bitiremedik / 02.08.2021
- Göçmen köprüsünden suç köprüsüne / 29.07.2021
- Lozan’da zafer Kıbrıs’ta külliye / 26.07.2021
- Marşı yasaklayan kafayla… / 19.07.2021
- Torbaya bak OHAL’e gel! / 15.07.2021
- Adalet mi, sefalet mi? / 12.07.2021
- Bütçenin rehin alınması: Söke söke… / 08.07.2021
- Zina suç sayılabilecek mi? / 05.07.2021
- Atatürk’ten gelen tokat / 01.07.2021
- Alacakaranlıktaki sınav… / 28.06.2021
- Hâlâ mı FET֒ye tahammül hevesi… / 24.06.2021
- Cumhuriyetin ilk temel belgesi: Amasya Genelgesi / 21.06.2021
- Covid-19 pandemisinden çölleşme salgınına / 17.06.2021
- NATO Zirvede… Ulusal çıkarımız nerede? / 14.06.2021
- Haydar Baş UNESCO kararında esiyor… / 10.06.2021
- Yargı eliyle ittifak savaşı… / 07.06.2021
- Mini infaz kocaman darbe / 03.06.2021
- Derin gırtlak: Sedat Peker / 31.05.2021
- 27 Mayıs / 27.05.2021
- Çocuklar kimin umurunda / 24.05.2021
- Gençlik ve ötesi / 20.05.2021
- Kınama kanamayı durdurmuyor / 17.05.2021
- Engellenenler / 10.05.2021
- Yüce Divan / 06.05.2021
- Sağlık emekçilerinin bayram (!) durumu / 03.05.2021
- Haçlının Ermeni kartı ve hukuk / 29.04.2021
- Haydar Baş milattır / 12.04.2021
- Bir reform darbesi de Bahçeli’den / 05.04.2021
- Devletin yağmaya katılması / 01.04.2021
- Göle maya çalan TBMM Başkanı… / 29.03.2021
- Gezegenimiz ölüme mi yürüyor? / 25.03.2021
- Cumhurbaşkanı Kararı yok hükmündedir / 22.03.2021
- 18 Mart Çanakkale Zaferi / 18.03.2021
- 12 Mart Anayasasına benzemesin… / 16.03.2021
- İstiklal Marşı 100 yaşında / 11.03.2021
- Kadınlar işiniz zor… / 08.03.2021
- ‘İnsan Hakları Eylem Planı’ / 04.03.2021
- Parti kapatma / 01.03.2021
- Yunus Emre Yılı / 25.02.2021
- “Yeni anayasa” değil!.. / 22.02.2021
- Tükürün onların asla güvenilmez sözüne / 18.02.2021
- Uzay projesinden uzay hukukuna / 15.02.2021
- Filistin’in hukuk zaferi / 11.02.2021
- İnsan onuruna ve gençlere reva görülen… / 08.02.2021
- Anayasadan önce zihniyeti değiştirin! / 04.02.2021
- Mavi Vatan’daki mayın / 01.02.2021
- Anayasa Mahkemesi dublör olamaz! / 28.01.2021
- Yargıda kargaşa… / 25.01.2021
- Kapitalizm acaba kimi kurtaracak? / 21.01.2021
- Bekleme odasından reform durağına… / 18.01.2021
- WhatsApp’la dokunulan dokunulmazlık / 14.01.2021
- Atatürk’ün dış politikasına dönmeli / 11.01.2021
- Boğaziçi’nden kelepçeye akademik özgürlük (!) / 07.01.2021
- İstiklal Marşı Yılı / 04.01.2021
- AİHM kararlarının yerine getirilmesi / 31.12.2020
- AİHM’nin yargılama yetkisi / 28.12.2020
- Türkiye Varlık Fonu / 24.12.2020
- Bütçe hakkının gaspı / 21.12.2020
- AB için değil, insan için… / 17.12.2020
- NATO: Kalmak mı zor, çıkmak mı? / 14.12.2020
- 72 yıllık mesaj: İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi / 10.12.2020
- Mevlânâ’yı anarken… / 07.12.2020
- Engelsiz yaşam için… / 04.12.2020
- Ne kadar acısa da yarayı deşmek… / 30.11.2020
- Silahın hedefindeki cinsiyet / 26.11.2020
- Öğretmenler Günü’nü kutlamak! / 23.11.2020
- Sanat ve siyaset / 19.11.2020
- Kıyamet kopsa da mı! / 16.11.2020
- Kültür sorunu / 12.11.2020
- Bir devrim tasarımcısı: ATATÜRK / 09.11.2020
- Anayasa ile kamu vicdanı arasında kırılan fay / 05.11.2020
- Türkiye için ne değişecek? / 02.11.2020
- Nice 29 Ekim’lere… / 29.10.2020
- ‘Ba de harab-ül Basra’ ya da canlar çıktıktan sonra / 26.10.2020
- BTP Kongresi / 22.10.2020
- AYM kararlarına karşı direnme neyin nesi !!! / 20.10.2020
- İnsanlığa karşı işlenen suçlarda yargı yetkisi / 15.10.2020
- Ahilik / 12.10.2020
- Anayasanın yaşayabilirliği / 08.10.2020
- İnsanlar çoğalırken ya diğer canlılar!.. / 05.10.2020
- Yaşlılar Günü, yasaklar ve anayasa… / 01.10.2020
- Dilde bağımsızlık / 29.09.2020
- Yargı-siyaset-demokrasi / 24.09.2020
- Dünya Barış Günü / 21.09.2020
- Salgın ve sağlık emekçileri / 17.09.2020
- 12 Eylül’e 40’ıncı yıl restorasyonu / 14.09.2020
- 9 Eylül 1922 / 10.09.2020
- Ölüm cezası / 07.09.2020
- Hukuk ve mekan / 03.09.2020
- Zafer Bayramı / 31.08.2020
- Dere yatağına sığmayan HES’ler / 27.08.2020
- Köle ticareti kalktı mı? / 24.08.2020
- Hacı Bektaş Veli / 20.08.2020
- Bin yıllık dönüşüm: Galata Kulesi / 17.08.2020
- Mavi Vatan’da neler oluyor? / 13.08.2020
- Tarihimizin en ağır antlaşması: Sevr / 10.08.2020
- İçimizi ısıtan performans: Hüseyin Baş / 07.08.2020
- Adalet tatilde / 30.07.2020
- Ayasofya kararından sonra Hanedan emlakinin encâmı… / 27.07.2020
- Lozan Barış Antlaşması 97 yaşında / 23.07.2020
