HOŞGELDİNİZ! BUGÜN 31 TEMMUZ 2021, CUMARTESİ

Türkiye'yi liderliğe taşıyacak program

29.09.2001 00:00:00
Bağımsız Türkiye Partisi'nin, Türkiye'nin problemlerine kısa zamanda neşter vurup, teori ve pratiği birleştirerek kalıcı ve kesin çözümler getirecek, Türkiye'yi dünyada söz sahibi lider ülke konumuna yükseltecek icraatlarının ana hatlarını oluşturan programı da kuruluş dilekçesi ile birlikte İçişleri Bakanlığına sunuldu. İnsanı merkeze koyan bir tez mantığıyla milletimizin emrinde olunacağı taahhüt edilen programda, Atatürk İlke ve İnkılaplarına, hürriyetçi parlamenter demokratik sisteme, Anayasa'ya ve kanunlara bağlılık vurgulanarak, "Partimiz; ülkeye ve millete hizmette siyaseti bir vasıta olarak kabul eder. Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, toplumsal barış ve uzlaşmayı her şeyin üstünde tutar" denildi.

Türkiye'ye karşı adeta ikinci bir Sevr projesinin dayatıldığı belirtilen programda, Misak-ı Milli sınırları içinde yeniden bir Kuvay-ı Milliye ruhuna muhtaç olunduğuna dikkat çekilerek, Türkiye'yi tarihi, coğrafi, kültürel, stratejik misyonuna yakışacak bir lider ülke yapacak icraatlardan bazıları şöyle sıralandı:

- HUKUKUN ÜSTÜNLÜ?Ü ESASTIR

- Devletin bütün kurum, kural, işlem ve eylemlerinin insan haklarına dayalı demokratik bir anayasaya uygun olarak yapılanması ve çalışması ile "hukuk devleti" ilkesi gerçekleştirilecektir.

- Adalet, demokrasi ve hukukun hakim olması ile tecelli ettirilecektir. Adalet, haklıya hakkını vermek, haksıza da haddini bildirmektir. Hukuku üstün kılarak adaleti hızla dağıtmak devletin görevidir.

- LAİKLİK VE İNANÇ ÖZGÜRLÜ?Ü

- Laiklik, devletin temel düzeninin dini esaslara dayandırılmamasını sağlamak, kutsal din duygularının şahsi nüfuz veya menfaat temini için kullanılarak istismar edilmesini önlemektir. İkincisi; devletin dine müdahalesini önlemek, din ve vicdan özgürlüğünü sağlamaktır. Böylece laiklik, bir yandan devleti dine karşı öbür yandan dini, devlet gücüne ve şahsi nüfuz hırsına karşı korumayı öngörerek bir denge sağlanmıştır. Laikliğin belirtilen bu esaslara göre uygulanması sağlanacaktır.

- KÜÇÜK DE?İL GÜÇLÜ DEVLET

- Devlet, iş ve dış güvenlik, adalet, eğitim, sağlık gibi genel hizmetleri yürütecek, makro plandaki alt yapı projelerine öncülük edecek, diğer sahalarda özel teşebbüse teşvikçi ve yönlendirici olacaktır. Devletimizin küçültülmesi değil her sahada güçlendirilmesi esas olacaktır.

- Ulusal güvenlik açısından stratejik önemi olan KİT'ler hariç diğerleri özelleştirilecektir.

- Ekonomik gelişme için, dar bölge yaygın sanayi sistemi ile üretim teşvik edilerek hayata geçirilecektir.

- ENFLASYONA KALICI ÇÖZÜM

- Türkiye'deki enflasyon maliyet enflasyonudur, dolayısıyla çözüm, üretim faktörlerinin maliyetlerini azaltmakla mümkündür. Bu noktada kamunun ödediği yıllık faizler sıfır noktasına indirilmeye çalışılarak oluşacak fark, proje mukabilinde kredi olarak üretime kaynak olarak aktarılacaktır. Bir başka ifadeyle devletin faiz yükü azaltılacak, buna karşılık emisyon hacmi genişletilerek proje karşılığı kredi verilerek üretim teşvik edilecektir.

- Vergilerin türleri ve oranları düşürülecektir.

- Vergiler, kurumlaşmayı ve yatırımları teşvik edecek şekilde yeniden düzenlenecektir.

- İşçi, memur ve esnaf gibi belli bir gelir düzeyinin altında olanlardan vergi alınmayacaktır.

- Başta Güneydoğu Anadolu olmak üzere Türkiye'de petrol arama faaliyetlerine hız verilecektir.

- Günümüzde nükleer enerjiye sahip olmak hem ekonomik hem de savunma açısından bir zarurettir. Çevrenin korunması kaydıyla nükleer santraller kurulacaktır.

