HOŞGELDİNİZ! BUGÜN 19 AĞUSTOS 2022, CUMA

"Ben Kerbelâ şehidiyim"

05.12.2011 00:00:00
Hz. Peygamberin (s.a.v.) rıhletinin ardından, Sakife gölgeliğinde başlayan haksız halifelik çabaları Muaviye döneminde saltanata dönüşmüş, Yezit ile birlikte İslam'dan sapmalar had safhaya varmıştı.İmam Ali (a.s.) ve İmam Hasan'ın (a.s.) şehadetlerine rağmen, ümmet-i Muhammed'in sulh ve birliğinin bozulmaması için sükutunu koruyan İmam Hüseyin (a.s.); şarap içen, maymunlarla ve köpeklerle arkadaşlık eden, kadın ve erkeklerle alenen zina yapan ve masum insanların kanını döken Yezit gibi bir halife söz konusu olduğu zaman sessizliğini bozmuş ve silahlı başkaldırıyı gerçekleştirmiştir.Gelinen noktada halk, halifesiz kaldıklarını, Kur'an ve Sünnet'in tamamen terk edildiğini, içki ve zinanın yayıldığını, valilerin sarhoş halde namaz kıldırmaya kadar varan sapıklıklarını dillendirmeye başlamış ve İmam Hüseyin'e (a.s.) ısrarla halifelik çağrısında bulunmuşlardı. İmam'a yazılan binlerce Küfeli'nin mektubunda bu çağrılar meşruiyet kazanmıştı.***Ne hazin tecellidir ki, halifesiz kaldıklarını binlerce mektupla İmam Hüseyin'e (a.s.) bildiren  Küfeliler, İmam Hüseyin'in (a.s.)kıyamında ona ihanet etmiş, Peygamber torunu bu yüce insanı, aile efradıyla birlikte Kerbela katliamına terk etmişlerdir.Otuzbin kişilik Yezit ordusunun karşısında 72 kişilik Ehlibeyt ashabı, tarihte eşi benzeri görülmemiş bir canavarlıkla katledilmişlerdir. Temizliği ve masumiyeti Cenab-ı Hak tarafından tescil edilmesine rağmen, kundaktaki çocuğuna varıncaya dek kılıçtan geçirilen İmam Hüseyin'in (a.s.) mübarek vücutları parçalanmış, Yezitin emriyle başı kesilerek Şam'a götürülmüştür.İmam Hüseyin'in (a.s.) şehid edilen ashabı 72 kişiydi. Şehitlerin 23'ü İmam Hüseyin (a.s.) ve ev halkına ait idi. Katliamdan sağ kalan Ehlibeyt ailesi ise; -hasta olduğu için savaşmasına izin verilmeyen İmam Hüseyin'in (a.s.) oğlu Zeynel Abidin (a.s.), İmam Hüseyin'in (a.s.) kızları, kızkardeşleri ve çocukları- boyunlarına zincir takılı olduğu halde; Kerbela'da katledilmiş, cesetleri parçalanmış, çırılçıplak soyulmuş ve atlara çiğnetilmiş şehitlerin arasından geçirilerek önce Küfe'ye ardından da Yezitin Şam'daki sarayına götürülmüştür.* * *Resulullah'ın (s.a.v.) pak zürriyeti ve İmamet yolu, İmam Hüseyin'in hayatta kalan tek oğlu Zeynel Abidin (a.s.) ile devam edecek ve Şehitlerin Efendisi İmam Hüseyin'in (a.s.) kıyamının ve şehadetinin manevi tezahürü olarak Ehlibeyt nuru müminlerin gönlünde yeniden parlamaya başlayacaktır. Zira; İmam Hüseyin (a.s.), kanlı bir mücadele ile Emevi hanedanını alt etmiş, belki de hayatta kalarak yapmasına imkan olmayan etkiyi, canını kurban ederek sağlamıştır. Denilebilir ki, İmam Hüseyin Efendimiz, müslümanların kalplerinde kurumaya yüz tutmuş olan İslam toprağını şehadet  şerbetiyle sulayarak yeniden diriltmiştir.Allah'ın selamı ve rahmeti üzerine olsun, mübarek şefaatlerine bizleri mazhar eylesin?Maktel-i HüseyinMen rûh-i revân-ı Mustafâ'yamMen râhat-ı cân-ı Murtazâ'yamMazlûm ü garîb ü zâr ü hayrânMaktûl ü şehîd-i Kerbelâ'yam*** Hıyretu'llâh mine'l-hakki ebîSumme ummî ve ene'bnu'l-hıyreteynFıddatun kad hulikat min zehebinVe ene'l-fıddatu ibnu-z-zehebeynFâtım'u'z-Zehrâ'i ummî ve ebîVârisu'r-rusli,İmâm'u's-sakaleynFe-ebî şemsun ve ummî kamarunVe ene'l-kevkebu beyne'l-kamareynMen lehu ceddun ke-ceddî fi'l-verâEv ke-şeyhî ve ene'bnu'l-alemeynZehebun fî zehebin fî zehebinVe luceynun fî luceynin fî luceynÇeviri: Ben, Hazret-i Muhammed Mustafa'nın (s.a.v.) ruhu; Ali Murtaza'nın (a.s.) canıyım. Mazlûm, kimsesiz ve  perişanım da, öldürülmüşüm; Kerbelâ şehidiyim.Babam da, annem de insanların en seçkini, üstünüdür; ben de, o üstün kişilerin oğluyum. Annem Fâtımatu'z-Zehrâ (a.s.), babam ise Peygamber'in (s.a.v.) vârisi, insanlarla cinlerin imamıdır.Babam güneş, annem ise aydır; ben yıldızım da güneşle ayın ortasındayım.Yeryüzünde hiç kimsenin benim gibi dedesi ve babası yok; ben, iki bayrağın oğluyum. Altın içinde bir altın, gümüş içinde bir gümüşüm.(devam edecek)
 
