HOŞGELDİNİZ! BUGÜN 09 AĞUSTOS 2022, SALI

İnsan eğitiminde namazın rolü

02.09.2012 00:00:00
İnsan Allah’ın istediği bir kul olmak için neler yapmalıdır? Bir insan nefis mücadelesinde galip gelerek Allah’ın istediği gibi bir kul olabilir.  Bunun için de dışarıdan yardımlar alması gerekir. İnsanın dışarıdan alması gereken yardımların en önemlisi, Allah’ın emrettiği farzlara önem vermektir. Allah’ın emrettiği farzlar içerisinde ise en önemli yardım namaz ibadetidir. Zira namaz cihadı ekber konusunda çok önemli bir yardım etkenidir.
Namaz kul ile Mevla arasında kulun en güzel ülfet halidir. Namaz insanın varlığını melekût âlemine bağlayan sağlam bir iptir. Namaz sığınaktır, siperdir. Namaz âşıkların ruhunu açan gülistandır. Namaz kalbin sefası, ibadetlerin en faziletlisidir. Namaz müşkülat ve sıkıntıları aşan faktör ve kalbi vesveselerden yıkayandır. Namaz muhlis ve ariflerin ruhu ve nurudur. Namaz insan ruhunu yaşatan ebedi âlemin sefasıdır. Namaz yolcuların çırağı, ariflerin razu niyazıdır. Namaz fakirlerin sermayesi, dermansız dertlerin devasıdır. Namaz yolu kaybedenlerin kılavuzu ve dinin direğidir. Namaz yakinin ismeti ve din ahkâmının en başta gelenidir. Namaz gamları gideren ve ruhun tufanını tedavi edendir. Namaz insanı kurb (Allah’a yakınlık) makamına layık eden sebeptir. Bu makamdan habersiz olanlar şeytanın esirleridir. Namazsız zenginler fakirdir. Namazlı fakirler ise zengindir. Namazsız hayat güneş görmeyen bölgeye benzer. Bu hakikatten boş olan ev Allah’ın has rahmetinden mahrum kalır. Namazsız kalbe gurur ve kibir oturur. Namaz kulluğun hakikatidir. Onu icra etmek özgürlüğün özüdür. Ona bağlılık kölelikten kurtulmaktır. Namaz iyiliklere rehber, insanı alçaklıktan kurtarandır. Namaz diğer ibadetlere nazaran cevherdir. Namaz, sahibine dünya ve ahrette yaverdir. Bütün iyiliklerde mastardır. Namaz hidayetin özü, velayetin beynidir.
Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor; “Sabır ve namaz ile Allah’tan yardım dileyin. Şüphesiz o (namaz) korkanlar dışında herkese zor ve ağır gelir.” (Bakara, 45).
Allah-u Teâlâ açık ve net bir şekilde sabır ve namazdan yardım alınmasını emrediyor. Allah-u Teâlâ asra yemin ederek şöyle buyuruyor; “Asra yemin ederim ki bütün insanlar ziyan içindedir.” (Asr, 2-3).
Asr kelimesi üzerinde çeşitli tefsirler yapılmıştır. Bu tefsirler içerisinde konumuzla ilintili olan Fahri Razi’nin yaptığı tefsirdir. Fahri Razi kendi tefsirinde asr kelimesinin ikindi namazı manasına geldiğini söylemiş ve bu görüşünü de bir rivayetle sağlamlaştırmıştır. Naklettiği rivayet şudur; Bir gün Hz. Resul-i Ekrem (s.a.a) sahabesi ile oturmuş sohbet ederken, bir kadın telaşlı ve perişan bir halde Hz. Resul-i Ekrem (s.a.a) in bulunduğu yere gelerek şöyle dedi; “Ey Allah’ın Resulü, ben sizinle özel olarak bir konuyu konuşmak istiyorum.” Sahabe bir kenara çekildikten sonra kadın şöyle dedi; “Ey Allah’ın Resulü ben çok büyük bir günah işledim.” Hz. Resul-i Ekrem (s.a.a), “Günahın ne kadar büyük olursa olsun tevbe et Allah affeder” diye buyurdular. Mezkûr kadın birkaç defa günahının büyüklüğünü dile getirince, Hz. Resul-i Ekrem (s.a.a) şöyle buyurdular; “İslam dininde çıkmaz sokak yoktur. Sen yeter ki tevbe et Allah seni affeder.” Daha sonra mezkûr kadın yaptığı günahı şöyle anlatmaya başladı; “Ben gayri meşru bir ilişkide bulundum ve bu ilişkiden bir çocuk dünyaya getirdim. Sonra o çocuğu sirke suyunda boğarak öldürdüm ve sirkeyi de götürüp pazarda halka sattım.” Hz. Resul-i Ekrem (s.a.a) bunu duyunca çok üzüldü ve, “Hakiki manada tevbe edersen Allah seni affeder” diye buyurdu. Daha sonra, “Neden böyle bir günaha duçar oldun, sebebini söyleyeyim mi” dediğinde, kadın, “evet” dedi. Hz. Resul-i Ekrem (s.a.a) şöyle buyurdu; “Ben öyle biliyorum ki sen ikindi namazını kılmıyorsun. İkindi namazını kılmadığın için böyle bir günaha düştün.” O kadın Peygamberin bu sözünü tasdik ederek, “evet” dedi.
Bu rivayetin iki boyutu, yani menfi ve müspet boyutu vardır. Bir insan güncel yaşamında Allah’ın en önemli farzı olan namazı terk ederse, bu insanın tüm alanlarda yaşamı da dengesiz ve düzensiz olur. Bugün ruhi hastalıklarından dolayı birçok insan psikologlara başvurmaktadırlar. Bu ruhi hastalıkların en önemli sebeplerinden birisi namaz noksanlığıdır. Bunlar ilahi değerlerden uzak kalmanın menfi boyutlarıdır. Rivayetin müspet boyutuna gelince, eğer bir insanın hayatında Allah’ın en önemli farzı olan namaz kavramı ve olgusu olursa ve bu namazı da Allah’ın istediği gibi kılmaya çalışırsa, bu insan ruh huzurunu tadar, hayatı düzen ve disiplin içerisine girer.
 
