HOŞGELDİNİZ! BUGÜN 19 AĞUSTOS 2022, CUMA

Ermeniler Ermenileri öldürdü

21.06.2005 00:00:00
Türk Tarih Kurumu Başkanı Yusuf  Halaçoğlu, Osmanlı hakimiyetinde yaşayan Ermenilerin 19. Yüzyılda İngiltere, Rusya, Fransa ve Amerika'nın gönderdiği misyonerlerle kışkırtılıp silahlandırıldıklarını belirterek, Ermenilerin resmen kullanıldıklarını kaydediyor. Emperyalizmin 19. yüzyılda imparatorluklar kurduğu bir çağda, Osmanlı Devleti'nin zayıf olduğu bir dönemde, Batılı devletlerin gönderdikleri misyonerlerle Ermenileri milliyetçilik fikirleriyle kışkırttıklarını ifade eden Halaçoğlu, "Ben Ermeniler için diyorum ki, ben onların yerinde olsaydım önce Fransa, İngiltere, Amerika ve Rusya'yı dava ederdim. 'Bunca yıl yaşadığım yerden beni neden sürgün ettiniz' diye onlara tazminat davası açardım" diyor ve vurguluyor: "Ermeni iddialarının hiçbirinde ciddiyet ve bilimsellik yoktur". Halaçoğlu, Ermeni toplumunu, asılsız iddialarından vazgeçmeleri için onları bilimselliğe, ciddi olarak düşünmeye ve araştırmaya davet ediyor. En önemlisi, yüzyıllarca barış ve huzur içinde yaşadıkları Osmanlı topraklarından kendilerini sürdükleri için İngiltere'yi, Rusya'yı, Fransa'yı ve Amerika'yı dava etmeleri gerektiğini, asıl onları sorgulamaları gerektiğini teklif ediyor. Gerçekten de Osmanlı hakimiyeti altında yaşayan Ermeni azınlığı; Osmanlı'nın bölgedeki hakimiyetini yok etmek, topraklarını ve halkını parçalayarak kendi siyasi, iktisadi emellerine vasıl olmak isteyen İngiltere, Fransa, Rusya ve Amerika'nın kışkırtmaları ve de  Hıristiyan kiliselerin organize ettikleri misyonerlik faaliyetleri neticesi ayaklanarak devlete başkaldırmışlardır. "Büyük Ermenistan" idealiyle kışkırtılan Ermeniler; yine Batılı güçlerin yardımı ile kurdukları komitelerle kanlı isyanların da âmili olmuşlardır. Hatta, Ermeni Taşnak ve Hınçak çeteleri, işi daha da ileriye götürerek Anadolu'da ve Kafkaslarda binlerce Türk köylüsünü acımasızca katletmişlerdir. Gerek Osmanlı ve Fransız arşiv belgelerinde ve gerekse Rus arşiv kayıtlarında milyonlarca Türkün, Ermeni çetelerinin estirdikleri isyan ve terör hareketleri neticesi katledildikleri yazılıdır. Bu arşivler, Birinci Dünya Savaşı sırasında, Türk ordusunun Ruslarla amansız bir mücadeleye tutuştuğu o kara günlerimizde Osmanlı vatandaşı Ermenilerin, Rus ordusuna katılarak Mehmetçiği arkadan hançerlediği yetmemiş gibi, cephe gerisine de baskınlar düzenleyerek kadın, çolukçocuk, ihtiyar demeden masum Türk halkını nasıl insafsızca katlettiğini, namusları nasıl kirlettiğini, haneleri nasıl yakıp yıktığını da kaydetmektedir. Ve daha neler neler... Ve fakat, "hem suçlu hem de güçlü" psikolojisiyle hareket eden Ermeniler, hakikati tersyüz ederek kendi katliamlarını şanlı Türk milletine yüklemek istiyorlar. Sözde Ermeni soykırımı iddialarının ABD ve AB ülkelerinde tanınması ve Türkiye'den toprak taleplerinin gerçekleştirilmesine dayalı lobi faaliyetlerini tüm yönleriyle sürdürmektedirler. Bu noktada Sayın Halaçoğlu'na kulak verilmesi kanaatindeyim ve; 'Ermeni iddialarının hiçbirinde ciddiyet ve bilimsellik olmadığı gibi, politik bir senaryo olan Ermeni iddialarını çürütecek binlerce belgenin Ermenistan arşivlerinde dahi mevcut olduğu' kanaatindeyim. Ve aynı zamanda Ermeni toplumunu kendi geçmişlerini