HOŞGELDİNİZ! BUGÜN 02 TEMMUZ 2022, CUMARTESİ

Hz. Ali’nin künyeleri ve lakapları-I

25.02.2021 00:00:00
'Hz. Ali’nin künyeleri ve lakapları-I' seslendirme dosyası:

Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve alih)'i, Hz. Alinin babası, Ebu Talib Hazretleri himaye etmiş ve korumuştur. Aynı şekilde Kâbe'de ilk doğan kişi olan İmam Ali Hazretlerini de Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve alih) korumuş ve yetiştirmiştir. 

Hz. Ali Efendimizde Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve alih)'i son anına kadar hiç yalnız bırakmamış ve bu durumu şöyle ifade etmiştir: "Bir deve yavrusu nasıl ki annesini takip etmişse bende Resûlullah'ı öylece takip ettim." 

Peygamber Efendimiz Hz. Ali hakkında binlerce hadis beyan etmiştir. 

Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve alih) buyurdu ki: "Ben hikmet evi ve Ali onun kapısıdır."  

Bu hadis-i şerif de Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve alih) Hz. Ali (r.a.)'nin ilmi cephesine ve derinliğine işaret ediyor. Yalnızca bununla kalmıyor, Hz. Ali'yi kendisine nispet ederek iltifatta bulunuyor ve O'nun manevi ve ilmi kıymetini ifade ediyor. Yani,  kıyamete kadar gelecek olan bütün müminlere Hz. Ali'nin üstünlüğünü ilan ediyor diyebiliriz. 

İlim, hikmet, aşk kapısı Hz. Ali'dir (a.s.) ilmin, hikmetin, aşkın madeni Hz. Ali'dir (a.s.). Peygamber Efendimiz 'in (sallallâhualeyhi ve alih) şehrine gitmek isteyen, Hz. Ali (a.s.) kapısına gelecek.

Allah ve Resulüne açılan ölümsüzlük sırrının kapısı Bab-ı Ali'dir. Hz. Ali (a.s.) isminin anlamı, künyeleri bile bir ilimdir. 

Bu künyelerin bir kısmını tabarüken saymaya, anlamlarını vermeye çalışacağız. Bu mübarek künyelerin bereketinin Dünyamıza da, ahiretimize de, nefislerimize de hayırlar, güzellikler getirmesini niyaz ederim. 

O, peygamber efendimizin damadı, amcası oğlu, vasisi olan Hz. Ali (a.s)…

Bizleri Ehl-i Beyt dünyasına taşıyan, muhterem Hocam Prof. Dr. Haydar Baş'ın manevi tasarruflarını talep ederek, o manaya sığınarak; müminlerin ve Toprağın Babası Hz. Ali'nin künyelerinin anlamlarını ve Hz. Ali hakkında Resûlullah'ın buyurmuş olduğu hadis-i şeriflerden bazılarını anlamaya çalışalım…

Ebu'l Hasan (Hasanın babası), 

Ebu'l Hüseyin (Hüseyin'in babası), 

Ebu'r Reyhaneteyn (İki Reyhanın babası) 

