HOŞGELDİNİZ! BUGÜN 04 AĞUSTOS 2021, ÇARŞAMBA

Devlet sınırlı borçlanacak

05.07.2001 00:00:00
Tasarıya göre, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, belli ilkeler çerçevesinde, o yılki bütçe kanununda belirtilen ödenekler toplamı ile tahmin edilen gelirler arasındaki miktar kadar net borç kullanabilecek. Bu limit, borç yönetiminin ihtiyaçları ve gelişimi dikkate alınarak yıl içinde en fazla yüzde 5 oranında artırılabilecek. Bu miktarın yeterli olmadığı durumlarda, ilave yüzde 5'lik tutar, Hazine Müsteşarlığı'nın görüşü ve ilgili Bakan'ın teklifiyle Bakanlar Kurulu'nca artırılabilecek. Bütçenin denk olması durumunda da borçlanma, anapara ödemesinin en fazla yüzde 5'i kadar yükseltilebilecek.

Borçlanma limiti, yıl içinde özel tertip devlet iç borçlanma senedi için ek ödenek alınması ve doğal afetlerle ağır ekonomik kriz ortamından doğan haller dışında ek bütçe kanunuyla değiştirilemeyecek.

Vadesinde nakden ödenenler hariç, çeşitli kanunlara dayanılarak ikrazen ihraç olunan özel tertip devlet iç borçlanma senetleri bu limitin hesaplanmasında dikkate alınmayacak. Mali yıl içinde ikrazen ihraç edilecek özel tertip devlet iç borçlanma senetleri ile garantiliimkanın limiti, her yıl bütçe kanunlarında belirlenecek.

İç ve dış borçlanma

Tasarı, çıkarılacak devlet iç borçlanma senetlerinin çeşit ve koşulları ile devlet dış borcu sağlama ve mali koşullarını belirleme yetkisinin Hazine'den sorumlu Bakan'da olmasını öngörüyor.

Tasarıya göre, özel tertip devlet iç borçlanma senetleri geçmiş valörlü olarak ihraç edilemeyecek. Daha önce ihraç edilmiş olan bu senetlerin faiz oranları değiştirilemeyecek, faiz ödemeleri yerine yeni senet çıkarılamayacak.

Dış borçlanma konusundaki her türlü hazırlık, temas ve görüşmeler Hazine Müsteşarlığı'nca yürütülerek sonuçlandırılacak. Müsteşarlık, sağlanan dış finansman imkanını genel ve katma bütçe dışındaki kamu kurul ve kuruluşları ile yatırım ve kalkınma bankalarına bir ikraz anlaşmasıyla aktarabilecek. Bu durumda, ikraz tutarı üzerinden bir defalık binde 5 oranında "ikraz ücreti" alınacak. Bu oran ilgili Bakan tarafından beş katına kadar artırılabilecek.

Risk yönetimi

Tasarı, makroekonomik dengeler ve optimum borçlanma düzeninin sağlanması amacıyla gerekli altyapının güçlendirilmesi konusunda, ilgili Bakanın verdiği yetki çerçevesinde, Hazine Müsteşarlığı'nı yetkili kılıyor. Nakit akışlarının yönetiminin gerektirdiği anapara ve faiz ödemeleri ile borç risk ve yönetimi kapsamındaki finansal tekniklerin kullanılmasından kaynaklanan ödemeler, Müsteşarlık bütçesine bu amaçla konulan ödeneklerden karşılanacak.

Hazine garantileri kapsamında Müsteşarlık tarafından ödenen tutarlar ile risk yönetimi kapsamında önceden öngörülmesi mümkün olmayan ödemeler, Merkez Bankası nezdinde Müsteşarlığa ait "Risk Hesabı"ndan karşılanacak. Hesaba giren tutarlar gelir kaydedilecek vehesaptan yapılan ödemeler o yılın bütçe ödeneğiyle ilişkilendirilecek.Yıl bütçesine bu amaçla konulan ödenek bir başka tertibe aktarılamayacak.

Devlet borcunun muhasebesiyle ilgili esas ve usuller Maliye Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığı tarafından birlikte belirlenecek.

Yetki Hazine'de

Türkiye adına iç ve dış borç almaya, Hazine garantisi verme ve verilen garantilerin koşullarında değişiklik yapmaya, hibe almaya, dışfinansman imkanlarını dış borcun devri, ikrazı, tahsisi yoluyla kullandırmaya ve yeni mali yükümlülük yaratmaya, bu borç yükümlülükleri ile bunlardan kaynaklanan Hazine alacaklarını yönetmeye Hazine'den sorumlu Bakan yetkili olacak.

Bu yetki, ilgili bütçe yılında geçerli olmak üzere Hazine Müsteşarlığı'na devredilebilecek, ancak bu devir Bakan'ın sorumluluğunu ortadan kaldırmayacak.

Hazine Müsteşarlığı, kamu kurum ve kuruluşlarının kendisinin ilgili anlaşmalara taraf olmadan yapılan borçlanmalardan sorumlu tutulamayacak.

Kamu kuruluşları

Tasarı, genel ve katma bütçeli kurum ve kuruşları, KİT'leri, sermayesinin yüzde 50'sinden fazlası kamuya ait özel hukuk hükümlerine tabi kuruluşları, fonları, kamu bankaları ile yatırım ve kalkınma bankalarını, belediyeler ile bağlı kuruluşları, sivil toplum örgütlerini, yap-işlet-devret ve benzeri finansman modelleri çerçevesinde gerçekleştirilmesi öngörülen projelerle ilgili ödeme yükümlülükleri garanti edilen kuruluşları kapsıyor.


logo

Beşyol Mah. 502. Sok. No: 6/1
Küçükçekmece / İstanbul

Telefon: (212) 425 10 66
Faks: (212) 424 69 77
E-posta: [email protected] [email protected]


WhatsApp haber: (0542) 289 52 85


Tüm hakları Yeni Mesaj adına saklıdır: ©1996-2021

Yazılı izin alınmaksızın site içeriğinin fiziki veya elektronik ortamda kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması veya yeniden yayınlanması aksi belirtilmediği sürece yasal yükümlülük altına sokabilir. Daha fazla bilgi almak için telefon veya eposta ile irtibata geçilebilir. Yeni Mesaj Gazetesi'nde yer alan köşe yazıları sebebi ile ortaya çıkabilecek herhangi bir hukuksal, ekonomik, etik sorumluluk ilgili köşe yazarına ait olup Yeni Mesaj Gazetesi herhangi bir yükümlülük kabul etmez.