logo
28 ŞUBAT 2024

Yargıtay'dan şiddet gören eşlerle ilgili emsal karar

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, fiziksel şiddet mağduru eşleri ilgilendiren emsal bir karara imza attı. Bursa'da açılıp 10 sene süren ve Yargıtay'a kadar uzanan bir boşanma davasında şiddet mağduru olduğu görgü tanıklarıyla sabit olan kadının kocasını kurtarmak için Cumhuriyet Savcılığına verdiği ifade Yargıtay'ı ikna etmedi. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, "tanık anlatımlarından erkeğin fiziksel şiddet uyguladığı sabit olduğundan, kadının savcılıktaki beyanları kocasını ceza almaktan kurtarmaya yöneliktir" diyerek dayakçı kocayı cezalandırdı. Boşanma davasında her iki tarafı eşit kusurlu sayan Yargıtay her iki tarafın da tazminat talebini reddetti
02.10.2023 12:05:00 / Güncelleme: 02.10.2023 12:12:45
İhlas Haber Ajansı
Yargıtay'dan şiddet gören eşlerle ilgili emsal karar
Yargıtay'dan şiddet gören eşlerle ilgili emsal karar
İçtihat Bülteni'nden edinilen bilgiye göre, davacı erkek eşin vekili; davalının müvekkiline iftiralar attığını, küçük düşüren hakaretlerde bulunduğunu, kadının babasının müvekkilini takip ettiğini, müvekkilinin ve davalının ailesinin davalıyı aile hekimine gitmesi konusunda ikna ettiklerini, aile hekimi tarafından yeşil reçete ile verilen ilaçları kullanmadığını, kadınlık görevlerini yerine getirmediğini ileri sürerek tarafların boşanmalarını, müvekkili yararına 15 bin TL maddi ve 30 bin TL manevi tazminata karar verilmesini talep etti.

Davalı-karşı davacı kadın eşin vekili dilekçesinde; davacının tüm iddialarını inkârla kadın eşin evlilik birliğinin üzerine yüklediği sorumlulukları yerine getirdiğini, çocuklarını okula götürmek dışında evden çıkmasının erkek tarafından yasaklandığını, evde el işi yaparak çalışmasına bile izin verilmediğini, eşi tarafından çocuklarının gözü önünde pek çok kez dövüldüğünü, evlilik birliğinin bozulmasında davacının kusurlu olduğunu belirterek asıl davanın reddine, karşı davanın kabulü ile tarafların boşanmalarına, müvekkili yararına 100 bin TL maddi ve 100 bin TL manevi tazminata karar verilmesini talep etti.

İlk Derece Mahkemesi, davanın kabulüne karar verdi

İlk derece mahkemesi, erkek eşin kadına bağırıp çağırdığı, şiddet uyguladığı, dinlenen davalı tanıkların beyanlarından anlaşılacağı üzere davalının görmüş olduğu şiddet sonrasında gözünde morarma ve dudağında şişlik ile kanama meydana geldiği, keza kadının da kıskanç bir yapısının olduğu, eşinin başka kadınlarla birlikte olduğuna ilişkin ithamlarda bulunduğu,eşini komşularına ve çevresine karşı küçük düşürdüğü, eşine karşı hakaret içeren söylemlerde bulunduğu, evlilik birliğinin bozulmasında her iki tarafın da kusurlu olduğu gerekçesiyle kadın yararına 10 bin TL maddi ve 15 bin TL manevi tazminatın ödenmesine karar verdi. İlk Derece Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde taraf vekilleri istinaf başvurusunda bulundu.

Bölge Adliye Mahkemesi, eksik inceleme sebebi ile dosyayı ilk derece mahkemesine gönderdi

Bölge Adliye Mahkemesi, toplanan delillerin ayrı ayrı görüşülerek sonucu uyarınca her bir boşanma nedeni ile ilgili olarak ayrı ayrı hüküm kurulması gerektiği hâlde bu durum gözönüne alınmadan karar verilmesinin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun (HMK) 297/2 maddesindeki düzenlemeye aykırı olduğu gerekçesiyle diğer istinaf sebepleri bu aşamada incelenmeksizin tarafların istinaf talebinin kabulüne, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına ve dosyanın ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar verdi.