sorgulamaya davet ediyorum. Ermeniler kendi soydaşlarını öldürüyorEğer Ermenilerden ölen varsa ve illa da soykırıma tâbi tutulduklarını iddia ediyorlarsa kendi geçmişlerini sorgulamalıdırlar ve eğer birilerini mahkûm etmek istiyorlarsa bu Taşnak ve Hınçak çeteleri olmalıdır. Zira, bilinmelidir ki, ölen bir Ermeni varsa bunun katili de yine Ermenidir. Ermeni çeteleri, nasıl masum Türkleri katletti ise, kendi soydaşlarını da hiç düşünmeden katletmişlerdir. Yani, Ermenileri Ermeniler öldürmüştür. Komitacı Ermeniler sadece Türkleri katliama tabi tutmakla kalmamış, aynı zamanda durumlarından şüphelendikleri ve Türklerin tarafını tuttuğunu düşündükleri kendi Ermeni soydaşlarına da çeşitli zulümler yapmışlardır. 1890 Temmuz'undaki Kumkapı gösterisinden sonra Hınçak Komitesi, durumlarından şüphelendiği, hükümet taraftarı kabul ettiği Ermenilere suikastlar uygulamaya başlamıştır. Komiteciler, maksatlarına gerçekleştirmek için zorla para toplamaya, kendilerine destek vermeleri için Ermeni zenginlerine tehdit mektupları göndermeye başlamış; bekledikleri desteği alamayan veya memleket için zararlı olduğunu takdir ederek komitelerin menfaatlerine ve emellerine yoldaşlık etmeyen Ermenileri de katletmeye başlamışlardı.İşte Ermenilerin öldürdüğü ErmenilerAvukat Haçik, 15 yaşında Armenak adında bir Ermeni tarafından Topkapı'da öldürülmüştür.Gedikpaşa Kilisesi vaizi Dacad Vartabet, parçalanmıştır.Dikran Karagözyan köprü üstünde öldürülmüştür.Tüccar Apik Uncıyan Galata'da katledilmiştir.Sebah, Galata'da Havyar Hanı kapısında Hınçaklar tarafından öldürülmüştür.Avrupa'da yaşayan bir Ermeni zengini, "Ben kendi paramla milletin, memleketin cellatı olmak istemem" dediği için Taşnaklarca öldürülmüştür.Ermeni Jamhanyan ve İzmir'de Balyozyan da aynı kanaati taşıdıklarından Taşnakların kurbanı olmuşlardır.Komitenin tehdit mektuplarıyla istenen desteği vermeyen Ermeni Mahalyan Novorosisk (Rusya) sokaklarında boğazlanmıştır.Ermeni komitecilerin tutumunu beğenmediğini söyleyen Tamahlayan parça parça doğranmıştır.Gergeriyan, Taşnak üyesi idi; fakat onların münasebetsiz tutumlarını kınadığı için Erzurum'da öldürülmüştür.Erzincan'ın Armudanlar bucağında Ermeni Aharon: "Bu çıkmaz bir yoldur" dediği için ölüme mahkum edilmiştir.Yine Erzincan'da Azaplaroğlu Armin, sokak ortasında komiteciler tarafından vurulmuştur. Bunlar yalnızca birer örnektir. Ermeni davasını savunan birçok Batılı yazarın kitaplarında dahi yüzlerce örnek bulmak mümkündür...Kandilci Onnik, polis memuru Markar, Hacı Dikran Mıgırdıc Tütüncüyan Ermeni çetecileri tarafından katledilen yüzlerce Ermeni'den sadece birkaçıdır.Ruhani Meclis'e üye seçilen Mampre Vartabet, hükümete ajanlık ettiği iddiasıyla suikasta uğramıştır.Patrik Aşıkyan'ın, komitenin planlarını hükümete haber vermiş olmasından şüphe edilmiş bu sebeple komite tarafından kur'a ile görevlendirilen Diyarbakırlı Agop adında bir Ermeni genci tarafından 28 Mart 1894 günü kendisine patrikhane kilisesinde bir suikast yapılmıştır. Suikastçının kullandığı Karadağ tabancası bozuk olduğu için ateş almamış, genç Ermeni tutuklanmıştır.10 Mayıs 1894'te Hınçak Komitesi; Aşıkyan'ın arkadaşı kabul ettikleri Simon Maksut'a, Galata'da Havyar Hanı önünde iki komiteci vasıtasıyla suikast yaptırmışlardır.
 
