HOŞGELDİNİZ! BUGÜN 08 AĞUSTOS 2022, PAZARTESİ

İnsanlık açısından din- III

26.05.2021 00:00:00
'İnsanlık açısından din- III' seslendirme dosyası:

(...dünden devam) 

Kur'an tüm zamanlara hitap etme gücü olduğundan aslında beşeri olan tüm görüşlere ışık tutar. Yine de insan eliyle değiştirilen dinler veya beşeri kaynaklı dönem görüşleri kısa ve orta vadede hep değişkenlik gösterir. Daha önce "İsevilik'te" ve "Musevilik'te" hatta ilk ilahî öğretilerde hep aynı ilkeler mevcuttu. İnsanlık olarak bizler onları değiştirince yani ilahî kitaplar tahrif edince Yüce Allah bilgiyi güncelledi. Her seferinde insanlık bunu  yaptı. Nihayetinde son olanın değişmeyeceğinin garantisiyle Yaratıcı son kitabı insanlığa iletti. "Onu biz indirdik biz koruyacağız." (Hicr/9) Başka bir deyişle insanlık olarak diğer dinleri değiştirdiğimiz için son yeni öğretiyle gönderildik. Yani Tevrat bozulmasaydı mantık açısından İncil gelmezdi. İncil değişmeseydi Kur'an gönderilmezdi. Kısaca Musevilik Yahudalaştığı için İsevilik, İsevilik Hristiyanlaştığı için İslam ve yeni kitabı Kur'an tüm insanlığa gönderildi. Ve Yaratıcı bozulmayacak olan bir kitap ile müjdeledi insanlığı. 

İlmi olarak mevzuyu değerlendirirsek, "tarihî gerçeklik" açısından sadece Kur'an tahrif olmamış haliyle yerini koruduğundan kaynaklığı günümüzde halen devam eder. Zira  kaynaklar arasında  kopma ve değişme söz konusu değildir. Hatta tarihi gerçeklik açısından diğer dinler ve peygamberleri yazılı kaynaklık açısından dahi Kur'an'ın kaynaklığına mecburdurlar. Bu anlamda Kur'an'ın tarihselliği değil evrenselliği mevzudur. Dahi tüm zamana, mekana ve her tarihe farklı hitap edebilme gücü anlamında ele alınmalıdır. Zira Kur'an-ı Kerim'in çağlar üstü tüm insanlığa hitap edebilme yetisindedir.

İlmi delile örnek verecek olursak 630 yılındaki Kur'an ile 1630 yılındaki Kur'an aynıdır. Yine 850 yılındaki Kuran ile 1850 yılındaki Kuran da birebirdir. Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te bulunan "Semerkand Kur'anı", İstanbul Topkapı Sarayı Kutsal Emanetler bölümünde bulunan "Topkapı Sarayı Kur'anı", Yine İstanbul'da Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde bulunan "TİEM Kur'anı", Kahire'de Hüseyin Camisi'nde saklanan "Kahire Kuranı", Mısır Ulusal Kütüphanesi'ndeki "Dar'ül Kütüp Kur'anı" birebir aynıdır. Ve yine büyük bölümü Sankt-Peterburg'da Şarkiyat Enstitüsü'nde bulunan "St. Petersburg Kur'an'ı", "Osman'ın Kur'an'ı" olarak bilinirler.i San'â'da el-Câmi'u'l-kebîr'in (Ulu Cami) depo ve çatısında ortaya çıkan Hz. Ali'ye nispet edilen Mushaf ii birebir aynıdır. Hz. Osman'ın el yazması Topkapı Müzesinde bulunan Kur'an ile bilinen en eski kopyalarından biri olan İngiltere British müzesindeki Kur'an da birebir aynıdır. Hülasa Hz. Peygamberin vefatından önce tamamlanan Kur'an ile günümüzdeki sayısız halde bulunan tüm Kur'anlar birebir aynıdır. Bu konuda ihtilaf dahi yoktur.

Ancak diğer kitaplar için bu söz konusu değildir. Zira Eski Ahit'in mezmurlarının  ilk M.Ö 4. ve 5.yy da sonra 1. ve 2. yy da tekrar yenilendiği  yine sonra inanç sisteminin 11. yy da Musa b. Meymun tarafından şekillendiğini , Yeni Ahit'in ise 5. asra gelene dek yüzlerce farklı İncil'in olduğunu ve İznik konsülünde Matta. Markoss, Luka ve Yuhanna kitaplarına indirgenerek yeniden düzenlendiğini biliyoruz. Yani Tevrat'ın Hz. Musa'dan sonra nerdeyse 1500 yıl sonrai İncil'in ise Hz. İsa'dan  neredeyse 5 asır sonra yine yeniden beşer eliyle yazıldıklarını görüyoruz. Oysa  Kuran'da ilmi bir kopukluk tarihi gerçeklik açısından bir değişim söz konusu değildir. Bu açıdan dediğimiz üzere İlmi gerçeklik olarak Tevrat ve İncil de varlıklarını dahi Kur'an dan alırlar ve bu manada Kur'an'a muhtaçtırlar.

