HOŞGELDİNİZ! BUGÜN 20 EKİM 2021, ÇARŞAMBA

Atatürk’ün laikliği dini doya doya yaşatır

17.09.2021 00:00:00
'Atatürk’ün laikliği dini doya doya yaşatır' seslendirme dosyası:

Dinin yaşanmadığı bir toplumda Laiklikten bahsetmek mümkün değildir. Atatürk dini istismar edenlerden dini ve dindarları korumak, dinin de doya doya yaşanması için Laikliği ilan etmiştir. Laiklik, dinin ve dindarın teminatıdır. Dinsiz bir kişinin laik olması da mümkün değildir. Dindar kişide Atatürk'ün laikliğinde dinini doya doya özgürce yaşar.

Şeriat, Allah'a kulluktur. O'nun emirlerini yerine getirmeye, yap dediklerini yapıp, yapma dediklerini yapmamaya verilen addır.

Laiklik, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır. Din tüccarlarının, hak dini yaşadığını zannedip, gerçek dindarla ayrıldığı noktadır. Kısacası İslam'ı koruyan kollayan, doya doya yaşanmasını sağlamaya çalışan bir olgudur. Atatürk'ün ilkelerinin içinde devletçilik De bulunduğuna göre, Laiklik; dini teminat altına alarak doya doya yaşamanın ta kendisidir.  

Allah, İnsanoğluna Hz. Peygamberimiz vasıtası ile Kur'an-ı Kerim'i tebliğ ederek şeriatı getirmiştir. Allah'ın getirdiği şeriatı bir daha getirmeye çalışmanın adına şirk denir. Bu da insanı dinden çıkarır. Merhum Prof. Dr. Haydar Baş'ın "Şeriat gelmez, yaşanır" cümlesi tarihi bir tespittir. Dini şahsi menfaatleri için kullanmaya çalışanların oyunlarını bozmuş, gerçekleri de her daim olduğu gibi ortaya koymuştur.

Buradan hareketle "Şeriat gelecek, dertler bitecek" diyen zihniyetin dindarları dini nasıl istismar ettiği ve ülkemizi nerelere sürüklediği açık ve seçik ortadadır.

İşte Atatürk'ün laikliği tam da bunu anlatmaktadır. "Kuran'a, Peygamberimize ve Ehli Beyt'e sarılalım. O yolda ilerleyelim. Şahsi menfaatler için dini kullanmaya çalışanlara ve bu doğrultudaki fikirlere itibar etmeyelim" demektedir.

Buradan hareketle Atamızın kurduğu ve milletimize Allah'ın Peygamberi Hz. Muhammed Efendimiz aracılığı ile tebliğ ettiği, İslam'ı yaşatan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın siyaseti bırakıp asıl vazifesine dönerek Kur'an-ı Kerim'i baz alıp açıklamalar yapması "laik ve din" tartışmasını bitirerek toplumun barış, huzur ve kardeşliğini temin edecektir. 

Kısaca dinimizi doya doya yaşamak istiyorsak sıkı sıkıya Atatürk'ün laiklik ilkesine sarılmamız gerekir. Atamızın laikliğini kaybedersek dinimizi de doya doya yaşayamayız.

Atatürk, laiklik ilkesini gerçek bir dindar olduğu için hayata geçirmiştir. Din kavramının olmadığı bir yerde laiklikten söz etmek mümkün değildir.

Atatürk'ün laiklik tanımında, "İki taraf vardır. Bir taraf devlet, diğer taraf da dindir." Taraflardan biri olmazsa o tabirin anlamı yok olur. "Ben dine inanmıyorum ama laikim" diyen kişi Atatürk'ün laiklik anlayışını kaybetmiş, kendi laiklik tanımını devreye koymuştur.

"Laiklik gelirse din bitecek" diyen zihniyet de gaflet içindedir. Laiklik tam manası ile devreye konulursa din tam manasıyla yaşanır.

Gelelim bir kesim tarafından yanlış kullanılan, bir kesim tarafından da yanlış anlatılan laikliğin özüne. 

Laiklik, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, dinin ve dindarın teminatıdır.

