HOŞGELDİNİZ! BUGÜN 09 AĞUSTOS 2022, SALI

Muharrem aylarında genelde konuşulmayanlar

20.11.2012 00:00:00
İnsanlar Hz. Hüseyn'i hakkıyla tanıyamadılar ve mesajlarını hakkıyla öğrenemediler. Dolayısıyla Hüseyni mesajları yaşayamadılar. Hz. Hüseyin dostlarına, Hz. Hüseyn'in Kerbela'sından genelde mazlum, susuz, perişan... bir Hüseyin ve evlad-ı Hüseyin anlatıldı. Elbette, bunlar bir gerçektir ama Hz. Hüseyn'in başka gerçekleri ve hedefleri de vardır. İnsanlık ve Hz. Hüseyin dostları o gerçekler ve mesajları da yaşamalıdır.  -Ehlibeyt dostlarına ve camiasına birçok itirazlar yapılmaktadır. O itiraz ve eleştirilerden birisi de şudur: Neden sadece Hz. Hüseyin'in şehit olduğu aşura günü haftalarca, detaylı bir şekilde matem merasimleri yapılır? Hz. Hüseyin'in ceddi olan İslam peygamberi Hz. Muhammed Mustafa (s.a.a)'in vefat yıl dönümünde, babası Hz. Ali, annesi Hz. Fatıma ve kardeşi Hz. Hasan'ın şehadet dönemlerinde bu denli detaylı matem meclisleri yapılmaz.
Mezkûr sorunun cevabında imam Cafer Sadık hazretleri şöyle buyuruyor; "Al-i aba beş tanedir. Bunlar Hz. Peygamber efendimiz, Hz. Ali, Hz. Fatıma, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'dir. Tathir ayeti nazil olduğunda Peygamber Efendimiz abasını kendisi ve Ehlibeyt'inin üzerine atmış ve onlar hakkında hayır dualarda bulunmuştur.
Hz. Peygamber dünyadan gittiği zaman, insanlar Al-i aba'nın dördü ile teselli buluyorlardı. Hz. Fatıma kapısı kırılarak, duvar ile kapı arasında sıkıştırılarak, Muhsin'i düşürerek dünyadan gittiği zaman, insanlar Al-i abanın üçü ile teselli buluyorlardı. Hz. Ali şehit edildiği zaman, inananlar Hasan ve Hüseyin'le teselli buluyorlardı. Hz. Hasan Muaviye tarafından zehirlenerek öldürüldüğü zaman, inanalar Hz. Hüseyin'le teselli buluyordu.
Ama Hz. Hüseyin Kerbela'da aşura günü şehit edildiğinde, Al-i abanın matemi Hz. Hüseyin'le doruğa ulaştı. Çünkü ümmetin teselli bulacağı kimse kalmamıştı. Yani Hz. Hüseyin'in şahadeti, inananlara Hz. Peygamber, Hz. Ali, Hz. Fatıma ve Hz. Hasan'ın şahadetiymiş gibi geldi. İşte bunun için aşura gününde matemler doruk noktaya ulaşmıştır."
Ravi, İmam Cafer Sadık'a tekrar sual etti; "Ey Peygamberin evladı Hz. Hüseyin'in şehadetinden sonra inananlar, İmam Zeynel Abidin'le teselli bulmuyorlar mıydı?"
İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyurdular; "İmam Zeynel Abidin masumdu ve imamdı ama aba altındakilerden değildi ve Hz. Peygamberi görme sıfatına nail olmadı."
İşte bu sebepten dolayı tesellinin son noktası Hz. Hüseyin (a.s)'dı. Aziz okuyucular, burada bir senaryo tasavvur edersek yerinde olacaktır; genelde yapılan yanlışlardan birisi şudur: Bugüne kadar İslam camiasına genelde kahraman-savaşçı bir Ali anlatıldı, Zülfikar anlatıldı, Düldül anlatıldı. Bunlar anlatılmasın demiyoruz. Peki, neden en az bunlar kadar âlim Ali, âşık Ali, arif Ali anlatılmadı.
Şimdi gelelim Hz. Hüseyin (a.s)'a; yıllardan beri mazlum bir Hüseyin anlatıldı, ezilen bir Hüseyin anlatıldı, başkaldıran bir Hüseyin anlatıldı, vuran Hüseyin anlatıldı, vurulan Hüseyin anlatıldı, ağlayan bir Hüseyin anlatıldı, bacısı Zeynep ile vedalaşan bir Hüseyin anlatıldı…
Bunları ve Kerbela'da Hz. Hüseyin'e yapılan zulüm ve haksızlıkları bizler inkâr etmiyoruz ve inkâr edenlerinde kalpleri taştır diyoruz. Bizler şunu demeye çalışıyoruz; biraz da gelin hep beraber Kerbela'da Hz. Hüseyin'in tahsis ettiği yüksek okullardan bahsedelim. O okulun başöğretmeninden bahsedelim.
O başöğretmenin elinin altında bulunan diğer öğretmenlerden ve o öğretmenlerin hangi dersler hakkında ihtisas sahibi olduklarından bahsedelim. Çünkü onların her birinin ihtisas alanı farklıydı. Züheyr bir öğretmendi ve farklı bir ihtisas alanı vardı. Ali Ekber bir öğretmendi ve ihtisas alanı farlıydı. Kasım, Bureyr, alemdarı Kerbela Hz. Abbas ve diğerleri her birisi birer öğretmendiler ve her birinin de ihtisas alanı farklıydı.  
 