- KKTC Barış ve Özgürlük Bayramı / 20.07.2020
- İşçi sağlığı - iş güvenliği - devletin sorumluluğu / 16.07.2020
- Ayasofya’dan husumet çıkarmayın! / 13.07.2020
- Dünya Hukuk Günü / 09.07.2020
- Sıra geldi İstanbul Sözleşmesi’ne / 06.07.2020
- Kapitülasyonlardan kabotaja Türkiye / 02.07.2020
- Sınavlar ve sonrası / 29.06.2020
- Savunmayı savunmak / 25.06.2020
- ‘Bekçi Yasası’, adalet ve güvenlik… / 22.06.2020
- BM-ABD-Uluslararası yargı / 18.06.2020
- Seni uzaktan sevmek… / 15.06.2020
- Bir demokrasi aşkından ötesi / 11.06.2020
- 65 yaş üstü dramaları ve Anayasa / 08.06.2020
- Çatışma kurbanı çocuklar… / 04.06.2020
- Yassıada’da yassılaşan adalet / 01.06.2020
- 27 Mayıs üzerine… / 28.05.2020
- Virüse bulaşan sınavlar / 21.05.2020
- 19 Mayıs kutlu olsun! / 18.05.2020
- 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü / 14.05.2020
- Meşin yuvarlak ortada kaldı… / 11.05.2020
- Hapishanenin zoraki misafirleri çocuklar / 07.05.2020
- İki bayram arasında çocuk emeği / 04.05.2020
- Yarın bayram mı? / 30.04.2020
- 100. yılında parlamentonun boyutları / 27.04.2020
- Ulusal Egemenliğin 100. yılında çocukların bayramı (!) / 23.04.2020
- Oysa her şey farklı olabilirdi / 20.04.2020
- Haydar Baş Çağı yaşanacaktır / 16.04.2020
- Salgının yönetimi / 13.04.2020
- Koronavirüse Haydar Baş aşısı / 09.04.2020
- Adalet savaşçılarının haftası / 06.04.2020
- Sanat salgının ilacı olur mu? / 02.04.2020
- Hasta mahpuslar / 30.03.2020
- Yaşlılık ve OHAL / 26.03.2020
- İstinaf’ın Haydar Baş kararı ve ceza adaleti / 23.03.2020
- Dünya, insan hakları sınavından geçebildi mi? / 19.03.2020
- 105. yılında Çanakkale / 16.03.2020
- 12 Mart Muhtırasının anayasal izdüşümü / 12.03.2020
- Kadın hakları paranoya pençesinde mi? / 09.03.2020
- Barışı beceremedik, çatışmayı yönetelim! / 13.02.2020
- Güç dengeleri ve gidişat / 10.02.2020
- Mülteci uyum sorunu / 06.02.2020
- Thomas’tan Trump’a değişen ne?.. / 03.02.2020
- Deprem ve risk toplumu / 30.01.2020
- Ege politikası / 27.01.2020
- Berlin Konferansı sonrasında durumumuz! / 23.01.2020
- Adalete yönelmeyen yargı mı!.. / 20.01.2020
- Bir NATO imalatı mı? / 16.01.2020
- Hukukçu yetiştirmek / 13.01.2020
- Yeni bir göç dalgası… / 09.01.2020
- Arşidükten Generale 106 yıl… / 06.01.2020
- Adalar ve faytonlar / 02.01.2020
- Kanal İstanbul: Hukuksal ve mekânsal kurallar / 30.12.2019
- Mehmed Âkif Ersoy / 26.12.2019
- Avukat ayağa kalk!.. / 23.12.2019
- Göç ve uluslararası arka planı / 19.12.2019
- Denizde egemenlik / 16.12.2019
- Mevlâna ve hukuk devleti / 12.12.2019
- 71 yıllık mesaj… / 09.12.2019
- Dünya Kadın Hakları Günü / 05.12.2019
- Engellilerin hakları / 02.12.2019
- Kadına yönelik şiddete hayır! / 28.11.2019
- Öğretmenler Günü ve Haftası (24-30 Kasım) / 25.11.2019
- Dünya Çocuk Hakları Günü / 21.11.2019
- ABD: Ya ben ya Rusya! / 18.11.2019
- İnsanlar kendilerini niçin öldürürler!.. / 14.11.2019
- Atatürk’ü okuyarak, anlayarak anmak / 11.11.2019
- Savaş suçlusu kim? / 07.11.2019
- Şantaj-baskılama / 04.11.2019
- Haydar Baş: Büyük adam olma sanatı / 31.10.2019
- Nice 29 Ekim’lere derken… / 28.10.2019
- Yargılaşan siyaset / 24.10.2019
- Ceza adalet sistemi ve Haydar Baş örneği / 21.10.2019
- Dünya Yoksullukla Mücadele Günü ve MEM / 17.10.2019
- BM vicdanı! / 14.10.2019
- ABD’nin operasyon örgütü IŞİD ve Türkiye / 10.10.2019
- Hukukun dilsizleri TBMM’de / 07.10.2019
- Üniversiteler açılırken… / 03.10.2019
- Yaşlı hakları / 30.09.2019
- Eşlerini öldüren kadınlar / 26.09.2019
- Hava kalmadı kongre verelim! / 23.09.2019
- Astana-Adana-Ankara üçgeninde Suriye / 19.09.2019
- İnsan mal mıdır? / 16.09.2019
- 12 Eylül’le hesaplaşma / 12.09.2019
- Ders başı / 09.09.2019
- Çatışma yönetimi / 05.09.2019
- Yeni Adli Yıl kutlu olsun / 02.09.2019
- 30 Ağustos’a borç / 29.08.2019
- Atatürk ve Ağustos ayı / 26.08.2019
- Ertelenen yargı reformu / 22.08.2019
- Güvenli Bölge ve uluslararası hukuk / 19.08.2019
- Asya açılımı / 15.08.2019
- Bir onursuzluk ve tükeniş belgesi Sevr Muahedesi / 08.08.2019
- Kitlesel kaçıştan bayram dönüşüne… / 05.08.2019
- Adli tatil niye? / 01.08.2019
- AYM gemisi batıyor mu? / 29.07.2019
- Lozan 96 yaşında / 25.07.2019
- Kıbrıs’ta Bayram! / 22.07.2019
- Savunma bağımsızlığı için… / 18.07.2019
- FET֒yü ilk teşhis eden lider ve 15 Temmuz / 15.07.2019
- Nüfus ve nikâh / 11.07.2019
- Kadın Üniversitesi / 08.07.2019
- S-400/F-35/NATO üçgeninde Türkiye / 04.07.2019