Ebu Turab ve Ebu'l Eimme (Toprağın babası, kibirden uzak), 

Emirulmuminin (Müminlerin Emiri),

Ebu'l Eimme (İmamların imamı), 

Mûrtezâ (Seçilmiş),

Esedullah (Allah'ın Aslanı),

Şah-ı Merdan (Mertlerin Şahı), 

Eynullah (Allah'ın suyu, çeşmesi), 

Kudretullah (Allah'ın kudreti), 

Arzullah (Allah'ın arzından), 

Ayetullah (Allah'ın ayeti, delili), 

Fatih-i Hayber (Hayber fatihi), 

Gayr-i Ferrar (Tekrar eden), 

Haydar-ı Kerrar (Döne döne hücum eden yiğit), 

İmam-ı Sakaleyn (İnsanların ve cinlerin imamı), 

Esedullah-ı Galip (Allah'ın galibi), 

Seyyidü'l Müntakin (En büyük seyyid), 

El Mürteza (Beğenilmiş, razı olunmuş), 

Kasimu'l Cennet-i ve'n Nar (Cennetlikleri ve Cehennemlikleri ayrıştıran), 

Kur'an-ı Natık (Konuşan Kur'an), 

Hâydar (Aslan),

Mesail (Delil), 

Yasubu'd Din ve'l Müslim'in (Din ve Müslümanların önderi), 

Nefsu'r-Resul (Resûlullah'ın canı, nefsi), 

Ehu'r-Resul (Peygamberin kardeşi), 

Zevcu'l Betül (Hz. Fatıma'nın eşi), 

Seyfullah el-Meslul (Allah'ın kınından çekilmiş kılıcı), 

Sahibu'l Liva (Liva'ül hamd sancağının sahibi), 

Seyyidu'l Arap (Arapların üstünü), 

Sıddıku'l Ekber (En büyük doğrulayıcı), 

Faruk (Hak ile batılı birbirinden ayıran), 

Babu'l Medine (İlim şehrinin kapısı),

Ebu'l Eimme (İmamlar babası), 

Mevla'l Müminin (Müminlerin Mevlası), 

Şebih-i Harun (Harun'a benzeyen),

Ehu'r-Resul (Peygamberin kardeşi), 

Sultan-ı Estiya (Cömertlerin sultanı), 

Katilu'l Fecere (Günahkarlarla savaşan), 

Emiru'l-Berere (Salihlerin emiri), 

Zu'l Karneyn (Zülkarneyn, Kur'an'da Kehf Suresi'nde geçen kişidir),

Keşşafu'l Kureb (Üzüntü giderici), 

Ed-Dai (Davet edici), 

Eş-Şahid(Tanık), 

Gazi-i din-i Resûlullah,

Sıratu'l Müstakim vel Enzza'ül Batın (Dostoğru yol),

Mübir'uş şirk ve'l Müşrikin (Şirk ve müşrikleri yok edici),

Kadı Deyn (Resûlullah'ın borcunu ödeyen),

Ebu's Sibteyn (İki torunun babası),  

Seyfullah (Alolah'ın kılıcı),

Sıddıkul-ekber (En büyük doğru sözlü),

Aliyyen Veliyullah (Bütün müminlerin velisi),

Katil'un Nakisîn ve'l Kasıtîn ve'l Marıkîn (Biatlerini bozanlar, adaletten sapan zalimler ve dinden çıkanlarla savaşan),

Mevle'l Müminin (Müminlerin velisi, dostu, yöneticisi),

Münciz'u Va'd-i Resûlullah (Resûlullah'ın sözünü yerine getiren),

Hasif'un Na'l (Ayakkabı dikicisi),

En Nebe'ul Azim (Büyük haber), 

La Feta İlla Ali La Seyfe İlla Zülfikar (Zülfikar'dan başka kılıç, Ali'den başka da yiğit yoktur). (devam edecek…)