Laiklik, solun cahil kesimi tarafından bu millete çok yanlış anlatılmıştır. Laiklik denince, dindarla dinciyi ayıramayan solun cahil kanadı ikisini de aynı kefeye koymuş ve laikliğin dindar kesim tarafından bir öcü gibi algılanmasına sebebiyet vermiştir.

Bazı sol cahiller Atatürk'ün laikliğini kendi çıkar ve menfaatleri uğruna abuk subuk bir şekle dönüştürmüşlerdir.

Atatürk, "Zamanın FETÖ zihniyetlerini devlet işlerine karıştırmamak için" laiklik demiştir. Din kutsaldır, Allah'ın kelamlarını devleti yöneten kişilerin çıkar ve menfaatleri uğruna kullanmaması için laiklik demiştir. 

Devlet işlerinde "dindar insan olmasın" dememiştir. Yüzde 99'u Müslüman olan bir ülkede bu mantık zaten işlemez. Farklı düşünen kişiler ya İngiliz ya da Yunan ajanlığına soyunmuştur. Ya da Atatürk'ün zekâsıyla dalga geçiyor demektir.

Atatürk laikliğini, Atatürk tüccarlığı yaparak şahsi laiklik anlayışlarına çeviren solun cahilleri, bu millete gerçek Atatürk'ü ve laikliği anlatsalardı işte o zaman Atatürk'e hiçbir kimse dil uzatamayacaktı.

Diğer taraftan, din kisvesi altında ajanlık yapan zihniyetler, dindar kesimi kendi çıkar ve menfaatleri uğruna kullanarak, anti Laiklik ve anti Atatürk propagandaları ile bu milleti ayrıştırmada büyük rol oynamıştır. Sanki laiklik din düşmanlığı gibi ortaya konulmuştur.

Sağın cahilleri "Atatürk dinsiz" derken, solun cahilleri dindar mı demiştir? Solun cahilleri de sağın cahilleri de Atatürk'ü çıkar ve menfaatleri uğruna kullanmışlardır.

Solun cahilleri laiklik denince "içki içmeyi, dindar olmamayı, namaz kılmamayı" hülasa din karşında olma mantığını ortaya koymuşlar ve bu mantığı yaymaya çalışmışlardır.

Bu millete yıllar önce Atatürk'ün dindar olduğu anlatılsaydı, ülkemizde sağ-sol kavgası yaşanmayacaktı. Bilinen 20 bin eğitimli, yarınlarımızın teminatı fidan gibi gençlerimiz bir hiç uğruna ölmeyecekti. Ülkemizin bugünleri daha farklı olacaktı. Bunların vebalini kim ödeyecek?

Laik insanın sağcısı solcusu olmaz. Bu ülke topyekûn birdir, beraberdir, kardeştir. Ülkemizin tek eksiği bu birlik ve beraberliği sağlayacak iradeye ülkemizi yönetecek yetkiyi vermemizden kaynaklanmaktadır. 

Sağcı ne dedi? "Vatan, millet, bayrak" dedi. Solcu ne dedi? "Vatan, millet, bayrak" dedi. Peki, aralarında ne fark vardı?

İşte dananın kuyruğu burada koptu. Bu millete dindar Atatürk'ün anlatılmaması ve öğretilmemesi tek gerçekti. Şayet gerçek Atatürk gizlenmeseydi dindar Atatürk anlatılsaydı, ülkenin akış şeması çok farklı olacaktı. Kavgalar, olaylar, darbeler, 15 Temmuz yaşanmayacaktı.

Buradan hareketle, bu ülkede artık; din tüccarlarına ve Atatürk tüccarlarına prim vermeyin, itibar etmeyin.

Herhalde şimdi Haydar Baş felsefesini daha iyi anladığınız kanaatindeyim.

Merhum Prof. Dr. Baş neye vurgu yapıyor?

