HOŞGELDİNİZ! BUGÜN 27 HAZİRAN 2022, PAZARTESİ

Allah’ın meleklerine övündüğü Hz. Ali

14.02.2022 00:00:00
Müslümanlar, üç sene süren çetin bir abluka belâsından yeni kurtulmuş ve biraz olsun nefes almışlardı. Bu yüzden uzun süredir eksik olan sükûnet Mekke'de bir nebze olsun hâkim olmuştu. 

Fakat bu durum çok uzun sürmeyecekti. 

Resul-i Ekrem Efendimizin, peygamberliğinin 10. senesiydi. 

Müşriklerin tüm saldırılarına karşı Resulüllah'a daima siper olan Hz. Ebu Tâlib amansız bir hastalığa yakalandı ve o yıl rahmeti Rahman'a kavuştu. 

Resulüllah'ı küçük yaşından beri bağrına basıp, şefkat ve himayesinde büyüten, peygamberlik geldikten sonra da onu müşriklerden korumak için her türlü tehlikeyi göze alan amcası Ebu Talib'i kaybetmesi Resul-i Ekrem Efendimizi son derece üzmüştü. 

Hz. Ebu Talib'in vefatından sonra Resulüllah tamamen savunmasız kalmıştı.

Mübarek Ramazan ayıydı ve bir imtihan bitmeden yenisi başlıyordu.

Hz. Ebû Tâlib'in vefatından üç gün gibi kısa bir zaman sonra, Efendimizin pâk zevcesi Hz. Hatice de aniden vefat etti.

Sonraki nesiller bu yılı 'hüzün yılı' diye yâd edeceklerdi.


Müşrikler daha da azgınlaştı


Ebu Talib'in yokluğunu fırsat bilen Kureyşli müşrikler Allah Resulü'ne ve çevresindeki az sayıdaki Müslüman'a uyguladıkları baskı ve işkenceleri iyice artırdılar.

Hz. Ebu Talib hayattayken yapamadıkları çirkeflikleri Resulüllah'a yapmak için artık müşrikler birbirleriyle yarışıyorlardı.

Öyle ki bazı müşrikler Beytullah'ta namaz kılarken Resulüllah'ın başına toprak atar, bazıları ise secde halindeyken hayvanların bağırsaklarını üzerine bırakarak alay edecek kadar azgınlaşmışlardı.

Sonra da müşriklerin toplandıkları Darü'n-Nedve denilen yerde Resul-i Ekrem Efendimize yaptıkları iğrençlikleri birbirlerine anlatıp eğlenirler ve daha başka neler yapabileceklerini kararlaştırırlardı.


Bu zulüm 13 yıl sürdü


Resulüllah ve çevresinde kenetlenmiş olan bir avuç mümin bu ağır şartlara ve zulme tam on üç yıl sabrettiler.

'Sabrın sonu selametmiş' derler ya Allah'ın (c.c.) selameti yetişmiş ve Resulüllah'ın aylar önce İslam'ı anlatması için gönderdiği Musab bin Umeyr'in gayretleriyle Medine'de İslam ile müşerref olanların sayıları artmaya başlamıştı.

Mekkeli müşriklerin nefreti ve zulmü her gün artarken, Medineli yeni Müslümanların ise henüz görmedikleri Resulüllah'a olan hasretleri ziyadeleşiyor ve Mekke'de O'na reva görülen işkence ve hakaretleri sona erdirmek istiyorlardı.

Medineli Müslümanlar Mekke'nin iki kilometre kadar yakınındaki Akabe denilen yerde iki defa Hz. Peygamber'le gizlice buluştular ve kendi ailelerini ve çocuklarını korudukları gibi Resulüllah'ı da koruma ve himaye etmeye söz vererek, O'na biat ettiler.  

Her tarafta ajanlarıyla bilgi toplayan Mekkeli müşrikler, İslam müjdesinin Medine'ye ulaştığını ve insanların Müslüman olmaya başladıklarından haberdarlardı. Bu yüzden Mekke'de baskı altında tuttukları Müslümanların Medine'ye gidip güçlenmelerini ve kendileri için daha büyük bir tehdit olmalarını istemiyorlardı.


Darü'n Nedve'de suikast planı kuruluyor


Bu durumun önüne geçmek için aralarında Ebu Cehil, Ebu Süfyan ve Utbe b. Rebia gibi en azılı olanların da bulunduğu müşrikler fitnenin merkezi olan Darü'n-Nedve'de İslam'ın yayılmasını nasıl engelleyeceklerini görüşmek için toplandılar.

Müşriklerden birisi söze girdi ve 'Muhammed'i sürgün edelim. Bu şekilde ondan ebediyen kurtulmuş oluruz' dedi.

Bu teklife itiraz eden bir başka müşrik ise 'Hapsedelim ve kimseyle görüştürmeyelim. Böylelikle düşüncesini yaymasını da engellemiş oluruz' teklifinde bulundu.

Ancak bu teklif de kabul görmedi.

Çünkü Resulüllah'ı tamamen ortadan kaldırmak isteyen müşrikler çoğunluktaydı.  

Sonunda Hz. Peygamberi öldürmeye karar verdiler. Ancak bu kolay değildi.

Çünkü Resulüllah'ın mensubu olduğu Haşimoğulları kabilesi çok güçlüydü ve Resulüllah'ı öldürenin kabilesinden bu cinayetin intikamı mutlaka alınırdı.

Tam bu sırada Ebu Cehil söz aldı ve tam da müşrikliğine yakışan bir teklifte bulundu.

Ebu Cehil, "İçimizdeki her kabileden güçlü, kuvvetli, gözü pek, cesaretli bir delikanlı alalım. Sonra onların her birine birer kılıç verelim. Onlar kılıçlarıyla Muhammed'i tek vuruşla bir anda öldürsün. Bunu tüm kabileler yaparsa, kan tüm kabilelere dağılmış olur ve böylece Haşimoğulları hepimizle savaşamaz" dedi.

Ancak şeytanın aklına gelebilecek Ebu Cehil'in bu teklifi orada bulunan müşriklerce çok beğenildi ve hemen kabul edildi.

Resulüllah'a karşı kanlı bir suikast kararı alan müşrikler, faili meçhul cinayet planını bu şekilde hazırladılar.

Plana göre her kabileden bir kişi katılarak oluşacak katiller sürüsü, Resulüllah'ın evini kuşatacak ve onu öldüreceklerdi. Bu sayede Haşimoğullarının da intikam almasının da önüne geçeceklerdi.


Resulüllah'a hicret emri


Müşrikler bu suikast planını devreye koymaya hazırlandıkları sırada Allah (c.c.) müşriklerin bu planını Hz. Peygamber'e bildirdi ve Mekke'den o gece hicret etmesini emretti.

Resulüllah hicret için hazırlıklarını vakit kaybetmeden tamamladı, ancak aralarında müşriklerin de olduğu bazı Mekkelilerin kendisine bıraktığı emanetler vardı.

Mekkeliler, "Muhammedü'l-Emin" lakabını verdikleri Peygamber Efendimize son derece güvenirler ve en kıymetli eşyalarını ona teslim ederlerdi. Bu emanetler sahiplerine teslim edilmesi gerekiyordu.

Resulüllah, Hz. Ali'yi çağırarak, "Ya Ali, Kureyş müşrikleri, bu gece beni öldürme kararı aldılar. Bu yüzden Rabbim hicret etmemi emretti. Bu gece benim yatağımda yat, yeşil örtümü üzerine ört. Böylece onlar benim evde olduğumu zanneder ve beni takip etmezler. Sana onlardan hoşuna gitmeyecek bir şey yetişmeyecektir" dedi.


Hz. Ali Resulüllah'a canını siper ediyor


Sonunda belki de ölüm olan bir yatağa yatarak canını feda edecek olan, İslam'a yaptığı hizmetlerle 'Allah'ın Arslanı' lakabını sonuna kadar hak eden Hz. Ali'nin düşündüğü yegâne şey, kendi canı değil Hz. Peygamber'in can güvenliğiydi.

Resul-i Ekrem Efendimiz'den bu emri duyunca o sıralarda 23 yaşlarında olan Hz. Ali, "Ya Resulüllah! Kendimi feda edersem sen kurtulacak mısın?" diye sordu.

Resulüllah, "Evet Rabbim bana bunu vaat etti" dedi. (1)

Öldürülebilecek olması zerre kadar umurunda olmayan Hz. Ali, Resulüllah'tan bu cevabı alınca gözleri sevinçten parladı ve bu müjde için "Allah'ım sana şükürler olsun" diyerek sevinç gözyaşları içerisinde Rabbine hamd etti.


Suikast planı devrede


Müşriklerin planı devreye konmuştu. Plan gereği her kabileden seçilmiş eli kılıçlı iki yüze yakın müşrik, gece yarısına doğru Resul-i Kibriya Efendimizin evini kuşattılar. Aralarında Ebû Cehil, Ebû Leheb ve Ümeyye bin Halef gibi müşriklerin en azılıları da bulunuyordu.

Müşriklerce kuşatılmış evde yalnızca Resülülllah ve Hz. Ali vardı.

Resulüllah, Hz. Ali'ye kendisine emanet edilen şeyleri sahiplerine ulaştırmasını söyledikten sonra, "Ya Ali, sana söylediklerimi yerine getirdikten sonra hicret etmeye hazır ol. Sana göndereceğim mektup eline geçince derhal yola çık" dedi.

Teslimiyet timsali Hz. Ali, denileni yaptı ve ölümü göze alarak Resulüllah'ın yatağına yattı ve O'nun mübarek abasını üzerine örttü.

Kuşatma altındaki evinden Yasin suresinin ilk ayetlerini okuyarak çıkan Hz. Peygamber, onu öldürmek için bekleyen azgın müşriklerin arasından geçip gitti.


Allah, meleklerine karşı Ali'yle övündü


Hz. Ali, Resulüllah'ın yatağına yattığı o anda Cenab-ı Hakk (c.c.) iki büyük meleği Cebrail ve Mikail'e şöyle hitap ediyordu:

"Ben ikinizden birine ölümü, diğerine ise hayatı vermeyi kararlaştırsam hanginiz yaşam hakkını diğerine verip ölüme razı olur?"

İki büyük melek de ölüme razı olup diğer arkadaşı için böyle bir fedakârlıkta bulunamadı.

Bunun üzerine Cenabı Hakk (c.c.), Cebrail ve Mikail'e, 'Yeryüzüne inin ve görün ki Ali nasıl ölümü satın almış kendisini Peygambere feda etmiş. O zaman Ali'yi düşmanın şerrinden mahfuz kılın' buyurdu." (2)

Hz. Ali, Resulüllah'ın yatağında uyurken Cebrail başucunda, Mikaîl ise ayakları tarafında durdu.

