HOŞGELDİNİZ! BUGÜN 09 AĞUSTOS 2022, SALI

İlim ve özgür ortam

21.07.2012 00:00:00
Eğer ilim adamları, filozoflar ve araştırmacılar arası farklı ve birbirlerinin görüşlerine aykırı konuların dile getirilmesinden bir hakikat doğmasını, hakikate ve gerçek olana varılmasını ve dolayısıyla hakikate susayan insanların faydalanmasını arzu ediyorsak, bunun iki yolu vardır:
Birincisi Yol; hür ve özgür bir ortam. Bir ilim adamı inandıklarını, düşüncelerini, birikimlerini, tecrübelerini ve ilme adanmış olan yılların kazandırmış olduğu gerçekleri hiçbir baskı altında kalmayacak tarzda inanç, düşünce ve ifade özgürlüğü ile dile getirebilmelidir. Bunu yaparken de toplumsal kutuplaşma ve zıtlaşmaya çok dikkat etmelidir. Bir ülkede bir ilim adamı, mütefekkir toplumsal kutuplaşma ve zıtlaşmaya mahal vermeden düşüncelerini rahat bir biçimde ifade edemiyorsa orada bir sorun vardır demektir.
Bu noktada İslâm'ın bir yasaklaması yoktur. Aksine o, insanı düşünmeye, tefekküre, tedebbüre davet eder ve bu noktada muhataplarını teşvik de eder. İslamda düşünce hürriyeti o kadar önemsenmiş ve o kadar geniş tutulmuş ki, Hz. Ali'nin devlet başkanlığı döneminde bir harici camiye girerek cami içerisinde Müslümanların huzurunda Müslümanların devlet başkanı imam Ali'yi istediği şekilde eleştiriyor ve hatta o hazrete ağır hakaretlerde bulunuyordu. Böylelerinin camiye kadar sokulup bu tarzda hareket etmeleri ve yine Hz. Ali'nin bu türleri cezalandırmaması İslam'da yani Allah iradesinde düşünce ve ifade özgürlüğünün olduğunu gösterir.
Kanunlar çerçevesinde, toplumsal asayişi bozmayacak, kutuplaşma ve zıtlaşmaya mahal vermeyecek şekilde düşünce, inanç ve ifade özgürlüğüne karşı çıkanlar, farklı sesleri bastırmaya çalışanlar kendilerinden, inandıklarından emin olmayan ve kendilerinden korkan insanlardır. Kendilerinden ve inandıklarından emin olanlar her türlü düşüncenin konuşularak cevaplarının verilmesini sağlamışlardır. Kendilerinden ve inançlarından emin olmayıp kendilerinden korkan insanlar kendileri gibi düşünmeyenlere, inanmayanlara karşı saldırgan olmuşlar, onları fırka-i dalle, zındık, kafir (hâşâ) ilan etmiş ve etmektedirler. Buna hiç de gerek yoktur. Böylelerine şunu teklif etmek en doğrusu olacaktır: Madem sizin düşünceleriniz, en doğru, en güzel ve hakikatlerle bağdaşıyor, öyleyse buyurun sizin de öngördüğünüz bir tv kanalında ülkemiz insanının gözleri önünde düşüncelerimizi müzakere edelim, edelim de bizi haksız çıkarın ve artık kâfir, zındık demenize gerek kalmasın. Zira bizi mahcup ederseniz size göre yanlış olan şeylerden ve düşüncelerden döneriz artık.
Her insanın sizin gibi düşünmesi, sizin gibi inanması ve sizin safınızda olması Allah emri değildir. Her insan sizin gibi düşünmeyebilir. Bundan korkmamak lazımdır. Korkulursa bu durum korkanın, düşünce ve ifade özgürlüğü karşıtının yanlışlar içerisinde olduğunu gösterir ve yanlışlar eninde sonunda anlaşılır ve doğrunun doğruluğunu kanıtlayan bir belgeye dönüşür. Doğrular daha bir takdir edilir, değer kazanır, güçlenir.
İkinci Yol; Gerçeklere, doğrulara âlim olmak kadar karşı tarafın düşüncelerine de âlim olmak.