İlk Derece Mahkemesi ikinci kez karar verdi

İlk Derece Mahkemesi; davacının davalıya fiziksel şiddet uyguladığı tanık beyanlarından anlaşılmış olup Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı dosyasında davalı kadının dava açıldıktan sonra eşinin kendisine şiddet uygulamadığı şeklindeki beyanı olmuş ise de, davayı erkek tarafın açtığı, davalı kadının bu şikâyeti karakola yapmaya gittiğindeki amacının evi terk eden kocasının evine bakmasını sağlamaya yönelik olduğu, şikayet tarihinde dava henüz yeni açılmış olduğundan davalının eşinin açtığı boşanma davasından haberdar olmadığının anlaşıldığı, kadının o sıradaki tek derdinin evine ve çocuklarına yardım etmesini sağlamaya yönelik bir şikayet olduğu gerekçesiyle asıl ve karşı davanın kabulüne, tarafların boşanmalarına, 10 bin TL maddi ve 15 bin TL manevi tazminatın erkek eşten tahsiline, erkek eşin maddi ve manevi tazminat taleplerinin reddine karar verdi.

İlk Derece Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde taraf vekilleri istinaf başvurusunda bulundu.

Bölge Adliye Mahkemesi,yoksulluk ve maneve tazminat miktarını arttırdı

Bölge Adliye Mahkemesi; tarafların ilk derece mahkemesi gerekçesinde belirtilen kusurlu davranışlarının dosyadaki deliller ile kanıtlandığı, taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut olduğu, evlilik birliğinin çekilmez hâle gelmesinde davacı-karşı davalı erkeğin davalı-karşı davacı kadına oranla ağır kusurlu olduğuna yönelik tespitin yerinde olduğu gerekçesiyle 25 bin TL maddi tazminata karar verdi.

Bölge Adliye Mahkemesinin kararına karşı süresi içinde taraf vekilleri temyiz isteminde bulundu.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi hükmü bozdu

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi bozma ilâmında şu ifadelere yer verdi.

"Her ne kadar ilk derece mahkemesi ve bölge adliye mahkemesince davacı-karşı davalı erkeğin ağır kusurlu olduğundan bahisle karar verilmiş ise de; yapılan yargılama ve toplanan delillerden, tarafların ilk derece mahkemesi ve bölge adliye mahkemesince kabul edilen ve gerçekleşen kusurları yanında davalı-karşı davacı kadının birlik görevlerini ihmal ettiği dikkate alındığında, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebep olan olaylarda tarafların eşit kusurlu olduğunun kabulü gerekir. Bu husus gözetilmeden yanılgılı değerlendirme sonucu davacı -karşı davalı erkeğin ağır kusurlu olduğunun kabulü doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir.'

Bozma ilâmı sonucu dosya kendisine gönderilen Bölge Adliye Mahkemesi, önceki karar gerekçesi genişletilmek suretiyle direnme kararı verdi. Bölge Adliye Mahkemesinin direnme kararına karşı süresi içinde davacı-karşı davalı vekili temyiz isteminde bulundu.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, fiziksel şiddet mağduru eşleri ilgilendiren emsal niteliği taşıyan kararını verirken şu ifadeleri kullandı.

'Tanık anlatımlarından erkek eşin kadına fiziksel şiddet uyguladığının sabit olduğu, kadının Cumhuriyet Savcılığındaki beyanlarının kocasını ceza almaktan kurtarmaya yönelik kabul edilmesi gerektiği, kadın eşin sinirli ve kıskanç bir yapısının bulunduğu, eşini sürekli kendisini aldatmakla suçladığı, bu durumu çevresine anlattığı, küçük düşürücü söylemlerde bulunduğu, birlik görevlerini yerine getirmediği görülmektedir. Gerçekleşen bu kusurlu davranışlar karşılaştırıldığında boşanmaya sebep olan olaylarda tarafların eşit kusurlu oldukları tartışmasızdır. Hâl böyle olunca erkek eşin ağır kusurlu olduğunun kabulü ile dosya genelinde uygun düşmeyen bu kusur belirlemesine bağlı olarak kadın eş yararına tazminat ödenmesine karar verilmesi açıklanan yasal düzenleme ve ilkelere uygun değildir.'