 
Ergül Güner / diğer yazıları
- Eğitim öğretim topluma beyin ve kalp cerrahlığı yapmaktır -2- / 25.06.2022
- Eğitim öğretim topluma beyin ve kalp cerrahlığı yapmaktır -1- / 24.06.2022
- Okullar tatile giriyor -2- / 12.06.2022
- Okullar tatile giriyor -1- / 11.06.2022
- Son nefese kadar varız! -2- / 04.06.2022
- Son nefese kadar varız! -1- / 03.06.2022
- Şu dünya kurulmuş bir tuzağa benzer -2- / 26.05.2022
- Şu dünya kurulmuş bir tuzağa benzer -1- / 25.05.2022
- Vicdanlı insan sorumluluktan kaçmaz / 20.05.2022
- Milli bayramsız dini bayram olamaz / 09.05.2022
- Bayram günahlardan arınmaktır / 02.05.2022
- Varoluş gerçeği unutturuluyor / 24.04.2022
- O devlet gibi adamdı / 18.04.2022
- İhsan şuuru toplumu iyileştirir / 12.04.2022
- Ramazan-ı şerifimiz mübarek olsun / 30.03.2022
- Çanakkale geçilmez (2) / 27.03.2022
- Çanakkale geçilmez (1) / 26.03.2022
- İnsan meçhul mü? / 16.03.2022
- Yurtta barış dünyada barış / 09.03.2022
- Savaş bir cinayettir / 03.03.2022
- 3H Kapanı / 14.02.2022
- Mutsuzluğun dibinde mutluluk hissi ile avunmak / 07.02.2022
- Simülasyon dünyasında kaybolan insan / 31.01.2022
- Eğitim olmadan insan olamayız -2- / 26.01.2022
- Eğitim olmadan insan olamayız -1- / 25.01.2022
- Gün akşama döndü gülüm, bir selam sal sabah olsun / 17.01.2022
- Maya içe mahsus, kültür dışa mahsustur / 10.01.2022
- Evet, eğitim şart / 03.01.2022
- Eğitimin birinci şartı; ‘edep ya hu’ / 27.12.2021
- Mankurtlaşmış zekâlar / 20.12.2021
- Zekâ ile akıl farklıdır / 17.12.2021
- Sorun zekâ sorunu değil, ahlak sorunudur / 13.12.2021
- Temel eğitimin temeli ne olmalı? -2- / 06.12.2021
- Temel eğitimin temeli ne olmalı? -1- / 04.12.2021
- Doğu'da tefekkür, Batı'da felsefe var / 25.11.2021
- İnançların, kültürlerin, kimliklerin melezleşmesi (2) / 21.11.2021
- Gazi Paşa demek tam bağımsız Türkiye demektir (2) / 11.11.2021
- Gazi Paşa demek tam bağımsız Türkiye demektir (1) / 10.11.2021
- İnançların, kültürlerin, kimliklerin melezleşmesi (1) / 09.11.2021
- Cumhuriyetimiz 98 yaşında (2) / 07.11.2021
- Cumhuriyetimiz 98 yaşında (1) / 06.11.2021
- Anadolu / 01.11.2021
- Fütüvvet (2) / 24.10.2021
- Fütüvvet (1) / 23.10.2021
- Batılın 3G’si / 16.10.2021
- Ateş ve toprak anlayışı / 15.10.2021
- Düşünce eylemin tohumudur / 09.10.2021
- Emperyalizm sadece mali bağımlılık mıdır? / 02.10.2021
- Sömürgecilik ve emperyalizm / 26.09.2021
- Batılın tıyneti / 08.09.2021
- Okullar açıldı -2- / 07.09.2021
- Okullar açıldı -1- / 06.09.2021
- Buyurgan batının Müslümanları / 01.09.2021
- Doğu doğudur, batı da batıdır -2- / 27.08.2021
- Doğu doğudur, batı da batıdır -1- / 26.08.2021
- Her zalim bir Yezit’tir, her mazlum bir Hüseyin -2- / 19.08.2021
- Her zalim bir Yezit’tir, her mazlum bir Hüseyin -1- / 18.08.2021
- Batı için insanlık maskeli bir oyun -2- / 17.08.2021
- Batı için insanlık maskeli bir oyun -1- / 16.08.2021
- Dijital çağda esen dijital fırtına / 10.08.2021
- Sanal âlemde milli ve manevi hassasiyet olmalı / 06.08.2021
- Batının değersizlik trajedisi -2- / 04.08.2021
- Batının değersizlik trajedisi -1- / 03.08.2021
- Akıl insanın kalbindedir / 31.07.2021
- Sanal dünyanın sanal kimlikleri ve sanal duyguları / 28.07.2021
- ‘Ben’ farklılıklarından ‘biz’ zenginliğine kavuşmak - 2 / 25.07.2021
- Muhabbetin kantarı fedakarlık ve kurban / 22.07.2021
- Muhabbetin kantarı fedakarlık ve kurban / 22.07.2021
- Muhabbetin kantarı fedakarlık ve kurban / 20.07.2021
- ‘Ben’ farklılıklarından ‘biz’ zenginliğine kavuşmak (1) / 19.07.2021
- Dijital çağda sınıfta kalan insanlık (6) / 17.07.2021
- Dijital çağda sınıfta kalan insanlık (5) / 05.07.2021
- Dijital çağda sınıfta kalan insanlık (4) / 30.06.2021
- Dijital çağda sınıfta kalan insanlık (3) / 22.06.2021
- Dijital çağda sınıfta kalan insanlık (2) / 14.06.2021
- Dijital çağda sınıfta kalan insanlık -I- / 08.06.2021
- Türk Milleti Ehli Beyt gemisinden indirilemez - 5 / 26.05.2021
- Türk Milleti Ehli Beyt gemisinden indirilemez - 4 / 25.05.2021
- Türk Milleti Ehli Beyt gemisinden indirilemez - 3 / 24.05.2021
- Türk Milleti Ehli Beyt gemisinden indirilemez - 2 / 23.05.2021
- Türk Milleti Ehli Beyt gemisinden indirilemez - 1 / 22.05.2021
- Enfeksiyonlu din anlayışı Hz. Ali’yi şehit etti / 06.05.2021
- Şehr-i Ramazan-II / 27.04.2021
- Şehr-i Ramazan-I / 26.04.2021
- Eğitim neden önemlidir?-III / 19.04.2021
- Eğitim neden önemlidir?-II / 16.04.2021
- Eğitim neden önemlidir?-I / 15.04.2021
- İnsanlar şehirleri neden terk etmek istiyor?-III / 08.04.2021
- İnsanlar şehirleri neden terk etmek istiyor?-II / 07.04.2021
- İnsanlar şehirleri neden terk etmek istiyor?-I / 06.04.2021
- Kültür ve kimlik neden önemli / 01.04.2021
- Müslümanı Ehl-i Beyt kurtarıyor-II / 09.03.2021
- Müslümanı Ehl-i Beyt kurtarıyor-I / 08.03.2021
- Hz. Alinin künyeleri ve lakapları-II / 26.02.2021
- Hz. Ali’nin künyeleri ve lakapları-I / 25.02.2021