Her aklın içerisinde düşüncelerden oluşan bir inançlar manzumesi vardır. Bu manzume sadece dini inançlar için söz konusu değildir. Hayatın her evresinde, maddeye ve manaya dair her konuda düşünülenler bir inanç manzumesini oluşturur.
Herhangi bir konuda bir düşünceyi savunan insan, kendi düşüncesi kadar, karşı tarafında düşüncesini de bilmeğe, anlamağa çalışmalıdır. Eğer böyle olursa, taraflar birbirini anlayacak, tanıyacak, belki yeni terkiplere, sentezlere ulaşarak faydalanacak, en azından birbirlerini hoşgörü ile karşılayacaklardır.
Bu ise sevginin, saygının, birliğin, dayanışma içinde gelişme ve kalkınmanın bir tezahürüdür. Eğer insanlar gerek kendilerinin, gerekse kendilerinden farklı inanan ve düşünenlerin inançlarını, düşüncelerini yeterince bilmeden, tanımadan tartışıyorlarsa, bunun kaynağı ve nedeni bağnazlıktır, taassuptur, aşırılıktır sonucu ise nefrettir, kindir, kutuplaşma ve zıtlaşmadır, kavgadır, düşmanlıktır. Bu da bir toplum için en büyük felakettir. İslam tarihinde Müslümanlar bağnazlık, taassup ve cehl-i mürekkepten dolayı çok ahır bedeller ödemişlerdir. Artık Müslümanlar bu bedellerden ders ve ibret alarak inançlarını, düşüncelerini her alanda zıtlaşma, nefret ve kutuplaşmaya mahal vermeden özgürce ifade edebilmeli ve buna ülkemizdeki bütün mekanizmalar, organlar destek çıkmalıdırlar. Bu aynı zamanda bir coğrafyada yaşayan insanların bir birlerini daha iyi tanımalarına sebep olacak ve böylelikle muhabbet bağı oluşacaktır. Zira kişi bilmediğinin düşmanıdır sözü bir gerçektir.
İslam dünyasında Müslümanlara, Müslümanların birliğine en fazla zarar veren ve Müslümanların gerilemesine, iç savaşların çıkmasına neden olan tekfirci zihniyet olmuştur. Bu zihniyet öyle bir zihniyettir ki, Hz. İmam Ali gibi yüce bir şahsiyete kâfir diyecek kadar ileri giden bir zihniyettir. Müslümanlar arasında bu zihniyete sahip olmayanlar, kendileri gibi inanmayanları kafir ilan etmeyen farklı düşünce sahiplerinin makul çerçevelerde konuşmaları, bir araya gelmeleri tekfirci zihniyeti de bir noktaya kadar etkisiz kılacak ve sağduyulu Müslümanlar tarafından onların tanınmalarını sağlayacaktır.  
Yaşadığımız ilim ve iletişim çağında bile birilerinin, "İslâm, yalnız benim anladığımdır" demesi ve diğerlerini kâfir, zındık, batıl ilan etmesi kesinlikle yanlıştır.
Müslümanların farklı düşüncelerle beraber barış içinde olmaları mümkündür ve böyle de olmalıdır. Aksine bundan bütün Müslümanlar zarar görür ve sadece ecnebiler fayda sağlar.  
Sözün özü, ilmî görüş ayrılığı anlamında ihtilaftan korkmamalı ama inanç adına bağnazlık, cehâlet, kin, nefret, düşmanlık ve taassuptan korkmalıyız. Birbirimizi anlamaya çalışmalıyız. Birbirimizi, körü körüne itham etmemeli, ortaya delil koymalı ve ikna etmeliyiz. Düşüncelerimizi sunma fırsatını, anlatma fırsatını birbirimize vermeliyiz. Düşüncemizi ifade üslubumuzu da İslâm'ın istediği güzelliğe erdirmeliyiz. Böyle yaparsak birbirimizi daha güzel tanımış olacak ve böylelikle bir birimizi sevip sayacağız. Zira bugün buna her zamankinden daha fazla muhtacız.
 
