HOŞGELDİNİZ! BUGÜN 02 TEMMUZ 2022, CUMARTESİ

Nuh'un gemisi

01.09.2014 00:00:00
Kur'an'da veya Sünnet'te Sünni-Alevi, Şii-Ehl-i Sünnet var mı Allah aşkına. Peki Kur'an'da ne var? Ehl-i Beyt var. Ey Kur'an mealcileri ve de tefsircileri neredesiniz? Peki Kur'an ne diyor: "Ehl-i Beyt" diyor, Ehl-i Beyt'i övüyor. Efendimiz, "Ehl-i Beyt'im Nuh'un gemisi gibidir" diyor. "Ona binerseniz kurtuluşa erersiniz" diyor. Ey Kutlu Doğumda sünneti hatırlayanlar siz neredesiniz? Şura suresi 23. ayette Allah, Rasulüne şunu söylemesini emrediyor: "Size tebliğ ettiğim 'Din'e karşılık herhangi bir ücret istemiyorum, ancak akrabalarımı sevmenizi istiyorum." Abdullah b. Abbas, "Bunlar Ali, Fatıma, Hasan ve Huseyin'dir" diyor.Ali imran suresi. 61. ayet-i kerimede konumuzu ilgilendiren ayette, "Geliniz, sizler ve bizler dahil olmak üzere, oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı" emri üzerine Efendimizin Ehl-i Beyti'ni alıp çıkmasıdır. Kimlerin Ehl-i Beyt oldukları hiçbir şüpheye mahal bırakmayacak şekilde bu ayetle açıkça belirtilmiştir. Ehl-i Sünnet müfessirleri ilgili onlarca ayet belirtirler...Hz. Aişe validemiz diyor ki; ''Bir sabah vakti Peygamber evden çıktı. Üzerinde keçi kılından dokunmuş nakışlı bir mırtı bulunuyordu. Hasan geldi, onu içine aldı, Hüseyin geldi, onu da içine aldı, daha sonra Fatıma geldi, onu da içine aldı, en son Ali geldi, onu da mırtısının içine alarak şu ayeti okudu: Ey Ehl-i Beyt! Allah sizden, (rics'i) sadece günahı gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor." (Ahzab, 33).İmam Tirmizi, Sünen'inde (3722) Abdullah b. Abbas'dan rivayet ettiği hadis-i şerifte, Efendimiz şöyle buyurmuştur: "Allah size nimetler verdiği için Allah'ı sevin. Allah'ı sevdiğiniz için de Beni sevin. Beni sevdiğiniz için de Ehl-i Beyt'imi sevin."İmam Beyhaki'nin Şu'ab el-İman'dan (2/189-1505) rivayet ettiği hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor: "Bir kimse Beni kendi nefsinden, akrabalarımı ve ehlimi de kendi akrabalarından fazla sevmedikçe imanı kemale ermez."El-Hakim en-Neysaburi el-Müstedrek (3/163-4720) Ebu Zerr el-Ğifari'nin rivayet ettiği hadis-i şerifte, Ebu Zerr diyor ki: "Beni tanıyanlar, zaten beni tanıyor, tanımayanlara diyorum ki: Ben Ebu Zerr'im, Peygamberin şöyle söylediğini işittim: Şunu bilin ki ! Ehl-i Beyt'imin misali Nuh'un gemisi gibidir. Kim ona binse kurtulur. Her kim dışında kalırsa boğulur." (Yani onlarla beraber olanlar kurtulur, onlarla beraber olamayanlar ise helaka gider).