Kararı değerlendiren İstanbul Barosu üyesi Avukat Fatih Karamercan şunları söyledi: 'Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun söz konusu kararına göre, fiziksel şiddete maruz kalan eşin resmî makamlar önünde fiziksel şiddet vakıasının gerçekleşmediğine yönelik beyanı, boşanma dava dosyasında dinlenen tanıkların ifadeleri çerçevesinde çürütülmüştür. Sabit olaya göre, fiziksel şiddete maruz kalan eşin Cumhuriyet Savcılığındaki beyanları, erkek eşin ceza almaktan kurtartılmasına yönelik olarak görülmüştür. Her sabit olay kendi içerisinde değerlendirilmek kaydıyla, ülkemizde bu tip olaylar sıklıkla yaşanmaktadır.

Ayrıca, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun söz konusu kararına göre, erkek eşin gerçekleştirdiği fiziksel şiddet vakıası, kadın eşin sinirli ve kıskanç bir yapısının bulunması, eşini sürekli kendisini aldatmakla suçlayarak bu durumu çevresine anlatması, küçük düşürücü söylemlerde bulunması ve birlik görevlerini yerine getirmediği vakıası birbirine eşit (denk) sayılmıştır. Bu nedenle de, taraflar eşit kusurlu sayılarak tarafların tazminat istemleri reddedilmiştir. Son olarak, boşanma davasının açılma tarihinin 2013, söz konusu Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun karar tarihinin ise 2023 olduğu gözetildiğinde, Türk Medeni Kanunu'nda bulunan 'kusur ilkesinden' dolayı boşanma davalarının çok uzun sürdüğü de bir gerçektir.'
Ankaragücü Fenerbahçe'yi eledi
Başkent ekibi adını yarı finale yazdırdı
Meral Akşener seçmenle tartıştı
'Vermeyin kardeşim bize oy'
Aziz Yıldırım'dan Dursun Özbek'e sert yanıt
'Tam bir FETÖ yandaşlığı"
'Acemi aday sevincimi yarıda bıraktı'
Erdoğan'a 'yanlışlıkla' cevabı verdi
İsrail katliamda sınır tanımıyor
Gazze'de 5 bin 379 öğrenci öldürüldü
Türkiye'nin gastronomi haritası
En iyi 5 şehir
'Sessiz Devrim'in 11. yıl dönümü
Prof. Dr. Baş 11 yıl önce Duma'daydı
TRT'ye tepki gösterirken TRT Haber yayını kesti
'Ölürsem cenazeme gelmesin'
'Nas var' diyenler faizci çıktı...
'Bunların işi gücü kandırmak...'
Marketler Ramazan kolisi yapmakta zorlanıyor
İftar sofrası cep yakacak
BTP’den Bağımsız Engelliler Hareketi
Hareketin pilot bölgesi Mamak ilçesi
Eski hakem Vedat Tan'dan TFF'ye tepki
Türk futbolunun helvasını kavurdu
İsrail, UAD'nin kararlarına uymuyor
1 ayda 3 bin 525 sivil öldürüldü
Ekonominin 'pide' röntgeni çekildi
22 yılda pide fiyatları yüzde 2900 arttı
AKP yeni bir süreç mi 'DEM'liyor?
'Ortam oluşursa hükümetle görüşürüz"
Ankaragücü Fenerbahçe'yi eledi
Başkent ekibi adını yarı finale yazdırdı
Meral Akşener seçmenle tartıştı
'Vermeyin kardeşim bize oy'
Aziz Yıldırım'dan Dursun Özbek'e sert yanıt
'Tam bir FETÖ yandaşlığı"
'Acemi aday sevincimi yarıda bıraktı'
Erdoğan'a 'yanlışlıkla' cevabı verdi
İsrail katliamda sınır tanımıyor
Gazze'de 5 bin 379 öğrenci öldürüldü
Türkiye'nin gastronomi haritası
En iyi 5 şehir
'Sessiz Devrim'in 11. yıl dönümü
Prof. Dr. Baş 11 yıl önce Duma'daydı
TRT'ye tepki gösterirken TRT Haber yayını kesti
'Ölürsem cenazeme gelmesin'
'Nas var' diyenler faizci çıktı...
'Bunların işi gücü kandırmak...'
Marketler Ramazan kolisi yapmakta zorlanıyor
İftar sofrası cep yakacak
BTP’den Bağımsız Engelliler Hareketi
Hareketin pilot bölgesi Mamak ilçesi
Eski hakem Vedat Tan'dan TFF'ye tepki
Türk futbolunun helvasını kavurdu
İsrail, UAD'nin kararlarına uymuyor
1 ayda 3 bin 525 sivil öldürüldü
Ekonominin 'pide' röntgeni çekildi
22 yılda pide fiyatları yüzde 2900 arttı
AKP yeni bir süreç mi 'DEM'liyor?
'Ortam oluşursa hükümetle görüşürüz"