Mehdi Aksu / diğer yazıları
- Eleştiri nedir ve nasıl olmalıdır? / 03.12.2012
- Maruf’a davet terk edilince değerler yozlaşır / 02.12.2012
- Hayırlı ümmetin önemli özelliği / 28.11.2012
- Marufa davet etmenin yöntemleri / 27.11.2012
- Marufa emretme ve münkerden nehyetme / 25.11.2012
- Bu mudur Ehl-i Beyt sevgisi / 22.11.2012
- İmam Hüseyin ve sünnet kavramı / 21.11.2012
- Muharrem aylarında genelde konuşulmayanlar / 20.11.2012
- İmam Hüseyin’i anlayabildik mi? / 19.11.2012
- Sönmeyen ebedi aşkın Hüseyin / 17.11.2012
- Hz. Hüseyin’in faziletlerinden / 16.11.2012
- “Biz” olmanın gerekleri / 14.11.2012
- Biz!-II / 13.11.2012
- Biz!-I / 12.11.2012
- Ehl-i Beyt’in yüce makamı / 06.11.2012
- Marifet-i Ehl-i Beyt / 05.11.2012
- Yeni Mesaj okurlarına-II / 02.11.2012
- Yeni Mesaj okurlarına-I / 01.11.2012
- Marifet-i İmam / 31.10.2012
- Tanıma (marifet) / 30.10.2012
- Mürekkebi döken değil, içendir ehil / 29.10.2012
- Anlayış meselesi / 23.10.2012
- Velayet hadislerinden... / 20.10.2012
- Ehl-i Beyt imamları dinin mercileridir / 19.10.2012
- Ehl-i Beyt imamları dinin mercileridir / 19.10.2012
- Ehl-i Beyt imamları dinin mercileridir / 18.10.2012
- "Kanlı gömlek" bir kez daha sahnede-II / 16.10.2012
- "Kanlı gömlek" bir kez daha sahnede-I / 15.10.2012
- Mezhepçilik fitnesini körüklemek ve gerçekleri çarpıtmak-VI / 13.10.2012
- Mezhepçilik fitnesini körüklemek ve gerçekleri çarpıtmak-V / 12.10.2012
- Mezhepçilik fitnesini körüklemek ve gerçekleri çarpıtmak-IV / 11.10.2012
- Mezhepçilik fitnesini körüklemek ve gerçekleri saptırmak-III / 09.10.2012
- Mezhepçilik fitnesini körüklemek ve gerçekleri saptırmak-II / 08.10.2012
- Mezhepçilik fitnesini körüklemek ve gerçekleri çarpıtmak-I / 06.10.2012
- Rivayetlerde On İki İmamın isimleri / 05.10.2012
- Kaynaklara göre On İki İmam hadisleri / 04.10.2012
- İmamete dair / 03.10.2012
- Zillet bizden uzaktır / 30.09.2012
- Kutsallara saldıran canilere sessiz kalma / 28.09.2012
- Zalim ne anlar masumiyetten / 27.09.2012
- İnkarı mümkün olmayan Gadir-i Hum / 26.09.2012
- Nur ve nar'ın furkanı / 25.09.2012
- Mevla kelimesinin anlamı / 24.09.2012
- İki kanıt / 23.09.2012
- Gelin canlar bir olalım / 20.09.2012
- Ehl-i Beyt sevgisinin faydası nedir? / 19.09.2012
- Allah için sevmenin önemi / 18.09.2012
- Sevgi ve nefret ilkelere göre olmalı / 17.09.2012
- Ehl-i Beyt'i tanıma ve tevhid / 15.09.2012
- Hz. Musa görüntüsünde firavunluk yapanlar / 14.09.2012
- Akıl mı, aşk mı? / 12.09.2012
- Dikkat! Zamanlardan fitne zamanı / 10.09.2012
- Ehl-i Beyt / 09.09.2012
- İcmal gençliği / 06.09.2012
- Barış Günü ve Suriye olayları / 05.09.2012
- Neden cahil kaldık? / 04.09.2012
- Ruhun gıdası ilahi reçetelerde aranmalıdır / 03.09.2012
- İnsan eğitiminde namazın rolü / 02.09.2012
- Maun Suresi ve müslümanların durumu / 01.09.2012
- Kişiler ve olayları analiz terazisi / 31.08.2012
- Akıl cevheri / 30.08.2012
- En şüca insan kimdir? / 29.08.2012
- Büyük cihadın ve küçük cihadın farklılıkları / 28.08.2012
- Neden cahil kaldık? / 27.08.2012
- Kimdir Müslüman? / 22.08.2012
- Midesi için yaşayanlar / 18.08.2012
- Seyr-i Sülukun alemdeki etkinliği / 17.08.2012
- Melekler kimlere nazil olur? / 16.08.2012
- İlim-iman farkı ve insanın tekamülü / 14.08.2012
- Nefis tezkiyesinin yapılmamasının zararları / 13.08.2012
- Emek ve hizmete kadirşinas olmak / 09.08.2012
- Dört kanun / 08.08.2012
- Hidayete vesile olmanın fazileti / 07.08.2012
