HOŞGELDİNİZ! BUGÜN 02 TEMMUZ 2022, CUMARTESİ

Nimet verdiklerinin yolu

03.12.2013 00:00:00
Kur'an-ı Kerim tüm zamanlar, tüm mekanlar ve tüm mahlukat için bir hidayet ve ışık rehberidir. Ve yine Kur'an-ı Kerim'den hareketle peygamberlere uymak şart, hatemu'l-enbiya Hz. Muhammed Mustafa'yı da kabul etmek imanın önşartıdır. Yani Kur'an mürşidi resul mürşidine ulaştırarak O'ndaki güzel hasletlerden edinmemizi sağlar. "Peygamber ne verdiyse alın, neyden sakındırdıuysa ondan sakının." (Haşr, 59/7)."Bana Kur'an ve bir o kadarı (sünnet) daha verildi. Yakında karnı tok, koltuğuna yaslanmış birisi, 'Size Kur'an yeter; onda neyi helal bulursanız onu helal kabul ediniz, onda neyi haram bulursanız, onu da haram biliniz ' diyecek." Ubeydullah bin Ebu Rafi'den, o da babasından şöyle dedi: Resulullah (sallallahu aleyhi ve âlihi), "Sizden biriniz koltuğunda oturmuş, Benim emrimden bir emir veya nehyettiğim şeylerden bir nehiy geldiğinde sakın, 'Biz Allah'ın Kitabında bulduğumuza uyarız, başkasını bilmeyiz' demesin" buyurdu. (Ebu Davud 4605, İbni Mace 13, Tirmizi 2800, Hâkim 1/108, Beyhaki 625, İbni Hibban 13, Ahmed 6/8, Humeydi 551, Begavi Şerhu's-Sünne1/200)."Şunu iyi bilin ki, Allah Resulünün haram kıldığı da Allah'ın haram kaldığı gibidir." (Ebu Davut, Sünen:5).Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor: "Resulune itaat eden Allaha itaat etmiş olur." (Nisa 4/80).Allah-u Teala ayrıca Peygamberin getirdiğini kabul etmeyi emretmiş bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor: "Allah'a itaat edin Resulune de?" Aynı ayetin diğer bir meali de şöyledir: "O'na (Peygambere) itaat ederseniz, hidayete ulaşırsınız." (Nur, 24/54).Emrine karşı çıkanlar ise acıklı bir azapla tehdit edilmiştir: "Onun (Resulune) emrine karşı çıkanlar başlarına bir fitne ve acıklı bir azabın gelmesini sakınsınlar." (Nur, 24/63). "De ki: Allah'ı seviyorsanız, Bana tâbi olun ki, Allah da sizi sevsin." (Al-İ İmran,3/31). "Allah'ın Resulünde sizin için güzel bir örnek vardır." (Ahzab, 33/21). Kur'an'a uyan fakat Allah Resulünün sünnetine tâbi olmayan kimse, Peygambere tâbi olmamakla Kur'an'a da karşı çıkmış olur. Hz. Aişe (R.anha) validemizden O'nun ahlakı sorulduğunda, "O'nun ahlakı Kur'an'dı" (Müslim. Müsafirin, 139) demiştir. Bu sözüyle O'nun canlı Kur'an olması Kur'an'ın müşahhas yönünü teşkil eder.Yine Yüce Allah (cc) Fatiha suresinde, "Bizi doğru yola ilet, nimet verdiklerinin yoluna" diye her gün beş vakit kırk rekatlık namazda her Müslümana bunu söylemeyi farz kılmıştır. Allah-u Teala Kur'an'ında nimet verdiği bu kulları (Nisa, 5/69) suresinde sıddıklar, sehidler ve veliler olduğunu açıklamıştır. Öyle ise bu sıddıklar ve velilerin yolundan Allah'a vasıl olmak şarttır. "Onlar Allah'ın hidayet ettiği kullardır onların hidayetine uy" (Enam, 90) diye Allah bu kullara uymayı emretmiştir.Ahmed b. Hanbel'in Kitab-ı Zühd'ünde Hz. Peygamberimiz, "Bu ümmet içersinde kırk kişi İbrahim  meşrebi üzerinde, yedi kişi Musa meşrebi üzerinde, üç kişi İsa meşrebi üzerinde, bir kişi de Benim meşrebim üzerinde bulunur. Bunlar meşrebine göre insanların efendileridir" buyurmuştur. Hz. Peygamberin hadisin devamında belirttiğine göre bunlar ile yağmur yağdırılır, Allah bunlar vasıtasıyla belayı def eder ve bunlar yüzüsuyu hürmetine insanları rızıklandırır. Ashabın, "Peki bunları nasıl tanıyacağız Ya Resulallah?" sorusu üzerine Efendimiz, "Onlara baktığınız zaman Allah'ı hatırlarsınız" buyurmuştur. Allahı hatırlatan Allah'ın dostlarını rehber edinmek Kur'anî bir emir ve Peygamberî bir metod olduğuna göre ve amaç Allah'ın rızasını kazanmak olduğu için insanlar kamil bir rehber bulmak ve bu sayade "gir iyi kullarımın arasına" (Fecr, 89/27) dediği kullarından olabilmek için gayret sarfetmişlerdir.Bu temel prensipten sonra tüm inanalar Allah'a vasıl olma yolunda gayret sarfetmişler ve Allah'a vasıl olan bu sevgili insanların hayatlarını hayatlarına tatbik etmişler ve onları mürşid edinmişlerdir.İstinbat, Allahın Kitabına, Resulünün sünnetine zahiren, batınen ittiba edenlerin kitap ve sünnetten çıkardıkları hükümlerdir, onlarla zahiri ve batini amel etmektir. Böyle kimselere Allah bilmediklerini öğretir. Nitekim Hz. Peygamber, "Bildikleri ile amel eden kimseye Yüce Allah bimediklerini öğretir" (Hilye, X, 15) buyurmuştur.Bu gönül mimarının öğretisinden, yaşantısından feyz ve ilham alıp, önümüze bakarak geleceği ve nesillerimizi eğitmek için Yüce Yaradandan yardım dileriz.
 
