HOŞGELDİNİZ! BUGÜN 13 AĞUSTOS 2022, CUMARTESİ

Bağımsız enerji politikaları ve BTP

20.09.2002 00:00:00
Bakü-Tiflis-Ceyhan Doğalgaz Boru Hattı uygulamasının başlangıç töreni ile yeniden gündeme gelen dünyanın "enerji" sorunu, beraberinde Türkiye'nin önemini de hatırlatmıştır.

Yeryüzünün işlenmemiş ve yakın gelecekte büyük ihtiyaç duyulacak kaynakları olarak gösterilen Kafkaslar ve Ortadoğu coğrafyasının imkânlarının Batı'ya kısa yoldan açılma kapısı, Türkiye'dir.

Transit taşıma ücreti olarak özellikle 2010 yılından sonra önemli bir gelir sağlayacak olan Bakü-Ceyhan hattı gibi projelere ev sahipliği yapması gereken Türkiye, bu sahadaki fırsatları kaçırmamalıdır.

Doğu-Batı enerji taşıma koridorunda kilit konumundaki ülkemiz, sahip olduğu kaynaklar ve enerji potansiyeli ile de dikkatleri üzerine çekmektedir.

Tükenen enerji kaynakları sebebiyle, var olan birikimlerin önemini gittikçe arttırdığı günümüz politikaları istikametinde yapılan araştırmalar, Türkiye'nin bir petrol denizi üzerinde bulunduğunu ispatlamaktadır.

Ülkemizdeki zengin kömür yatakları, güçlü su potansiyeli, jeotermal kaynaklar ve güneş enerjisi değerlendirildiği taktirde tüm enerji ihtiyacımız karşılanacağı gibi, enerji satmamız dahi söz konusu olabilecektir.

Her konuda olduğu gibi enerji politikaları noktasında da maalesef Türkiye'nin ciddi bir tezi, izlediği belirli bir politikası mevcut değildir.

Seçim arifesinde programlarını açıklayan partilerin biri hariç, hiçbirinde de bu hayatî konu, kapsamlı olarak ele alınmış ve projeleriyle ortaya konulmuş değildir.

Bu noktada araştırmalara, rakamlara, verilere dayanarak ülkemizin enerji potansiyeli ve dışa bağımlı olmadan, tamamen kendi kendine yetebilecek bir konuma gelebileceğini açıklayan "Bağımsız Türkiye Partisi", enerji konusundaki fikirleri ile diğerlerinden çok farklı bir çizgi izliyor.

Doğalgazın, kömürle çalışan termik elektrik santrallerinin, nükleer enerjinin devreye konulması, güneş enerjisinin, rüzgarın değerlendirilmesi konusunda pek çok somut projeye sahipler.

Ülkemizde bu projelerin tamamının hayata geçirilebileceği ve böylece "dış desteksiz bir enerji politikası" uygulanabileceği, BTP'nin önemli bir tezi.

BTP parti programından aldığım bazı bölümleri sizlerle paylaşmak istiyorum.

Kömürle çalışan termik santraller: Zengin kömür yataklarına sahip olduğu belirtilen Türkiye'de bugün kömür santrallerinin devre dışı bırakıldığı ve bunun sebebinin de çevre kirliliği olduğu ifade ediliyor.

Çevre kirliliğinin nedeni olarak kükürt ve nem oranının yüksek kömürün kullanılmasıdır. Madenin çıkışında operasyonla hava kirliliği önlenebilir.

Ayrıca, desülfirizasyon tesisleri ve bacaları kurularak hava kirliliği de önlenebilir.

Su ile çalışan hidroelektrik santraller: Uzun sürede yapılan ve geniş tarım alanlarını yok eden 30-40 megavat saat üretim yapan değil, 5-10 megavat üretim yapacak küçük türbinler içeren barajlar kurmak, böylece yatırım maliyeti düşük ve kısa sürede hizmete girebilecek sistemler hazırlanacaktır.

Doğalgaz: Bugün doğalgaz ülkemize Rusya'dan; Ukrayna, Romanya ve Bulgaristan üzerinden geçerek 14 milyar metreküp; ayrıca Cezayir'den gemilerle sıvılaştırılmış olarak 4 milyar metreküp olarak gelmektedir.

Mavi Akım Projesi ile de Rusya'dan Karadeniz'in 2000 metre altına döşenecek boru hattı ile yılda 16 milyar metreküp İran'dan; Doğu Beyazıt-Erzurum-Kayseri-Ankara güzergâhı üzerinden yılda 10 milyar metreküp doğalgaz gelmektedir.