Mehdi Aksu / diğer yazıları
- Eleştiri nedir ve nasıl olmalıdır? / 03.12.2012
- Maruf’a davet terk edilince değerler yozlaşır / 02.12.2012
- Hayırlı ümmetin önemli özelliği / 28.11.2012
- Marufa davet etmenin yöntemleri / 27.11.2012
- Marufa emretme ve münkerden nehyetme / 25.11.2012
- Bu mudur Ehl-i Beyt sevgisi / 22.11.2012
- İmam Hüseyin ve sünnet kavramı / 21.11.2012
- Muharrem aylarında genelde konuşulmayanlar / 20.11.2012
- İmam Hüseyin’i anlayabildik mi? / 19.11.2012
- Sönmeyen ebedi aşkın Hüseyin / 17.11.2012
- Hz. Hüseyin’in faziletlerinden / 16.11.2012
- “Biz” olmanın gerekleri / 14.11.2012
- Biz!-II / 13.11.2012
- Biz!-I / 12.11.2012
- Ehl-i Beyt’in yüce makamı / 06.11.2012
- Marifet-i Ehl-i Beyt / 05.11.2012
- Yeni Mesaj okurlarına-II / 02.11.2012
- Yeni Mesaj okurlarına-I / 01.11.2012
- Marifet-i İmam / 31.10.2012
- Tanıma (marifet) / 30.10.2012
- Mürekkebi döken değil, içendir ehil / 29.10.2012
- Anlayış meselesi / 23.10.2012
- Velayet hadislerinden... / 20.10.2012
- Ehl-i Beyt imamları dinin mercileridir / 19.10.2012
- Ehl-i Beyt imamları dinin mercileridir / 19.10.2012
- Ehl-i Beyt imamları dinin mercileridir / 18.10.2012
- "Kanlı gömlek" bir kez daha sahnede-II / 16.10.2012
- "Kanlı gömlek" bir kez daha sahnede-I / 15.10.2012
- Mezhepçilik fitnesini körüklemek ve gerçekleri çarpıtmak-VI / 13.10.2012
- Mezhepçilik fitnesini körüklemek ve gerçekleri çarpıtmak-V / 12.10.2012
- Mezhepçilik fitnesini körüklemek ve gerçekleri çarpıtmak-IV / 11.10.2012
- Mezhepçilik fitnesini körüklemek ve gerçekleri saptırmak-III / 09.10.2012
- Mezhepçilik fitnesini körüklemek ve gerçekleri saptırmak-II / 08.10.2012
- Mezhepçilik fitnesini körüklemek ve gerçekleri çarpıtmak-I / 06.10.2012
- Rivayetlerde On İki İmamın isimleri / 05.10.2012
- Kaynaklara göre On İki İmam hadisleri / 04.10.2012
- İmamete dair / 03.10.2012
- Zillet bizden uzaktır / 30.09.2012
- Kutsallara saldıran canilere sessiz kalma / 28.09.2012
- Zalim ne anlar masumiyetten / 27.09.2012
- İnkarı mümkün olmayan Gadir-i Hum / 26.09.2012
- Nur ve nar'ın furkanı / 25.09.2012
- Mevla kelimesinin anlamı / 24.09.2012
- İki kanıt / 23.09.2012
- Gelin canlar bir olalım / 20.09.2012
- Ehl-i Beyt sevgisinin faydası nedir? / 19.09.2012
- Allah için sevmenin önemi / 18.09.2012
- Sevgi ve nefret ilkelere göre olmalı / 17.09.2012
- Ehl-i Beyt'i tanıma ve tevhid / 15.09.2012
- Hz. Musa görüntüsünde firavunluk yapanlar / 14.09.2012
- Akıl mı, aşk mı? / 12.09.2012
- Dikkat! Zamanlardan fitne zamanı / 10.09.2012
- Ehl-i Beyt / 09.09.2012
- İcmal gençliği / 06.09.2012
- Barış Günü ve Suriye olayları / 05.09.2012
- Neden cahil kaldık? / 04.09.2012
- Ruhun gıdası ilahi reçetelerde aranmalıdır / 03.09.2012
- İnsan eğitiminde namazın rolü / 02.09.2012
- Maun Suresi ve müslümanların durumu / 01.09.2012
- Kişiler ve olayları analiz terazisi / 31.08.2012
- Akıl cevheri / 30.08.2012
- En şüca insan kimdir? / 29.08.2012
- Büyük cihadın ve küçük cihadın farklılıkları / 28.08.2012
- Neden cahil kaldık? / 27.08.2012
- Kimdir Müslüman? / 22.08.2012
- Midesi için yaşayanlar / 18.08.2012
- Seyr-i Sülukun alemdeki etkinliği / 17.08.2012
- Melekler kimlere nazil olur? / 16.08.2012
- İlim-iman farkı ve insanın tekamülü / 14.08.2012
- Nefis tezkiyesinin yapılmamasının zararları / 13.08.2012
- Emek ve hizmete kadirşinas olmak / 09.08.2012
- Dört kanun / 08.08.2012
- Hidayete vesile olmanın fazileti / 07.08.2012
