HOŞGELDİNİZ! BUGÜN 25 HAZİRAN 2022, CUMARTESİ

Doğu doğudur, batı da batıdır -1-

26.08.2021 00:00:00
'Doğu doğudur, batı da batıdır -1-' seslendirme dosyası:

Batı düşüncesinin beslendiği dini ve felsefi kaynakların insanı anlama noktasında bir arpa boyu yol alamadıklarını, insanlığa da bir adım attırmadıklarını biliyoruz. 

Batı belki nisbi olarak teknolojide ilerledi ancak bu ilerleyişi gerçekleştirirken insanlığın da anasını ağlattı. Bir damla petrol için bir damla kan akıtmaktan geri durmadı. Bunu yaparken de insanlığın zaaflarını kullanarak, çok güzel ambalajlanmış tekliflerle bunu yaptı. Bazen bu demokrasi oldu, bazen bu insan hakları oldu. Ama sonuç her zaman batı dışındaki taraflar için tam bir hüsran oldu. Bu tabi, batının beslendiği ideolojilerinden ve inanç sistemlerinden yetişen insan modelinin hayata ve dünyaya bakışından kaynaklanıyordu. Gerek Hıristiyanlığın gerekse Yahudilik inançlarının insana nasıl baktıklarını bir hatırlayalım. 

Yahudi inancına göre Yahudiler dünyadaki diğer insanlar arasından Tanrı tarafından seçilmişlerdir. Yahudi geleneğinde merkezi konumda olan bu düşünce Tevrat'ta İsrailoğulları'nın Tanrı'nın oğulları olduğunu, kutsal bir ulus olduğunu, Tanrı'nın hazine halkı olduğunu, Tanrı'nın payı ve mirası olduğunu, Tanrı'nın onları kendisine özel olarak seçtiğini ifade eden cümlelere dayanmaktadır. Tarih boyunca üretilen literatürlerde Yahudi üstünlüğü teması bol bol işlenmiştir. 

İsrailoğulları'nın üstünlüğü onların fıtratından gelir anlayışı bu inancın temel anlayışlarındandır. Yahudi olmayanlar, bu inanç mensuplarının her türlü ihtiyacını karşılayacak birer köle mesabesindedir, anlayış ve inanış böyledir. Maalesef günümüz dünyasında bu durumu bizatihi yaşayarak müşahede ediyoruz. Bu zihniyet dünyada ekonomi, siyasi, teknoloji vs. gibi pek çok sahada maalesef egemen ve etkin birer güç durumunda. Bu anlayışın birer sonucu olarak dünyanın hali, insanlığın hali de ortada. Bu zihniyetten insanlığa bir hayır bekleyebilir miyiz? Yahudiliğin insanı, insanlığı anlama biçimi böyle.

Hıristiyanlık, Asli Günah doktriniyle bütün insanların günahkâr olarak dünyaya geldiğini bu günahtan kurtulmak için de kiliseye muhtaç olduğu savunulur. Yani insan bu işlemediği günahtan kurtulmak için kilise, din adamlarının boyunduruğu altına girmek zorundadır. Bu anlayış Ortaçağ Avrupa'sında insanların sömürülmesine, insanın insan olarak değersiz kabul edilmesine neden olmuştur. Kilisenin ve din adamlarının oluşturduğu bu Ruhban sınıfı ekonomik yönden, prestij bakımından çok güçlenirken, halk aynı oranda sefilliğin dibinde debeleniyordu. Kilise ve din adamları toplumun bütün hücrelerine nüfuz etmiş ve kontrol ediyordu. Hak, hukuk, akıl, bilim, cennet, cehennem, günah, sevap vs. bütün bu konularda karar alma, karar verme kilisenin elindeydi. 

Tabi böyle bir ortamda ne kadının kıymeti var ne de erkeğin kıymeti var. Kadınların yakıldığı, erkeklerin çeşitli gerekçelerle giyotinin altında can verdiği; akla hayale gelmeyecek işkence yöntemleriyle insanlar ve insanlık her türlü aşağılamaya maruz bırakılıyor ve yok ediliyordu. 

Hıristiyanlığın insanı taşıdığı yer bu değersizlik limanıydı. Bu değersizlik limanına atılan Avrupalı insanlar Hıristiyan din adamlarının kendilerini istismar ettiğini, sömürdüğünü ve kendilerine bir şey veremeyeceğini gördüler. Hıristiyanlığın başlangıcını, Hz. İsa'nın doğumu gibi 0 olarak kabul edersek üç aşağı beş yukarı bu zihniyet 1500-1600 yıl Avrupa insanını perişan etti. Az bir zaman değil 1600 yıl. Rönesans ve Reformlarla Batı, Tanrı'ya ve kiliseye başkaldırdı. Tabiri caizse kilisenin günahkâr kabul ettiği bu insanlar aklı, bilimi öne çıkartarak kendilerine yeni bir yol oluşturdular. Aklı ve bilimi kullanarak; Hıristiyanlığın, kilisesinin ve Tanrısının ne kadar günahkâr ve yalancı olduğunu ispata çalıştılar. Zaten günün sonunda da "Tanrı Öldü" deyip bu din mevzu defterini rafa kaldırdılar. Peki, yerine ne getirdiler ona bakalım.