Türkmenistan-Azerbaycan doğalgaz boru hattının planlanmasıyla 26 milyar metreküp gazın temini ve Irak petrol boru hattına paralel döşenecek doğalgaz boru hattının inşası ile 10 milyar metreküp gaz temin edilecektir.

Böylece Rusya'dan 100 dolara 1000 metreküp alınabilirken, doğalgaz ortalama 50 dolara düşecektir. Rusya'dan bağımlılıktan da kurtulmak mümkündür.

60 yıldır dünyada kullanılan nükleer enerji santralleri ülkemizde de gerekli tedbirler alınarak kurulmalıdır.

Enerji ihtiyacımızın % 20'sini karşılayabilecek rüzgar gücüne sahibiz. Batı Anadolu, Çanakkale, Ayvalık-İzmir, Kuzey rüzgarı, Sinop-Samsun bölgesinde rüzgar tribünleri hazırlanacak, enerji elde edilecektir.

Kaplıcalar bakımından zengin olan Türkiye'de jeotermal kaynaklar, evlerin ısıtılmasında ve sanayide buhar üretimi amacıyla hemen kullanıma sunulacaktır.

Biogaz enerjisi: Hayvancılığın yoğun olduğu bölgelerde tezek yakılarak kullanılmaktaydı. Bu bir sanayi haline getirilerek, çöp dağlarının yakılmasıyla metan gazı bir enerji kaynağı haline getirilecektir.

Akıntı ve Dalga Enerjisi: Sinop ilimizde dalga enerjisi düşünülmekte, yüksek hızla akan nehirlere kurulacak değirmenlerle, dönme kuvveti elektrik enerjisine çevrilecektir...

Kısaca, BTP'nin enerji politikaları, bu çerçevededir.

Tamamen öz kaynaklar değerlendirilerek elde edilecek enerji, Türkiye'yi dışa bağımlılıktan kurtaracağı gibi, bu kaynakların günümüzdeki önemi dikkate alındığında, onun lider ülke olmasının da önünü açacaktır.

Bu orjinal araştırmaları sebebiyle BTP kadrosunu tebrik ediyorum.
 