Arda Karani / diğer yazıları
- Antroposen Çağı / 30.06.2022
- Holosen / Mavi Cennet / 09.06.2022
- Bir Deniz Masalı/ Günebakan Şiiri / 09.05.2022
- Sakız orucu bozar mı? -2- / 19.04.2022
- Sakız orucu bozar mı? -1- / 18.04.2022
- Şiir gibi / 16.04.2022
- Türk manifesto! / 26.02.2022
- Akıl-Kur'an-Sünnet ilişkisi / Akıl mı, vahiy mi? -VI- / 22.01.2022
- Akıl-Kur'an-Sünnet ilişkisi / Akıl mı, vahiy mi? -V- / 19.01.2022
- Akıl-Kur'an-Sünnet ilişkisi / Akıl mı, vahiy mi? -IV- / 12.01.2022
- Akıl-Kur'an-Sünnet ilişkisi / Akıl mı, vahiy mi? -III- / 30.12.2021
- Akıl-Kur’an-Sünnet ilişkisi / Akıl mı, vahiy mi? -II- / 22.12.2021
- Akıl-Kur’an-sünnet ilişkisi / akıl mı üstün, vahiy mi? -1- / 06.12.2021
- İslam ve bilim ilişkisi üzerine -II- / 27.11.2021
- İslam ve bilim ilişkisi üzerine -I- / 12.11.2021
- Din ve bilim ilişkisi / 04.10.2021
- Özgürlük ve özgürlükler problemi -II- / 27.09.2021
- Özgürlük ve özgürlükler problemi / 13.09.2021
- Doğru bilgi için usül ve yöntem / 05.09.2021
- Epistemoloji ve bilgi problemi / 30.08.2021
- Doğru bilgiye nasıl ulaşırız? / Usül ve bilgi problemi / 22.08.2021
- Boyutlar ve mutlak zaman üzerine / 16.08.2021
- Miraç mucizesi astral bir yolculuk mudur? / 02.08.2021
- Astral seyahat mi, zamanda yolculuk mu? (Tayyi zaman) / 11.07.2021
- Astral seyahat mi? Mekanda yolculuk mu? (tayyi mekan) / 01.07.2021
- Kozmik takvimde zaman ve ışık yılı / 24.06.2021
- Kozmik takvimde zaman -II- ve izafiyet / 19.06.2021
- Kozmik takvimde zaman / 16.06.2021
- Elbise kuramı -II- insan elbisedir / 11.06.2021
- İnsan nedir? Elbise kuramı -I- / 03.06.2021
- İnsanlık açısından din- III / 26.05.2021
- İnsanlık açısından din - II / 25.05.2021
- İnsanlık açısından din – I / 09.05.2021
- Türk Soykırımı - 13 Kasım 1918 / 04.05.2021
- Din Açısından İnsanlık-II / 02.05.2021
- Din açısından insanlık - I / 01.05.2021
- İSLAMOFOBİ / Vatikan’ın Necefle SON VALSİ / 25.04.2021
- Misyoner Müslümanlar / 24.04.2021
- Misyoner Müslümanlar / 23.04.2021
- Yargı Problemi / İslam Dini Açısından - II / 19.04.2021
- Yargı Problemi / İnsanlık Açısından - I / 18.04.2021
- Felsefe - Din ilişkisi / Samanlıkta Ben Seni Buldum - III / 12.04.2021
- Felsefe - Din ilişkisi / Samanlıkta Ben Sana Yandım - II / 11.04.2021
- DİN -FELSEFE İLİŞKİSİ / Samanlıkta Ben Sana Kandım -I / 10.04.2021
- "Baş" Manifestom / 04.04.2021
- Deizmin Sebepleri / Çuvaldız - II / 28.03.2021
- Deizmin sebepleri / Çuvaldız -I- / 27.03.2021
- Din ve insanlık / Homo Homini Lipus / 21.03.2021
- Din afyon mudur ? / Etik manifesto / 14.03.2021
- Yine Yeni Yeniden Yeni Mesaj Merhaba! / 07.03.2021
- Niçin Türkiye, niçin Elazığ? / 22.08.2016
- Manevi Mimar Hacı Ömer Hüdai Baba-III / 12.08.2015
- Manevi mimar Hacı Ömer Hüdai BabaII / 09.08.2015
- Manevi mimar Hacı Ömer Hüdai BabaI / 08.08.2015
- Ebu Hanife Ehl-i Beyt, Muaviye Sünnidir! / 26.04.2015
- Fitne ateşinin kapısı Muaviye / 03.03.2015
- Fırka-i Naciye nedir ve kimlerdir? / 08.01.2015
- Mutluluğun formülü-II / 15.12.2014
- Mutluluğun formülü-I / 14.12.2014
- Yeditepe aşk / 25.10.2014
- Birlik, temel ve umut / 20.10.2014
- Memleketin kafa kağıdı / 08.10.2014
- Nuh'un gemisi / 01.09.2014
- Türkiye Vahhabileşiyor mu? / 24.08.2014
- Enis Karani ARDA / 07.08.2014
- Kudüs ve ben / 02.08.2014
- Anadolu'nun manevi mimarı-V / 24.07.2014
- Anadolu'nun manevi mimarı-IV / 22.07.2014
- Çağ değiştirecek model / 17.06.2014
- Anadolu'nun manevi mimarı-III / 16.06.2014
- Anadolunun manevi mimarı-II / 15.06.2014
- ABABD gergefinde Türkiye / 08.06.2014
- Anadolu'nun manevi mimarı / 07.06.2014
- Mekandan dinlediklerim / 09.05.2014
- Hannane / 20.04.2014
- Kervana mektup / 12.04.2014
- Yeni "Neokonlar" kim? / 28.03.2014
- Varoluş destanı Çanakkale / 18.03.2014
- Ne mutlu Türk milletine! / 16.03.2014
- Surda bir gedik açıldı / 13.03.2014
- Hangimiz dindar? / 09.03.2014
- Baştürk azizler şehrinde... / 26.02.2014
- Küreselleşen dünya ve misyonerlik-IV / 18.02.2014
- Küreselleşen dünya ve misyonerlik-III / 16.02.2014
- Küreselleşen dünya ve misyonerlik-II / 15.02.2014
- Küreselleşen dünya ve misyonerlik / 09.02.2014
- Sahili olmayan umman / 12.01.2014
- Alaca Aslan / 01.01.2014
- 'Nimet verdiklerinin yolu'-II / 15.12.2013
- Nimet verdiklerinin yolu / 03.12.2013
- Unutmak ve hatırda tutmak üzerine / 01.12.2013
- Hayali kendisinden güzel şehir / 20.10.2013

