HOŞGELDİNİZ! BUGÜN 09 AĞUSTOS 2022, SALI

Din tüccarlarına karşı vazifelerimiz

08.06.2012 00:00:00
Daha önce bu sütunlarda siz aziz okuyucularımla konu hakkında altını çizdiğim sekiz bölümlük yazı dizisinde belirtmiş olduğum sakıncalardan dolayı hangi mezhepten olursa olsun, bütün Müslümanların Hz. Peygamber Efendimizin, “Ümmetim adına kendimden sonra şu zümrelerden korkuyorum” ikazında bulunduğu zümrelere, Allah adına aldatan din tüccarlarına  karşı çok dikkatli olmaları, böylelerinin oyunlarına gelmemeleri gerekir. İman, ilim ve basiret sahibi insanların da İslam toplumunun birliği ve dirliği için Müslümanları bunlara karşı uyarmaları gerekir.
Bir diğer önemli nokta ise Müslümanların Şeytan hilelerine karşı uyanık ve tedbirli olmalarıdır. Zira dine karşı din ile mücadeleyi ilk başlatan İblis olmuş ve inançlı toplumları Allah adına aldatan din tüccarlarını da İblis eğitmiştir. Şeytanın insanları aldatmak için türlü türlü hile ve vesileleri vardır. Her insanın bulunduğu konuma göre farklı bir şeytanı vardır. Tüccarın şeytanı ile din âliminin şeytanı aynı değildir. Doktorun şeytanı ile siyasetçinin şeytanı bir değildir. Kadının şeytanı ile erkeğin şeytanı, gencin şeytanı ile yaşlının şeytanı aynı değildir. Bunların tamamının şeytanı kendi bulundukları konumlarına göre farklıdır. Tüccarın şeytanı tüccar, âlimin şeytanı âlim, doktorun şeytanı doktor… şeytandır.
Şeyh Ensari’nin talebelerinden bir tanesi bir gün şeytanı rüyasında gördü. Şeytanın omuzlarında renkli renkli ipler bulunmaktaydı. Bu iplerden kimisi kalın kimisi inceydi. Talebe iplerin farklı renklerde ve kimisinin kalın ve kimisinin de ince olmasının sebebini sordu. Şeytan şöyle dedi; “Bunlar benim hile araçlarımdır. Bu dünyada insanlar farklı farklı şeyleri sevmektedirler. Farklı alanlarda zaafları vardır. Ben kim hangi rengi seviyorsa sevdiği renkten olan ipi onun boynuna atıyor ve kendime çekmeye çalışıyorum. Bu iplerin kalınlarını imanı sağlam olanlar için ve incelerini ise imanı zayıf olanlar için kullanıyorum.” İpler içerisinde kalın ama kopuk bir ip vardı. Âlim o kalın ipin kopuk olma nedenini sorduğunda şeytan şöyle dedi; “O kalın ve kopuk olan ip senin üstadın şeyh Ensari’nin ipiydi. Dün akşam bu ipi onun boynuna attım ve kendime doğru çektim. Bir noktaya kadar kendime çektim ama sonunda ipi kırdı ve benden kurtuldu.” Âlim, “Peki benim ipim hangisidir?” diye sorduğunda, şeytan şöyle dedi; “Senin ipin yoktur. Zira sen kendin kendi ayağınla geliyorsun. Ben kendisi gelenlere ip kullanmam.” Âlim rüyasından uyandığında, üstadı şeyh Ensari’nin yanına gidiyor ve görmüş olduğu rüyasını ona anlatıyor. Bunları duyan şeyh Ensari şöyle diyor; “Melun şeytan doğru diyor. Zira dün akşam evde bir şeye ihtiyacımız vardı ve onu alacak paramız da yoktu. Yalnız evde beytul mala ait olan bir dirhem vardı. Kendi kendime, bunu borç unvanında alıp ihtiyacımı gidereyim ve sonradan beytul mala olan borcumu öderim diye düşündüm. O bir dirhemi aldım ve pazarın yolunu tuttum. Pazara geldiğimde kendi kendime, yarına sağ çıkacağıma garantim olmadığını düşünmeye başladım. Bu parayı harcayıp da bu gece ölürsem kıyamet günü Allah’a nasıl hesap verebilirim diye düşündüm ve o parayı harcamaktan vazgeçtim, pişman olup geri döndüm ve parayı yerine bıraktım.” (Zindegani ve Şahsiyet-i Şeyh Ensari, s.89)
İnsanın şeytana karşı silahlanması gerekir. Şeytana karşı silahlanmayan kalp şeytanın yuva ve yatağı haline gelir. İnsanın yanında yağlı, kokulu bir yemek veya etli bir kemik parçası olursa aç köpeği kovsa bile köpek ondan uzaklaşmaz. Ama yanında köpeğe yarayacak hiçbir şey olmadımı hoşt demesi ile köpek kaçmaya ve uzaklaşmaya başlar. Şeytan da aç köpek gibidir. Şeytan kendisine karşı silahlanan ve tedbirli olan bir insana yaklaşmaz ama onlara sahip olmayan insanın etrafında döner durur.
Hangi mezhepten olursa olsun Müslümanların Allah adına aldatan din tüccarlarından olmamaları, tüm Müslümanların hangi sınıf ve unvanda olursa olsun din tüccarlarını tanımaları ve böylelerine karşı meşru kavramlar dâhilinde hukuk kaidelerine riayet ederek ve toplum düzenini ve asayişini bozmadan mücadele etmeleri dilekleri ile…
 