(Devam edecek…)

 
Ergül Güner / diğer yazıları
- Eğitim öğretim topluma beyin ve kalp cerrahlığı yapmaktır -2- / 25.06.2022
- Eğitim öğretim topluma beyin ve kalp cerrahlığı yapmaktır -1- / 24.06.2022
- Okullar tatile giriyor -2- / 12.06.2022
- Okullar tatile giriyor -1- / 11.06.2022
- Son nefese kadar varız! -2- / 04.06.2022
- Son nefese kadar varız! -1- / 03.06.2022
- Şu dünya kurulmuş bir tuzağa benzer -2- / 26.05.2022
- Şu dünya kurulmuş bir tuzağa benzer -1- / 25.05.2022
- Vicdanlı insan sorumluluktan kaçmaz / 20.05.2022
- Milli bayramsız dini bayram olamaz / 09.05.2022
- Bayram günahlardan arınmaktır / 02.05.2022
- Varoluş gerçeği unutturuluyor / 24.04.2022
- O devlet gibi adamdı / 18.04.2022
- İhsan şuuru toplumu iyileştirir / 12.04.2022
- Ramazan-ı şerifimiz mübarek olsun / 30.03.2022
- Çanakkale geçilmez (2) / 27.03.2022
- Çanakkale geçilmez (1) / 26.03.2022
- İnsan meçhul mü? / 16.03.2022
- Yurtta barış dünyada barış / 09.03.2022
- Savaş bir cinayettir / 03.03.2022
- 3H Kapanı / 14.02.2022
- Mutsuzluğun dibinde mutluluk hissi ile avunmak / 07.02.2022
- Simülasyon dünyasında kaybolan insan / 31.01.2022
- Eğitim olmadan insan olamayız -2- / 26.01.2022
- Eğitim olmadan insan olamayız -1- / 25.01.2022
- Gün akşama döndü gülüm, bir selam sal sabah olsun / 17.01.2022
- Maya içe mahsus, kültür dışa mahsustur / 10.01.2022
- Evet, eğitim şart / 03.01.2022
- Eğitimin birinci şartı; ‘edep ya hu’ / 27.12.2021
- Mankurtlaşmış zekâlar / 20.12.2021
- Zekâ ile akıl farklıdır / 17.12.2021
- Sorun zekâ sorunu değil, ahlak sorunudur / 13.12.2021
- Temel eğitimin temeli ne olmalı? -2- / 06.12.2021
- Temel eğitimin temeli ne olmalı? -1- / 04.12.2021
- Doğu'da tefekkür, Batı'da felsefe var / 25.11.2021
- İnançların, kültürlerin, kimliklerin melezleşmesi (2) / 21.11.2021
- Gazi Paşa demek tam bağımsız Türkiye demektir (2) / 11.11.2021
- Gazi Paşa demek tam bağımsız Türkiye demektir (1) / 10.11.2021
- İnançların, kültürlerin, kimliklerin melezleşmesi (1) / 09.11.2021
- Cumhuriyetimiz 98 yaşında (2) / 07.11.2021
- Cumhuriyetimiz 98 yaşında (1) / 06.11.2021
- Anadolu / 01.11.2021
- Fütüvvet (2) / 24.10.2021
- Fütüvvet (1) / 23.10.2021
- Batılın 3G’si / 16.10.2021
- Ateş ve toprak anlayışı / 15.10.2021
- Düşünce eylemin tohumudur / 09.10.2021
- Emperyalizm sadece mali bağımlılık mıdır? / 02.10.2021
- Sömürgecilik ve emperyalizm / 26.09.2021
- Batılın tıyneti / 08.09.2021
- Okullar açıldı -2- / 07.09.2021
- Okullar açıldı -1- / 06.09.2021
- Buyurgan batının Müslümanları / 01.09.2021
- Doğu doğudur, batı da batıdır -2- / 27.08.2021
- Doğu doğudur, batı da batıdır -1- / 26.08.2021
- Her zalim bir Yezit’tir, her mazlum bir Hüseyin -2- / 19.08.2021
- Her zalim bir Yezit’tir, her mazlum bir Hüseyin -1- / 18.08.2021
- Batı için insanlık maskeli bir oyun -2- / 17.08.2021
- Batı için insanlık maskeli bir oyun -1- / 16.08.2021
- Dijital çağda esen dijital fırtına / 10.08.2021
- Sanal âlemde milli ve manevi hassasiyet olmalı / 06.08.2021
- Batının değersizlik trajedisi -2- / 04.08.2021
- Batının değersizlik trajedisi -1- / 03.08.2021
- Akıl insanın kalbindedir / 31.07.2021
- Sanal dünyanın sanal kimlikleri ve sanal duyguları / 28.07.2021
- ‘Ben’ farklılıklarından ‘biz’ zenginliğine kavuşmak - 2 / 25.07.2021
- Muhabbetin kantarı fedakarlık ve kurban / 22.07.2021
- Muhabbetin kantarı fedakarlık ve kurban / 22.07.2021
- Muhabbetin kantarı fedakarlık ve kurban / 20.07.2021
- ‘Ben’ farklılıklarından ‘biz’ zenginliğine kavuşmak (1) / 19.07.2021
- Dijital çağda sınıfta kalan insanlık (6) / 17.07.2021
- Dijital çağda sınıfta kalan insanlık (5) / 05.07.2021
- Dijital çağda sınıfta kalan insanlık (4) / 30.06.2021
- Dijital çağda sınıfta kalan insanlık (3) / 22.06.2021
- Dijital çağda sınıfta kalan insanlık (2) / 14.06.2021
- Dijital çağda sınıfta kalan insanlık -I- / 08.06.2021
- Türk Milleti Ehli Beyt gemisinden indirilemez - 5 / 26.05.2021
- Türk Milleti Ehli Beyt gemisinden indirilemez - 4 / 25.05.2021
- Türk Milleti Ehli Beyt gemisinden indirilemez - 3 / 24.05.2021
- Türk Milleti Ehli Beyt gemisinden indirilemez - 2 / 23.05.2021
- Türk Milleti Ehli Beyt gemisinden indirilemez - 1 / 22.05.2021
- Enfeksiyonlu din anlayışı Hz. Ali’yi şehit etti / 06.05.2021
- Şehr-i Ramazan-II / 27.04.2021
- Şehr-i Ramazan-I / 26.04.2021
- Eğitim neden önemlidir?-III / 19.04.2021
- Eğitim neden önemlidir?-II / 16.04.2021
- Eğitim neden önemlidir?-I / 15.04.2021
- İnsanlar şehirleri neden terk etmek istiyor?-III / 08.04.2021
- İnsanlar şehirleri neden terk etmek istiyor?-II / 07.04.2021
- İnsanlar şehirleri neden terk etmek istiyor?-I / 06.04.2021
- Kültür ve kimlik neden önemli / 01.04.2021
- Müslümanı Ehl-i Beyt kurtarıyor-II / 09.03.2021
- Müslümanı Ehl-i Beyt kurtarıyor-I / 08.03.2021
- Hz. Alinin künyeleri ve lakapları-II / 26.02.2021
- Hz. Ali’nin künyeleri ve lakapları-I / 25.02.2021

