HOŞGELDİNİZ! BUGÜN 07 TEMMUZ 2022, PERŞEMBE

Bilgisayar korsanları yandı

11.08.2006 00:00:00
Adalet Bakanlığı'nın bilişim suçlarına ilişkin hazırladığı kanun tasarısında, bilgisayar korsanlarına 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve adli para cezası verilmesi öngörülüyor.

Bakanlık, ''Bilişim Ağı Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve Bilişim Suçları Hakkında Kanun Tasarısı''nı görüşlerini almak üzere diğer Bakanlıklar ve bakanlıklara bağlı kuruluşlar ile yüksek mahkemeler, üniversiteler, barolar, adli tıp, noterlik, bankalar, adli komisyon başkanlıklarının aralarında bulunduğu 100'den fazla kurum ve kuruluşa gönderdi.

Bakanlık, söz konusu kurum ve kuruluşların görüşleri doğrultusunda değişik yaparak tasarıya son şeklini verecek. Tasarıya göre, bilgisayar korsanlarına 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve adli para cezası da öngörülüyor. Buna göre, bir bilişim ağı aracılığıyla; bilişim sisteminde bulunan verileri veya programları hukuka aykırı olarak bozan, silen, değiştiren, yok eden, erişilmez kılan veya sisteme veri veya program yerleştiren, ekleyen, veri veya programlara zarar veren kişi, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve adli para cezası alacak.

Tasarıda, bir bilişim ağı aracılığıyla; bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına hukuka aykırı giren veya her hangi bir şekilde sistemde kalmaya devam eden kimseye 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası veya 2 yüz günden 8 yüz güne kadar adli para cezası verilmesi öngörülüyor. Ayrıca, bir bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girerek, veri veya program elde eden kişi, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 2 yüz günden aşağı olmamak üzere adli para cezası alacak. Bu suçların soruşturma ve kovuşturulması mağdurun şikayetine bağlı olacak. Bilişim ağına bağlanmak suretiyle, ağdaki verileri hukuka aykırı olarak herhangi bir şekilde izleyen kimseye 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve adli para cezası, bilişim ağına bağlanmaksızın herhangi bir yöntemle bilişim sistemindeki verileri hukuka aykırı izleyen kimseye üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilecek.

VERİLERİ YOK EDENE CEZATasarıya göre, bir bilişim ağı aracılığıyla; bilişim sisteminde bulunan verileri veya programları hukuka aykırı olarak bozan, silen, değiştiren, yok eden, erişilmez kılan veya sisteme veri veya program yerleştiren, ekleyen, veri veya programlara zarar veren kişi 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve adli para cezası alacak. Bir bilişim ağı üzerinden hukuka aykırı olarak bir bilişim sisteminin çalışmasını veya işleyişini tamamen veya kısmen engelleyen, erişilmez kılan veya bozan kişiye 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve adli para cezası verilecek. Tasarıdaki, suçların işlenmesi amacıyla donanım ve yazılım üreten, uyarlayan, satan, sağlayan, ithal eden, dağıtımını yapan veya bu amaçla bilişim sisteminin tamamına veya bir kısmına erişimi mümkün kılan parola, erişim kodu veya benzer veriyi sağlayanlar, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve adli para cezası alacak.

''BİLGİYE ERİŞİM ÖZGÜRLÜ?Ü ESAS OLACAK''Tasarıya göre, kişilerin ifade ve bilgiye erişim özgürlüğü esas olacak. Bu özgürlükler ancak kanunlarda belirtilen hallerde sınırlandırılabilecek. Bilişim ağı hizmetlerine ilişkin faaliyetler serbest olacak. Bu faaliyetlere başlama, yürütme ve sona erdirme, izne, bildirime veya başka bir koşula bağlı yapılmayacak.

SAHTE BELGE DÜZENLEMEKHukuk alanında sonuç doğurabilecek bir belgeyi sahte olarak düzenlemek amacıyla, bilişim sisteminde bulunan verileri silen, değiştiren, yok eden veya yeni veri giren kişiye, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 3 yüz günden bin güne kadar adli para cezası verilecek. Bilişim ağı aracılığı ile kendisi veya başkası lehine haksız yarar sağlayan kişi, fiilin başka bir suç oluşturmaması halinde, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve bin günden iki bin güne kadar adli para cezası, bilişim ağı üzerinden, kendi kimliğini gizlemek suretiyle bir başkası gibi davranarak, kendisi veya başkası için yarar temin etmek veya başkasına zarar vermek amacıyla kişileri yanıltarak bilgi toplayan kişi ise fiili başka bir suç oluşturmadığı taktirde, 1 yıla kadar hapis veya 2 yüz günden az olmamak üzere adli para cezası alacak. Halkı yanıltacak şekilde, kamu kurum, kuruluş ve kurulları ile gerçek ve tüzel kişilerin bilişim ağındaki hizmetlerini veya kimliklerini taklit eden kişiye, fiili başka bir suç oluşturmadığı taktirde 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve adli para cezası verilecek.