1. Ehl-i Beyt hak yoldur.

2. Atatürk dindardır.

3. Ekonomik bağımsızlığımız için 'Milli Ekonomi Modeli' diyor.

3'ü bir arada kurtuluş reçetesi…

Ana temaları ile üçü bir arada formülünü devreye koymadan bu ülkede ne birlik-beraberliği sağlayabiliriz, ne sağ-sol kavgasını, ne de Alevi-Sünni tartışmasını engelleyebiliriz. Bu ülkenin muasır medeniyet seviyesinin en tepesine çıkması için geçmişten de ders çıkararak Haydar Baş felsefesini hayata geçirecek genç lider Hüseyin Baş'a kulak vermek gerektiğinin altını çizerim.  

Ülkemizde suni olarak oluşturulan ve ülkemizin geleceği ile oynayan sol ve sağın cahillerinin artık şunu çok iyi bilmesi gerekir. Laiklik, dindara sahip çıkmak, din kisvesi altında dini kullananlara itibar etmemektir.

Laiklik, dinden uzaklaştırmak veya uzaklaşmak değil, aksine dini vecibelerini yerine getirmektir. Laiklik, bir ve beraber her daim barışık yaşamanın teminatıdır.

 
İsmail Çetin / diğer yazıları
- İslam Orduları Başkomutanı Atatürk’tür / 30.09.2021
- Atatürk’ün laikliği dini doya doya yaşatır / 17.09.2021
- Muharrem ayımız mübarek olsun / 11.08.2021
- Dürüstlük en büyük kaynaktır / 17.07.2021
- Seçimin kilit partisi / 30.06.2021
- İblisin işi Atatürk’lerle uğraşmaktır / 06.06.2021
- İslam’ın özü salâvatta gizlidir / 05.05.2021
- İslam’ın özü salâvatta gizlidir / 04.05.2021
- Çok abarttık, ciddiye alınacak bir tarafı yok! / 28.04.2021
- Allah’ın hazinesi boldur / 26.04.2021
- Fikri duruşu ile yarınları konuşan liderdi / 09.04.2021
- Kimin ekmeğine yağ sürdüğümüze dikkat edelim / 20.03.2021
- İnsanlığın kurtuluşu Haydarizm’de… / 04.03.2021
- Birlik, saygı ve sevgiyle mümkündür / 26.02.2021
- Atatürk’ü merkezimize koymamız şart / 23.02.2021
- Yapıcı dil yetmez, terbiyeli olması gerek / 19.02.2021
- Madalyon dik gelse de değişen bir şey olmaz / 12.02.2021
- Neden yeni anayasa isteniyor / 10.02.2021
- Çanakkale ruhunu iyi okumak gerek / 05.12.2020
- Siyasetin yeni delikanlısı hayalleriniz için kolları sıvadı / 02.12.2020
- Maya, bir-beraber yapacak dil, çığ gibi büyütecek / 12.09.2020
- Alın terini tozla, toprakla silenlerin yüzü gülecek / 04.06.2020
- Hüseyin Baş farkını yaşayacağız / 29.04.2020
- Ulu çınarımız Haydar Baş hocamızı kaybettik / 20.04.2020
- Gerçek laiklik dinsiz yaşanamaz / 05.12.2018
- Atatürk’ün Cumhuriyeti dinimizi teminat altına almıştır / 03.12.2018
- Ekonominin oksijeni Milli Ekonomi Modeli’dir / 02.12.2018
- Haydarizm rüzgarı / 15.05.2015
- Neden İmam Mehdiyi bekliyorsun? / 14.01.2015
- Iklar (İkrar) Vermek Yemin Vermek / 02.01.2015
- Musahiplik nedir? / 24.12.2014
- Kınayınca ne oluyor ki? / 30.08.2014
- Kongrelerden sonra ne olur? / 23.08.2014
- AKP ve CHP halkımız için tehdittir! / 27.06.2013
- CHP'nin Yavuz'dan ne farkı var? / 08.06.2013
- Aleviler ve CHP! / 01.06.2013
- Erdoğan’ın hangi açıklaması doğru! / 01.03.2013
- İktidar panikledi! / 01.01.2013
- Avrupa Kışı! / 19.12.2012
- 41 kere maşallah! / 15.12.2012
- Asker çekmek mi! / 07.03.2010
- Bu nasıl stratejik müttefiklik? / 02.11.2009
- Sayın İktidar son 7 yıl dahil mi, hariç mi? / 22.10.2009
- Bu senaryoyu tanıyorum. Nato Seçimlerinden? / 15.10.2009
- Ne Mutlu Türküm Diyene / 04.10.2009
- ABD'yi şef , AB'yi de koro haline iktidar getirdi! / 17.09.2009
- "Kürt Sorunu" değil, ülkeyi yönetememe sorunu var! / 30.08.2009
- İktidar Ülkemizi Olmayan Soruna Kilitledi! / 22.08.2009