- Öğretmenler ve öğretenlerin değeri / 06.08.2012
- İlme önem verebildik mi? / 05.08.2012
- Ortak akıl, saadet ve güzellik getirir / 04.08.2012
- Ortak akıl ve istişare / 03.08.2012
- Suriye olayları ve Arakan'da yaşanan vahşet / 30.07.2012
- Ekseni kayan birlik ve Suriye meselesi / 29.07.2012
- Suriye olaylarının analizi ve Müslümanların durumu / 28.07.2012
- Hayır konuşmayan, hayır bulamaz / 27.07.2012
- Hakkı haykırmak ilkeli olanların işidir / 26.07.2012
- Dalkavukluk alçaklıktır / 24.07.2012
- Ehl-i Beyt nimetine nankör olmanın ağır bedelleri / 23.07.2012
- İlim ve özgür ortam / 21.07.2012
- Çanakkale ruhu / 18.07.2012
- Gençlik ve önemi / 17.07.2012
- Gençlerin eğitiminin önemi / 16.07.2012
- Gençlik çağı kazanım dönemidir / 14.07.2012
- Vurdumduymazlık faciası / 13.07.2012
- Burjuvazi ile yozlaşan Müslümanlar / 12.07.2012
- Gösteriş budalası olmanın şekilleri / 10.07.2012
- Adam-adamcık / 09.07.2012
- Nehcü'l-Belağa'ya göre insan sınıfları / 07.07.2012
- Akıp giden ömürler / 06.07.2012
- Müslüman, kendisine kimleri model edinmelidir? / 05.07.2012
- Yanlışa tavır / 04.07.2012
- Şeytanlaşmış insanlar / 03.07.2012
- Allah'ın sevdiğini herkes sever mi? / 01.07.2012
- Allah'ı mı, halkı mı razı etmek? Hangisi kolay? / 30.06.2012
- Değerlerimizden ödün vermemeliyiz / 28.06.2012
- Medya ve Ehl-i Beyt programları / 28.06.2012
- Ehl-i Beyt sempozyumları ve bardağa dolu tarafından bakmak / 26.06.2012
- Değerlerinden ödün veren toplum gerilemeye mahkumdur / 25.06.2012
- Sığ düşünceler / 23.06.2012
- Vahdeti ilke edinenler / 22.06.2012
- Vahdetsizlik toplumların ecelini getirir / 20.06.2012
- Vahdeti ihlal edenin tevhidi bozulur / 19.06.2012
- Vahdet olgusuna göre yaşamanın önemi / 18.06.2012
- Ehl-i Beyt sempozyumları birliğimize hizmet ediyor / 17.06.2012
- Hedefsizlik faciası / 14.06.2012
- Terör fitneden kaynaklanır / 12.06.2012
- Fitne: Değerleri öldüren zehirin adı / 11.06.2012
- Fitne / 09.06.2012
- Din tüccarlarına karşı vazifelerimiz / 08.06.2012
- Din tüccarları / 07.06.2012
- Hz. Peygamberin, ümmeti adına korkuları / 06.06.2012
- Nur ile zulmetin savaşı / 05.06.2012
- Allah adına aldatan din tüccarları / 04.06.2012
- İnsan sretindeki şeytanlar / 03.06.2012
- İblis'in avlanma yöntemleri / 02.06.2012
- Hakka karşı batılın mücadele tarzı / 01.06.2012
- Bitmeyen Hak ve batıl mücadelesi / 31.05.2012
- Tarihi Ehl-i Beyt Sempozyumu'nda 7 sorunun cevabı-2 / 30.05.2012
- Tarih Ehl-i Beyt Sempozyumu'nda 7 sorunun cevabı-1 / 29.05.2012
- Hz. Ali'den yöneticilere-6 / 28.05.2012
- Hz. Ali'den yöneticilere-5 / 25.05.2012
- Hz. Ali'den yöneticilere-4 / 24.05.2012
- Hz. Ali'den yöneticilere-3 / 22.05.2012
- Hz. Ali'den yöneticilere-2 / 21.05.2012
- Hz. Ali'den yöneticilere-1 Halka hizmet Hakka hizmet midir? / 19.05.2012
- Rabbani alimler ve iktidarlarla ilişkileri-III / 18.05.2012
- Rabbani alimler ve iktidarlarla ilişkileri-II / 15.05.2012
- Rabbani alimler ve iktidarlarla ilişkileri-1 / 14.05.2012
- Köleler ve özgürler-2 / 13.05.2012
- Tarihi Ehl-i Beyt Sempozyumu’nun önemi / 12.05.2012
- Köleler ve Özgürler - 1 / 09.05.2012
- Hedef gösterme, hedef gösterilme-2 / 08.05.2012
- Hedef gösterme ve gösterilme-I / 07.05.2012
- Cahilliğin versiyonları - 2 / 05.05.2012
- Cahilliğin versiyonları - 1 / 03.05.2012
- Kuran ve Ehli Beyt beraberliği / 01.05.2012
- Vah haset edene, ah haset edilene! / 29.04.2012

