HOŞGELDİNİZ! BUGÜN 09 AĞUSTOS 2022, SALI

Tarih Ehl-i Beyt Sempozyumu'nda 7 sorunun cevabı-1

29.05.2012 00:00:00
Birlik ve Beraberliğimiz için Ehl-i Beyt Sempozmuyu çok önemli ve anlamlı bir dönemde yapıldı. Bu konferansın müspet etkileri şimdiden kendisini göstermeye ve duyurmaya başladı. Ben sözü fazla uzatmadan Ehl-i Beyt Sempozyumunda yapmış olduğum konuşmayı sizlerle paylaşacağım:
"Âlemde tesadüf diye bir şey yoktur. Âlemde vuku bulan bütün hadiseler ve karşımıza çıkan şeyler tevafuktur, tesadüf değildir. Bu programın "rızası Allah'ın rızası, gazabı Allah'ın gazabı olan, fahri kâinat efendimizin kalbinin meyvesi, ruhunun baharı olan, Ali Murteza'nın zevcesi, Hasaneyn'in annesi olan, Betul-ü Azra Fatimet-üz Zehra'nın viladet günlerinde yapılması çok anlamlı bir tevafuktur. Bu vesile ile bütün annelerimizin anneler gününü kutlar ve hepsinin ellerinden hürmetle öperim. Şunu da unutmamak gerekir ki, anneler günü yılda sadece bir gün değildir, bütün günler anneler günüdür ve her gün annelerin ellerinin öpülmesi gerekir.
Ben çok kısa olmak kaydıyla yedi sorunun cevabını açıklamaya çalışacağım.
1. Soru: Hz. Peygamber Efendimizin şükür secdeleri çoktur ve onlardan bir tanesi günümüz için çok önem taşımaktadır, Allah Resulünün günümüz için önem taşıyan şükür secdesi hangisidir ve bu şükür secdesinin sebebi nedir?
Cevap: İbni Abbas'dan şöyle rivayet edilmiştir: Bir gün Allah Resulü'nün rükûsuz olarak beş defa secdeye kapandığını gördüm ve bu secdelerin sebeplerini sordum, şükür secdesi olduğunu buyurdular. Bu şükür secdelerinin sebebini sorduğumda şöyle buyurdular: "Cebrail Allah tarafından yanıma gelerek şöyle dedi: Ey Allah'ın Resulü Allah buyuruyor ki: 'Ben Ali'yi seviyorum.' Bunu işittiğimde şükür secdesine kapandım. Secdeden kalktığımda, Cebrail yine dedi: Ey Allah'ın Resulü Allah buyuruyor ki: 'Ben Fatıma'yı seviyorum.' Bunu işittiğimde şükür secdesine kapandım. Secdeden kalktığımda, Cebrail yine dedi: Ey Allah'ın Resulü Allah buyuruyor ki: 'Ben Hasan'ı seviyorum.' Bunu işittiğimde şükür secdesine kapandım. Secdeden kalktığımda, Cebrail yine dedi: Ey Allah'ın Resulü Allah buyuruyor ki: 'Ben Hüseyin'i seviyorum.' Bunu işittiğimde şükür secdesine kapandım. Secdeden kalktığımda, Cebrail şöyle dedi: Ey Allah'ın Resulü Allah buyuruyor ki: 'Ben bunları sevenleri de seviyorum.' Bundan dolayı beşinci secdeye kapandım."
Şükür secdeleri sadece nimetlerde yapılır. İnsana Allah tarafından bir nimet verildiği zaman insanın şükür secdesi yapması sünnettir. Hz. Peygamber efendimiz Ehl-i Beyt sevenlerinin Allah tarafından sevilmesinden dolayı şükür secdesine kapandığına göre Ehl-i Beyt sevgisi ilahi bir nimettir. Ancak her nimetin farklı bir şükür edası vardır. Ehl-i Beyti sevme nimetinin şükrünü yerine getirmenin yolu ise, Ehl-i Beyti tanımak ve onlara itaat etmektir. Zira sadece salt sevgi yeterli değildir.
2. Soru: Dünya aleminde meleklerle (mecazi ve manevi olarak) tokalaşmak mümkün müdür, mümkün ise bunun yolu ve önemi nedir?
Cevap: Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki, birisi ile tokalaşma, musafaha etme saygı, taktir, teşekkür ve muhabbetin nişanesidir. Diğer bir husus ise melekler ilahi ölçülere göre musafaha ederler. Meleklerle musafaha etmenin yolu hakkında Ehl-i Beyt'in sekizinci imamı İmam Rıza (a.s.) şöyle buyurmuşlardır: "İnsanlar bu günün (Gadir-i Hum günü) faziletini hakkı ve hakikatleri ile bilmiş olsalar melekler her gün onlarla on defa musafaha ederler."
Bir insan ömründe Gadir-i Humu elli yıl derk etmiş ve Gadir-i Hum gerçeklerine göre yaşamış olsa, elli yıllık zaman zarfında cümle melekler böyle bir insanla 178.000 defa musafaha etmiş olurlar. (50x356=17.800x10=178.000) Meleklerin 178.000 defa tokalaşmış oldukları birisinin ise cehenneme gitmesi mümkün değildir. Zira melekler cehennem ehli birisi ile değil 178 bin defa bir defa bile musafaha etmezler. İşte bu musafaha bu denli önemli ve bu tokalaşmanın da yolu rivayette olduğu gibi Gadir-i Hum ruhunu derk etmektir. Gadir-i Hum olayını, hakikatlerini çok iyi öğrenmek isteyenler Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş Bey'in "İmam Ali" isimli eserine (s. 157-180) bakabilirler.
3. Soru: Allah'ın sevgili kulu olmanın yolu nedir?
Cevap: Bütün inanlar Allah'a sevgili kul olmak ister ve yapmış oldukları amelleri bu amaç doğrultusunda yaparlar. Mezhep imamlarının üstatlığını yapan Ehl-i Beytin altıncı imamı İmam Cafer Sadık hazretleri konu hakkında şöyle buyurmuşlardır: "Kim Allah'ın kendisini sevdiğini bilmek istiyorsa Allah'a amel ile kulluk etsin ve biz Ehl-i Beyte itaat etsin."
Bu hadiste görüldüğü gibi Allah'ın sevgili kulu olmanın iki yolu vardır; Allah'a amel ile kulluk etmek ve Ehl-i Beyte itaat etmek. Bugün Allah'a inanan bütün zümreler, hatta Müslüman olmayan Yahudi ve Hıristiyanlar bile Allah'a kulluk ettiklerini iddia ederler. Ancak İmam Sadık'a (a.s.) göre Allah'a kulluk etmenin yolu Ehl-i Beyt imamlarına itaat etmekten geçer.
Selam ve dua ile…
 