Cebrail, Hz. Ali'ye şöyle seslendi: "Ey Ebu Tâlib'in oğlu Ali, senin gibilere helâl olsun. Allah-u Teâlâ, seninle meleklerine karşı övünür." (3)


Müşrikler saldırıya geçiyor


Resulüllah'ın evini kuşatan gözünü kan bürümüş müşrik sürüsü sabırsızlanıyordu.

İlerleyen saatlerde sabırları iyice tükenen müşrikler kılıçlarını çekerek Hz. Peygamberin evine girdiler.

Eve girip, yatağın üzerindeki örtüyü kaldırdıklarında Resulüllah'ı değil, Hz. Ali'yi görünce büyük bir şok yaşadılar.

Üzerindeki şoku atan müşriklerden biri Hz. Ali'ye "Sahibin, amcanın oğlu Muhammed nerededir? diye sordu.

Hz. Ali, "Onun nerede olduğunu bilmiyorum. Bu konuda bir bilgim yok. Ben onun üzerinde gözcü de değilim. Sizler O'nun yurdunuzdan çıkıp gitmesini istediniz. O da çıkıp gitti. Gitmeden önce de bana yeşil abasına bürünüp döşeğinde yatmamı emretti" dedi.

Bunun üzerine müşrikler Hz. Ali'yi hırpalayıp bir süre hapsettiler. Ancak daha sonra istedikleri O olmadığı için serbest bıraktılar.


Hz. Ali hakkında o ayet nazil oluyor


Hz. Ali, Resulüllah'ın mübarek hanelerinde gözlerini kan bürümüş bu müşrik sürüsüyle yüzleşirken Resulüllah'a Bakara suresinin 207'nci ayeti olan şu ilahi buyruk nazil oluyordu:

"İnsanlardan öyle kimse de vardır ki (Ali gibi hicret gecesi Peygamberin yatağında yatmak suretiyle) Allah'ın rızasına nail olmak için nefsini satın alır. Ve Allah kullarına Rauf'tur." (4)

Mekke'den ayrıldıktan sonra Sevr Mağarası'na giden ve orada 3 gün gizlenen Hz. Peygamber yola çıktı ve Rebiülevvel ayının on ikinci günü Medine yakınlarındaki Kuba'ya ulaştı.

Hz. Ali gelinceye kadar Kuba'da kalan Resulüllah, Medine'ye hemen gitmesini tavsiye edenlere, "Ali, Beni canıyla korumuştur. O, Ehl-i Beyt'imin en hayırlısıdır. Amcamın oğlu ve kardeşimdir. Ali gelinceye kadar buradan ayrılmayacağım" cevabını vermiştir.

Allah Resulüllah'ın ve hakkında pek çok ayet nazil olan Hz. Ali Efendimizin şefaatlerine bizleri nail eylesin…
 

Dipnotlar:

1- Bu olayı çok sayıda alim nakletmiştir. Prof. Dr. Haydar Baş İmam Ali eseri s. 209; Taberi, c. 2, s. 299; El-Müsned, Ahmet b. Hanbel, c. 1, s. 331.

2- Prof. Dr. Haydar Baş İmam Ali eseri s. 211 - Biharü'l Envar, c.19, s.39 - İmam Gazali, İhya-u Ulumid'din.

3- Fahreddin er-Razi ise der ki; Hz. Ali, Hz. Peygamber'in yatağında uyurken Cebrail başucunda, Mikaîl ise ayakları tarafında durdu. Cebrail şöyle seslendi: "Ey Ebu Tâlib'in oğlu Ali, senin gibilere helâl olsun. Allah'u Teâlâ, seninle meleklerine karşı övünür."

4- Bakara suresinin 207'nci ayeti. Fahreddin er-Razi der ki: "Bu ayet, Hz. Peygamber'in mağaraya gittiği gece, O'nun yatağına yatıp geceleyen Ali İbn Ebî Talib hakkında nazil olmuştur.
 