- DTP, PKK'ya terör dedi mi ki! Erdoğan görüşüyor! / 07.08.2009
- Ruhban Okulunun arka planı "Kin Kapısı" / 02.07.2009
- İktidar PKK ile görüşüyor mu? / 19.06.2009
- Sınırda 74 mayın patladı / 15.06.2009
- Obama boyalıyor, iktidar cilalıyor / 10.06.2009
- Akdeniz D-400 karayoluna iktidar darbesi / 06.06.2009
- Medya gerçeği gizliyor! / 27.05.2009
- Sancaklı Yörük Şenlikleri Başkaydı / 13.05.2009
- Bu mantıkla terör bitmez / 03.05.2009
- Kıbrıs uyandı, uyuma Türkiye! / 29.04.2009
- 72 milyona tükettirmek lazım... / 15.04.2009
- BTP'den yüzde 400'lük artış / 03.04.2009
- Çözümün yeni akımı "Haydarizm" / 25.03.2009
- Atkı takmakla iş çözülüyor mu! / 11.03.2009
- 2 + 2 = 4 ise? / 25.02.2009
- Nasıl verecek diyenler dağıtmaya başladı! / 23.02.2009
- Abbas'ın gelişi iktidarın tavrını netleştirmiştir / 11.02.2009
- Davos organizatörlerini kınıyorum / 02.02.2009
- Özür dilemek mi! / 20.01.2009
- Ermeniler, AP ve İktidarın tavrı!... / 16.01.2009
- Vatikan da MEM dedi / 15.01.2009
- İsrail tanklarının hedefi çocuklar! / 08.01.2009
- Unakıtan'dan 1 günde 3 kriz açıklaması!... / 28.12.2008
- Erdoğan ve Baykal ilk defa uzlaştı / 26.12.2008
- Almanya da kurtuluşu MEM'de arıyor / 06.12.2008
- Kılıçdaroğlu buna ne diyecek? / 16.11.2008
- Astronomik 22,5 donduracak / 11.11.2008
- Ümük kaldı mı ki! / 04.11.2008
- İktidarı kaybederseniz 2 puanınız gider, Haydar Baş'ı kaybederseniz oyun biter / 16.10.2008
- İzlanda da ortada, Arjantin ve Brezilya da? / 15.10.2008
- AB mi' Terör mü? / 12.10.2008
- Akdamar'a 3 trilyon, Aktütün'e ödenek yok! / 09.10.2008
- Hani, nerede anlık istihbarat? / 08.10.2008
- Veresiye hortladı! / 06.10.2008
- İktidar BTP'den yine kopya çekiyor / 03.10.2008
- Polemiklerle ülke yönetilmez / 22.09.2008
- ABD Piyon oynatıyor. Rusya Şah çekiyor / 09.09.2008
- Dünya kutuplaşmaya mı gidiyor? / 25.08.2008
- Bölgesel dengeyi iktidar bozuyor / 22.08.2008
- İktidar reformu AB'de, AB Reformu MEM' de buldu / 12.08.2008
- İktidarın mağdurum senaryoları bitti / 07.08.2008
- Balık tutmayı öğrenmesi gereken iktidardır! / 05.08.2008
- Valiler vekil adayı mı olacak? / 29.07.2008
- Her gün 120 şirket kapanıyor / 19.06.2008
- "Millet" hangi millet, şarkı kimin şarkısı? / 06.06.2008
- Eleği de, altına kovayı koyduran da iktidardır / 10.05.2008
- Küresel ısınma mı, küresel rol mü? / 05.05.2008
- Çözümün Merkezinden İnsanlığa? / 18.04.2008
- Hangi Milli İrade! / 21.03.2008
- Vatandaşın düştüğü hale bakar mısınız? / 16.03.2008
- Basın MEM'i örtüyor! / 20.02.2008
- CIA'nın 'Nükleer İsrail' itirafı / 06.02.2008
- İktidarın dostları ABD ve İsrail hep mi yanılıyor? / 03.02.2008
- Yunan'ı ABD kışkırtıyor / 23.01.2008
- Beş yıldır neredeydiniz? / 20.01.2008
- Durmak yok, torpile devam! / 12.01.2008
- Af, havanda su dövmektir / 28.12.2007
- ABD şirin gösterilmeye çalışılıyor! / 25.12.2007
- ABD yön saptırmaya çalışıyor / 12.12.2007
- Silahlarını PKK ile Türkiye'ye doğrultan ABD nasıl bir müttefik? / 01.12.2007
- İktidar dağdakilerin kaçmasını mı bekliyor? / 28.11.2007
- AKP'li vekillerin hepsi PKK'yı terör örgütü ilan ediyor mu? / 23.11.2007
- İlk Oyum Haydar Baş'a? / 19.07.2007
- Aile Meclisimiz Haydar Baş Dedi... / 06.07.2007
- Siyasetin Merkezi Haydar Baş? / 01.07.2007
- 2002'de AKP' ye oy atmıştık. Bu defa BTP' ye oy atacağız? / 28.06.2007