Oğuz Köroğlu / diğer yazıları
- Nereden geldiğini unutma ki Nereye gideceğini unutmayasın / 22.01.2012
- İmam Hüseyin'in şehadetine ağlamak / 06.12.2011
- "Ben Kerbelâ şehidiyim" / 05.12.2011
- İmam Hüseyin'in kıyamı ve şehadeti / 04.12.2011
- İmam Hüseyin'in kıyamı ve şehadeti / 02.12.2011
- Türk Milleti'ne açık mektup / 11.06.2011
- Milli Ekonomi Modeli mutlaka meclise girmeli / 10.06.2011
- Prof. Dr. Haydar Baş'ın projeleri iktidar olmalıdır / 09.06.2011
- Baba devlete giden yol: Milli Ekonomi Modeli / 08.06.2011
- Küresel oyunları bozacak tek lider: Prof. Dr. Haydar Baş / 04.06.2011
- Regâib Gecesi ve Üç ayların fazileti / 02.06.2011
- Prof. Dr. Haydar Baş bir kez daha haklı çıktı / 27.05.2011
- Prof. Dr. Haydar Baş: "Avrupa Birliği köleliktir" demişti / 26.05.2011
- Prof. Baş'a göre Müslüman-Türk genci modeli / 25.05.2011
- Prof. Baş: "Bu milleti ayırmaya çalışanlar kalleştir" / 24.05.2011
- İnsanlığa adanmış bir ömür: Prof. Dr. Haydar Baş / 23.05.2011
- Milli Ekonomi Modeli'ni tanıyalım / 29.04.2011
- Tam bağımsızlık için: "Ampulü geç, Kırat'ı seç" / 28.04.2011
- TARİH TEKERRÜRDEN İBARET / 23.04.2011
- BORÇ ALAN BUYRUK DA ALIR / 22.04.2011
- Osmanlı'da devlet içinde devlet! / 21.04.2011
- Osmanlı'yı soyan şapkalı beyler! / 20.04.2011
- Çöküşün ayak sesleri geliyor / 19.04.2011
- Osmanlı'yı Galata bankerleri mi yıktı? / 18.04.2011
- Yönünü arayanlara işte rehber kitap / 16.04.2011
- Osman Gazi'nin oğluna vasiyeti / 04.02.2011
- Millî uyanışımızda en yüce rol Müslüman-Türk kadınının / 27.01.2011
- İmam Ali'den (kv) altın öğütler / 15.12.2010
- Aşura bereketine adım adım / 14.12.2010
- "Men, bende-i Kur'anem..." / 12.12.2010
- Antep'e "Gazilik" şerefi kazandıran destan -1-Türk Milleti esir yaşamaz! / 02.12.2010
- Peygamberin gölgesinde Müslüman-Türkün Medine müdafaası -5- / 10.09.2010
- Peygamberin gölgesinde Müslüman-Türkün Medine müdafaası -4- / 09.09.2010
- Peygamberin gölgesinde Müslüman-Türkün Medine müdafaası -3- / 08.09.2010
- Peygamberin gölgesinde Müslüman-Türkün Medine müdafaası -2- / 07.09.2010
- Peygamberin gölgesinde Müslüman-Türkün Medine müdafaası -1- / 06.09.2010
- "Kendin yanacaksan bile, evladını yakma..." / 13.07.2010
- "Kendin yanacaksan bile, evladını yakma..." / 12.07.2010
- İnsan için devlet modeli -2- / 10.06.2010
- İnsan için devlet modeli -1- / 09.06.2010
- Bizans diriltilince mi' Rum kilisesinin 'Kin Kapısı' ne zaman açılacak, / 08.05.2010
- 189 yıldır açılmayan bir kilise kapısının arkasında yatan gerçek / 07.05.2010
- Ermeni İddialarının Muhatabı, "Bağımsız Mahkemelerdir" / 24.04.2010
- Bayraklı Baba'ya gideniniz var mı? / 26.02.2010
- Tarih sahnesinde kalabilmek için / 24.01.2010
- Kur'an hafızlığının fazileti / 21.11.2009
- Oğuz Kağan'ın duası / 09.10.2009
- Osman Gazi'nin vasiyeti / 30.09.2009
- Türk Milletinin can simidi Prof. Dr. Haydar Baş / 14.09.2009
- Vefalı bir nesil olabilmek / 12.08.2009
- Beratımızı isteyelim / 05.08.2009
- Berat gecesine doğru / 04.08.2009
- Müslüman-Türk kimliği modelimiz / 01.08.2009
- İlahî adalet / 29.07.2009