Orhan Dede / diğer yazıları
- Suriye’ye turizm turları başlamış / 26.06.2022
- Keşke tarımda yerimizde saysaydık! / 25.06.2022
- Orman yangınlarında bile siyasi taassup / 24.06.2022
- Riyad’la swap, Şam’la sevap / 23.06.2022
- Demokratik krallık mı oluyoruz? / 22.06.2022
- Tarımı bu hale galoşlu politikacılar düşürdü / 21.06.2022
- Üç AB liderinden Zelenskiy’e şok teklif / 18.06.2022
- Türkiye’ye psikolojik baskı / 17.06.2022
- Sığınmacı politikasında Türkiye İngiltere farkı / 16.06.2022
- Müttefikleri Ukrayna’yı yalnız mı bırakıyor? / 15.06.2022
- Tarım Bakanı Kirişci’ye kârlı bir teklifim var! / 14.06.2022
- AKP’nin sığınmacı politikası göz boyamaktan ibaret / 13.06.2022
- AKP’nin siyasi ömrüyle TL’de erime de doğru orantılı / 11.06.2022
- Galoşlu politikacılarla ancak bu kadar / 10.06.2022
- Papa övücü FET֒cüler Hüseyin Baş’a saldırdı / 09.06.2022
- Ak Parti intihar mı ediyor? / 08.06.2022
- Ak Parti’nin ‘olsa olsa’ formülü / 07.06.2022
- Ukrayna savaşının ABD’ye öğrettikleri / 06.06.2022
- Seçimlere kadar gerim gerim gerileceğiz / 05.06.2022
- TÜİK’ten ENAG’a salvo / 04.06.2022
- Asabı bozuk seçmen / 03.06.2022
- Biz petrolü değil petrol bizi buldu / 02.06.2022
- Yüksek potansiyelli birey / 01.06.2022
- Hepimiz Tibet'ten gelmiş gibiyiz... / 31.05.2022
- AKP Türkiye’ye çok lüks kaçıyor / 28.05.2022
- Tırlar İstanbul’a göçmen boşaltıyor / 27.05.2022
- Gıda krizi karşısında savunmasız kaldık / 26.05.2022
- Pazarda piyasa var da siyasette yok mu? / 25.05.2022
- Bu pahalılık nasıl biter? / 24.05.2022
- Hindistan 10 yılda yaptı biz 20 yılda yapamadık! / 22.05.2022
- Hayalleri çalınan Türkiye / 21.05.2022
- Millet İttifakı yanlış mı başladı? / 20.05.2022
- Türk İHA'ları başka ülkelerde üretilmeli mi? / 19.05.2022
- Türk lirasını korumak için asrın operasyonu! / 18.05.2022
- Veto hakkımızı hiç kullanmadık! / 17.05.2022
- Neden Mevzu Ekonomi? / 14.05.2022
- Afganlara ‘Türkiye'ye gel’ çağrısı! / 13.05.2022
- Ne düşüneceğimize de politikacılar karar veriyor / 12.05.2022
- Erdoğan'ın müjdesi gerçekten müjde mi? / 11.05.2022
- Sığınmacı sorunu patlama noktasında / 10.05.2022
- Muhalefet saflarına Truva atları mı sızdı? / 08.05.2022
- Sığınmacı sorunu için acil iki adım atılmalı / 07.05.2022
- Türkiye’nin nihai Suriye planı ne? / 06.05.2022
- Erdoğan’dan ‘sığınmacı sorununu çözemem’ itirafı / 05.05.2022
- Resulüllah’ın sadrına inşirah Hz. Ali / 02.05.2022
- Ukrayna’da Rusya’nın geri vitesi yok! / 30.04.2022
- Murat Bardakçı bir milli güvenlik sorunudur / 29.04.2022
- Altılı masadan ilginç açıklamalar geliyor / 28.04.2022
- Dua edin de enflasyon geri zekâlı çıksın! / 27.04.2022
- İpin ucu kaçmış durumda / 26.04.2022
- Karamollaoğlu'na zor soru! / 24.04.2022
- Türkiye demirbaşlarını satışa çıkardı! / 23.04.2022
- Demiştim demek istemem, ama demiştim… / 22.04.2022
- KKTC için hamlenin tam zamanı / 21.04.2022
- Erdoğan’dan şartlı şurtlu Suriyeliler açıklaması / 20.04.2022
- Fakirlik neden bitsin? / 19.04.2022
- Cumhur İttifakı’na seçimi Millet İttifakı kazandırabilir! / 18.04.2022
- Boş tencereler iktidar yıkıyorsa ya boş tarlalar… / 16.04.2022
- Sığınmacı sorunu acil neşter istiyor! / 15.04.2022
- Mihenk taşımızdı O / 14.04.2022
- NATO ve ABD yine tahrik peşinde / 13.04.2022
- O’nu anlatmak çok zor / 12.04.2022
- Resulüllah’ın yolunu gözlediği kafile / 11.04.2022
- Afgan göçmen akını devam ediyor! / 10.04.2022
- Yazıklar olsun bu hükümete… / 09.04.2022
- Bolluk bereket değil, kıtlık kapıda… / 08.04.2022
- Mekanizma işe yarayacak mı? / 07.04.2022
- Ruble nasıl değer kazandı? / 06.04.2022
- AKP enflasyon enkazı devredecek / 05.04.2022
- Kaşıkçı davası seçime kurban ediliyor / 04.04.2022
- İngiltere’nin çöp tenekesi olduk! / 02.04.2022
- Türkiye’yi Alcatraz’a çevirecekler! / 01.04.2022
- Gerçekten arabulucu muyuz? / 31.03.2022
- Barzani gözlerden ırak palazlanıyor!’ / 30.03.2022
- BTP lideri Hüseyin Baş’ı Erdoğan haklı çıkardı / 29.03.2022
- Gidişiniz devrim olacak! / 27.03.2022
- Erdoğan ‘gerekirse’ dedi… / 26.03.2022
- Buğdayını, etini üretebilirsen özgürsün! / 25.03.2022
- Bayrak ve ezan ekonomi konusu oldu! / 24.03.2022
- Atatürk’ün huzurunda Fatiha / 23.03.2022
- BTP kongresinde gördüklerim / 22.03.2022
- Bu slogan siyasete mührünü vurur! / 20.03.2022
- Geçmeyenin de ödediği bir köprümüz daha oldu! / 19.03.2022
- Erdoğan’la görüşen Duda ne yapmayacağını anladı! / 18.03.2022
- Cumhur’un planını Millet nasıl bozar? / 17.03.2022
- Tarımın ruhuna Fatiha okuyun! / 16.03.2022
- Bu kadar demokrasi yeter! / 15.03.2022
- Çiller neden dönüyor? / 13.03.2022
- Tarım Bakanlığı olmasa da olurdu! / 12.03.2022
- İsrail’le yeni dönem peki ya Suriye ve Mısır? / 11.03.2022
- Giderseniz gidin, doktor ithal ederiz… / 10.03.2022
- Kadınları baş tacı eden iki lider tanıdık / 09.03.2022
- Atatürk sevgisi yandaşları rahatsız etmiş! / 08.03.2022
- Bağımsız Türkiye milli idealimizdir / 07.03.2022
- Çin güçlü bir Rusya ister mi? / 05.03.2022
- Ekonomik model fiyasko olacak gibi / 04.03.2022
- Ukrayna, Türkiye’yi hedef mi gösteriyor? / 03.03.2022
- Putin'in Rusya'ya zararları / 02.03.2022
- Belarus’taki o masadan bir şey çıkmaz / 01.03.2022
- Savaş kolay başlar ancak zor biter / 27.02.2022
- Zelenskiy rüyası kötü sonla bitiyor / 26.02.2022
- Rusya’dan 3. Dünya Savaşı resti / 25.02.2022
- Tarımda ithalatçı zihniyetin işgali bitmeli! / 24.02.2022
- NATO ve ABD’nin karizmasına çizik / 23.02.2022
- Akbaşoğlu’nun hesabının adı Akmatematik! / 22.02.2022
- Daha az NATO daha az kriz! / 21.02.2022
- Suriyeliler yine mi geliyor? / 19.02.2022
- Bu gençler halleder… / 15.02.2022
- Allah’ın meleklerine övündüğü Hz. Ali / 14.02.2022
- Baraj puanı kaldırmak Z kuşağını kafalama hamlesi mi? / 13.02.2022
- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dediğini yaptım / 12.02.2022
- Türkiye fabrika ayarlarına dönmeli / 11.02.2022
- Tarladaki yangın ülkeyi kül edebilir! / 10.02.2022
- Elektrik faturamız kaçırıyor olabilir! / 09.02.2022
- Ukrayna krizinde dün-bugün-yarın - 2 / 08.02.2022
- Ukrayna krizinde dün bugün yarın -1- / 07.02.2022
- Arabuluculuk içeriye yönelik bir hamle mi? / 05.02.2022
- TÜİK kendi kendini tüketiyor / 04.02.2022
- Çocuk olayı Erdoğan’a komplo mu? / 03.02.2022
- Soros asker demişti, şimdi polis de eklendi / 02.02.2022
- Türkiye O’na muhtaç! / 01.02.2022
- MOBESE krizi AKP’den kopuşlara neden olabilir! / 30.01.2022
- AKP ve Erdoğan’a destek hızla azalıyor / 29.01.2022
- Kış donduruyor faturalar ısıtıyor! / 28.01.2022
- İstanbul Havalimanı ihmalden mi kapandı? / 27.01.2022
- Don't look at Diyanet! / 26.01.2022
- İslam hassasiyeti imiş, hadi ordan… / 25.01.2022
- IBAN’ımız gevredi / 24.01.2022
- Böyle protestolara hazır olmalıyız / 22.01.2022
- İsrail’le balayı peki ya Suriye? / 21.01.2022
- Ukrayna krizinde Türkiye ne yapmalı? / 20.01.2022
- Manifesto mu fiyasko mu? / 19.01.2022
- AB’yi kötü alıştırdık / 18.01.2022
- ‘Vallahi açım ben’ / 16.01.2022
- Ermenistan’a taviz vermeye hazır olun! / 15.01.2022
- Birileri savaş mı istiyor? / 14.01.2022
- Enes Kara ne ilk ne de son… / 13.01.2022
- ‘Ne kadar komünist bir ülkeymişiz’ / 12.01.2022
- İktidara yakın halka uzak / 11.01.2022
- Hükümetin ettikleri aleyhine dönebilir! / 10.01.2022
- Kazakistan’da asıl olan ne? / 08.01.2022
- Bardağı taşıran o damla / 07.01.2022
- Türkiye 2022'nin küresel risklerinden biri / 06.01.2022
- Türk çiftçisinin en büyük rakibi hükümet / 05.01.2022
- 1.5 yıllık zamlar 6 ayda yağacak! / 04.01.2022
- 2022 yılı pahalıya patladı / 02.01.2022
- Eski yılın son yeni yılın ilk yazısı / 01.01.2022
- Suriye’yle yeni sayfa mı açıyoruz? / 31.12.2021
- Kapitalistleri nasıl doyuracağız? / 30.12.2021
- Milli olmayanlar milli bir şey yazamaz! / 29.12.2021
- Devlet vatandaşına tuzak kurar mı? / 28.12.2021
- Milli Ekonomi Modeli sahipsiz değil! / 27.12.2021
- Vekil maaşlarına yüzde 30 tırpan / 25.12.2021
- Diyanet fena silkelenecek! / 24.12.2021
- Yeni programın ilk faturası kesildi / 23.12.2021
- Günaha davet / 22.12.2021
- ‘Ben yoktum…’ / 21.12.2021
- Aselsan’ın içi mi boşaltılacak? / 19.12.2021
- Türkiye teröristler için kaynak ülke mi? / 18.12.2021
- O babanın oğlu… / 17.12.2021
- Ekonominin itibarı 50 kuruş gibi / 16.12.2021
- Merkez Bankası harekete geçti! / 15.12.2021
- Türkiye’ye akın eden edene / 14.12.2021
- Sosyal medya yoksa Erdoğan’a mı tehdit? / 12.12.2021
- Dünya gider Mersin’e biz gideriz tersine / 11.12.2021
- ‘Erdoğan yanılıyor’ diyorsanız asıl siz yanılıyorsunuz! / 10.12.2021
- Kapitalizmin Faz-3 çalışması / 09.12.2021
- Tarımın durumu için gençlere bakın! / 08.12.2021
- Türkiye’nin krizi Katar’ın fırsatı! / 07.12.2021
- Sadelikteki etkileyici görkem / 05.12.2021
- ‘Hükümet ebed müddet’ dönemi / 04.12.2021
- Asgari ücretlide öğrenilmiş çaresizlik / 03.12.2021
- Yüksek faiz haram da düşük faiz değil mi? / 02.12.2021
- O bu yüzden Atatürk… / 01.12.2021
- 50+1 yetmiyor 60+1 şart! / 30.11.2021
- Maaşlara asgari zamlara azami artış / 29.11.2021
- Türkiye millete pahalı yabancıya kelepir / 27.11.2021
- Her şey Türkiye’nin çıkarı için mi? / 26.11.2021
- Yandaşların işi zor! / 25.11.2021
- Söz var doları indirir söz var doları coşturur! / 24.11.2021
- Şam’dan ne vakit Atina’ya geldik? / 23.11.2021
- Asgari ücretli maaşını hurdaya satsın / 21.11.2021
- Devletin çöktüğünü gösteren 5 işaret / 20.11.2021
- ABD itaatkâr bir müttefik istiyor / 19.11.2021
- Kapitalizmin kucağında faizle savaş olmaz / 18.11.2021