İmam Buhari, Sahihi'nde (3712,4036,4241) Hz. Ebu Bekir'den şunu rivayet ediyor: "Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, benim için Peygamber'in akrabalarına iyilik etmek, kendi akrabalarıma iyilik etmekten daha sevimlidir."Yine İmam Buhari, Sahihi'nde (3713, 3751) Hz. Ebu Bekir'den şunu rivayet ediyor: "Muhammed'in (s.a.a.) akrabalarının hakkını gözetin (haklarını koruyun)."İmam Tirmizi'nin, Sünen'inde (3130) rivayet ettiği hadis-i şerifte Enes b. Malik (r.a.) şöyle diyor: "Rasulullah sabah namazına çıkarken altı ay Fatıma'nın kapısından geçerek onlara şöyle sesleniyordu: Ey Ehl-i Beyt, namaza, ey Ehl-i Beyt, Allah sizden murdarlığı giderip sizi tertemiz kılmak diler." (Ahzab, 33).Ayrıca bu konuda müdellel eserler ortaya koyan Prof. Dr. Haydar Baş Hocamın Ehl-i Beyt Külliyatında Ehl-i Sünnet âlimlerinden derlenmiş yüzlerce ayetin, Sünni kaynakların ve binlerce hadisin metnine ulaşabilirsiniz.Yine mezhep imamlarımızın hepsi Ehl-i Beyt taraftarı ve İmam Ali yandaşıdır. İmam Ca'fer-i Sâdık mezhep imamlarının ilki ve hocası ve aynı zamanda Ehl-i Beyt imamlarının altıncısıdır. İmam Azam Ebu Hanife, Ehl-i Beyt'i sevme ve tarafında olma uğrunda şehid düşmüş, "İmam Ca'fer'e talebe olmasaydım helak olurdum" demiştir. İmam Şafii, Ehl-i Beyt'i sevmenin ve onlara uymanın farz olduğunu (Al-i İmran 61. ayeti delil göstererek) belirtmiş ve kendisinin Rafizi olmadığını ancak Ehl-i Beyt'i sevmek Rafizilik ise kasemle rafizi olduğunu söylemiştir. İmam Malik ve İmam Hanbel hep bu istikamet üzere bulunmuşlar, eserler vermişler ve böyle talebeler yetiştirmişlerdir.Bizlerin Müslüman oluşu Ehl-i Beyt imamlarının sekizincisi olan İmam Rıza'nın Merv şehrine ziyareti ve Türkleri irşadıyla başlar. Yani Türkler Emevi zulmüne ve kavmiyetçiliğne karşı Ehl-i Beyt tarafında bulunmuş, Ehl-i Beyt kanalıyla Müslüman olmuş İslam'a ve İmam Rıza'ya gönülden bağlanmış ve bu sevgiyle yoğrulmuştur. Ve yine meşrep imamlarımızın da hepsi Ehl-i Beyt taraftarı ve İmam Ali yandaşıdır. Hoca Ahmet Yesevi, Horasan erenleri, Hacı Bektaş Veli ve Alperenler bunun ispatıdır. Kocaman bütün Anadolu bunun ispatıdır...Anlamadığım anlayamadım nokta şu; bu kadar ayet, hadis ve Ehl-i Sünnet kaynakları ve tarihimiz varken bu topluma bin yıllık bu aşk nasıl unutturuldu da, Nuh'un gemisine binmeyerek kurtuluşa ermekten vazgeçti?Aksi halde, bu gemi haricinde hadisi şerifin kaçınılmaz tecellisi olarak helak olacak tefrikaya düşmekten, küresel güçlerin yemi olmaktan bizi ne kurtarabilir? Anlayamıyorum.
 