- Kabotaj ve Deniz Bayramı / 01.07.2019
- Devletin ayıbı / 24.06.2019
- Dünya Mülteciler Günü / 20.06.2019
- ‘Bana çalmayanı göster’ / 17.06.2019
- Doğu Akdeniz’e uluslararası hukuk şemsiyesi / 13.06.2019
- Paketteki özgürlük / 10.06.2019
- Anayasa yerine yargı reformu(!) / 03.06.2019
- Kirletilmiş seçimin mağdurları ve AYM / 30.05.2019
- YSK’nın soyguna katılımı… / 27.05.2019
- Sokak çocuklarına şefkat… / 23.05.2019
- 1919 – 2019 / 20.05.2019
- Barış hakkı… / 16.05.2019
- Engelleri yıkın! / 13.05.2019
- Zaten yoktular! / 09.05.2019
- Çıkmak mı zor kalmak mı? / 06.05.2019
- 1 Mayıs’tan 1 Mayıs’a / 02.05.2019
- Bitmeyen yolculuğumuz barış!.. / 29.04.2019
- Suç ortağı Fransa’dır! / 25.04.2019
- Yarın bayram olsa! / 22.04.2019
- Sandık terörü ne olacak?! / 18.04.2019
- Katliam! / 15.04.2019
- Torbadan Sandığa YSK / 11.04.2019
- Adalet savaşçıları için de MEM / 08.04.2019
- Seçim bitti SEÇSİS bitmedi! / 04.04.2019
- YSK yargısı / 01.04.2019
- Trump’a dur diyecek U.A.D. nerede? / 28.03.2019
- BTP mitingi… / 25.03.2019
- Toplumla ibralaşmak / 21.03.2019
- Çanakkale geçilmez! / 18.03.2019
- Partiler arası benzerlikler ve BTP / 14.03.2019
- Kriz / 11.03.2019
- Bu geceyi fırsat bilelim / 07.03.2019
- Tam zamanında gelmişti… / 04.03.2019
- BTP’de buluşalım! / 28.02.2019
- ATATÜRK’ün manevî mirasçısı Haydar Baş / 25.02.2019
- Demokrasicilik oyunu değil BTP gerçeği / 21.02.2019
- Güneşin sustuğu yer / 18.02.2019
- Yapıcı mı yıkıcı mı? / 14.02.2019
- Patrik ve Çipras’ın Ada sefası / 11.02.2019
- Yatay dikey derken unutulan vicdan / 07.02.2019
- Geç de olsa hatadan dönüş… / 04.02.2019
- AYM ve bağımsızlık / 31.01.2019
- Tehlikedeki avukatlar / 28.01.2019
- Kara film / 24.01.2019
- Sanat ve siyaset / 21.01.2019
- Kentsel tasarımda kampüsün yeri… / 17.01.2019
- Hukuk eğitimi nasıl olmalı? / 14.01.2019
- Havuç mu sopa mı? / 10.01.2019
- İstifa etmeli mi? / 07.01.2019
- Konkordato borçlunun kalkanı mı? / 03.01.2019
- Akıllı araçların akılsız sonuçları / 31.12.2018
- Mehmet Akif’i anıyoruz… / 27.12.2018
- Kazalar ve yaşam hakkı / 24.12.2018
- İnsani dayanışma budur! / 20.12.2018
- Dünyaya sığınamayanların günü! / 17.12.2018
- Yobazlar Mevlâna’yı anlayamazlar! / 13.12.2018
- İnsan haklarında 70 yıllık mesaj / 10.12.2018
- Kadınların işi zor… / 06.12.2018
- Ergenekon kumpasçıları mı, engelliler mi?.. / 03.12.2018
- AİHM’nin yargılama yetkisi / 29.11.2018
- Eğitim anlayışı / 26.11.2018
- Yine çocuklar… / 22.11.2018
- Kandil ve çocuk / 19.11.2018
- Sen yobaz bile olamazsın! / 15.11.2018
- Yokluğunun 80. yılında yine varsın! / 12.11.2018
- Dünya Şehircilik Günü / 08.11.2018
- Kızaran hangisi? / 05.11.2018
- Mülteci hakları / 01.11.2018
- Cumhuriyetimizin 95. gurur yılı eseri MEM / 29.10.2018
- Andımıza ilk yardım: Danıştay kararı / 25.10.2018
- Cinayet itirafı / 22.10.2018
- Adalet savaşçıları ve Barolar / 18.10.2018
- ‘Kerhen’ den ‘Kombin’ e / 15.10.2018
- Attilâ İlhan’ı doğru anlamak / 11.10.2018
- Üniversitelerimizde dersler başlarken / 08.10.2018
- Canlı mı eşya mı? / 04.10.2018
- Yediğimiz çalım / 01.10.2018
- BM’in rolü ve etkisi / 27.09.2018
- Anonim şirket ve devlet yönetimi / 24.09.2018
- Itrî ve Bach / 20.09.2018
- Oyun değil okul! / 17.09.2018
- Sefası var vefası yok… / 13.09.2018
- Dersimiz: 9 Eylül 1922 / 10.09.2018
- Yeni Adli Yıl kimin için? / 06.09.2018
- UCM vitrin süsü mü? / 03.09.2018
- Ağustos, zaferdir başarıdır! / 30.08.2018
- İmar, varlık derken ya bayram!.. / 27.08.2018
- Yeşil darbe / 20.08.2018
- "America First" ve DTÖ / 17.08.2018
- Can güvenliği tehdit altında / 13.08.2018
- Alçakların şemsiyesi: Sevr / 09.08.2018
- VAR'dan Varlık Fonu'na / 06.08.2018
- İyi tatiller adliye! / 02.08.2018
- İade ve takasa siyasi makas! / 30.07.2018
- İhlal kararları dururken? / 26.07.2018
- Lozan'da verilmedi! / 23.07.2018
- Devlet ciddiyeti / 19.07.2018
- Türkiye NATO'nun üyesi mi, düşmanı mı? / 16.07.2018
- Kararname Devleti / 12.07.2018
- Veda töreni! / 09.07.2018
- Devlet ihmali mi? Çocuk istismarı mı? / 05.07.2018
- OHAL'in tozunu aldılar / 02.07.2018
- Tayyip Bey bu fırsatı kaçırmayın! / 28.06.2018
- Bu da geçer yahu! / 25.06.2018
- Seçimin anlamlı olabilmesi için? / 21.06.2018
- Camide siyaset, ya Diyanet! / 18.06.2018
- Barışı konuşalım! / 14.06.2018
- Akademik enkaz! / 11.06.2018
- Taraftarın çektiği cefa ve Ali Koç / 07.06.2018
- Çatışma kurbanı çocuklar / 04.06.2018