- Batan ülkenin malları / 17.11.2021
- 50 artı 1’den çark / 16.11.2021
- Erdoğan yalnız mı kalıyor? / 15.11.2021
- Z kuşağının sağı solu belli olmaz! / 13.11.2021
- Ankara’da siyaset ne yapacağını bilemez halde / 12.11.2021
- Biden’la görüşmenin neden uzadığı anlaşıldı / 11.11.2021
- Hani Ayasofya ibadete açılmıştı? / 10.11.2021
- Oy vermek sevap mı? / 09.11.2021
- Erdoğan ve pota meselesi / 07.11.2021
- Vatandaş hükümetin umurunda mı? / 06.11.2021
- S-400 tavizine yol mu yapılıyor? / 05.11.2021
- Ayasofya’da mevlit / 04.11.2021
- Türk tarımı bu hale nasıl düştü? / 03.11.2021
- Zamlar ülkesi Türkiye / 02.11.2021
- Sandığa gömülme korkusu nelere kadir! / 01.11.2021
- ‘Hamdolsunlu’ bir cümleye hazır olun! / 30.10.2021
- Cumhuriyet özgürlüktür / 29.10.2021
- Araban varsa konuşma! / 28.10.2021
- Geri adım atan kim? / 27.10.2021
- Dışişlerinin Erdoğan'la imtihanı / 26.10.2021
- Tebdil-i kıyafet yetmez tebdil-i siyaset gerek / 22.10.2021
- Biz Afrika’dayken Akdeniz elden gidiyor / 21.10.2021
- ‘Daha iyisi yok’ görüşü çöktü / 20.10.2021
- İş şansa bırakılmamalı / 19.10.2021
- 20 yıl önce dedikleri şimdi Erdoğan’a söyleniyor / 18.10.2021
- Taliban’a ‘evet’ Esad’a ‘hayır’ / 16.10.2021
- Dolar kuru çift haneye koşuyor / 15.10.2021
- 'Ekstrem' İmamoğlu / 14.10.2021
- Suriye’de oyuna mı geliyoruz? / 13.10.2021
- AKP’yle hayatımıza giren faili meçhuller / 12.10.2021
- Olmamız gereken yerde değiliz / 10.10.2021
- Afganistan’da BOP devrede / 09.10.2021
- Bir varmış bir yokmuş TÜİK / 08.10.2021
- Atatürk’ün Diyanet’i / 07.10.2021
- Normalleşmeye engel İdlib / 06.10.2021
- …miş gibi yapmak! / 05.10.2021
- Saygınlığınız layık olduğunuz muamele kadardır / 04.10.2021
- Suriye’de gerçek müttefik kim? / 02.10.2021
- İsraf ve yolsuzluk ayyuka çıkmış / 01.10.2021
- Soçi Zirvesi ve Suriye’nin geleceği / 30.09.2021
- AA sportmence davranmadı / 29.09.2021
- Hangardaki S-400’lere kardeş mi geliyor? / 28.09.2021
- 20 yıla neler sığmış neler / 26.09.2021
- Türkiye seçeneksiz değil / 25.09.2021
- Geç geçebilirsen köprüsü / 24.09.2021
- Erdoğan, 2023’te aday olabilecek mi? / 23.09.2021
- Problemler arttıkça seçimler yaklaşıyor / 22.09.2021
- Saraylar yapıyoruz, niye yurt yapmıyoruz? / 21.09.2021
- TRT bonkörlükte fanatik / 20.09.2021
- Y kuşağı bin pişman Z kuşağını hiç sorma! / 18.09.2021
- AB, Türk askerine sulanıyor / 17.09.2021
- ABD’nin yalnızlığını Türkiye mi gideriyor? / 16.09.2021
- Eğitim rakam demek değildir / 04.09.2021
- Geç kalmış bir karar / 03.09.2021
- Kalkınmasız büyüme aldatılmaktır / 02.09.2021
- Faydalı baraj zararlı baraj / 01.09.2021
- Aşı karşıtlığı nasıl besleniyor? / 31.08.2021
- Atatürk’ün 99 yıl önceki duası / 29.08.2021
- O bombalar neden patlatıldı? / 28.08.2021
- Askerimiz ait olduğu yere dönüyor / 27.08.2021
- Gerçek olan hangi Afganistan? / 26.08.2021
- Özür tamam ama yetmez! / 25.08.2021
- İncirlik Üssü'ne dikkat / 24.08.2021
- Suriye’de yaşananlar Afganistan’da tekerrür mü ediyor? / 23.08.2021
- Taliban’ın Taliban’ını üretmek / 21.08.2021
- Benim Siyasetim / 20.08.2021
- Afganistan’da ABD’nin PR çalışması / 19.08.2021
- Büyük soykırım Kerbela / 18.08.2021
- Önce politikacılar ıslah edilsin / 15.08.2021
- Mültecisiz tek yer vergi daireleri / 14.08.2021
- Bu kadar Afganistan hevesi çok değil mi? / 13.08.2021
- O müessese Türkiye’de çalışmıyor / 11.08.2021
- Sunatullah Saadat neyin provası? / 10.08.2021
- Ne varsa gençlerde var / 06.08.2021
- Afganlar akın akın gelirken hükümet seyrediyor / 05.08.2021
- Türkiye'nin başına yine çuval geçirecekler / 04.08.2021
- Şiirle geldiler çayla gidecekler / 03.08.2021
- Hükümette tükenmişlik sendromu / 02.08.2021
- Hükümetin itibarı o ormanlarla birlikte kül oldu / 31.07.2021
- Göçü biz mi yönetiyoruz yoksa o mu bizi yönetiyor? / 30.07.2021
- Hırsız evde biz kapıyı kilitliyoruz / 29.07.2021
- Kur’an’ın tamamlandığı gün Gadir-i Hum / 28.07.2021
- Hatay’da tersine süreç mi işliyor? / 27.07.2021
- NATO Zirvesi’nin Türkiye’ye mesajları / 16.06.2021
- Temiz eller Türkiye’ye yetmez… / 10.06.2021
- S-400’ler hangarda çürüyecek / 03.06.2021
- Atatürk’e hakaret gelenek mi oluyor? / 02.06.2021
- Bir defaya mahsus! / 19.05.2021
- Kudüs’teki 171 bin tapu kaydı Türkiye’de / 12.05.2021
- Kınamak İsrail zulmünü durdurmaz / 11.05.2021
- Hindistan nasıl bu hale geldi? / 05.05.2021
- 128 milyar dolar ne ilk ne de son! / 21.04.2021
- Vatandaşlar eve sığdı, AKP lebalep kongrelere / 26.03.2021
- Yandık, Yiğit Bulut yeniden sahnede / 25.03.2021
- Çok pahalı kararlar / 24.03.2021
- Düşün artık Andımız’ın yakasından! / 17.03.2021
- Yoksullaşan millete alışveriş tavsiyeleri / 10.02.2021
- Bu asgari ücretle hepimiz kaybediyoruz / 30.12.2020
- Cumhur İttifakı’nın sigortası atabiliyor / 11.12.2020
- İran’da başka suikastlar da olabilir / 02.12.2020
- Sayıştay sayıyor sayıyor bitmiyor / 10.10.2020
- Maraş’ın açılması tiyatro mu? / 09.10.2020
- S-400’ler için ağıt yakma vaktidir / 08.10.2020
- Savunmada ne kadar milli ve yerliyiz? / 07.10.2020
- Doğu Akdeniz’de diplomatik savaş / 04.10.2020
- Hiç vaka yoksa bile çok fazla hasta var! / 03.10.2020
- ‘En büyük keramet istikamettir’ / 02.10.2020
- Yerli ve milli makyaj dökülünce / 30.09.2020
- Frankeştavuk tüketiyoruz / 28.08.2020
- Bu afetler insan işi / 27.08.2020
- Sancağı taşıyanın ardı sıra yürüyebilmek / 24.07.2020
- Ayasofya diyalogun simgesi mi olacak? / 11.07.2020
- Sisi’nin kırmızı çizgisi neden Sirte’ye çizildi? / 24.06.2020
- İslamcılar döneminde İslam’dan uzaklaşmak / 18.06.2020
- Cübbe ve sarık giydirilmiş kapitalizm / 17.06.2020
- Can kayıplarımız çok daha az olabilirdi / 16.06.2020
- AKP’nin ekmeğine yağ süren bir CHP / 14.06.2020
- Baraj kalksın istedik üçlü baraj geliyor / 13.06.2020
- ABD’yi ‘Vahşi Batı’ kafası yönetiyor / 30.05.2020
- Suriyeli sığınmacılar Türkiyeli mi oldu? / 29.05.2020
- Almanya Türkiye’nin verilerine güvenmiyor / 28.05.2020
- Bu dua hep özlenecek / 27.05.2020
- Türkiye’nin 101’inci doğum günü / 20.05.2020
- Umudunu bir tek O yitirmemişti / 19.05.2020
- Başka krizler yolda / 17.05.2020
- ABD’nin yaptığı ‘akıllıcaysa’ Türkiye’nin yaptığı ne? / 16.05.2020
- Cübbenin örtemedikleri de var / 15.05.2020
- Türkiye’siz olmuyor mu? / 14.05.2020
- Dışı ‘milli ekonomi’ özü ise ‘kapitalizm’ / 13.05.2020
- İşsizlikte fırtına yaklaşıyor / 12.05.2020
- Bu normalleşme fazlasıyla anormal! / 10.05.2020
- Yetiş devlet baba! / 09.05.2020
- İngiltere’nin almadığı önlükleri bizim sağlıkçılar kullanıyor mu? / 08.05.2020
- Bu gömlek Perinçek’e büyük! / 07.05.2020
- Hüseyin Baş’la BTP koşacak / 06.05.2020
- Züğürt Türkiye’nin salgınla imtihanı / 03.05.2020
- Tıbbi yardımla siyasi yatırım / 02.05.2020
- Kuyruk acıları var / 29.04.2020
- BTP sahipsiz kalmadı / 24.04.2020
- Papa’nın tanrısına Fetullah’tan dua / 23.04.2020
- Korkmaz İbrahim olan Nemrut’un ateşinden / 22.04.2020
- Hiçbir şeyi yarım bırakmadı / 21.04.2020
- Yalancılar gemi azıya aldı / 19.04.2020
- Baş Hoca’nın milletimiz üzerinde hakkı var / 18.04.2020
- Söz / 17.04.2020
- Dualarımız Hocamızla / 14.04.2020
- Ben olsam istifa ederdim / 12.04.2020
- Hükümet gerçekten çözüm arıyor mu? / 11.04.2020
- Ah şu maske meselesi / 10.04.2020
- ‘Yavaş’ diye yazılır ‘hızlı’ diye okunur / 09.04.2020
- Sayenizde / 08.04.2020
- Koronavirüs tsunamisi geliyor / 07.04.2020
- Virüs bulaşmayan kimse kaldı mı? / 05.04.2020
- Çok faullü yardım yarışı / 04.04.2020
- Züğürt Ağa gibi bir hükümet / 03.04.2020
- Borçlu doğuyor, borçlu ölüyoruz / 02.04.2020
- Korona yaz SMS gönder… / 01.04.2020
- En kötüye hazır mıyız? / 31.03.2020
- Bilim kurulu figüran mıdır? / 29.03.2020
- Virüs teğet geçmiyor farkında mısınız? / 28.03.2020
- Türkiye’nin tek bir seçeneği var / 27.03.2020
- Sağlıkçılara şehitlik ve gazilik verilmeli / 26.03.2020
- Eğitimden uzak durun / 25.03.2020
- Ekonomileri vuran ölümcül enfeksiyon / 24.03.2020
- Önce virüs geliyor sonra açlık / 22.03.2020
- Hukukun namusu kurtuldu / 21.03.2020
- Bir Suriyeli 120 Türk’e bedel / 20.03.2020
- İtalya gibi mi olacağız? / 19.03.2020
- Korona’nın acı acı hatırlattıkları / 18.03.2020
- Salgında şeffaflık hayat kurtarıcıdır / 17.03.2020
- Ölümcül partizanlık / 15.03.2020
- Virüs gündeminde İdlib anlaşması / 14.03.2020
- Erbakan da yanıldı Erdoğan da / 13.03.2020
- Koronavirüsün ilk mağduru Babacan / 12.03.2020
- Ak Parti hükümetinin alâmetifarikası / 11.03.2020
- Kremlin’deki 2 dakikanın analizi / 10.03.2020
- Bu sığınmacılar ne olacak? / 08.03.2020
- İdlib’deki teröristler Türkiye’ye saldırabilir! / 07.03.2020
- CHP, Erdoğan’ın tuzağına düştü / 06.03.2020
- Kapalı oturumda ipe un sermek / 05.03.2020
- ABD ile Rusya Suriye’de anlaşmış / 04.03.2020
- Geç kalmış bir karardı / 03.03.2020
- Zifiri karanlık bir çıkmazın içinde / 01.03.2020
- Bıçak kemiğe dayandı / 29.02.2020
- Putin'in 5 Mart'ta işi çıktı / 28.02.2020
- Putin, masada başka oyuncu istemiyor / 27.02.2020
- Öldüren strateji / 26.02.2020
- İş bulmak duaya kaldı / 25.02.2020
- Savaş ateşi körükleniyor / 23.02.2020
- Bir adım ötesi savaş / 22.02.2020
- Solingen ruhu yine hortladı / 21.02.2020
- Kaçın, gıdada denetim var! / 20.02.2020
- İdlib krizinde yol ayrımı / 19.02.2020
- Birisi değil hepsi suçlu… / 18.02.2020
- Bu açılımdan da işkillendim / 16.02.2020
- Yeni suikastlar yaşanabilir! / 15.02.2020
- 18 yıl önceki Erdoğan bu olaylara ne derdi? / 14.02.2020