Mehdi Aksu / diğer yazıları
- Eleştiri nedir ve nasıl olmalıdır? / 03.12.2012
- Maruf’a davet terk edilince değerler yozlaşır / 02.12.2012
- Hayırlı ümmetin önemli özelliği / 28.11.2012
- Marufa davet etmenin yöntemleri / 27.11.2012
- Marufa emretme ve münkerden nehyetme / 25.11.2012
- Bu mudur Ehl-i Beyt sevgisi / 22.11.2012
- İmam Hüseyin ve sünnet kavramı / 21.11.2012
- Muharrem aylarında genelde konuşulmayanlar / 20.11.2012
- İmam Hüseyin’i anlayabildik mi? / 19.11.2012
- Sönmeyen ebedi aşkın Hüseyin / 17.11.2012
- Hz. Hüseyin’in faziletlerinden / 16.11.2012
- “Biz” olmanın gerekleri / 14.11.2012
- Biz!-II / 13.11.2012
- Biz!-I / 12.11.2012
- Ehl-i Beyt’in yüce makamı / 06.11.2012
- Marifet-i Ehl-i Beyt / 05.11.2012
- Yeni Mesaj okurlarına-II / 02.11.2012
- Yeni Mesaj okurlarına-I / 01.11.2012
- Marifet-i İmam / 31.10.2012
- Tanıma (marifet) / 30.10.2012
- Mürekkebi döken değil, içendir ehil / 29.10.2012
- Anlayış meselesi / 23.10.2012
- Velayet hadislerinden... / 20.10.2012
- Ehl-i Beyt imamları dinin mercileridir / 19.10.2012
- Ehl-i Beyt imamları dinin mercileridir / 19.10.2012
- Ehl-i Beyt imamları dinin mercileridir / 18.10.2012
- "Kanlı gömlek" bir kez daha sahnede-II / 16.10.2012
- "Kanlı gömlek" bir kez daha sahnede-I / 15.10.2012
- Mezhepçilik fitnesini körüklemek ve gerçekleri çarpıtmak-VI / 13.10.2012
- Mezhepçilik fitnesini körüklemek ve gerçekleri çarpıtmak-V / 12.10.2012
- Mezhepçilik fitnesini körüklemek ve gerçekleri çarpıtmak-IV / 11.10.2012
- Mezhepçilik fitnesini körüklemek ve gerçekleri saptırmak-III / 09.10.2012
- Mezhepçilik fitnesini körüklemek ve gerçekleri saptırmak-II / 08.10.2012
- Mezhepçilik fitnesini körüklemek ve gerçekleri çarpıtmak-I / 06.10.2012
- Rivayetlerde On İki İmamın isimleri / 05.10.2012
- Kaynaklara göre On İki İmam hadisleri / 04.10.2012
- İmamete dair / 03.10.2012
- Zillet bizden uzaktır / 30.09.2012
- Kutsallara saldıran canilere sessiz kalma / 28.09.2012
- Zalim ne anlar masumiyetten / 27.09.2012
- İnkarı mümkün olmayan Gadir-i Hum / 26.09.2012
- Nur ve nar'ın furkanı / 25.09.2012
- Mevla kelimesinin anlamı / 24.09.2012
- İki kanıt / 23.09.2012
- Gelin canlar bir olalım / 20.09.2012
- Ehl-i Beyt sevgisinin faydası nedir? / 19.09.2012
- Allah için sevmenin önemi / 18.09.2012
- Sevgi ve nefret ilkelere göre olmalı / 17.09.2012
- Ehl-i Beyt'i tanıma ve tevhid / 15.09.2012
- Hz. Musa görüntüsünde firavunluk yapanlar / 14.09.2012
- Akıl mı, aşk mı? / 12.09.2012
- Dikkat! Zamanlardan fitne zamanı / 10.09.2012
- Ehl-i Beyt / 09.09.2012
- İcmal gençliği / 06.09.2012
- Barış Günü ve Suriye olayları / 05.09.2012
- Neden cahil kaldık? / 04.09.2012
- Ruhun gıdası ilahi reçetelerde aranmalıdır / 03.09.2012
- İnsan eğitiminde namazın rolü / 02.09.2012
- Maun Suresi ve müslümanların durumu / 01.09.2012
- Kişiler ve olayları analiz terazisi / 31.08.2012
- Akıl cevheri / 30.08.2012
- En şüca insan kimdir? / 29.08.2012
- Büyük cihadın ve küçük cihadın farklılıkları / 28.08.2012
- Neden cahil kaldık? / 27.08.2012
- Kimdir Müslüman? / 22.08.2012
- Midesi için yaşayanlar / 18.08.2012
- Seyr-i Sülukun alemdeki etkinliği / 17.08.2012
- Melekler kimlere nazil olur? / 16.08.2012
- İlim-iman farkı ve insanın tekamülü / 14.08.2012
- Nefis tezkiyesinin yapılmamasının zararları / 13.08.2012
- Emek ve hizmete kadirşinas olmak / 09.08.2012
- Dört kanun / 08.08.2012
- Hidayete vesile olmanın fazileti / 07.08.2012