- AKP'leşen CHP / 31.05.2018
- 'MEM toplantıları vaktidir' / 28.05.2018
- CHP'nin ötanazi isteği / 24.05.2018
- Askıdaki Bayram!!! / 21.05.2018
- İsrail ve ABD'nin ceza sorumlulukları / 17.05.2018
- Atılanlar oy atabilir mi? / 14.05.2018
- Engelliler / 10.05.2018
- İmar affı ve kent çöküşü / 07.05.2018
- Dünya Basın Özgürlüğü günü / 03.05.2018
- Sporda şiddet / 30.04.2018
- Baskın seçimin potansiyel mağdurları / 26.04.2018
- 23 Nisan neşe doluyor insan / 23.04.2018
- Uzayıp giden OHAL / 19.04.2018
- Kimyasal şantaj / 16.04.2018
- Adalet-Güvenlik-Polis / 12.04.2018
- Akademi fabrikasının işçileri / 09.04.2018
- Avukatlar Günü / 05.04.2018
- Hukuk kabadayılığı / 02.04.2018
- Dünya Tiyatro Günü / 29.03.2018
- Neden değiştirilemez? / 26.03.2018
- Su dengesi ne âlemde? / 22.03.2018
- Çanakkale'de Mustafa Kemal / 19.03.2018
- 14 Mart Tıp Bayramı / 15.03.2018
- Eşlerini öldüren kadınlar / 12.03.2018
- Herkül ve kâğıttan kule / 08.03.2018
- İç imdi iç şarabını? / 05.03.2018
- Ya içerdekiler? / 01.03.2018
- 27 Şubat mutlu bir izdivaç! / 26.02.2018
- Kimyasal hadım caydırır mı? / 22.02.2018
- Hakaretin sehveni olmaz! / 19.02.2018
- Orhan Gencebay / 15.02.2018
- Türk ve Türkiye / 12.02.2018
- İlber Ortaylı'nın yanlışı / 08.02.2018
- Ba'de harab-ül Basra / 05.02.2018
- Mahpus damında? / 01.02.2018
- Kime karşı meşru müdafaa? / 29.01.2018
- Afrin'e tafra AB'den? / 25.01.2018
- Kimin örgütü NATO? / 22.01.2018
- Cumhurbaşkanı ve UYAP / 18.01.2018
- AYM krizi / 15.01.2018
- OHAL'in uzaması organ yetmezliğidir / 11.01.2018
- Hangisi daha kirli? / 08.01.2018
- Erdoğan sorumsuz, Binali sorumlu! / 04.01.2018
- Bir yılı geride "güzel" bırakmak / 01.01.2018
- KHK eliyle savaş? / 28.12.2017
- Bir ahlâki sorun: ABD / 25.12.2017
- Dünya Mahkemesi olabilir mi? / 21.12.2017
- Kâğıttan bir kuleymiş!.. / 18.12.2017
- Trump'ın trampetleri / 14.12.2017
- Selda Bağcan-Mahsuni-Trump ve Kudüs / 11.12.2017
- 7-17 Aralık / 07.12.2017
- Boyun eğmeyin! Hakkınızı arayın! / 04.12.2017
- Kalmak mı zor gitmek mi zor? / 30.11.2017
- Erdoğan zor durumda! / 27.11.2017
- Bu 24 Kasım bir başka! / 23.11.2017
- NATO'dan NOTA'ya hep hüzün var! / 20.11.2017
- Düşüncedeki iktidar: ATATÜRK / 16.11.2017
- Atatürkçülüğün anayasası yazıldı! / 13.11.2017
- Sayın Cumhurbaşkanı! Yok deseniz de var! / 09.11.2017
- Emir demiri keserken hız, hizmeti kesmekte / 06.11.2017
- Ezik reisler emirle gider! / 02.11.2017
- Ey abuklar! T.C. 94 yaşında / 30.10.2017
- Tayyip Erdoğan: "İhanet ettik!" / 26.10.2017
- Anma değil sadece? / 23.10.2017
- Mecburiyetten müebbet! / 19.10.2017
- Atatürk ekseninde üç devin buluşması / 16.10.2017
- Kerizden krize İstinye! / 12.10.2017
- IŞİD bahane yardım şahane / 09.10.2017
- Büyük kırılma/Çöküş / 05.10.2017
- Sinik kişilikle araştırma olmaz! / 02.10.2017
- Barzani'ye yaptırım hemen şimdi! / 28.09.2017
- Topbaş'lar çok, başka İstanbul yok! / 25.09.2017
- Dipsiz kuyu boş ambar mı AKP? / 21.09.2017
- Can evinden vurulan müfredatla? / 18.09.2017
- Milli Haydar Baş, dünyalı Haydar Baş / 14.09.2017
- Adalet Yılı açılırken kapanan örgüt / 11.09.2017
- Atatürk'ün izindeki sempozyum / 07.09.2017
- Ağustos, zaferdir başarıdır! / 31.08.2017
- A.O.Ç.'de kuzuların sessizliği / 28.08.2017
- Raconu kim keser? / 24.08.2017
- Muharrem Bayraktar: "Yılların Ardından" / 21.08.2017
- Türkiye Cumhurbaşkanı / 17.08.2017
- Soru sor-ma! / 14.08.2017
- Sevr'deki Hicaz / 10.08.2017
- Anahtar bileşen Haydar Baş / 07.08.2017
- Dünya Şampiyonu / 03.08.2017
- Afyon Kampı / 31.07.2017
- Hangisi köpek? / 27.07.2017
- Lozan 94 yaşında / 24.07.2017
- Çullanma Trump Haydar Baş var! / 20.07.2017
- Yargıya taciz mi? / 17.07.2017
- Denizde suikast / 13.07.2017
- Bindik bi alamete? / 10.07.2017
- Hakim-Savcı ihraçları ve yargılamanın yenilenmesi / 06.07.2017
- Olağan hali Haydar Baş'la denemek / 03.07.2017
- Mahalle Kahvesi / 29.06.2017
- AİHM gemisi batıyor mu? / 22.06.2017
- Adaletin genleri / 19.06.2017
- Haydar Baş: "İtirazım var!" / 15.06.2017
- Paralel yapı ve KATAR / 12.06.2017
- NATO mermer kafalar / 08.06.2017
- Haydar Baş'ı ATATÜRK'e borçluyuz / 05.06.2017
- OHAL Komisyonu çare olamaz! / 01.06.2017
- Haydar Baş'la siyasal tedrisat / 29.05.2017
- Kerteriz / 25.05.2017
- Oynaş güreşi / 22.05.2017
- Dip mayınları üzerinde Erdoğan-Trump görüşmesi / 18.05.2017
- Kötülüğün dili nefret / 15.05.2017