- Soçi Mutabakatı’ndan sonra dengeler değişti / 13.02.2020
- Rum’un Akıncı’sı gibi / 12.02.2020
- İdlib’de daha kaç şehit vereceğiz? / 11.02.2020
- FETÖ tartışmasında kim haklı çıktı? / 09.02.2020
- Türkiye freni patlamış kamyon gibi… / 08.02.2020
- Yetersizlikler krizde belli oluyor / 07.02.2020
- ABD İdlib’de ara gazı veriyor / 06.02.2020
- Kabuğa çekilme vakti / 05.02.2020
- İdlib üzerinden Türkiye’ye mesaj / 04.02.2020
- Hesap vermemek ya da verememek! / 03.02.2020
- İznik’te bir Hak dostu Eşrefoğlu Rumi hazretleri / 01.02.2020
- O hiç kimseye benzemez… / 31.01.2020
- Şu Libya elleri ne de yamandır… / 01.01.2020
- Kavga / 11.12.2019
- Bağdadi’nin ölümüyle Türkiye hedefte! / 30.10.2019
- Askeri harekâtlar yeterli olur mu? / 09.10.2019
- Türkiye Ehl-i Beyt'i Prof. Dr. Baş'la öğrendi / 02.10.2019
- Sistemin sağlaması / 01.10.2019
- Depremin akla getirdiği asıl gerçek / 29.09.2019
- Çin’in hamleleri kapitalist yürekleri hoplatıyor / 26.09.2019
- 30 Ağustos ve ‘milli ruh’ / 29.08.2019
- Zoraki aday / 13.06.2019
- 100 markamız bir Amazon etmiyor / 12.06.2019
- 23 Haziran’da sonucu Suriyeliler belirleyecek / 11.06.2019
- Kapitalistler durduk yere günah çıkarmaz / 02.06.2019
- Türkiye çamura mı yatıyor? / 31.05.2019
- Çin nasıl başardı? / 29.05.2019
- Doğru söylüyorlar gerçekten çalmışlar / 27.05.2019
- Lider olmadan millet olunamıyor / 25.05.2019
- Lider Atatürk gibi sporcu Kurtdereli gibi olmalı / 02.05.2019
- Tarıma en büyük darbe / 01.05.2019
- Deterjan ürettiğimiz borla Çinliler devrim yapıyor / 26.04.2019
- Seçim geldi kapıya dayandı / 30.03.2019
- Golan Tepeleri kararı bir Arz-ı Mevud adımı / 27.03.2019
- İktidara göre proje bana göre fiyasko / 15.03.2019
- Türkiye’de demokrasi gerçekten var mı? / 14.03.2019
- Patateste sorun nasıl çözülecek? / 13.03.2019
- Bu hükümet darbe hükümeti mi? / 12.03.2019
- AKP’de tükenmişlik sendromu / 09.03.2019
- İhanet dolu bir aşk hikâyesi / 08.03.2019
- Şu tarihin ne kötü bir huyu var! / 07.03.2019
- Gezici anketinin itiraf ettikleri / 06.03.2019
- Çok itibarlı israf ediyoruz! / 03.03.2019
- Çekilmedeki bit yeniği / 02.03.2019
- Bıçak milletin kemiğine dayandı / 28.02.2019
- İstanbul’da oylar kime? / 27.02.2019
- İnat zinciri nihayet kırıldı / 26.02.2019
- Telefonun orijinali politikacının sahtesi makbul! / 25.02.2019
- Tanzim tanzim iflas / 21.02.2019
- Siyah-beyaz kadar farklı / 07.02.2019
- Necip Fazıl, nasıl ‘Üstad Necip Fazıl’ oldu? / 27.12.2018
- Suriye krizi nereye evriliyor? / 26.12.2018
- Fırat’ın doğusundaki yaman çelişki! / 14.12.2018
- Bu zamanlamaya tesadüf diyemeyiz / 13.12.2018
- Sarı Yelekliler ve Kral 16. Macron / 12.12.2018
- Bodrum Bodrum / 01.12.2018
- ABD, Türkiye’yi kıskanıyor / 30.11.2018
- Çırpınırdı Karadeniz şimdi ise kaynıyor / 29.11.2018
- Müflis kiracı Eti Maden / 28.11.2018
- 6 soruda Türkiye gerçeği / 26.11.2018
- Sudan ne iş? / 25.11.2018
- Türkiye tuzağına İngiltere düşmedi / 24.11.2018
- Beyinlerimiz garsonluk yapmak için göç ediyor / 23.11.2018
- Peygamberin övgüsü ve Mustafa Kemal Paşa / 22.11.2018
- Utanç duvarı / 21.11.2018
- Avrupa yeni çözüm süreci dayatıyor / 17.11.2018
- Filistin prense kurban edilebilir / 16.11.2018
- Ali Erbaş AK Parti’ye kaç puana mal olacak? / 15.11.2018
- Ehl-i Beyt düşmanlığı / 14.11.2018
- Bu nasıl muafiyet? / 04.11.2018
- Milli para açlığı / 05.09.2018
- Kağıt ve et / 30.08.2018
- Tetikçiler nasıl bertaraf edilebilir? / 29.08.2018
- Sınırlı olan sadece insan? / 20.07.2018
- 'Yeni Türkiye'nin ilk eski Türkiye'nin son günü' / 30.06.2018
- CHP'de fabrika ayarlarına dönüş şart / 28.06.2018
- Küresel kabine / 27.06.2018
- Erdoğan enkaz devraldı? / 26.06.2018
- ALIS ve F-35 / 22.06.2018
- 24 Haziran Düyun-u Umumiye seçimleri / 21.06.2018
- Rusların gördüğünü göremeyecek misin? / 20.06.2018
- Fasit daire / 13.06.2018
- Fitrelik olduk? / 12.06.2018
- Onlar batırdı O kurtaracak / 08.06.2018
- ABD'nin PKK'ya güveni tam! / 07.06.2018
- Bütün kapılar sömürüye çıkıyor / 06.06.2018
- Ay'a dört şeritli otoyol / 02.06.2018
- 3'ü bir arada; Hırsız, arsız ve yalancı! / 01.06.2018
- Ayıptır, ayıp! / 31.05.2018
- Onlar çalıyor millet alkışlıyor / 29.05.2018
- Karşımızdaki 'kâfir' yanımızdaki 'münafık' / 17.05.2018
- Sıfır Müslüman? / 16.05.2018
- İtiraf / 04.04.2018
- Skripal krizinden Demir Leydi'ye / 30.03.2018
- Trump ile Macron neden Türkiye'yi konuştu? / 29.03.2018
- Vurgun büyük tosun küçük / 17.03.2018
- TRT'deki Atatürk körlüğü nedendir / 15.03.2018
- Sana 'özelleştirme' dedik / 14.03.2018
- 9'u 5 geçe duran saat nasıl çalışır? / 02.03.2018
- Önce Duma şimdi Ankara / 27.02.2018
- Rum pasaportlu Türk siyasiler / 24.02.2018
- Aklı baştan alan 'stratejik ilişkiler' / 23.02.2018
- İngiltere ahmak değil! / 16.02.2018
- PYD'yi bırak Türkiye'ye bak! / 14.02.2018
- Gözdağı ve hatırlatma / 09.02.2018
- Belki bırakmanın zamanı gelmiştir / 08.02.2018
- Bir Mehmetçik canı 100 Afrin'den kıymetli / 07.02.2018
- Suriye'de BOP planları / 29.01.2018
- 'Kriz Hilali'ne karşı 'Barış Hilali' / 17.01.2018
- İran'ın bu hale geleceği belliydi / 03.01.2018
- Yürek Aksa beden Kudüs / 20.12.2017
- O olmasaydı / 16.11.2017
- 'Selman Arabistan' / 09.11.2017
- Tescilli müstemleke / 08.11.2017
- Türkiye'nin B planı / 07.11.2017
- Türkiye'den Esad'a jest / 14.10.2017
- Kürdistan süreci hızlanacak / 07.10.2017
- Sadabat Sarayı'nda Milli Ekonomi Modeli / 05.10.2017
- Barzani vazgeçilmez mi? / 04.10.2017
- Erdoğan ile Putin safları sıklaştırdı / 30.09.2017
- Barzani'nin parmağı / 28.09.2017
- Devlet ciddiyetinin kapsama alanı / 27.09.2017
- Barzani'nin işvereni ABD / 23.09.2017
- Verimli Anadolu artık çoraklaştı / 22.09.2017
- Kurusıkı tatbikat / 21.09.2017
- 25 Eylül'de ne olacak? / 20.09.2017
- 4 ülke ve BM'den Barzani'ye garanti / 16.09.2017
- Öldüren kucaklaşma / 15.09.2017
- Mossad, CIA ve Barzani / 14.09.2017
- Cumhurbaşkanı 'Esad' dedi... / 13.09.2017
- Bölünmüş Türkiye için pusuda bekliyorlar / 11.09.2017
- Bakan Fakıbaba yumurta yemeliydi / 09.09.2017
- Atatürk Trabzon'da / 08.09.2017
- Barzani'nin referandumu Türkiye'yi de kapsıyor / 07.09.2017
- Kim neyse Barzani de o! / 06.09.2017
- Biyodizeli ilk üreten ülke Türkiye'dir / 05.09.2017
- Cami imamı Yahudi Benjamin / 31.08.2017
- Kuran-ı Kerim ve Atatürk / 28.08.2017
- Pas Bahçeli'den gol Başbakan'dan / 26.08.2017
- 'İyi çiftçi olamadık' / 25.08.2017
- Sağ gösterip sol vuracak / 24.08.2017
- Suriyeli gettoları / 22.07.2017
- FETÖ'den her şey beklenir / 21.07.2017
- Çer-çöp gibi bir ümmet / 20.07.2017
- Ah Kıbrıs vah Kıbrıs / 19.07.2017
- Kim dost, kim düşman, kim yaltakçı, kim münafık? / 18.07.2017
- Yunanistan çizmeyi aştı / 16.07.2017
- 15 Temmuz son olsun / 15.07.2017
- Gülen biterse FETÖ bitecek mi? / 13.07.2017
- 'Enerji üssü' mü! Gülünç olmayın / 12.07.2017
- Gurbetçi buğday / 11.07.2017
- Türkiye'ye avucunu yine yalatacaklar / 08.07.2017
- Haçlı damar yine depreşti / 07.07.2017
- Katar ile nereye kadar? / 06.07.2017
- Uçak gemisi yapabilir miyiz? / 05.07.2017
- Hamburg'dan bir şey çıkmaz / 04.07.2017
- Astana anlaşması Suriye'de bir milat mı? / 07.05.2017
- FETÖ bitti eseri yaşıyor! / 06.05.2017
- Atı alan Şam'ı çoktan geçti! / 05.05.2017
- Trump ne cevap verecek? / 02.05.2017
- Zoraki düşmanlık nereye kadar? / 23.04.2017
- Zor Mayıs / 22.04.2017
- Bir başka açıdan referandum / 21.04.2017
- PKK hık demiş burnundan AGİT düşmüş / 20.04.2017
- Turkexit yolda? / 19.04.2017
- Çözümsüzlük girdabında 'evet/hayır' çekişmesi / 18.04.2017
- ABD şah terör piyon! / 16.04.2017
- İslam coğrafyası ABD'nin poligonu / 15.04.2017
- Akıncı Üssü'nde ABD'lilerin işi ne? / 14.04.2017
- Asıl mesaj Türkiye'ye! / 13.04.2017
- Çırak Trump usta Kissinger! / 12.04.2017
- Türk oğlu Türk olabilmenin formülü / 11.04.2017
- Trump'ın ipiyle kuyuya inilmez / 08.04.2017
- Trump'la Putin arasına sıkıştık! / 07.04.2017
- Trump'a delilik için gerekçe çıktı! / 06.04.2017
- Dünyanın borcu boyundan büyük / 05.04.2017
- Kürtlerin Lawrence'ı Barzani / 04.04.2017
- Peşrev çekiyorlar! / 01.03.2017
- Bu hazırlık niye? / 28.02.2017
- Neden Ehl-i Beyt? / 18.01.2017
- Kıbrıs'a ağıt yakma vaktidir! / 13.01.2017
- ABD'nin gizli müttefiki IŞİD! / 10.01.2017
- Terör dalgasının düşündürdükleri / 07.01.2017
- Obama'cılar şimdi Trump'çı oldu! / 06.01.2017
- Türkiye yine listede yok! / 04.01.2017
- Rumlarda entrika bitmez! / 03.01.2017
- Ücretler 'asgari' yoksulluk 'azami' / 30.12.2016
- PKK Türkiye'yi Şengal'e çağırıyor! / 28.12.2016
- Kıbrıs İsrail'e feda ediliyor / 27.12.2016
- ABD ekmeğine yağ sürmek / 26.12.2016
- Asimetrik düşman / 25.12.2016
- Başımız dertten niye kurtulmuyor? / 24.12.2016
- Sabotaj! / 23.12.2016
- Terör Türkiye'yi alt edebilir mi? / 22.12.2016
- Suikast neden şimdi? / 21.12.2016
- Mehmetçik Irak'a mı gidecek? / 20.12.2016
- Dışarıyı bırak içeriye bak / 19.12.2016
- Rükûda sadaka veren mü'min / 18.12.2016
- Piyango kime çıkacak? / 17.12.2016
- Aramıza NATO'yla çomak sokuyorlar / 16.12.2016
- Meydanı bırakmayın ama koltuğu bırakın / 13.12.2016
- Allah için feda edilen can - 2 / 12.12.2016
- Allah için feda edilen can - 1 / 11.12.2016
- NATO olmuş FETÖ! / 09.12.2016
- Neremiz doğru ki ekonomi miIli olsun? / 08.12.2016
- Çakma milli para! / 06.12.2016
- Hayber fatihi Hz. Ali - (2) / 05.12.2016
- Hayber fatihi Hz. Ali - (1) / 04.12.2016
- Kıbrıs'ta yine mi müzakere? / 29.11.2016
- Allah'ın nişan aldığı taştan kim kaçabilir? / 27.11.2016