Oğuz Köroğlu / diğer yazıları
- Nereden geldiğini unutma ki Nereye gideceğini unutmayasın / 22.01.2012
- İmam Hüseyin'in şehadetine ağlamak / 06.12.2011
- "Ben Kerbelâ şehidiyim" / 05.12.2011
- İmam Hüseyin'in kıyamı ve şehadeti / 04.12.2011
- İmam Hüseyin'in kıyamı ve şehadeti / 02.12.2011
- Türk Milleti'ne açık mektup / 11.06.2011
- Milli Ekonomi Modeli mutlaka meclise girmeli / 10.06.2011
- Prof. Dr. Haydar Baş'ın projeleri iktidar olmalıdır / 09.06.2011
- Baba devlete giden yol: Milli Ekonomi Modeli / 08.06.2011
- Küresel oyunları bozacak tek lider: Prof. Dr. Haydar Baş / 04.06.2011
- Regâib Gecesi ve Üç ayların fazileti / 02.06.2011
- Prof. Dr. Haydar Baş bir kez daha haklı çıktı / 27.05.2011
- Prof. Dr. Haydar Baş: "Avrupa Birliği köleliktir" demişti / 26.05.2011
- Prof. Baş'a göre Müslüman-Türk genci modeli / 25.05.2011
- Prof. Baş: "Bu milleti ayırmaya çalışanlar kalleştir" / 24.05.2011
- İnsanlığa adanmış bir ömür: Prof. Dr. Haydar Baş / 23.05.2011
- Milli Ekonomi Modeli'ni tanıyalım / 29.04.2011
- Tam bağımsızlık için: "Ampulü geç, Kırat'ı seç" / 28.04.2011
- TARİH TEKERRÜRDEN İBARET / 23.04.2011
- BORÇ ALAN BUYRUK DA ALIR / 22.04.2011
- Osmanlı'da devlet içinde devlet! / 21.04.2011
- Osmanlı'yı soyan şapkalı beyler! / 20.04.2011
- Çöküşün ayak sesleri geliyor / 19.04.2011
- Osmanlı'yı Galata bankerleri mi yıktı? / 18.04.2011
- Yönünü arayanlara işte rehber kitap / 16.04.2011
- Osman Gazi'nin oğluna vasiyeti / 04.02.2011
- Millî uyanışımızda en yüce rol Müslüman-Türk kadınının / 27.01.2011
- İmam Ali'den (kv) altın öğütler / 15.12.2010
- Aşura bereketine adım adım / 14.12.2010
- "Men, bende-i Kur'anem..." / 12.12.2010
- Antep'e "Gazilik" şerefi kazandıran destan -1-Türk Milleti esir yaşamaz! / 02.12.2010
- Peygamberin gölgesinde Müslüman-Türkün Medine müdafaası -5- / 10.09.2010
- Peygamberin gölgesinde Müslüman-Türkün Medine müdafaası -4- / 09.09.2010
- Peygamberin gölgesinde Müslüman-Türkün Medine müdafaası -3- / 08.09.2010
- Peygamberin gölgesinde Müslüman-Türkün Medine müdafaası -2- / 07.09.2010
- Peygamberin gölgesinde Müslüman-Türkün Medine müdafaası -1- / 06.09.2010
- "Kendin yanacaksan bile, evladını yakma..." / 13.07.2010
- "Kendin yanacaksan bile, evladını yakma..." / 12.07.2010
- İnsan için devlet modeli -2- / 10.06.2010
- İnsan için devlet modeli -1- / 09.06.2010
- Bizans diriltilince mi' Rum kilisesinin 'Kin Kapısı' ne zaman açılacak, / 08.05.2010
- 189 yıldır açılmayan bir kilise kapısının arkasında yatan gerçek / 07.05.2010
- Ermeni İddialarının Muhatabı, "Bağımsız Mahkemelerdir" / 24.04.2010
- Bayraklı Baba'ya gideniniz var mı? / 26.02.2010
- Tarih sahnesinde kalabilmek için / 24.01.2010
- Kur'an hafızlığının fazileti / 21.11.2009
- Oğuz Kağan'ın duası / 09.10.2009
- Osman Gazi'nin vasiyeti / 30.09.2009
- Türk Milletinin can simidi Prof. Dr. Haydar Baş / 14.09.2009
- Vefalı bir nesil olabilmek / 12.08.2009
- Beratımızı isteyelim / 05.08.2009
- Berat gecesine doğru / 04.08.2009
- Müslüman-Türk kimliği modelimiz / 01.08.2009
- İlahî adalet / 29.07.2009