Mehdi Aksu / diğer yazıları
- Eleştiri nedir ve nasıl olmalıdır? / 03.12.2012
- Maruf’a davet terk edilince değerler yozlaşır / 02.12.2012
- Hayırlı ümmetin önemli özelliği / 28.11.2012
- Marufa davet etmenin yöntemleri / 27.11.2012
- Marufa emretme ve münkerden nehyetme / 25.11.2012
- Bu mudur Ehl-i Beyt sevgisi / 22.11.2012
- İmam Hüseyin ve sünnet kavramı / 21.11.2012
- Muharrem aylarında genelde konuşulmayanlar / 20.11.2012
- İmam Hüseyin’i anlayabildik mi? / 19.11.2012
- Sönmeyen ebedi aşkın Hüseyin / 17.11.2012
- Hz. Hüseyin’in faziletlerinden / 16.11.2012
- “Biz” olmanın gerekleri / 14.11.2012
- Biz!-II / 13.11.2012
- Biz!-I / 12.11.2012
- Ehl-i Beyt’in yüce makamı / 06.11.2012
- Marifet-i Ehl-i Beyt / 05.11.2012
- Yeni Mesaj okurlarına-II / 02.11.2012
- Yeni Mesaj okurlarına-I / 01.11.2012
- Marifet-i İmam / 31.10.2012
- Tanıma (marifet) / 30.10.2012
- Mürekkebi döken değil, içendir ehil / 29.10.2012
- Anlayış meselesi / 23.10.2012
- Velayet hadislerinden... / 20.10.2012
- Ehl-i Beyt imamları dinin mercileridir / 19.10.2012
- Ehl-i Beyt imamları dinin mercileridir / 19.10.2012
- Ehl-i Beyt imamları dinin mercileridir / 18.10.2012
- "Kanlı gömlek" bir kez daha sahnede-II / 16.10.2012
- "Kanlı gömlek" bir kez daha sahnede-I / 15.10.2012
- Mezhepçilik fitnesini körüklemek ve gerçekleri çarpıtmak-VI / 13.10.2012
- Mezhepçilik fitnesini körüklemek ve gerçekleri çarpıtmak-V / 12.10.2012
- Mezhepçilik fitnesini körüklemek ve gerçekleri çarpıtmak-IV / 11.10.2012
- Mezhepçilik fitnesini körüklemek ve gerçekleri saptırmak-III / 09.10.2012
- Mezhepçilik fitnesini körüklemek ve gerçekleri saptırmak-II / 08.10.2012
- Mezhepçilik fitnesini körüklemek ve gerçekleri çarpıtmak-I / 06.10.2012
- Rivayetlerde On İki İmamın isimleri / 05.10.2012
- Kaynaklara göre On İki İmam hadisleri / 04.10.2012
- İmamete dair / 03.10.2012
- Zillet bizden uzaktır / 30.09.2012
- Kutsallara saldıran canilere sessiz kalma / 28.09.2012
- Zalim ne anlar masumiyetten / 27.09.2012
- İnkarı mümkün olmayan Gadir-i Hum / 26.09.2012
- Nur ve nar'ın furkanı / 25.09.2012
- Mevla kelimesinin anlamı / 24.09.2012
- İki kanıt / 23.09.2012
- Gelin canlar bir olalım / 20.09.2012
- Ehl-i Beyt sevgisinin faydası nedir? / 19.09.2012
- Allah için sevmenin önemi / 18.09.2012
- Sevgi ve nefret ilkelere göre olmalı / 17.09.2012
- Ehl-i Beyt'i tanıma ve tevhid / 15.09.2012
- Hz. Musa görüntüsünde firavunluk yapanlar / 14.09.2012
- Akıl mı, aşk mı? / 12.09.2012
- Dikkat! Zamanlardan fitne zamanı / 10.09.2012
- Ehl-i Beyt / 09.09.2012
- İcmal gençliği / 06.09.2012
- Barış Günü ve Suriye olayları / 05.09.2012
- Neden cahil kaldık? / 04.09.2012
- Ruhun gıdası ilahi reçetelerde aranmalıdır / 03.09.2012
- İnsan eğitiminde namazın rolü / 02.09.2012
- Maun Suresi ve müslümanların durumu / 01.09.2012
- Kişiler ve olayları analiz terazisi / 31.08.2012
- Akıl cevheri / 30.08.2012
- En şüca insan kimdir? / 29.08.2012
- Büyük cihadın ve küçük cihadın farklılıkları / 28.08.2012
- Neden cahil kaldık? / 27.08.2012
- Kimdir Müslüman? / 22.08.2012
- Midesi için yaşayanlar / 18.08.2012
- Seyr-i Sülukun alemdeki etkinliği / 17.08.2012
- Melekler kimlere nazil olur? / 16.08.2012
- İlim-iman farkı ve insanın tekamülü / 14.08.2012
- Nefis tezkiyesinin yapılmamasının zararları / 13.08.2012
- Emek ve hizmete kadirşinas olmak / 09.08.2012
- Dört kanun / 08.08.2012
- Hidayete vesile olmanın fazileti / 07.08.2012
