HOŞGELDİNİZ! BUGÜN 26 EYLÜL 2021, PAZAR

Pakete dikiş tutmadı

19.09.2001 00:00:00
AB kriterlerine uyum çerçevesinde değiştirilmesi planlanan Anayasa maddeleri paketi, masaya gelmeden koalisyon ve muhalefet partilerinin çekincelerine hedef oldu

MHP'den de 3 itiraz var

MHP Grup Başkanvekili Köse, idam, af ve uluslararası sözleşmelerle ilgili hükümlerin Anayasa'da olduğu gibi muhafaza edilmesi yönünde "duyumlar" aldıklarını söyledi. Köse, gelen duyumların ne tür ifadeler olduğunu, sözkonusu maddelerin değiştirilmesine hangi kurumların itiraz ettiği konusunda

ayrıntı vermedi

MHP Grup Başkanvekili İsmail Köse, idam, af ve uluslararası sözleşmelerle ilgili hükümlerin Anayasa'da olduğu gibi muhafaza edilmesi yönünde "duyumlar" aldıklarını söyledi.

Bir gazetecinin, idam cezası ve uluslararası anlaşmalara ilişkin maddelerin değişiklik paketinden çıkarılacağı yolunda haberler bulunduğunu hatırlaması üzerine Köse, şöyle konuştu: "Ben aynı zamanda Uzlaşma Komisyonu üyesiyim, bizim, hazırlanan 37 maddeden iskonto yapmak gibi bir niyetimiz yok. Yani bu emanetin sağlıklı bir şeklide Genel Kurul'dan çıkmasını arzu edenlerden birisiyim. Ancak, gerek genel başkanlarımızı gerekse siyasi partilerimizin bu konudaki görüşlerini bilemediğim için kesin bir şey söyleyemiyorum.

Ama aldığımız duyum şöyle: İdamın 87. Madde'deki gibi aynen korunması ve 14. Madde'deki afla ilgili hükümlere dokunulmaması ve uluslararası sözleşmelere ilişkin 90. Madde'de herhangi bir değişiklik yapılmasına ilişkin bir duyum aldık. Ama bu duyumların ne derece doğru olduğunu ancak bugün öğrenme fırsatımız olacak. Bu konuda kesin bir bilgi sahibi değilim."

SP 5 madde konusunda önerge verecek

Saadet Partisi (SP) Grup Başkanvekili Veysel Candan, anayasa değişikliği paketinde yer alan Anayasa'nın 13 (Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması), 22 (Haberleşme hürriyeti) , 30 (Basın araçlarının korunması), 31(Kamu tüzelkişilerinin elindeki basın dışı kitle haberleşme araçlarından yararlanma hakkı) ve 69. (Siyasi partilerin uyacakları esaslar) maddeleri ile ilgili önerge vereceklerini söyledi.

Candan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, bir gazetecinin sorusu üzerine, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer başta olmak üzere TBMM'de grubu bulunan partilerin ve Genelkurmay'ın, değişiklik paketinin çeşitli maddeleri üzerinde çekince ortaya koyduklarını kaydetti. Partilerin bu tür görüşlerini ortaya koymalarının "pazarlık" olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ifade eden Candan, Saadet Partisi'nin de "her şeye evet diyen bir anlayışa sahip olmadığını" bildirdi.

MHP'nin çekince koyduğuAnayasa değişikliği maddeleri

III. Temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılamaması

Madde 14.- Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, Devletin Ülkesi ve Milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin bir kişi veya zümre tarafından yönetilmesini veya sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde egemenliğini sağlamak veya dil, ırk, din ve mezhep ayırımı yaratmak veya sair herhangi bir yoldan bu kavram ve görüşlere dayanan bir devlet düzenini kurmak amacıyla kullanılamazlar.

Bu yasaklara aykırı hareket eden veya başkalarını bu yolda teşvik veya tahrik edenler hakkında uygulanacak müeyyideler, kanunla düzenlenir.

Anayasanın hiçbir hükmü, Anayasada yer alan hak ve hürriyetleri yok etmeye yönelik bir faaliyette bulunma hakkını verir şekilde yorumlanamaz.

Anayasa değişikliği paketine göre, bu maddede şu değişiklik yapılıyor:

Madde 14.- Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiç biri devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve laik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan eylemler biçiminde kullanılamaz. Bu Anayasa hükümlerinden hiç biri, Devlete veya kişilere bu Anayasayla tanınan temel hak ve hürriyetlerin yok edilmesini veya Anayasada belirtilenden daha geniş şekilde sınırlandırılmasını amaçlayan bir faaliyette bulunmayı mümkün kılacak şekilde yorumlanamaz.

II. Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri

Madde 87.- Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri, kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak; Bakanlar Kurulunu ve bakanları denetlemek; Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek; bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek; para basılmasına ve savaş ilanına karar vermek; milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak; Anayasanın 14'üncü maddesindeki fiillerden dolayı hüküm giyenler hariç olmak üzere, genel ve özel af ilanına, mahkemelerce veriliş kesinleşen ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar vermek ve Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir.

Anayasa değişikliği paketine göre, bu maddede şu değişiklik yapılıyor:

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 87 nci maddesinde geçen "Anayasanın 14 üncü maddesindeki fiillerden dolayı hüküm giyenler hariç olmak üzere" ibaresi kaldırılmış; "genel ve özel af ilanına" ibaresinden önce gelmek üzere "Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile" ibaresi eklenmiştir.

Yeni Mesaj arşivinde 'tarihte bugün'

Yeni Mesaj Gazetesi arşivi 2001 yılına kadar eksiksiz içerikle erişime açık olup ayrıca tüm arşivde anahtar kelimelerle arama yapmak da mümkündür.

19.09.2000, 19.09.1999, 19.09.1998, 19.09.1997, 19.09.1996, 19.09.1995, 19.09.1994, 19.09.1993, 19.09.1992, 19.09.1991, 19.09.1990, 19.09.1989, 19.09.1988, 19.09.1987, 19.09.1986, 19.09.1985, 19.09.1984, 19.09.1983, 19.09.1982


logo

Beşyol Mah. 502. Sok. No: 6/1
Küçükçekmece / İstanbul

Telefon: (212) 425 10 66
Faks: (212) 424 69 77
E-posta: [email protected] [email protected]


WhatsApp haber: (0542) 289 52 85


Tüm hakları Yeni Mesaj adına saklıdır: ©1996-2021

Yazılı izin alınmaksızın site içeriğinin fiziki veya elektronik ortamda kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması veya yeniden yayınlanması aksi belirtilmediği sürece yasal yükümlülük altına sokabilir. Daha fazla bilgi almak için telefon veya eposta ile irtibata geçilebilir. Yeni Mesaj Gazetesi'nde yer alan köşe yazıları sebebi ile ortaya çıkabilecek herhangi bir hukuksal, ekonomik, etik sorumluluk ilgili köşe yazarına ait olup Yeni Mesaj Gazetesi herhangi bir yükümlülük kabul etmez.