- Çözüm sürecine Barzani el attı / 26.11.2016
- Türkiye teröre set olmak zorunda mı? / 23.11.2016
- Suriye'nin Barzani'si Bıro! / 22.11.2016
- Allah, Cebrail ile sattı Mikail ile satın aldı / 20.11.2016
- Önce Kürt devleti sonra Büyük İsrail / 19.11.2016
- Krizler ve fırsatlar / 18.11.2016
- Esad ile ABD müttefik olursa / 17.11.2016
- Bu işsizlere kim iş bulacak? / 16.11.2016
- NATO'yu önce Türkiye tartışmalı / 15.11.2016
- Diplomasi kapısı / 13.11.2016
- Trump fırsatı! / 11.11.2016
- En iyi sandıkları hamle Avrupa'nın sonu oldu / 09.11.2016
- Beyaz Saray'ın 45. sahibi kim? / 08.11.2016
- Müttefiklerimiz IŞİD'i Türkiye'ye ihraç ediyor / 04.11.2016
- Türkiye ve Rusya sonuna kadar gitmeli / 03.11.2016
- ABD'liler kaçıyor İstanbullu ne yapsın? / 02.11.2016
- ABD, Türk askerini neden istemiyor? / 29.10.2016
- Kapitalizme baston İslami finans / 28.10.2016
- Dindar görünümlü yeni FETÖ aranıyor! / 27.10.2016
- Seve seve köle olunur mu? / 26.10.2016
- Türk ordusunun gölgesi / 25.10.2016
- Dünyaya ilham verenlerimiz var / 24.10.2016
- Katillerin kamuflajı / 22.10.2016
- Said-i Nursi'cilik CHP'ye mi kaldı? / 21.10.2016
- Başkan Yardımcısı Bahçeli! / 20.10.2016
- Musul'un kurtarıcısı Barzani(!) / 19.10.2016
- Musul'da olacakları söyleyeyim mi? / 18.10.2016
- Barzani Musul'a sulanıyor / 17.10.2016
- Daha kaç tane çuval gerekli? / 15.10.2016
- Türkiye'nin kıyameti / 14.10.2016
- Başkomutan Barzani! / 13.10.2016
- Suriye'de 'U' dönüşü / 12.10.2016
- Putin'in gelişi ve milli paralarla ticaret / 11.10.2016
- Türkiye Suriyeleşebilir! / 01.10.2016
- Türkiye nasıl kurtulur? / 09.09.2016
- ABD'nin ipiyle kuyuya inilmez / 08.09.2016
- Said Nursi ve Fethullah ruh ikizleri / 26.08.2016
- Fetullah'ın abisi Said Nursi / 25.08.2016
- FETÖ zehrinin panzehiri Haydar Baş / 24.08.2016
- Erdoğan-Putin buluşması ne getirecek? / 10.08.2016
- 20 yıldır bitmeyen demokrasi nöbeti / 09.08.2016
- Türkiye doğruları hep O'ndan duydu / 06.08.2016
- Kardinal Fethullah / 05.08.2016
- FETÖ'nün ispatladığı gerçek / 02.08.2016
- AKP'nin son kazığı Filistin'e / 28.06.2016
- Arap Baharı İsrail'e bahar / 17.06.2016
- Her şey O'nu haklı çıkarıyor / 11.06.2016
- Hükümet tohum ekti biz bomba biçiyoruz! / 08.06.2016
- Kadın yarım da siyasetçi tam mı? / 07.06.2016
- PKK'ya füzeyi ABD vermiş olabilir / 21.05.2016
- Davutoğlu gider ama hiçbir şey değişmez / 11.05.2016
- Düşük profilli şamar oğlanı / 10.05.2016
- İstismar pazarı kuruldu / 08.05.2016
- Boşbakan! / 07.05.2016
- Erdoğan 'tak' diyecek yeni başbakan 'şak' yapacak / 06.05.2016
- AKP ve Pelikan Dosyası / 04.05.2016
- AKP'nin gizlemeye çalıştığı gerçekler / 01.05.2016
- Anayasa dindar (!) zamanlaması manidar / 27.04.2016
- Kilis nasıl kurtulur? / 26.04.2016
- Türkiye'yi ahmak yerine koyuyorlar / 24.04.2016
- Boğazımıza kadar IŞİD'e bulaştık / 23.04.2016
- Çocukların hali her şeyi özetliyor / 22.04.2016
- Askerin başına çuval geçirilecek / 21.04.2016
- Ajan Lawrence'lar bugün de var / 08.04.2016
- Gelecek kaygısı / 01.04.2016
- Ümmetin İmam Ali ile imtihanı / 24.03.2016
- Normalleşemedik gitti? / 23.03.2016
- Her şeyin altından İsrail çıkıyor / 22.03.2016
- AKP'nin planı ara seçim mi? / 19.03.2016
- Eşik bekçisi Türkiye / 18.03.2016
- Mogadişu'da Ankara'dan daha güvende olursunuz / 16.03.2016
- Türkiye'yi kim yönetiyor? / 15.03.2016
- AKP'yi deneye deneye sonunda denek olduk! / 11.03.2016
- Nobel'den önce Katyuşa geldi / 10.03.2016
- Eşme Eşme nereye kadar? / 09.03.2016
- ABD'nin gerçek planı ne? / 08.03.2016
- NATO çöküyor Türkiye'yi de götürüyor / 07.03.2016
- Abdülmecit'ten Erdoğan'a / 06.03.2016
- Sığınmacılar AB için fırsata dönüşüyor / 05.03.2016
- Ehl-i Beyt İslam'ı mı Blair'in BOP İslamı mı? / 04.03.2016
- BOP'un yeni versiyonu İslam İttifakı / 03.03.2016
- Sosyal medya hukukun üstünde / 02.03.2016
- 90 yıllık Türkiye 14 yılda enkaz oldu / 28.02.2016
- Ateşkes Türkiye'nin çıkarına / 27.02.2016
- Sözde müttefik ABD YPG'yi nereye hazırlıyor? / 26.02.2016
- Başka izahı yok biz kafayı yedik? / 25.02.2016
- Suriye'de ateşkes Türkiye sen de kes! / 24.02.2016
- Kilis Nobellik değil ibretlik / 23.02.2016
- İstikrara, adalete ve kalkınmaya hasretiz / 22.02.2016
- Cesaret mi ahmaklık mı? / 21.02.2016
- Yaşananlar iflas değilse ne o zaman? / 20.02.2016
- Ne hallere geldik? / 19.02.2016
- Bölgemizin iki kankası Erdoğan ve Kral Selman / 18.02.2016
- Fetva alındı haydi savaşa! / 17.02.2016
- İsrail ile Sünniler arasından su sızmıyor / 16.02.2016
- Siz hepiniz savaşa gidin biz hepimiz kurtulalım / 15.02.2016
- İsrail'e su vermek kaç madalya kazandırır? / 14.02.2016
- Türkiye ile İsrail aynı masada / 13.02.2016
- Olacağı buydu Batı Kürdistan / 12.02.2016
- Sınırda bekleyen kaç canlı bomba var? / 11.02.2016
- Yahudiler Ankara'da mekik dokuyor / 10.02.2016
- Fransız için sen kaç takla atardın? / 09.02.2016
- O neredeyse tekme de orada / 08.02.2016
- AKP'nin eylem planından Kuzey Kürdistan çıkabilir / 07.02.2016
- Rusya'yla kriz NATO için mi? / 03.02.2016
- Süreçler terörü değil Türkiye'yi bitirecek / 02.02.2016
- Rusya ile yine gerildik / 01.02.2016
- Gelecek, Türkiye için daha da karanlık / 31.01.2016
- ABD ve İsrail'in hedefinde Hizbullah var / 30.01.2016
- Sığınmacıların parasını alan Avrupa doğru yapıyor! / 29.01.2016
- Cenevre'de Türkiye'yi duyacak kimse yok / 28.01.2016
- Cenevre'deki masa AKP'yi zorlayacak / 27.01.2016
- Ambargodan İran çıktı Türkiye girdi / 26.01.2016
- Schengen'i bitiren AB'de Türkiye'ye sözde muafiyet / 24.01.2016
- Joe Biden, Türkiye'de ne arıyor? / 23.01.2016
- Türkçeyle göz boyama / 22.01.2016
- Asıl kaos bundan sonra / 21.01.2016
- AKP'nin İsrail'le Katolik nikâhı! / 20.01.2016
- Davos Zirvesi ve gelir adaletsizliği / 19.01.2016
- Mossad diyor Suud yapıyor / 18.01.2016
- Değerli yalnızlık katmerli olacak / 17.01.2016
- Terör metastaz yaptı / 16.01.2016
- Türkiye terör çukurunda / 15.01.2016
- Türkiye Pakistanlaşıyor / 14.01.2016
- Neden şimdi neden Sultanahmet? / 13.01.2016
- Kaymağı ABD'ye posası Türkiye'ye / 12.01.2016
- Avrupalılar Türk'le aynı sokakta yürümez / 11.01.2016
- Zalim İsrail'e dost Müslüman Esad'a düşman / 10.01.2016
- Vatan evlatları borçlu değil, alacaklı / 09.01.2016
- Adım adım Büyük İsrail / 08.01.2016
- Kürtlere 'Kürdistan' Lazlara 'Lazistan' / 07.01.2016
- BOP'ta sıra Suud'da / 06.01.2016
- Türkiye doğru tarafta olmayı beceremez / 05.01.2016
- Hazmettire hazmettire AKP anayasası / 04.01.2016
- 'İsrail'e ihtiyacımız var' / 03.01.2016
- Bol sıfırlı 2016 / 02.01.2016
- Özerklik ve başkanlık Barzani'ye yarıyor / 01.01.2016
- Müttefiki Suud olanın efendisi çok olur / 31.12.2015
- Diyanet İşleri'ne günaydın / 30.12.2015
- Özerklik değil yeni bir devlet / 29.12.2015
- AKP'ye yakışan müttefik Yahudi Barzani / 28.12.2015
- Stratejik derinlikten Kürdistan çıktı / 27.12.2015
- Kapalı kapılar ardındaki Gazze / 26.12.2015
- Kaleşnikoflular İstanbul'da / 25.12.2015
- Türkiye kaybetti İsrail ve AKP kazandı / 24.12.2015
- Okullar karargâh evler cephanelik / 22.12.2015
- Ajanlar devrede / 18.12.2015
- İslam değil, şer ittifakı! / 17.12.2015
- NATO'ya güven olur mu? / 09.12.2015
- Bu kriz nasıl bitecek? / 05.12.2015
- Yükselen değer milli ekonomi / 02.12.2015
- Kara harekatı intihar olur / 01.12.2015
- Türkiye ayının inine girdi / 29.11.2015
- Dünya Milli Ekonomi Modeli'ne koşuyor / 24.11.2015
- Türkiye'de 6 milyon IŞİD sempatizanı var / 20.11.2015
- Türk dış politikası Antalya'ya gömüldü / 18.11.2015
- Demiştim demek istemem ama demiştim! / 17.11.2015
- IŞİD neden şimdi saldırdı / 15.11.2015
- IŞİD'le mücadelede Türkiye yanlış yapıyor / 14.11.2015
- Suriye Türkiye'nin Vietnamı olabilir / 13.11.2015
- İhtirasa esir siyasiler ülkeleri savaşa sokar / 11.11.2015
- Zifiri karanlığa gömülmüş millet / 10.11.2015
- Şimdi kara kara düşün bakalım! / 08.11.2015
- İstikrar değil çileler gelecek / 04.11.2015
- İman ve akılla sandık başına / 31.10.2015
- O olmadan olmaz / 30.10.2015
- Rusyanın sabrı taşarsa / 29.10.2015
- NATO kafa NATO mermer! / 09.10.2015
- Aklınızı başınıza alın olan Türkiyeye olacak / 08.10.2015
- Game Changer / 07.10.2015
- Türkiye umut arıyor / 06.10.2015
- Suriye Kırım olursa / 16.09.2015
- Kanlı sandık / 10.09.2015
- Moralsiz asker terörle baş edemez / 09.09.2015
- 1 Kasım'dan sonra Meclis'te çözüm olacak mı? / 29.08.2015
- MHP, Türkeşe niye kızıyor ki? / 28.08.2015
- Türkiye iki ateş arasında kalacak / 26.08.2015
- Çipras cesur olamadı / 22.08.2015
- Gidişat iyi değil / 21.08.2015
- IŞİD'in İstanbul'u fethi! / 19.08.2015
- Hazmettire hazmettire PKKyla ortaklık / 18.08.2015
- Güçlü vatandaş güçlü devlet demektir / 17.08.2015
- Yahudiler IŞİD'e neden katılıyor? / 16.08.2015
- Yazık çok yazık / 15.08.2015
- Pamuk da AKPden muzdarip / 14.08.2015
- Türkiye iç savaşa giderken siyasiler koltuk derdinde / 13.08.2015
- 'Ayrılık siyasetini' terk edip 'birlik siyasetine' geçmeliyiz / 12.08.2015
- Bu ne biçim ülke bu ne biçim siyaset? / 11.08.2015
- Seçim olsa ne yazar? / 10.08.2015
- Türkiyeye süreç tehdidi / 09.08.2015
- 315 lira uğruna 15 ölüm / 07.07.2015
- Kazanan kim olacak? / 03.07.2015
- Güvenli bölge neye yarar? / 02.07.2015
- Ne için koalisyon? / 19.06.2015
- Hep Rusçu yaftası / 18.06.2015
- İşsizlik ve acizlik / 17.06.2015
- Global güçler kazandı millet mağdur oldu / 11.06.2015
- Türkiye'de her şey var, gerçek lider de var / 26.05.2015
- Sandıktan güçlenerek çıkmak BTPnin hakkı / 26.05.2015