- İcmal'de kimliğine ulaşan gençlik / 11.05.2017
- Güvenli bölgeye aman dikkat! / 08.05.2017
- AİHM'de Referandum iptal edilebilir mi? / 04.05.2017
- 1 Mayıs'ı kutlarken / 01.05.2017
- Ermeni kartı / 27.04.2017
- Mühürsüz zarflar neyi haklar! / 24.04.2017
- Demokrasi açığı: YSK / 20.04.2017
- Zihinsel engelliler oy kullanabilir mi? / 17.04.2017
- Savaş suçluları ve Birleşmiş Milletler / 13.04.2017
- Cumhurbaşkanının ceza sorumluluğu / 10.04.2017
- Adalet savaşçılarının günü / 06.04.2017
- ATATÜRK'e dönmenin yolu MEM'den geçer / 03.04.2017
- İsrail'i yargılamanın yolu / 30.03.2017
- Dünyada tek kalan lider: Haydar Baş / 27.03.2017
- Zirvede meşin yuvarlak yok! / 23.03.2017
- Süngülerin açtığı yol: Çanakkale / 20.03.2017
- Bıçak sırtı: Sınır dışı edilen bakan / 16.03.2017
- Havuç ve sopayı gören lider Haydar Baş / 13.03.2017
- Eşlerini öldüren kadınlar / 09.03.2017
- Mapus damı / 06.03.2017
- İdam nasıl olacak? / 02.03.2017
- 'Haydar Baş gibi düşünmek' / 27.02.2017
- Nefretin böylesi / 23.02.2017
- Referandumun delikanlısı Haydar Baş / 20.02.2017
- Çomakçı Trump / 16.02.2017
- Süt kupasının(!) adaleti / 13.02.2017
- 'Fırat Kalkanı' ve hukuk / 09.02.2017
- İnsanlığın travması: Trump / 06.02.2017
- Halkoylaması için 75 gün yetmez! / 30.01.2017
- N'apabiliriz? / 26.01.2017
- Yaparız olur!.. / 23.01.2017
- Rejim mi sistem mi? / 19.01.2017
- Isırık diplomasisi / 16.01.2017
- "Ölüm Öpücüğü" / 12.01.2017
- Cumhurbaşkanlığı Sistemi (!) / 09.01.2017
- "Anayasa Tüneli" / 06.01.2017
- 2016 demokrasi karnesi / 02.01.2017
- Kayıp nesil / 29.12.2016
- Haydar Baş neyin garantörü? / 26.12.2016
- Rota nereye? / 22.12.2016
- Mevlâna-Hacı Bektaş-Haydar Baş / 19.12.2016
- Türkiye'de neden anarşi ve terör? / 15.12.2016
- Terörle imtihan / 12.12.2016
- Gazi Meclis! / 08.12.2016
- Engelli aylığı da Haydar Baş'tan / 05.12.2016
- SİT talanı / 01.12.2016
- Dünyayı tersine çeviren lider / 28.11.2016
- Vah benim öğretmenim? / 24.11.2016
- Sübyancıları koruyan koza / 21.11.2016
- Ne aradığını bilmeyen? / 17.11.2016
- Askıda olan ne? / 14.11.2016
- ATATÜRK'e dönmek / 10.11.2016
- Son soluğu kentin / 07.11.2016
- İdam geri gelebilir mi? / 03.11.2016
- Cumhuriyet Nöbetçileri / 31.10.2016
- 93. yılında Cumhuriyet'i sorgulamak (!) / 27.10.2016
- Yeni anayasa olmaz! / 24.10.2016
- Savunma sandıkta / 20.10.2016
- Başkanlık diye diye? / 17.10.2016
- Akademik Yıl hangi yüzle? / 13.10.2016
- Devlet için sempozyum / 10.10.2016
- Lozan'ı anlayabilmek / 06.10.2016
- Hayvanlar / 03.10.2016
- ATATÜRK'ün güzel yüzüne çirkin makyaj / 29.09.2016
- OHAL AYM'de / 26.09.2016
- YÖKtür git mi diyecekler? / 22.09.2016
- "Köyün delisi!" / 19.09.2016
- At sineği / 16.09.2016
- "Bizi Türklerden koru" / 08.09.2016
- Af mı, kıyak mı? / 05.09.2016
- Yeni adli yıl Külliye'lik oldu! / 01.09.2016
- 30 Ağustos'a borç ödenmelidir / 29.08.2016
- Gılgamış'tan Karkamış'a / 25.08.2016
- Gönülsüz yenen aş? / 18.08.2016
- Yenikapı'dan eski kapıya / 15.08.2016
- Demokrasiyle oynamak? / 11.08.2016
- TSK yapı değişikliği AYM'den döner mi? / 08.08.2016
- İbnetü'l-cebel Yankileri / 04.08.2016
- Gecikmiş hesaplaşma(!) / 01.08.2016
- OHAL'in hukuku var mıdır? / 28.07.2016
- Devlet-Çete-Hukuk ve OHAL / 25.07.2016
- Erdoğan idamı onaylarsa neler olur? / 21.07.2016
- Darbeciler için idam cezası mümkün mü? / 18.07.2016
- Ensar mı, duygusal sömürü mü? / 14.07.2016
- Suriyeli devşirme seçmen olabilir mi? / 11.07.2016
- İcmâl'in Afyon'da esen rüzgârı / 04.07.2016
- Terör meydanlarda ya Devlet!? / 30.06.2016
- Mustafa Ceceli müezzin olursa? / 27.06.2016
- 10. Yıl Marşı'yla gelenler Mehter marşıyla giderler / 23.06.2016
- ATATÜRK anayasadan çıkarılabilir mi? / 20.06.2016
- Cenazedeki yorgun heykel! / 16.06.2016
- ABD Zarrab'ın Türk ortaklarını yargılayabilir mi? / 13.06.2016
- Dokunan dokunana / 09.06.2016
- ATATÜRK Sempozyumu / 06.06.2016
- Bir dönemeç / 02.06.2016
- Cumhurbaşkanı dokunulmaz değildir / 30.05.2016
- Yeni anayasa yapılamaz! / 26.05.2016
- Ekseni kaymamış bir kongre / 23.05.2016
- 19 Mayıs Bayramı kutlu olsun / 19.05.2016
- Acınası Yargı! / 16.05.2016
- Cumhurbaşkanı cezalandırılmalı mı? / 12.05.2016
- Liderin kişiliğine mahkûm olmak! / 09.05.2016
- Cumhurun başı mı Hükümetin başı mı? / 05.05.2016
- Seçmece bunlar! / 02.05.2016
- Sınırın iki yakasında vatandaş olmak! / 28.04.2016
- İki saraylı: Vahdettin ve Erdoğan / 25.04.2016
- Cenaze Marşı! / 21.04.2016