- Öğretmenler ve öğretenlerin değeri / 06.08.2012
- İlme önem verebildik mi? / 05.08.2012
- Ortak akıl, saadet ve güzellik getirir / 04.08.2012
- Ortak akıl ve istişare / 03.08.2012
- Suriye olayları ve Arakan'da yaşanan vahşet / 30.07.2012
- Ekseni kayan birlik ve Suriye meselesi / 29.07.2012
- Suriye olaylarının analizi ve Müslümanların durumu / 28.07.2012
- Hayır konuşmayan, hayır bulamaz / 27.07.2012
- Hakkı haykırmak ilkeli olanların işidir / 26.07.2012
- Dalkavukluk alçaklıktır / 24.07.2012
- Ehl-i Beyt nimetine nankör olmanın ağır bedelleri / 23.07.2012
- İlim ve özgür ortam / 21.07.2012
- Çanakkale ruhu / 18.07.2012
- Gençlik ve önemi / 17.07.2012
- Gençlerin eğitiminin önemi / 16.07.2012
- Gençlik çağı kazanım dönemidir / 14.07.2012
- Vurdumduymazlık faciası / 13.07.2012
- Burjuvazi ile yozlaşan Müslümanlar / 12.07.2012
- Gösteriş budalası olmanın şekilleri / 10.07.2012
- Adam-adamcık / 09.07.2012
- Nehcü'l-Belağa'ya göre insan sınıfları / 07.07.2012
- Akıp giden ömürler / 06.07.2012
- Müslüman, kendisine kimleri model edinmelidir? / 05.07.2012
- Yanlışa tavır / 04.07.2012
- Şeytanlaşmış insanlar / 03.07.2012
- Allah'ın sevdiğini herkes sever mi? / 01.07.2012
- Allah'ı mı, halkı mı razı etmek? Hangisi kolay? / 30.06.2012
- Değerlerimizden ödün vermemeliyiz / 28.06.2012
- Medya ve Ehl-i Beyt programları / 28.06.2012
- Ehl-i Beyt sempozyumları ve bardağa dolu tarafından bakmak / 26.06.2012
- Değerlerinden ödün veren toplum gerilemeye mahkumdur / 25.06.2012
- Sığ düşünceler / 23.06.2012
- Vahdeti ilke edinenler / 22.06.2012
- Vahdetsizlik toplumların ecelini getirir / 20.06.2012
- Vahdeti ihlal edenin tevhidi bozulur / 19.06.2012
- Vahdet olgusuna göre yaşamanın önemi / 18.06.2012
- Ehl-i Beyt sempozyumları birliğimize hizmet ediyor / 17.06.2012
- Hedefsizlik faciası / 14.06.2012
- Terör fitneden kaynaklanır / 12.06.2012
- Fitne: Değerleri öldüren zehirin adı / 11.06.2012
- Fitne / 09.06.2012
- Din tüccarlarına karşı vazifelerimiz / 08.06.2012
- Din tüccarları / 07.06.2012
- Hz. Peygamberin, ümmeti adına korkuları / 06.06.2012
- Nur ile zulmetin savaşı / 05.06.2012
- Allah adına aldatan din tüccarları / 04.06.2012
- İnsan sretindeki şeytanlar / 03.06.2012
- İblis'in avlanma yöntemleri / 02.06.2012
- Hakka karşı batılın mücadele tarzı / 01.06.2012
- Bitmeyen Hak ve batıl mücadelesi / 31.05.2012
- Tarihi Ehl-i Beyt Sempozyumu'nda 7 sorunun cevabı-2 / 30.05.2012
- Tarih Ehl-i Beyt Sempozyumu'nda 7 sorunun cevabı-1 / 29.05.2012
- Hz. Ali'den yöneticilere-6 / 28.05.2012
- Hz. Ali'den yöneticilere-5 / 25.05.2012
- Hz. Ali'den yöneticilere-4 / 24.05.2012
- Hz. Ali'den yöneticilere-3 / 22.05.2012
- Hz. Ali'den yöneticilere-2 / 21.05.2012
- Hz. Ali'den yöneticilere-1 Halka hizmet Hakka hizmet midir? / 19.05.2012
- Rabbani alimler ve iktidarlarla ilişkileri-III / 18.05.2012
- Rabbani alimler ve iktidarlarla ilişkileri-II / 15.05.2012
- Rabbani alimler ve iktidarlarla ilişkileri-1 / 14.05.2012
- Köleler ve özgürler-2 / 13.05.2012
- Tarihi Ehl-i Beyt Sempozyumu’nun önemi / 12.05.2012
- Köleler ve Özgürler - 1 / 09.05.2012
- Hedef gösterme, hedef gösterilme-2 / 08.05.2012
- Hedef gösterme ve gösterilme-I / 07.05.2012
- Cahilliğin versiyonları - 2 / 05.05.2012
- Cahilliğin versiyonları - 1 / 03.05.2012
- Kuran ve Ehli Beyt beraberliği / 01.05.2012
- Vah haset edene, ah haset edilene! / 29.04.2012