- Herkes yapabiliyorken biz neden başaramıyoruz? / 13.05.2015
- Hakem şike yapınca / 12.05.2015
- Allah bahşetti bunlar heba ediyor / 06.05.2015
- MHPnin de tek kaynağı vergi / 05.05.2015
- Lozanı delen AKP Sevri uyguluyor / 29.04.2015
- Lider ve kadro dediğin böyle olmalı / 28.04.2015
- Aleviler kararsız değil, Haydar Baş'ta ve BTP'de kararlı / 24.04.2015
- Bu beyannameler milleti kurtaramaz / 22.04.2015
- Ekonomi aç / 21.04.2015
- Dünya 5'ten büyük de Türkiye 1'den büyük mü? / 18.04.2015
- Soykırımda çifte standart / 15.04.2015
- Ağrı'da neler oldu? / 14.04.2015
- Erdoğan'ın 'milli' parası var mı? / 10.04.2015
- CHP iktidar olmak istemiyor! / 09.04.2015
- Yemen çarkı / 08.04.2015
- Vurun bürokrata! / 07.04.2015
- Neden Yemen? / 31.03.2015
- Arınç Erdoğan'a neden böyle çaktı? / 23.03.2015
- Çözüm kongresi yarın / 21.03.2015
- Anahtar milletimizin elinde / 20.03.2015
- Bu iman aşılamaz / 18.03.2015
- Türkiye A.Ş. / 17.03.2015
- Acınacak haldeki Türkiye / 16.03.2015
- AKPnin işi zor / 15.03.2015
- Yahudi lobisi ve Kürt devleti / 14.03.2015
- Ateşte yanan kimin silahı olacak? / 13.03.2015
- Erdoğan MİT'e Fidan dikti / 11.03.2015
- IŞİD'in akıl hocaları ABD ve İsrail'den / 09.03.2015
- Yeni Türkiye'nin yeni MİT'i / 06.03.2015
- İsveç kurtardı Türkiye yas tuttu / 05.03.2015
- Erdoğan'dan eğit-donat umresi / 04.03.2015
- Prof. Başın şahsında millete kumpas kuruldu / 03.03.2015
- Türkiye neye dönüşüyor? / 02.03.2015
- AKP Suriye'de tampon bölge mi kuracak? / 27.02.2015
- AKP mağduru milli irade / 25.02.2015
- AKP için vatan önemsiz, peki ya millet için? / 24.02.2015
- İktidarın derdi koltuğunu korumak / 20.02.2015
- Allah'ın ipine sarılmak ve Özgecan / 18.02.2015
- Yolsuzluk ve cinayet / 17.02.2015
- Cübbeli Hoca ahiret pazarına açıldı / 15.02.2015
- Ukrayna'da da Rusya'nın dediği oldu / 13.02.2015
- Ülkelerin Suriye politikası değişiyor / 12.02.2015
- ABD'nin Barzani hazırlığı / 11.02.2015
- Putin'den Mısır'a milli para teklifi / 10.02.2015
- IŞİD Türkiyede kol geziyor / 08.02.2015
- Devlet, devlet gibi yönetilmiyor / 07.02.2015
- ABD ve Fransa Ukrayna'da ters düştü / 06.02.2015
- Kader seçimi / 05.02.2015
- AB'de Syriza paniği / 04.02.2015
- Kapitalizme MEM kuşatması / 03.02.2015
- Kapitalizm kuruttu Milli Ekonomi yeşertecek / 02.02.2015
- Meclisin not defterleri / 31.01.2015
- SYRIZA'nın zaferinden AKP'ye bir şey düşmez / 30.01.2015
- Kuzey Suriye AKP'nin eseridir / 29.01.2015
- Davutoğlu Charlie Hebdoyu mu savundu? / 18.01.2015
- Paris'teki asıl faillerle diyalogcular aynı saftadır / 09.01.2015
- Hükümet güvenliği sağlayamıyor / 08.01.2015
- Pisliğe batmış siyaset / 07.01.2015
- Davutoğlu kime karşı yarışıyor? / 05.01.2015
- Etkisiz eleman Başbakan / 01.01.2015
- Cizre'de bir tek o yoktu / 30.12.2014
- Bu gözdağı kime? / 27.12.2014
- Asıl şike siyasette / 26.12.2014
- Türkiye'nin sahibi kim? / 25.12.2014
- Müslüman Türklüğümüzle nikah tazeleme zamanı / 24.12.2014
- 'Değerli yalnızlık' Türkiye'nin elinde patladı / 23.12.2014
- Erdoğan ve Gülen'in ortak yönleri çok fazla / 19.12.2014
- Yeni Türkiye mi yalnız Türkiye mi? / 22.11.2014
- Yırtık lastik ayakkabılar / 21.11.2014
- HİPNOZ / 19.11.2014
- ABD Esad'la el sıkıştı sıra Türkiyede / 18.11.2014
- Başbakan Davutoğlu ve Obama'nın ıstakozu / 17.11.2014
- ABD, Esad'la el sıkışır mı? / 15.11.2014
- Türkiye'nin çıkarı Rusya'yla beraberlikte / 14.11.2014
- Mezarda iş güvenliği / 13.11.2014
- 750 TL için katliam / 12.11.2014
- Atatürk'ün Yeni Türkiye'sinden Erdoğan'ın Yeni Türkiye'sine / 11.11.2014
- Önce İsraile hizmet edenleri protesto et / 09.11.2014
- Sultan'ın Sarayı / 08.11.2014
- Milletimiz yok oluşa sürükleniyor / 07.11.2014
- Erdoğan'ın intiharı! / 06.11.2014
- Ak Saray'ın parasıyla 11 bin yaşam odası alınabilirdi / 05.11.2014
- Türkiye ve Fransanın tampon bölge planı / 02.11.2014
- Cumhuriyeti zor kazandık 12 yılda kolay harcadık / 29.10.2014
- IŞİD olmasaydı Barzani ne yapardı? / 28.10.2014
- Terör yeni taviz istiyor / 27.10.2014
- Türkiyenin güvenliği sıfırın altında / 26.10.2014
- Yahudi Kürdistan'a doğru / 24.10.2014
- Peşmerge geçti mi geçmedi mi? / 23.10.2014
- ABD silahları IŞİD'e mi gitti? / 22.10.2014
- Rusya, Suriyeden vazgeçmeyecek / 21.10.2014
- Türk Blackwater'ler yolda / 17.10.2014
- Mehmetçiği AB'nin askeri yapacaklar / 16.10.2014
- Müslüman nasıl olunur? / 15.10.2014
- Asırlardır unutulmuş kardeşliği hatırlamak / 14.10.2014
- Krallık özlemi / 13.10.2014
- Türkiye isyancıların üssü mü olacak? / 12.10.2014
- Esad takıntısı / 11.10.2014
- Türkiye'de tampon bölge / 10.10.2014
- IŞİD hedef değil bir bahane / 09.10.2014
- Bizim siyasileri Saddam akıbeti bekliyor / 08.10.2014
- İmparatorlukların inşası / 19.09.2014
- Türkiye Nato'nun ateşini körüklememeli / 04.09.2014
- Rusya'dan yeni askeri doktrin / 03.09.2014
- Erdoğan ve yemin / 30.08.2014
- AKP'nin Türkiye'sinde üniter yapıya yer yok / 29.08.2014
- Suriyeliler ne olacak? / 17.08.2014
- Gazze'nin ahı tutacak / 19.07.2014
- Ne bu şiddet bu celal! / 18.07.2014
- BRICSten kritik hamle / 15.07.2014
- Gazze kan gölü / 10.07.2014
- ABD'nin çocukları / 09.07.2014
- Türkiye'yi kullandılar şimdi Türkleri kovuyorlar / 24.06.2014
- IŞİD'in ardındaki akıl / 20.06.2014
- IŞİD Türkiye'nin kapısında / 19.06.2014
- Dün Atatürk bugün Haydar Baş / 18.06.2014
- Kör gözlere sağır kulaklara / 17.06.2014
- Bu imza bir milat / 15.06.2014
- Bayrak ve cumhurun başı / 12.06.2014
- Bayrağın sahibi kim? / 11.06.2014
- Uzlaşma böyle olmalı / 10.06.2014
- Bu savaşın kazananı belli / 05.06.2014
- Bağdat'ın petrolleri Türkiye'yi vuracak / 04.06.2014
- Seçimin kaybedeni AKP / 03.06.2014
- Dünya artık Asya'dan yönetilecek / 31.05.2014
- Soma'da 301 işçi ve insanlık öldü / 30.05.2014
- AB mezara girse AKP de girer mi? / 29.05.2014
- İktisatçılar günah çıkarıyor ve Milli Ekonomi Modeli'ne yanaşıyor / 23.05.2014
- KKTC ve Rusya için düşman da çıkarlar da ortak / 22.05.2014
- Rusya ve Çin'den stratejik güç birliği / 20.05.2014
- Soma'da neler gizleniyor? / 17.05.2014
- AİHM'e göre Türkiye işgalci / 14.05.2014
- Ayasofya meselesi / 09.05.2014
- Türkiye'de tarım bitti sıra Sudan'a geldi / 01.05.2014
- Gül'e ısrar yok / 22.04.2014
- Kurtlar Vadisi Paralel Yapı / 19.04.2014
- Hz. Ömer çok haklı / 18.04.2014
- Ukrayna, Gürcistan'ın kaderini mi yaşayacak? / 17.04.2014
- Geleceğin Türkiyesi / 16.04.2014
- Suriye'ye silah köprüsü / 15.04.2014
- Bankaların AKP'si / 13.04.2014
- Cumhurbaşkanı kim olacak? / 12.04.2014
- Rusya değişti sıra kimde? / 11.04.2014
- Rusya rahat Batı tedirgin / 10.04.2014
- Hersh kabusu / 09.04.2014
- Rusya'ya yaptırım Avrupa'yı vurur / 08.04.2014
- Paranoya / 07.04.2014
- Ağrı'yı hazmedemeyen AKP Ankara'nın üstüne yattı / 06.04.2014
- Rusya'dan ABD'ye 'yoga yap' tavsiyesi / 05.04.2014
- Vatandaş neden BTP dedi? / 04.04.2014
- Mecburi ateşkes / 03.04.2014
- Sandıktan para çıktı! / 02.04.2014
- AKP'nin kozmik odası / 29.03.2014
- Başbakan şoka hazır mı? / 26.03.2014
- Hükümet sandığı savaşla dolduracak / 25.03.2014
- Başbakan tükenmişlik sendromuna yakalandı / 22.03.2014
- Barzani'nin eli kulağında / 21.03.2014
- AKP'de İstanbul paniği / 20.03.2014
- Kırım / 18.03.2014
- Başbakan'ın Şia takıntısı / 14.03.2014
- Berkin Türkiye'yi birleştirdi / 13.03.2014
- Şeytanla yap AKİT sonra salyalar akıt / 11.03.2014
- Azerbaycan kadar olamadık / 07.03.2014
- Batının kabusu: Putin / 05.03.2014
- Samimiyet dün de yoktu bugün de / 02.03.2014
- Bakan çocukları / 01.03.2014
- Tehlikeli ikili: Gülen-Erdoğan / 27.02.2014
- Baba-oğul / 26.02.2014
- Telekulak, neden şimdi? / 25.02.2014
- Topbaş kaybetmeyi hak ediyor / 19.02.2014
- Ambalajı İslam özü Hıristiyan / 15.02.2014
- Pantolon giymiş Thatcher / 14.02.2014
- Ölüm ekonomisi mi hayat ekonomisi mi? / 13.02.2014
- Soçi barış için bir fırsat / 08.02.2014
- Onlar gurur duyacaksa siyasiler utansın! / 07.02.2014
- Başbakanın standartları / 05.02.2014
- Papalık misyonunun nurcu parçaları / 01.02.2014
- Hollande'ye Fransız kalmayın / 31.01.2014
- Merkez Bankası doları dizginleyemedi / 30.01.2014
- İmam Ali'nin huzurunda / 29.01.2014
- EL TÜRKAİDE / 21.01.2014
- Barzani Türkiye'yi kullanıyor / 20.01.2014
- Utan Kadir Mısıroğlu utan! / 18.01.2014
- Parsayı Atatürk'e 'dinsiz' diyenler topladı / 17.01.2014
- Öncelikli tehdit paralel örgüt / 16.01.2014
- Yel kayadan bir şey koparamaz / 15.01.2014
- Böyle cemaat düşman başına / 12.01.2014
- Yolsuzluk, rüşvet ve cemaat / 09.01.2014
- El Kaideciler Türkiye'de barınıyor / 05.01.2014
- TIR'ın düşündürdükleri / 03.01.2014
- Cemaat, AKP'nin yapraklarını tek tek koparıyor / 01.01.2014
- Hükümetteki cemaat imamı kim? / 31.12.2013
- Yetkililer kuluçkaya mı yattı? / 29.12.2013
- Operasyon ve 5 önemli gerçek / 28.12.2013
- 'Dini kisveli örgüt' / 27.12.2013
- Hükümet 'paralel devlet'in peşinde / 26.12.2013
- Bu hükümetin eline kimse su dökemez! / 25.12.2013
- Truva atları her tarafta / 24.12.2013
- Tevbe zamanı / 22.12.2013
- Bu gizlilik Türkiye'yi aşar / 20.12.2013
- Operasyon taşları yerinden oynattı / 19.12.2013
- Cemaat CHP koalisyonu yolda / 18.12.2013
- Hükümetten Türkiyeye Geri Kabul kazığı / 17.12.2013
- Yunan bakan Türk hayranı mı? / 15.12.2013
- AKP Ermenistan'a taviz vermeye hazır / 14.12.2013
- Hizmet Hareketi mi? / 13.12.2013
- Bu ne biçim müttefik? / 12.12.2013
- Siyasetin Mevlanası / 11.12.2013
- Süreç terör örgütünü meşrulaştıracak / 10.12.2013