Yeni Mesaj arşivinde 'tarihte bugün'

Yeni Mesaj Gazetesi arşivi 2001 yılına kadar eksiksiz içerikle erişime açık olup ayrıca tüm arşivde anahtar kelimelerle arama yapmak da mümkündür.

03.12.2012, 03.12.2011, 03.12.2010, 03.12.2009, 03.12.2008, 03.12.2007, 03.12.2006, 03.12.2005, 03.12.2004, 03.12.2003, 03.12.2002, 03.12.2001, 03.12.2000, 03.12.1999, 03.12.1998, 03.12.1997, 03.12.1996, 03.12.1995, 03.12.1994
Megadentistlogo

Beşyol Mah. 502. Sok. No: 6/1
Küçükçekmece / İstanbul

Telefon: (212) 425 10 66
Faks: (212) 424 69 77
E-posta: [email protected] [email protected]


WhatsApp haber: (0542) 289 52 85


Tüm hakları Yeni Mesaj adına saklıdır: ©1996-2022

Yazılı izin alınmaksızın site içeriğinin fiziki veya elektronik ortamda kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması veya yeniden yayınlanması aksi belirtilmediği sürece yasal yükümlülük altına sokabilir. Daha fazla bilgi almak için telefon veya eposta ile irtibata geçilebilir. Yeni Mesaj Gazetesi'nde yer alan köşe yazıları sebebi ile ortaya çıkabilecek herhangi bir hukuksal, ekonomik, etik sorumluluk ilgili köşe yazarına ait olup Yeni Mesaj Gazetesi herhangi bir yükümlülük kabul etmez.