Mehdi Aksu / diğer yazıları
- Eleştiri nedir ve nasıl olmalıdır? / 03.12.2012
- Maruf’a davet terk edilince değerler yozlaşır / 02.12.2012
- Hayırlı ümmetin önemli özelliği / 28.11.2012
- Marufa davet etmenin yöntemleri / 27.11.2012
- Marufa emretme ve münkerden nehyetme / 25.11.2012
- Bu mudur Ehl-i Beyt sevgisi / 22.11.2012
- İmam Hüseyin ve sünnet kavramı / 21.11.2012
- Muharrem aylarında genelde konuşulmayanlar / 20.11.2012
- İmam Hüseyin’i anlayabildik mi? / 19.11.2012
- Sönmeyen ebedi aşkın Hüseyin / 17.11.2012
- Hz. Hüseyin’in faziletlerinden / 16.11.2012
- “Biz” olmanın gerekleri / 14.11.2012
- Biz!-II / 13.11.2012
- Biz!-I / 12.11.2012
- Ehl-i Beyt’in yüce makamı / 06.11.2012
- Marifet-i Ehl-i Beyt / 05.11.2012
- Yeni Mesaj okurlarına-II / 02.11.2012
- Yeni Mesaj okurlarına-I / 01.11.2012
- Marifet-i İmam / 31.10.2012
- Tanıma (marifet) / 30.10.2012
- Mürekkebi döken değil, içendir ehil / 29.10.2012
- Anlayış meselesi / 23.10.2012
- Velayet hadislerinden... / 20.10.2012
- Ehl-i Beyt imamları dinin mercileridir / 19.10.2012
- Ehl-i Beyt imamları dinin mercileridir / 19.10.2012
- Ehl-i Beyt imamları dinin mercileridir / 18.10.2012
- "Kanlı gömlek" bir kez daha sahnede-II / 16.10.2012
- "Kanlı gömlek" bir kez daha sahnede-I / 15.10.2012
- Mezhepçilik fitnesini körüklemek ve gerçekleri çarpıtmak-VI / 13.10.2012
- Mezhepçilik fitnesini körüklemek ve gerçekleri çarpıtmak-V / 12.10.2012
- Mezhepçilik fitnesini körüklemek ve gerçekleri çarpıtmak-IV / 11.10.2012
- Mezhepçilik fitnesini körüklemek ve gerçekleri saptırmak-III / 09.10.2012
- Mezhepçilik fitnesini körüklemek ve gerçekleri saptırmak-II / 08.10.2012
- Mezhepçilik fitnesini körüklemek ve gerçekleri çarpıtmak-I / 06.10.2012
- Rivayetlerde On İki İmamın isimleri / 05.10.2012
- Kaynaklara göre On İki İmam hadisleri / 04.10.2012
- İmamete dair / 03.10.2012
- Zillet bizden uzaktır / 30.09.2012
- Kutsallara saldıran canilere sessiz kalma / 28.09.2012
- Zalim ne anlar masumiyetten / 27.09.2012
- İnkarı mümkün olmayan Gadir-i Hum / 26.09.2012
- Nur ve nar'ın furkanı / 25.09.2012
- Mevla kelimesinin anlamı / 24.09.2012
- İki kanıt / 23.09.2012
- Gelin canlar bir olalım / 20.09.2012
- Ehl-i Beyt sevgisinin faydası nedir? / 19.09.2012
- Allah için sevmenin önemi / 18.09.2012
- Sevgi ve nefret ilkelere göre olmalı / 17.09.2012
- Ehl-i Beyt'i tanıma ve tevhid / 15.09.2012
- Hz. Musa görüntüsünde firavunluk yapanlar / 14.09.2012
- Akıl mı, aşk mı? / 12.09.2012
- Dikkat! Zamanlardan fitne zamanı / 10.09.2012
- Ehl-i Beyt / 09.09.2012
- İcmal gençliği / 06.09.2012
- Barış Günü ve Suriye olayları / 05.09.2012
- Neden cahil kaldık? / 04.09.2012
- Ruhun gıdası ilahi reçetelerde aranmalıdır / 03.09.2012
- İnsan eğitiminde namazın rolü / 02.09.2012
- Maun Suresi ve müslümanların durumu / 01.09.2012
- Kişiler ve olayları analiz terazisi / 31.08.2012
- Akıl cevheri / 30.08.2012
- En şüca insan kimdir? / 29.08.2012
- Büyük cihadın ve küçük cihadın farklılıkları / 28.08.2012
- Neden cahil kaldık? / 27.08.2012
- Kimdir Müslüman? / 22.08.2012
- Midesi için yaşayanlar / 18.08.2012
- Seyr-i Sülukun alemdeki etkinliği / 17.08.2012
- Melekler kimlere nazil olur? / 16.08.2012
- İlim-iman farkı ve insanın tekamülü / 14.08.2012
- Nefis tezkiyesinin yapılmamasının zararları / 13.08.2012
- Emek ve hizmete kadirşinas olmak / 09.08.2012
- Dört kanun / 08.08.2012
- Hidayete vesile olmanın fazileti / 07.08.2012