- Tarım sektörü, stratejik bir sektör olarak ele alınacaktır.

- Ekonomik ve sosyal gelişmenin kaynağı, istikrarlı ve dengeli kalkınmanın vazgeçilmez unsuru, ekonomik krizlerin de bir nevi sigortası olan KOBİ'ler özellikle desteklenecek ve teşvik edilecektir.

- AİLE, KADIN, E?İTİM VE SA?LIK

- Toplumun temeli olan ailenin korunması, güçlendirilmesi hedefine yönelik olarak ekonomik, sosyal ve diğer bütün düzenlemeler yapılacaktır. Aile içinde kadına layık olduğu önem verilerek yeri korunacak ve her türlü istismarı önlenecektir. Nüfusumuzun yarısını oluşturan kadınlarımızın -her türlü hak ve hürriyetlerle donatılarak- toplumdaki saygınlığı teslim edilecektir.

- Orta ve yüksek öğretim, sosyal ve iktisadi hedeflerin gerektirdiği insan gücü planlamasına göre yeniden yapılanacak, mesleki eğitime ve ara teknik elemanın yetiştirilmesine önem verilecektir.

- Her vatandaşın tedavi imkanlarından insan onuruna yakışır bir şekilde istifade etmesini temin edecek sağlık güvencesi sağlanacaktır.

- BÜROKRASİDE TIKANIKLI?A SON

- Devlet idaresinde temel düstur; "devlet, millet içindir" anlayışıdır. Bu sebeple iş ve zaman kaybına sebep ve hizmetlere engel olan bürokratik tıkanıklık giderilecek, devlet en hızlı şekilde ve bütün kolaylıkları da göstererek vatandaşın hizmetinde olacaktır. Bunun için aşırı merkeziyetçilik yerine karşılıklı güvene dayalı, yetkiyi merkezden çevreye yayan bir yapı kurulacaktır. Üniter devlet modeli çerçevesinde mahalli teşkilatların yetki ve sorumlulukları arttırılacaktır.

- MİLLİ SAVUNMA VE MİLLİ GÜVENLİK

- Türkiye, içinde bulunduğu coğrafi bölge, jeopolitik ve jeostratejik şartlar dolayısıyla savunmasını çok güçlü kılmak zorundadır. Bundan hareketle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücünün artması ve varlığının muhafaza edilebilmesi için Türk Silahlı Kuvvetleri, dünyanın sayılı süper güçlerinden biri haline getirilecektir.

- Güçlü bir savunma sanayii tesis edilecektir.

- ETKİN BİR DIŞ SİYASET

- Bölgesinde güçlü ve dünyada söz sahibi bir ülke olabilmek için "Yurtta sulh, cihanda sulh" ilkesi çerçevesinde aktif bir dış siyaset izlenecektir.

- Aynı dil, kültür ve tarihe sahip Türk dünyasını kucaklayacak bir politika izlenecektir.

- Türkiye, Türk kültürünü dünyaya tanıtacak, taşıyacak, Türk kimliğini bulunduğu coğrafyada yaşatacak sivil toplum örgütlerini teşvik edip destekleyecektir.

- Türkiye, dünya politikasında hakim ve etkin bir güç olmalı ve BM'de veto hakkı bulunmalıdır. Bunun için gerekli girişimler yapılacaktır.

- Türkiye, kendi menfaatlerini ve uluslararası stratejik dengeleri gözeterek tüm dünya ile iktisadi, sınai, bilimsel ve diğer alanlarda işbirliği içinde olacaktır. Ancak, AB sürecinde belirdiği üzere ulusun bağımsızlığı, vatanın bölünmez bütünlüğü ve Kıbrıs gibi en temel konularda söz konusu olabilecek istek ve dayatmalar karşısında hiçbir tavizkâr tutum içerisine girilmeyecektir.


logo

Beşyol Mah. 502. Sok. No: 6/1
Küçükçekmece / İstanbul

Telefon: (212) 425 10 66
Faks: (212) 424 69 77
E-posta: [email protected] [email protected]


WhatsApp haber: (0542) 289 52 85


Tüm hakları Yeni Mesaj adına saklıdır: ©1996-2021

Yazılı izin alınmaksızın site içeriğinin fiziki veya elektronik ortamda kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması veya yeniden yayınlanması aksi belirtilmediği sürece yasal yükümlülük altına sokabilir. Daha fazla bilgi almak için telefon veya eposta ile irtibata geçilebilir. Yeni Mesaj Gazetesi'nde yer alan köşe yazıları sebebi ile ortaya çıkabilecek herhangi bir hukuksal, ekonomik, etik sorumluluk ilgili köşe yazarına ait olup Yeni Mesaj Gazetesi herhangi bir yükümlülük kabul etmez.