Yeni Mesaj arşivinde 'tarihte bugün'

Yeni Mesaj Gazetesi arşivi 2001 yılına kadar eksiksiz içerikle erişime açık olup ayrıca tüm arşivde anahtar kelimelerle arama yapmak da mümkündür.

26.08.2020, 26.08.2019, 26.08.2018, 26.08.2017, 26.08.2016, 26.08.2015, 26.08.2014, 26.08.2013, 26.08.2012, 26.08.2011, 26.08.2010, 26.08.2009, 26.08.2008, 26.08.2007, 26.08.2006, 26.08.2005, 26.08.2004, 26.08.2003, 26.08.2002


logo

Beşyol Mah. 502. Sok. No: 6/1
Küçükçekmece / İstanbul

Telefon: (212) 425 10 66
Faks: (212) 424 69 77
E-posta: [email protected] [email protected]


WhatsApp haber: (0542) 289 52 85


Tüm hakları Yeni Mesaj adına saklıdır: ©1996-2022

Yazılı izin alınmaksızın site içeriğinin fiziki veya elektronik ortamda kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması veya yeniden yayınlanması aksi belirtilmediği sürece yasal yükümlülük altına sokabilir. Daha fazla bilgi almak için telefon veya eposta ile irtibata geçilebilir. Yeni Mesaj Gazetesi'nde yer alan köşe yazıları sebebi ile ortaya çıkabilecek herhangi bir hukuksal, ekonomik, etik sorumluluk ilgili köşe yazarına ait olup Yeni Mesaj Gazetesi herhangi bir yükümlülük kabul etmez.