- Öğretmenler ve öğretenlerin değeri / 06.08.2012
- İlme önem verebildik mi? / 05.08.2012
- Ortak akıl, saadet ve güzellik getirir / 04.08.2012
- Ortak akıl ve istişare / 03.08.2012
- Suriye olayları ve Arakan'da yaşanan vahşet / 30.07.2012
- Ekseni kayan birlik ve Suriye meselesi / 29.07.2012
- Suriye olaylarının analizi ve Müslümanların durumu / 28.07.2012
- Hayır konuşmayan, hayır bulamaz / 27.07.2012
- Hakkı haykırmak ilkeli olanların işidir / 26.07.2012
- Dalkavukluk alçaklıktır / 24.07.2012
- Ehl-i Beyt nimetine nankör olmanın ağır bedelleri / 23.07.2012
- İlim ve özgür ortam / 21.07.2012
- Çanakkale ruhu / 18.07.2012
- Gençlik ve önemi / 17.07.2012
- Gençlerin eğitiminin önemi / 16.07.2012
- Gençlik çağı kazanım dönemidir / 14.07.2012
- Vurdumduymazlık faciası / 13.07.2012
- Burjuvazi ile yozlaşan Müslümanlar / 12.07.2012
- Gösteriş budalası olmanın şekilleri / 10.07.2012
- Adam-adamcık / 09.07.2012
- Nehcü'l-Belağa'ya göre insan sınıfları / 07.07.2012
- Akıp giden ömürler / 06.07.2012
- Müslüman, kendisine kimleri model edinmelidir? / 05.07.2012
- Yanlışa tavır / 04.07.2012
- Şeytanlaşmış insanlar / 03.07.2012
- Allah'ın sevdiğini herkes sever mi? / 01.07.2012
- Allah'ı mı, halkı mı razı etmek? Hangisi kolay? / 30.06.2012
- Değerlerimizden ödün vermemeliyiz / 28.06.2012
- Medya ve Ehl-i Beyt programları / 28.06.2012
- Ehl-i Beyt sempozyumları ve bardağa dolu tarafından bakmak / 26.06.2012
- Değerlerinden ödün veren toplum gerilemeye mahkumdur / 25.06.2012
- Sığ düşünceler / 23.06.2012
- Vahdeti ilke edinenler / 22.06.2012
- Vahdetsizlik toplumların ecelini getirir / 20.06.2012
- Vahdeti ihlal edenin tevhidi bozulur / 19.06.2012
- Vahdet olgusuna göre yaşamanın önemi / 18.06.2012
- Ehl-i Beyt sempozyumları birliğimize hizmet ediyor / 17.06.2012
- Hedefsizlik faciası / 14.06.2012
- Terör fitneden kaynaklanır / 12.06.2012
- Fitne: Değerleri öldüren zehirin adı / 11.06.2012
- Fitne / 09.06.2012
- Din tüccarlarına karşı vazifelerimiz / 08.06.2012
- Din tüccarları / 07.06.2012
- Hz. Peygamberin, ümmeti adına korkuları / 06.06.2012
- Nur ile zulmetin savaşı / 05.06.2012
- Allah adına aldatan din tüccarları / 04.06.2012
- İnsan sretindeki şeytanlar / 03.06.2012
- İblis'in avlanma yöntemleri / 02.06.2012
- Hakka karşı batılın mücadele tarzı / 01.06.2012
- Bitmeyen Hak ve batıl mücadelesi / 31.05.2012
- Tarihi Ehl-i Beyt Sempozyumu'nda 7 sorunun cevabı-2 / 30.05.2012
- Tarih Ehl-i Beyt Sempozyumu'nda 7 sorunun cevabı-1 / 29.05.2012
- Hz. Ali'den yöneticilere-6 / 28.05.2012
- Hz. Ali'den yöneticilere-5 / 25.05.2012
- Hz. Ali'den yöneticilere-4 / 24.05.2012
- Hz. Ali'den yöneticilere-3 / 22.05.2012
- Hz. Ali'den yöneticilere-2 / 21.05.2012
- Hz. Ali'den yöneticilere-1 Halka hizmet Hakka hizmet midir? / 19.05.2012
- Rabbani alimler ve iktidarlarla ilişkileri-III / 18.05.2012
- Rabbani alimler ve iktidarlarla ilişkileri-II / 15.05.2012
- Rabbani alimler ve iktidarlarla ilişkileri-1 / 14.05.2012
- Köleler ve özgürler-2 / 13.05.2012
- Tarihi Ehl-i Beyt Sempozyumu’nun önemi / 12.05.2012
- Köleler ve Özgürler - 1 / 09.05.2012
- Hedef gösterme, hedef gösterilme-2 / 08.05.2012
- Hedef gösterme ve gösterilme-I / 07.05.2012
- Cahilliğin versiyonları - 2 / 05.05.2012
- Cahilliğin versiyonları - 1 / 03.05.2012
- Kuran ve Ehli Beyt beraberliği / 01.05.2012
- Vah haset edene, ah haset edilene! / 29.04.2012