- Prof. Haydar Baş Bey'in Ofis Boyları... / 27.06.2007
- Okunacak Gazete Internet Gazeteleridir / 25.06.2007
- Annem için Oyumu Haydar Baş'a / 24.06.2007
- Siz!... 2000 YTL maaş istiyor musunuz? / 20.06.2007
- Hayat Standartları Haydar Baş'la Yükselecek? / 19.06.2007
- Adapazarı'nda BTP Oy Patlaması Yapar / 16.06.2007
- Kim 500 Milyon İster? / 14.06.2007
- Milletin tercihi / 13.06.2007
- Lider Farkı? / 12.06.2007
- "Yerli malı , Yurdun Malı , Herkes "Milli Ekonomi Modelinden" Faydalanmalı" / 23.04.2007
- BTP Proje Üretiyor, Diğerleri Taklit Ediyor / 10.03.2007
- Hükümet 40 yıllık fabrikalara yeni gibi açılış yapıyor! / 01.02.2007
- İktidar kimlere yol haritası çiziyor / 28.01.2007
- ABD'nin Irak'ta ne işi mi var! / 18.01.2007
- AKP teşkilatları da "İŞ AŞ Bu Defa Haydar Baş" diyor / 12.01.2007
- Almanlar Türkçe'yi yasakladı! / 23.12.2006
- Yakın Gelecekte Dünyanın Lideri Türkler Olacak / 15.12.2006
- AB'ye Girmekteki Amacımız Ne? / 14.12.2006
- Başkent Haydar Baş'ı İstiyor / 08.12.2006
- Mersin çiftçisi perişan / 05.12.2006
- Nerede bu diyalogcular!... / 22.10.2006
- Başbakandan Orhan Pamuk'a tebrik / 17.10.2006
- Bu millet uşaklık yapamaz / 10.09.2006
- AKP; Türk halkından milli şuuru silmek İstiyor... / 06.09.2006
- Şehit aileleri de sizleri bekliyor / 29.08.2006
- Binbir gece masalları / 24.08.2006
- Milliyetçi mi kesildiniz, hayrola... / 22.08.2006
- Kilisede Cuma Namazı / 21.08.2006
- İki ayrı pusula / 25.06.2006
- Aldatılan halkımızdır / 24.06.2006
- Yolun sonu geldi ... / 18.06.2006
- Vatan sağolsun / 16.06.2006
- Hangi tarımı sigortalıyorsunuz? / 11.06.2006
- Erdoğan hangi halktan bahsediyor? / 25.01.2006
- Siz de elinize yüzünüze bulaştırdınız / 20.01.2006
- Türk usulü mü' Amerikan usulü mü? / 18.01.2006
- Ulusal medya mı!!!!!!! / 03.12.2005
- Helal Olsun Anadolu Basınına / 02.12.2005
- Sizce Hangisi Makbul? / 30.11.2005
- Çelişkiye Bakar mısınız!... / 15.11.2005
- Başbakan Türk insanına güvenmiyor / 24.09.2005
- Rize köylüsü aydınlar toplantısı istiyor / 17.08.2005
- Hiç inandırıcı değil / 15.08.2005
- ABD tatilde emretti / 13.08.2005
- Kıraç'ın Tavrı Net, Ya Sizin... / 12.08.2005
- Günaydın Sayın Vekilim ? / 10.08.2005
- Bu ne cüret Yunan! / 09.08.2005
- Hizmet AB Çiftçisine / 07.08.2005
- Urfa'ya Bir Lider Geldi, Bir de... / 19.05.2005
- Senarist AB ve ABD; Oyuncular AKP İktidarı / 18.05.2005
- Haydi Trabzon, Bayrak Mitingine / 15.04.2005
- AKP eriyor / 31.01.2005
- AKP İktidarı Halktan kaçıyor / 16.01.2005
- Anadolu Böyle Diyor... / 15.01.2005
- Lider yarını konuşandır / 01.01.2005
- Hepsi memnun çünkü... / 25.12.2004
- Ekrem Dumanlı Yahudi lobileri ile ne görüştü? / 30.09.2004
- Ülkemizi bekleyen çok büyük tehlike / 01.09.2004
- Tarihi değiştirmeye kararlı olan dahi / 14.08.2004
- Ben olsam 1. sıraya koyardım / 04.08.2004
- Değiştiniz mi' Yoksa! Olduğunuz gibi misiniz? / 31.07.2004
- Fatih Sultan Mehmet Han'ı da misyoner yaptılar / 21.07.2004
- Hangi barışı sağlayacaksınız ? / 20.07.2004
- Gürbetçiye AB zulmü / 05.07.2004
- Galiba sıra sinagoglarda / 18.06.2004
- Yök Tasarısının Altında Yatanlar / 02.06.2004
- Yolun Başında Neredeydiniz? / 23.05.2004
- Kitle imha silahı yokmuş! / 21.05.2004
- Amaç ekonomiyi düzeltmek mi? / 16.05.2004
- iki T zeminleri uygun olunca / 08.05.2004
- İktidar yolsuzlukları çözdü / 04.05.2004
- Hep beraber göreceğiz / 29.04.2004

