HOŞGELDİNİZ! BUGÜN 25 HAZİRAN 2022, CUMARTESİ

Buyurgan batının Müslümanları

01.09.2021 00:00:00
'Buyurgan batının Müslümanları' seslendirme dosyası:

Aslında doğu ve batı dünyası arasındaki farklılığının altında yatan temel neden, vahiyden ilham alan külli akıl ile vahiyden ilham almayan beşeri aklın insana ve hayata bakışlarının taban tabana farklı olmasından kaynaklanıyor. 

Vahiyle beslenen akıl küllî akıldır. Bu akıl, kendisini yaratanı kavramayı başarmış olan akıldır. Bu yaklaşımdaki akıl daha kuşatıcı ve daha tahammül edicidir. Bu akıl kendisi dışında başka bilgi kaynaklarına da imkân tanıdığı için, sahip olduğu bilgilerin doğruluk değeri konusunda daha temkinlidir. Bu aklın inşa ettiği medeniyette insanlığın ve dünyanın daha adaletli, daha huzurlu ve daha mutlu olduğunu görüyoruz.

Vahiyden ilham almayan akıl beşeri akıldır. Bu akıl bireyseldir. Kendisi dışında başka bilgi kaynaklarının ne dediğine bakmaz, tanımamakta, anlamamakta ısrar eder. Ancak üretmiş olduğu bilgiye sonsuz güven duymaktadır. Bencildir, en iyisini ben bilirim ve ben yaparım diyerek burnunun dikine gider. Bu yaklaşımın sebebiyet verdiği özgüven nedeniyle akıl, bağımsız ve tek başına hayata hükmetme arzusu içindedir. Bu profan, kutsaldan arınmış, kibirli ve tahakküm edici bir akıldır. Başka yaklaşımların doğru olmadığı varsayımı veya önyargısından dolayı karşı görüşleri değerli görmez ve karşı görüş sahiplerini de ötekileştirir.

Batı medeniyetinin hakkı, hakikati görmeye tahammülü yoktur. Çünkü vahiyle beslenen akıl, hakkı tutup kaldırdığı için batı medeniyetinin kokuşmuş olan yapısını, çürümüşlüğünü ortaya çıkartacak. Bu da batının sonunu hazırlayacak bir durum. İnsanlığı ateşe uçuran batı sistemi çökecek ve böylece kanatları kırılacaktı. Bu nedenle batılı insanlar eğer vahyin yani Kur'an'ın, Resulullah'ın ve Ehl-i Beyt'inin istediği,  bu inançla, bu inancın edeple, hikmetle donattığı akılla tanışırsa içinde yaşadığı batı anlayışının kokuşmuşluğunun farkına varacak ve nefret edecek.

Batılı egemen akıl, üst akıl bunun önüne geçmek için ılımlı, radikal, siyasal İslam projelerini dünyadaki İslam ülkelerine servis ederek çeşitli grupları destekledi. 

Ne yaptı batılı üst akıl? Papaz gibi imam, kilise gibi cami, incil gibi Kur'an, Müslümanı da Hollywood film setlerinin makyözlerinin hazırladığı kötü adam gibi gösterip dünyada yanlış bir Müslüman algısı oluşturmaya çalıştı ve hala böyle bir algı için var gücüyle çalışıyor. Hakkı hakikati kabul etmeyen, Kur'an'ın ve canlı Kur'an olan Resulullah'ın insanlığı kurtarmak için uzattığı rahmet elini görmezden gelen batı, bu rahmetin ne kimseye ulaşmasını ne de işitilmesini istiyor. Batıda Müslüman olmak isteyen de oluşturulan bu imajdan, algıdan dolayı vazgeçiyor. Böylece batılı üst akıl amacına ulaşmış oluyor.

Hakkın, adaletin, huzurun dünyaya hâkim olmasını istemeyenler, zulmü dünyaya hâkim kılanlardır. Güneşe sırtını dönen bu zihniyetin mensupları zifiri karanlıkta yaşamaya ve bu zulüm karanlığında kandırdıkları diğer insanları yaşatmaya maalesef devam ediyor.