- Öğretmenler ve öğretenlerin değeri / 06.08.2012
- İlme önem verebildik mi? / 05.08.2012
- Ortak akıl, saadet ve güzellik getirir / 04.08.2012
- Ortak akıl ve istişare / 03.08.2012
- Suriye olayları ve Arakan'da yaşanan vahşet / 30.07.2012
- Ekseni kayan birlik ve Suriye meselesi / 29.07.2012
- Suriye olaylarının analizi ve Müslümanların durumu / 28.07.2012
- Hayır konuşmayan, hayır bulamaz / 27.07.2012
- Hakkı haykırmak ilkeli olanların işidir / 26.07.2012
- Dalkavukluk alçaklıktır / 24.07.2012
- Ehl-i Beyt nimetine nankör olmanın ağır bedelleri / 23.07.2012
- İlim ve özgür ortam / 21.07.2012
- Çanakkale ruhu / 18.07.2012
- Gençlik ve önemi / 17.07.2012
- Gençlerin eğitiminin önemi / 16.07.2012
- Gençlik çağı kazanım dönemidir / 14.07.2012
- Vurdumduymazlık faciası / 13.07.2012
- Burjuvazi ile yozlaşan Müslümanlar / 12.07.2012
- Gösteriş budalası olmanın şekilleri / 10.07.2012
- Adam-adamcık / 09.07.2012
- Nehcü'l-Belağa'ya göre insan sınıfları / 07.07.2012
- Akıp giden ömürler / 06.07.2012
- Müslüman, kendisine kimleri model edinmelidir? / 05.07.2012
- Yanlışa tavır / 04.07.2012
- Şeytanlaşmış insanlar / 03.07.2012
- Allah'ın sevdiğini herkes sever mi? / 01.07.2012
- Allah'ı mı, halkı mı razı etmek? Hangisi kolay? / 30.06.2012
- Değerlerimizden ödün vermemeliyiz / 28.06.2012
- Medya ve Ehl-i Beyt programları / 28.06.2012
- Ehl-i Beyt sempozyumları ve bardağa dolu tarafından bakmak / 26.06.2012
- Değerlerinden ödün veren toplum gerilemeye mahkumdur / 25.06.2012
- Sığ düşünceler / 23.06.2012
- Vahdeti ilke edinenler / 22.06.2012
- Vahdetsizlik toplumların ecelini getirir / 20.06.2012
- Vahdeti ihlal edenin tevhidi bozulur / 19.06.2012
- Vahdet olgusuna göre yaşamanın önemi / 18.06.2012
- Ehl-i Beyt sempozyumları birliğimize hizmet ediyor / 17.06.2012
- Hedefsizlik faciası / 14.06.2012
- Terör fitneden kaynaklanır / 12.06.2012
- Fitne: Değerleri öldüren zehirin adı / 11.06.2012
- Fitne / 09.06.2012
- Din tüccarlarına karşı vazifelerimiz / 08.06.2012
- Din tüccarları / 07.06.2012
- Hz. Peygamberin, ümmeti adına korkuları / 06.06.2012
- Nur ile zulmetin savaşı / 05.06.2012
- Allah adına aldatan din tüccarları / 04.06.2012
- İnsan sretindeki şeytanlar / 03.06.2012
- İblis'in avlanma yöntemleri / 02.06.2012
- Hakka karşı batılın mücadele tarzı / 01.06.2012
- Bitmeyen Hak ve batıl mücadelesi / 31.05.2012
- Tarihi Ehl-i Beyt Sempozyumu'nda 7 sorunun cevabı-2 / 30.05.2012
- Tarih Ehl-i Beyt Sempozyumu'nda 7 sorunun cevabı-1 / 29.05.2012
- Hz. Ali'den yöneticilere-6 / 28.05.2012
- Hz. Ali'den yöneticilere-5 / 25.05.2012
- Hz. Ali'den yöneticilere-4 / 24.05.2012
- Hz. Ali'den yöneticilere-3 / 22.05.2012
- Hz. Ali'den yöneticilere-2 / 21.05.2012
- Hz. Ali'den yöneticilere-1 Halka hizmet Hakka hizmet midir? / 19.05.2012
- Rabbani alimler ve iktidarlarla ilişkileri-III / 18.05.2012
- Rabbani alimler ve iktidarlarla ilişkileri-II / 15.05.2012
- Rabbani alimler ve iktidarlarla ilişkileri-1 / 14.05.2012
- Köleler ve özgürler-2 / 13.05.2012
- Tarihi Ehl-i Beyt Sempozyumu’nun önemi / 12.05.2012
- Köleler ve Özgürler - 1 / 09.05.2012
- Hedef gösterme, hedef gösterilme-2 / 08.05.2012
- Hedef gösterme ve gösterilme-I / 07.05.2012
- Cahilliğin versiyonları - 2 / 05.05.2012
- Cahilliğin versiyonları - 1 / 03.05.2012
- Kuran ve Ehli Beyt beraberliği / 01.05.2012
- Vah haset edene, ah haset edilene! / 29.04.2012