Arda Karani / diğer yazıları
- Antroposen Çağı / 30.06.2022
- Holosen / Mavi Cennet / 09.06.2022
- Bir Deniz Masalı/ Günebakan Şiiri / 09.05.2022
- Sakız orucu bozar mı? -2- / 19.04.2022
- Sakız orucu bozar mı? -1- / 18.04.2022
- Şiir gibi / 16.04.2022
- Türk manifesto! / 26.02.2022
- Akıl-Kur'an-Sünnet ilişkisi / Akıl mı, vahiy mi? -VI- / 22.01.2022
- Akıl-Kur'an-Sünnet ilişkisi / Akıl mı, vahiy mi? -V- / 19.01.2022
- Akıl-Kur'an-Sünnet ilişkisi / Akıl mı, vahiy mi? -IV- / 12.01.2022
- Akıl-Kur'an-Sünnet ilişkisi / Akıl mı, vahiy mi? -III- / 30.12.2021
- Akıl-Kur’an-Sünnet ilişkisi / Akıl mı, vahiy mi? -II- / 22.12.2021
- Akıl-Kur’an-sünnet ilişkisi / akıl mı üstün, vahiy mi? -1- / 06.12.2021
- İslam ve bilim ilişkisi üzerine -II- / 27.11.2021
- İslam ve bilim ilişkisi üzerine -I- / 12.11.2021
- Din ve bilim ilişkisi / 04.10.2021
- Özgürlük ve özgürlükler problemi -II- / 27.09.2021
- Özgürlük ve özgürlükler problemi / 13.09.2021
- Doğru bilgi için usül ve yöntem / 05.09.2021
- Epistemoloji ve bilgi problemi / 30.08.2021
- Doğru bilgiye nasıl ulaşırız? / Usül ve bilgi problemi / 22.08.2021
- Boyutlar ve mutlak zaman üzerine / 16.08.2021
- Miraç mucizesi astral bir yolculuk mudur? / 02.08.2021
- Astral seyahat mi, zamanda yolculuk mu? (Tayyi zaman) / 11.07.2021
- Astral seyahat mi? Mekanda yolculuk mu? (tayyi mekan) / 01.07.2021
- Kozmik takvimde zaman ve ışık yılı / 24.06.2021
- Kozmik takvimde zaman -II- ve izafiyet / 19.06.2021
- Kozmik takvimde zaman / 16.06.2021
- Elbise kuramı -II- insan elbisedir / 11.06.2021
- İnsan nedir? Elbise kuramı -I- / 03.06.2021
- İnsanlık açısından din- III / 26.05.2021
- İnsanlık açısından din - II / 25.05.2021
- İnsanlık açısından din – I / 09.05.2021
- Türk Soykırımı - 13 Kasım 1918 / 04.05.2021
- Din Açısından İnsanlık-II / 02.05.2021
- Din açısından insanlık - I / 01.05.2021
- İSLAMOFOBİ / Vatikan’ın Necefle SON VALSİ / 25.04.2021
- Misyoner Müslümanlar / 24.04.2021
- Misyoner Müslümanlar / 23.04.2021
- Yargı Problemi / İslam Dini Açısından - II / 19.04.2021
- Yargı Problemi / İnsanlık Açısından - I / 18.04.2021
- Felsefe - Din ilişkisi / Samanlıkta Ben Seni Buldum - III / 12.04.2021
- Felsefe - Din ilişkisi / Samanlıkta Ben Sana Yandım - II / 11.04.2021
- DİN -FELSEFE İLİŞKİSİ / Samanlıkta Ben Sana Kandım -I / 10.04.2021
- "Baş" Manifestom / 04.04.2021
- Deizmin Sebepleri / Çuvaldız - II / 28.03.2021
- Deizmin sebepleri / Çuvaldız -I- / 27.03.2021
- Din ve insanlık / Homo Homini Lipus / 21.03.2021
- Din afyon mudur ? / Etik manifesto / 14.03.2021
- Yine Yeni Yeniden Yeni Mesaj Merhaba! / 07.03.2021
- Niçin Türkiye, niçin Elazığ? / 22.08.2016
- Manevi Mimar Hacı Ömer Hüdai Baba-III / 12.08.2015
- Manevi mimar Hacı Ömer Hüdai BabaII / 09.08.2015
- Manevi mimar Hacı Ömer Hüdai BabaI / 08.08.2015
- Ebu Hanife Ehl-i Beyt, Muaviye Sünnidir! / 26.04.2015
- Fitne ateşinin kapısı Muaviye / 03.03.2015
- Fırka-i Naciye nedir ve kimlerdir? / 08.01.2015
- Mutluluğun formülü-II / 15.12.2014
- Mutluluğun formülü-I / 14.12.2014
- Yeditepe aşk / 25.10.2014
- Birlik, temel ve umut / 20.10.2014
- Memleketin kafa kağıdı / 08.10.2014
- Nuh'un gemisi / 01.09.2014
- Türkiye Vahhabileşiyor mu? / 24.08.2014
- Enis Karani ARDA / 07.08.2014
- Kudüs ve ben / 02.08.2014
- Anadolu'nun manevi mimarı-V / 24.07.2014
- Anadolu'nun manevi mimarı-IV / 22.07.2014
- Çağ değiştirecek model / 17.06.2014
- Anadolu'nun manevi mimarı-III / 16.06.2014
- Anadolunun manevi mimarı-II / 15.06.2014
- ABABD gergefinde Türkiye / 08.06.2014
- Anadolu'nun manevi mimarı / 07.06.2014
- Mekandan dinlediklerim / 09.05.2014
- Hannane / 20.04.2014
- Kervana mektup / 12.04.2014
- Yeni "Neokonlar" kim? / 28.03.2014
- Varoluş destanı Çanakkale / 18.03.2014
- Ne mutlu Türk milletine! / 16.03.2014
- Surda bir gedik açıldı / 13.03.2014
- Hangimiz dindar? / 09.03.2014
- Baştürk azizler şehrinde... / 26.02.2014
- Küreselleşen dünya ve misyonerlik-IV / 18.02.2014
- Küreselleşen dünya ve misyonerlik-III / 16.02.2014
- Küreselleşen dünya ve misyonerlik-II / 15.02.2014
- Küreselleşen dünya ve misyonerlik / 09.02.2014
- Sahili olmayan umman / 12.01.2014
- Alaca Aslan / 01.01.2014
- 'Nimet verdiklerinin yolu'-II / 15.12.2013
- Nimet verdiklerinin yolu / 03.12.2013
- Unutmak ve hatırda tutmak üzerine / 01.12.2013
- Hayali kendisinden güzel şehir / 20.10.2013