- Prof. Dr. Haydar Baş'tan gençliğe mesaj / 28.07.2009
- Dünü olmayanın yarını olmaz / 21.07.2009
- Sakın terk-î edepten... / 10.07.2009
- Medenî olmayan medeniyet kuramaz / 03.07.2009
- Milli hissi hakim kılmak / 01.07.2009
- Bozkır'ın goncagülü Ali Tay / 05.06.2009
- Saltuknâme'yi okuyanınız var mı? / 18.05.2009
- Gafleti çok olanın devleti yok olur / 17.05.2009
- Birlik dâvâmız / 15.05.2009
- Çatalca inşallah "Şengül"er / 22.03.2009
- Milli eğitimin amacı / 21.03.2009
- Bugün 18 Mart; dağ, taş şühedâ kokuyor... / 18.03.2009
- Kudadgu Bilig'te 'Devlet Baba' / 15.03.2009
- Birlik dâvâmız / 09.03.2009
- Ahmed er-Rifâî'den hikmetli sözler / 08.03.2009
- Yarın mübarek Mevlid Kandili / 07.03.2009
- Bir annenin kızına öğütleri / 22.01.2009
- Prof. Dr. Haydar Baş'tan müminlere hitâbe / 16.05.2008
- Misyonerlik faaliyetlerinin nihaî hedefi / 15.05.2008
- İçimizdeki hazine Prof. Dr. Haydar Baş / 08.05.2008
- İşe önce kendimizden başlamak / 06.05.2008
- Saltuknâme'yi okuyanınız var mı? / 17.12.2007
- Kazanmak zor, kaybetmek kolaydır / 12.12.2007
- Allah'a tevekkül / 16.10.2007
- İlahî adalet / 22.08.2007
- Eli zincirli, ayağı prangalı milletler..! / 13.08.2007
- Gafleti çok olanın devleti yok olur / 09.08.2007
- Hz. Mevlana'da zikir sırrı / 08.08.2007
- Aziziye kahramanı çiçeği burnunda bir gelin / 05.08.2007
- Ayıkla pirincin beyaz taşını! / 31.07.2007
- Vatana mersiye... / 30.07.2007
- Bâtıl isteyu haktan ayrılmanın bedeli..! / 29.07.2007
- Nemelâzım be abi...! / 27.07.2007
- Kânunî'den mektup var / 26.07.2007
- Hayırlısı olmadı ey milletim, hiç olmadı..! / 25.07.2007
- Kara Fatmalar Haydar Baş'ın safında / 27.05.2007
- Osmanlı'yı Osmanlı yapan sır / 02.04.2007
- Milli Ekonomi Modeli'nin Zaferi / 01.04.2007
- Milli hissi hakim kılmak / 31.03.2007
- Kurbanın olam Şah-ı Resûl / 30.03.2007
- Türk Milleti titre ve kendine gel! / 28.03.2007
- Dünü olmayanın yarını olmaz / 27.03.2007
- Çanakkale'yi geçilmez kılan yüksek ruh / 19.03.2007
- Çağdaş egemenlik mi, çağdaş esaret mi? / 26.02.2007
- BTP Kongresinde Millî Mücadele ruhu canlandı / 19.02.2007
- Sıra Türk topraklarına mı geldi? / 10.02.2007
- Millet "Hızır"ını buldu: "Yetiş ya Haydar Baş" / 09.02.2007
- Kim bu işbirlikçiler? / 07.02.2007
- Türk-İslam medeniyetinde âhîlik / 04.02.2007
- Türk evladının devlet babası: Prof. Dr. Haydar BAŞ / 29.01.2007
- Aşûra gününün faziletleri / 28.01.2007
- Millî birliği koruma zarureti / 22.01.2007
- Milli benliğin millet hayatındaki yeri / 18.01.2007
- Müslüman-Türk Kimliği Modeli şart / 17.01.2007
- Oğuz Kağan'ın Türk Milleti'ne duası / 16.01.2007
- Elimde kalem, önümde şehit toprağı / 18.03.2006
- Akif'in millete hediyesi / 12.03.2006
- Ermeniler Ermenileri öldürdü / 21.06.2005
- Bir bayrak rüzgar bekliyor / 09.01.2005
- Bağımsızlığın can damarı / 07.01.2005
- Alp Er Tunga öldü mü? / 06.01.2005
- Ermeni yalanına tokat gibi cevap / 25.12.2004
- Bâki kalan gökkubbemizde hoş bir sadâ: Buhurîzade Itri / 20.12.2004
- Genç Osman'sın ulusun / 18.12.2004
- Hangi film sergileniyor? / 03.12.2004
- Fener'in suç yaftası / 01.12.2004