Zulmü insanlığa reva gören bu zihniyet sadece kendi bilgilerinin doğrularına inandığı için buyurgandır. Bu doğrularını ötekilere dayatmak için her yolu mubah görmekte ve insan haklarını ihlal etmekte bir beis görmemektedir. İşin ilginç tarafı bazen bu ihlalleri "insanlığın ortak değerleri" için yaptığını da iddia etmektedir.

Dünyaya hakkı, adaleti hâkim kılacak olanlar da hakkın, hakikatin yanında olup o hakikati içselleştirip yaşayanlardır. Batının ve batılın özelde Müslümanları genelde tüm insanlığı fasit kılmak için giriştiği oyunları bozmanın tek formülü birlik ve beraberlik içinde dik bir duruş sergilemektir. Tecrübe ile tarih buna şahittir ki, bu duruşu sergileyenler Ehl-i Beyt gemisine binenler olmuştur. Müslüman'ı batılın pençesine düşmekten kurtaracak olan aşk ocağının ve tevhidin merkezi olan Ehl-i Beyt'tir. 

Batının oyun kurucularının hedefinde bu milleti Hacı Bektaş-ı Veli'nin, Yunus Emre'nin, Pir Sultan Abdal'ın, Mevlana'nın bu milleti tek bilek tek yürek yapan birlik mayasını yok etmektir. Biz Türk milletini bir arada tutacak akıl, Ehl-i Beyt ocağında pişen bu gönül insanlarının külli aklıdır. Bu akıldan ve bu gönülden istifade eden bu millet, yedi düveli dize getirerek düşmanları 30 Ağustostaki meydan muharebesi ile Anadolu'dan Mustafa Kemal Paşa önderliğinde kovmuştur. Böylece Büyük bir zafer elde edilmiştir. Türk Milleti bu ruhu yaşadığı, yaşattığı her dönemde de başarıdan başarıya koşmuştur.

Bu ruh Sultan Alparslan komutasındaki orduyla Anadolu'nun Türk milletine kapılarının açılmasını sağlamıştır. Şimdi batılı akıl yükleniciler Türk milletinin bu ruh kökünden beslendiği zaman neler yapacağını çok iyi biliyor. Özelde Türk milleti genelde bütün Müslümanlar Ehl-i Beyt aşk ocağıyla buluşup bu Ehl-i Beyt'in gemisine binmemesi için elinden gelen bütün iblislikleri yapıyor.

Batılın beşer aklının, vahi kaynaklı külli akılla mücadelesi bitmeyecektir. Bu mücadelede kazanan taraf aklını, gönlünü yaşayan, konuşan Kur'an olan Ehl-i Beyt ile bir ve beraber kılanlar olacaktır. Allah'ın sevgilisi olan, Rahmetenlil âlemin olan Muhammed Mustafa (s.a.a ) bakın Ehl-i Beyt'i için ne buyuruyor:

"Ehl-i Beyt'im Nuh'un gemisi gibidir; ona binen kurtulur; uzak duran boğulup helâk olur." 

Allah şefaatlerinden ayırmasın.