İstanbul'daki operasyonlarda 432 tabanca ele geçirildi

İstanbul'da silah imalatı, ticareti ve kaçakçılığının önlenmesine yönelik ocak ve şubat aylarında 5 ilçede düzenlenen 4 farklı operasyonda 24 kişi gözaltına alındı
27.02.2024 14:20:00
İhlas Haber Ajansı
İstanbul'daki operasyonlarda 432 tabanca ele geçirildi
İstanbul'daki operasyonlarda 432 tabanca ele geçirildi
İstanbul'da silah imalatı, ticareti ve kaçakçılığının önlenmesine yönelik Ocak ve Şubat aylarında 5 ilçede düzenlenen 4 farklı operasyonda 24 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda 432 tabanca ve bu tabancalara ait 525 şarjör, bin adet silah üretiminde kullanılan parça ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince; silah imalatı, ticareti ve kaçakçılığının önlenmesine yönelik, 2024 yılı Ocak ve Şubat ayları içerisinde Pendik, Ümraniye, Eyüpsultan, Bayrampaşa ve Sultangazi ilçelerinde 4 operasyon düzenlendi.

Çok sayıda silah ve silah parçası ele geçirildi

Operasyon kapsamında kaçak silah atölyesine baskın yapıldı. Operasyonlarda 432 tabanca ve bu tabancalara ait 525 şarjör, bin adet silah imal edecek parça (silah gövdesi, silah sürgüsü, açık uçlu silah namlusu, tetik tertibatı, pim, icra yayı, mil, çıkarıcı olmak üzere muhtelif sayıda silah parçaları) ele geçirildi.

17 şüpheli cezaevine gönderildi

Gerçekleştirilen 4 operasyonda 24 şüpheli şahıs yakalandı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen 7 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, 17 şüpheli ise tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. Operasyonda ele geçirilen silahlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde sergilendi.

MİT'ten Kamışlı'da bir nokta operasyon daha: Emine Seyid Ahmed etkisiz hale getirildi

"Azadi Derik" kod adlı Emine Seyid Ahmed, Kamışlı'da düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.
27.02.2024 13:45:00
Anadolu Ajansı
MİT'ten Kamışlı'da bir nokta operasyon daha: Emine Seyid Ahmed etkisiz hale getirildi
MİT'ten Kamışlı'da bir nokta operasyon daha: Emine Seyid Ahmed etkisiz hale getirildi
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü YPG/YPJ'nin sözde sorumlularından Suriye uyruklu "Azadi Derik" kod adlı Emine Seyid Ahmed'i, Kamışlı'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütüne 2011 yılında katılan ve Türk güvenlik güçlerine yönelik eylemlerin planlayıcısı olduğu belirlenen Ahmed, takibe alındı.

"Azadi Derik" kod adlı Emine Seyid Ahmed, Kamışlı'da düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

Örgütün sözde "füze temini ve kullanımından sorumlu" Ahmed'in, Tel Rıfat'tan Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki Türk güvenlik güçlerine yönelik füze saldırılarının talimatını verdiği belirtildi.

Terörist Ahmed'in, Kilis'te sivilleri hedef alan füze saldırılarının da talimatını verdiği tespit edildi.

'Azadi Derik' kod adlı Emine Seyid Ahmed'i Kamışlı'da öldürüldü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü YPG-YPJ'nin sözde sorumlularından Suriye uyruklu "Azadi Derik" kod adlı Emine Seyid Ahmed'i Kamışlı'da düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi
27.02.2024 10:24:00
İhlas Haber Ajansı
'Azadi Derik' kod adlı Emine Seyid Ahmed'i Kamışlı'da öldürüldü
'Azadi Derik' kod adlı Emine Seyid Ahmed'i Kamışlı'da öldürüldü
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü YPG-YPJ'nin sözde sorumlularından Suriye uyruklu "Azadi Derik" kod adlı Emine Seyid Ahmed'i Kamışlı'da düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT, terör örgütü YPG-YPJ'nin sözde sorumlularından Suriye uyruklu "Azadi Derik" kod adlı Emine Seyid Ahmed isimli teröristi Kamışlı'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi. Türk güvenlik güçlerine yönelik eylemlerin planlayıcısı olan ve eylemlere bizzat katıldığı da tespit edilen Ahmed, MİT'in hedef listesinde yer alıyordu. Emine Seyid Ahmed'e yönelik intikal eden nitelikli istihbarat sonrasında operasyon için düğmeye basıldı.