Yeni Mesaj arşivinde 'tarihte bugün'

Yeni Mesaj Gazetesi arşivi 2001 yılına kadar eksiksiz içerikle erişime açık olup ayrıca tüm arşivde anahtar kelimelerle arama yapmak da mümkündür.

21.07.2011, 21.07.2010, 21.07.2009, 21.07.2008, 21.07.2007, 21.07.2006, 21.07.2005, 21.07.2004, 21.07.2003, 21.07.2002, 21.07.2001, 21.07.2000, 21.07.1999, 21.07.1998, 21.07.1997, 21.07.1996, 21.07.1995, 21.07.1994, 21.07.1993


logo

Beşyol Mah. 502. Sok. No: 6/1
Küçükçekmece / İstanbul

Telefon: (212) 425 10 66
Faks: (212) 424 69 77
E-posta: [email protected] [email protected]


WhatsApp haber: (0542) 289 52 85


Tüm hakları Yeni Mesaj adına saklıdır: ©1996-2022

Yazılı izin alınmaksızın site içeriğinin fiziki veya elektronik ortamda kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması veya yeniden yayınlanması aksi belirtilmediği sürece yasal yükümlülük altına sokabilir. Daha fazla bilgi almak için telefon veya eposta ile irtibata geçilebilir. Yeni Mesaj Gazetesi'nde yer alan köşe yazıları sebebi ile ortaya çıkabilecek herhangi bir hukuksal, ekonomik, etik sorumluluk ilgili köşe yazarına ait olup Yeni Mesaj Gazetesi herhangi bir yükümlülük kabul etmez.