Yeni Mesaj arşivinde 'tarihte bugün'

Yeni Mesaj Gazetesi arşivi 2001 yılına kadar eksiksiz içerikle erişime açık olup ayrıca tüm arşivde anahtar kelimelerle arama yapmak da mümkündür.

29.05.2011, 29.05.2010, 29.05.2009, 29.05.2008, 29.05.2007, 29.05.2006, 29.05.2005, 29.05.2004, 29.05.2003, 29.05.2002, 29.05.2001, 29.05.2000, 29.05.1999, 29.05.1998, 29.05.1997, 29.05.1996, 29.05.1995, 29.05.1994, 29.05.1993


logo

Beşyol Mah. 502. Sok. No: 6/1
Küçükçekmece / İstanbul

Telefon: (212) 425 10 66
Faks: (212) 424 69 77
E-posta: [email protected] [email protected]


WhatsApp haber: (0542) 289 52 85


Tüm hakları Yeni Mesaj adına saklıdır: ©1996-2022

Yazılı izin alınmaksızın site içeriğinin fiziki veya elektronik ortamda kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması veya yeniden yayınlanması aksi belirtilmediği sürece yasal yükümlülük altına sokabilir. Daha fazla bilgi almak için telefon veya eposta ile irtibata geçilebilir. Yeni Mesaj Gazetesi'nde yer alan köşe yazıları sebebi ile ortaya çıkabilecek herhangi bir hukuksal, ekonomik, etik sorumluluk ilgili köşe yazarına ait olup Yeni Mesaj Gazetesi herhangi bir yükümlülük kabul etmez.