Bugün dinlerin öğretileriyle ancak insanlık günümüze kadar ulaşabilmiştir. Aksi halde insanlık açısından din veya dinler olmasaydı birkaç nesilde yok olan bir tür olup kaybolacaktı insanlık. Kısaca dinler hep toplumun faydası için daima toplum düzeni ve mutluluğu için var olmuşlardır. Ama buna rağmen yine de dinlerin içleri boşaltarak, birbirimizle savaşıp türümüzü katlederek devam ettiğimiz için Yaratıcı rahmeti gereği uyaranları ve yazılımlarıyla insanlığı daima uyarmıştır. Bugün yeryüzünde bu şansa sahip tek din; ilmi, tarihi ve ilahi kaynaklı olma açısından İslam'dır. Mazlumun ve haklının yanında olma zorunluluğu da müslümanlardadır. Bu manada akıl, bilim ve gönül ışığında dinleri anlarsak ve insanlığı bu sevgi ve merhamet ile kucaklarsak evrensel mutluluğu yakalarız. Eğer aklı, kalbin ve gönlün birlikteliğinde İslam'ı anlamaz ve kullanmazsak gelecek insanlık açısından hiçte parlak görünmüyor. Bilim ve teknoloji de kapanın elinde kaldıkça sonunda kendini imha eden tür olacağız  maalesef.

 
 
Arda Karani / diğer yazıları
- Geylani Okulu / 29.07.2022
- Bir tasavvuf anatomisi / 22.07.2022
- Antroposen Çağı / 30.06.2022
- Holosen / Mavi Cennet / 09.06.2022
- Bir Deniz Masalı/ Günebakan Şiiri / 09.05.2022
- Sakız orucu bozar mı? -2- / 19.04.2022
- Sakız orucu bozar mı? -1- / 18.04.2022
- Şiir gibi / 16.04.2022
- Türk manifesto! / 26.02.2022
- Akıl-Kur'an-Sünnet ilişkisi / Akıl mı, vahiy mi? -VI- / 22.01.2022
- Akıl-Kur'an-Sünnet ilişkisi / Akıl mı, vahiy mi? -V- / 19.01.2022
- Akıl-Kur'an-Sünnet ilişkisi / Akıl mı, vahiy mi? -IV- / 12.01.2022
- Akıl-Kur'an-Sünnet ilişkisi / Akıl mı, vahiy mi? -III- / 30.12.2021
- Akıl-Kur’an-Sünnet ilişkisi / Akıl mı, vahiy mi? -II- / 22.12.2021
- Akıl-Kur’an-sünnet ilişkisi / akıl mı üstün, vahiy mi? -1- / 06.12.2021
- İslam ve bilim ilişkisi üzerine -II- / 27.11.2021
- İslam ve bilim ilişkisi üzerine -I- / 12.11.2021
- Din ve bilim ilişkisi / 04.10.2021
- Özgürlük ve özgürlükler problemi -II- / 27.09.2021
- Özgürlük ve özgürlükler problemi / 13.09.2021
- Doğru bilgi için usül ve yöntem / 05.09.2021
- Epistemoloji ve bilgi problemi / 30.08.2021
- Doğru bilgiye nasıl ulaşırız? / Usül ve bilgi problemi / 22.08.2021
- Boyutlar ve mutlak zaman üzerine / 16.08.2021
- Miraç mucizesi astral bir yolculuk mudur? / 02.08.2021
- Astral seyahat mi, zamanda yolculuk mu? (Tayyi zaman) / 11.07.2021
- Astral seyahat mi? Mekanda yolculuk mu? (tayyi mekan) / 01.07.2021
- Kozmik takvimde zaman ve ışık yılı / 24.06.2021
- Kozmik takvimde zaman -II- ve izafiyet / 19.06.2021
- Kozmik takvimde zaman / 16.06.2021
- Elbise kuramı -II- insan elbisedir / 11.06.2021
- İnsan nedir? Elbise kuramı -I- / 03.06.2021
- İnsanlık açısından din- III / 26.05.2021
- İnsanlık açısından din - II / 25.05.2021
- İnsanlık açısından din – I / 09.05.2021
- Türk Soykırımı - 13 Kasım 1918 / 04.05.2021
- Din Açısından İnsanlık-II / 02.05.2021
- Din açısından insanlık - I / 01.05.2021
- İSLAMOFOBİ / Vatikan’ın Necefle SON VALSİ / 25.04.2021
- Misyoner Müslümanlar / 24.04.2021
- Misyoner Müslümanlar / 23.04.2021
- Yargı Problemi / İslam Dini Açısından - II / 19.04.2021
- Yargı Problemi / İnsanlık Açısından - I / 18.04.2021
- Felsefe - Din ilişkisi / Samanlıkta Ben Seni Buldum - III / 12.04.2021
- Felsefe - Din ilişkisi / Samanlıkta Ben Sana Yandım - II / 11.04.2021
- DİN -FELSEFE İLİŞKİSİ / Samanlıkta Ben Sana Kandım -I / 10.04.2021
- "Baş" Manifestom / 04.04.2021
- Deizmin Sebepleri / Çuvaldız - II / 28.03.2021
- Deizmin sebepleri / Çuvaldız -I- / 27.03.2021
- Din ve insanlık / Homo Homini Lipus / 21.03.2021
- Din afyon mudur ? / Etik manifesto / 14.03.2021
- Yine Yeni Yeniden Yeni Mesaj Merhaba! / 07.03.2021
- Niçin Türkiye, niçin Elazığ? / 22.08.2016
- Manevi Mimar Hacı Ömer Hüdai Baba-III / 12.08.2015
- Manevi mimar Hacı Ömer Hüdai BabaII / 09.08.2015
- Manevi mimar Hacı Ömer Hüdai BabaI / 08.08.2015
- Ebu Hanife Ehl-i Beyt, Muaviye Sünnidir! / 26.04.2015
- Fitne ateşinin kapısı Muaviye / 03.03.2015
- Fırka-i Naciye nedir ve kimlerdir? / 08.01.2015
- Mutluluğun formülü-II / 15.12.2014
- Mutluluğun formülü-I / 14.12.2014
- Yeditepe aşk / 25.10.2014
- Birlik, temel ve umut / 20.10.2014
- Memleketin kafa kağıdı / 08.10.2014
- Nuh'un gemisi / 01.09.2014
- Türkiye Vahhabileşiyor mu? / 24.08.2014
- Enis Karani ARDA / 07.08.2014
- Kudüs ve ben / 02.08.2014
- Anadolu'nun manevi mimarı-V / 24.07.2014
- Anadolu'nun manevi mimarı-IV / 22.07.2014
- Çağ değiştirecek model / 17.06.2014
- Anadolu'nun manevi mimarı-III / 16.06.2014
- Anadolunun manevi mimarı-II / 15.06.2014
- ABABD gergefinde Türkiye / 08.06.2014
- Anadolu'nun manevi mimarı / 07.06.2014
- Mekandan dinlediklerim / 09.05.2014
- Hannane / 20.04.2014
- Kervana mektup / 12.04.2014
- Yeni "Neokonlar" kim? / 28.03.2014
- Varoluş destanı Çanakkale / 18.03.2014
- Ne mutlu Türk milletine! / 16.03.2014
- Surda bir gedik açıldı / 13.03.2014
- Hangimiz dindar? / 09.03.2014
- Baştürk azizler şehrinde... / 26.02.2014
- Küreselleşen dünya ve misyonerlik-IV / 18.02.2014
- Küreselleşen dünya ve misyonerlik-III / 16.02.2014
- Küreselleşen dünya ve misyonerlik-II / 15.02.2014
- Küreselleşen dünya ve misyonerlik / 09.02.2014
- Sahili olmayan umman / 12.01.2014
- Alaca Aslan / 01.01.2014
- 'Nimet verdiklerinin yolu'-II / 15.12.2013
- Nimet verdiklerinin yolu / 03.12.2013
- Unutmak ve hatırda tutmak üzerine / 01.12.2013
- Hayali kendisinden güzel şehir / 20.10.2013