Yeni Mesaj arşivinde 'tarihte bugün'

Yeni Mesaj Gazetesi arşivi 2001 yılına kadar eksiksiz içerikle erişime açık olup ayrıca tüm arşivde anahtar kelimelerle arama yapmak da mümkündür.

17.09.2020, 17.09.2019, 17.09.2018, 17.09.2017, 17.09.2016, 17.09.2015, 17.09.2014, 17.09.2013, 17.09.2012, 17.09.2011, 17.09.2010, 17.09.2009, 17.09.2008, 17.09.2007, 17.09.2006, 17.09.2005, 17.09.2004, 17.09.2003, 17.09.2002


logo

Beşyol Mah. 502. Sok. No: 6/1
Küçükçekmece / İstanbul

Telefon: (212) 425 10 66
Faks: (212) 424 69 77
E-posta: [email protected] [email protected]


WhatsApp haber: (0542) 289 52 85


Tüm hakları Yeni Mesaj adına saklıdır: ©1996-2021

Yazılı izin alınmaksızın site içeriğinin fiziki veya elektronik ortamda kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması veya yeniden yayınlanması aksi belirtilmediği sürece yasal yükümlülük altına sokabilir. Daha fazla bilgi almak için telefon veya eposta ile irtibata geçilebilir. Yeni Mesaj Gazetesi'nde yer alan köşe yazıları sebebi ile ortaya çıkabilecek herhangi bir hukuksal, ekonomik, etik sorumluluk ilgili köşe yazarına ait olup Yeni Mesaj Gazetesi herhangi bir yükümlülük kabul etmez.