- Prof. Dr. Haydar Baş'tan gençliğe mesaj / 28.07.2009
- Dünü olmayanın yarını olmaz / 21.07.2009
- Sakın terk-î edepten... / 10.07.2009
- Medenî olmayan medeniyet kuramaz / 03.07.2009
- Milli hissi hakim kılmak / 01.07.2009
- Bozkır'ın goncagülü Ali Tay / 05.06.2009
- Saltuknâme'yi okuyanınız var mı? / 18.05.2009
- Gafleti çok olanın devleti yok olur / 17.05.2009
- Birlik dâvâmız / 15.05.2009
- Çatalca inşallah "Şengül"er / 22.03.2009
- Milli eğitimin amacı / 21.03.2009
- Bugün 18 Mart; dağ, taş şühedâ kokuyor... / 18.03.2009
- Kudadgu Bilig'te 'Devlet Baba' / 15.03.2009
- Birlik dâvâmız / 09.03.2009
- Ahmed er-Rifâî'den hikmetli sözler / 08.03.2009
- Yarın mübarek Mevlid Kandili / 07.03.2009
- Bir annenin kızına öğütleri / 22.01.2009
- Prof. Dr. Haydar Baş'tan müminlere hitâbe / 16.05.2008
- Misyonerlik faaliyetlerinin nihaî hedefi / 15.05.2008
- İçimizdeki hazine Prof. Dr. Haydar Baş / 08.05.2008
- İşe önce kendimizden başlamak / 06.05.2008
- Saltuknâme'yi okuyanınız var mı? / 17.12.2007
- Kazanmak zor, kaybetmek kolaydır / 12.12.2007
- Allah'a tevekkül / 16.10.2007
- İlahî adalet / 22.08.2007
- Eli zincirli, ayağı prangalı milletler..! / 13.08.2007
- Gafleti çok olanın devleti yok olur / 09.08.2007
- Hz. Mevlana'da zikir sırrı / 08.08.2007
- Aziziye kahramanı çiçeği burnunda bir gelin / 05.08.2007
- Ayıkla pirincin beyaz taşını! / 31.07.2007
- Vatana mersiye... / 30.07.2007
- Bâtıl isteyu haktan ayrılmanın bedeli..! / 29.07.2007
- Nemelâzım be abi...! / 27.07.2007
- Kânunî'den mektup var / 26.07.2007
- Hayırlısı olmadı ey milletim, hiç olmadı..! / 25.07.2007
- Kara Fatmalar Haydar Baş'ın safında / 27.05.2007
- Osmanlı'yı Osmanlı yapan sır / 02.04.2007
- Milli Ekonomi Modeli'nin Zaferi / 01.04.2007
- Milli hissi hakim kılmak / 31.03.2007
- Kurbanın olam Şah-ı Resûl / 30.03.2007
- Türk Milleti titre ve kendine gel! / 28.03.2007
- Dünü olmayanın yarını olmaz / 27.03.2007
- Çanakkale'yi geçilmez kılan yüksek ruh / 19.03.2007
- Çağdaş egemenlik mi, çağdaş esaret mi? / 26.02.2007
- BTP Kongresinde Millî Mücadele ruhu canlandı / 19.02.2007
- Sıra Türk topraklarına mı geldi? / 10.02.2007
- Millet "Hızır"ını buldu: "Yetiş ya Haydar Baş" / 09.02.2007
- Kim bu işbirlikçiler? / 07.02.2007
- Türk-İslam medeniyetinde âhîlik / 04.02.2007
- Türk evladının devlet babası: Prof. Dr. Haydar BAŞ / 29.01.2007
- Aşûra gününün faziletleri / 28.01.2007
- Millî birliği koruma zarureti / 22.01.2007
- Milli benliğin millet hayatındaki yeri / 18.01.2007
- Müslüman-Türk Kimliği Modeli şart / 17.01.2007
- Oğuz Kağan'ın Türk Milleti'ne duası / 16.01.2007
- Elimde kalem, önümde şehit toprağı / 18.03.2006
- Akif'in millete hediyesi / 12.03.2006
- Ermeniler Ermenileri öldürdü / 21.06.2005
- Bir bayrak rüzgar bekliyor / 09.01.2005
- Bağımsızlığın can damarı / 07.01.2005
- Alp Er Tunga öldü mü? / 06.01.2005
- Ermeni yalanına tokat gibi cevap / 25.12.2004
- Bâki kalan gökkubbemizde hoş bir sadâ: Buhurîzade Itri / 20.12.2004
- Genç Osman'sın ulusun / 18.12.2004
- Hangi film sergileniyor? / 03.12.2004
- Fener'in suç yaftası / 01.12.2004