- Öğretmenler ve öğretenlerin değeri / 06.08.2012
- İlme önem verebildik mi? / 05.08.2012
- Ortak akıl, saadet ve güzellik getirir / 04.08.2012
- Ortak akıl ve istişare / 03.08.2012
- Suriye olayları ve Arakan'da yaşanan vahşet / 30.07.2012
- Ekseni kayan birlik ve Suriye meselesi / 29.07.2012
- Suriye olaylarının analizi ve Müslümanların durumu / 28.07.2012
- Hayır konuşmayan, hayır bulamaz / 27.07.2012
- Hakkı haykırmak ilkeli olanların işidir / 26.07.2012
- Dalkavukluk alçaklıktır / 24.07.2012
- Ehl-i Beyt nimetine nankör olmanın ağır bedelleri / 23.07.2012
- İlim ve özgür ortam / 21.07.2012
- Çanakkale ruhu / 18.07.2012
- Gençlik ve önemi / 17.07.2012
- Gençlerin eğitiminin önemi / 16.07.2012
- Gençlik çağı kazanım dönemidir / 14.07.2012
- Vurdumduymazlık faciası / 13.07.2012
- Burjuvazi ile yozlaşan Müslümanlar / 12.07.2012
- Gösteriş budalası olmanın şekilleri / 10.07.2012
- Adam-adamcık / 09.07.2012
- Nehcü'l-Belağa'ya göre insan sınıfları / 07.07.2012
- Akıp giden ömürler / 06.07.2012
- Müslüman, kendisine kimleri model edinmelidir? / 05.07.2012
- Yanlışa tavır / 04.07.2012
- Şeytanlaşmış insanlar / 03.07.2012
- Allah'ın sevdiğini herkes sever mi? / 01.07.2012
- Allah'ı mı, halkı mı razı etmek? Hangisi kolay? / 30.06.2012
- Değerlerimizden ödün vermemeliyiz / 28.06.2012
- Medya ve Ehl-i Beyt programları / 28.06.2012
- Ehl-i Beyt sempozyumları ve bardağa dolu tarafından bakmak / 26.06.2012
- Değerlerinden ödün veren toplum gerilemeye mahkumdur / 25.06.2012
- Sığ düşünceler / 23.06.2012
- Vahdeti ilke edinenler / 22.06.2012
- Vahdetsizlik toplumların ecelini getirir / 20.06.2012
- Vahdeti ihlal edenin tevhidi bozulur / 19.06.2012
- Vahdet olgusuna göre yaşamanın önemi / 18.06.2012
- Ehl-i Beyt sempozyumları birliğimize hizmet ediyor / 17.06.2012
- Hedefsizlik faciası / 14.06.2012
- Terör fitneden kaynaklanır / 12.06.2012
- Fitne: Değerleri öldüren zehirin adı / 11.06.2012
- Fitne / 09.06.2012
- Din tüccarlarına karşı vazifelerimiz / 08.06.2012
- Din tüccarları / 07.06.2012
- Hz. Peygamberin, ümmeti adına korkuları / 06.06.2012
- Nur ile zulmetin savaşı / 05.06.2012
- Allah adına aldatan din tüccarları / 04.06.2012
- İnsan sretindeki şeytanlar / 03.06.2012
- İblis'in avlanma yöntemleri / 02.06.2012
- Hakka karşı batılın mücadele tarzı / 01.06.2012
- Bitmeyen Hak ve batıl mücadelesi / 31.05.2012
- Tarihi Ehl-i Beyt Sempozyumu'nda 7 sorunun cevabı-2 / 30.05.2012
- Tarih Ehl-i Beyt Sempozyumu'nda 7 sorunun cevabı-1 / 29.05.2012
- Hz. Ali'den yöneticilere-6 / 28.05.2012
- Hz. Ali'den yöneticilere-5 / 25.05.2012
- Hz. Ali'den yöneticilere-4 / 24.05.2012
- Hz. Ali'den yöneticilere-3 / 22.05.2012
- Hz. Ali'den yöneticilere-2 / 21.05.2012
- Hz. Ali'den yöneticilere-1 Halka hizmet Hakka hizmet midir? / 19.05.2012
- Rabbani alimler ve iktidarlarla ilişkileri-III / 18.05.2012
- Rabbani alimler ve iktidarlarla ilişkileri-II / 15.05.2012
- Rabbani alimler ve iktidarlarla ilişkileri-1 / 14.05.2012
- Köleler ve özgürler-2 / 13.05.2012
- Tarihi Ehl-i Beyt Sempozyumu’nun önemi / 12.05.2012
- Köleler ve Özgürler - 1 / 09.05.2012
- Hedef gösterme, hedef gösterilme-2 / 08.05.2012
- Hedef gösterme ve gösterilme-I / 07.05.2012
- Cahilliğin versiyonları - 2 / 05.05.2012
- Cahilliğin versiyonları - 1 / 03.05.2012
- Kuran ve Ehli Beyt beraberliği / 01.05.2012
- Vah haset edene, ah haset edilene! / 29.04.2012