Yeni Mesaj arşivinde 'tarihte bugün'

Yeni Mesaj Gazetesi arşivi 2001 yılına kadar eksiksiz içerikle erişime açık olup ayrıca tüm arşivde anahtar kelimelerle arama yapmak da mümkündür.

14.02.2021, 14.02.2020, 14.02.2019, 14.02.2018, 14.02.2017, 14.02.2016, 14.02.2015, 14.02.2014, 14.02.2013, 14.02.2012, 14.02.2011, 14.02.2010, 14.02.2009, 14.02.2008, 14.02.2007, 14.02.2006, 14.02.2005, 14.02.2004, 14.02.2003


logo

Beşyol Mah. 502. Sok. No: 6/1
Küçükçekmece / İstanbul

Telefon: (212) 425 10 66
Faks: (212) 424 69 77
E-posta: [email protected] [email protected]


WhatsApp haber: (0542) 289 52 85


Tüm hakları Yeni Mesaj adına saklıdır: ©1996-2022

Yazılı izin alınmaksızın site içeriğinin fiziki veya elektronik ortamda kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması veya yeniden yayınlanması aksi belirtilmediği sürece yasal yükümlülük altına sokabilir. Daha fazla bilgi almak için telefon veya eposta ile irtibata geçilebilir. Yeni Mesaj Gazetesi'nde yer alan köşe yazıları sebebi ile ortaya çıkabilecek herhangi bir hukuksal, ekonomik, etik sorumluluk ilgili köşe yazarına ait olup Yeni Mesaj Gazetesi herhangi bir yükümlülük kabul etmez.