ÇOCUK PORNOGRAFİSİ BA?LANTILI SUÇLARTasarıya göre, bir çocuğa veya çocuk gibi görünen veya çocuk olduğu izlenimi veren bir kişiye ait gerçek ya da temsili görüntü, yazı veya sesleri içeren pornografik ürünleri bilişim ortamında dağıtmak amacıyla üreten kişiye 8 yıldan 12 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilecek. Bu suç kapsamına giren ürünleri, bilişim ağı üzerinden tanıtan, sunan, kiraya veren veya satışa arz eden kişi, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezası alacak. Bu ürünleri, bilişim ağı üzerinden kendisi veya başkaları için temin eden veya bulunduran kişiye ise 6 aydan 1 yıla kadar hapis ve 3 yüz güne kadar adli para cezası verilecek.

DEVLETİN GÜVENLİ?İNE KARŞI SUÇLARBilişim ortamında; Türk Ceza Kanunu'nda belirlenen devletin güvenliğine karşı işlenecek suçlar ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda yer alan ve bilişim sistemi veya bilişim ağı kullanılarak işlenen suçlara ilişkin içeriği üreten, tanıtan veya sunanlar hakkında hükmedilecek cezalar yarı oranında arttırılacak. Tasarıya göre, tehdit, şantaj, hakaret veya iftira suçlarının bilişim ağı üzerinden işlenmesi halinde, Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre verilecek ceza, yüzde 50 oranında artırılacak. Kişisel verilerin kaydedilmesi ve verileri hukuka aykırı verme veya ele geçirme suçlarının bilişim ağı üzerinden işlenmesi halinde de Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre verilecek ceza, yarı oranda artırılacak. Tasarıda, bilişim ağı üzerinde kumar oynatana 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası veya 2 yüz günden bin güne kadar adli para cezası verilmesi öngörülüyor.

ADLİ BİLİŞİM UZMANI BİLİRKİŞİ OLACAKTasarı kapsamına giren suçlarla ilgili sadece adli bilişim uzmanı yetki belgesi olanlar bilirkişilik yapabilecek. Tasarı kapsamındaki suçlar hakkında yapılan soruşturma ve kovuşturmada suç işlendiğine ilişkin kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve başka suretle delil elde edilmesi imkanının bulunmaması halinde Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ilgili maddesi hükmü uygulanabilecek. Tasarıda sayılan suçların soruşturulmasında veya kovuşturulmasında suç işlendiğine ilişkin kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı halinde, hakim veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının yazılı emriyle içeriğe erişimin engellenmesine karar verilebilecek.

SORUŞTURMATasarı kapsamına giren suçlar dolayısıyla yapılan soruşturmada, başka surette delil elde etme imkanının bulunmaması halinde, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine şüphelinin kullandığı bilgisayar, bilgisayar programları ve verileri ile çevre birimlerinde arama yapılmasına hakim tarafından karar verilecek. Bilgisayar, bilgisayar programları ve verileri ile çevre birimlerine el koymaksızın, sistemdeki verilerin tamamının veya bir kısmının kopyası alınacak. Tasarıda yazılı suçlara ilişkin davalar, acele işlerden sayılacak ve adli tatilde de bakılacak.

Yeni Mesaj arşivinde 'tarihte bugün'

Yeni Mesaj Gazetesi arşivi 2001 yılına kadar eksiksiz içerikle erişime açık olup ayrıca tüm arşivde anahtar kelimelerle arama yapmak da mümkündür.

11.08.2005, 11.08.2004, 11.08.2003, 11.08.2002, 11.08.2001, 11.08.2000, 11.08.1999, 11.08.1998, 11.08.1997, 11.08.1996, 11.08.1995, 11.08.1994, 11.08.1993, 11.08.1992, 11.08.1991, 11.08.1990, 11.08.1989, 11.08.1988, 11.08.1987


logo

Beşyol Mah. 502. Sok. No: 6/1
Küçükçekmece / İstanbul

Telefon: (212) 425 10 66
Faks: (212) 424 69 77
E-posta: [email protected] [email protected]


WhatsApp haber: (0542) 289 52 85


Tüm hakları Yeni Mesaj adına saklıdır: ©1996-2022

Yazılı izin alınmaksızın site içeriğinin fiziki veya elektronik ortamda kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması veya yeniden yayınlanması aksi belirtilmediği sürece yasal yükümlülük altına sokabilir. Daha fazla bilgi almak için telefon veya eposta ile irtibata geçilebilir. Yeni Mesaj Gazetesi'nde yer alan köşe yazıları sebebi ile ortaya çıkabilecek herhangi bir hukuksal, ekonomik, etik sorumluluk ilgili köşe yazarına ait olup Yeni Mesaj Gazetesi herhangi bir yükümlülük kabul etmez.