Yeni Mesaj arşivinde 'tarihte bugün'

Yeni Mesaj Gazetesi arşivi 2001 yılına kadar eksiksiz içerikle erişime açık olup ayrıca tüm arşivde anahtar kelimelerle arama yapmak da mümkündür.

05.12.2010, 05.12.2009, 05.12.2008, 05.12.2007, 05.12.2006, 05.12.2005, 05.12.2004, 05.12.2003, 05.12.2002, 05.12.2001, 05.12.2000, 05.12.1999, 05.12.1998, 05.12.1997, 05.12.1996, 05.12.1995, 05.12.1994, 05.12.1993, 05.12.1992


logo

Beşyol Mah. 502. Sok. No: 6/1
Küçükçekmece / İstanbul

Telefon: (212) 425 10 66
Faks: (212) 424 69 77
E-posta: [email protected] [email protected]


WhatsApp haber: (0542) 289 52 85


Tüm hakları Yeni Mesaj adına saklıdır: ©1996-2022

Yazılı izin alınmaksızın site içeriğinin fiziki veya elektronik ortamda kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması veya yeniden yayınlanması aksi belirtilmediği sürece yasal yükümlülük altına sokabilir. Daha fazla bilgi almak için telefon veya eposta ile irtibata geçilebilir. Yeni Mesaj Gazetesi'nde yer alan köşe yazıları sebebi ile ortaya çıkabilecek herhangi bir hukuksal, ekonomik, etik sorumluluk ilgili köşe yazarına ait olup Yeni Mesaj Gazetesi herhangi bir yükümlülük kabul etmez.