Yeni Mesaj arşivinde 'tarihte bugün'

Yeni Mesaj Gazetesi arşivi 2001 yılına kadar eksiksiz içerikle erişime açık olup ayrıca tüm arşivde anahtar kelimelerle arama yapmak da mümkündür.

01.09.2013, 01.09.2012, 01.09.2011, 01.09.2010, 01.09.2009, 01.09.2008, 01.09.2007, 01.09.2006, 01.09.2005, 01.09.2004, 01.09.2003, 01.09.2002, 01.09.2001, 01.09.2000, 01.09.1999, 01.09.1998, 01.09.1997, 01.09.1996, 01.09.1995


logo

Beşyol Mah. 502. Sok. No: 6/1
Küçükçekmece / İstanbul

Telefon: (212) 425 10 66
Faks: (212) 424 69 77
E-posta: [email protected] [email protected]


WhatsApp haber: (0542) 289 52 85


Tüm hakları Yeni Mesaj adına saklıdır: ©1996-2022

Yazılı izin alınmaksızın site içeriğinin fiziki veya elektronik ortamda kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması veya yeniden yayınlanması aksi belirtilmediği sürece yasal yükümlülük altına sokabilir. Daha fazla bilgi almak için telefon veya eposta ile irtibata geçilebilir. Yeni Mesaj Gazetesi'nde yer alan köşe yazıları sebebi ile ortaya çıkabilecek herhangi bir hukuksal, ekonomik, etik sorumluluk ilgili köşe yazarına ait olup Yeni Mesaj Gazetesi herhangi bir yükümlülük kabul etmez.