- Ehl-i Beyt Sempozyumu / 18.04.2016
- Yağ kuşları "Kartal"a karşı! / 14.04.2016
- Sızıntı bu Hükümet için vızıltı / 11.04.2016
- Kenan Evren'den paralel evrenlere kadar? / 07.04.2016
- Avukatlar Günü / 04.04.2016
- Tiyatro Günü AKP'dir / 31.03.2016
- Savcı ve Cumhurbaşkanının işbirliği(!) / 28.03.2016
- Terör ve Sosyal Devlet / 24.03.2016
- Alışmak ölümden zor geliyor / 21.03.2016
- Ben-merkezci siyasetin marazları / 17.03.2016
- Cumhurbaşkanı yanlış söyledi / 14.03.2016
- Mülteci zirvesi / 10.03.2016
- Bayraktar'ın düşürdüğü maskeler / 08.03.2016
- Hakeme de hâkime de? / 07.03.2016
- Cumhurbaşkanı karara uymam diyebilir mi? / 03.03.2016
- Erdoğan'a rağmen? / 29.02.2016
- DNA ve Hukuk / 25.02.2016
- Anayasa değişikliği AYM'den döner mi? / 22.02.2016
- BM Güvenlik Konseyi Türkiye Kararı / 18.02.2016
- Hitler'i yenemeyen Münih 1938? / 17.02.2016
- Anayasa tuzağı / 15.02.2016
- İnsanlığın travması: Mülteci pazarlığı / 11.02.2016
- "Şam'da Kayısı" / 08.02.2016
- Türk tipi başkanlık=Karma rejim / 04.02.2016
- Yerli Anayasa! / 01.02.2016
- Sorumsuz Cumhurbaşkanı'nın kaymakamlara verdiği kanunsuz emir / 28.01.2016
- Ders verene bak! / 25.01.2016
- Kılıçdaroğlu! Yine mi özerklik şartı? / 21.01.2016
- Barış hemen şimdi! / 18.01.2016
- Hitler'i diriltirken Almanlar ölüyor Sultanahmet'te / 14.01.2016
- Anayasa Mahkemesi'nin yanılgısı / 11.01.2016
- Yasamaya dokun Cumhurbaşkanına dokunma! / 07.01.2016
- Yeni Anayasa kimin anayasası olacak? / 04.01.2016
- Ne özyönetim ne başkanlık!.. / 31.12.2015
- İstinaf mı istifham mı? / 28.12.2015
- Mevlâna'yı ağzınıza almayın! / 24.12.2015
- Mevlâna'yı kirletmeyin! / 21.12.2015
- Yargıya karşı yargı / 17.12.2015
- Apoletsiz anayasa! / 14.12.2015
- Boğaz'ı kapatalım gitsin? / 10.12.2015
- Velev ki Cumhurbaşkanı olsun / 07.12.2015
- Hukuk vicdanına sıkılan kurşun! / 03.12.2015
- Dış politikanın önlenemez sefaleti / 30.11.2015
- Baklava / 26.11.2015
- Öğretmenler Günü / 23.11.2015
- İlerleme(me) Raporu / 19.11.2015
- Meşin yuvarlağı şutlayan AYM / 16.11.2015
- ATATÜRK'ün ardından / 11.11.2015
- Türk usulü Başkanlık / 09.11.2015
- Diktatörlük ruhsatı yine verilmedi / 05.11.2015
- Demokrasi, sandık ve milli irade / 02.11.2015
- Cumhuriyet, nice 29 Ekimlere! / 29.10.2015
- Neden BTP? / 26.10.2015
- İstihbarat denetlenebilir mi? / 22.10.2015
- Dünyaya sığınamayanlar / 20.10.2015
- Gerileme neden? / 15.10.2015
- Kanı MEM'le yıkamak / 12.10.2015
- Dünya Çocuk Günü / 08.10.2015
- "Adam tanıtımı" / 05.10.2015
- Korkuluklara giydirilen barış gömleği / 01.10.2015
- Kayıp neslin çocukları / 28.09.2015
- Eylül travması / 21.09.2015
- Selfie-Erdoğan-Nokta / 17.09.2015
- Başkanlık / 14.09.2015
- Öfke dansı / 10.09.2015
- Yüzleşme / 07.09.2015
- Terörün salıncağında Dünya Barış Günü / 03.09.2015
- Adli yıl açılırken / 31.08.2015
- Terör finansmanı önlenmeli! / 27.08.2015
- Kurda, kuşa, aşa / 24.08.2015
- Din ve musıki / 21.08.2015
- Seni gidi darbeci seni! / 17.08.2015
- Çingene devleti / 13.08.2015
- Sevr hortlakları / 10.08.2015
- Pimi çekilmiş bomba kimin elinde? / 06.08.2015
- Partiyi kapatmayın! / 03.08.2015
- Yırtık duyguların tamiri: İncirlik / 30.07.2015
- Lozan'dan hazana / 27.07.2015
- Devletin cinayete katılımı / 23.07.2015
- Barajlar kralı YSK / 20.07.2015
- Şiir gibi kamp / 16.07.2015
- Külliye derken küllüm olmayın / 13.07.2015
- Atış serbest! / 09.07.2015
- Türkiye'ye gelişi Yunanistan'dan belli / 06.07.2015
- Yargının yargısı ya siyasetin yazgısı! / 02.07.2015
- Kanunsuz emir / 29.06.2015
- İnsani kriz / 25.06.2015
- Bu Meclis anayasa yapamaz! / 22.06.2015
- Seçim ve rüşvet / 18.06.2015
- Seçim ve Demokrasi / 15.06.2015
- Yüce Divan / 11.06.2015
- Tek adam figürü / 08.06.2015
- TIR'latan korsanlık! / 04.06.2015
- Cumhurun Reisi mi, tulumbacı reisi mi? / 01.06.2015
- Çereze bak çereze! / 28.05.2015
- Mevlana'yı kirletmeyin! / 25.05.2015
- 19 Mayıs ve günümüz / 21.05.2015
- AKP'nin eseri / 18.05.2015
- Devletleştirme / 14.05.2015
- Yüksek Seçim Kurulu ne işe yarar? / 11.05.2015
- Mekanlarla kan tazelenmez / 07.05.2015
- İç oğlanı / 04.05.2015
- AKP horozu favoridir / 30.04.2015
- Tanıtım Programı / 27.04.2015
- Yeni Türkiye 23 Nisan'dır / 22.04.2015
- MEM, susayana bardaktır! / 20.04.2015
- Mızıkçı Papa'nın "Turcophobia"sı / 16.04.2015
- Alışmış kudurmuştan beter / 13.04.2015
- Meşin yuvarlağı nefrete yuvarlayanlar / 09.04.2015