Yeni Mesaj arşivinde 'tarihte bugün'

Yeni Mesaj Gazetesi arşivi 2001 yılına kadar eksiksiz içerikle erişime açık olup ayrıca tüm arşivde anahtar kelimelerle arama yapmak da mümkündür.

21.06.2004, 21.06.2003, 21.06.2002, 21.06.2001, 21.06.2000, 21.06.1999, 21.06.1998, 21.06.1997, 21.06.1996, 21.06.1995, 21.06.1994, 21.06.1993, 21.06.1992, 21.06.1991, 21.06.1990, 21.06.1989, 21.06.1988, 21.06.1987, 21.06.1986


logo

Beşyol Mah. 502. Sok. No: 6/1
Küçükçekmece / İstanbul

Telefon: (212) 425 10 66
Faks: (212) 424 69 77
E-posta: [email protected] [email protected]


WhatsApp haber: (0542) 289 52 85


Tüm hakları Yeni Mesaj adına saklıdır: ©1996-2022

Yazılı izin alınmaksızın site içeriğinin fiziki veya elektronik ortamda kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması veya yeniden yayınlanması aksi belirtilmediği sürece yasal yükümlülük altına sokabilir. Daha fazla bilgi almak için telefon veya eposta ile irtibata geçilebilir. Yeni Mesaj Gazetesi'nde yer alan köşe yazıları sebebi ile ortaya çıkabilecek herhangi bir hukuksal, ekonomik, etik sorumluluk ilgili köşe yazarına ait olup Yeni Mesaj Gazetesi herhangi bir yükümlülük kabul etmez.