Faaliyetleri aralıksız kontrol altında tutulan PKK'lı Ahmed, düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

Emine Seyid Ahmed, örgüt içinde füze temini ve kullanımından sorumluydu. Ahmed, Tel Rıfat'tan Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki güvenlik güçlerine yönelik füze saldırılarının talimatını veren sorumlulardandı. Ahmed'in talimatını verdiği eylemler sonucunda Kilis'e atılan füzelerle sivil vatandaşlar da hedef alınmıştı.

Terörist Emine Seyid Ahmed, örgüte 2011 yıllında katıldı. Irak'taki kamplarda silahlı ve ideolojik eğitim aldı. Örgütsel eğitimler akabinde Irak'ta faaliyet yürütmeye başlayan Ahmed, daha sonra Suriye'ye geçiş yaptı.

Suriye'de bulunduğu 2018 yılında Zeytin Dalı Harekatı sırasında Türk güvenlik güçlerine karşı çatışmalara katılan Ahmed, örgütün sözde roket ve füze eylemleri sorumlusu idi. Münbiç, Rakka, Tel Abyad ve Ayn El Arab şehirlerinin bulunduğu bölgenin Sağlık Komitesi sözde sorumluları arasında yer aldı.

Örgütün kadın yapılanması YPJ içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Ahmed, Türk güvenlik güçleri ile girdiği çatışmada yaralandı. Ahmed, tedavisi sürerken Suriyeli çocuk ve gençlerin örgüte kazandırılmasında sözde sorumlu seviyede rol aldı.

Avcılar'da polise ateş açtılar

Avcılar'da polis ekiplerinin şüphelenerek bilgilerini kontrol etmek istediği şahıslar, durumu reddederek polis ekiplerine ateş açtı
27.02.2024 10:09:00
İhlas Haber Ajansı
Avcılar'da polise ateş açtılar
Avcılar'da polise ateş açtılar
Avcılar'da polis ekiplerinin şüphelenerek bilgilerini kontrol etmek istediği şahıslar, durumu reddederek polis ekiplerine ateş açtı. Şahıslar ile ekipler arasında çatışma yaşanırken olayda çok sayıda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün gece saatlerinde Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Yunus Polis ekipleri, sokak üzerinde yürüyen ve şüpheli görülen şahısları durdurarak bilgilerini kontrol etmek istedi.

Durumu reddeden şahıslardan bir veya birden fazla kişi polis ekiplerine ateş açtı. Şahıslar ile ekipler arasında çatışma çıkarken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edildi. Olayda polis ekiplerinden yaralanan olmazken konu ile ilgili çok sayıda şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri ise sokakta çalışma yaptı.
logo

Beşyol Mah. 502. Sok. No: 6/1
Küçükçekmece / İstanbul

Telefon: (212) 624 09 99
E-posta: internet@yenimesaj.com.tr gundogdu@yenimesaj.com.tr


WhatsApp iletişim: (542) 289 52 85


Tüm hakları Yeni Mesaj adına saklıdır: ©1996-2024

Yazılı izin alınmaksızın site içeriğinin fiziki veya elektronik ortamda kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması veya yeniden yayınlanması aksi belirtilmediği sürece yasal yükümlülük altına sokabilir. Daha fazla bilgi almak için telefon veya eposta ile irtibata geçilebilir. Yeni Mesaj Gazetesi'nde yer alan köşe yazıları sebebi ile ortaya çıkabilecek herhangi bir hukuksal, ekonomik, etik sorumluluk ilgili köşe yazarına ait olup Yeni Mesaj Gazetesi herhangi bir yükümlülük kabul etmez. Sözleşmesiz yazar, muhabir ve temsilcilere telif ödemesi yapılmaz.