Yeni Mesaj arşivinde 'tarihte bugün'

Yeni Mesaj Gazetesi arşivi 2001 yılına kadar eksiksiz içerikle erişime açık olup ayrıca tüm arşivde anahtar kelimelerle arama yapmak da mümkündür.

20.11.2011, 20.11.2010, 20.11.2009, 20.11.2008, 20.11.2007, 20.11.2006, 20.11.2005, 20.11.2004, 20.11.2003, 20.11.2002, 20.11.2001, 20.11.2000, 20.11.1999, 20.11.1998, 20.11.1997, 20.11.1996, 20.11.1995, 20.11.1994, 20.11.1993


logo

Beşyol Mah. 502. Sok. No: 6/1
Küçükçekmece / İstanbul

Telefon: (212) 425 10 66
Faks: (212) 424 69 77
E-posta: [email protected] [email protected]


WhatsApp haber: (0542) 289 52 85


Tüm hakları Yeni Mesaj adına saklıdır: ©1996-2022

Yazılı izin alınmaksızın site içeriğinin fiziki veya elektronik ortamda kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması veya yeniden yayınlanması aksi belirtilmediği sürece yasal yükümlülük altına sokabilir. Daha fazla bilgi almak için telefon veya eposta ile irtibata geçilebilir. Yeni Mesaj Gazetesi'nde yer alan köşe yazıları sebebi ile ortaya çıkabilecek herhangi bir hukuksal, ekonomik, etik sorumluluk ilgili köşe yazarına ait olup Yeni Mesaj Gazetesi herhangi bir yükümlülük kabul etmez.