Yeni Mesaj arşivinde 'tarihte bugün'

Yeni Mesaj Gazetesi arşivi 2001 yılına kadar eksiksiz içerikle erişime açık olup ayrıca tüm arşivde anahtar kelimelerle arama yapmak da mümkündür.

02.09.2011, 02.09.2010, 02.09.2009, 02.09.2008, 02.09.2007, 02.09.2006, 02.09.2005, 02.09.2004, 02.09.2003, 02.09.2002, 02.09.2001, 02.09.2000, 02.09.1999, 02.09.1998, 02.09.1997, 02.09.1996, 02.09.1995, 02.09.1994, 02.09.1993


logo

Beşyol Mah. 502. Sok. No: 6/1
Küçükçekmece / İstanbul

Telefon: (212) 425 10 66
Faks: (212) 424 69 77
E-posta: [email protected] [email protected]


WhatsApp haber: (0542) 289 52 85


Tüm hakları Yeni Mesaj adına saklıdır: ©1996-2022

Yazılı izin alınmaksızın site içeriğinin fiziki veya elektronik ortamda kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması veya yeniden yayınlanması aksi belirtilmediği sürece yasal yükümlülük altına sokabilir. Daha fazla bilgi almak için telefon veya eposta ile irtibata geçilebilir. Yeni Mesaj Gazetesi'nde yer alan köşe yazıları sebebi ile ortaya çıkabilecek herhangi bir hukuksal, ekonomik, etik sorumluluk ilgili köşe yazarına ait olup Yeni Mesaj Gazetesi herhangi bir yükümlülük kabul etmez.