Abdulkadir Baş / diğer yazıları
- Gerçekleri görebilmek / 05.11.2002
- Ezilen halklar Türk'ün adaletini bekliyor / 03.11.2002
- Türkiye'nin gerçek dostu var mı? / 02.11.2002
- AB, Türkiye'nin kurtuluşu değil, sonudur / 01.11.2002
- Çeçen eyleminin ardından / 31.10.2002
- Milli kaynakları hayata geçirecek irade, milletin iradesidir / 29.10.2002
- Türk'e Türk'te başka dost yoktur / 28.10.2002
- Basının esas görevi / 27.10.2002
- İnsan hakları meselesi / 26.10.2002
- Milletçe aradığımızı bulduk / 24.10.2002
- AB çıkmaz sokak / 23.10.2002
- Türkiye'yi kemiren kurt: Faiz / 22.10.2002
- Güneş balçıkla sıvanmaz / 21.10.2002
- ABD gerçekten dost mu! / 20.10.2002
- Orduyu küçültme iddialarının perde arkası / 19.10.2002
- Denk bütçe için-II / 18.10.2002
- Denk bütçe için-1 / 17.10.2002
- 3 Kasım'ın favorisi bellidir / 16.10.2002
- AB'nin gerçek yüzü artık farkedilmelidir / 15.10.2002
- Dünden bugüne değişemeyen Ecevit / 14.10.2002
- Irak operasyonunun asıl hedefi / 13.10.2002
- AB çıkmaz sokak / 11.10.2002
- Millet, emaneti ehline teslim edecektir / 10.10.2002
- AB içinde Türkiye'nin yeri yoktur / 09.10.2002
- Irak operasyonu başlamadan durdurulmalı / 08.10.2002
- Türkiye'nin AB'ye ihtiyacı yok / 05.10.2002
- Ulusal bütünlük gözardı edilemez / 04.10.2002
- Irak operasyonunun arka planı / 03.10.2002
- Azınlık vakıfları ve Lozan / 01.10.2002
- Türkiye'nin liderliğinde Ortadoğu / 30.09.2002
- Türkler Avrupalı olamaz / 29.09.2002
- Yeni vergi düzenlemesi / 28.09.2002
- Güç dengelerinde kilit ülke: Türkiye / 26.09.2002
- CHP IMF'nin güdümünde / 24.09.2002
- Türkiye'nin geleceğini BTP kuracaktır / 23.09.2002
- Modern sömürünün ekonomik ayağı: IMF / 21.09.2002
- Bağımsız enerji politikaları ve BTP / 20.09.2002
- Azerbaycan petrolleri ve Türkiye / 19.09.2002
- Irak operasyonu ve Türkiye'nin politikası / 18.09.2002
- Türkiye için AB yolu kapalı / 17.09.2002
- AB'ci partilerin seçim korkusu / 15.09.2002
- Atatürk'ün milli bütünlük politikasına dönüş şarttır / 14.09.2002
- Asıl mesele tam bağımsızlık / 13.09.2002
- Millet tercihini yaptı / 12.09.2002
- BTP'nin maden politikası ile kazanılacaklar / 11.09.2002
- Son umutları küskünler hareketi / 10.09.2002
- IMF'ci CHP 'boş' çıktı / 09.09.2002
- Prof. Dr. Haydar Baş'ın tezi / 06.09.2002
- Bu nasıl halkçılık? / 05.09.2002
- Batı'nın gözü Türkî Cumhuriyetlerin üzerinde / 04.09.2002
- Bağımsız ve milli bir dış politika şart / 03.09.2002
- AB'den değil, milletten yana tavır alınmalı / 02.09.2002
- Kıbrıs'ta zor dönemeç / 01.09.2002
- Zafer Bayramı'nın anlamı / 31.08.2002
- IMF ve AB'cilerin BTP korkusu / 30.08.2002
- Gerçek Atatürkçüler / 29.08.2002
- Bu nasıl halkçılıktır ki... / 28.08.2002
- Gerçekten millete vekil olmak / 27.08.2002
- Siyasette kirlenme / 26.08.2002
- Türkiye, alternatifsiz değildir / 25.08.2002
- Eskilerden bıkan halk yeniye koşuyor / 24.08.2002
- Türkiye'nin stratejik derinliği / 23.08.2002
- Batı'nın yozlaşmış ahlakı / 22.08.2002
- MEB'nın attığı faydalı adım / 21.08.2002
- Türkiye'nin ufkunu değiştiren lider / 20.08.2002
- BTP milli bir harekettir / 19.08.2002
- Atatürk'ün hedefi / 18.08.2002
- BTP iktidara geliyor / 17.08.2002
- AB'ye karşı yükselen tek ses: Prof. Dr. Haydar Baş / 15.08.2002
- Batının fotoğrafı:Baskı, şiddet, kan / 14.08.2002
- Milletten uzak siyaset olur mu? / 13.08.2002
- Milletin son ve tek umudu: BTP / 11.08.2002
- BTP ve medyaya düşen görev / 10.08.2002
- Vatandaş kararını verdi: BTP / 09.08.2002
- AB'nin hedefi Kıbrıs / 08.08.2002
- Gücünü milletten alan parti: BTP / 07.08.2002
- Kilit ülke Türkiye / 06.08.2002
- "Önce insan" / 05.08.2002
- AB yasalarında milletin imzası yoktur! / 04.08.2002
- AB uyum paketinin hedefi: Toprak bütünlüğümüz / 03.08.2002
- Tam bağımsız ekonomi / 01.08.2002
- Sorumlular AB'nin gerçek yüzünü görmelidir! / 31.07.2002
- İktidara yürüyen BTP ve projeleri / 30.07.2002
- AB'nin Kıbrıs oyunu / 29.07.2002
- Gözün aydın Türkiyem / 28.07.2002

Yeni Mesaj arşivinde 'tarihte bugün'

Yeni Mesaj Gazetesi arşivi 2001 yılına kadar eksiksiz içerikle erişime açık olup ayrıca tüm arşivde anahtar kelimelerle arama yapmak da mümkündür.

20.09.2001, 20.09.2000, 20.09.1999, 20.09.1998, 20.09.1997, 20.09.1996, 20.09.1995, 20.09.1994, 20.09.1993, 20.09.1992, 20.09.1991, 20.09.1990, 20.09.1989, 20.09.1988, 20.09.1987, 20.09.1986, 20.09.1985, 20.09.1984, 20.09.1983


logo

Beşyol Mah. 502. Sok. No: 6/1
Küçükçekmece / İstanbul

Telefon: (212) 425 10 66
Faks: (212) 424 69 77
E-posta: [email protected] [email protected]


WhatsApp haber: (0542) 289 52 85


Tüm hakları Yeni Mesaj adına saklıdır: ©1996-2022

Yazılı izin alınmaksızın site içeriğinin fiziki veya elektronik ortamda kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması veya yeniden yayınlanması aksi belirtilmediği sürece yasal yükümlülük altına sokabilir. Daha fazla bilgi almak için telefon veya eposta ile irtibata geçilebilir. Yeni Mesaj Gazetesi'nde yer alan köşe yazıları sebebi ile ortaya çıkabilecek herhangi bir hukuksal, ekonomik, etik sorumluluk ilgili köşe yazarına ait olup Yeni Mesaj Gazetesi herhangi bir yükümlülük kabul etmez.