 
Ergül Güner / diğer yazıları
- Eğitim öğretim topluma beyin ve kalp cerrahlığı yapmaktır -2- / 25.06.2022
- Eğitim öğretim topluma beyin ve kalp cerrahlığı yapmaktır -1- / 24.06.2022
- Okullar tatile giriyor -2- / 12.06.2022
- Okullar tatile giriyor -1- / 11.06.2022
- Son nefese kadar varız! -2- / 04.06.2022
- Son nefese kadar varız! -1- / 03.06.2022
- Şu dünya kurulmuş bir tuzağa benzer -2- / 26.05.2022
- Şu dünya kurulmuş bir tuzağa benzer -1- / 25.05.2022
- Vicdanlı insan sorumluluktan kaçmaz / 20.05.2022
- Milli bayramsız dini bayram olamaz / 09.05.2022
- Bayram günahlardan arınmaktır / 02.05.2022
- Varoluş gerçeği unutturuluyor / 24.04.2022
- O devlet gibi adamdı / 18.04.2022
- İhsan şuuru toplumu iyileştirir / 12.04.2022
- Ramazan-ı şerifimiz mübarek olsun / 30.03.2022
- Çanakkale geçilmez (2) / 27.03.2022
- Çanakkale geçilmez (1) / 26.03.2022
- İnsan meçhul mü? / 16.03.2022
- Yurtta barış dünyada barış / 09.03.2022
- Savaş bir cinayettir / 03.03.2022
- 3H Kapanı / 14.02.2022
- Mutsuzluğun dibinde mutluluk hissi ile avunmak / 07.02.2022
- Simülasyon dünyasında kaybolan insan / 31.01.2022
- Eğitim olmadan insan olamayız -2- / 26.01.2022
- Eğitim olmadan insan olamayız -1- / 25.01.2022
- Gün akşama döndü gülüm, bir selam sal sabah olsun / 17.01.2022
- Maya içe mahsus, kültür dışa mahsustur / 10.01.2022
- Evet, eğitim şart / 03.01.2022
- Eğitimin birinci şartı; ‘edep ya hu’ / 27.12.2021
- Mankurtlaşmış zekâlar / 20.12.2021
- Zekâ ile akıl farklıdır / 17.12.2021
- Sorun zekâ sorunu değil, ahlak sorunudur / 13.12.2021
- Temel eğitimin temeli ne olmalı? -2- / 06.12.2021
- Temel eğitimin temeli ne olmalı? -1- / 04.12.2021
- Doğu'da tefekkür, Batı'da felsefe var / 25.11.2021
- İnançların, kültürlerin, kimliklerin melezleşmesi (2) / 21.11.2021
- Gazi Paşa demek tam bağımsız Türkiye demektir (2) / 11.11.2021
- Gazi Paşa demek tam bağımsız Türkiye demektir (1) / 10.11.2021
- İnançların, kültürlerin, kimliklerin melezleşmesi (1) / 09.11.2021
- Cumhuriyetimiz 98 yaşında (2) / 07.11.2021
- Cumhuriyetimiz 98 yaşında (1) / 06.11.2021
- Anadolu / 01.11.2021
- Fütüvvet (2) / 24.10.2021
- Fütüvvet (1) / 23.10.2021
- Batılın 3G’si / 16.10.2021
- Ateş ve toprak anlayışı / 15.10.2021
- Düşünce eylemin tohumudur / 09.10.2021
- Emperyalizm sadece mali bağımlılık mıdır? / 02.10.2021
- Sömürgecilik ve emperyalizm / 26.09.2021
- Batılın tıyneti / 08.09.2021
- Okullar açıldı -2- / 07.09.2021
- Okullar açıldı -1- / 06.09.2021
- Buyurgan batının Müslümanları / 01.09.2021
- Doğu doğudur, batı da batıdır -2- / 27.08.2021
- Doğu doğudur, batı da batıdır -1- / 26.08.2021
- Her zalim bir Yezit’tir, her mazlum bir Hüseyin -2- / 19.08.2021
- Her zalim bir Yezit’tir, her mazlum bir Hüseyin -1- / 18.08.2021
- Batı için insanlık maskeli bir oyun -2- / 17.08.2021
- Batı için insanlık maskeli bir oyun -1- / 16.08.2021
- Dijital çağda esen dijital fırtına / 10.08.2021
- Sanal âlemde milli ve manevi hassasiyet olmalı / 06.08.2021
- Batının değersizlik trajedisi -2- / 04.08.2021
- Batının değersizlik trajedisi -1- / 03.08.2021
- Akıl insanın kalbindedir / 31.07.2021
- Sanal dünyanın sanal kimlikleri ve sanal duyguları / 28.07.2021
- ‘Ben’ farklılıklarından ‘biz’ zenginliğine kavuşmak - 2 / 25.07.2021
- Muhabbetin kantarı fedakarlık ve kurban / 22.07.2021
- Muhabbetin kantarı fedakarlık ve kurban / 22.07.2021
- Muhabbetin kantarı fedakarlık ve kurban / 20.07.2021
- ‘Ben’ farklılıklarından ‘biz’ zenginliğine kavuşmak (1) / 19.07.2021
- Dijital çağda sınıfta kalan insanlık (6) / 17.07.2021
- Dijital çağda sınıfta kalan insanlık (5) / 05.07.2021
- Dijital çağda sınıfta kalan insanlık (4) / 30.06.2021
- Dijital çağda sınıfta kalan insanlık (3) / 22.06.2021
- Dijital çağda sınıfta kalan insanlık (2) / 14.06.2021
- Dijital çağda sınıfta kalan insanlık -I- / 08.06.2021
- Türk Milleti Ehli Beyt gemisinden indirilemez - 5 / 26.05.2021
- Türk Milleti Ehli Beyt gemisinden indirilemez - 4 / 25.05.2021
- Türk Milleti Ehli Beyt gemisinden indirilemez - 3 / 24.05.2021
- Türk Milleti Ehli Beyt gemisinden indirilemez - 2 / 23.05.2021
- Türk Milleti Ehli Beyt gemisinden indirilemez - 1 / 22.05.2021
- Enfeksiyonlu din anlayışı Hz. Ali’yi şehit etti / 06.05.2021
- Şehr-i Ramazan-II / 27.04.2021
- Şehr-i Ramazan-I / 26.04.2021
- Eğitim neden önemlidir?-III / 19.04.2021
- Eğitim neden önemlidir?-II / 16.04.2021
- Eğitim neden önemlidir?-I / 15.04.2021
- İnsanlar şehirleri neden terk etmek istiyor?-III / 08.04.2021
- İnsanlar şehirleri neden terk etmek istiyor?-II / 07.04.2021
- İnsanlar şehirleri neden terk etmek istiyor?-I / 06.04.2021
- Kültür ve kimlik neden önemli / 01.04.2021
- Müslümanı Ehl-i Beyt kurtarıyor-II / 09.03.2021
- Müslümanı Ehl-i Beyt kurtarıyor-I / 08.03.2021
- Hz. Alinin künyeleri ve lakapları-II / 26.02.2021
- Hz. Ali’nin künyeleri ve lakapları-I / 25.02.2021