Yeni Mesaj arşivinde 'tarihte bugün'

Yeni Mesaj Gazetesi arşivi 2001 yılına kadar eksiksiz içerikle erişime açık olup ayrıca tüm arşivde anahtar kelimelerle arama yapmak da mümkündür.

26.05.2020, 26.05.2019, 26.05.2018, 26.05.2017, 26.05.2016, 26.05.2015, 26.05.2014, 26.05.2013, 26.05.2012, 26.05.2011, 26.05.2010, 26.05.2009, 26.05.2008, 26.05.2007, 26.05.2006, 26.05.2005, 26.05.2004, 26.05.2003, 26.05.2002
Megadentistlogo

Beşyol Mah. 502. Sok. No: 6/1
Küçükçekmece / İstanbul

Telefon: (212) 425 10 66
Faks: (212) 424 69 77
E-posta: [email protected] [email protected]


WhatsApp haber: (0542) 289 52 85


Tüm hakları Yeni Mesaj adına saklıdır: ©1996-2022

Yazılı izin alınmaksızın site içeriğinin fiziki veya elektronik ortamda kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması veya yeniden yayınlanması aksi belirtilmediği sürece yasal yükümlülük altına sokabilir. Daha fazla bilgi almak için telefon veya eposta ile irtibata geçilebilir. Yeni Mesaj Gazetesi'nde yer alan köşe yazıları sebebi ile ortaya çıkabilecek herhangi bir hukuksal, ekonomik, etik sorumluluk ilgili köşe yazarına ait olup Yeni Mesaj Gazetesi herhangi bir yükümlülük kabul etmez.