- Avukatlar Haftası.. deneme tahtası / 06.04.2015
- Taylar, eşekler ve katırlar / 02.04.2015
- "Başarılı" sanat! / 30.03.2015
- Emenike ve Erdoğan / 26.03.2015
- Hatasız Ayasofya: MEM / 23.03.2015
- TC'yi hak etmiyorsun! / 19.03.2015
- 14 Mart mağdurları ve 16 Mart şehitleri / 16.03.2015
- Fidan dönemez! / 12.03.2015
- Köpekler! / 09.03.2015
- 27 Şubat Moskova Zaferi 28 Şubat Dolmabahçe hezimeti / 05.03.2015
- Uluslararası sorumluluk kimin? / 02.03.2015
- Cumhurbaşkanı'nın vatana ihaneti / 26.02.2015
- İdama atılan Cirit / 23.02.2015
- Cinsiyetin Anayasallaşmasında MEM / 19.02.2015
- Dolmabahçe'den Fidan-bahçeye yuvarlanan küpler / 16.02.2015
- Yargı çöktü! / 12.02.2015
- Demokrasinin yara hali / 09.02.2015
- İç Güvenlik Paketi ya da mahkum kostümü / 05.02.2015
- Cumhurbaşkanı'nın ikamet sorunu mu var? / 02.02.2015
- Kışanak kaşıyor Davutoğlu okşuyor! / 29.01.2015
- Yetersiz bakiye / 26.01.2015
- Karartan aklama ve bitirilen namus / 22.01.2015
- Şakırdayan şeffaflık / 19.01.2015
- Bir Muharrem var Bayraktar'dan içeri / 15.01.2015
- Anayasa Mahkemesi baraja mı takıldı? / 12.01.2015
- 5 Ocak, bugün ya herro ya merro! / 05.01.2015
- Yeni yılda yeni şekil: Yasa kılıklı şiddet / 01.01.2015
- Kiziroğlu oldu Davutoğlu / 29.12.2014
- Yasak MASAK bahane / 25.12.2014
- Adalete sıra gelmiyor / 22.12.2014
- Yolsuzluğun yıldönümünde Mevlana'dan dersler / 18.12.2014
- "Sokakta engelleriz" ne demek? / 15.12.2014
- Fikrin sanata göçü / 11.12.2014
- Baraj AYM'de yıkılır mı? / 08.12.2014
- Dünya Engelliler Günü / 04.12.2014
- Yayın yasağı, "yok" sayılabilir mi? / 01.12.2014
- İtibar nedir, bilir misin Arınç? / 27.11.2014
- MEM Semineri / 24.11.2014
- İnadına Kışla! / 20.11.2014
- Spor hukuku ve Passolig / 17.11.2014
- Tabansızların "ökçesiz"e ettiği / 13.11.2014
- Talanın domuzla ispatı / 10.11.2014
- BTP gençleri / 06.11.2014
- Parti kapatma / 03.11.2014
- Cumhuriyetin 91. yıldönümünde bir "kaçak" hikayesi / 30.10.2014
- Cezaevinde isyan / 27.10.2014
- Aklananların aklanamayan paraları / 23.10.2014
- Nasıl bir baro? / 20.10.2014
- Hükümetin yargı üzerindeki baskısı: HSYK / 16.10.2014
- Selim Baba! / 13.10.2014
- Sokağa çıkma yasağı, açılımın sonbaharı mı? / 09.10.2014
- Sömürgeci müdahalenin adı var: Koalisyon / 02.10.2014
- Gece gibi bir aşk: HSYK / 29.09.2014
- Türkiye'nin BM'deki yeri ne olmalı? / 25.09.2014
- Tampon bölge: Dalgakıran mı ülke kıran mı? / 22.09.2014
- Paramparça eğitim: Unutulmuş tevhid-i tedrisat / 18.09.2014
- Jetteki pijamalı / 15.09.2014
- Kan neyle temizlenir? / 11.09.2014
- Kılıçdaroğlu ile birlikte Türkiye kazandı / 08.09.2014
- Fay hattında bekleyen zelzele / 04.09.2014
- Yeni adli yılın eski kaçağı / 01.09.2014
- "Restorasyon"un belini kıran 30 Ağustos / 28.08.2014
- AYM'ye gidemeyen CHP / 25.08.2014
- Terörün heykelle tırmanışı / 21.08.2014
- Anayasa mı, vız gelir tırıs gider! / 18.08.2014
- Sevrin onayı 10 Ağustos! / 14.08.2014
- Sıra paralel (!) yargıda mı? / 11.08.2014
- Seçsise rağmen oyunu kullan! / 07.08.2014
- Savcıydın, avukat mı oldun? / 04.08.2014
- "Esnaf karısı Binnaz" / 31.07.2014
- Bayram sabahı / 27.07.2014
- Lozan 91 yaşında / 24.07.2014
- Vahimden de vahim / 21.07.2014
- İsrail ve uluslararası yargı / 17.07.2014
- YSK'dan beklendiği gibi bir karar: Başbakan istifa etmeyecek! / 14.07.2014
- Söylemleri İslam hukuku eylemleri Roma hukuku / 10.07.2014
- Bitmeyen senfoni: Demokrasi masalı / 07.07.2014
- "Grup Nefes" / 03.07.2014
- APO yasası, paralel anayasanın ürünüdür! / 30.06.2014
- Başbakan, yargının yargıcı olabilir mi? "İtirazım var!" / 26.06.2014
- Yargıçlar da yargılansın! / 23.06.2014
- Mutabakatta da mehtapta da her yerde güzelsin! / 18.06.2014
- Devletin başı mı, yürütmenin başı mı? / 16.06.2014
- Ali Haydar Baş / 12.06.2014
- Dönüşüm mü, sürgün mü? / 09.06.2014
- Haklara doğru / 05.06.2014
- Yağma Hasan'ın böreği / 02.06.2014
- Tayyib'in deplasman şarkısı: Her yerde nefret var! / 29.05.2014
- Soma'dan Roma'ya aczin valsi! / 26.05.2014
- SOMA'da cinayetin adı taksir mi, kasıt mı, yoksa taammüd mü? / 22.05.2014
- Adaletin ulaşamadığı işçi aileleri / 19.05.2014
- Yargıda şenlik, Erdoğan'a evlere şenlik! / 15.05.2014
- Kentsel dönüşüm masalı mı, tehcir mi? / 12.05.2014
- E-DEVLET mi eceli DEVLET mi? / 08.05.2014
- AYM'nin hukuk önündeki yeni sınavı: 30 Mart seçimlerinin iptali / 05.05.2014
- Çocuklar için adalet / 01.05.2014