Yeni Mesaj arşivinde 'tarihte bugün'

Yeni Mesaj Gazetesi arşivi 2001 yılına kadar eksiksiz içerikle erişime açık olup ayrıca tüm arşivde anahtar kelimelerle arama yapmak da mümkündür.

25.02.2020, 25.02.2019, 25.02.2018, 25.02.2017, 25.02.2016, 25.02.2015, 25.02.2014, 25.02.2013, 25.02.2012, 25.02.2011, 25.02.2010, 25.02.2009, 25.02.2008, 25.02.2007, 25.02.2006, 25.02.2005, 25.02.2004, 25.02.2003, 25.02.2002
Megadentistlogo

Beşyol Mah. 502. Sok. No: 6/1
Küçükçekmece / İstanbul

Telefon: (212) 425 10 66
Faks: (212) 424 69 77
E-posta: [email protected] [email protected]


WhatsApp haber: (0542) 289 52 85


Tüm hakları Yeni Mesaj adına saklıdır: ©1996-2022

Yazılı izin alınmaksızın site içeriğinin fiziki veya elektronik ortamda kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması veya yeniden yayınlanması aksi belirtilmediği sürece yasal yükümlülük altına sokabilir. Daha fazla bilgi almak için telefon veya eposta ile irtibata geçilebilir. Yeni Mesaj Gazetesi'nde yer alan köşe yazıları sebebi ile ortaya çıkabilecek herhangi bir hukuksal, ekonomik, etik sorumluluk ilgili köşe yazarına ait olup Yeni Mesaj Gazetesi herhangi bir yükümlülük kabul etmez.