Yeni Mesaj arşivinde 'tarihte bugün'

Yeni Mesaj Gazetesi arşivi 2001 yılına kadar eksiksiz içerikle erişime açık olup ayrıca tüm arşivde anahtar kelimelerle arama yapmak da mümkündür.

01.09.2020, 01.09.2019, 01.09.2018, 01.09.2017, 01.09.2016, 01.09.2015, 01.09.2014, 01.09.2013, 01.09.2012, 01.09.2011, 01.09.2010, 01.09.2009, 01.09.2008, 01.09.2007, 01.09.2006, 01.09.2005, 01.09.2004, 01.09.2003, 01.09.2002


logo

Beşyol Mah. 502. Sok. No: 6/1
Küçükçekmece / İstanbul

Telefon: (212) 425 10 66
Faks: (212) 424 69 77
E-posta: [email protected] [email protected]


WhatsApp haber: (0542) 289 52 85


Tüm hakları Yeni Mesaj adına saklıdır: ©1996-2022

Yazılı izin alınmaksızın site içeriğinin fiziki veya elektronik ortamda kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması veya yeniden yayınlanması aksi belirtilmediği sürece yasal yükümlülük altına sokabilir. Daha fazla bilgi almak için telefon veya eposta ile irtibata geçilebilir. Yeni Mesaj Gazetesi'nde yer alan köşe yazıları sebebi ile ortaya çıkabilecek herhangi bir hukuksal, ekonomik, etik sorumluluk ilgili köşe yazarına ait olup Yeni Mesaj Gazetesi herhangi bir yükümlülük kabul etmez.