- Yüce Divan provası ve ufuk çizgisi / 28.04.2014
- 23 Nisan-1 Mayıs İki bayram arasına sıkışan çocuk işçiler / 24.04.2014
- Şaibeli kediler hayvan haklarının neresinde? / 21.04.2014
- Bir diktatörlük figürü: MİT / 17.04.2014
- Sen de mi AYM? / 14.04.2014
- Yerel Yönetim, Yerel Özerklik ve Özyönetim! Bunların hangisi? / 10.04.2014
- Kuşatılan savunma ve avukat / 07.04.2014
- Böyle başa böyle traş! / 03.04.2014
- Sosyal medya özgürlüğü / 31.03.2014
- TÜSAK mı, tuzak mı? / 27.03.2014
- Yasağın son perdesi: Twitter / 24.03.2014
- Türkiye'nin hukukla imtihanı / 20.03.2014
- Ateşle oynama Başbakan! / 17.03.2014
- Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru / 13.03.2014
- Dava vekili misin yoksa Bakan mı? / 10.03.2014
- Tribünlerdeki muhalif koro / 06.03.2014
- Para firari, nerde harami? / 03.03.2014
- Şarkılar seni söyler / 28.02.2014
- Nefret / 24.02.2014
- Fezleke mi mezdeke mi? / 20.02.2014
- Hukuk adamı / 16.02.2014
- Papaz okuluna Evet Cemevine Hayır / 13.07.2012
- Sivil sıkıyönetim / 07.07.2012
- Mapushane / 22.06.2012
- ÖYM / 15.06.2012
- Yasak! / 08.06.2012
- Yıllanma / 01.06.2012
- Sayın! / 25.05.2012
- Pazarlık! / 18.05.2012
- Nefret / 11.05.2012
- Despot / 04.05.2012
- Bayram! / 27.04.2012
- Kavga / 20.04.2012
- Kurtarma / 13.04.2012
- Kurtarma / 13.04.2012
- Günaydın (!) / 06.04.2012
- Sahne / 30.03.2012
- Butik / 23.03.2012
- Zamanaşımı / 16.03.2012
- Çocuklar / 09.03.2012
- San’at / 02.03.2012
- Ferman / 24.02.2012
- Disiplin (!) / 10.02.2012
- Taciz (2) / 03.02.2012
- Taciz / 27.01.2012
- Kaza / 13.01.2012
- Mısta Bey'in Hıdır'a cevabı! / 03.01.2012
- Kendi düşen ağlamaz / 01.01.2012
- Küreselleşme kime hizmet ediyor? / 01.01.2012
- Pijamalı / 30.12.2011
- Almanya'dan Mısta Bey'in mektubu / 29.12.2011
- Fatiha da sansürlenmişti! / 27.12.2011
- Ehl-i Beyt Külliyatı üzerine / 26.12.2011
- Bir Haydar Baş'a diz çöktüremediler! / 26.12.2011
- Küreselleşme nedir? / 25.12.2011
- Zamanaşımı / 24.12.2011
- Zamanaşımı / 23.12.2011
- Katsayı aldatmacası / 21.12.2011
- Bunlar birer oyun mu? / 21.12.2011
- Seni isterim / 20.12.2011
- Mevlana'da aşk ve insan felsefesi / 18.12.2011
- Kâfirler cennete, Müslümanlar cehenneme mi? / 17.12.2011
- Oyun / 16.12.2011
- Önce zihinler işgal ediliyor / 15.12.2011
- En iyisi Trabzonluya sormak! / 12.12.2011
- Arap mayını / 11.12.2011
- Deve mi' Cüce mi ? / 10.12.2011
- İslam tarihindeki ilk ayrılıklar ve Kerbela olayı / 10.12.2011
- Türkiye'nin geri dönüş şansı varken / 09.12.2011
- İthal doktor / 06.12.2011
- Tarih yoksunu siyaseti-dar cemaat şefleri / 05.12.2011
- Okurken bize mi sordunuz? / 04.12.2011
- Şam mukaddestir helak olursunuz / 03.12.2011
- Anayasa değişikliği dışarının bir dayatması mıdır? / 30.11.2011
- Ayağımızı denk alalım / 29.11.2011
- Devletlerin bekası esastır / 27.11.2011
- UTANÇ / 25.11.2011
- Türkiye ateşe atılmak isteniyor / 23.11.2011
- Vicdani ret / 22.11.2011
- Büyükelçiliğimize saldırı ve mafyokrasi? / 21.11.2011
- Kapışma / 18.11.2011
- Gadr-i Hum / 17.11.2011
- Ehl-i Beyt'in hayatını örnek alabilirsek... / 13.11.2011
- Tümör / 11.11.2011
- Dinlerarası diyalog ile ne amaçlanmaktadır? / 03.11.2011
- AFET / 28.10.2011
- CESARET / 21.10.2011
- Vuslat / 14.10.2011

Yeni Mesaj arşivinde 'tarihte bugün'

Yeni Mesaj Gazetesi arşivi 2001 yılına kadar eksiksiz içerikle erişime açık olup ayrıca tüm arşivde anahtar kelimelerle arama yapmak da mümkündür.

21.11.2010, 21.11.2009, 21.11.2008, 21.11.2007, 21.11.2006, 21.11.2005, 21.11.2004, 21.11.2003, 21.11.2002, 21.11.2001, 21.11.2000, 21.11.1999, 21.11.1998, 21.11.1997, 21.11.1996, 21.11.1995, 21.11.1994, 21.11.1993, 21.11.1992
Megadentistlogo

Beşyol Mah. 502. Sok. No: 6/1
Küçükçekmece / İstanbul

Telefon: (212) 425 10 66
Faks: (212) 424 69 77
E-posta: [email protected] [email protected]


WhatsApp haber: (0542) 289 52 85


Tüm hakları Yeni Mesaj adına saklıdır: ©1996-2022

Yazılı izin alınmaksızın site içeriğinin fiziki veya elektronik ortamda kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması veya yeniden yayınlanması aksi belirtilmediği sürece yasal yükümlülük altına sokabilir. Daha fazla bilgi almak için telefon veya eposta ile irtibata geçilebilir. Yeni Mesaj Gazetesi'nde yer alan köşe yazıları sebebi ile ortaya çıkabilecek herhangi bir hukuksal, ekonomik, etik sorumluluk ilgili köşe yazarına ait olup Yeni Mesaj Gazetesi herhangi bir yükümlülük kabul etmez.