Yeni Mesaj arşivinde 'tarihte bugün'

Yeni Mesaj Gazetesi arşivi 2001 yılına kadar eksiksiz içerikle erişime açık olup ayrıca tüm arşivde anahtar kelimelerle arama yapmak da mümkündür.

08.06.2011, 08.06.2010, 08.06.2009, 08.06.2008, 08.06.2007, 08.06.2006, 08.06.2005, 08.06.2004, 08.06.2003, 08.06.2002, 08.06.2001, 08.06.2000, 08.06.1999, 08.06.1998, 08.06.1997, 08.06.1996, 08.06.1995, 08.06.1994, 08.06.1993


logo

Beşyol Mah. 502. Sok. No: 6/1
Küçükçekmece / İstanbul

Telefon: (212) 425 10 66
Faks: (212) 424 69 77
E-posta: [email protected] [email protected]


WhatsApp haber: (0542) 289 52 85


Tüm hakları Yeni Mesaj adına saklıdır: ©1996-2022

Yazılı izin alınmaksızın site içeriğinin fiziki veya elektronik ortamda kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması veya yeniden yayınlanması aksi belirtilmediği sürece yasal yükümlülük altına sokabilir. Daha fazla bilgi almak için telefon veya eposta ile irtibata geçilebilir. Yeni Mesaj Gazetesi'nde yer alan köşe yazıları sebebi ile ortaya çıkabilecek herhangi bir hukuksal, ekonomik, etik sorumluluk ilgili köşe yazarına ait olup Yeni Mesaj Gazetesi herhangi bir yükümlülük kabul etmez.